Sentinta penala

Sentinţă penală 152 din 12.10.2009


Dosar nr. 751/239/2009

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI 

Şedinţa publică din 12 octombrie  2009

PREŞEDINTE - A M Tr

Grefier L C

Ministerul Public a fost reprezentat prin

PROCUROR - A M I

Sentinta penală  Nr. 152

La ordine fiind judecarea cauzei Penal privind pe inculpate Oi, având ca obiect infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  lipsă - inculpat reprezintă  avocat Bodea Ioan.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Nemaifiind cereri de formulat şi constatând terminată cercetarea judecătorească instanţa acordă cuvântul la fond.

Reprezentantul Parchetului faţă de recunoaşterea inculpatului precizează că nu face discuţii cu privire la probatoriul administrat în cauză, în latură penală solicită condamnarea inculpatului , orientarea pedepsei spre minimul special prevăzut de lege , respectiv suspendarea executării pedepsei , la dozarea pedepsei să se ţină cont de circumstanţele atenuante judiciare şi personale care pledează în favoarea inculpatului , este căsătorit are o familie intemeiată , este la primul impact cu legea penală, obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat Bodea Ioan pentru inculpat precizează că acesta a avut o atitudine sinceră atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată , a recunoscut şi regretat fapta, anterior săvârşirii infracţiunii a avut un comportament bun în familie şi societate, solicită aplicarea dispoziţiilor art. 74, 76 Cod penal , sunt întrunite elementele necesare aplicării unei pedepse cu suspendarea executării  pedepsei, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata, şi mentionează că a avut angajament in cauză să se dispună anularea delegatiei din oficiu.

Analizând actele şi lucrările din dosar 

INSTANTA

Asupra cauzei penale de fata

Prin rechizitoriul 1535/P/09.04.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a invinuitului Oi , pentru savarsirea infractiunii prevazute de  art 87 alin 1 din OUG 195/2002, respective conducere sub influenta băuturilor alccolice, cerere ce a fost integistrata la judecătoria Hârlău spre competentă solutionare sub nr. 751/19.05.2009.

In fapt, s-a reţinut prin actul de inculpare, că în data de 27.10.2008 orele 23.50 invinuitul  a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare  IS 06 WJE cu o îmbibaţie ce depăsea  limita legală.

A fost testat cu etilotestul şi s-a contat că se afla sub influenta băuturilor alcoolice având o alcoolemie de 0.580mg/l, după cre a fost condus la Spital pentru recoltare probe biologice, unde a reieşit o alcoolemie de 1,10 mg/l.

Invinuitul a fost cercetat în stare de libertate.

Audiat fiind, invinuitul a recunoscut săvărşirea faptei

In drept, fapta invinuitului care la data de 27.10.2008 orele 23.50 invinuitul  a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare  IS 06 WJE cu o îmbibaţie ce depăsea  limita legală. întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazută de art 87 alin 1  din OUG 195/2002.

Prin acelaşi rechizitor s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului Ojog Dumitru pentru săvârşirea aceleaşi infracţiuni şi aplicarea unei sanctiuni cu character administrati,  respective amendă de 1000 lei  şi neinceperea urmăririi penale fata de oi pentru săvârşirea infractiunii de disprugere intrucât îi lipseste plângerea prealabilă.

Situaţia de fapt retinută prin rechizitor se probează cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare , bulletin de analiză toxicologică alcoolemie,declaratii invinut, declaratii martori.

In conformitate cu dispozitiile art 171 Cod procedura penala s-a desemnat aparator din oficiu, care sa-l asiste pe inculpat pe tot parcursul procesului penal, insă acesta şi-a angajat apărător.

În faza cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul, potrivit dispoziţiilor art.69-73 şi 323 Cod procedură penala,  declaraţiile  acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei. 

Inculpatul şi-a mentinut aceeaşi poziţie sinceră avută şi pe parcursul urmăririi penale .

