Analiza probelor cu privire la punerea în executare a rezoluţiei infracţionale de a ucide victima

Sentinţă penală 126 din 02.04.2014


Prin sentinţa penală nr. 126 pronunţată la data de 2.04.2014 de Tribuanlul Olt în dosarul nr.  3442/104/2013 în baza art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 din C.pen. în vigoare din 1.02.2014 a fost  condamnat inculpatul C M M la pedeapsa principală de 6(şase)ani închisoare şi la pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a(de a fi ales în autorităţile publice ori în alte funcţii publice) , b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi d(dreptul de a alege)  din Codul penal actual cu aplicarea art. 5 alin. 1 din acelaşi Cod penal  pe o durată de 3 ani pentru infracţiunea de tentativă de omor.

 În baza art. 65 alin. 1 din  Codul penal actual s-au interzis inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (de a fi ales în autorităţile publice ori în alte funcţii publice) , b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi d(dreptul de a alege)  din acelaşi Cod penal.

În baza art. 7 alin.1 rap.  la art. 4 alin.1 lit. b din legea nr.76/2008 s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat prin metode non-invazive  la eliberarea din penitenciar în vederea introducerii în Sistemul naţional de date genetice judiciare(S.N.D.G.J.) de personalul medical al penitenciarului cu sprijinul pazei şi în prezenţa unui poliţist.

În baza art.  5 alin. 5 din legea nr. 76/2008 a fost informat  inculpatul că aceste probe biologice vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului  lor genetic.

S-a dispus restituirea către partea vătămată Ş. G. a lanternei cu corp din plastic, de formă cilindrică, predată drept corp delict în instanţă.

A fost respinsă cererea de despăgubiri pentru daune materiale  formulată de partea civilă Ş G, domiciliat în comuna  F. sat C. jud. O,ca nefondată.

A fost obligat  inculpat la plata sumei de 45.000 de lei cu titlul de despăgubiri pentru daune morale către partea civilă Ş. G.

A fost obligat  inculpatul la plata sumei de 7632,31 lei cu titlul de despăgubiri compensatorii reprezentate de cheltuielile de spitalizare avansate părţii vătămate şi la plata de despăgubiri moratorii  reprezentând actualizarea acestei sume de bani cu indicii de inflaţie de la data avansării cheltuielilor de spitalizare până la data stingerii debitului,către partea civilă Spitalul clinic de urgenţă C.

S-a luat  act că Spitalul municipal C. jud. O. nu se constituie parte civilă în cauză.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 600 lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. a fost avansat Baroului Olt onorariul de avocat din oficiu în cotă parte în sumă de 50 de lei  pentru asistenţa juridică acordată inculpatului  conform delegaţiei nr. 924/2013 din 16.07.2013 şi s-a constatat  că acesta rămâne în sarcina statului.

A fost obligat  inculpatul la plata sumei de 1.000 de lei către partea vătămată Ş. G., cu titlul de cheltuieli judiciare .

Pentru a se pronunţa această sentinţă au fost avute în vedere cele ce urmează :

,,Prin rechizitoriul cu nr.  27/P/2013 emis la data de 28.06.2013 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Trib. Olt a fost trimis în judecată inculpatul C. M. M. pentru comiterea faptei penale de tentativă de omor  prevăzută de art. 20 alin. 1 rap,. la art. 174 alin.1 şi 2 din Codul penal în vigoare anterior datei de 1.02.2014.

În motivarea rechizitoriului se arată că la data de 7/8.08.2012 în jurul orei 22,00 după ce inculpatul a avut discuţii contradictorii cu partea vătămată Ştiucă Gheorghe i-a aplicat acesteia din urmă mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele dar şi cu un corp contondent în zona capului şi a toracelui şi i-a produs leziuni traumatice  ce au necesitat pentru vindecare un număr de 30-35 de zile de îngrijiri medicale,leziuni  care  au pus viaţa victimei în primejdie.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Olt la nr. 3442/104/2013.

Constatând că la data de 14.10.2013 după adresarea întrebării prevăzută de art. 3201 alin. 3 din C.p.p.  privind procedura de recunoaştere a vinovăţiei inculpatul nu optează pentru. aceasta instanţa a procedat la efectuarea cercetării judecătoreşti prin ascultarea părţilor, a martorilor  propuşi de procuror prin rechizitoriu  dar şi de inculpat ,admişi de instanţă dar şi pe baza probei cu înscrisurile prezentate.

