Contopire pedepse

Sentinţă penală 1463 din 21.07.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI ...........................

Şedinţa publică de la data de : ...........................

Instanţa constituită din:

Preşedinte: .................................

Grefier: .............................................

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ............................ a fost reprezentat de procuror  ......................................

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe petentul condamnat ..................................având ca obiect cerere de contopire pedepse.

Dezbaterile pe fond si susţinerile părţilor au avut loc în şedinţă publică de la .................................. si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ....................................,  când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei  penale de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ................... sub nr. .........................., petentul ................................. a solicitat deducerea perioadei cât timp a fost arestat pe teritoriul austriac. Petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, acte emise  de autorităţile austriece. S-au depus relaţiile solicitate la autorităţile austriece şi relaţiile de la interpol.

La termenul din ........................................., petentul a arătat că solicită recunoaşterea sentinţei penale de condamnare din Austria, deducerea tuturor perioadelor executate, iar instanţa a calificat, după punere în discuţie, cererea acestuia contopire pedepse.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sent. pen. nr. ................................... a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti definitivă la data de 30.06.2009 prin decizia penală nr. .......................... a CAB Secţia a-....................... Penală (faptă din data de .....................) a fost condamnat petentul la pedeapsa de ............................ ani închisoare. A fost emis MEPI nr. ........................ de Judecătoria Sectorului .......................... Bucureşti, iar pentru punerea în executare a acestuia a fost emis un mandat european de arestare cu privire la petent.

În acelaşi timp însă, petentul, aflat pe teritoriul Austriei, a comis la datele de .............................., ........................ şi ................................. mai multe infracţiuni prevăzute de art. 127, 128 alin. 1 rândul 4, 130 cazul 1, 229 alin. 1 şi 241 alin. 3 din Codul Penal austriac (respectiv furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e C. pen. român cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.

Pentru aceste fapte, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare prin sentinţa penală din data de ........................... a Tribunalului pentru cauze penale Viena, definitivă la data de ..........................................

La data de .............................., petentul a fost arestat în vederea extrădării în România, fiind predat autorităţilor române şi încarcerat la data de ............................ când a început să execute pedeapsa aplicată prin s. pen. nr. ................................. a Judecătoriei Sectorului ............................... Bucureşti.

Raportat la această situaţie de fapt, instanţa apreciază ca întemeiată cererea petentului.

Astfel, nu există nici un impediment pentru a fi recunoscută în România sentinţa penală din data de ............................... a Tribunalului pentru cauze penale Viena, definitivă la data de .................................. în ce priveşte pedeapsa cu închisoarea aplicată petentului, aceasta îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 115 – 116 din Legea nr. 302/2004.

În prealabil, instanţa va constata că petentul a fost condamnat la o pedeapsă de ........................... an închisoare prin sentinţa penală din data de ................................ a Tribunalului pentru cauze penale Viena, definitivă la data de ...................................... pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 127, 128 alin. 1 rândul 4, 130 cazul 1, 229 alin. 1 şi 241 alin. 3 din Codul Penal austriac (respectiv furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e C. pen. român cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. – acte materiale din datele de .............................. şi .....................................).

În baza art. 118 rap. la art. 115 – 117 din Legea nr. 302/2004 va recunoaşte sentinţa penală din data de ................................. a Tribunalului pentru cauze penale Viena.

În baza art. 117 alin. 4 din Legea nr. 302/2004 va substitui pedepsei cu închisoarea aplicată prin sentinţa penală din data de .......................... a Tribunalului pentru cauze penale ........................ o pedeapsă corespunzătoare conform legii penale române, respectiv de ....................an închisoare.

Va mai constata că executarea pedepsei aplicate prin aceiaşi sentinţă penală a fost suspendată condiţionat pe un termen de 3 ani.

Fiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 447 C.p.p. (în condiţiile în care după recunoaştere pedeapsa este judecată de o instanţă prev. de art. 447 şi 449 C.p.p.) în baza art. 447 C.p.p. rap. la art. 85 alin. 1 C. pen. instanţa va anula suspendarea condiţionată a executării a pedepsei mai sus menţionate şi în baza art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b C. pen. şi va contopi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală din data de ........................a Tribunalului pentru cauze penale Viena, definitivă la data de ....................... cu pedeapsa de ............................ ani închisoare aplicată prin s. pen. nr. ......................... a Judecătoriei Sectorului .......................... Bucureşti definitivă la data de 30.06.2009  prin decizia penală nr. 958/30.06.2009 a CAB Secţia a-I-a Penală (faptă din data de ......................) şi va aplica pedeapsa cea mai grea de ................. ani închisoare sporită cu ......................... luni închisoare, petentul condamnat executând în final ..................... ani şi ....................luni închisoare.

Referitor şi la acest spor aplicat petentului, instanţa apreciază că acesta se impune cu necesitate având în vedere perseverenţa infracţională deosebită a acestuia, recidivist postcondamnatoriu, care, deşi avea o condamnare de primă instanţă în România, s-a sustras executării pedepsei, părăsind teritoriul ţării şi continuându-şi activităţile ilicite pe teritoriul unui alt stat membru U.E.

În baza art. 71 C.pen., va interzice petentului condamnat drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. şi art. 18 din Legea nr. 302/2004 va deduce din pedeapsa astfel aplicată petentului condamnat perioadele deja executate, de la data de ................................................ la data de ...................... (din s. pen. nr. .................... a Judecătoriei Sectorului .................. Bucureşti), de la data de .............. la data de ...................... (din sentinţa penală din data de ..................... a Tribunalului pentru cauze penale ...............) şi de la data de ................................ la zi.

Va anula MEPI nr. ......... din ..................... emis de Judecătoria Sectorului ......................... Bucureşti şi va dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea petentului condamnat .................., fiul lui ............... şi ........................., ns. la data de .........................., în prezent încarcerat în PNT Bucureşti J...................... astfel cum a fost calificată.

Constată că petentul a fost condamnat la o pedeapsă de ........................... an închisoare prin sentinţa penală din data de ............................ a Tribunalului pentru cauze penale ......................, definitivă la data de ......................... pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 127, 128 alin. 1 rândul 4, 130 cazul 1, 229 alin. 1 şi 241 alin. 3 din Codul Penal austriac (respectiv furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e C. pen. român cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. – acte materiale din datele de ....................... şi ..................).

În baza art. 118 rap. la art. 115 – 117 din Legea nr. 302/2004 recunoaşte sentinţa penală din data de .................................. a Tribunalului pentru cauze penale ..........................................

În baza art. 117 alin. 4 din Legea nr. 302/2004 substituie pedepsei cu închisoarea aplicată prin sentinţa penală din data de .............................. a Tribunalului pentru cauze penale ......................... o pedeapsă corespunzătoare conform legii penale române, respectiv de ............................... an închisoare.

Constată că executarea pedepsei aplicate prin aceiaşi sentinţă penală a fost suspendată condiţionat pe un termen de ............................................ ani.

În baza art. 447 C.p.p. rap. la art. 85 alin. 1 C. pen. anulează suspendarea condiţionată a executării a pedepsei mai sus menţionate şi în baza art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b C. pen. contopeşte pedeapsa de ..................... an închisoare aplicată prin sentinţa penală din data de ....................... a Tribunalului pentru cauze penale Viena, definitivă la data de ..................................... cu pedeapsa de ............................... ani închisoare aplicată prin s. pen. nr. .................................... a Judecătoriei Sectorului .............................. Bucureşti definitivă la data de ...............................  prin decizia penală nr. .................................. a CAB Secţia ............................. Penală (faptă din data de ..........................) şi aplică pedeapsa cea mai grea de ............... ani închisoare sporită cu ...........................luni închisoare, petentul condamnat executând în final ......................) ani şi ...........................) luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen., interzice petentului condamnat drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. şi art. 18 din Legea nr. 302/2004 deduce din pedeapsa astfel aplicată perioadele deja executate, de la data de .................... la data de ................ (din s. pen. nr. .......................... a Judecătoriei Sectorului .............. Bucureşti), de la data de ................................ la data de 14.08.2009 (din sentinţa penală din data de ............................ a Tribunalului pentru cauze penale .........................) şi de la data de ...................................... la zi.

Anulează MEPI nr. ............................... emis de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror, respectiv de la comunicare pentru petentul condamnat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ..............................................

 PREŞEDINTE GREFIER

2

Domenii speta