Loviri si alte violente. Legea penala mai favorabila

Sentinţă civilă 79 din 29.05.2014


Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia din data de 13.01.2014, inregistrat pe rolul acestei instante in data de 13.01.2014, s-a dispus trimis in judecata pe inculpatul C.M pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.  181 alin 1 C.p.

Prin actul de sesizare s-a retinut ca in noaptea de 12/13.07.2013 in jurul orei 02:00 p.v. DR se afla impreuna cu alte doua persoane la barul SC A SRL din centrul unei comue din  judetul Olt, unde ocupau o masa, consumand bauturi alcoolice si nealcoolice. La o masa din apropiere de aflau  inv. CM impreuna cu numitii OT si DE . La un moment dat  p.v. DR i-a adresat injurii invinuitului  si a incercat sa-l loveasca cu o sticla de bere in zona capului pe acesta, imprejurare in care  invinuitul  pentru a se apara  i-a aplicat  partii vatamate o lovitura in zona capului.

 In urma agresiunii fizice, partea vatamata a suferit  leziuni constand in traumatism cranio  facial, sindrom cefalalgic si vertiginos post TCC pentru care a necesitat  50-55 zile de  ingrijiri medicale conform certificatului  medico-legal emis de SJML Olt.

In faza de urmarire penala au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: plangerea si declaratia partii  vatamate; declaratii invinuit; declaratii martori; certificat medico-legal emis de SJML Olt.

Dupa intrarea in vigoare a Noului Cod penal si a Noului Cod de procedura penala la data de 01.02.2014, prin incheierea din data de 06.02.2014, instanta a constatat ca, in cauza, nu s-a inceput cercetarea judecatoreasca, astfel ca potrivit art.3 coroborat cu art.6 din Legea nr.255/2013 pricina se afla in procedura de camera preliminara, conform al.2, procedand in temeiul art.342-348 C.pr.pen. la comunicarea rechizitoriului catre inculpat, asistat de aparator ales . Totodata, instanta a adus la cunostinta inculpatului obiectul procedurii camerei preliminare si faptul ca acesta poate formula in scris cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala in termen de 20 zile de la primirea rechizitoriului, respectiv data de astazi 06.02.2014.

In faza de camera preliminara, prin incheierea din data de 03.03.2014,  instanta a constat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia privind pe inculpat, legalitatea administarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si a dispus inceperea judecatii cauzei privind pe inculpat.

In faza de judecata, inculpatul a solicitat aplicarea disp. art. 374 alin 4 rap la art. 396 alin 10 Nc.p.c.. Dupa ascultarea inculpatului, avand in vedere ca acesta a recunoscut in totalitate faptele retinute in sarcina sa si a solicitat ca judecata sa se faca numai pe baza probelor administrate in faza de urmarire penala, instanta a constat ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege si a admis cererea inculpatului de aplicare a aplicare a disp. art. 374 alin 4 rap la art. 396 alin 10 Nc.p.c

La acelasi termen de judecata instanta a luat act ca partea civila  DR s-a constituit parte civila cu suma de 40.000 lei din care 3.955 daune materiale si 3.6045 daune morale.

La acelasi termen de judecata, in baza art. 386 Noul Cod de procedura penala rap. la art. 5 Cod penal, instanta a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor dupa cum urmeaza : din art. 181 al 1 VC.p., in art. 193 al 2 NCod penal.

Avand in vedere ca partile nu au contestat probele administrate in faza de urmarire penala si nu au solicitat administrarea unor probe noi, instanta a procedat conform art. 374 alin 7 C.p.p, urmand sa aiba in vedere probele administrate in faza de urmarire penala la deliberare.

La dosar a fost depus cazierul judiciar al inculpatului (f.11).

Analizand probele administrate, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

In noaptea de 12/13.07.2013 in jurul orei 02:00 partea vatamata  DR se afla impreuna cu  alte doua persoane la barul SC A SRL  din centrul unei comune din judetul Olt, unde ocupau o masa, consumand bauturi alcoolice si nealcoolice. La o masa din apropiere de afla inculpatul  CM impreuna cu numitii  OT si DM. La un moment dat  p.v.  DR i-a adresat injurii inculpatului si a incercat sa-l loveasca cu o sticla de bere in zona capului pe cesta, imprejurare in care  invinuitul  pentru a se apara  i-a aplicat  partii vatamate o lovitura in zona capului.

