Fals. Uz de fals. Inselaciune. Abuz in serviciu

Sentinţă penală 17 din 31.03.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 17

Şedinţa publică din 31 martie 2017

PREŞEDINTE : ……….

GREFIER  : …………

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……….. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornite împotriva inculpaţilor:

- SZ. K., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea  art. 41 al. 2 C. pen. din 1969 (13 acte materiale),  art.  292  C. pen. din 1969, cu aplicarea art.  41 al. 2 C. pen. din 1969 (14 acte materiale), art. 61  din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (17 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, art. 215 al. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte materiale), art. 288 al. 1 C.pen. din 1969, art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale),  art. 31 al. 2 C. pen. din 1969,  rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (46 acte materiale) şi art. 25 C. pen. din 1969,  rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (66 acte materiale), toate cu aplicarea art. 37 lit. b  C.pen. din 1969, art. 33 lit. a şi b C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. R., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (6 acte materiale), 4 infracţiuni prev. de art. 221 C.pen. din 1969, art. 291 C.pen. din 1969, art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale), art. 61 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), art. 290 al. 1 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 292 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen.din 1969 (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a  din C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. P.-A., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 255 al. 1 C.pen. din 1969, art. 288 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (36 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (38 acte materiale), art. 29 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, art. 31 al.2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C. pen. din 1969 şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.(2 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (21 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, art. 257 al. 1 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale), art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale),  art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C. pen. din 1969 şi art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), art. 215 al. 1 şi 2 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (16 acte materiale), art. 290 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (3 acte materiale) şi art. 292 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a  din C.pen. din 1969 şi art 5 N.C. pen.;

- A. D., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- C. S., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunile prevăzute de art. 246 C.pen.din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. P., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. G., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale), art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale), art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.din 1969 (2 acte materiale),  art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C. pen. din 1969 şi art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C. pen. din 1969 şi art. 289 C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi 5 N.C.pen.;

- T. B., trimis în judecată, în stare de liberate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41  al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C. pen.;

- K. I., jr., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de  art. 246 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. din 1969 (13 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen. şi

- B. B. B., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290 al. 1 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (5 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art 246 C.pen. din 1969 şi art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C. pen.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că, inculpatul K. I., jr, prin apărător ales, av. B. B. şi Ministerul Public, au depus la dosar concluzii scrise.

Dezbaterile în fond asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 22 februarie 2017, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, precum şi încheierile de amânare a pronunţării din data de 8.03.2017, respectiv 23.03.2017. 

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 711/P/2011 din data de 4.07.2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 25.07.2014, sub nr. …./119/2014, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii:

- SZ.  K., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea  art. 41 al. 2 C. pen. din 1969 (13 acte materiale),  art.  292  C. pen. din 1969, cu aplicarea art.  41 al. 2 C. pen. din 1969 (14 acte materiale), art. 61  din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (17 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, art. 215 al. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte materiale), art. 288 al. 1 C.pen. din 1969, art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale),  art. 31 al. 2 C. pen. din 1969,  rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (46 acte materiale) şi art. 25 C. pen. din 1969,  rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (66 acte materiale), toate cu aplicarea art. 37 lit. b  C.pen. din 1969, art. 33 lit. a şi b C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. R., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (6 acte materiale), 4 infracţiuni prev. de art. 221 C.pen. din 1969, art. 291 C.pen. din 1969, art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale), art. 61 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), art. 290 al. 1 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 292 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen.din 1969 (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a  din C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. P.-A., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 255 al. 1 C.pen. din 1969, art. 288 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (36 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (38 acte materiale), art. 29 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, art. 31 al.2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C. pen. din 1969 şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.(2 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (21 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, art. 257 al. 1 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale), art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale),  art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C. pen. din 1969 şi art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), art. 215 al. 1 şi 2 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (16 acte materiale), art. 290 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (3 acte materiale) şi art. 292 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a  din C.pen. din 1969 şi art 5 N.C. pen.;

- A. D., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- C. S., pentru infracţiunile prevăzute de art. 246 C.pen.din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. P., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen.;

- B. G., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale), art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale), art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.din 1969 (2 acte materiale),  art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C. pen. din 1969 şi art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C. pen. din 1969 şi art. 289 C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi 5 N.C.pen.;

- T. B., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41  al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C. pen.;

- K. I., jr., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de  art. 246 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 289 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. din 1969 (13 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C.pen. şi

- B. B. B., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290 al. 1 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (5 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale), art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art 246 C.pen. din 1969 şi art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 N.C. pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

1. Prin actul de sesizare, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului Sz. K. faptul că, în perioada septembrie 2007 – ianuarie 2009, a efectuat demersuri privind înmatricularea frauduloasă a 30 de autovehicule prezentate în expozeu la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 41 şi 42, în baza unor înscrisuri falsificate personal, ori de alte persoane, însă cunoscând ilicitul acestora,  înscrisuri, pe care le-a pus la dispoziţia funcţionarilor din R.A.R. Covasna şi din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor precizate în cazul fiecărui autovehicul prezentat, fapte ce constituie acte materiale în cadrul unor infracţiuni în formă continuată, deoarece inculpatul a acţionat în toate cazurile în baza unei singure rezoluţii infracţionale, aspect ce rezultă din aceeaşi metoda uzitată, într-o perioadă relativ scurtă de timp, urmărind acelaşi scop şi implicând aceleaşi persoane.

Astfel, s-a reţinut că inculpatul ar fi comis infracţiunile prevăzute în vechiul Cod penal, respectiv cele prev. de art. 290 al. 1v.C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (13 acte materiale), art. 25 vC.pen., rap. la art.  246 vC.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (28 acte materiale), art. 25 vC.pen.,rap. la art. 246 vC.pen, art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(20 acte materiale), art. 291 v.C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (25 acte materiale), art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen.,, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen (46 acte materiale), art. 25 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 vC.pen. (66 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal. La reţinerea acestor infracţiuni s-au avut în vedere că în urma instigării funcţionarilor din R.A.R., respectiv S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în unele cazuri, prin participaţia improprie a acestora, s-au obţinut documentele necesare înmatriculării şi s-au înmatriculat fraudulos autovehiculele prezentată în expozeul rechizitoriului. Totodată, s-a reţinut că s-a dovedit că, personal ori prin participaţia altor persoane, inculpatul Sz. K. a folosit înscrisuri falsificate (chitanţe, poliţe de asigurare, declaraţii notariale), cunoscând că acestea sunt false, unele dintre înscrisurile folosite la înmatriculare fiind falsificate personal de inculpat (facturi, contracte), pe care le-a utilizat, ulterior, fie personal, fie prin intermediul altor persoane.

Totodată, s-a mai reţinut în sarcina inculpatului Sz. K. faptul că a declara în fals în faţa notarului public şi a instigat alte persoane să declare mincinos în acelaşi mod, cu privire la introducerea pe teritoriul României a unor autovehicule, în scopul înmatriculării frauduloase a acestora, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor continuate de fals în declaraţii şi de fals intelectual prin participaţia improprie a notarului public ce a emis încheierile de autentificare a declaraţiilor mincinoase, unele dintre fapta fiind comise în forma autoratului, iar altele prin instigare, autoratul absorbind instigarea în cadrul infracţiunilor continuate reţinute, prev. de art. 292 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (14 acte materiale), cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.,  privind aplicarea legii penale mai favorabile, astfel cum au fost descrise fiecare la prezentarea autovehiculelor din expozeu. S-a reţinut că, faptele de fals intelectual comise prin participaţia improprie a notarului public sunt acte materiale în cadrul infracţiunii continuate de fals intelectual comise prin participaţia improprie şi a celorlalţi funcţionari din cadrul instituţiilor ce şi-au adus aportul la înmatriculările frauduloase, în total fiind 46 de acte materiale de comitere a unor infracţiuni de fals intelectual, folosindu-se de culpa ori lipsa de vinovăţie a acestor funcţionari şi notari, rezoluţia unică infracţională rezultând din acelaşi mod de operare, urmărind acelaşi scop al înmatriculării frauduloase de autovehicule, la perioade scurte de timp şi prin intermediul aceloraşi persoane.

De asemenea, s-a mai reţinut în sarcina inculpatului Sz. K., faptul că, în aceeaşi perioadă a cumpărat influenţa pe care inculpatul B. P. A. o avea asupra lucrătorilor din cadrul Serviciului de Înmatriculări Covasna, pentru a obţine în regim de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite înmatricularea frauduloasă a 17 autovehicule cu provenienţă ilicită, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 61 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(17 acte materiale), cu aplicarea art. 5 din noul C.pen., rezoluţia infracţională unică rezultând din considerente anterior precizate.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului Sz. K. faptul că, o parte a autovehiculelor înmatriculate fraudulos, în baza unor documente falsificate, le-a înstrăinat prin inducerea în eroare a cumpărătorilor de bună-credinţă S. N., D. T. şi D. A. D., în ceea ce priveşte situaţia juridică a autovehiculelor, faptele de tranzacţionare întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în contracte, în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (3 acte materiale), inculpatul urmărind unicul scop de obţinere a unor venituri ilicite prin aceeaşi metodă.

În sarcina inculpatului Sz. K. s-a reţinut şi faptul că a folosit la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în complicitate cu inculpatul B. P. A., chitanţele ce atestau plata taxei de primă înmatriculare a autovehiculelor de interes, plata nefiind reală, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, prev.  de art. 26 vC.pen., rap. la art. 215 al. 1 şi 2 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (9 acte materiale) şi  art. 5 din noul Cpen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului Sz. K. faptul că a contrafăcut semnătura numitului B. A. pe versoul certificatului de înmatriculare a autovehiculului marca JEEP WRANGLER, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 al. 1 vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

În final, s-a arătat că, faţă de toate infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului Sz. K. sunt aplicabile dispoziţiile art. 37 lit. b vC.pen. privind recidiva mare postexecutorie, art. 33 lit. a şi b vC.pen. privind concursul de infracţiuni şi art. 5 din noul Cod Penal privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, s-a arătat că inculpatul Sz. K. a suferit anterior două condamnări la pedeapsa închisorii, pentru infracţiuni de furt calificat, pedepse care au fost contopite prin sentinţa penală nr. 1582/06.12.2000 a Judecătoriei Miercurea Ciuc, inculpatul având de executat pedeapsa rezultantă 6 ani şi 2 luni închisoare, din a cărei executare acesta a fost liberat condiţionat la 20.01.2004, cu un rest de pedeapsă neexecutată de 855 zile, astfel că la momentul comiterii faptelor din cauză, această pedeapsă era considerată ca executată, motiv pentru care sunt aplicabile dispoziţiile privind recidiva mare postexecutorie.

2. Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în sarcina inculpatului B. R., faptul că a falsificat facturi, prin contrafacerea scrierii, documente necesare înmatriculării a patru autovehicule, prezentate în situaţia de fapt, la punctele 10, 11, 17 şi 33, fapte ce întrunesc elementele  constitutive  ale  infracţiunii  de fals în  înscrisuri  sub semnătură  privată,  prev. de  art.  290  al. 1 vC.pen.,  cu aplicarea art. 41 al. 2 din vC.pen.(4  a.m.) şi art. 5 din noul C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului B.  R. faptul că a declarat  mincinos  în faţa  notarului,  cu privire la introducerea  în  ţară  a  autovehiculelor  Skoda Octavia  şi BMW 520 I, prezentate în expozeu rechizitoriului la pct.10 şi 17, în scopul înmatriculării frauduloase a acestora, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals  în declaraţii, în formă continuată, prev.  de art. 292 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vCod penal (2 a.m.)şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen., şi de fals intelectual prin participaţia improprie a notarului public, ce a emis încheierile de autentificare, reţinându-se ca acte materiale în cadrul infracţiunii continuate de fals intelectual comis prin participaţie improprie.

Tot în sarcina inculpatului B. R. s-a reţinut şi faptul că, în diferite forme de participaţie, a determinat şi a obţinut documentele necesare înmatriculării frauduloase a autovehiculelor prezentate în expozeu, în baza unor înscrisuri falsificate, cunoscând ilicitul acestor înscrisuri, pe care le-a pus la dispoziţia funcţionarilor din cadrul R.A.R. Covasna şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (9 a.m.), art. 25 vC.pen., rap la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (11 a.m.), art. 25 vC.pen., rap la art.  246 vC.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (6 acte materiale), art. 291 vC.pen., art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(4 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.  La reţinerea acestor infracţiuni s-a avut în vedere rezoluţia infracţională unică, ce rezultă din metoda folosită, scopul urmărit şi din implicarea aceloraşi persoane în realizarea înmatriculării frauduloase.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului B. R. faptul că a cumpărat influenţa pe care inculpatul B. P. A. o avea asupra lucrătorilor din cadrul Serviciului de Înmatriculări Covasna, pentru a obţine în regim de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite înmatricularea frauduloasă a 2 autovehicule, respectiv cele descrise la pct. 17 şi 33 din rechizitoriu, cu provenienţă ilicită, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 din noul C.pen. Rezoluţia infracţională unică rezultând din considerente anterior arătate.

Tot în sarcina inculpatului B. R. s-a reţinut şi faptul că a dobândit 4 autovehicule ce aveau provenienţă ilicită, descrise la pct. 10, 11, 17 şi 40 din rechizitoriu, dovedite cu înscrisuri falsificate chiar de inculpat, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale 4 infracţiuni de tăinuire, prev. de art. 221 v.C.pen. 

Având în vedere că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. R. au fost comise de acesta în concurs real, s-a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen. şi art. 5 din noul C.pen.

3. Prin rechizitoriu s-a reţinut în sarcina inculpatului B. P.-A. faptul că a efectua demersuri privind înmatricularea frauduloasă a 28 autovehiculelor, prezentate în expozeul rechizitoriului la pct. 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 şi 42, în baza unor înscrisuri falsificate personal, ori de alte persoane, însă cunoscând ilicitul acestor înscrisuri, pe care le-a pus la dispoziţia funcţionarilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor precizate în cazul fiecărui autovehicul prezentat. 

S-a reţinut că faptele reţinute în sarcina inculpatului constituie acte materiale în cadrul unor infracţiuni continuate, deoarece inculpatul B. P. A. a acţionat în toate cazurile în baza unei singure rezoluţii infracţionale, ce rezultă din modul identic de operare şi din implicarea aceloraşi persoane, urmărind acelaşi scop.

Astfel, s-a reţinut că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de  art. 288 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(36 a.m.), art. 25v C.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(38 a.m.), art. 29 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(2 a.m.), art. 25 vC.pen., rap. la art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(2 a.m.), art. 25 vC.pen., rap. la art.246 vC.pen. şi  art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (21 acte materiale), art. 25vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen., art. 291vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (26 a.m.), art. 26 vC.pen., rap. la art. 31 al. 2 vC.pen. vC.pen., rap. la art. 291 vCpen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.), art. 290 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (3 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen. La reţinerea acestor infracţiuni s-a avut în vedere că în urma instigării funcţionarilor din S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, ori, în unele cazuri, prin participaţia improprie a acestora, s-au obţinut documentele necesare înmatriculării şi s-au înmatriculat fraudulos autovehiculele a prezentate în expozeu rechizitoriului, dovedindu-se că inculpatul a folosit în scopul urmărit înscrisuri  falsificate despre a căror provenienţă ilicită avea cunoştinţă, falsificând şi personal astfel de înscrisuri. Astfel, s-a reţinut că, s-a stabilit în mod cert că inculpatul B. P. A. a semnat cereri şi fişe de înmatriculare contrafăcând semnătura persoanelor a căror date personale erau trecute pe aceste înscrisuri, inculpatul a semnat şi acte ce indicau provenienţa autovehiculelor pe care le înmatricula fraudulos, acte pe care le depunea la Serviciul de Înmatriculări. Punând la dispoziţie documentaţiile de înmatriculare conţinând astfel de înscrisuri, documentaţii din care lipseau unele acte precizate în metodologia legală a înmatriculărilor auto, inculpatul a determinat pe lucrătorii din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra cărora avea influenţă, să înmatriculeze autovehiculele în baza acestor documentaţii şi în lipsa proprietarului din acte.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului B. P.-A.  faptul că a  declarat  mincinos  în faţa  notarului,  cu privire la introducerea  în ţară a patru autovehicule, prezentate în expozeul rechizitoriului la pct.31, 34, 36 şi42, în scopul înmatriculării frauduloase a acestora, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii de  fals în declaraţii, în formă continuată, prev. de art.  292 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (4 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.  şi de fals intelectual prin participaţia improprie a notarului public ce a emis încheierile de autentificare, reţinându-se ca acte materiale în cadrul infracţiunii continuate de fals intelectual comis prin participaţie improprie.

În sarcina inculpatului B. P. A. s-a reţinut şi faptul că a folosit la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna chitanţe ce atestau plata taxei de primă înmatriculare a autovehiculelor de interes prezentate în expozeu, plată ce nu era reală, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată,  prev. de art. 215 al. 1 şi 2 vC.pen.,cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen., (16 a.m.) şi art. 5 din noul C.pen. .

Tot în sarcina inculpatului B. P. A. s-a reţinut şi faptul că a promis foloase necuvenite, respectiv a oferit telefonic o sumă de bani inculpatului A. D., pentru ca acesta să reprogrameze, în afara termenului legal, pe numitul C. Z. – Z. în vederea facilitării obţinerii permisului de conducere auto, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de dare de mită, prev.  de art.  255 al. 1 vC.pen. , cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

 Tot în sarcina inculpatului B. P. A. s-a reţinut şi faptul că a primit, în mod direct, sume de bani de la inculpatul Sz. K., respectiv de la inculpatul B. R., pentru ca, în temeiul influenţei sale asupra lucrătorilor din cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, să înmatriculeze fraudulos autovehicule, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (22 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

În final, s-a reţinut că, toate infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. P.-A. au fost comise în concurs real, astfel sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vCod penal şi a art. 5 din noul Cod Penal privind aplicarea legii penale mai favorabile.

4. În sarcina inculpatului A. D. s-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei faptul că,  în calitatea sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V.  Covasna, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, ştiind că documentaţia este deficitar întocmită din punct de vedere legal şi în lipsa proprietarilor din înscrisuri, ori a reprezentanţilor legali, a înmatriculat autovehiculele prezentate în expozeul rechizitoriului la situaţia de fapt, la pct. 2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,21,23,29,31,32, semnând fişele de înmatriculare în baza cărora s-au emis certificatele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de abuz  în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (15 a.m.) şi fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (28 a.m.), ambele cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

În sarcina inculpatului A. D. s-a mai reţinut şi faptul că, a acceptat şi nu a respins oferta bănească în scopul facilitării reprogramării în afara termenului legal şi promovării examenelor pentru obţinerea permisului de conducere auto a numitului C. Z. Z., faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 vC.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Faptele reţinute în sarcina inculpatului A. D. fiind comise în concurs real, s-a reţinut că sunt aplicabile prevederile art. 33 lit. a vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

5. În sarcina inculpatului C. S., s-a reţinut prin rechizitoriu faptul că, în calitate sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a înmatriculat, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, două autovehicule, respectiv motocicleta KAWASAKI ZX NINJA şi autotractorul VOLVO FH 12, prezentate în rechizitoriu la pct.11 şi 36, eliberând documentele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale 2 infracţiuni de abuz  în serviciu, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 132 din Legea 78/2000 şi infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.), infracţiuni comise în concurs real, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.  33 lit. a vC.pen. şi ale art. 5 din noul C.pen.

6. Cu privire la inculpatul B. P. s-a reţinut în actul de sesizare faptul că,  acesta, în calitate sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a înmatriculat, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, două autovehicule, respectiv AUDI S 6 şi BMW 560 L, prezentate în rechizitoriu la pct. 9 şi 16, eliberând documentele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale 2 infracţiuni de abuz  în serviciu, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 132 din Legea 78/2000 şi infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.), infracţiuni comise în concurs real, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.  33 lit. a vC.pen. şi ale art. 5 din noul C.pen.