Pe baza probelor administrate în cauză s-a reţinut situaţia de fapt în sensul că atât partea vătămată cât şi inculpatul aveau preocupări în ramura agriculturii,prima  prin cultivarea unei parcele de teren în suprafaţă de o jumătate de hectar din extravilanul satului C. aparţinând de comuna F. jud. Olt iar cel de al doilea  prin arendarea unor terenuri mult mai întinse ca suprafaţă ,localizate în mod similar. În acest context se reţine că  după ce a adresat părţii vătămate solicitarea de a–i încredinţa în arendă terenul său cu scopul de a putea exploata acest teren  în folosul său şi a putea încasa subvenţia acordată de stat a fost refuzat de aceasta,inculpatul a luat hotărârea să determine pe partea vătămată să accepte silit această ofertă. În acest scop se constată că în noaptea de 7/8.08.2012 inculpatul în timp ce era în autoturismul său cu martorii C. C. şi F. G.,ce erau în serviciul său  în calitate de ciobani, a oprit pe drumul de câmp din vecinătatea terenului părţii vătămate şi apoi a parcat maşina la mică distanţă pe terenul de peste drum plantat cu lucernă,după care a dispus ca aceşti doi martori să  înceapă să recolteze din porumbul din lanul  părţii vătămate. Se reţine că  în acest timp încă de când s-a înserat partea vătămată se afla pe terenul său spre a efectua paza şi nu doar că a sesizat prezenţa inculpatului şi a martorilor dar a şi auzit ordinul dat de către inculpat. De aceea , se reţine că partea vătămată a ieşit din lanul său de porumbi şi s-a îndreptat  către maşina la volanul căreia se afla inculpatul şi, după ce  a  adresat injurii, prin geamul deschis al portierei a reproşat acestuia faptul că  deşi nu a întreţinut această cultură vine acum să recolteze fără drept. Totodată,se mai constată că un reproş similar a adresat partea vătămată martorului S. T. D. ,al cărui teren se învecina la capăt cu cel al părţii vătămate,martor care de asemenea se afla la faţa locului , atunci când l-a observat pe acesta că intenţiona să intre pe terenul său ,martor căruia i-a spus cuvânt cu cuvânt,,- De-aia  te-a plătit pe tine paznic Sandu”,cu menţiunea că ultimul apelativ este cel sub care este cunoscut în localitate inculpatul. În acest timp se reţine că partea vătămată avea în mână o lanternă cu lungime de circa 25 cm şi grosimea de circa 7 cm cu care nu lumina iar atunci când inculpatul s-a dat jos din maşină a reproşat acesteia că l-a lovit la buză  şi a făcut referire în acest scop la o cicatrice de culoare neagră ce o avea în acel loc.Se constată că  faptele s-au desfăşurat apoi prin aceea că inculpatul s-a îndreptat către partea vătămată  ce se afla cu spatele de vorbă cu martorul S.  T. D şi după ce partea vătămată s-a întors , mai întâi a lovit-o cu palma stângă în partea dreaptă a feţei ,în zona ochiului drept după care din nou a lovit-o, de data aceasta cu palma dreaptă.Ca urmare a loviturilor primite se constată că partea vătămată a căzut jos la pământ,după care inculpatul a luat tot de acolo lanterna părţii vătămate ce a căzut din cârligul bicicletei şi cu aceasta a lovit-o pe aceasta în spate în timp ce era căzută cu faţa în jos  de câteva ori.După aceasta se mai reţine că inculpatul  a continuat loviturile dintre care unele în coaste şi altele cu lanterna în piept în zona inimii dar cu intensitate mare,  timp în care victima s-a răsucit cu faţa în sus,  în aşa fel încât  i-a produs nu doar leziuni precum  hematom hemilaringe,echimoză pleoapă inferioară ochi drept,contuzie pavilion auricular stâng ci şi fractură coastă IX stânga,hemoptizie,traheostază cu efecte  constând în insuficienţă respiratorie acută,stop cardio-respirator reversibil în urma manevrelor de resuscitare pe parcursul internării,cu punerea în primejdie a vieţii victimei.Se mai constată că partea vătămată şi-a revenit în stare de conştienţă doar spre dimineaţă în jurul orei 4 sau 5 ,că avea încă lanterna dar şi că în apropiere nu mai era nici o persoană,după care mai mult târându-se s-a deplasat către casă pe o distanţă de 1 Km. însă s-a întâlnit din nou cu inculpatul care  după ce l-a înjurat i-a impus să se întoarcă şi să-şi recupereze bicicleta.De aceea, se  reţine că partea vătămată a executat această dispoziţie a inculpatului  şi după ce a constatat că nu mai găsesşte bicicleta s-a întors către casă însă nu pe acelaşi drum ci pe marginea bălţii, spre a evita o nouă întâlnire cu inculpatul. După ce a ajuns acasă se mai constată că partea vătămată care mai putea vorbi s-a adresat soţiei sale dar şi martorului S. C. D. cărora le-a  solicitat să îi recupereze bicicleta  iar ca urmare acesta cu maşina împreună cu soţia sa au plecat  pe drumul de câmp unde au găsit pe inculpat  cu care au avut o discuţie după care au găsit bicicleta în porumbi. În continuare se reţine că partea vătămată a fost transportată la Spitalul municipal din C şi apoi la Spitalul clinic jud.de urgenţă C unde datorită tratamentului şi îngrijirilor primate i-a fost salvată viaţa.

