Fara titlu

Sentinţă penală 22 din 30.03.2010


Sentinţa  penală  nr. 22/30.03.2010 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. 135/181/2010

Prin rechizitoriul P. J. B. A. nr. 496/P/2009, înaintat cu adresa nr. 614/II/1/2010 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de  11.02.2010 sub nr. 135/181/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în  stare de libertate a inculpatului P. I. I. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 108 al. l litera a, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008.

Se reţine prin actul de sesizare că numita P.D., mama inculpatului, a fost pusă în posesie cu suprafaţa totală de 2,350 ha teren cu vegetaţie forestieră, din care suprafaţa de 0,7306 ha în pct. denumit „ Poiană”, de pe raza satului Ş., comuna P., respectiv U.P. VII B.A., UA 92 B.

La data de 07.10.2009  partea vătămată  C. L., nepoata numitei P. D. şi care are vocaţie succesorală cu privire la suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră pentru care acesta a fost pusă în posesie, a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că la începutul lunii octombrie 2009 inculpatul P. I. I. a tăiat cu nerespectarea regimului silvic un număr de patru arbori din această suprafaţă de pădure şi şi-a însuşit pe nedrept materialul lemnos rezultat.

Astfel, din probele administrate, se precizează în rechizitoriu, a rezultat că autorul tăierii celor patru arbori, cu nerespectarea regimului silvic este inculpatul P. I. I..

În motivarea rechizitoriului s-a reţinut că inculpatul la începutul lunii octombrie 2009, ştiind că nu a fost eliberat titlul de proprietate şi nu s-a formulat cerere de marcare la organele silvice, s-a deplasat la parcela respectivă de pădure, însoţit de martorul C. N. şi a tăiat cu motoferestrăul proprietate personală cei patru arbori ale căror cioate au fost descoperite cu ocazia cercetării la faţa locului. Ulterior, cu ajutorul unei persoane, a tras cu tractorul cei patru arbori pe care i-a transportat la locuinţa sa.

Se arată că valoarea materialului lemnos tăiat ilegal comunicată de organele silvice a fost 984,27 lei, adică de peste cinci ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, care la data constatării era de 86 lei/m3.

Concluzionează P. J. B. A. că, faptele inculpatului P. I. I., realizează conţinutul constitutiv a infracţiunii prevăzute de art. 108 al. l litera a, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008.

În instanţă, a fost interogat inculpatul P. I. I. şi s-au audiat sub prestare de jurământ martorii propuşi.

Instanţa, din oficiu a solicitat prin adresă  I.P.J. M. să se înainteze fişa de antecedente penale a inculpatului P. I. I.. S-a solicitat de către inculpat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi cu un martor în circumstanţiere, probă încuviinţată de instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

La începutul lunii octombrie 2009, ajutat de o altă persoană, inculpatul P. I. I., a tăiat cu nerespectarea regimului silvic din fondul forestier naţional proprietate privată un număr de patru arbori, aspect recunoscut de inculpat prin declaraţia dată în faţa instanţei şi confirmat de către martorii audiaţi în cauză, arbori cu o valoare de peste cinci ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă la data constatării.

Reţinând această situaţie de fapt, în drept, faptele inculpatului P. I. I., de a fi tăiat, cu nerespectarea regimului silvic, în anul 2009 un număr de patru arbori, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 108 alin. l litera a, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008, instanţa, ţinând cont de faptul că inculpatul întreţine familia, are trei copii minori în întreţinere, nu are antecedente penale, s-a prezentat în faţa autorităţii, a recunoscut şi regretat fapta, împrejurări apreciate de instanţă ca circumstanţe atenuante judiciare, în sensul art.74 cod penal, va dispune condamnarea inculpatului la 4 luni închisoare, în baza art. 108 alin.1 lit. a, alin 2 lit. a  din Legea nr. 46/2008 cu aplic. art. 74 al.1 lit. a şi c C.p.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei ce urmează a fi aplicată, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executare, astfel că, în cauză se vor  face aplicarea disp. art. 81 cod penal, urmând a se dispune suspendarea condiţionată a  executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi  4 luni.

În baza art. 71  alin. 1 c.p. se va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin.1 lit. a Teza II-a şi lit. b pe perioada prev. de art. 71 al.2 c.p.

În baza art. 71 al.5 c.p. se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe perioada suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art. 359 c.p.p. se va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c.p.

Se va lua act că în cauză nu există constituire de parte  civilă.

În baza art. 191 al.1 c.p.p. instanţa va fi obliga inculpatul  P. I. să plătească cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 172 lei.