7. În sarcina inculpatului B.  G. s-a reţinut prin actul de sesizare faptul că, în calitatea sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ştiind că documentaţia este deficitar întocmită, din punct de vedere legal şi în lipsa proprietarilor din înscrisuri, ori a reprezentanţilor legali, a înmatriculat autovehiculele prezentate în situaţia de fapt din rechizitoriu la pct.14,17,25,27,28,33,34,35,3840,41, semnând fişele de înmatriculare în baza cărora s-au emis certificatele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de abuz  în serviciu,  în forma continuată, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (14 a.m.)  şi fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (15 a.m.), ambele cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Tot în sarcina inculpatului B. G. s-a reţinut şi faptul că l-a instigat, prin complicitatea inculpatului B. B. B., pe inculpatul K. I. jr. să omologheze un autovehicul fictiv recarosat (marca Peugeot 205) şi să emită documentele necesare înmatriculării, punând la dispoziţie înscrisurile necesare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor prev. de art. 26 v.C.pen., rap. la art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen. şi art. 26 vC.pen., rap. la art. 25 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., ambele cu aplicarea  art. 5 din noul C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului B. G. şi faptul că a înmatriculat autovehiculul său marca Peugeot 205, prin participaţia improprie a lucrătorului C. S., folosind o documentaţie ce conţinea un certificat de distrugere falsificat şi contractul de achiziţie autovehicul de asemenea falsificat, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.) şi de participaţie improprie la fals intelectual, prev. de art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., ambele cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Faptele reţinute în sarcina inculpatului B. G. fiind comise în concurs real, s-a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

8. În sarcina inculpatului T. B. s-a reţinut prin actul de sesizare faptul că, în calitatea sa de angajat al Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Juridice din cadrul Primăriei  municipiului Sf. G., a completat şi parafat, în fals, fişa de înmatriculare la rubrica „organul financiar”, şi a scos din evidenţa primăriei  autoturismul marca Fiat Albea înmatriculat pe persoană fizică, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 al. 2 vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului T. B. şi faptul că, în repetate rânduri şi în baza unei rezoluţii infracţionale unice, le-a instigat pe colegele sale M. E. şi I. P. să ia în evidenţă autovehiculele descrise în rechizitoriu la pct. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36 şi 41, cu încălcarea procedurii de lucru şi anume: lipsa documentelor în original, lipsa solicitantului şi acordarea de număr fictiv de rol fiscal, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de instigare de abuz în serviciu,în formă continuată, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen şi. la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 41 al. 2 vC.pen. (22 a.m.) şi art. 5 din noul C.pen.

Infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului T. B. fiind comise în concurs real, s-au reţinut a fi aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen. şi art. 5 din noul C.pen.

9. În sarcina inculpatului K. I., jr. s-a reţinut prin rechizitoriu faptul că, în calitatea sa de funcţionar public asimilat, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul R.A.R. Covasna, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu încălcarea sarcinilor de serviciu, neverificând situaţia juridică ori, în unele cazuri situaţia tehnică a autovehiculelor pe care le-a autentificat, a omologat şi eliberat certificatele de autenticitate unor autovehicule ce aveau serii de saşiu modificate şi provenienţă externă ilicită, descrise în rechizitoriu la pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 35, 36, 38 şi 41, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 246 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al.2 vC.pen. (22 acte materiale) şi fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al.2 vC.pen. (13 acte materiale), comise în concurs real, în condiţiile prev. de art. 33 lit. a vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Cu privire la inculpatul K. I., jr., s-a reţinut că acesta a fost condamnat, în timpul cercetărilor în prezenta cauză, la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendare condiţionată a executării acesteia, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 al. 1 din O.U.G. nr.195/2002, rep., prin sentinţa penală. nr. 120/18.04.2011 a Judecătoriei Sf. G., definitivă prin decizia penală  nr. 728/R/29.09.2011 a Curţii de Apel Braşov, aspect faţă de care, sunt incidente faţă de acest inculpat dispoziţiile art. 85 C.pen. din 1969 privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită anterior.

10. În final, în sarcina inculpatului B. B. B. s-a reţinut prin actul de sesizare faptul că, acesta a falsificat, prin contrafacerea semnăturii solicitantului, în baza unei singure rezoluţii infracţionale, 5 cereri de activitate R.A.R., pentru autovehiculele descrise în rechizitoriu la pct. 7, 9, 11, 16 şi 34, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (5 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a mai reţinut şi faptul că a utilizat la înmatricularea autovehiculului, prezentat în rechizitoriu la pct. 35, în baza unei singure rezoluţii infracţionale, certificate de distrugere falsificate, cunoscând ilicitul acestora, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (4 a.m.) şi art. 5 din noul C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului B. B. B. şi faptul că l-a instigat pe inculpatul K. I., jr., punându-i la dispoziţie înscrisurile necesare, să omologheze un autovehicul fictiv recarosat (marca Peugeot 205 pct. 35) şi să emită cartea de identitate auto necesară înmatriculării, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen. şi instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen. .

În final, în sarcina inculpatului B. B. B. s-a reţinut şi faptul că l-a determinat pe lucrătorul din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna - inculpatul B. P., să înmatriculeze autovehiculul marca BMW 560L, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, nefiind prezentă la ghişeu persoana pe numele căreia se înmatricula autovehiculul, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. B. B., fiind comise în concurs real, s-a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen. privind concursul real de infracţiuni, cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.  privind aplicarea legii penale mai favorabile.

În faza urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţiile martorului denunţător (f.3-6, 9-11 vol.I), interceptări telefonice, procesele-verbale de redare a convorbirilor înregistrate, suport informatic a traficului convorbirilor telefonice (vol.II,XVI, XVII), procesele-verbale întocmite cu ocazia percheziţiilor domiciliare şi asupra autovehiculelor, precum şi a percheziţiilor informatice efectuate asupra  bazelor  de  date  stocate în calculatoarele inculpaţilor (vol.X), declaraţiile inculpaţilor (vol.XII, XX), rapoarte de expertiză grafoscopică, rapoarte de expertiză tehnică auto a seriei de sasiu (vol.XI), înscrisuri falsificate: acte ale autovehiculelor din dosarele de înmatriculare, evidenţe fiscale, chitanţe, declaraţii notariale, fişele de înmatriculare şi documentele autovehiculelor vizate de cercetări, adrese ale Administraţiei Finanţelor Publice, adrese ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol; SIRENE, raport de control M.A.I., raport de control R.A.R. (vol. IV- IX), material de supraveghere operativă audio-video  a  inculpaţilor  A. D., B. G. şi Sz. K.,  autorizată  de Tribunalul Covasna, harta relaţională reprezentând analiza legăturilor şi implicit a preocupărilor inc. A. D., rezultată din înregistrările convorbirilor telefonice (vol.II), declaraţiile martorilor asistenţi la percheziţie (vol.X), declaraţiile martorilor B. – B. G., B.  R., N. P., B. E., G. A., cumpărătorii autovehiculelor înmatriculate fraudulos şi a altor martori audiaţi (vol.XII), precum şi celelalte acte efectuate şi probe administrate după restituirea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în vederea refacerii actului de sesizare a instanţei, prin sentinţa penală nr. 44 din 29 octombrie 2013 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul penal nr. 416/110/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 7/CP din 6 martie 2014 a Curţii de Apel Braşov – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, respectiv:  ordonanţa de extindere a urmăririi penale şi de schimbare a  încadrării juridice nr. 711/P/2011 din 12.06.2014 (f. 79 vol.XX), ordonanţa de continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii Sz. K., B. R., B. P. – A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B., K. I., jr. şi B. B. B. din data de 13.06.2014 (f. 80-131 vol.XX), procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect faţă de Sz. K., B. R., B. P. – A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B., K. I., jr. şi B. B. B.  (f.150 şi urm- vol.XX), ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale din data de 19.06.2014 faţă de inculpaţii Sz. K., B. R., B. P. – A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B., K. I., jr. şi B. B. B. (f.180-233 vol.XX) şi procesele–verbale de aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat faţă de Sz. K., B. R., B. P. – A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B., K. I., jr. şi B. B. B. (f.234 şi urm vol.XX).

 Totodată, se constată că, după restituirea dosarului, au fost audiaţi, atât în calitate de suspecţi, cât şi în calitate de inculpaţi numiţii Sz. K., B. R., B. P. – A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B., K. I., jr. şi B. B. B. (f. 151 şi urm vol.XX).

Au fost ataşate la dosarul cauzei ca mijloace materiale de probă şi corpuri delicte: şapte plicuri sigilate, conţinând suporţi informatici, CD/DVD/minicasete video şi 2 dolari ridicaţi cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului A. D. (pe fiecare plic fiind menţionat în concret conţinutul), înregistrate la poziţia 54/2013 în Registrul de corpuri delicte al Tribunalului Covasna.

Audiaţi în faza urmăririi penale, în general, nici unul din inculpaţi nu şi-a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor, unii dintre aceştia considerându-se nevinovaţi.

Astfel, inculpatul A. D. a dat declaraţii parţial sincere în legătură cu acuzaţiile ce i se aduc, arătând că, în cazul în care el este considerat  vinovat  de  înmatricularea  abuzivă  a  acestor  autoturisme, şi ceilalţi  lucrători  din cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna sunt vinovaţi, deoarece, în rapoartele de audit, sunt specificate şi numele persoanelor care verifică implementarea datelor şi eliberarea certificatelor de  înmatriculare. Atitudine similară au avut şi inculpaţii B. G., C. S. şi B. P., care nu se consideră vinovaţi de comiterea unor fapte penale.

Inculpatul K. I. jr., inginer în cadrul R.A.R. Covasna, a dat declaraţii nesincere, nu şi-a recunoscut vinovăţia, motivând necredibil acţiunile sale şi încălcările atribuţiilor de serviciu.

Inculpatul Sz. K., în declaraţiile sale, cu privire la modul de înmatriculare a autoturismelor în legătură  cu care este cercetat, a recunoscut în esenţă comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, motivându-şi însă nesincer unele dintre acestea. Astfel, nu a recunoscut că avea cunoştinţă despre chitanţele falsificate privind plata taxelor de prima înmatriculare, însă  Testul Poligraph a indicat un comportament simulat la toate întrebările de esenţa probatoriului.

Inculpatul B. R., a dat declaraţii parţial sincere, victimizându-se şi motivându-şi nereal faptele de care este inculpat. În declaraţia  dată  la  19.08.2009, inculpatul B. R.  a  recunoscut faptul că, pentru înmatricularea autoturismelor  Skoda Octavia  (CV-04-….),  BMW 560  (CV-04-….. )  şi Asia Rocsta, a dat inculpatului B. P.-A. diferite  sume  de  bani, pentru ca „înmatricularea să meargă mai repede” şi că inculpatul B. P.-A. se lăuda că  înmatriculările le rezolvă  cu  „D.” sau cu  „B. G.”.

Inculpatul B. P.-A., a recunoscut în mare parte comiterea faptelor şi a cooperat la lămurirea unor situaţii de fapt, dar nu a recunoscut că avea cunoştinţă despre chitanţele falsificate privind plata taxelor de prima înmatriculare, însă Testul Poligraph a indicat un comportament simulat la toate întrebările de esenţa probatoriului.

Inculpatul T.  B.,  a recunoscut faptul că a primit dosarele unor autovehicule, pentru a fi luate în evidenţa primăriei, care au fost luate în evidenţă, la solicitarea sa, de către colegele sale de serviciu - martorele M. E. şi I. P.  Inculpatul a declarat că documentele  necesare  luării  în evidenţă a autovehiculelor le prelua de la inculpatul B. P.- A., în localuri  publice, cum ar fi „Pizzeria Tribel” sau „Bastion”, însă prezenţa documentelor  emise de Primăria mun. Sf. G. pe  numele mai multor persoane, în autovehiculul său  Suzuki Jimni (CV-04-…..), identificate cu prilejul  percheziţiei, justifică nesinceritatea inculpatului, care a declarat că a făcut ordine  în sertarul  biroului  înaintea datei de 11.03.2009.

Inculpatul B. B. B., a declarat parţial nesincer în ceea ce priveşte certificatele de distrugere falsificate.

După înregistrarea şi repartizarea aleatorie a dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit art. 342-346 C.pr.pen.

După comunicarea cu inculpaţii a copiei certificată a rechizitoriului, inculpatul B. P. prin apărătorul său, a depus la dosar o cerere (f.39-40, 50-51 vol.I d.f.), prin care a solicitat restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în vederea remedierii neregularităţilor conţinute de actul de sesizare al instanţei.

Prin încheierea din data de 22 septembrie 2014 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1237/119/2014 (f.62-68 vol.I.d.f.), în baza art. 346 al. 1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a  respins, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul B. P. privind restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, în vederea remedierii neregularităţilor actului de sesizare al instanţei şi, prin aceeaşi încheiere, a constat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 711/P/2011 din 4.07.2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, privind pe inculpaţii Sz. K., B. R., B. P. – A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B., K. I., jr. şi B. B. B., trimişi în judecată pentru infracţiunile arătate în preambulul prezentei sentinţe, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând totodată începerea judecăţii cauzei privind pe aceşti inculpaţi.

Această încheiere a rămas definitivă, prin necontestare, şi în consecinţă, completul de judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 12.11.2014, dispunând citarea părţilor, precum şi celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii, termen pentru care inculpatul B. P. A. a depus o cerere la dosar prin care a solicitat acordarea unui nou termen  în vederea angajării unui apărător ales, cerere în acest sens fiind formulată oral şi de inculpatul B. B. B., prezent în instanţă, astfel că după punerea în discuţie a cererilor, instanţa le-a admis şi a fixat nun nou termen pentru data de 10.12.2014, Însă, pentru acest termen, inculpatul A. D. a depus cerere de amânare a cauzei, întrucât se află internat la spital, în consecinţă, s-a fixat un nou termen pentru data de 7.01.2015.

Având în vedere că, pentru termenul din 7.01.2015, procedura de citare cu partea civilă P. F.  nu era îndeplinită, dar şi faptul că inculpatul A. D., asistat de apărătorul din oficiu, a solicitat amânarea cauzei pentru angajarea unui apărător ales, s-a stabilit un nou termen de judecată pentru data de 28.01.2015, însă nici la acest termen nu a putut fi începută cercetarea judecătorească, având în vedere că, apărătorul ales al inculpatului C. S., din motive medicale nu s-a putut prezenta în instanţă, inculpatul nefiind de acord să fie substituit, astfel s-a fixat un nou termen pentru data de 25.02.2015.

La termenul de judecată din data de 25.02.2015, procedura de citare fiind legal îndeplinită cu toate părţile, inculpaţii B. R., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B. şi B. B. B. prezenţi fiind în instanţă, s-a făcut  o prezentare succintă a actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, după care s-a procedat conform art. 374 al. 2-4 C.pr.pen., însă inculpaţii prezenţi au arătat că nu solicită judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, arătând totodată că doresc să dea declaraţii în faţa instanţei.

 Astfel, instanţa a dispus începerea cercetării judecătoreşti, fiind audiaţi la acel termen inculpaţii B. R., C. S. şi B. P. (f.150-153,154-157,158-161 vol.II d.f.), apoi la următoarele termene au fost audiaţi inculpaţii B. G. şi T. B. (f.197-202,203-205 vol.II d.f.), K. I.,jr. şi B. B. B. (f.11-15,16-18 vol.III d.f.), A. D. (f.123-128 vol.III d.f.), inculpatul B. P. A., prevalându-se de dreptul la tăcere (f.132 vol.V).

În cadrul cercetării judecătoreşti s-a procedat la administrarea probelor încuviinţate, propuse de parchet şi inculpaţi, dar şi din oficiu, după cum urmează:

Au fost audiate persoanele vătămate D. A.-D. (f.180-181 vol.III d.f.), G. S. J. (f.182-185 vo.III d.f.), G. L., B. A., B. D., U. J., J. G., O. L. M. (f.38-39,40-42,115-116,182-184,185-186,187 vol.IV d.f.) K. Z. A. (f.35-37 vol.Vd.f.) şi L. G. I. (f.6 vol.VI d.f.), precum şi partea civilă P. F. (f.180-181 vol.IV d.f.), apoi au fost audiaţi martorii propuşi prin rechizitoriu M. E., I. P. (f.129-131,132-133 vol.III d.f.), S. V. V. (f.188-192 vol.IV d.f.), M. C., D. E., G. I. G., I. E. şi B. R. (f.38-40,41-49,50-56,133,134 vol.V d.f.), la solicitarea inculpaţilor A. D., K. I., jr. şi B. P., dar şi din oficiu, martorul propus de parchet în cursul judecăţii I. T.(f.7 vol.VI d.f.), dar şi martorii propuşi de inculpaţi, respectiv C. V., T. A., G. A., G. G., Zs. A. T., E. A., B. I. şi B. T., propusi de inculpatul A. D., ultima martoră şi de inculpatul C. S. (f.113-114, 158, 156-157, 112, 159, 160-162 vol.VI.d.f. 181-183,184-186 vol.VIII d.f.), şi P. C. B., propus de inculpatul K. I., jr. (f.192-194 vol.VI d.f.).

S-a administrat proba cu înscrisuri, admisă la solicitarea inculpaţilor A. D., C. S., B. P., B. G. (f.28,97, vol.IV,27,211-263 vol.V,53-99,102-103,104-106 vol.VI, 70-124 vol.VII, 92-139, 21-37, 145-179, 23, 44-57 vol.VIII d.f), T. B. (f.176 vol.IV, 202-203 vol.V d.f.) şi K. I.,jr. (f.204 vol.V,195-199 vol.VI d.f.).

Pentru circumstanţiere, instanţa, din oficiu, a pus în discuţie şi a dispus efectuare rapoartelor de evaluare privind pe inculpaţii din cauză, astfel s-au efectuat de către Serviciul de Probaţiune Covasna şi s-au depus la dosar rapoartele privind pe inculpaţii B. R., T. B., B. B. B., B. P.-A., K. I.,jr., A. D., B. G., B. P. şi C. S. (f.46-48,49-51,52-53,54-55,56-57,58-60,67-69,126-129,192-195 vol.VII d.f.), inculpatul Sz. K. neprezentându-se la serviciul de probaţiune, acesta a fost în imposibilitatea întocmirii raportului (f.61vol.VII d.f.).

Totodată, s-au solicitat copia cazierelor judiciare ale inculpaţilor (f. 190-199 vol.V.d.f.) precum şi sentinţele penale privind condamnările suferite de inculpaţii Sz. K. şi K. I., jr. (f.4-6,26-30 vol.VII d.f.).

În declaraţiile date în faţa instanţei inculpaţii, în esenţă, şi-au menţinut declaraţiile date în faza urmăririi penale şi au arătat că nu se consideră vinovaţi de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.03.2008 la Biroul Anticorupţie pentru judeţul Covasna, a fost înregistrat denunţul numitului G. A. din com…………., jud. Covasna, împotriva numitului Sz. B., prin care se arată că acesta racolează persoane doritoare să înmatriculeze autovehicule şi să obţină permis de conducere cât mai facil, fără respectarea prevederilor legale, iar lucrătorii de politie din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, A. D. şi S. V. V., cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, ajută la realizarea acestor obiective, pretinzând şi primind  diverse sume de bani ori  bunuri pentru aceste servicii.

Denunţul a fost înregistrat sub nr.139/P/2008 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi s-a început urmărirea penala în cauză, după care s-a solicitat Tribunalului Covasna,  autorizarea interceptării şi înregistrării pe suport informatic a traficului convorbirilor telefonice purtate de A. D., S. V. V. şi Sz. B..

Analizând materialul rezultat din interceptări, s-a început urmărirea penală şi faţă de alţi lucrători din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, ori alţi intermediari la înmatricularea de autovehicule, precum şi fată de instructori auto ori intermediari la obţinerea permiselor de conducere auto.

Din traficul telefonic interceptat, s-a constat implicarea activă în comiterea faptelor cercetate, a numiţilor T. B., B. R., Sz. K., B. P. A., administrator, respectiv angajaţi la firma S.C. ”…………. ”S.R.L. Sf. Gheorghe , Z. V.  - administrator la societatea S.C. ” V……….” S.R.L. Covasna.

Instanţa de judecată a fost iniţial sesizată prin două rechizitorii având numerele  139/P/2008, respectiv 109/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, iar  într-o cauza disjunsă la parchet rămăsese o parte a probatoriului administrat relativ la fapte cu care a fost sesizată instanţa de judecata şi alte fapte în legătură cu acestea. Rechizitoriile cuprindeau în ansamblu activităţi infracţionale vizând atât înmatriculări frauduloase de autovehicule în baza unor documentaţii falsificate, cât si obţinerea de permise de conducere cu încălcarea dispoziţiilor legale, pe baza unor dosare de şcolarizare cuprinzând înscrisuri falsificate. Cele două dosare de pe rolul instanţei au fost conexate, ulterior s-a apreciat că probatoriul este incomplet, astfel că dosarul conexat s-a restituit la parchet, unde a fost înregistrat sub nr. 6/P/2011, la care s-a  conexat cauza disjunsă, aflată în lucru la parchet, respectiv dosarul penal nr. 178/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul  Covasna.

Cercetările au continuat cu privire la toate fapte şi persoanele vizate şi constatându-se că între acestea nu există o legătură care să  justifice sesizarea  instanţei de judecata într-un singur  dosar  penal. Astfel, s-a constatat că o parte importantă a probatoriului privea înmatricularea  frauduloasă,  în perioada  2007 – 2009,  a  mai multor  autovehicule cu implicarea şi a unor lucrători din Registrul Auto Român Covasna, a unor  funcţionari publici din cadrul Administraţiei Financiare Covasna,  a  unor  lucrători de poliţie din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi de asemenea  a altor  persoane  interesate  în obţinerea  acestor înmatriculări.

O altă parte importantă a dosarului complex viza eliberarea unor  permise de conducere pentru autovehicule de către lucrători din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V.  Covasna,  de asemenea, prin încălcarea dispoziţiilor legale, pe baza unor documente ce conţin informaţii nereale. La eliberarea acestor permise şi-au dat concursul atât lucrători de poliţie, cât şi alte persoane  interesate, fără ca acestea din urmă să fie aceleaşi cu cele interesate la înmatricularea frauduloasă de autovehicule. Legătura dintre cele două părţi importante ale dosarului s-a apreciat că ar consta în activitatea lucrătorilor de poliţie cercetaţi, din cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V.  Covasna.