 In urma agresiunii fizice, partea vatamata a suferit  leziuni constand in traumatism cranio  facial, sindrom cefalalgic si vertiginos post TCC pentru care a necesitat  50-55 zile de  ingrijiri medicale conform certificatului  medico-legal emis de SJML Olt.

Cu privire la legea penala mai favorabila: Avand in vedere intrarea in vigoarea, incepand cu data de 01.02.2014, a noului Cod penal si a noului Cod de procedura penala, potrivit art. 5 NCP, ”(1) In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la  judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitutionale, precum si ordonantelor de urgenta aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori respinse, daca in timpul cand acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.” Luand in considerare dispozitiile constitutionale incidente in materia aplicarii legii penale in timp (art. 15 alin. 2), putem spune ca legea penala mai favorabila este, de regula, retroactiva, cu exceptia cazurilor in care legiuitorul a restrans in mod expres incidenta acesteia. Principiul constitutional este ca legea nu poate retroactiva, iar legea penala se supune acestui principiu, insa in mod exceptional aceasta este una dintre cele doua specii de legi penale (alaturi de legea contraventionala) care poate retroactiva, dar numai daca dezincrimineaza, este o lege penala noua mai ingaduitoare (inclusiv legea interpretativa) sau este o lege procesual penala (care se aplica imediat, indiferent de data comiterii faptei).

Analizand practica judiciara dupa intrarea in vigoare a noului Cod penal, se remarca orientarea instantei supreme si a majoritatii celorlalte instante judecatoresti in sensul incidentei legii penale mai favorabile in conformitate cu dispozitiile art. 5 din noul Cod penal trebuie determinata in raport de institutiile penale autonome (aplicarea pedepsei, concursul de infractiuni, recidiva, pluralitate intermediara, cauze care inlatura raspunderea penala etc.). In cuprinsul unor decizii, Curtea Constitutionala a statuat ca aplicarea legii penale mai favorabile este un adevarat principiu, ceea ce inseamna ca, in ipoteza unei situatii tranzitorii, legea penala mai favorabila se aplica in toate cazurile.

In cauza de fata, instanta retine ca inculpatul  a comis fapta pentru care a fost trimis in judecata sub imperiul vechiului Cod penal, iar la data de 01.02.2014 cand au intrat in vigoare noile coduri  cauza  nu se afla in cursul cercetarii judecatoresti fiind trecuta in camera preliminara. Fata de o atare succesiune de legi penale in timp, instanta constata ca ultima reglementare – Noul Cod penal contine prevederi mai favorabile in ceea ce priveste tratamentul santionator si modalitatea de individualizare a executarii pedepsei pentru infractiunile de punere in circulatie sau conducere a unui autovehicul neinmatriculat si pentru infractiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, astfel ca  apreciaza ca in aceste cazuri sunt incidente prevederile art. 5 din Noul Cod penal. Avand in vedere aceste aspecte, instanta, din oficiu, a pus in discutie schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care a fost trimis in judecata inculpatul si a schimbat incadrarea juridica a faptelor astfel: : din art. 181 al 1 VC.p., in art. 193 al 2 NCod penal.

In drept, fapta inculpatului de lovire a partii vatamate producandu-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de  ingrijiri medicale conform certificatului  medico-legal emis de SJML Olt intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev si ped. de art. 193 al 2 NCod penal.

In ceea ce priveste latura obiectiva a infractiunii, instanta constata ca existenta elementului material, respectiv lovirea partii vatamate producandu-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de  ingrijiri medicale, rezulta cu certitudine din probele administrate pe parcursul urmaririi penale. Urmarea imediata consta in producerea unor leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de  ingrijiri medicale conform certificatului  emis de SJML Olt.

Referitor la latura subiectiva a infractiunii, instanta retine ca inculpatul a savarsit faptele cu intentie indirecta prevazuta de art.19 alin.1 pct.1 lit. b C.pen, acesta a prevazut rezultatul faptelor sale si, desi nu l-a urmarit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

La aplicarea pedepsei instanta va avea in vedere criteriile de individualizare prevazute de art. 74 N.C.p.