Sub aspectul probatoriului s-a solicitat proba cu acte in circumstantiere şi sa- depus la dosar  o anchetă socială  şi acte de stare civilă.

Instanta din oficiu, a solicitat serviciului de evidenta informatizata a persoanei fisa de antecedente penale ale inculpatului  din care rezulta ca acesta nu  figureaza inscris in cazierului judiciar.

Inculpatul  a fost cercetat in stare si libertate.

Fiind declarata terminată cercetarea judecatorească, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele  şi lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine  situatie de fapt şi de drept: :

In fapt, inulpatul Oi este posesor al permisului de conducere categoria B.

În data de 27.10.2008 in jururl orelor 23.50 organele de poliţie au fost sesizate telephonic despre faptul că pe drumul sătest Totoieşti  a avut loc o tamponatre intre un motoscuter şi o Dacie 1310.

In urma cercetărilor effectuate s-a stability că Oi , OjD precum şi alte personae au sărbătorit onomastica unei personae şi au consumat băuturi alcoolice, după care au plecat cu mijloacele de transport cu care venise.

Inculpatul Oi in timp ce conducea autoturismul Dacia 1310 a incercat să depăşească monopedul condus de către O D , moment in care l-a agătat şi l-a avariat. Nu au rezultat victime.

In urma testului 00454 şi 00456 a rezultat că oi avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool in aerul expirat şi Ojog Dumitru 0,70 mg /l alcool în aerul expirat.

Cei doi au fost conduşi la spitalul Sf Spiridon pentru recolatare de probe biologice. Şi a rezulatat conform adresei 15999/27.10.2008 a IML că inculpatul Oi la data prelevării sângelui la ora 2.37 avea o alcoolemie de 1,10 mg/l iar la ora 3,37 o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool în sânge.

Din buletul de examinare clinică rezultă că inculpatul pare în stare de ebrietate.

Analizand toate actele si lucrarile dosarului instanta retine ca următoarea situatie de fapt cum că inculpatul a condus autoturismul aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, depăşid cota legală asa cum rezultă din toate probele stiintifice administrate la dosar, coroborate şi cu declaratiile martorilor .

O relevanta deosebita in cauza o are rezultatul testului cu aparatul alcotest efectuat de organele de politie, si care indica o concentratie de 0,58 g/l alcool in aerul respirat, rezultat consemnat in procesul - verbal de constatare, precum si constatarile medico - legale cuprinse in buletinul de analiza toxicologica - alcoolemie nr.2407-2/A/27.10.2008, acestea confirmand o concentratie in sange de 1.10 g alcool /1000 ml.

De asemenea, contribuie la aflarea adevarului si declaratia inculpatului, aceasta coroborandu-se in intregime cu faptele si imprejurarile ce rezulta din celelalte probe administrate in cauza, inculpatul, de altfel, asumandu-si savarsirea faptei.

Fata de o atare desfasurare a faptei, instanta apreciaza ca in cauza, fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autoturism avand o imbibatie alcoolica de 1.10g/l alcool pur in sange, realizand astfel un rezultat socialmente periculos - o stare de pericol pentru siguranta in conducerea pe drumurile publice, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de conducere pe drumurile publice avand o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange.

In drept, fapta inculpatului intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de de art 87 alin  (1)  Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange ori o concentratie ce depaseste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat sau care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Sub aspect obiectiv, s-a dovedit prin probele administrate  că inculpatul a săvârsit infractiunea mentionată mai sus.

Elementul material al infracţiunii constă în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub infleunţa băuturilor alcooli, asa cum rezuta din recunoasterea  inculpatului si inscrisurile existente la dosar, , fapt ce rezultă fără indoială din buletinul toxicologic-alcoolemie şi procesul verbal de constare a infractiunii.

Urmarea imediată constă în starea de pericol rezultată din nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la circulatia pe drumurile publice, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

In ce priveşte latura subiectivă, instanţa reţine că inculpatul a  săvârşit fapta cu vinovăţia cerută de lege şi anume cu intenţie indirectă, prevăzând şi acceptând producerea rezultatului faptei sale, deşi nu l-a urmărit.