Ca probe şi mijloace de probă aferente în sensul acestei situaţii de fapt se reţin cele ce urmează. Astfel,cu privire la ocupaţia în domeniul agriculturii a părţii vătămate în calitate de mic producător şi a inculpatului în calitate de arendaş pe o suprafaţă mai mare se reţin elementele de fapt  menţionate în declaraţia de parte vătămată , din cea a inculpatului dar şi în declaraţiile de martori iar în ce priveşte intenţia manifestată de inculpat de a prelua în  arendă terenul părţii vătămate se constată declaraţia de parte vătămată care face relatări în acest sens care se coroborează cu prezumţia că inculpatul nu ar fi procedat la sustragerea unei cantităţi totuşi relativ mici de porumb,în condiţiile în care avea în arendă teren cu suprafaţă mare , decât dacă ar fi urmărit scopul menţionat anterior – acela de a determina partea vătămată să accepte silit propunerea de a-i da terenul  în arendă. Pe de altă parte, cu privire la  existenţa acestui conflict constând în acte materiale de agresiune la adresa părţii vătămate în modalitatea constatată mai sus se reţin elementele de fapt din declaraţia de parte vătămată care descrie întocmai incidentul care se coroborează cu cele din declaraţia de inculpat prin care recunoaşte existenţa unui incident  în condiţiile de timp şi loc de mai sus cu care ocazie decât a  împins victima cu portiera maşinii spre a o determina să se desprindă de aceasta dar şi cu declaraţiile martorilor oculari S. T. D, C. C. şi F. G. care sunt în acelaşi sens  cu afirmaţiile inculpatului şi atestă existenţa unui incident în sensul că inculpatul decât a împins  victima cu portiera. Aceste probe se coroborează şi cu cele din declaraţia martorului F C  care arată că  în luna august sau sept. 2012 în jurul orei 10,00 seara  în timp  ce se afla  pe tarla de pază la oile proprietate a inculpatului a sosit acesta cu maşina împreună cu martorii C.C. şi F.G. şi i-au adus  vin şi ţigări, au rămas circa 10 minute după care  la 2-3 minute după ce aceştia au plecat a văzut după luminile de poziţie că maşina a oprit iar din acea direcţie a auzit gălăgie cu care ocazie a auzit vocea părţii vătămate care se referea la faptul că au venit  să îi fure porumbii. Relevantă este şi declaraţia martorului  S. C. D. care arată că  în dimineaţa zilei de 8.08.20123 în jurul orei 5,00 împreună cu soţia sa, S. V.,  s-au dus acasă la partea vătămată pe care a găsit-o pe marginea patului, că era nevoie să fie îmbrăcată dar şi că a observat urme de sânge pe faţa victimei dar şi că a reţinut faptul că aceasta putea vorbi însă puţin ,respectiv că a dat curs rugăminţii victimei de a-i recupera  bicicleta iar pe drum au oprit maşina că soţia sa  a coborât după ce a văzut maşina inculpatului ,că l-a sculat pe acesta din somn şi i-a adresat reproşul cu privire la agresiunea contra  victimei dar că răspunsul inculpatului a fost categoric :,,trebuia omorâtă” pentru că l-a înjurat de soţie şi de mamă. Referitor la faptul că partea vătămată s-a adresat în mod injurios inculpatului şi celor care îl însoţeau  sunt relatările coroborate ale celor 3 martori oculari menţionaţi mai sus care se coroborează şi cu prezumţia că într-o astfel de stare de stres reacţia normală a victimei a fost aceea de a recurge la acest mod de adresare.Pe de altă parte,probele susmenţionate se coroborează în sensul a modalităţii de comitere a actelor de agresiune constatate de instanţă şi cu elementele de fapt din certificatul medico legal nr. 1074/C din 5.09.2012 emis de S.J.M.L. Olt  care constată nu numai leziunile traumatice menţionate mai sus  ci şi efectele acestora cu privire la  numărul de zile de îngrijiri medicale  menţionate şi că a fost pusă în primejdie  viaţa victimei dar menţioneză  ca mecanism  al acestora lovirea cu corpuri contondente.