Cercetările derulate în cauză, care au vizat toate sesizările, au condus la concluzia  că  nu există legătură între cele două părţi ale dosarului, identitatea unora dintre lucrătorii de politie implicaţi nefiind de natură să impună o cercetare conexă.

O parte a probatoriului s-a axat pe activitatea investigatorului sub acoperire privind modul fraudulos de obţinere a permisului de conducere auto şi nefiind o legătură directă cu faptele similare vizate de probatoriul administrat, s-a disjuns cauza în trei părţi ce vizează:

1. înmatriculări frauduloase de autovehicule;

2. obţinerea de permise auto în baza unei documentaţii falsificate şi

3. fapte de corupţie în legătură cu obţinerea permisului auto de către investigatorul sub acoperire. 

Astfel, s-au format astfel trei dosare penale, dosarul penal nr. 6/P/2011 a fost finalizat prin rechizitoriu, fiind sesizat Tribunalul Covasna cu privire la faptele de corupţie în legătură cu obţinerea permisului auto de către  investigatorul sub acoperire. 

Celelalte două dosare rămase în lucru la parchet au fost preluate prin dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov pentru continuarea cercetărilor şi legală soluţionare, fiind înregistrate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov dosarele nr. 711/P/2011 şi 712/P/2011.

Ulterior interpretării probatoriului administrat în cele două cauze rămase în lucru, în dosarul 712/P/2011, s-au constatat fapte care impuneau a fi cercetate conex în dosarul 711/P/2011, pentru o mai clară şi corectă viziune asupra întregii activităţi infracţionale probate privind pe inculpatul A. D. şi inculpatul B. P. A., la data de 31.07.2012, fiind  întocmit rechizitoriu în dosarul nr. 712/P/2011 şi sesizată Judecătoria Tg. Secuiesc.

În prezenta cauză s-au efectuat acte de urmărire penală privind faptele de corupţie (ori asimilate celor de corupţie) şi fals, comise în legătură cu înmatriculările frauduloase de autovehicule, precum şi fapte de înşelăciune relativ la tranzacţionările autovehiculelor astfel înmatriculate şi la justificarea plătii taxei de prima înmatriculare/pe poluare cu chitanţe falsificate.

La data de 18.01.2013, a fost emis rechizitoriu în cauză, fiind dispuse şi soluţii de netrimitere în judecată privind unele fapte şi unele persoane implicate în faptele cercetate,  disjungându-se şi declinându-se o parte a probatoriului vizând fapte de competenţa altor unităţi de parchet. Însă, prin sentinţa penală nr. 44/29.10.2013 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosar nr. 416/119/2013, s-a dispus restituirea cauzei la parchet, pentru refacerea actului de sesizare al instanţei, deşi la data de 15.10.2013 fusese refăcut rechizitoriul fiind îndreptate neregularităţile constatate, însă acest rechizitoriu refăcut nu a fost acceptat nici de instanţa de  fond şi nici de instanţa de recurs în contestaţie, aşa cum a fost recalificată calea de atac după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală.

Astfel, s-a reţinut de către instanţă că rechizitoriul conţine neregularităţi în sensul că, în partea expozitivă, au fost descrise în fapt şi drept mai multe fapte, însă în dispozitiv, o parte din inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni în formă continuată, dar pentru un număr mai mare de acte materiale decât cele descrise în starea de fapt. S-a apreciat că faptele descrise în partea expozitivă a rechizitoriului nu au corespondenţă cu actele de începere sau de extindere a urmăririi penale, fiind încălcate normele procedurale care prevăd că rechizitoriul trebuie să se limiteze la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală. Al doilea, rechizitoriul întocmit în luna octombrie 2013, în timp ce instanţa era sesizată cu primul, nu a fost primit de instanţă, care a reţinut că procurorul poate întocmi un singur rechizitoriu, potrivit art. 262 şi art. 263 din vechiul Cod de procedură penală, reţinându-se totodată că, chiar dacă au fost corectare erorile din expozitivul rechizitoriului, aceste erori privesc dreptul la apărare al inculpaţilor ce a fost încălcate în cauză. 

Ulterior, s-a refăcut actul de sesizare, ţinându-se seama de criticile instanţei în refacerea actelor de învinuire şi de inculpare şi prin rechizitoriu nr. 711/P/2011 din 4 iulie 2014 a fost din nou sesizată instanţa de judecată, cu privire la faptele şi inculpaţii menţionaţi mai sus. 

Astfel, instanţa constată că inculpaţii A. D., C. S., B. P. şi B. G., la data comiterii faptelor cercetate, erau lucrători de poliţie, încadraţi la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna – Compartimentul Înmatriculări şi Evidenţă a Vehiculelor Rutiere, o parte dintre aceştia desfăşurându-şi activitatea şi la data sesizării instanţei în cadrul acestui serviciu.

Conform fişei postului, aceştia asigurau, conform prevederilor legale şi metodologiei  de  lucru, desfăşurarea activităţilor de primire şi verificare a documentelor pentru înmatricularea definitivă, temporară şi provizorie a vehiculelor, precum şi radierea din circulaţie a acestora,  eliberarea  certificatelor  de  înmatriculare şi a  autorizaţiilor  de circulaţie provizorii.

Inculpaţii Sz.  K. şi B. P.-A. erau  angajaţi  în cadrul S.C. „…….” S.R.L. Sf. Gheorghe, unde administrator era inculpatul B. R.. Aceştia au solicitat înmatricularea unor autovehicule de provenienţă străină, creându-şi o filieră facilă pe parcursul birocratic al demersurilor în acest scop, filieră în care au fost atraşi funcţionari din cadrul instituţiilor cu atribuţii în înmatricularea de autovehicule.

Inculpatul T. B. a fost angajatul Primăriei municipiului Sf. G., în cadrul Biroului Taxe şi  impozite  persoane  juridice, până la data de 01.06.2009, demisionând după constatarea faptelor cercetate în cauză, fapte legate de activitatea sa profesională.

Numitele M. E.şi I. P., sunt şi în prezent angajate la Primăria mun. Sf. Gheorghe în cadrul  Biroului de Impozite şi Taxe “Persoane Fizice”, acestea au avut în mod direct legătură cu înmatriculările autovehiculelor vizate de cercetările în cauză, fiind însă implicate de către inculpatul T. B..

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că, în perioada anilor 2007 – 2009, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna (S.P.C.R.P.C.I.V.), s-au efectuat înmatriculări frauduloase de autovehicule, unele dintre acestea având provenienţa ilicită din străinătate şi au fost date în urmărire prin Interpol, înmatriculări ce s-au realizat pe baza unei documentaţii ce cuprindea înscrisuri falsificate.

Pentru realizarea acestor înmatriculări frauduloase, s-a constituit o filieră în care au fost angrenaţi lucrători din cadrul instituţiilor ce erau implicaţi pe circuitul documentelor necesare înmatriculării unui autovehicul: respectiv R.A.R. Covasna, Administraţia Fiscala din cadrul Primăriei mun. Sf. Gheorghe şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, alături de cei interesaţi de respectivele înmatriculări.

Majoritatea autovehiculelor vizate de cercetări aveau provenienţă ilicită,  din afara ţării, fiind aduse în judeţul Covasna, pentru o mai facilă înmatriculare. Inculpatul Sz. K. a fost beneficiarul celor mai multe dintre înmatriculările cercetate în cauză şi în scopul urmărit a conlucrat cu ceilalţi inculpaţi.

Astfel, inculpatul Sz. K. a prezentat majoritatea autovehiculelor pentru autentificare la R.A.R. Covasna, prin intermediul inculpatului B. B. B., unde  cele mai multe dintre acestea au fost verificate de inculpatul K. I. jr., în calitatea sa de inginer, autentificând inclusiv autovehicule ce aveau serii de şasiu modificate.

La Administraţia Financiară, inculpatul Sz. K. l-a cunoscut, prin intermediul inculpatului B. P. A., pe inculpatul T. B., care, deşi era repartizat în sectorul persoanelor juridice, cu ajutorul colegelor M. E. si I. P., lua în evidenţa fiscală autovehiculele de interes pentru inculpatul Sz. K..

Ulterior, pentru o înmatriculare urgentă (aproximativ în 2-3 ore), inculpatul Sz. K., ce întocmea dosarul cu documentaţia autovehiculelor, remitea aceste documente inculpatului B. P. A., care le preda la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru înmatriculare, cu preponderenţă inculpatului A. D.. La multe dintre autovehiculele vizate de cercetări taxa de prima înmatriculare a fost justificată cu chitanţe false.

După intrarea pe circuitul astfel format, prin diferite metode frauduloase, în funcţie de specificul situaţiei concrete, aceste autovehicule erau înmatriculate şi revândute succesiv, uneori fiind şi tranzacţionări fictive, alteori nu se înmatriculau toate tranzacţiile şi, în final, majoritatea acestor autovehicule au fost reînmatriculate în alte judeţe ale ţării, cu scopul de a se pierde urma acestor autovehicule înmatriculate fraudulos şi astfel să se asigure beneficiul ilicit scontat.

Metoda urmată era în principal aceeaşi: pe baza unor documente de provenienţă falsificate, se înmatriculau autovehiculele, deseori pe numele unor persoane ce nu cunoşteau nimic despre acest fapt şi nu deţineau efectiv autovehiculele. Singurul aspect ce lega aceste persoane de activitatea ilicită prezentată consta în faptul că, la un moment dat, au avut o oarecare tangenţă cu persoanele din grupul celor implicaţi în înmatriculări, de natura a li se cunoaşte actul de identitate.

De asemenea, din probatoriul administrat rezultă că, unele dintre autovehicule înmatriculate erau furate, altele erau preluate de la societăţi de leasing şi nu se mai achitau ratele, apoi se întocmeau în fals documente de provenienţă şi de introducere în ţară, înmatricularea realizându-se în majoritatea cazurilor la scurt timp de la reclamarea în străinătate a dispariţiei autovehiculului, în multe cazuri chiar anterior.

Această activitate ilicită a persistat în timp datorită faptului că a avut susţinerea unor lucrători din instituţiile publice, aspect ce a îngreunat depistarea şi probarea faptelor comise în legătură cu înmatriculările frauduloase de autovehicule în judeţul Covasna.

Pentru stabilirea atribuţiilor profesionale încălcate de către funcţionarii implicaţi s-a solicitat şi s-au efectuat controale de specialitate de către o comisie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din cadrul Registrului Auto Român Bucureşti, concluziile  vizând unele dintre  cazurile concrete  ce urmează a fi arătate în continuare.

În scopul probării laturii subiective, s-au autorizat de către instanţa de judecată, interceptări ale convorbirilor telefonice a celor implicaţi în activitatea infracţională.

S-au efectuat şi confruntări pentru a se încerca lămurirea contradicţiilor dintre declaraţiile persoanelor cercetate,  au fost testati poligraph inculpaţii Sz. K. şi B. P. A., concluziile acestor testări stabilind un comportament simulat al celor doi inculpaţi.

S-au expertizat criminalistic grafoscopic documentele ce au stat la baza înmatriculărilor şi tranzacţionărilor autovehiculelor vizate de cercetări, prin care s-a stabilit contribuţia fiecăreia dintre persoanele cercetate şi s-au expertizat tehnic autovehiculele identificate.

Totodată, s-au obţinut datele de identificare a autovehiculelor prin sisteme de cooperare internaţională SIRENE, SIS, ARTAND, INTERPOL, accesându-se bazele de profil EUCARIS, DOCUSCAN, baza de date naţională privind deţinătorii de autovehicule şi situaţia juridică a autovehiculelor.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la domiciliile inculpaţilor, au fost  identificate înscrisuri de interes pentru cauză (acte necesare înmatriculărilor autoturismelor vizate), iar percheziţia informatică din data de 14.05.2009, efectuată în baza autorizaţiei Tribunalului Covasna nr. 60 din data de 12.05.2009, în laptop-ul marca DEL, ridicat la percheziţie de la Sz. K., respectiv  în hardisk-ul marca HDD SEAGATE seria 5 MA 696P8, s-au identificat fişiere în care erau stocate informaţii şi foto privind autovehiculele oferite spre vânzare pe internet, unele dintre acestea fiind dintre cele vizate de cercetări, precum şi fişiere ce au indicat implicarea inculpatului în „cosmetizarea” documentaţiei pentru înmatriculare.

Faţă de complexitatea cauzei, care vizează înmatricularea cu nerespectarea dispoziţiilor legale a unui număr de 40 de autovehicule, astfel cum au fost descrise în rechizitoriu la  SITUAŢIA DE FAPT, în capitolul I „Înmatriculări frauduloase”, la punctele 1 – 42, (din care însă 2 înmatriculări nu fac obiectul prezentei cauze, respectiv autovehiculele de la pct. 19 şi 20), urmează ca şi instanţa să facă analiza pe aceeaşi structură, respectiv pentru fiecare autovehicul în parte, atât în fapt cât şi în drept, precum şi sub aspectul persoanele implicate în aceste înmatriculări,  conform celor ce urmează. 

Însă, văzând că faptele deduse judecății au fost săvârșite în perioada septembrie 2007 - ianuarie 2009, dată de la care a intrat în vigoare noul Cod penal, respectiv la data de 1.02.2014, potrivit Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care în Titlul II are dispoziții privind modificarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 N.C.pen. privind legea penală mai favorabilă, instanța analizând prin comparaţie dispoziţiile legii vechi, sub imperiul căreia s-au săvârşit faptele pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată şi prevederile noi legi, intervenite anterior trimiterii în judecată a inculpaților, în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265 din 6.05.2014, publicată în M.Of. nr. 372 din 20 mai 2014, potrivit căreia „dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permite combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile”, reţine că, în cazul fiecărui inculpat legea penală mai veche este mai favorabilă.

Sub acest aspect instanța are în vedere pe lângă limitele pedepselor prevăzute pentru infracțiunile deduse judecății de legea veche și legea nouă, care, la unele infracțiuni au fost reduse, iar la altele majorate, și dispozițiile privind prescripția specială a răspunderii penale, prev. de art. 124 C.pen. din 1969, în comparație cu cele din art. 155 al. 4 din noul C.pen., regimul sancţionator al concursului de infracţiuni, prev. de art. 34 din vCod penal, în raport de art. 39 N.Cod penal și condiţiile prevăzute de vechea reglementare privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, prev. de art. 81 şi 86/1 vC.pen.,  în comparaţie cu cele prevăzute în art. 91 şi urm. din N.C.pen., precum și regimul sancționator al recidivei, în ceea ce-l privește pe inculpatul Sz. K., prev. de art. 39 vC.pen. în comparație cu dispozițiile art. 43 din noul C.pen., aspecte de care instanța va ține seama la analiza în drept a faptelor, după cum urmează:

1. Motocicleta marca  KAWASAKI NINJA ZX (seria şasiu  JKAZX…………), cu seria cărții de identitate F ………. și certificatul de autenticitate seria A nr. ……, de culoare negru, dispărută din Ungaria la data de 25.10.2007, cu nr. de înmatriculare …….., a fost înmatriculată de ag. șef adj. S. V. V., sub  nr.  CV-04-….,  la  data  de 21.09.2007,  pe numele lui Sz. K., care vândut-o la 18.02.2008 persoanei vătămate S. N. din mun. Sf. Gheorghe, ulterior fiind revândut, la data de 10.03.2008 numitului T. J. N. din mun. Braşov şi, la 12.08.2008, numitului V. C. G. din mun. Caracal, jud. Olt. Actual, este înmatriculată pe numele numitei Ş. J. E. A., sub nr. OT-17-…., care a cumpărat-o, la data de 31.03.2011, de la V. C. G. Motocicleta a fost indisponibilizată, la data de 13.05.2011, şi în prezent se află în custodia I.P.J. Olt.

Prin SIRENE, s-a comunicat faptul că proprietarul maghiar, respectiv societatea M…………. din Budapesta, urmează să trimită un mandatar pentru preluarea motocicletei, însă până la data trimiterii în judecată, dar nici în cursul judecății, acest fapt nu s-a realizat, contrar revenirilor cu adrese prin SIRENE și prin contactarea societăţii M…… telefonic ori pe e-mail și nici nu  a comunicat renunţarea la solicitarea motocicletei.

La dosar există şi cererea cumpărătorului de bună-credinţă Ş. J. E. A., în sensul restituirii motocicletei, cerere ce nu a fost soluţionată în cursul urmăririi penale datorită situaţiei prezentate.

În Ungaria, proprietar al motocicletei a fost T. L., ce a cumpărat-o prin credit de la S.C. M…… Budapesta. Deoarece, după înmatricularea motocicletei, în luna august 2007, nu s-au achitat ratele, creditorul a solicitat predarea motocicletei şi, nerealizându-se aceasta, s-a formulat, la data de 25.10.2007, plângere penală pentru înşelăciune împotriva debitorului T. L.. Potrivit actelor de la dosar, între T. L. şi inculpatul Sz. K. a existat un contract de vânzare-cumpărare a motocicletei, însă din Raportul de expertiză de natură grafoscopică nr. 76017/30.09.2011, emis de I.P.J. Covasna, Serviciul Criminalistic, rezultă că ambele semnături de pe acel contract, aparţin inculpatului Sz. K., dovedindu-se astfel că acel contract este fals. Totodată, factura cu nr. 00009562-42  din data de 22.08.2007, de cumpărare de la reprezentanţă de către T. L., este falsificată, conţinând scrisul lui Sz. K. la rubrica vânzător ( “elado” în limba maghiară). Acest aspect este nereal şi imposibil și rezultă concluzia că Sz. K. a întocmit în fals întreaga documentaţie necesară înmatriculării. Trebuie menţionat un aspect care rezultă din sistemul DOCUSCAN utilizat de RAR, respectiv faptul că certificatul de înmatriculare maghiar cu seria DP 03125 a fost prezentat în original, ceea ce înseamnă că motocicleta a dispărut din Ungaria cu tot cu documente şi cu cheia originală.

În documentaţia de înmatricularea în Covasna, există şi o declaraţie notarială a inculpatului Sz. K., din care rezultă că motocicleta a fost introdusă în ţară, din Ungaria, pe trailerul cu număr de înmatriculare HR – 04 –……, la data de 13.09.2007, însă verificat în baza de date, acest număr de înmatriculare nu a fost alocat unui vehicul de tip trailer (remorcă).

De altfel, aproape în toate cazurile de înmatriculare ce fac obiectul prezentei cauze, se poate observa că, s-a folosit în documentaţia de înmatriculare în jud. Covasna,  acest mod de introducere a unui autovehicul în ţară, pentru a se justifica lipsa plăcuţelor cu numere de înmatriculare străine, numere ce pot avea menţiuni în bazele de date de profil, menţiuni ce pot bloca înmatricularea.

La înmatricularea motocicletelor nu se percepe taxa de primă înmatriculare.

Motocicleta a fost prezentată în R.A.R. Covasna în vederea înmatriculării, de către Sz. K. şi a fost verificată tehnic de către ing. K. I. jr., fiind prezentat talonul maghiar original, având seria DP0…… și potrivit  certificatului de autenticitate, documentele prezentate sunt autentice, însă talonul original nu se găseşte şi în dosarul de înmatriculare ridicat de la arhiva S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Aceasta poate presupune o anumită legătură a celor care au adus în ţară motocicleta cu ultimul deţinător maghiar, care putea avea un interes în returnarea ulterioară a talonului.

 În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sfântu Gheorghe, s-a stabilit că nu sunt neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Kawasaki ZXT, cu nr. de identificare JKAZXT00D………., serie CIV F-89…., nr. de înregistrare 17…. (16….), activitate efectuată de ing. K. I. I., doar cererea activităţii R.A.R. este nesemnată de către prezentator.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în  perioada martie – aprilie 2011, privind  modul de înmatriculare, s-a stabilit că, pentru vehiculul marca KAWASAKI, nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării talonul original şi nu s-a constatat nici eventuala traducere a acestui document.

În programul EUCARIS, cel care se accesează pentru verificări în R.A.R., acest autovehicul nu apărea la momentul prezentării cu nici o menţiune care să împiedice autentificarea. Nici la data sesizării instanței, în acest program, nu apare o astfel de menţiune, deşi în alte baze de date de profil, accesate de organele judiciare române, motocicleta apare cu menţiuni de blocare a oricăror operaţiuni privind situaţia juridică a autovehiculului.

La S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, lucrătorul de poliţie care a înmatriculat motocicleta a verificat documentele, accesând şi baza de date pentru autovehicule, iar la data înmatriculării seria motocicletei nu figura cu menţiuni operative.

Trebuie menţionat faptul că, anterior datei de 24.11.2010, serviciile de înmatriculări de pe teritoriul României nu puteau cunoaşte date despre autovehiculele furate din străinătate, decât dacă acestea erau date şi în urmărire naţională de către I.G.P.R. După această dată, există obligaţia lucrătorului din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. de a verifica în baza SIS (Sistem informatic Schengen), însă verificarea este obligatorie doar pentru autovehiculele noi ori second-hand, ce provin din spaţiul Schengen și care se înmatriculează pentru prima dată în România.

