Conducerea unui vehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat, art. 335 alin. 2 Cod penal

Sentinţă penală 1083 din 07.09.2022


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria O...... din 20.01.2020 - dosar 3762/P/2019 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat, faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 C.penal, reţinându-se că, în data de 23.05.2019 în jurul orei 16,30, inculpatul a condus autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare ..., pe str. Calea C......  din O......, având dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat din data de 25.11.2017.

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut comiterea faptei.

Din conţinutul dosarului, examinând probele administrate în faza de urmărire penală, în raport de declaraţia autentificată de recunoaştere a învinuirii, instanţa reţine următoarele:

În data de  23.05.2019, în jurul orei 16,30, în timp ce executau serviciul pe strada Calea C......  din O......, organele de poliție au oprit autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare ...., care circula cu viteză peste limita legală şi care era condus de către inculpatul Bănică Adrian Ciprian.

În urma verificărilor efectuate în evidențele cazierului rutier, organele de poliţie au constatat că inculpatul B.A. a fost condamnat de Judecătoria Brașov prin sentința penală nr. 962 din 21.05.2019, definitivă prin decizia penală nr. 677 din 08.10.2019 a Curţii de Apel Brașov, ocazie cu care inculpatul a declarat că permisul de conducere îi este suspendat şi nu deţine asupra sa dovada înlocuitoare, motiv pentru care, organele de poliţie au efectuat verificări în Baza de Date a Deţinătorilor de Permise de Conducere, constatând că inculpatul figurează cu permisul de conducere reținut din data de 25.11.2017, în urma săvârșirii infracțiunii prev. și ped. de art. 335 alin. 2 C.penal.

Cu ocazia audierii inculpatul B.A. a recunoscut şi regretat fapta comisă, precizând faptul că la data de 25.11.2017 i s-a adus la cunoștință că nu mai are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, astfel cum a fost reţinută prin actul se sesizare al instanţei (fila 27), solicitând să se facă aplicarea prevederilor art. 375 C.p.p., cerere care a fost încuviinţată de instanţă.

Starea de fapt reţinută de instanţă şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale: declaraţia dată de inculpat în faţa instanţei, care se coroborează cu procesul verbal de constatare a infracţiunii în care este menţionată şi interogarea bazei de date a poliţiei (filele 12-13 dosar u.p.), în care s-a consemnat că inculpatul B.A., are dreptul de conduce autovehicule suspendat începând din data de 25.11.2017, cu procesul verbal de verificare în evidenţa deţinătorilor permiselor de conducere, din care rezultă că inculpatul figurează cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat din 25.11.2017 (fila 24 dosar u.p) şi fişa cazier judiciar.

Fapta inculpatului B.A., care în data de 23.05.2019, în jurul orei 16,30, a condus autoturismul marca Renault, cu numărul de înmatriculare ...., pe Calea C......  din mu. O......, având dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat din data de 25.11.2017, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are dreptul de conduce suspendat, faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 C.penal, text în baza căruia, făcând aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare.

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate, instanţa a ţinut cont de limitele de pedeapsă, de gradul de pericol social al faptei comise, de împrejurările în care a fost comisă fapta – de faptul că a condus autoturismul pe o şosea intens circulată, de faptul că nu a provocat vreun accident rutier, de persoana inculpatului, de faptul că a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei şi de cazierul judiciar al inculpatului.

Va constata că fapta din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 335 alin. 2 C. penal  pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa 4 luni închisoare prin sent. penală nr. 962/2019 a Judecătoriei B......  , def. prin dec. penală nr. 677/Ap/08.10.2019 a Curţii de Apel B...... şi cu infracţiunea prev. de art. 335 alin. 2 C. penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. penală nr. 2828/2018 a Judecătoriei T......  , def. la 26.06.2018 prin neapelare şi în stare de pluralitate intermediară faţă de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare prin sent. penală nr. 731/2018 a Judecătoriei B......  , def. prin dec. penală nr. 597/10.10.2018 a Curţii de Apel B......  .