Susţinerile inculpatului de constată ca nefondate. Astfel , afirmaţia sa potrivit căreia ar fi fost agresat la începutul incidentului prin lovire  peste faţă în zona buzei cu  lanterna de către partea vătămată , chiar dacă este confirmată de către martorii oculari S.T. D., C. C. şi F. G. se constată ca nereală întrucât, în primul rând,  nu este confirmată de către partea vătămată, în al doilea rând, pentru că inculpatul nu şi-a procurat, deşi avea tot interesul să o facă, un  înscris medical constatator al acestor leziuni , în al treilea rând , pentru că există prezumţia că reprezintă o prezentare subiectivă, rezultat al unei puneri de acord cu inculpatul, atâta timp cât nu relatează nimic despre actele de agresiune grave ale inculpatului la adresa părţii vătămate prezentate mai sus pentru care există probe concludente între care cea ştiinţifică din  actul medico legal care se coroborează cu celelalte probe mennţionate iar, în al patrulea rând, pentru că însuşi inculpatul în declaraţia sa mediată de martorul S. C. D. recunoaşte că drept motiv al agresiunii contra victimei  este  faptul că a injuriat pe soţia şi mama sa , fără a include aici şi vreo violenţă comisă de către aceasta. Sensul acestei susţineri ale inculpatului este acela ca în favoarea sa să se constate legitima apărare  cu valoare de cauză justificativă prevăzută de art. 19 alin. 1 şi 2 C.pen. O astfel de cauză  nu se poate reţine în favoarea inculpatului în primul rând pentru că nu este probată ca veridică  iar în al doilea rând  chiar dacă am accepta, la mod ipotetic,realitatea acestei agresiuni a victimei împotriva sa  deoarece nu ar fi întrunite condiţiile acestor norme penale cu privire la atac întrucât acesta era justificat de respingerea pătrunderii iminente a inculpatului şi a celor care îl însoţeau pe terenul său în scop ilicit, dar şi cu privire la apărare, întrucât aceasta nu era proporţională cu gravitatea atacului(atacul ar fi produs decât o echimoză superficială pe faţă la buza inculpatului dar apărarea  inculpatului a produs multiple leziuni ce au pus în primejdie viaţa acesteia). De asemenea, susţinerea inculpatului potrivit căreia actele sale de violenţă la adresa părţii vătămate au constat doar în împingerea acesteia fără a fi autorul  agresiunii care a pus în primejdie viaţa victimei dar şi că acestea sunt alte persoane decât a sa şi că a  auzit vorbindu-se prin satul C. de domiciliu despre aceasta se înlătură  deoarece deşi se coroborează că probele din declaraţiile celor 3 martori oculari menţionaţi nu sunt în aceiaşi situaţie cu probele cu caracter concludent  reţinute de instanţă(cele din actul medico- legal, prin raportare la cele din declaraţia de parte vătămată şi cu relatările martorului S. C. D. care mediază cele spuse de inculpat în dimineaţa ce a urmat incidentului când a exprimat faţă de martor şi soţia sa regretul de a nu fi omorât victima). De asemenea, menţiunea din biletul de ieşire din spital al victimei emis la 3.09.2012 de Spitalul jud de urgenţă C.(fila 48 din dosarul instanţei) potrivit căreia persoanele multiple ce l-au agresat sunt necunoscute acesteia se înlătură ca nefiind concludentă deoarece nu are valoarea unei declaraţii judiciare luată cu respectarea procedurii legale şi ca urmare nu garantează că aceasta este conformă cu ceea ce a perceput partea vătămată în timpul incidentului, cu atât mai mult cu cât atunci când autorităţile judiciare de faţă au realizat acest lucru s-a dovedit situaţia inversă, anume că a observat şi şi.-a dat seama despre autorul agresiunii, după cum s-a menţionat mai sus.  Pe de altă parte, susţinerea că declaraţia verbală făcută de către parte vătămată către procuror cu ocazia reconstituirii la faţa locului a incidentului, potrivit căreia a folosit forma de plural  cu privire la autorii agresiunii împotriva sa, ar confirma susţinerea inculpatului că aceştia sunt alte persoane decât a sa se înlătură  întrucât victima nu le-a nominalizat pe  acestea şi este evident o reprezentare incompletă a unei situaţii de fapt ce nu a fost percepută direct decât în  limitele de mai sus deoarece după ce a fost agresată de către inculpat victima a ajuns în stare de inconştienţă.Cu privire la o astfel de relatare a părţi vătămate sunt cele prezentate de martorul  P. M. E. care se coroborează în sensul concluziei menţionate cu probele de mai sus. 