 Din probatoriu rezultă deci că, inculpatul Sz. K. a fost implicat în mod direct în înmatricularea motocicletei, pe baza unor acte de provenienţă falsificate și ulterior înmatriculării, la scurt timp, a vândut-o persoanei vătămate S. N., însă, după aproximativ o lună de zile, i-a restituit acesteia preţul şi a revândut-o în Braşov, S. N. semnând pentru vânzare. S. N. a recunoscut cumpărarea motocicletei pentru care achitase preţul şi renunţarea la aceasta, când i s-au restituit banii. Acesta a precizat că tot Sz. K. a găsit cumpărătorul din Braşov şi tot el i-a restituit preţul, astfel că de vânzare s-a ocupat Sz. K., el semnând doar contractul de vânzare-cumpărare. 

Cât privește scoaterea din evidenţa fiscală, aspect de care s-a ocupat tot inculpatul Sz. K., trebuie reţinut că la percheziţia la domiciliul inculpatului T. B. s-au identificat înscrisuri privind tranzacţionarea motocicletei pe numele lui S. N., fapt  ce indică cert legătura între cei doi inculpați, deoarece inculpatul T. B. nu avea nici o atribuţie privind evidenţele fiscale pe numele unor persoane fizice.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni: 

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

 - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), cu aplicarea art. 5 C.pen., privind factura externă şi  contractul de vânzare-cumpărare a motocicletei din străinătate;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut prin participaţia improprie a ing. din R.A.R. K. I., jr. certificatul de autenticitate al motocicletei (actele de provenienţă fiind falsificate pe numele său);

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), constând în aceea că a pus la dispoziţia martorului S. V. înscrisurile din documentaţia de înmatriculare, pentru emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare, care au fost eliberate fără a exista talonul străin ce era trecut pe certificatul de autenticitate şi pe numele unui fals proprietar;

- fals în declarații, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a declarat mincinos la notarul public privind provenienţa autovehiculului și modul de introducere în ţară, pentru a obţine o declaraţie notarială necesară la înmatricularea frauduloasă, în scopul de a nu se reţine la dosarul de înmatriculare certificatul de înmatriculare extern;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., privind încheierea notarială de autentificare a declaraţiei mincinoase semnată de notarul public ce nu cunoştea realitatea.

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1, 2 și 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în inducerea în eroare pe cumpărătorului S. N. cu ocazia vânzării motocicletei în ce priveşte situaţia acesteia, prin folosirea certificatului de înmatriculare şi a cărții de identitate obţinute în mod fraudulos;

2. în sarcina inculpatului S. V., săvârșirea infracțiunilor de:

-  abuz în serviciu contra intereselor  persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate şi se impunea să îl reţină, conform dispoziţiilor interne, cum rezultă din raportul de control al M.A.I. Fără talonul străin înmatricularea nu putea să se realizeze legal,  astfel nu ar fi fost posibilă aparenţa legalităţii cu consecinţele vânzării succesive şi păgubirii unor persoane, respectiv lezării drepturilor celor ce au achiziţionat motocicleta.

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (2 a.m.), constând în aceea că a emis certificatul de înmatriculare şi a întocmit fişa de înmatriculare, înscrisuri ce atestă o situaţie juridică nereală a autovehiculului, în ce priveşte proprietarul. Dacă se bloca înmatricularea, în temeiul inexistentei talonului străin, nu se mai emiteau documentele şi nu se mai realizau urmările ce au lezat interesele altor persoane.

2. Autoturismul marca Skoda Fabia 6Y (seria şasiu  TMBYY16Y17…..), seria cărții de identitate G 074…. și certificatul de autenticitate seria A nr. 1310…., de culoare roşu, an de fabricaţie 2007, a fost înmatriculat sub nr.  CV-04-….., de către agentul de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  la data  de  22.11.2007, pe  numele martorului G. S. J., fără ca acesta să fi făcut vreun demers pentru această înmatriculare. În prezent, autoturismul  este înmatriculat pe acelaşi nume G. S. J. din mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, însă nu a fost identificat pe teritoriul ţării, pentru a-i fi verificate elementele de identificare, iar în bazele de date de profil, acesta nu apare cu menţiuni. Autovehiculul a fost declarat dispărut din Ungaria, la data de 09.11.2007, dat în urmărire şi retras ordinul de urmărire internaţională la data de 02.09.2008 cu motivul că făptuitorul nu poate fi pedepsit. Din acest motiv menţiunile s-au şters din bazele de date.

Potrivit actelor din dosar, autovehiculul ar fi fost prezentat la R.A.R. de către G. S. J. şi verificată pentru autenticitate de către ing. K. I. jr., însă din Raport de expertiză grafoscopică, nr. 75803/18.07.2011, rezultă că semnătura de pe cererea de activitate R.A.R nu aparţine numitului G. S. J., iar scrisul de pe respectiva cerere aparţine lui B. B. B.,  aspect ce dovedeşte abuzul ing. din R.A.R., ce a acceptat cererea de la o altă persoană decât cea înscrisă pe cererea având ataşată cartea de identitate.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului, Skoda Fabia cu nr. de identificare TMBJY16Y17….., serie CIV G-074…., nr. de înregistrare 170….., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- nu s-a consemnat CNP-ul deţinătorului pe cererea de activităţii R.A.R.

 Inculpatul Sz.  K.  a fost  cel  care s-a ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării acestui autoturism, acesta a pus la dispoziţia inculpatului A. D.,  copia  cărţii de  identitate  a martorului G.  S.  J.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în  perioada martie – aprilie 2011, privind  modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul CV-04-… marca SKODA FABIA cu numărul de identificare TMBJY16Y17…., an de fabricaţie 2007, a fost înmatriculat la data de 22.11.2007, aparţinând numitului G. S. J., CNP ……………. Pentru vehiculul în cauză R.A.R a eliberat, la data de 19.11.2007, certificatul de autenticitate seria A nr. 13…., pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DP04…. eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 21.11.2007, de către martora M. E., din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.. Astfel, martora M. E. a efectuat această înregistrare în evidenţele  primăriei fără ca martorul G.  S. J. să fi cerut acest lucru, sau să se fi prezentat la primărie pentru această înregistrare.

Chitanţa pentru plata taxei de primă înmatriculare figurează în evidenţele Administraţiei Financiare Sf. Gheorghe.

Semnăturile de pe fişa de înmatriculare auto la rubrica  „cumpărător” şi de pe cererea de înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 22.11.2007, sunt falsificate, ele nefiind executate de către solicitantul G. S. J., după cum rezultă din raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009.

Din probele dosarului rezultă că, la data  de  21.11.2007, inculpatul Sz. K. a determinat-o pe persoana vătămată G. S.-J., să  dea  o declaraţie  în faţa  notarului, atestând că autoturismul ar fi fost introdus pe teritoriul României, pe trailer, ceea ce nu corespunde  adevărului, deoarece numărul trailerului din declarația notarială corespundea unui autoturism înmatriculat şi furat în Lituania. Astfel din verificarea SIRENE, rezultă că nr. de înmatriculare KVT-294, a fost atribuit unui vehicul din Lituania declarat furat. Conform adresei Punctului Comun de Contact Artand nr. 1.886.430/14.12.2011, numărul de înmatriculare declarat al trailerului KVT-294, a fost atribuit de autorităţile maghiare unui autoturism marca Renault Megan, culoare albastră serie şasiu VF611GTA0001…….  Cu acest număr de Lituania, autovehiculul a circulat prin mun. Sf. G., condus de inculpatul Sz. K., fapt ce rezultă şi din declaraţia inculpatului B. P. A..

Scrisul olograf de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului privind  autoturismul  în cauză, a fost executat de inculpatul Sz. K..

Conform Raport de expertiză grafoscopică nr. 45955/21.09.2009, emis de Serviciul Criminalistic al I.P.J. Covasna, semnătura de la rubrica „cumpărător” de pe factura externă nr. 0020 74991 826/12.11.2007, nu reproduce semnătura numitului G. S. J.

Totodată, factura ce justifică provenienţa autovehiculului este emisă de reprezentanţa SKODA din Ungaria, iar Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol a comunicat faptul că autoturismul în cauză, cu seria şasiu TMBYY16Y17415… figurează în proprietatea numitului K. M. din localitatea Karcag – Ungaria, din 24.08.2007, fiind înmatriculat sub nr. KVL-206. Aceste constatări atestă că factura externă, folosită la înmatricularea autoturismului în România, este falsă.

G. S. J. a arătat că, pe timpul când era angajat la S.C. ………. S.R.L., colegul său de serviciu – inculpatul Sz. K., la sfârşitul anului 2008, într-una din zile, i-a solicitat să semneze  mai multe formulare, acte despre care i s-a spus că sunt acte pentru societatea la care sunt angajaţi, acesta susţinând că a semnat actele fără să le citească.

Nu s-a dovedit provenienţa licită a acestui autovehicul, care a fost înmatriculat pe baza unui înscris de proprietate dovedit falsificat. Deoarece nu s-au emis pretenţii de către un proprietar care să îşi susţină dreptul anterior înmatriculării frauduloase, la finalizarea cercetărilor, în dosarul disjuns la D.I.I.C.O.T, urmează a se analiza și dispune asupra confiscării preţului de vânzare al autovehiculului, ce s-a aflat în mod ilicit în posesia inculpatului Sz. K..

Inculpatul Sz. K. a susţinut că alte persoane au înstrăinat autovehiculul pe care el l-a înmatriculat şi l-a restituit acestora, însă prin actul de sesizare s-a reținut că, chiar dacă nu inculpatul personal a înstrăinat autovehiculul, a avut o contribuţie importantă la aceasta prin faptul înmatriculării, iar răspunderea este solidară. S-au realizat în general înstrăinări succesive, neînmatriculate, în scopul pierderii urmei autovehiculului. Preţul încasat constituie un beneficiu necuvenit obţinut prin încălcarea legii, astfel că nu poate fi lăsat inculpatului.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, în sarcina inculpaților, se rețin următoarele infracțiuni: 

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, prev.  de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că inculpatul a folosit la S.P.C.R.P.C.I.V.  factura externă, despre care s-a dovedit că este falsă (fără a se putea dovedi cert cine a falsificat-o, deşi în alte cazuri s-a stabilit indubitabil că Sz. K. a semnat pe astfel de facturi), existând dovada scrisă că inculpatul Sz. K. s-a ocupat de înmatriculare, identificându-i-se scrisul atât pe declaraţia fiscală, cât şi pe cererea de înmatriculare;

- uz de fals, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 Cpen., constând în folosirea facturii externe la R.A.R. Covasna, prin participaţia improprie a numitului B. B. B., despre care nu se poate dovedi că a ştiut că factura externă este falsificată;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen, constând în aceea că, prin participaţia improprie a inculpatului K. I., jr., a obţinut certificatul de autenticitate a autovehiculului, pe baza facturii externe falsificate pusă la dispoziţia R.A.R.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale), constând în aceea că a pus la dispoziţia inculpatului A. D. înscrisurile nereale privind autovehiculul, iar inculpatul A. D., cu ştiinţă, le-a folosit pentru emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare. Vinovăţia inculpatului A. D. rezultă din faptul că şi-a îndeplinit defectuos atribuţiunile de serviciu, prin aceea că nu a reţinut talonul străin şi a acceptat să înmatriculeze autovehiculul în lipsa proprietarului din înscrisuri, iar în contextul integral al situaţiei de fapt şi al probatoriului administrat se dovedeşte că încălcarea atribuţiilor de serviciu nu sunt rezultatul culpei, acesta încălcându-şi repetat obligaţiile profesionale, şi în alte cazuri similare, la autovehicule de interes pentru inculpatul Sz. K.;

- instigare la  abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea poliţistului la înmatricularea autovehiculului, pentru care reţine documentele în mod  deficitar şi acceptă ca aceste documente să fie predate de altă persoană decât proprietarul din acte, încălcându-şi atribuţiile de serviciu;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe persoana vătămată G. S. J. să declare mincinos la notarul public privind provenienţa autovehiculului, și

- instigare la fals intelectual, sub forma participașiei improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap la art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe G. S. J. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate, deşi se impunea să îl reţină conform dispoziţiilor interne, aspect ce rezultă din raportul de control al M.A.I.. Totodată, a acceptat să înmatriculeze autovehiculul în absenţa proprietarului din documente, ori a unei procuri în acest sens, G. S. J. - fictivul proprietar - fiind prejudiciat prin impozitul auto datorat bugetului de stat pentru autovehiculul nedeţinut, iar inculpatul Sz. K. şi alt deţinător ulterior au avut avantajul înmatriculării frauduloase a autovehiculului, putând dispune de acesta fără a achita impozit și totodată documentele îi acordau un prezumtiv drept de posesie legală;

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis certificatului de înmatriculare şi a întocmit fişa de înmatriculare, înscrisuri ce atestă o situaţie juridică nereală a autovehiculului (acceptând lipsa unor documente esenţiale din dosarul de înmatriculare – talonul străin, procura de reprezentare, față de care putea prevedea că efectuează înmatricularea unui autovehicul ce nu are documente care să ateste cert legalitatea şi pe numele altui proprietar, aspecte pe care însă le-a acceptat).

3. în sarcina inculpatului K. I. jr. săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana ce s-a prezentat cu autovehiculul la autentificare, a desfăşurat activitatea R.A.R. deşi cererea nu era completată la CNP, în condițiile în care pe verso-ul formularului se specifică refuzul activităţii în lipsa completării tuturor datelor.

Totodată, inculpatul nu a verificat în programul Eucaris, ori în lipsa verificării personale ori prin operator, în acest program, inculpatul nu putea continua activitatea de autentificare. În contextul situaţiei de fapt prezentate, s-a dovedit vinovăţia învinuitului în comiterea abuzului în serviciu, acesta desfăşurându-şi repetat, în mod defectuos, atribuţiile profesionale. Chiar dacă nu a avut reprezentarea falsului cărţii de identitate emise pe numele altei persoane decât proprietarul, pentru că nu s-a dovedit că ştia de falsul facturii externe, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor sale profesionale a facilitat înmatricularea frauduloasă (faptul că avea cunoştință despre anumite nereguli este dovedită de încălcarea repetată a atribuţiilor, rezultând și din interceptările convorbirilor telefonice).

4. în sarcina inculpatului T. B. săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a instigat-o pe colega sa M. E. să evidențieze fiscal autovehiculul pe numele lui G. S. J., martora neluând contact cu nici unul dintre solicitanţi, ci a primit înscrisurile de la T. B.. Întreg materialul probator; declaraţii, interceptări, expertize grafoscopice indică instigarea exercitată de inculpatul T. B., acesta fiind şi singurul ce avea legătură cu inculpatul Sz. K., care a și beneficiat de autovehicule înmatriculate similar.

3. Autoturismul marca Ford Focus (seria şasiu  WF05XXGCD56R…….), seria cărții de identitate G 074.., certificatul de autenticitate seria A nr. 1311…., furat din Ungaria la 24.01.2007, cu nr. unguresc KPT 116, culoare albastră, a fost înmatriculat de către agentul şef A. D., sub nr. CV-04-…., la data de 05.12.2007, pe numele lui Cs. Cs. din mun Sf. Gheorghe. Numitul Cs. Cs. a fost angajat la S.C. ……………… S.R.L. împreună cu Sz. K. și  este plecat din ţară de mai mult timp, neputând fi audiat.

La data de 03.04.2008, s-a înmatriculat autoturismul pe numele numitei N. C. din Bucureşti, sub nr. B-06-…., însă din cercetări a rezultat că aceasta  a cumpărat efectiv de la numitul C.V. R. din mun. Brasov.

La Direcţia Finanţelor Publice din cadrul Primăriei mun. Sf. Gheorghe a fost identificat un contract de vânzare-cumpărare a autovehiculului între Cs. Cs. şi C. V. R., care nu şi-a înmatriculat autoturismul pe nume. Expertiza grafoscopică nr. 76017 din 30.09.2011 a relevat faptul că semnătura de pe fişa de înmatriculare a autoturismului aparţine lui Cs. Cs., fiind identică cu cea de pe contractul de vânzare-cumpărare. Semnăturile de pe cererea completată la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna pentru înmatricularea autovehiculului şi de pe factura externă, la cumpărător (vev ), aparţin lui Cs. Cs..

Numita N. C. L. a arătat că a cumpărat autovehiculul, după ce în prealabil citise un anunţ pe internet şi discutase telefonic cu o persoană din mun. Brasov. Această persoană a venit cu autovehiculul în Bucureşti şi au încheiat un contract de vânzare-cumpărare, însă recunoaşte că nu a fost atentă la actul de identitate prezentat, dacă datele de pe acesta corespundeau cu cele înscrise în contract.

Contractul între Cs. Cs. şi C. V. R. i-a fost necesar lui Sz. K. să poată scoate din evidenţa fiscală a numitului Cs. Cs..  Acest contract nu a stat la baza vreunei înmatriculări, N. C. L. înmatriculând autovehiculul în baza contractului de vânzare-cumpărare ce are la vânzător pe Cs. Cs..

Autovehiculul a fost indisponibilizat la I.G.P.R. Bucureşti, la data de 22.06.2011, iar la data de 09.08.2011 a fost restituit părţii vătămate din Ungaria. S-a stabilit că proprietarul maghiar L…..  Zrt Szeged a semnalat organelor de poliţie faptul că numitul S. Z. Z. a încheiat un contract de credit pentru achiziţionarea autovehiculului vizat, garantând cu acesta şi cu un girant. Ulterior nu a achitat ratele de rambursare a creditului, motiv pentru care societatea de credit a optat pentru preluarea autovehiculului și rezilierea contractului de credit. Fiind solicitată predarea, s-a constatat că cel care achiziţionase nu deţinea autovehiculul, acesta fiind  predat succesiv altor persoane, în final nemaifiind găsit autovehiculul. În luna martie 2008, s-a constatat decesul suspectului S. Z., care a recunoscut intenţia sa frauduloasă la încheierea contractului de credit, astfel că autovehiculul a fost dat în urmărire de organele judiciare maghiare.

În urma controlului  efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în  perioada martie – aprilie 2011, privind  modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca FORD FOCUS cu numărul de identificare WF05XXGCD56R…., an de fabricaţie 2006, a fost înmatriculat la data de 05.12.2007, pe numele lui Cs. Cs., CNP …………………...

Pentru vehiculul în cauză, R.A.R. a eliberat, la data de 03.12.2007, certificatul de autenticitate seria A nr.1311…. pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DK42189 eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării.

Din actele dosarului rezultă că autovehiculul ar fi fost prezentat la R.A.R. de către Cs. Cs. şi verificat de către ing. K. I., jr., însă Expertiza grafoscopică nr. 75803/18.07.2011 efectuată de către Serviciul Criminalistic al I.P.J. Covasna a stabilit că cererea de activitate R.A.R din data de 03.12.2007 conţine scrisul lui B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea vehiculului Ford Focus cu nr. de identificare WF05XXGCD56R……., serie CIV G-074…., nr. de înregistrare 171….., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv: 

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa CNP-lui deţinătorului de pe cererea de activitate RAR.

La Primăria mun. Sf. Gheorghe, martora M. E. a fost cea care a luat în evidenţă acest autoturism la solicitarea inculpatului T. B., iar chitanţa privind plata taxei de primă înmatriculare a fost verificată şi s-a stabilit că este reală. Din expertiza grafoscopică nr. 76017 din data de 30.09.2011 reiese că M. E. a semnat fişa de înmatriculare şi declaraţia pentru stabilirea impozitului acestui autovehicul. Nu s-a putut stabili dacă semnătura de pe declaraţia de impozit aparţine proprietarului Cs. Cs., dacă acesta s-a prezentat efectiv însoţit de Sz. K. la ghişeu, acesta din urmă scriind, fără a se stabili că a şi semnat înscrisurile de la organele fiscale.

Conform Raportului de expertiză grafoscopică nr. 251486/2012, emis de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J Covasna, scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost executat de Cs. Cs., fiind executat de către Sz. K.. De asemenea, din raport rezultă că scrisul de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului şi de pe declaraţia pentru scoaterea din evidenţă fiscală de la Primăria mun. Sf. Gheorghe a fost executat de către inculpatul Sz. K.. 

În declaraţia notarială prin care se atestă introducerea în ţară, din Ungaria, a autovehiculului pe trailer, se specifică numărul trailerului ca fiind KPT 116, număr de înmatriculare ce coincide cu numărul autovehiculului declarat furat din Ungaria.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, în sarcina inculpaților, se rețin următoarele infracțiuni: 

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la fals intelectual, prin participație improprie, în formă continuare, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (3 acte materiale),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe Cs. Cs. la înmatricularea frauduloasă, prin participaţia improprie a poliţistului care a emis fişa şi certificatul de înmatriculare şi a inginerului din R.A.R. Covasna, ce a emis certificatul de autenticitate a maşinii;

- instigare la fals intelectual, prin participație improprie, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că  l-a determinat pe Cs. Cs. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunii  de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate, deşi se impunea să îl reţină conform dispoziţiilor interne, aspect ce rezultă din raportul de control al M.A.I.

