Infracţiuni. Circulaţie rutieră

Sentinţă penală 15 din 21.01.2013


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr… /P/2011 din data de 5.11.2012 înregistrat sub nr. /207/2012 la Judecătoria Caracal,  a fost trimis in judecata in stare de libertate inculpatul T.C., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute si pedepsite de art.86 alin 1 şi art.89 alin.1 teza finală din OUG nr.195/2002 R cu aplic.art.33 lit.a Cp..

Se arata in actul de sesizare al instanţei că la data de 5.12.2011, lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt, au fost sesizaţi de numitul T. N. cu privire la faptul că în ziua de 23.11.2011 în timp ce se deplasa în calitate de biciclist pe str.N.Titulescu din oraşul  Drăgăneşti-Olt a fost acroşat de autoturismul condus de inculpatul T.C., care după producerea accidentului a părăsit locul faptei.

În ziua  de 23.11.2011, în jurul orei 17.00, numitul T. R. N. s-a deplasat cu autoturismul marca Audi A4 cu nr.de înmatriculare OT-52-REM, pe str.N.Titulescu din oraşul Drăgăneşti-Olt la spălătoria auto care aparţine SC Esocom Impex 01 SRL şi a parcat autoturismul în incinta spălătoriei, lăsând cheile în contact, cu înţelegerea ca autoturismul să-i fie spălat în aproximativ o oră, după care a plecat.

Inculpatul T.C., angajat la spălătoriei auto a procedat la spălarea autoturismului martorului T. R. N.după care s-a urcat la volanul acestuia si l-a conduse până pe trotuarul de vis-a-vis, traversând str.N. Titulescu, după care la un moment dat a observat că geamurile autoturismului nu sunt şterse bine şi s-a urcat din nou la volan cu intenţia de a-l introduce în incinta spălătoriei pentru a şterge bine geamurile.

În momentul în care a pornit autoturismul şi a parcurs aproximativ 1 m pe drumul public inculpatul a observat în oglinda retrovizoare că se apropia un biciclist, motive pentru care a frânat brusc, însă nu a mai putut evita impactul, bicicleta condusă de partea vătămată T. N. a intrat în coliziune cu aripa şi bara stângă faţă a maşinii, după care acesta a fost proiectat la pământ.

După producerea accidentului, inculpatul a plecat cu autoturismul de la faţa locului şi a condus maşina pe str.N.Titulescu până la intersecţia cu str.Podgoriei, după care a virat pe această stradă şi a oprit la o distanţă de aproximativ 200-300 metri, după care la circa 10-15 minute l-a apelat telefonic pe colegul său Stancu Vasile şi l-a întrebat ce s-a întâmplat cu victima, acesta spunându-i că biciclistul s-a ridicat şi a plecat.

Inculpatul a plecat în continuare cu autoturismul pe strada N.Titulescu şi a rulat până la spălătoria la care lucra unde a parcat autoturismul în incinta acesteia, iar în momentul când proprietarul maşinii a revenit şi a constatat avariile maşinii, inculpatul i-a înmânat suma de 450 lei reprezentând contravaloarea defecţiunilor.

Din adresa nr.196/23.01.2011 a Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Olt, a rezultat că inculpatul T.C. nu figurează cu permis de conducere pentru nicio categorie.

Partea vătămată T. N. în urma accidentului a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale. Cum numărul de zile de îngrijiri medicale se situează sub limita de 10 zile prev.de art.184 alin.1 cp, de la care fapta constituie infracţiune, s-a dispus neînceperea urmării penale faţă de inculpat, sub aspectul săv. infracţiunii prev.de art.184 alin.1 şi 3 cp, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Având în vedere faptul că inculpatul a condus un autoturism pe drumurile publice fără a  deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule şi părăsirea locului accidentului produs ca urmare a unei infracţiuni, fapte incriminate de disp.art.86 al.1 şi art.89 alin.1 teza finală din  OUG 195/2002 R  cu aplicarea art.33 lit.a Cp s-a dispus trimiterea sa în judecată.

Atât în timpul urmăririi penale, cit si ulterior cu prilejul audierii sale în instanţă, inculpatul a recunoscut şi regretat fapta pentru care a fost trimis in judecata.

La termenul de judecată din data de 14.01.2013 fiind prezent, inculpatul T.C. a declarat că recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată, solicitând să se facă aplicarea disp.arr.320/1 cpp.

La data de 21.01.2013 , inculpatul a depus la dosar o caracterizarea emisă de SC ESSOCOM IMPES SRL – Drăgăneşti-Olt.

Având in vedere întregul material probator administrat in cauza: recunoaşterea inculpatului, declaraţiile martorilor T. N., S.V. şi  T. R. N., procesul-verbal de constatare a infracţiunii, certificatul medico legal nr.133/C/2.12.2011,  adresa nr.196 /23.01.2012 a Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Olt, instanţa reţine următoarele :

În ziua  de 23.11.2011, în jurul orei 17.00, numitul T. R. N. s-a deplasat cu autoturismul marca Audi A4 cu nr.de înmatriculare OT-52-REM, pe str.N.Titulescu din oraşul Drăgăneşti-Olt la spălătoria auto care aparţine SC Esocom Impex 01 SRL şi a parcat autoturismul în incinta spălătoriei, lăsând cheile în contact, cu înţelegerea ca autoturismul să-i fie spălat în aproximativ o oră, după care a plecat.

Inculpatul T.C., angajat la spălătoriei auto a procedat la spălarea autoturismului martorului .T.R.N., traversând str. N. Titulescu, după care la un moment dat a observat că geamurile autoturismului nu sunt şterse bine şi s-a urcat din nou la volan cu intenţia de a-l introduce în incinta spălătoriei pentru a şterge bine geamurile.