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an 4 luni şi 20 zile închisoare prin sent. penală nr. 962/2019 a Judecătoriei B......  , modif. şi def. prin dec. penală nr. 677/Ap/08.10.2019 a Curţii de Apel B...... în pedepsele componente de: 4 luni închisoare (aplicată prin sent. penală 962/2019 a Judecătoriei B......  ), 1 an închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2151 C. penal din 1969 prin sent. penală 731/24.04.2018 a Judecătoriei B......  ), 6 luni închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 alin. 1 C. penal din 1969 prin sent. penală 731/24.04.2018 a Judecătoriei B......  ) şi 4 luni închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 2 C. penal prin sent. penală 2828/30.05.2018 a Judecătoriei T......  ) şi va înlătura sporul de 4 luni şi 20  zile închisoare.

În baza art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. b  şi art. 40 alin. 1 şi 44 C. penal şi art. 10 din legea 187/2012 va contopi pedeapsa aplicată în cauză cu cele 4 pedepse repuse în individualitatea lor în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare la care va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse (8 luni şi 20 de zile), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an 8 luni şi 20 de zile închisoare.

Având în vedere infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, precum şi toate aspectele avute în vedere la individualizarea pedepsei, instanţa, cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, apreciază că se impune ca pe o perioadă viitoare comportamentul inculpatului să fie monitorizat în vederea prevenirii recăderii şi pentru a-l determina pe inculpat să conştientizeze necesitatea respectării rigorilor legii.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, instanţa în baza art. 91 C. penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen., termen care va începe să curgă de la data de 10.10.2018, data rămânerii def. a sent. penală nr. 731/2018 a Judecătoriei B......  , def. prin dec. penală nr. 597/10.10.2018 a Curţii de Apel B...... .

În baza art. 93 alin. (1) C. penal va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B......  , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. penal va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un programe de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C. penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei B...... sau DGASPC B...... pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 C. penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul să plătească statului suma de 1.800 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 335 alin. 2 C. penal cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. pen. condamnă pe inculpatul B.A., la pedeapsa de:

-1 an  închisoare.

Constată că fapta din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 335 alin. 2 C. penal  pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa 4 luni închisoare prin sent. penală nr. 962/2019 a Judecătoriei B......  , def. prin dec. penală nr. 677/Ap/08.10.2019 a Curţii de Apel B...... şi cu infracţiunea prev. de art. 335 alin. 2 C. penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. penală nr. 2828/2018 a Judecătoriei T......  , def. la 26.06.2018 prin neapelare şi în stare de pluralitate intermediară faţă de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare prin sent. penală nr. 731/2018 a Judecătoriei B......  , def. prin dec. penală nr. 597/10.10.2018 a Curţii de Apel B......  .

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an 4 luni şi 20 zile închisoare prin sent. penală nr. 962/2019 a Judecătoriei B......  , modif. şi def. prin dec. penală nr. 677/Ap/08.10.2019 a Curţii de Apel B...... în pedepsele componente de: 4 luni închisoare (aplicată prin sent. penală 962/2019 a Judecătoriei B......  ), 1 an închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2151 C. penal din 1969 prin sent. penală 731/24.04.2018 a Judecătoriei B......  ), 6 luni închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 alin. 1 C. penal din 1969 prin sent. penală 731/24.04.2018 a Judecătoriei B......  ) şi 4 luni închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 2 C. penal prin sent. penală 2828/30.05.2018 a Judecătoriei T......  ) şi înlătură sporul de 4 luni şi 20  zile închisoare.

În baza art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. b  şi art. 40 alin. 1 şi 44 C. penal şi art. 10 din legea 187/2012 contopeşte pedeapsa aplicată în cauză cu cele 4 pedepse repuse în individualitatea lor în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse (8 luni şi 20 de zile), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an 8 luni şi 20 de zile închisoare.

În baza art. 91 C. penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen., termen care începe să curgă de la data de 10.10.2018, data rămânerii def. a sent. penală nr. 731/2018 a Judecătoriei B......  , def. prin dec. penală nr. 597/10.10.2018 a Curţii de Apel B...... .

În baza art. 93 alin. (1) C. penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B......  , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un programe de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C. penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei B...... sau DGASPC B...... pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 C. penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 1.800 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică din 07 septembrie 2020.

  PREŞEDINTE GREFIER