3. în sarcina inculpatului K. I. jr. săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a verificat  autoturismul în programul Eucaris, permiţând înmatricularea unui autovehicul cu provenienţă ilicită, iar lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. se bazau pe emiterea certificatului de autenticitate.

4. Autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter (FURGON) (seria şasiu  WDB9066351S1…….), an de fabricaţie 2007, culoare alb, seria cărții de identitate G 074…, certificatul de autenticitate seria A nr. 1311…., furat din Ungaria la 01.10.2007, vechiul nr. unguresc KOP 118,  serie motor 5131…., a fost înmatriculat de către agent şef S. V. V., sub nr.  CV-04-….., la data de 11.12.2007, pe numele lui G. S. J. care nu a cunoscut despre înmatricularea acestui autovehicul pe numele său.

Ultima înmatriculare este efectuată pe numele numitului E. C. din Focşani,  nr. VN -05 -…., la 11.02.2008. E. C.  a declarat că l-a cumpărat din mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, de la o altă persoană decât proprietarul din documentele de înmatriculare. Cauza a fost disjunsă relativ la înstrăinarea acestui autovehicul prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în fals, în ce priveşte semnătura vânzătorului.

Autovehiculul a fost prezentat la R.A.R. de către B. B. B. şi verificat de către ing. K. I., jr.  Cererea este completată în numele lui G. S. J., ce nu a avut niciodată posesia autovehiculului. Expertiza grafoscopică nr. 75803/18.07.2011  a relevat faptul că scrisul aparţine lui B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea vehiculului Mercedes Benz Sprinter cu nr. de identificare WDB9066351S1…. serie CIV G-074…., nr. de înregistrare 17….., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris.

La Primăria mun. Sf. Gheorghe, Biroul de taxe şi impozite, autovehiculul a fost luat în evidenţă de către martora M. E., la solicitarea inculpatului T. B., scrisul de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului a fost executat de către Sz. K.,  iar chitanţa de plată a taxei de primă înmatriculare este reală şi scrisul cifric de pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare a fost executat de către Sz. K..

La S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, dosarul de înmatriculare al autovehiculului a fost prezentat de către inculpatului Sz. K., semnăturile de pe fişa şi cererea de înmatriculare şi de pe factura externă, la rubrica cumpărător, nu s-au putut stabili criminalistic ca fiind executate de către G. S. J.. După cum rezultă din Raportul de expertiză grafică nr. 76017/30.09.2009, scrisul de la rubrica dealer (vânzător – elado) a facturii seria BRG nr. 53925-29/09.11.2007, emisă de Total ….  KFT Budapesta, a fost executat de către Sz. K., aspect ce atestă falsul înscrisului, deoarece inculpatul nu a fost angajat al acestei societăţi şi nici al altei reprezentanţe auto din străinătate, cum a rezultat din expertizele efectuate în cauză cu referire la documentaţia de înmatriculare a altor autovehicule vizate de cercetări.

La înmatriculare, s-a utilizat o declaraţie notarială prin care se menţiona că autovehiculul ce se înmatriculează a fost adus pe trailer din Ungaria, de către G. S. J., la 15.11.2007, trailerul având numărul de înmatriculare KOP 118, ce coincide cu numărul autovehiculului declarat dispărut din Ungaria. Autovehiculul a fost adus pe trailer, fiind nou, având doar 6 km la bord, astfel că, nefiind înmatriculat, nu putea circula pe drumuri publice. Contrar acestor date, la R.A.R. Covasna a fost prezentat un talon de înmatriculare în Ungaria, având seria DI 20…  din data de 27.02.2007.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în perioada martie – aprilie 2011, privind  modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Mercedes Benz, cu numărul de identificare WDB9066351S1…. , an de fabricaţie 2007, a fost înmatriculat la data de 11.12.2007, aparţinând numitului G. S. J., CNP …………. Pentru vehiculul în cauză  R.A.R. a eliberat, la data de 26.11.2007, certificatul de autenticitate seria A nr.1311….  pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DI20…  eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării.

Autovehiculul a fost indisponibilizat, la data de 12.05.2011, la I.P.J. Vrancea şi a fost predat proprietarului de drept maghiar, la data de 03.06.2011, fiind comunicat despre acest fapt organelor în drept pentru a nota menţiunile specifice în bazele de date de profil. În Ungaria, autovehiculul a fost achiziţionat prin credit acordat de societatea Uni Credit, iar chiriaşul …………  nu a achitat ratele contractuale şi s-a constatat că vehiculul a dispărut.

Numitul E. C. a formulat plângere penală împotriva funcţionarilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. şi R.A.R. Covasna şi Vrancea, care au înmatriculat autovehiculul achiziţionat de el, precum şi împotriva persoanei de la care a cumpărat efectiv autovehiculul, D. V. din Cristuru Secuiesc, deşi a semnat contractul în care la vânzător era trecut G. S. J., astfel că s-a declinat cauza în ce priveşte funcţionarii din jud. Vrancea şi pe D. V. către unităţile de parchet competente teritorial, prin ordonanţa nr. 141/P/2011 din data de 12.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

În actul de sesizare s-a reținut că, E. C. nu poate avea calitate de persoană vatamată în prezenta cauză deoarece nu este subiect pasiv la infractiunea de înselaciune. Acesta nu a achizitionat autovehiculul de la inculpatul Sz. K., cercetat pentru comiterea infractiunii de înselaciune, ci de la numitul D. V. din or. Cristuru Secuiesc, jud. Harghita. Dreptul de proprietate al numitului E. C. este dovedit de acesta cu contractul de vânzare – cumpărare în care „vânzător” este G. S. J., fără însă ca acesta să-i fi vândut personal autoturismul. Acest înscris a fost expertizat criminalistic la I.P.J. Covasna, stabilindu-se că semnătura vânzătorului nu aparţine numitului G. S. J.. Relativ la faptele comise de funcţionarii cu atribuţii de înmatriculare a autovehiculelor în jud. Covasna, s-a reținut că E. C. nu poate fi persoană vătămată, atâta timp cât înscrisul translativ de proprietate nu poate să facă dovada deplină a dreptului de proprietate, decât dacă emană de la adevăratul proprietar, însă  contractul de vânzare-cumpărare este un înscris semnat în fals la rubrica vânzător, legea protejând cumpărătorul care depune toate diligenţele pentru a cunoaşte situaţia juridică a bunului cumpărat.  Totodată, s-a reținut că, menţinunea blocării în bazele de date a autovehiculului cumpărat de E. C. s-a realizat de către autoritatile româneşti când s-a impus identificarea autovehiculului, iar implementarea furtului comis în afara ţării s-a realizat de către INTERPOL-ul maghiar, când s-a apreciat de autorităţile maghiare. Acest aspect nu l-a afectat în mod direct pe E. C. deoarece acesta şi-a asumat un risc la achizitionarea autovehiculului acceptând cumpărarea de la altă persoană decât proprietarul, în prezente cauză fiind cercetate aspectele înmatricularii în jud. Covasna, fără a avea legătură cu tranzacţionarea ulteriorară a autovehiculului.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe;

- instigare la fals intelectual, în forma continuată, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în instigarea la emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare de către State V. Valentin;

- instigare la abuz în servicu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea poliţistului la înmatricularea autovehiculului, prezentând documente pe care poliţistul le-a reţinut şi le-a verificat deficitar şi a acceptat ca aceste documente să fie predate de altă persoană decât proprietarul din acte, încălcându-şi atribuţiile de serviciu;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut certificatul de autenticitate a autovehiculului, prin participaţia improprie a ing. K. I.;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe G. S. J. să declare mincinos  la notarul public privind provenienţa autovehiculului, și

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că  l-a determinat pe G. S. J. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului public.

2. în sarcina inculpatului S. V., săvârșirea infracțiunilor de:

-  abuz în serviciu contra intereselor  persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate deşi se impunea să îl reţină, conform dispoziţiilor interne, așa cum rezultă din raportul de control al M.A.I. și a acceptat să înmatriculeze pe numele altei persoane decât cea care s-a prezentat efectiv la chișeul  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis certificatul de înmatriculare şi a întocmit fişa de înmatriculare, pe baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, acte controversate reţinând că pe certificatul de autenticitate este scris numărul talonului de înmatriculare străin, iar declaraţia notarială a proprietarului din acte - G. S. J.,  contrazice aspectul, precizând că nu este înmatriculată şi a fost adusă pe trailer, având doar câţiva km parcurşi. Totodată, a acceptat înmatricularea ce a fost cerută de o altă persoana decât proprietarul din documente, fără a exista o procură de reprezentare.

3. în sarcina inculpatului K. I. jr. săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor  persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana ce s-a prezentat cu autovehiculul la autentificare şi nu a verificat autovehiculul în programul EUCARIS.

4. în sarcina inculpatului T. B. săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a instigat-o pe colega sa M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui G. S. J.. Martora M. E. a înregistrat mașina, fără ca numitul G. S. J. să se fi prezentat la ghișeu, cauzând astfel prejudicierea acestuia cu impozitul aferent autovehiculului evidențiat pe numele său și un avantaj celui care îl deținea efectiv, fără a plăti impozit. Martora nu a luat contact cu nici unul dintre solicitanţi, a primit înscrisurile de la T. B.. Întreg materialul probator, declaraţii, interceptări, expertize grafoscopice indică instigarea inculpatului T. B., acesta fiind şi singurul ce avea legătură cu inc. Sz. K. şi care a beneficiat de autovehicule înmatriculate similar.

5. Autoturismul marca BMW X3 (seria şasiu  WBAPA710X0WB1…), an de fabricaţie 2007, seria cărții de identitate G 074.., certificatul de autenticitate seria A nr. 1311…, culoare gri metal,  a fost  înmatriculat sub nr. CV-04-…., de către agentul de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la  data de 18.12.2007, pe numele lui G. S. J., fără ştirea acestuia, la solicitarea inculpatului Sz.  K., care s-a ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării autoturismului. Copia cărţii de identitate a numitului G. S. J. a fost pusă la dispoziţia agentului de poliţie A. D., de către inculpatul Sz. K.. Și în prezent, autoturismul este  înmatriculat pe acelaşi număr şi nume.

Autovehiculul, ulterior înmatriculării în Covasna, apare ca fiind achiziţionat din Harghita de către societatea de leasing ………. IFN din Bucureşti, la 10.06.2008, ce îl închiriază unei societăţi din jud. Mureş, administrată de unul dintre colaboratorii celor ce au adus autovehiculul pentru înmatriculare frauduloasă în Covasna. La scurt timp, la data de 29.10.2008, firma de leasing a reclamat dispariţia autovehiculului închiriat, chiriaşul nerestituind autovehiculul. S-a înregistrat un dosar penal la secţia 20 Bucureşti, la Biroul Investigaţii Criminale, având ca obiect infracţiunea prev. de art.  213 C.pen.

Autovehiculul nu a fost identificat pe teritoriul ţării, deşi a fost dat în urmărire naţională. În urma  verificărilor  efectuate  prin Centrul de  Cooperare  Poliţienească Internaţională – Biroul  Naţional Interpol, a rezultat faptul că autoturismul marca BMW X3 cu seria şasiu  WBAPA710X0X0W……….. 5 a fost  înmatriculat  în Ungaria sub nr.  KYH 136 pe numele V. G., care l-a cumpărat prin credit acordat de către societatea M………, autovehiculul  făcând obiectul cercetărilor într-un dosar penal 01331/484/2008 şi a fost dat în urmărire, la data de 01.01.2008, iar la data de 08.01.2009 s-a retras darea în urmărire, deoarece autovehiculul a fost găsit.

Autovehiculul a fost prezentat la R.A.R., potrivit actelor din dosar de către G. S. J., iar autentificarea s-a realizat de către ing. K. I., jr., însă Expertiza grafoscopică nr. 75803/18.07.2011 a stabilit că scrisul de mână folosit la completarea cererii de activitate R.A.R., având ca titular pe G. S., a fost executat de către B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. G., s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului, BMW X3 cu nr. de identificare WBAPA710X0W…………., serie CIV G-074…., nr. de înregistrare 17….., activitate efectuată de ing. K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris, și

- lipsa semnăturii de primire a documentelor de pe raportul de verificare (anexa 3).

Autoturismul a fost luat în evidenţa Primăriei mun. Sf. Gheorghe, la  data  de  17.12.2007,  de către martora  M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane  Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.,  fără ca G. S. J.  să  fi fost  la primărie în acest scop. 

Din Raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că semnăturile de pe fişa de înmatriculare auto, la rubrica „cumpărător” şi de pe  cererea de  înmatriculare formulată către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna  din data  de  06.12.2007,  sunt  falsificate, ele  nu au fost  executate  de G. S. J.. De asemenea, s-a stabilit că scrisul olograf de pe declaraţia fiscală, pentru stabilirea impozitului pentru acest autovehicul, de la rubrica „contribuabil” a fost  executat de inculpatul Sz. K., în locul numitului G. S. J., totodată semnătura de pe reversul aceleiaşi declaraţii fiscale de la rubrica secţiunea II a fost executată de către M. E.

Din expertiza grafoscopică nr. 251486/2012, rezultă că scrisul de mână depus la rubrica „elado” pe factura externă din data de 09.11.2007 a autoturismului marca BMW X3, cu seria şasiu  WBAPA710X0WB….. , a fost executat de către Sz. K..  Totodată, scrisul cifric depus pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare eliberat de D.G.F.P. Covasna, pentru auto marca BMW X3, cu seria şasiu  WBAPA710X0WB………. , a fost executat de către Sz. K..

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în perioada martie – aprilie 2011, privind modul de înmatriculare a autoturismului mai sus menţionat, s-a stabilit că pentru vehiculul în cauză R.A.R. Sf. G. a eliberat, la data de 29.11.2007, certificatul de autenticitate seria A nr.1311268 pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DR09493 eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării.

La data de 06.12.2007, inculpatul Sz. K. l-a determinat pe G. S. J., să dea o declaraţie în faţa notarului public G. G., în sensul că are cunoştinţă despre faptul că autoturismul ar fi fost introdus pe teritoriul României, pe trailer, aspect ce nu corespunde adevărului, deoarece numărul de înmatriculare al afirmativului trailer KYH 1 este în fapt numărul alocat în Ungaria autovehiculului în cauză.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe;

- instigare la fals intelectual, în forma constinuată, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în instigarea la emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare de către polițistul A. D.;

- instigare la abuz în servicu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea poliţistului la înmatricularea autovehiculului, prezentând documente pe care poliţistul le-a reţinut şi le-a verificat deficitar şi a acceptat ca aceste documente să fie predate de altă persoană decât proprietarul din acte, încălcându-şi atribuţiile de serviciu;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut certificatul de autenticitate a autovehiculului, prin participaţia improprie a ing. K. I.;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe G. S. J. să declare mincinos  la notarul public privind provenienţa autovehiculului, și

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că  l-a determinat pe G. S. J. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului public.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate deşi se impunea să îl reţină, conform dispoziţiilor interne, astfel cum rezultă din raportul de control al M.A.I. şi a înmatriculat autovehiculul, fără ca proprietarul din acte să se fi prezentat la ghişeu, în lipsa oricărei procuri de reprezentare a acestuia, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, ce nu cuprindea talonul străin, acceptând totodată să înmatriculeze în lipsa proprietarului din documente, fără a exista o procură de reprezentare.

3. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana ce s-a prezentat cu autovehiculul la autentificare şi nu a verificat autovehiculul în programul EUCARIS. S-a prezentat o altă persoană decât cea a cărei date erau trecute în cererea de activitate R.A.R. pentru că inculpatul Sz. K. cunoştea despre provenienţa ilicită a autovehiculului şi nu dorea să se expună. Inculpatul K. I., jr. avea obligaţia să oprească procedura omologării în aceste condiţii şi astfel nu se mai creau consecinţele înmatriculării frauduloase.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui G. S. J.. Martora M. E. nu a luat contact cu nici unul dintre solicitanţi, a primit înscrisurile de la inculpatul T. B.. Întreg materialul probator, declaraţii, interceptări, expertize grafoscopice indică instigarea inculpatului T. B., acesta fiind şi singurul care avea legătură cu inculpatul Sz. K., care a și beneficiat de autovehicule înmatriculate similar.

6. Autoturismul marca Ford Fiesta JH1 (seria şasiu WF0HXXWPJH7U……….), culoare albastru, seria cărții de identitate G 113…, certificatul de autenticitate seria A nr. 1312… , furat din Ungaria la 16.11.2007, vechiul nr. unguresc KZC-178, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-….. , la data de 16.01.2008 de către agentul șef A. D., pe numele lui Cs. Cs..

Actual autoturismul este înmatriculat pe numele numitului C. G. din Bacău, nr. BC-06-…, înmatriculare efectuată la 13.10.2010.

După înmatriculare, la data de 26.03.2008, autovehiculul s-a vândut şi reînmatriculat pe numele persoanei vătămate D. T., autoturismul fiind cumpărate de fratele acesteia –D. R., de la Sz. K.. Ulterior, la data de 27.02.2010, acesta l-a vândut numitului D. L. J., care, la rândul său, la data de 26.09.2010, a vândut autoturismul numitului R. G. S. din mun. Bacău. La data de 04.10.2010, R. G. S. l-a vândut lui C. G..

Autovehiculul a fost aparent prezentat la R.A.R. Covasna de către Cs. Cs., la data de 14.01.2008 şi de către D. T., la data de 26.03.2008 şi verificat în vederea autentificării de către K. I., jr.

Expertiza grafoscopică nr. 251328 din data de 27.01.2012 efectuată la Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna atestă faptul că cererea de activitate R.A.R. din data de 14.01.2008 a fost completată de către B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02.-06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit că nu există neconformităţi privind verificarea şi omologarea vehiculului Ford Fiesta cu nr. de identificare WF0HXXWPJH7U…, serie CIV G-113…, nr. de înregistrare 17…..

Şi în cazul acestui autovehicul s-a urmat aceeaşi metodă de declarare ca fiind adus pe trailer în ţară, nefiind înmatriculat în Ungaria, deşi la R.A.R. Covasna, s-a prezentat un talon de înmatriculare maghiar cu seria DT 53…., ce a stat la baza emiterii certificatului de autenticitate, document pe care R.A.R. Covasna l-a pus la dispoziţie în copie xerox, fiind scanat şi arhivat în echipamentul ,,Docuscan,, conform metodologiei PS-D500-01, deoarece nu a fost reţinut la dosarul de înmatriculare. Înregistrarea din Docuscan atestă mijlocul fraudulos urmat, dovedind totodată falsul declaraţiei notariale şi abuzul poliţiştilor, prin nereţinerea la dosarul de înmatriculare, conform dispoziţiilor legale, a talonului de înmatriculare străin şi acceptarea declaraţiilor notariale ce contrazic înmatricularea externă, dovedită prin numărul talonului străin trecut pe certificatul de autenticitate eliberat de R.A.R. şi de înregistrarea în Docuscan, prin scanare, a talonului străin.

La Primăria mun. Sf. Gheorghe, autovehiculul a fost luat în evidenţe, la cererea inculpatului T. B.,  de către M. E.  Din  Raportul nr. 76017/2011 şi Raportul de expertiză nr. 251486/2012 rezultă că scrisul de mână şi semnăturile de pe fişa de înmatriculare, caseta B şi de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pentru mijloace de transport, la rubrica  ,, nr. Rol nominal unic şi număr ,, şi secţiunea a II-a şi de pe verso-ul acesteia la rubrica secţiunea II, a fost executat de către Sz. K.. Chitanţa privind achitarea taxei de primă înmatriculare este emisă pe numele Cs. Cs. şi, în urma verificării la Administraţia Finanţelor Publice Sf. G. – Trezoreria Sf. G., s-a stabilit autenticitatea acesteia (adresa nr. 5391/14.06.2010 ). Scrisul cifric depus pe formularul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme şi vehicule, a autoturismului cu seria cărţii de identitate G113…., a fost executat probabil de către Sz. K.. Aceste constatări grafoscopice indică cert implicarea inculpatului Sz. K. în înmatricularea autovehiculelor vizate de cercetări.

La S.P.C.R..P.C.I.V. Covasna, cererea şi fişa de înmatriculare nu au fost semnate de către Cs. Cs., cum rezultă din expertiza grafoscopică nr. 76017/30.09.2011. De asemenea, din raport rezultă că nici factura externă nu a fost semnată de către cumpărătorul Cs. Cs., iar la vânzător, Total …. KFT, conform Raportului de expertiză nr. 251486/2012, scrisul depus la rubricile „elado” şi „vevo” pe factura externă a autoturismului marca Ford Fiesta, cu seria şasiu  WF0HXXWPJH7U….., a fost executat de către Sz. K..

La  data  de 16.01.2008,  Cs. Cs. a dat o declaraţie în faţa  notarului,  în sensul că, are cunoştinţă despre faptul că autoturismul ar fi fost introdus pe teritoriul României, pe trailer, aspect ce nu corespunde adevărului, deoarece numărul de înmatriculare KZC 026 al afirmativului trailer este în fapt numărul alocat în Ungaria unui autovehicul marca Opel Astra, astfel cum rezultă din adresa nr. 1815620/21.07.2010 a I.G.P.F. – Punct comun de contact ARTAND.