Cu privire la persoana inculpatului, instanta constata din caracterizarea depusa la dosar (f.28) si din cazierul judiciar (f.11) ca acesta nu are antecedente penale si este cunoscut in comunitatea locala ca un cetatean onest, muncitor, o persoana sociabila, fara vicii, care isi ajuta semenii ori de cate ori este nevoie si care se afla in relatii bune cu vecinii si cu ceilalti locuitori ai comunei. Totodata instanta va avea in vedere faptul ca partea vatamata i-a adresat injurii inculpatului si a incercat sa-l loveasca cu o sticla de bere in zona capului pe cesta, imprejurare in care  invinuitul  pentru a se apara  i-a aplicat  partii vatamate o lovitura in zona capului. Avand in vedere aceste criterii, instanta va condamna inculpatul la pedeapsa de 200 de zile –amenda, cuantumul unei zile –amenda fiind de 10 de lei, inculpatul avand de platit cu titlul de amenda penala suma de 2000 lei pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.

Instanta va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 63 alin.1 NCod penal privind inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii in caz de neexecutare cu rea –credinta a amenzii stabilite.

In ceea ce priveste latura civila, in baza art. 19 și a art. 397 din NCodul de procedura penala raportat la art.1357 C.civil, admite in parte actiunea civila formulata de partea civila  DR și il obliga pe inculpat la plata catre partea civila, a sumei de 1455 lei, reprezentand daune materiale si a sumei de 20.000 lei, reprezentand daune morale.

Pentru a ajunge la aceasta concluzie instanta are in vedere urmatoarele:

Actiunea civila, in procesul penal, are ca obiect tragerea la raspundere  potrivit legii civile a inculpatului in vederea obligarii acestuia la repararea justa si integrala a pagubelor cauzate prin infractiunea savarsita. Pentru ca actiunea civila sa poata fi exercitata in cadrul procesului penal, este necesara constituirea ca parte civila a partii vatamate in termenul legal, existenta un prejudiciu moral sau material cauzat prin infractiunea savarsita, acesta sa fie cert, sa nu fi fost reparat si sa existe legatura de cauzalitate intre fapta penala si prejudiciul produs. Totodata, instanta are in vedere faptul ca despagubirile banesti trebuie sa acopere nu numai prejudiciu efectiv cauzat, ci si pretul suferintei, dar si folosul nerealizat de victima ca urmare a faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, intrucat orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara, acesta fiind responsabil nu numai de prejudiciu ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.

Prin urmare, in speta, instanta a apreciat ca sunt intrunite conditiile antrenarii raspunderii civile delictuale prevazute de art. 1357 C civil, si „cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare. (2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.”

Din probele administrate in cauza (f. 29-32) instanta constata ca partea civila a facut dovada unor daune materiale in valoare totala de 1455 lei, constand in cheltuieli de transport si cheltuieli pentru consultatii medicale si medicamente.

Cu privire la daunele morale, din probele administrate in cauza instanta retine ca partea vatamata i-a adresat injurii inculpatului si a incercat sa-l loveasca cu o sticla de bere in zona capului pe cesta, imprejurare in care  invinuitul  pentru a se apara  i-a aplicat  partii vatamate o lovitura in zona capului. In consecinta, instanta va admite doar in parte pretentiile civile ale partii vatamate va obliga inculpatul la plata sumei de 20000 lei reprezentand daune morale catre partea civila

Instanta apeciaza ca aceste sume de bani sunt de natura sa acopere integral atat prejudiciul material cauzat prin  fapta ilicita a inculpatului, cat si prejudiciul moral care  este un mod de a alina prin mijloacele reparatiunii banesti conditiile de viata alterate ale victimei, precum si suferintele fizice si psihice suferite. La stabilirea cuantumului despagubirilor pentru repararea prejudiciului moral, in jurisprudenta s-a decis ca nu se poate apela la probe materiale, judecatorul fiind singurul care, in raport de consecintele  suferite efectiv de partea vatamata in orice plan, poate stabili  suma de bani care sa compenseze  ceea ce ii lipseste victimei, tinand seama si de  intensitatea cu care au fost  percepute consecintele vatamarii, masura in care i-a fost afectata viata de familie, viata profesionala si sociala.

In baza art. 19 și a art. 397 din NCodul de procedura penala raportat la art.1357 C.civil, admite actiunea civila formulata de partea civila Spitalul Judetean de Urgenta Craiova și il obliga pe inculpat la plata catre partea civila Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, a sumei de 70 lei, reprezentand cheltuieli cu spitalizarea partii vatamate, suma cu care Spitalul Judetean de Urgenta Craiova s-a constituit parte civila in cauza si care a fost probata cu decontul de cheltuieli si inscrisurile medicale atasate la dosarul cauzei (f.39-53).

In baza art.398 rap. la art.274 din Noul Cod. pr. penala, instanta va obliga inculpatul la plata sumei la 400 lei cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Domenii speta