Infracțiunea prevăzută de art.193 al.1 şi 2 c.p. (lovirea)

Sentinţă penală 203 din 25.05.2022


1)Titlu: infracțiunea prevăzută de art.193 al.1 şi 2 C.P. (lovirea)

Tip speță – Hotărâre

Număr speţă: 203/25.05.2022

Domeniu asociat: penal

Conţinut speță:  retragerea plângerii prealabile

În procedura de cameră preliminară, la data de 11.03.2021, inculpaţii au depus la dosar, prin apărător, declaraţia autentificată sub nr. 809 din 25.02.2021 prin care persoana vătămată a arătat că îşi retrage plângerea prealabilă faţă de inculpaţi, pentru infracţiunile care fac obiectul prezentei judecăţi.

La termenul de judecată din data de 11.05.2022, persoana vătămată M T, prezent în instanţă, cu procură specială de reprezentare pentru persoana vătămată M A, a declarat că înţelege să-şi retragă plângerea prealabilă formulată împotriva inculpaţilor pentru infracţiunile pentru care aceştia au fost trimişi în judecată.

Instanţa reţine că retragerea plângerii prealabile este o cauza de înlăturare a răspunderii penale, potrivit art.158 alin.2 CP.

Conform dispoz.art.158 alin.1 CP „retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.”

Pe plan procesual penal, retragerea plângerii prealabile constituie o cauza de încetare a procesului penal în cursul judecăţii.

Instanţa reţine că în cazul infracţiunii pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vătămate, iar retragerea acestei plângeri este o cauză care înlătura răspunderea penală, conform art.396 alin.6 CPP rap.la art.16 alin.1 lit.g CPP şi art.158 CP, motiv pentru care urmează să dispună încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor.

În baza art.275 alin.1 pct.2 lit.b CPP, va obliga pe persoana vătămată M T la plata sumei de 250 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe persoana vătămată M A, la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, raportat la momentul când aceasta din urmă a înţeles să îşi retragă plângerea prealabilă, respectiv la finalul cercetării judecătoreşti.

În baza art. 25 alin. 5 CPP, va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Mun. A. Cincu Tecuci.