Autovehiculul a fost indisponibilizat la I.P.J. Bacău, la data de 14.04.2011. Proprietarul maghiar, SC M………. Budapesta, a comunicat pretenţii de restituire a acestui autovehicul, însă nu a urmat demersurile ce se impun în acest scop, astfel că instanța va dispune restituirea acestuia cumpărătorului de bună-credință din România – numitului C. G..

Cu ocazia controlului solicitat la M.A.I., s-a solicitat verificarea prin sondaj a mai multor autovehicule printre care nu s-a aflat şi acesta, însă dosarul de înmatriculare în original s-a ridicat de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi s-a constatat că nu a fost reţinut nici în acest caz talonul de înmatriculare extern, deoarece exista declaraţia notarială mincinoasă.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al.2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în baza facturii externe falsificate, a obţinut, prin participația improprie a ing. K. I., jr., certificatul de autenticitate a maşinii pe numele lui Cs. Cs., folosindu-l ulterior la vânzarea autovehiculului;

- instigare la fals intelectual, în forma constinuată, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în instigarea la emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare de către polițistul A. D., obţinând  înmatricularea frauduloasă pe numele lui Cs. Cs. fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna și  în baza acestor documente a vândut autovehiculul;

- instigare la abuz în servicu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea poliţistului la înmatricularea autovehiculului, prezentând documente pe care poliţistul le-a reținut şi le-a verificat deficitar şi a acceptat ca aceste documente să fie predate de altă persoană decât proprietarul din acte, încălcându-şi atribuţiile de serviciu;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe Cs. Cs. să declare mincinos  la notarul public privind provenienţa autovehiculului;

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe Cs. Cs. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului public, și

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1, 2 și 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în inducerea în eroare a persoanei vătămate D. T. cu ocazia vânzării  autovehiculului înmatriculat fraudulos.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de;

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate deşi se impunea să îl reţină, conform dispoziţiilor interne, şi a înmatriculat autovehiculul, în absența proprietarului din acte,  ori a vreunei procuri de reprezentare a acestuia, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, fără a reţine talonul de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de R.A.R., acceptând totuşi declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P..C.I.V. Covasna, cererea nefiind semnată de către acesta, deci în numele lui Cs. Cs.. Toate aceste aspecte indică comiterea infracţiunii cel puţin cu intenţie indirectă.

3. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul la R.A.R.,

deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta şi a continuat procedura omologării autentificând autovehiculul cu provenienţă ilicită, în acest mod lezând interesele persoanelor ce au tranzacţionat autovehiculul după această înmatriculare.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui Cs. Cs..

7. Autoturismul marca Suzuki SX4 (seria şasiu  TSMEYA11S00…….. ), seria cărții de identitate G 113…….., certificatul de autenticitate seria A nr. 1312……, an de fabricaţie 2007, culoare gri, a  fost înmatriculat sub nr. CV-04-…. la data de 23.01.2008, de către  agentul de  poliţie A.  D.  din cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pe  numele persoanei vătămate  L. – G. I., fără ca aceasta să deţină efectiv autovehiculul, ori să fie implicată în demersurile înmatriculării, prin intermediul inculpatului B. P.-A., la solicitarea inculpatului Sz. K..

La data de 15.04.2008, autovehiculul a fost reînmatriculat pe numele lui R. Ț. M. V., iar la data de 17.12.2008 s-a revândut și s-a înmatriculat pe numele lui I. C. din Bucureşti, cu nr. B-97-….., fiind  indisponibilizat de la acesta de I.G.P.R. – Direcţia de Investigaţii Criminale, la data de 06.05.2011, şi a fost restituit proprietarului de drept maghiar, la data de 08.06.2011.

Numitul R. T. M. V. a arătat că a cumpărat autovehiculul din Braşov, de la numitul B. C., încheind cu acesta contract de vânzare-cumpărare, vânzător fiind trecut L. G. I., primind documentaţia autovehiculului.

Deţinătorul maghiar Sz. Z. M. a semnalat deposedarea ce s-a comis în perioada 17.01.2008 orele 20,15 - 21.01.2008 orele 12,00 din parcarea fabricii „Ganz” oraşul Zalaegerszeg RK, iar organele judiciare maghiare au dat în urmărire acest autovehicul, având  nr.  KNM-583, la  data de 21.01.2008, în dosar  nr. 190/2008 al Poliţiei oraşului Cegled. Maşina s-a furat fără chei. Deoarece nu s-au mai achitat ratele contractuale, societatea de leasing Erste Leasing Budapesta a denunţat contractul de credit şi a cerut restituirea autovehiculului identificat şi indisponibilizat în România.

Se observă deci că, la doar 2 zile după furt, s-au realizat demersurile pentru înmatricularea autovehiculului în România. În vederea înmatriculării, autovehiculul a fost prezentat la R.A.R. potrivit actelor de către L. – G. I., care însă a declarat că nu cunoaşte nimic despre acest demers. Constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803/18.07.2011 efectuată de către Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna, a concluzionat faptul că semnătura şi scrisul olograf de pe cererea de activitate R.A.R. nu aparţine numitului L. – G. I., fiind executate de B. B. B.. Autentificarea a fost realizată de către ing. K. I., jr., din cadrul R.A.R. Covasna.

Pentru vehiculul în cauză, R.A.R. a eliberat la data de 21.01.2008, certificatul de autenticitate seria A nr.131…. pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DL41…. eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Suzuki SX4 cu nr. de identificare TSMEYA11S001…., serie CIV G-113……, nr. de înregistrare 17….., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsă CNP-ului deţinătorului pe cererea activităţi, ce  indică acceptul inculpatului K. I., jr. la semnarea cererii de către altă persoană decât deţinătorul prezent şi absenţa deţinătorului trecut pe cerere.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  23.01.2008, de către numita M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., care era angajat la Primăria mun. Sf. G., la Biroul de Impozite şi Taxe Persoane Juridice. Luarea în evidenţa  primăriei  s-a făcut fără ca persoana vătămată L. G. I. să fi solicitat acest lucru, sau să fi fost prezent la primărie. Conform expertizei grafoscopice nr. 45955/21.09.2009, scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului, la rubrica „contribuabil” şi ,,secţiunea I,, a fost executat de către Sz. K..

Inculpații Sz. K. şi B. P. A. au fost cei care s-au ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării autoturismului. Semnăturile de pe  fişa de înmatriculare auto, la rubrica „cumpărător”, precum şi cea de pe cererea de  înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna din data de 23.01.2008, sunt falsificate şi aparţin inculpatului B. P.-A., aspect ce rezultă din expertiza grafoscopică menționată.

Scrisul de mână de la rubrica „vânzător” (elado/dealer) de pe factura externă a fost executată de către inculpatul Sz. K., iar semnătura de la rubrica „cumpărător” nu a fost executată de către L. G. I., aşa cum rezultă din Raportul de expertiză 45955/21.09.2009 emis de I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic.

Taxa pentru certificatul de înmatriculare în valoare de 30 lei a fost  achitată de inculpatul  Sz. K., pentru L. G. I., cu chitanţa seria  2008012300013559 din  data de 23.01.2008, şi de asemenea nici taxa  de  înmatriculare,  în valoare de 52 lei, nu a fost  achitată  de L. G. I..

Conform Raportului de expertiză grafoscopică nr. 251486/2012, scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost executat de L. G. I. şi a fost executat de către Sz. K.. 

La data de 23.01.2008, inculpatul Sz. K. l-a determinat pe L. G. I., să dea o declaraţie în faţa notarului, din care să rezulte că are cunoştinţă despre introducerea pe teritoriul României a autoturismului în cauză, pe  trailer, aspect ce nu corespunde adevărului, deoarece conform adresei Punctului Comun de Contact Artand nr. 1.886.430 din 14.12.2011, numărul de înmatriculare declarat al trailerului BMG 312, nu a fost niciodată atribuit de autorităţile maghiare.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru mituirea inculpatului A. D. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă.

Inculpatul Sz. K. a recunoscut că a predat lui B. P. A. suma de 300 lei, menţionând că aceşti bani erau pentru plata taxelor şi a „serviciilor” de intermediere prestate de B. P. A., care i-a spus că îi cunoaşte pe toţi lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi poate obţine urgent înmatriculări, în maxim o zi, fără prea multă vigilenţă la verificarea documentaţiei. Expertiza grafoscopică a demonstrat că taxele au fost însă achitate de către inculpatul Sz. K..

Având în vedere că suma de 300 lei predată inculpatului B. P. A. de către inculpatul Sz. K. este răsplata pentru comiterea unor fapte ilicite, această sumă urmează a fi confiscată de către instanţa de judecată. Este de reţinut este că ambii inculpați au declarat că vehicularea acestor sume de bani a constituit o practică urmată la fiecare autovehicul, suma minimă recunoscută de aceştia, pentru fiecare autovehicul în parte, fiind de 300 lei.

Inculpatul Sz. K. a declarat că a primit pentru fiecare autovehicul înmatriculat fraudulos sume de bani de la cei care i le aduceau să le înmatriculeze şi că uneori mai obţinea profit din vânzarea autovehiculului înmatriculat la un preţ mai mare decât cel minim cerut de către complicii săi din jud. Harghita. 

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al.2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în baza facturii externe falsificate, a obţinut, prin participația improprie a ing. K. I., jr., certificatul de autenticitate a maşinii pe numele lui L. G. I., folosindu-l ulterior la vânzarea autovehiculului;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în forma constinuată, prev. de  art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în obţinerea înmatriculării frauduloase în fals a autovhiculului, pe numele lui L. G. I., fiind emise fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna să înmatriculeze în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite.

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitate la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, în avantajul său, el fiind deținătorul efectiv al autovehiculului înmatriculat pe numele persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe L. G. I. să declare mincinos  la notarul public privind provenienţa autovehiculului, declarație pe care a folosit-o la întocmirea documentației de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe L. G. I. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului public, și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5. C.pen., constând în predarea sumei de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate, ori acte lipsă - talon înmatriculare străin),  predarea-primirea banilor fiind recunoscută de ambii inculpați.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de;

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate deşi se impunea să îl reţină, conform dispoziţiilor interne, şi a înmatriculat autovehiculul, în absența proprietarului din acte,  ori a vreunei procuri de reprezentare a acestuia, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, fără a reţine talonul de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de R.A.R., acceptând totuşi declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P..C.I.V. Covasna, cererea fiind semnată de către B. P. A.. Din interceptările convorbirilor telefonice  purtate între inculpații A. D. și B. P. A. rezultă că primul a cunoscut faptul că autovehiculele se înmatriculau pe numele altor persoane, cu atât mai mult cu cât se repeta numele acelorași persoane ”proprietare”, documentația incompletă era acceptată de la  aceiași inculpați, în plus, s-a dovedit că inculpatul A. D. a pus la dispoziția inculpatului Sz. K., prin intermediul inculpatului B. P. A.,  cartea de identitate pentru înmatricularea unui autovehicul pe acest nume.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârşirea infracțiunilor de;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea cererii şi a fişei de înmatriculare în locul persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în  instigarea inculpatului A. D. să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, ştiind că documentaţia de înmatriculare conţine înscrisuri falsificate;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare;

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că inculpatul B. P. A. susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a verificat autovehiculul în EUCARIS şi nu a identificat real  persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta. Dacă ar fi urmat dispoziţiile legale şi ar fi refuzat autentificarea prezentatorul nefiind persoana a cărei date erau în cererea de activitate RAR, şi dacă ar fi verificat în program, putea bloca înmatricularea frauduloasă. Însă, s-a dovedit că inculpatul a urmat aceeaşi metodă de lucru, ignorând dispoziţiile legale şi încălcându-şi atribuţiile de serviciu, în ce priveşte autovehiculele a cărui beneficiar real era inculpatul Sz. K., ce le prezenta de obicei în RAR prin intermediul lui B. B. B.. În cazul acestor autovehicule de interes pentru aceleaşi persoane, autovehicule ce în realitate aveau provenienţă ilicită, bănuită de inculpat, cum a declarat iniţial, în calitate de martor, s-a dovedit că în mod conştient inculpatul şi-a încălcat atribuţiile de serviciu, acesta precizând într-o convorbire telefonică interceptată autorizat că poliţia caută dosarele maşinilor lui “K….”  (Sz. K.) şi că nu este bine şi el va suferi consecinţe.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui L. G. I..

6. în sarcina inculpatului B. B. B., săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al.1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în completarea şi semnarea cererii de activitate RAR în numele persoanei vătămate L. G. I., cerere prezentată inginerului ce a efectuat verificarea autovehiculului în RAR.

  8.  Autoturismul marca Mercedes Benz E200 (seria şasiu  WDB2112421A8….), an fabricaţie 2007, seria cărții de identitate G 113…, certificatul de autenticitate seria A nr. 131…., culoare gri, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-…. la data de 24.01.2008 de către  agentul de poliţie A. D. din  cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P.-A., pe numele lui L. G. I., care nu a cunoscut despre înmatricularea acestui autovehicul pe numele său, persoana beneficiară fiind inculpatul Sz. K.. Înmatricularea a rămas pe acelaşi nume şi număr.

 Centrul de Cooperare  Poliţienească Internaţională – Biroul Interpol – prin adresa nr. 2371180/09/BCR/19.06.2009 a comunicat faptul că autoturismul în cauză, a fost  înmatriculat  în Ungaria sub nr. KZK-427, fiind declarat furat la data de 28.12.2007.

La data de 18.03.2011 autoturismul a fost indisponibilizat la I.P.J. Harghita, ridicat de la deţinătorul B. J., care nu a putut probat provenienţa licită, şi a prezentat în justificarea dreptului său un contract de vânzare-cumpărare falsificat. Conform constatării tehnice grafoscopice nr. 75578/11.04.2011 a Serviciului Criminalistic – I.P.J. Covasna, semnătura de la rubrica ,,semnătura vânzătorului” nu a fost executată de L. G. I.. Autovehiculul a fost restituit proprietarului maghiar la data de 01.06.2011.

Autovehiculul a fost prezentat conform actelor la R.A.R. Covasna de L.  G.-I. din mun. Sf. Gheorghe, care însă a declarat că nu a fost el cel care a desfăşurat această activitate. Constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803/18.07.2011 a concluzionat faptul că scrisul olograf de pe cererea de activitate RAR a fost executat de către numitul T. A.

Autentificarea a fost realizată de ing. K. I., jr., din cadrul R.A.R. Covasna.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Mercedes E200 cu nr. de identificare WDB2112421A866…., serie CIV  G-113…, nr. de înregistrare 173…., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa CNP-lui deţinătorului pe cererea activităţii RAR;

- semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei de pe cererea activităţii.

Pentru vehiculul în cauză, R.A.R. a eliberat, la data de 22.01.2008, certificatul de autenticitate seria A nr.1312… pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DS91… eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat spre verificare şi aprobare. 

Procedând la verificarea documentaţiei depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, în dosarul de înmatriculare se constată că inculpații Sz. K. şi B. P.-A. au fost cei care s-au ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării autoturismului, numitul L. G. I. neavând cunoştinţă că pe numele său se înmatriculează autoturismul  Mercedes Benz. Taxa pentru certificatul de înmatriculare, în valoare de 30 lei, pentru L. G. I., a fost  achitată de inculpatul Sz. K., cu chitanţa seria 2008012300013553 din 23.01.2008. 

 Din raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că semnăturile de pe fişa de înmatriculare auto, la  rubrica  „cumpărător”, precum şi cea  de pe  cererea de înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 23.01.2008, sunt falsificate, ele nu reproduc semnătura numitului L. G. I.. Inculpatul B. P. A. şi-a recunoscut semnăturile de pe fişa şi cererea de înmatriculare, arătând că a semnat în numele lui L. G. I., care nu cunoştea despre demersurile înmatriculării.

De asemenea, s-a stabilit că pe factura externă seria BFG-55825-01 din data de 09.01.2008 dintre Total … KFT Budapesta - vânzător şi L. G. I. - cumpărător, semnătura de la rubrica ,,vevo,,  nu a fost executată de către L. G. I.. Conform datelor menţionate în această factură şi cu privire la faptul că autoturismul este nou şi nerulat, având ,, kilometrajul la bord de 000002, 1  km,, acestea sunt false întrucât autoturismul a fost înmatriculat şi folosit în Ungaria pe numele lui Z. J. N., care la data de 28.12.2007 a contractat un credit de leasing de la UniCredit Leasing ….. Truck Zrt pentru achiziţionarea autoturismului marca Mercedes E200 cu nr. de identificare WDB2112421A86…., aspecte din care rezultă că factura externă este falsă. Proprietarul UniCredit Leasing …. Truck Zrt a formulat denunţ la organele judiciare maghiare, care  au dat în urmărire acest autovehicul, la data de 12.02.2009, în dosarul nr. 01040-2647/2008 al Poliţiei Budapesta, Secţia de Poliţie a sect. IV. Chiriaşul din contractul de leasing, J. Z. N., nu a achitat ratele contractuale şi nu a restituit autovehiculul, ce nu s-a mai găsit.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. G., la  data de 23.01.2008,  de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane  Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.,  fără ca L. G. I. să fi solicitat acest lucru. După cum rezultă din raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Mercedes Benz cu seria şasiu WDB2112421A866923 de la rubrica ,,contribuabil –chenarul din partea stânga sus,, şi ,,secţiunea I,, a fost executat de  Sz. K..

Conform Raportului de expertiză grafoscopică nr. 251486/2012, scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar)  de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost executat de L. G. I., fiind executat de către Sz. K.. 

La data de  23.01.2008, inculpatul Sz. K. l-a determinat pe L. G. I. să dea o declaraţie în faţa notarului din care să rezulte că are cunoştinţă despre introducerea pe teritoriul României a autoturismului în cauză, pe trailer, ceea ce nu corespunde adevărului, deoarece numărul de înmatriculare declarat al trailerului BMG 312, nu a fost niciodată atribuit de autorităţile maghiare.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru mituirea inculpatului A. D. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă,  aspect negat de către inculpatul A. D..

Inculpatul Sz. K. a recunoscut că a predat lui B. P. A. suma de 300 lei, menţionând că aceşti bani erau pentru plata taxelor şi a „serviciilor” de intermediere prestate de B. P. A. ce i-a spus că îi cunoaşte pe toţi lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi poate obţine urgent înmatriculări, în maxim o zi, fără prea multă vigilenţă la verificarea documentaţiei.  Expertiza grafoscopică a demonstrat însă că taxele au fost însă achitate de către inculpatul Sz. K..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, sub forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 ( 2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în folosirea în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, prin participaţia improprie a inculpatului B. P. A. şi a numitului T. A., a facturii externe, despre care s-a dovedit că este falsă (fără a dovedi cert cine a falsificat-o, deşi în alte cazuri s-a stabilit indubitabil că Sz. K. a semnat pe astfel de facturi), inculpatul cunoscând că este falsă;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al.2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în baza facturii externe falsificate, a obţinut certificatul de autenticitate a maşinii, prin participația improprie a ing. K. I., jr., care nu avea cum să cunoască că factura externă este falsă;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în forma constinuată, prev. de  art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în obţinerea înmatriculării frauduloase în fals a autovhiculului, pe numele lui L. G. I., fiind emise fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul în înțelegere cu inculpatul B. P. A. a pus la dispoziția acestui din urmă documentaţia de înmatriculare a autovehiculului pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna să înmatriculeze în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite.

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitate la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, în avantajul său, el fiind deținătorul efectiv al autovehiculului înmatriculat pe numele persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe L. G. I. să declare mincinos  la notarul public privind provenienţa autovehiculului, declarație pe care a folosit-o la întocmirea documentației de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe L. G. I. să comită falsul intelectual prin participaţia improprie a notarului public, și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5. C.pen., constând în predarea sumei de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate, ori acte lipsă - talon înmatriculare străin),  predarea-primirea banilor fiind recunoscută de ambii inculpați.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de;

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a reţinut talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate deşi se impunea să îl reţină, conform dispoziţiilor interne, şi a înmatriculat autovehiculul, în absența proprietarului din acte,  ori a vreunei procuri de reprezentare a acestuia, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), cu aplicare art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, fără a reţine talonul de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de R.A.R., acceptând totuşi declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P..C.I.V. Covasna, cererea fiind semnată de către B. P. A..

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârşirea infracțiunilor de;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea cererii (formular special) şi a fişei de înmatriculare în locul persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului A. D. să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, ştiind că documentaţia de înmatriculare conţine înscrisuri falsificate;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, și

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că inculpatul B. P. A. susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în servicu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real  persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta și nu a verificat autovehiculul în EUCARIS și a autentificat  autovehiculul cu proveniență ilicită, încălcându-și atribuțiile de serviciu.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui L. G. I., prezent fiind Sz. K..

9. Autoturismul marca Audi S6 (seria şasiu aparentă WAUZZZ4F26N0……), seria cărții de identitate G 113…., an fabricaţie 2005,  certificatul de autenticitate seria A nr. 131….., culoare gri, a fost înmatriculat sub nr.  CV-04-..., la data de 07.02.2008, de către agentul şef de poliţie B. P. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pe numele lui L. G. I., persoana beneficiară fiind inculpatul Sz. K.. Actual este înmatriculat pe numele lui H. F. D. din Galaţi, număr GL -86- ….., fiind înmatriculat la data de 09.07.2008.