Având in vedere că insăşi infractiunea este o infractiune de pericol, functiile persoanei aflată la volan in stare de ebrietate sunt dimimnuate, putând avea efecte devastatorea asupra altor personae şi lucruri, instanta apreciză că  există pericol social in săvârşirea faptei indifferent de circumstantele săvârşirii acesteia.

Existand infractiune, va exista şi răspundere penală şi pedeapsă.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce va fi aplicata inculpatului  instanta are in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev de art. 72 Cod penal, 74 lit a (rezultă din lipsa antecedentei penale coroborata cu  caracterizarile depusă la dosar din care rezultă ca are o bună reputatie in societate, are 1 copil minor în intretinere şi se ocupă de către acestia) , c(a recunoscut, s-a prezentat în fata instantei şi a avut o atitudine sinceră) scopul pedepsei prev de art.52 Cod penal si necesitatea asigurarii preventiei generale si speciale.

Fata de modul si mijloacele de savarsire a faptei, scopul urmarit,  şi cele retinute mai sus,  instanta si-a format convingerea ca aplicarea fata de inculpat a unei pedepse  cu inchisoarea orientata sub minimul special al pedepsei si spre minimul general al pedepsei cu suspendarea executării pentru  fapta savarsita in functie de gradul de pericol social al acesteia, satisface exigentele individualizarii judiciare a pedepsei.

Instanta, in baza dispozitiilor art 345 cod procedura penala coroborat cu art 87 alin 1 si  din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice va dispune condamnarea inculpatului prin aplicarea unei pedepse orientate sub minim cu retinerea circumstantelor metionate mai sus,  respective 6(sase)luni cu suspendarea executarii pedepsei.

In baza disp art 81 Cod penal va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului si in  baza dispozitiilor art 82 Cod penal va stabili termen de incercare.

Va atrage atentia inculpatului  asupra dispoziţiilor art 83 Cod penal , dispozitii referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei infractiuni.

Fată de toate aceste aspecte reţinute instanta în baza dispoziţiilor art 71 cod penal, va interzice exercitarea drepturilor inculpatului  prevazute la art 64 lit a  taza a IIa ( dreptul de  a  fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice;), b (dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat ) Cod penal, pe perioada legala.

Raportat la fapta savarsita si avand in vedere ca instanta a stabili suspendarea executarii pedepsei principale in baza art 71 alin 5 cod penal raportat la art 82 cod penal va suspenda si executarea pedepselor accesorii aplicata inculpatului.

Vazand dispozitiile art 191 cod  precedură penală va dispune in consecinta.

Pentru aceste motive

În numele legii

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul OI ,  la 6(sase)luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere de autoturism sub inflenţa băuturilor alcoolice, infractiune prevazuta si pedepsita de art 87 alin 1 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu aplicarea prevederilor art 74 lit a, c cod penal  raportat la art 76 lit d Cod penal.

In baza dispoziţiilpr art 71 cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a teza a II a , b,  cod penal.

In baza disp art 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului.

In baza dispozitiilor art 82 Cod penal stabileste termen de incercare pentru inculpat de 2 ani si 6(sase)luni.

Atrage atentia inculpatului asupra disp art 83 Cod penal, dispozitii referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei infractiuni.

In baza disp art 71 alin 5 raportat la art 82 cod penal suspenda  executarea pedepsei accesorii.

In baza disp art. 191 alin 1  Cod procedura penala obliga pe inculpatul  la plata sumei de 400 lei catre stat cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta, din care 200 lei  din faza de urmarire penala.

Anulează delegatia 108/29.05.2009 a dlui av B ca urmare a angajamentului efectuat cu acelaşi avocat.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronuntare pentru părtile prezente şi de la comuniare pentru ele lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 12.10.2009.

PresedinteGrefier

1/5

Dosar 751/239/2009