În momentul în care a pornit autoturismul şi a parcurs aproximativ 1 m pe drumul public inculpatul a observat în oglinda retrovizoare că se apropia un biciclist, motive pentru care a frânat brusc, însă nu a mai putut evita impactul, bicicleta condusă de partea vătămată T. N.a intrat în coliziune cu aripa şi bara stângă faţă a maşinii, după care acesta a fost proiectat la pământ.

După producerea accidentului, inculpatul a plecat cu autoturismul de la faţa locului şi a condus maşina pe str.N.Titulescu până la intersecţia cu str.Podgoriei, după care a virat pe această stradă şi a oprit la o distanţă de aproximativ 200-300 metri, după care la circa 10-15 minute l-a apelat telefonic pe colegul său Stancu Vasile şi l-a întrebat ce s-a întâmplat cu victima, acesta spunându-i că biciclistul s-a ridicat şi a plecat.

Inculpatul a plecat în continuare cu autoturismul pe strada N.Titulescu şi a rulat până la spălătoria la care lucra unde a parcat autoturismul în incinta acesteia, iar în momentul când proprietarul maşinii a revenit şi a constatat avariile maşinii, inculpatul i-a înmânat suma de 450 lei reprezentând contravaloarea defecţiunilor.

Din adresa nr.196/23.01.2011 a Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Olt, a rezultat că inculpatul T.C. nu figurează cu permis de conducere pentru nicio categorie.

Săvârşirea faptei de către inculpat precum şi vinovăţia acestuia sunt pe deplin stabilite şi dovedite cu întreg materialul probator administrat în cauză.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului de a fi condus pe drumurile publice un autoturism fără a deţine permis de conducere şi părăsirea locului accidentului  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art.86 alin 1 şi art.89 alin.1 din OUG 195/2002 R.

La alegerea pedepsei, precum si la individualizarea cuantumului  acesteia, instanţa, conform art.72 C.p, va avea in vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, modalitatea de săvârşire, precum si toate elementele ce caracterizează persoana inculpatului.

Astfel, instanţa va avea în vedere pe de o parte că acesta este la primul conflict cu legea penală, că a recunoscut şi regretat fapta.

 Pe  de altă parte, instanţa reţine  că inculpatul este o persoană cu un caracter civilizat iar faţă  de gravitatea efectivă  a faptei, se apreciază că o pedeapsă mai îndepărtată de minimul special, respectiv de 1o luni pentru săv. infracţiunii prev.de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 R, rap.la art.320/1 alin.1 şi 7 Cpp, respectiv de 1 an şi 6 luni, pentru săv. infracţiunii prev.de art.89 alin.1 din OUG 195/2002 R, rap.la art.320/1 alin.1 şi 7 Cpp este de natură să răspundă scopurilor prev. de art.52 Cp.

In ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante, instanţa apreciază că inculpatul prezintă aptitudinea de a se îndrepta chiar fără executarea pedepsei, avându-se în vedere în acest sens, elementele obiective şi subiective ale cauzei, gravitatea faptelor, trecutul infractorului, vârsta acestuia, mediul în care trăieşte şi modul de comportare in societate. 

Astfel, instanţa apreciază că inculpatul prezintă aptitudinea subiectiva de a se corija, de a se elibera de mentalitatea si de deprinderile antisociale care l-au antrenat pe calea infracţiunii, prin eforturi făcute sub ameninţarea pedepsei la care a fost condamnat si de a cărei executare poate scăpa numai printr-o conduita corecta si deci prin autoreeducare.

Atât din datele ce privesc trecutul sau infracţional, cât şi din comportarea sa după comiterea infracţiunii, instanţa consideră că acesta are posibilitatea reală de îndreptare fără executarea efectiva a pedepsei în regim de detenţie.

Suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de 3  ani şi 6 luni, ce constituie termen de încercare, impune condamnatului de a avea o comportare corectă în tot acest timp. Dacă a expirat termenul de încercare şi condamnatul a avut o purtare buna, el este reabilitat şi reintegrat fără vreo restrângere a drepturilor pentru fapta penală săvârşita. Dacă însă condamnatul nu are o bună purtare şi săvârşeşte, în termenul de încercare o altă infracţiune, suspendarea executării pedepsei se revocă, iar condamnatul este ţinut să execute atât pedeapsa a cărei executare fusese suspendată, cât şi pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Se va dispune astfel, suspendarea condiţionată a executării pedepsei in conformitate cu art.81-82 C.p. , apreciind ca pedeapsa îşi poate atinge scopul si fără executarea sa efectiva,  punând

totodată  în vedere inculpatului dispoziţiile a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate.

În baza art.71 alin 2 Cp, se va dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b Cp, mai puţin dreptul de a alege pe durata executării pedepsei ( avându-se în vedere practica CEDO şi infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat  în cauza de faţă, că se impune numai interzicerea drepturilor menţionate mai sus).

Urmează deci ca efect al recunoaşterii inculpatului ca în cauză să se facă aplicarea dispoziţiilor art.320/1 Cod Procedură Penală reducându-se cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege.

Totodată , având în vedere că s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor, în conformitate cu dispoziţiile art.71 alin. 5 C.p. se va dispune suspendarea şi acestor pedepse accesorii pe durata termenului de încercare( de 3 ani şi 6 luni).

În conformitate cu dispoziţiile art.191 alin 1 C.p.p., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 450  lei, reprezentând cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă cheltuieli efectuate în faza de urmărire penală, în care sunt incluse onorariu avocat din oficiu 200 lei în cursul urmării penale şi 200 lei onorariu avocat oficiu în cursul judecăţii, sume avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Postat 28.02.2013