Potrivit actelor de la dosar, autovehiculul a fost prezentat afirmativ la R.A.R. Covasna la data de 05.02.2008 de către L. G.-I. din mun. Sf. Gheorghe, care însă a declarat că nu a fost el cel care a desfăşurat această activitate. Constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 a concluzionat faptul că scrisul olograf şi semnătura de pe cererea de activitate RAR, nedatată, au fost executate de către B. B. B.,  autentificarea fiind  realizată de către ing. K. I..

 La data de 04.04.2008, autovehiculul a fost din nou prezentat la RAR, afirmativ tot de către L. G. I., fiind verificat de către ing. P. C., fără a avea finalitate această prezentare, după cum rezulta din dosarul ridicat de la R.A.R. Covasna. Constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 a concluzionat faptul că scrisul olograf de pe cererea de activitate RAR din data de 04.04.2000 a fost executat de către T. A. Semnătura de pe aceeaşi cerere nu reproduce semnătura numitului L. G. I. şi din cauza compoziţiei aliterale şi structurii simple, nu se poate stabili autorul grafic.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R Sf. Gheroghe s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Audi S6 cu nr. de identificare WAUZZZ4726N…., serie CIV G-113…., nr. de înregistrare 177…., activitate efectuată de  ing. P. C., respectiv:

- semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei de pe cererea activităţii;

- lipsa imaginei cu plăcuţa constructor.

Nu s-a verificat şi autentificarea anterioară, întrucât s-a solicitat un control prin sondaj, pentru a se observa aspectele ce atrag atenţia specialiştilor.

Verificarea şi autentificarea de către ing. K. I., jr. s-a dovedit a fi rezultatul abuzului în serviciu a acestui inculpat, deoarece s-a stabilit în mod cert că autovehiculul avea seria de şasiu modificată, motiv pentru care autovehiculul a fost indisponibilizat în Austria, de la cumpărătorul H. D. S-a solicitat prin SIRENE să se comunice expertiza tehnică a seriei de şasiu, fără a se putea obţine acest înscris, însă, oficial, prin adresa nr. 31501/11/BCR din data de  14.08.2012, Biroul Naţional INTERPOL(vol. II maşini, f. 189) a comunicat că „falsificarea seriei de şasiu a fost stabilită de autorităţile austriece”, care au restituit autovehiculul proprietarului maghiar, aspect ce rezultă şi din declaraţia fratelui numitului H. D.

Verificând documentaţia depusă la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, se constată că inculpatul Sz. K. a fost cel care a achitat taxa pentru certificatul de înmatriculare, de 30 lei (ordin de încasare aflat la dosarul autovehiculului cuprins în biblioraft).

Din Raportul de expertiză grafică nr. 76017/30.09.2011, rezultă că scrisul depus pe factura externă din data de 09.01.2008 a autoturismului marca Audi S6 cu numărul de înmatriculare CV-04-…., la rubrica „vevo”, nu a fost executat de către L. G. I.. De asemenea, s-a stabilit că scrisul ,,sz , 0354,, depus la rubrica „elado” pe factura externă din data de 09.01.2008, a autoturismului marca Audi S6 seria şasiu, WAUZZZ4F26N0…….., a fost executat de către Sz. K., aspecte din care rezultă că factura externă este falsă.

 Plata taxei de primă înmatriculare apare ca fiind achitată de către L. G. I., însă scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost recunoscut de L. G. I. şi a fost executat de Sz. K., astfel cum rezultă din contextul situaţiei de fapt, al persoanei interesate şi al celorlalte înscrisuri completate de Sz. K. în locul titularului.

 Inculpatul B. P. A. a declarat că s-a ocupat de predarea documentaţiei de înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi a ridicat talonul de înmatriculare şi plăcuţele cu numerele autovehiculului, recunoscându-şi semnăturile de pe fişa şi cererea de înmatriculare, înscrisuri încheiate la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, arătând că a semnat în numele lui L. G. I., care nu avea cunoştință despre demersurile înmatriculării. Acesta menţionează că documentaţia de înmatriculare a predat-o inculpatului A. D. şi ştie că, atunci când acesta nu avea posibilitatea să înmatriculeze în foarte scurt timp autovehiculului (cca. 2 ore), aşa cum i se solicita, fiindu-i oferită şi plătită o suma de bani ce reprezenta un fel de taxă neoficială de urgentare, cerea altui coleg să realizeze demersurile înmatriculării urgente.

Autorităţile maghiare, prin adresa nr. 2373618/09/BCR/25.06.20009, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol şi verificările ulterioare, au comunicat că autovehiculul a fost furat din Ungaria, având numărul KYL 129, data înmatriculării 18.10.2007, proprietar Elektro ……  KFT- Budapesta, fiind dat în urmărire la data de 07.02.2008 şi a fost retras ordinul de dare în urmărire la data de 17.10.2008 pe motiv că obiectul a fost găsit, autovehiculul fiind indisponibilizat cu ocazia identificări în Austria.

S-au efectuat verificări în judeţul Galaţi, constatându-se că H. F. D. a pierdut posesia autovehiculului la momentul la care i-a fost ridicat în Austria, în data de 30.09.2008. S-a prezentat un proces-verbal de ridicare a autovehiculului, iar din informaţiile obţinute prin INTERPOL rezultă că seria de şasiu a acestui autovehicul prezenta modificări.

 Numitul M. C. din mun. Galaţi, jud. Galaţi - fratele numitului H. F. D. a declarat faptul că, în cursul anului 2008, fără a preciza exact perioada, a căutat pe mai multe site-uri din România specializate în vânzare de maşini, un autoturism pe care să-l cumpere pentru fratele său. La un moment dat, a găsit un autoturism marca Audi S6 cu nr. de înmatriculare CV-04-….., care era oferit spre vânzare cu suma de 23.500 Euro de către inculpatul Sz. K. şi despre care acesta din urmă a precizat că poate să fie văzut peste 2-3 zile întrucât este plecat din ţară, în Ungaria. M. C., însoţit de fratele său H. D. şi un fin, C. D.,  au venit în mun. Sf. Gheorghe şi au achiziţionat contra sumei de 22.500 Euro de la inculpatul Sz. K. autoturismul mai sus menţionat. Cu această ocazie numitul M. C. a constatat că autoturismul era înmatriculat pe numele altei persoane decât inculpatul Sz. K., aspect despre care acesta din urmă a precizat ca autovehiculul îi aparţine, însă nu-l poate înmatricula pe firma lui întrucât are datorii foarte mari la finanţe, iar proprietarul trecut în acte este un angajat de-al său, pe care ulterior l-au şi întâlnit. C. D. a constatat că  seria de şasiu a maşinii  nu este afişată electronic la bord cum este normal, existând indicii că autoturismul avea modificată memoria calculatorului.

 Ulterior, după data de 30.09.2008, când autoturismul a fost indisponibilizat de către autorităţile austriece, numitul M. C. a luat legătura telefonic cu inculpatul Sz. K. şi i-a povestit cele întâmplate în Austria. Acesta din urmă a precizat că nu are cunoştinţă despre faptul că autoturismul este furat şi a fost de acord să restituie o sumă de bani şi un autoturism marca BMW X5, punând la dispoziţia lui M. C. un număr de telefon la care să fie contactat. Inculpatul Sz. K. nu a mai putut fi contactat telefonic, motiv pentru care M. C., s-a deplasat din nou în mun. Sf. Gheorghe şi l-a căutat, pentru recuperarea prejudiciului, ocazie cu care inculpatul Sz. K. a recunoscut faptul că avea cunoştinţă despre faptul că autoturismul era furat şi că va face tot posibilul pentru a-i înapoia suma de bani primită, aspect care nu s-a întâmplat până în prezent.

 Numitul M. C.s-a constituit, pentru fratele sau H. F. D. plecat de 3 ani în străinătate, parte civilă cu suma de 24.000 Euro, reprezentând contravaloarea autoturismului.

Prin actul de sesizare, s-a reținut că nu poate fi reţinut aspectul inducerii în eroare la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a numitului H. F. din mai multe motive, respectiv autovehiculul era înmatriculat pe un alt nume decât persoana cu care s-a tranzacţionat şi constatările tehnice puteau ridica suspiciuni de natură a impune verificări suplimentare, astfel că se putea stabili situaţia juridică reală a autovehiculului, dacă se manifesta mai multă diligenţă din partea cumpărătorului, doar în acest caz legea protejând cumpărătorul de bună-credinţă, motive pentru care nu se poate accepta susţinerea inducerii în eroare şi a constituirii de parte civilă în cauză.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 07.02.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane  Fizice, la  solicitarea inculpatului T. B.. Din Raportul de expertiză grafică nr. 76017/30.09.201, rezultă că semnătura şi scrisul depuse în caseta (B) pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca Audi S6 cu numărul de înmatriculare CV 04 …, au fost executate de către M. E. Scrisul depus pe declaraţia fiscală pentru stabilirea  impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Audi S6 cu numărul de înmatriculare CV-04-….., la rubricile „Nr. rol nominal unic”, „Nr” şi „Secţiunea II”, respectiv pe verso-ul declaraţiei fiscale la rubrica ,,Secţiunea II”, a fost executat de către M. E. Semnătura depusă la rubrica „semnătura” pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-…..,  seria şasiu WDD2452331J……, a fost executată probabil de către M. E.

De asemenea, s-a stabilit că scrisul depus pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Audi S6, seria şasiu WAUZZZ4F26N0….., cu nr. de înmatriculare CV-04-….., la rubricile ,,contribuabil –chenarul din partea stânga sus” şi ,,Secţiunea I”, a fost executat de către Sz. K..

Inculpatul Sz. K. i-a cerut persoanei vătămate L. G. I., la data de 06.02.2008, să  dea o declaraţie în faţa notarului, din care să rezulte că are cunoştinţă despre introducerea pe teritoriul României, a autoturismului în cauză, pe trailerul cu numărul de înmatriculare KVL 248. Deoarece nu se consemnase că autovehiculul era nou, aşa cum trebuia să rezulte din declaraţie,  la data de  07.02.2008, inculpatul a cerut să fie completată cu informaţia că autoturismul a fost achiziţionat nou, la data de 09.01.2008, dintr-un salon auto din Budapesta, Ungaria, conform facturii nr. BFR -55455-61 și avea la bord 2,1 Km., nefiind înmatriculat. 

Aceste aspecte nu corespundeau adevărului, deoarece, pe certificatul de autenticitate este trecută seria unui talon de înmatriculare externă, iar din baza de date EUCARIS rezultă că autoturismul în cauză a fost luat în evidenţa de profil în Germania, la producător, în anul 2005, ulterior în Ungaria, unde prima înregistrare este la data de 18.10.2007, şi în România este evidenţiată la data de 09.07.2008, dată la care se observă că a fost înmatriculat de H. F. G.

Totodată, prin adresa nr. 1.886.430/14.12.2011, Punctul Comun de Contact Artand a comunicat că numărul de înmatriculare declarat al trailerului KVL 248, a fost atribuit de autorităţile maghiare unui autoturism marca Suzuki Ignis de culoare albastră serie şasiu TSMMHXS00…….

 Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru mituirea inculpatului A. D. şi „plată” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă. Inculpatul Sz. K. a recunoscut că a predat lui B. P. A. suma de 300 lei, menţionând că aceşti bani erau pentru plata taxelor şi a „serviciilor” de intermediere prestate de B. P. A., care i-a spus că îi cunoaşte pe toţi lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi poate obţine urgent înmatriculări, în maxim o zi, fără prea multă vigilenţă la verificarea documentaţiei, însă expertiza grafoscopică a demonstrat că taxele au fost achitate de către inculpatul Sz. K..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe, fiind semnat la vânzător de inculpat, factură pe care acesta a folosit-o în demersurile sale de înmatriculare a autovehiculului;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, l-a instigat, prin intermediul inculpatului B. B. B., pe ing. K. I., jr., să emită cartea de identitate și certificatul de autenticitate a autovehiculului care avea seria de șasiu modificată și factura externă falsificată;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în forma continuată, prev. de  art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în obţinerea înmatriculării frauduloase în fals a autovehiculului, pe numele lui L. G. I., fiind emise fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul în înțelegere cu inculpatul B. P. A. a pus la dispoziția acestui din urmă documentaţia de înmatriculare a autovehiculului pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susținea că are influență, să înmatriculeze autovehiculul în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitate la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, în avantajul său, el fiind deținătorul efectiv al autovehiculului înmatriculat pe numele persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe L. G. I. să declare mincinos la notarul public privind provenienţa autovehiculului, declarație pe care a folosit-o la întocmirea documentației de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 și art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe L. G. I. să comită falsul intelectual al încheierilor de autentificare a declarației și completării acesteia, prin participaţia improprie a notarului public, și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5. C.pen., constând în predarea sumei de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate, ori acte lipsă - talon înmatriculare străin),  predarea-primirea banilor fiind recunoscută de ambii inculpați.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de;

- instigare la abuz în servicu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe inculpatul B. P. să înmatriculeze autovehiculul pentru care i-a dat documentaţia deficitar întocmită, neexistând talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate şi în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri de reprezentare al acestuia. Instigarea rezultă din însăşi metoda urmată la înmatriculare, aceeaşi ca în toate cazurile în care inculpatul A. D. a înmatriculat fraudulos alte autovehicule, și

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea l-a determinat pe inculpatul B. P. să emită fişa şi certificatul de înmatriculare în baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, fără a reţine talonul de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de R.A.R., acceptând declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P..C.I.V. Covasna, cererea fiind semnată de către B. P. A..

3. în sarcina inculpatului B. P., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care exista o documentaţie deficitar întocmită, fără reținerea talonului de înmatriculare străin, ce nu a fost predată de proprietar, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza actelor depuse la dosarul de înmatriculare, fără a reţine talonul de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de R.A.R., acceptând declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P..C.I.V. Covasna, cererea fiind semnată de către B. P. A..

4. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârşirea infracțiunilor de;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea cererii (formular special) şi a fişei de înmatriculare în locul persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea, prin predarea documentaţiei autovehiculului inculpatului A. D., ca acesta, direct, ori în orice mod, să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, ştiind că documentaţia de înmatriculare conţine înscrisuri falsificate;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, fără a-l interesa modul efectiv în care se face înmatricularea, și

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că inculpatul B. P. A. susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

5. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis în fals cartea de identitate și certificatul de autenticitate a autovehiculului omologat, în condițiile în care avea seria de șasiu modificat, și

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta şi a certificat autenticitatea autovehiculului, deşi acesta avea seria de şasiu modificată. Latura subiectivă este dovedită şi de interceptările telefonice din care rezultă că inculpatul ştia de neregulile maşinilor lui”K.”, pe care le prezenta B. B. B..

6. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E.la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui L. G. I., prezent fiind Sz. K..

7. în sarcina inculpatului B. B. B.,  săvârșirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a completat şi semnat cererea de activitate RAR în numele persoanei vătămate L. G. I..

10. Autoturismul marca Skoda Octavia (seria şasiu  TMBDC41U578…..), culoare negru, an fabricaţie 2007, seria cărții de identitate carte G 189…, certificatul de autenticitate seria A nr. 131…., a  fost înmatriculat  sub nr.  CV-04-…., la  data de 20.02.2008, de către agentul  şef de  poliţie  A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pe numele inculpatului B. R., cu ştiinţa acestuia. În prezent este înmatriculat în Covasna pe acelaşi nume, sub nr. CV-66-…., din data de 26.02.2008.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în perioada martie – aprilie 2011, privind  modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Skoda Octavia cu numărul de identificare TMBDC41U5788….., an de fabricaţie 2007, a fost înmatriculat la data de 20.02.2008, aparţinând numitului B. R., CNP …………...

Pentru vehiculul în cauză  R.A.R. a eliberat, la data de 15.02.2008, certificatul de autenticitate seria A nr. 1314… pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DJ9….. eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării, dar pe care R.A.R. Covasna l-a pus la dispoziţie în copie xerox, fiind arhivat în echipamentul ,, DocuScan,, conform metodologiei PS-D500-01.

Autovehiculul a fost prezentat, potrivit actelor, la R.A.R. Sf. Gheorghe de către Sz. K., însă potrivit Raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 scrisul olograf de pe cererea de activitate RAR, nedatată, a fost executat de către B. B. B., iar semnătura de pe aceeaşi cerere nu reproduce semnătura titularului Sz. K.. Din cauza compoziţiei aliterale şi structurii simple a semnăturii, nu se poate stabili autorul grafic.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Skoda Octavia cu nr. de identificare TMBDC41U5788….. serie CIV G-189…., nr. de înregistrare 174…., activitate efectuată de ing. S. L. din cadrul R.A.R. Covasna, respectiv:

- cererea activităţii este incompletă, adresa prezentatorului incompletă, lipsa CNP al deţinătorului;

- CNP-ul prezentatorului este altul în C.I., faţă de ce este consemnat în cererea activităţii.

Verificând documentaţia depusă la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare se constată că inculpatul B. R. este cel care a achitat taxele necesare, totodată, după cum rezultă din Raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul CV-04-….. de la rubrica ,,semnătură /stampilă cumpărător” a fost executată de B. R.. Semnătura de pe cererea tip folosită la înmatricularea din data de 13.02.2008 a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul CV-04-….. a fost executată de B. R.. 

Semnătura de pe declaraţia notarială nr. 535 din data de 19.02.2008 privind autoturismul marca Skoda Octavia cu seria şasiu TMBDC41U5……a fost executată de B. R.. Semnătura de la rubrica ,,vevo/customer,, de pe factura externă din data de 29.01.2008 a autoturismului marca Skoda Octavia cu seria şasiu TMBDC41U5………. a fost executată de B. R.

De asemenea, din Raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că pe factura externă nr. 005674351880 din data de 29.01.2008 dintre ……….. AUTO KFT- vânzător şi B. R. - cumpărător al autoturismului marca Skoda Octavia cu seria şasiu TMBDC41U5………, scrisul de la rubrica ,,elado/dealer,, a fost executat de Sz. K.. Semnătura de la aceeaşi rubrică nu conţine suficiente caracteristici pentru identificarea autorului grafic. Datele menţionate în această factură, respectiv  faptul că autoturismul este nou şi nerulat având ,,kilometraj la bord de 000001, 2  km,, sunt false, întrucât autorităţile maghiare, prin adresa nr. 2373618/09/BCR/25.06.20009, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol, au comunicat faptul că autoturismul în cauză, având seria şasiu TMBDC41U5………, a fost înmatriculat în Ungaria la data de 14.06.2007 sub nr. KTS-840, proprietar fiind P. K. din localitatea Fuzesgyarmat, care a cumpărat maşina în data de 01.08.2007 în baza unui credit acordat de firma PORSCHE BANK ZRT, ulterior pentru că nu au fost achitate ratele creditului,  în conformitate cu prevederile contractuale, la momentul rezilierii contractului de credit, autovehiculul a trecut în proprietatea băncii.

Plângerea numitului P. K., în care se preciza că a luat creditul pentru un amic, care a şi utilizat autovehiculul şi care a refuzat să î-l predea la notificarea băncii proprietare, a fost formulată la Poliţia oraşului Debrecen (dosar  341-1499/2008), iar dosarul se afla pe rolul Judecătoriei Debrecen cu nr. 0904B.  Ultima persoană care a utilizat autovehiculul  a fost T.  N. G.  căruia afirmativ i s-a furat din Budapesta, însă nu acesta a formulat plângere.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 19.02.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite  şi Taxe  Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.. Potrivit Raportului de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Skoda Octavia cu seria şasiu TMBDC41U5……… de la rubricile ,,contribuabil – chenarul din partea stânga sus,, ,,secţiunea I,, şi de pe reversul acesteia de la rubrica ,,am primit un exemplar al deciziei de impunere,, a fost executat de Sz. K.. Semnătura de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Skoda Octavia cu seria şasiu TMBDC41U5……… de la rubrica ,,Subsemnatul,, de pe reversul acesteia a fost executată de B. R..

La data de 19.02.2008, inculpatul B. R. a dat o declaraţie în faţa notarului, din care să rezulte că are cunoştinţă despre introducerea, în data de 02.02.2008, pe teritoriul  României a autoturismului în cauză, pe  trailer, ceea ce nu corespunde adevărului, deoarece numărul de înmatriculare declarat al trailerului KVG-056 aparţine unui autoturism marca Opel Astra cu seria şasiu W0L0AHL3575………...

La data de 18.03.2011, autovehiculul a fost ridicat silit de la inculpatul . B. R., care nu a putut dovedit posesia licită, autovehiculul fiind restituit proprietarului maghiar, la data de 30.05.2011.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe, fiind semnat la vânzător de inculpat, factură pe care acesta a folosit-o în demersurile sale de înmatriculare a autovehiculului;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin participaţia improprie a  ing. Sz. L., s-a emis certificatul de autenticitate a autovehiculului, pe baza facturii externe falsificate pusă la dispoziţie de inculpat;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în forma continuată, prev. de  art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în conlucrarea cu B. R. la întocmirea documentaţiei de înmatriculare, prin care inculpatul B. R. a obţinut înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a pus la dispoziţia inculpatului B. R. documentaţia incompletă, care l-a determinat pe inculpatul A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în avantajul său, fără a avea talonul de înmatriculare extern;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe B. R. să declare mincinos la notarul public privind provenienţa autovehiculului, declarație pe care a folosit-o la întocmirea documentației de înmatriculare, și

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe B. R. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declarației, prin participaţia improprie a notarului public. 