Cu privire la  cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei de tentativă de omor  din cea menţionată mai sus în aceea prevăzută de art. 32 alin. 1 rap.la art.188 alin. 1 şi 2 rap.la art.189 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.pen, instanţa a constatat în şedinţa din data de  24 martie 2014 că este nefondată.În acest sens s-a avut în vedere  faptul că  drept cauză a comiterii acestei fapte penale nu este un interes material al inculpatului deoarece intenţia manifestată concret a acestuia cu privire la dobândirea în arendă a terenului  victimei şi de a-şi însuşi o parte din recolta acesteia au constituit decât circumstanţe  cu valoare de condiţii ale conduitei ilicit penale a celui în cauză şi nu de mobil al faptei penale.Ca urmare în şedinţa menţionată instanţa a respins ca nefondată această cerere.

 Pe de altă  parte în aceiaşi şedinţă de judeată din data de 24 martie 2014 instanţa a dispus schimbarea de încadrare juridică din cea menţionată mai sus în aceea de tentativă de omor prevăzută de art. 32 alin. 1 rap. la art.188 alin.1 şi 2 din Codul penal actual,aceasta din urmă reprezentând  legea mai favorabilă sub aspect sancţionator, întrucât sub aspectul pedepsei complementare limitele perioadei de interzicere de drepturi sunt mai reduse.

Fapta comisă de către de către inculpat se constată că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor  având încadrarea juridică menţionată. Sub aspectul laturii obiective se constată actele materiale de mai sus ale inculpatului care reprezintă acţiunea de ucidere a victimei şi constituie elementul material al acestei infracţiuni aflat în raport de la cauză la efect cu urmarea materială - suprimarea  vieţii victimei. Se constată că rezultatul letal  nu  s-a produs datorită tratamentului medical de care a beneficiat victima , astfel că  infracţiunea se va reţine în forma tentativei. Sub aspectul laturii  subiective se constată vinovăţia inculpatului întrucât sub aspect intelectiv a avut reprezentarea faptei comise şi a urmărilor acesteia în raport de numărul şi intensitatea mare a loviturilor aplicate victimei care  au produs fracturi costale şi zona cu caracter vital vizată la agresiune iar sub aspect volitiv deoarece şi-a propus scopul ilicit al uciderii victimei şi  că,  în aceste condiţii, şi-a orientat  conduita în acest scop în raport de aceleaşi criterii .

