Infractiunea de fals in inscrisuri

Sentinţă penală 517 din 04.12.2013


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinesti cu nr.  613/P/2012, a fost trimisă in judecată  inculpata N. C.A. pentru săvârşirea unei infractiuni de fals in înscrisuri sub semnătură privată  prevăzută de art. 290 alin.1 C.p.

In fapt,  inculpata  a imprumutat  de la C.D. o sumă de bani, a restituit o parte din această sumă şi  ulterior a incheiat in  fals o declaraţie  prin care acesta recunoştea că a primit toată suma, solicitând şi martorei Apetrei Ramona să semneze in calitate  de martor acest inscris sub semnătură privată.

Ulterior  folosit acest inscris intr-un dosar civil in  pretentii al numitului C.D. pentru returnarea imprumutului neplătit.

Inculpata şi-a recunoscut fapta si a solicitat  să beneficieze de art.  320 ind. 1 C.p.p, fără  a formula alte probatorii.

Materialul  de urmărire penală este relevant in sensul incheierii in fals a actului sub semnătură  privată, aspecte confirmate de declaratia inculpatei si a  martorei A.R.

De asemenea, rezultă că actul falsificat a fost folosit intr-o cauză civilă.

Instanţa apreciază fapta ca fiind săvârşită de inculpată.

Va dispune condamnarea acesteia la pedeapsa inchisorii, apreciind gravitatea faptei şi intentia frauduloasă prin care inculpata dorea să se exonereze de la plata obligatiilor civile  către numitul Caloianu Dan.

In individualizarea  pedepsei conform art. 72 C.p. instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins si fără  executarea efectivă,  motiv pentru care va dispune suspendarea conditionată  a executării pedepsei.

Intrucât există  un act falsificat de către inculpată,  instanţa va dispune  anularea acestuia, respectiv a declaratiei prin care inculpata a achitat imprumutul numitului C.D. act incheiat  in  2010.

În baza art.  191 C.p.p. va obliga pe inculpat  la cheltuieli  judiciare  către stat.

Pentru aceste motive,

În baza art. 290 alin.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 320 indice 1 cod procedură penală va condamna pe inculpata N.M. – fiica lui ____________ născută la data de __________in _______, cu acelaşi domiciliu, cetăţean român, asistent medical, fără antecedente penale, cu CNP , la pedeapsa închisorii de 3 luni.

Va interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal pe durata şi în condiţiile art. 71 alin.(2) Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 3 luni, prevăzut de art. 83 cod penal.

Va atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal.

În baza art. 71 alin.(5) Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Va dispune anularea chitanţei de mână din 25.11.2010, privind restituirea împrumutului de 12.000 lei.

În baza art. 191 alin.(1) Cod procedură penală va obliga inculpata la 1100 lei cheltuieli judiciare către stat.

 În baza art. 193 pct.6 Cod procedură penală va obligă inculpata la 800 lei către partea vătămată reprezentând onorariu avocat.