Infracţiune la Legea nr. 50/1991. Excepţie de nelegalitate privind procesele verbale de inspecţie

Decizie 131 din 28.02.2008


Infracţiune la  Legea nr. 50/1991. Excepţie de nelegalitate  privind procesele verbale  de inspecţie. Omisiune instanţei de  apel  de a se pronunţa asupra cererii privind  sesizarea instanţei de contencios administrativ, conform art. 4  din Legea nr. 544/2004. Consecinţe.

Omisiunea instanţei de  apel  de a se  pronunţa  asupra cererii motivate  formulate de inculpat, de sesizare a  instanţei de contencios administrativ  cu o  excepţie de nelegalitate  a proceselor  verbale  încheiate de Inspectoratul  Judeţean în Construcţii, conform art. 4 din Legea nr.544/2004 circumscrie hotărârea  cazului  de casare prevăzut  de art. 385/9  pct. 10 Cod  procedură penală.

Secţia penală – Decizia penală nr. 131/28 februarie 2008

Prin sentinţa penală  nr. 528/20.04.2007 a Judecătoriei Deva,  inculpatul T.V. a  fost condamnat la o pedeapsă  de 6 luni  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de  art. 24 alin.1 lit. b  din  Legea  nr.50/1991.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Deva a  reţinut în esenţă că în perioada august-decembrie 2005 inculpatul T.V.  a continuat lucrările de  construcţie pe terenul intravilan  situat în localitatea Deva,  după dispunerea sistării  acestora de către  organele  de control  competente potrivit legii.

Prin decizia  penală nr. 33/A/04.10.2007  pronunţată  de Tribunalul Hunedoara - Secţia penală în dosar  nr.2532/221/2006 au fost respinse  apelurile  declarate  de partea vătămată L.C.  şi inculpatul T.V.  împotriva sentinţei penale  nr.528/2007 a Judecătoriei  Deva.

Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul T.V.

Recursul este fondat.

În  baza  unor procese verbale de inspecţie încheiate  de Inspectoratul de Stat în Construcţii pe numele  lui U.L.  şi a altor acte a fost trimis în judecată inculpatul T.V. pentru săvârşirea  infracţiunii de  continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de organele de control  prevăzute  de art. 24 alin.1  din Legea nr.50/1991.

În cursul  procesului penal -  apel şi recurs – inculpatul  a invocat  excepţia de  nelegalitate a proceselor verbale de inspecţie nr. 464/2005 şi  nr. 592/2005, ca  acte administrative.

În mod greşit  instanţa de  apel a  considerat  că în  cazul proceselor verbale de  inspecţie  sunt incidente prevederile  art.31-32 din  O.G. nr.2/2001  privind regimul  juridic al convenţiilor, omiţând să se pronunţe  asupra cererii  privind sesizarea  instanţei de contencios administrativ.  Conform  art. 4  din Legea nr.544/2004 şi a art.44 Cod procedură penală  caz de  casare prevăzut  de art. 385/9 alin. 1 pct.10 Cod procedură penală.

Faţă  de aceste considerente, recursul a fost admis, conform  art. 385/15 pct. 2 lit. c  Cod procedură penală  cu  consecinţa trimiterii cauzei  spre rejudecare aceleaşi instanţe de apel.