La individualizarea pedepsei principale a închisorii ce se va pronunţa se vor avea în vedere criteriile prevăzute de art. 74 alin. 1 C.p.,între care cele privind modalitatea şi împrejurările comiterii  infracţiunii prezentate mai sus,mobilul agresiunii ca fiind acela al răzbunării faţă de  atitudinea injurioasă a  victimei la adresa soţiei şi mamei inculpatului, limitele legale ale pedepsei principale şi complementare,natura şi gravitatea rezultatului produs ,anume  punerea în primejdie a vieţii victimei,respectiv situaţia familială şi socială a inculpatului de fi căsătorit dar şi integrat din punct de vedere ocupaţional.Nu în ultimul rând,  trebuie reţinute antecedentele penale ale inculpatului constând într-o faptă penală de violenţă -lovirea sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 din C.pen. anterior - pentru care i s-a aplicat pedeapsa amenzii penale prin  sentinţa penală nr. 1000 din 2002 de către Judecătoria C. pentru  care a fost reabilitat care prin coroborare modalitatea de comportare din cauza de faţă impun ca inculpatul să fie caracterizat drept o persoană cu un temperament coleric cu manifestări impulsiv agresive dar care totodată dă dovadă de perseverenţă în atingerea scopurilor inclusiv ilicite.În favoarea inculpatului nu va fi reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a C.p. deoarece nu s-a dovedit că inculpatul a  comis agresiunii sub imperiul unei puternice tulburări sau emoţii provocată de victimă deoarece injuriile ce i le-a adresat nu constituie o atingere gravă a demnităţii inculpatului atâta timp cât acestea erau determinate tot de intenţia manifestată de inculpat de a sustrage din cultura agricolă a victimei în scopul menţionat mai sus.Pentru argumentele de mai sus pentru care nu s-a reţinut în favoarea inculpatului legitima apărare nu va fi reţinută cu valoare de circumstanţă atenuantă prevăzută de art.75 alin.1 lit. b C.p. nici depăşirea limitelor legitimei apărări.

Concluzia inculpatului din dezbateri cuprivire la necesitatea de a se dispune individualizarea pedepsei, în cazul unei condamnări, prin suspendarea sub supraveghere a executării acesteia se constată ca nefondată.Argumentul este acela, în primul rând, că nu sunt întrunite condiţiile legale  ale Codului penal anterior datei de 1.02.2014 şi  nici ale Codului penal actual cu privire la nivelul pedepsei principale ce se pronunţă iar, în al doilea rând , nici celelalte condiţii legale nu sunt realizate.

De asemenea, în raport de aceleaşi criterii de individuaalizare va fi condamnat  inculpatul la pedeapsa complementară de interzicere de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a(de a fi ales în autorităţile publice ori în alte funcţii publice) , b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi d(dreptul de a alege)  din Codul penal actual pe o durată de 3 ani pentru infracţiunea de tentativă de omor. Vor fi reţinute în acest sens prevederile de la art. 5 alin. 1  din C.pen. actual privind legea penală mai favorabilă care este Codul penal menţionat din motive de limite de durată mai reduse ale pedepsei complementare faţă de Codul penal anterior.

 În baza art. 65 alin. 1 din  Codul penal actual  se vor interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (de a fi ales în autorităţile publice ori în alte funcţii publice) , b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi d(dreptul de a alege)  din acelaşi Cod penal.

 În baza art. 7 alin.1 rap.  la art. 4 alin.1 lit. b din legea nr. 76/2008 se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat prin metode non-invazive  la eliberarea din penitenciar în vederea introducerii în Sistemul naţional de date genetice judiciare(S.N.D.G.J.) de personalul medical al penitenciarului cu sprijinul pazei şi în prezenţa unui poliţist.

În baza art.  5 alin. 5 din legea nr. 76/2008 va fi informat  inculpatul că aceste probe biologice vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului  său genetic. 

Se va dispune restituirea către partea vătămată Ş.G. a lanternei cu corp din plastic, de formă cilindrică, predată drept corp delict în instanţă deoarece nu sunt întrunite condiţiile  pentru aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale de la art. 112 alin.1 lit b Cp pentru faptul că obiectul folosit la agresiune nu aparţine inculpatului ci victimei.

Se va lua act că  Spitalul municipal C. jud. Olt nu se constituie parte civilă în cauză.

Sub aspectul laturii civile a procesului se va mai constata că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile a inculpatului pentru fapta proprie de la art. 1350 şi 1357şi urm. din Codul civil cu privire la acţiunea civilă promovată de partea civilă Ş G având ca obiect  despăgubirile pentru daune materiale deoarece nu s-a făcut dovada certă a prejudiciului de această natură şi a despăgubirilor aferente. Astfel, se constată că prin declaraţia de constituire ca parte civilă partea vătămată a solicitat despăgubiri de acest fel  în sumă de 5.000 lei ca reprezentând echivalentul cheltuielilor ocazionate de  cumpărarea de medicamente şi a veniturilor nerealizate din munca în gospodărie şi a cheltuielilor suplimentare ocazionate angajarea unor terţe persoane pentru activităţi gospodăreşti şi pentru îngrijirea  soţiei sale bolnave  totuşi prin probele administrare în cauză nu s-a făcut dovada existenţei şi întinderii acestor daune. În concret deşi din înscrisurile cu caracter medical anexate  la biletul de ieşire din Spital s-au anexat documente care atestă diagnosticul şi tratamentul  adecvat  nu s-a făcut şi dovada efectuării de cheltuieli pentru achiziţionarea acestora şi a  întinderii acestora .De asemenea, prin proba cu martorul C. C.  deşi s-a făcut dovada  că în cursul anului 2013 acesta alături de alte două sau 3 persoane, dar nu mai mult de 4 persoane, i-au lucrat în gospodărie totuşi nu s-a probat că acest lucru a fost cauzat de starea de incapacitate de muncă provocată  acestei părţi civile deoarece un număr similar de persoane i-au prestat acestuia activităţi gospodăreşti similare în cursul anilor 2010 şi 2011.În plus nici cu privire la efectuarea de cheltuieli cu întreţinerea soţiei sale bolnave prin angajarea unei persoane şi a cuantumului acestora partea civilă nu a prezentat probe. De aceea, va fi respinsă cererea de despăgubiri pentru daune materiale  formulată de partea civilă Ş. G. ca nefondată.

Se va mai constata însă că  sunt întrunite condiţiile răspunderii civile a inculpatului pentru fapta proprie de la art. 1350 şi 1357şi urm. din Codul civil cu privire la acţiunea civilă promovată de partea civilă Ş. G. având ca obiect  despăgubirile pentru daune morale. În acest sens se reţine că prin actele sale de agresiune inculpatul a produs acestei părţi civile un prejudiciu de această natură constând  în suferinţe fizice şi psihice care au culminat cu punerea în primejdie a vieţii acesteia  inclusiv sub forma unui stop cardio-respirator ce a necesitat manevre de resuscitare. De aceea va fi obligat  inculpatul la plata sumei de 45.000 de lei cu titlul de despăgubiri pentru daune morale către partea civilă Ştiucă Gheorghe.

Sub aspectul laturii civile a procesului se va mai constata că sunt întrunite aceleaşi condiţii ale răspunderii civile a inculpatului pentru fapta proprie cu privire la acţiunea civilă promovată  Spitalul clinic jud. de urgenţă C. ca urmare a subrogării prin plată pentru cheltuielile de spitalizare avanasate părţii vătămate  De aceea, va fi obligat  inculpatul la plata sumei de 7632,31 lei cu titlul de despăgubiri compensatorii reprezentate de cheltuielile de spitalizare avansate părţii vătămate şi la plata de despăgubiri moratorii  reprezentând actualizarea acestei sume de bani cu indicii de inflaţie de la data avansării cheltuielilor de spitalizare până la data stingerii debitului,către partea civilă Spitalul clinic de urgenţă Craiova

În baza art.274 alin. 1 C.p.p. ca urmare a soluţiei de condamnare de mai sus va fi obligat  inculpatul la plata sumei de 600 lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. se va avansa Baroului Olt onorariul de avocat din oficiu în cotă parte în sumă de 50 de lei  pentru asistenţa juridică acordată inculpatului  conform delegaţiei nr. 924/2013 din 16.07.2013 şi se va constată  că acesta rămâne în sarcina statului.

În baza art. 276 alin. 1 C.p.p. va fi obligat  inculpatul la plata sumei de 1.000 de lei către partea vătămată Ş. G. cu titlul de cheltuieli judiciare

Data publicarii pe portal 09.05.2014