2. în sarcina inculpatului B. R., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a semnat factura externă știind că este falsă, care s-a și dovedit  că este falsă,  aspect coroborat şi cu declaraţia mincinoasă dată la notar;

- fals în declarații, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în declaraţia notarială mincinoasă la care a fost instigat de către inculpatul Sz. K. ce a dictat şi numărul de înmatriculare al trailerului. Inculpatul a recunoscut că declaraţia  dată în  faţa  notarului  este  falsă și că ea  a fost  dată  la iniţiativa  inculpatului Sz.  K.;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a determinat întocmirea încheierii notariale de autentificare a declaraţiei mincinoase semnată de notarul, ce nu cunoştea realitatea;

- instigare la fals intelectual, în forma continuată, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut înmatricularea frauduloasă, fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, pe baza documentaţiei deficitare pusă la dispoziţia poliţistului;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin participaţia improprie a  ing. Sz. L. şi prin intermediul inculpatului Sz. K., a obţinut cartea de identitate a autovehiculului, pe baza facturii externe falsificate;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe inculpatul A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în avantajul său, fără a avea/reţine talonul de înmatriculare extern, și

- tăinuire, prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a primit şi folosit autovehiculul a cărei provenienţă ştia că este ilicită, din moment ce împreună cu inculpatul Sz. L. au falsificat factura externă, inculpatul B. R. necumpărând efectiv autovehiculul din afara ţării.

3. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în servicu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care i s-a dat documentaţia deficitar întocmită, neexistând talonul de înmatriculare străin, ce era evidenţiat pe certificatul de autenticitate. În acelaşi timp, alături de certificatul de autenticitate exista declaraţia notarială ce-l contrazicea, astfel că acesta a cunoscut că documentaţia se contrazice,  motiv pentru care nu s-a reţinut talonul străin la dosar.  Instigarea acestuia rezultă din repetabilitatea comiterii de fapte similare prin aceeaşi metodă, privind aceleaşi persoane, și 

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza documentaţiei de înmatriculare, necunoscând falsul actului de provenienţă, însă ştiind că documentaţia este deficitară și totuşi a acceptat să emită aceste documente.

11.  Motocicleta marca KAWASAKI ZX NINJA (seria şasiu JKAZX900CCA0……….), culoare roşu, seria cărții de identitate G 150………, certificatul de autenticitate seria A nr. 1313………., a fost înmatriculat sub nr. CV-55-… la data de 20.02.2008, de către agent de poliţie C. S. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna pe numele inculpatului B. R., care este și beneficiarul, însă probatoriul indică faptul că inculpatul Sz. K. s-a ocupat de întocmirea şi depunerea documentaţiei necesare înmatriculării motocicletei, care și în prezent este înmatriculată în Covasna, pe acelaşi nume şi sub acelaşi număr.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în perioada martie – aprilie 2011, privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca KAWASAKI cu numărul de identificare JKAZX900CCA………., an de fabricaţie 2003, a fost înmatriculat la data de 20.02.2008, aparţinând numitului B. R., CNP …………….

 Pentru vehiculul în cauză R.A.R. a eliberat, la data de 14.02.2008, certificatul de autenticitate seria A nr. 1313….. pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria AU03……… eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării, dar pe care R.A.R. Covasna l-a pus la dispoziţie, în copie xerox, fiind arhivat în echipamentul ,, DocuScan ,, conform metodologiei PS-D500-01 .

Vehiculul a fost prezentat, potrivit actelor, la RAR de către B. R., însă, potrivit Raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011, scrisul olograf şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 14.02.2008 au fost executate de către B.B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele în verificarea şi omologarea vehiculului Kawasaki Ninja cu nr. de identificare JKAZX900CCA0……… serie CIV G-150…….., nr. de înregistrare 174………, activitate efectuată de ing. K. I. I. și anume:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu cea de pe cererea activităţii.

 Verificând documentaţia depusă la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, se constată că inculpatul B. R. este cel care a achitat taxele necesare și  din Raportul de expertiză grafică nr. 76017/30.09.2011, rezultă că scrisul depus la rubrica „vevo”(cumpărător) pe factura externă din data de 28.01.2008 a motocicletei marca KAWASAKI ZX NINJA, seria şasiu JKAZX900CCA0……….., a fost executat de către inculpatul  B. R., iar scrisul cifric depus la rubrica „elado”(vânzător) pe factura externă din data de 28.01.2008, a motocicletei marca KAWASAKI ZX NINJA, seria şasiu JKAZX900CCA0………., a fost executat de Sz. K.,  de unde rezultă că actul este fals, autovehiculul nefiind achiziţionat de la dealer-ul Kawasaki.

Autovehiculul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 19.02.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite  şi Taxe  Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., la cererea inculpatului Sz. K.. Potrivit Raportului de expertiză grafică nr. 76017/30.09.2011, scrisul de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a motocicletei marca KAWASAKI ZX NINJA, înmatriculată sub nr. CV-55-…., seria şasiu JKAZX900CCA0………., de la rubricile ,,contribuabil –chenarul din partea stânga sus”,  ,,Secţiunea I” şi de pe verso-ul acesteia de la rubrica ,,am primit un exemplar al deciziei de impunere”, a fost executat de către inculpatul Sz. K..

 La data de 19.02.2008, inculpatul B. R. a dat o declaraţie în faţa notarului din care să rezulte că are cunoştinţă despre introducerea, în data de 02.02.2008, pe teritoriul României a vehiculului în cauză, pe trailer, ceea ce nu corespunde adevărului, deoarece numărul de înmatriculare declarat al trailerului KVG-056 aparţine, potrivit adresei nr. 1886430 din data de 14.12.2011 a Punctului Comun de Contact Artand, unui autoturism marca Opel Astra Wagon, serie şasiu W0L0AHL35752…… .

Autorităţile maghiare, prin adresa nr. 2373618/09/BCR/25.06.20009 a Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol şi verificările ulterioare, au comunicat faptul că vehiculul în cauză cu seria şasiu JKAZX900CCA0….. nu a fost înmatriculat în Ungaria, astfel ca certificatul de înmatriculare maghiar seria AU03…., prezentat în R.A.R., nu a fost emis motocicletei în cauză. În acelaşi sens, privind contradicţia înmatriculării prin prezentarea certificatului,  este şi scrisul de pe factura externă, ce arată că motocicleta este nouă, nerulată. Cu toate acestea, atât manoperele frauduloase cât şi persoanele de pe filiera înmatriculării indică implicarea inculpatului Sz. K. în înmatricularea acestei motociclete, iar expertiza grafoscopică certifică acest fapt.

Motocicleta a fost ridicat, la data de 01.04.2011, de către organele judiciare şi se află în custodia I.P.J. Covasna, urmând ca instanţa de judecată să dispună confiscarea specială a acesteia, fiind deţinută în baza unor acte de provenienţă falsificate, neputând fi  restituit inculpatului, care îşi dovedeşte dreptul de proprietate cu înscrisuri dovedit falsificate.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea facturii externe, fiind semnat la vânzător de inculpat, factură pe care acesta a folosit-o în demersurile sale de înmatriculare a autovehiculului;

- uz de fals, sub forma participării improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a utilizat certificatului de înmatriculare maghiar, cunoscând că este fals, în contextul şi a falsului facturii de provenienţă externă, prin participaţia improprie a numitului B. B. B., despre care nu s-a dovedit că avea cunoştinţă despre falsul documentaţiei folosite la înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat, împreună cu inculpatul B. R., pe ing. K. I., jr., să emită certificatul de autenticitate al autovehiculului, pe baza facturii externe falsificate și a talonului de înmatriculare extern, înscrisuri puse la dispoziție de inculpat; 

- complicitate la instigare la fals intelectual, în forma continuată, prev. de  art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în conlucrarea cu B. R. la întocmirea documentaţiei de înmatriculare, ce cuprindea inclusiv și factura externă falsificată și astfel B. R. a obţinut înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a pus la dispoziţia inculpatului B. R. documentaţia incompletă, care l-a determinat pe inculpatul C.  S. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în avantajul său, fără a avea talonul de înmatriculare extern;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe B. R. să declare mincinos la notarul public privind provenienţa autovehiculului, declarație pe care a folosit-o la întocmirea documentației de înmatriculare, și

- instigare la fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe B. R. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declarației, prin participaţia improprie a notarului public. 

2. în sarcina inculpatului B. R., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a semnat factura externă știind că este falsă, care s-a și dovedit  că este falsă,  aspect coroborat şi cu declaraţia mincinoasă dată la notar;

- uz de fals, sub forma participării improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a utilizat certificatului de înmatriculare maghiar, cunoscând că este fals, în contextul şi a falsului facturii de provenienţă externă, prin participaţia improprie a numitului B. B. B., despre care nu s-a dovedit că avea cunoştinţă despre falsul documentaţiei folosite la înmatriculare;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a determinat întocmirea încheierii notariale de autentificare a declaraţiei mincinoase semnată de notarul, ce nu cunoştea realitatea;

- instigare la fals intelectual, în forma continuată, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut înmatricularea frauduloasă, fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, prin instigarea lucrătorului de la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile profesionale; 

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe inculpatul C. S. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în avantajul său, fără a avea/reţine talonul de înmatriculare extern;

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen., din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat, împreună cu inculpatul Sz. K., pe ing. K. I., jr., punând la dispoziţie, prin intermediul înv. B. B. B., înscrisurile falsificate - talon extern şi factură externă – să emită certificatul de autenticitate al autovehiculului, și

- tăinuire, prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a primit şi folosit motocicleta a cărei provenienţă ştia că este ilicită, din moment ce împreună cu inculpatul Sz. L. au falsificat factura externă, inculpatul B. R. necumpărând efectiv autovehiculul din afara ţării.

3. în sarcina inculpatului C. S., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care i s-a dat documentaţia deficitar întocmită, neexistând talonul de înmatriculare străin, ce era evidenţiat pe certificatul de autenticitate. La dosar există factura din care rezultă că motocicleta s-a vândut nouă, având 3 Km la bord. Inculpatul a înmatriculat motocicleta deşi între documentele din dosar există contradicţie şi totodată, lipsea, ori nu a reţinut certificatul de înmatriculare extern, deşi reglementările interne impuneau existenţa talonului extern la dosarul de înmatriculare, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza documentaţiei de înmatriculare, cu toate că autovehiculele înmatriculate în afara ţării, conform reglementarilor interne, se impun a fi verificate și totodată nu a reţinut talonul extern.

4. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta. Inculpatul  nu a verificat în programul EUCARIS talonul de înmatriculare extern, dacă realiza verificarea, ar fi observat că acest talon este fals, nu a fost emis pentru motocicleta pe care o verifica. A menţionat şi pe certificatul de autenticitate talonul extern, astfel autentificând autovehiculul atât din punct de vedere al documentaţiei, cât şi al stării tehnice, și

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis certificatul de autenticitate a autovehiculului, în baza unui talon extern fals. condițiile în care avea seria de șasiu modificat, și

5. în sarcina inculpatului B. B. B., săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a completat şi semnat cererea de activitate RAR în numele inculpatului B. R..

12. Autoturismul marca Ford Focus DA3 (serie şasiu WF05XXGCD56J….), furat din Ungaria la 19.01.2008, vechiul nr. unguresc  KJK-870, an de fabricaţie 2006, culoare albastră, seria cărții de identitate G 150…. și certificatul de autenticitate seria A nr. 1314…., a  fost înmatriculat sub nr.  CV-04-….., la data de 25.02.2008,  de către agentul sef de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul învinuitului B. P.-A., beneficiar fiind inculpatul Sz. K., pe numele L. G. I., fără ca acesta să cunoască că pe numele său s-a înmatriculat această maşină.

 Ultima înmatriculare a autoturismului este pe numele S. Cs. A. domiciliat în Găneşti, jud. Mureş, sub nr. înmatriculare MS-08-……, data înmatriculării fiind 22.01.2009, care, în cursul lunii iulie - august 2008, a achiziţionat autoturismul de la numitul P. R. O.  din or. Târnaveni, jud. Mureş.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în perioada martie – aprilie 2011, privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Ford Focus cu numărul de identificare WF05XXGCD56J……, an de fabricaţie 2006, a fost înmatriculat la data de 25.02.2008, pe numele lui L. G. I., CNP ……...

Pentru vehiculul în cauză R.A.R. a eliberat, la data de 19.02.2008, certificatul de autenticitate seria A nr. 1314…. pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DU4….. eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat spre verificare şi aprobare.

Autoturismul a fost prezentat, potrivit actelor, la R.A.R. Sf. Gheorghe de către numitul B. D., însă potrivit Raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 scrisul olograf şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 19.02.2008 au fost executate de către T. A.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Ford Focus cu nr. de identificare WF05XXGCD56…… serie CIV G-150…., nr. de înregistrare 174…., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei de pe cererea activităţii.

Verificând documentaţia depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, se constată că inculpatul B. R. este cel care a achitat taxa pentru certificatul de înmatriculare, de 30 lei, cu chitanţa  seria  2008021900029893 din 19.02.2008. (ordin de încasare aflat la dosarul autovehiculului cuprins în biblioraft).

 Din raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că semnătura  de pe  fişa  de înmatriculare auto, la rubrica „cumpărător”, precum şi semnătura de pe cererea de înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 21.02.2008, sunt  falsificate, ele  fiind executate de inculpatul  B. P.-A., care a declarat că îşi recunoaşte semnătura pe documentaţia de luare în evidenţă fiscală a autovehiculului încheiată la primărie, pe fişa şi cererea de înmatriculare de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, arătând totodată că a depus personal documentaţia de înmatriculare, la cererea inculpatului Sz. K..

 Conform datelor menţionate în factura externă seria DDF-53940-34 din data de 05.02.2008 dintre TOTAL … KFT Budapesta - vânzător şi L. G. I. - cumpărător autoturismul este nou şi nerulat având ,,kilometraj la bord  de 000001, 2 km,, însă aceste date sunt false, întrucât autoturismul a fost înmatriculat în Ungaria pe numele lui P. Z. care, la data de 21.12.2007, a contractat un credit de leasing de la UniCredit Leasing Hungary Zrt pentru achiziţionarea autoturismului marca Ford Focus cu nr. de identificare WF05XXGCD56….., kilometri parcurşi 28.500,  aspecte din care rezultă că factura externă este falsă. Proprietarul UniCredit Lizing a semnalat organelor de poliţie judiciară faptul că nu s-a achitat nici o rată a creditului şi, după reziliere, nu s-a predat autovehiculul până la data de 23.01.2009, dată la care acesta nu s-a mai găsit. Autovehiculul a fost dat în urmărire prin SIRENE în luna noiembrie 2009.

Autoturismul a fost  luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 21.02.2008, de către martora M. E., din cadrul Biroului de Impozite  şi Taxe  Persoane  Fizice, la  solicitarea inculpatului  T. B..

Conform Raportului de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, scrisul de  mână de pe  declaraţia  fiscală,  decizia  de  impunere, la  rubrica  „contribuabil - chenarul din partea stânga sus”şi ,, secţiunea I,, a fost  executat  de inculpatul Sz. K.. De asemenea, scrisul de  mână de pe cererea pentru eliberarea  unui certificat  de  atestare  fiscală privind  impozitele,  din  10.03.2008, a fost executat de  inculpatul  Sz.  K., document  care, de altfel, a fost identificat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului T. B. (aspect ce atestă înţelegerea dintre inculpații Sz. K. şi T. B.).

La data de 25.02.2008, inculpatul Sz. K. l-a determinat pe persoana vătămată L. G. I., să dea o declaraţie în faţa notarului, din care să rezulte că autoturismul în cauză ar fi fost introdus pe teritoriul României, pe trailerul cu nr. GVL-216 şi că autoturismul la data achiziţionării era nou, nerulat precum și faptul că nu a fost înmatriculat niciodată, aspecte care însă sunt false. Astfel, în urma verificărilor, Punctul Comun de Contact Artand, prin adresa nr. 1.886.430/14.12.2011, a comunicat că numărul de înmatriculare declarat al trailerului GVL-216 a fost atribuit unui autoturism Suzuki Swift, culoare verde, serie şasiu TSMMAH35S00………….

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru a mituirea inculpatului A. D. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă. Sz. K. a recunoscut că a predat lui B. P. A. suma de 300 lei, menţionând ca aceşti bani erau pentru plata taxelor şi a „serviciilor” de intermediere prestate de B. P. A., care i-a spus ca îi cunoaşte pe toţi lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi poate obţine urgent înmatriculări, în maxim o zi, fără prea multă vigilenţă la verificarea documentaţiei. 

Autorităţile maghiare, prin adresele nr. 2373618/09/BCR din 25.06.2009 şi 27.05.2009 ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Interpol şi Biroul Sirene au comunicat faptul că autoturismul în cauză a fost înmatriculat în Ungaria sub nr. de GVL- 216, şi este urmărit în Ungaria pentru infracţiune de fraudă şi furt.

 Autovehiculul a fost identificat și indisponibilizat la I.P.J. Mureş, la data de 29.03.2011. Prin Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică de natură traseologică, nr. 111800 din 12.05.2011 a Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. Mureş şi expertiza realizată de Institutul de Criminalistică, Serviciul de Expertize din cadrul I.G.P.R. – Raport de expertiză nr. 156873/02.06.2011 (f. 381-385, 405-416 vol. 2 maşini), s-a stabilit că seria de şasiu a autoturismului a suferit modificări la caracterele aflate la poziţiile 12,13 si 14 ale seriei de şasiu, însă ulterior, după codul PKN s-a stabilit că seria de şasiu modificată este totuşi cea autentică. Astfel, autovehiculul a fost restituit proprietarului maghiar la data de 11.08.2011.

Autovehiculul s-a aflat ilicit în posesia inculpatului Sz. K., ajungând la numitul P. R. O., ce nu a putut fi audiat deoarece este plecat din ţară, de mai mult de doi ani. A fost audiat Sz. Cs. A.care a declarat că a cumpărat autovehiculul de la P. R. O., care este plecat de doi ani în Germania şi pe care l-a acţionat în judecată pentru restituirea preţului de 9.000 euro, cauza fiind pe rolul Judecătoriei Târnăveni.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

 - uz de fals, în forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, deși s-a dovedit că factura externă este falsă, inculpatul cunoscând acest aspect, totuși a folosit-o în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, prin participaţia improprie a numitului T. A. şi a inculpatului B. P. A., la R.A.R. şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat, prin intermediul numitului T. A., pe inculpatul K. I., jr. să emită certificatul de autenticitate al autovehiculului care avea modificări ale seriei de şasiu şi factura externă falsificată, punând la dispoziţie documentaţia autovehiculului;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut înmatricularea frauduloasă, pe numele lui L. G. I. fiind emise fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul, în întelegere cu inculpatul B. P. A., a pus la dispoziţia acestuia din urmă documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia  la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în avantajul său, el fiind deţinătorul efectiv al autovehiculului înmatriculat pe numele L. G. I.; 

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe L. G. I. să declare mincinos la notar, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului nou, aspect ce-i folosea la întocmirea documentaţiei de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe L. G. I. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declaraţiei, prin participaţia improprie a notarului public, și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate, ori acte lipsă - talon înmatriculare străin),  predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A..

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, neexistând talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate şi în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat pentru verificare şefului serviciului, dispoziţiile interne precizând că înmatriculările autovehiculelor sub trei ani vechime se verifică şi de şeful S.P.C.R.P.C.I.V., și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza documentaţiei de înmatriculare, fără reţinerea talonului de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de RAR, acceptând declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, cererea şi fişa de înmatriculare fiind semnate de către inculpatul  B. P. A..

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea cererii (formular special) şi a fişei de înmatriculare în locul persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea, prin predarea documentaţiei autovehiculului inculpatului A. D., ca acesta, direct, ori în orice mod, să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, ştiind că documentaţia de înmatriculare conţine înscrisuri falsificate;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, fără a-l interesa modul efectiv în care se face înmatricularea, și

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta. Latura subiectivă este dovedită și de interceptările telefonice, din care rezultă că inculpatul știa de neregulile mașinilor lui ”K.”, un indiciu suplimentar fiind și constatarea modificării seriei de șasiu. Inculpatul nu a verificat în Eucaris autovehiculul, ce avea mențiunea de ”urmărit pentru furt”.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui L. G. I., prezent fiind Sz. K..

13. Autoturismul marca Fiat Albea (seria şasiu  ZFA178000064…..), an de fabricaţie 2006, seria cărții de identitate G 1890…, certificatul de autenticitate seria A nr. 13141…, culoare verde, a fost  înmatriculat sub nr.  CV-04-…, la  data  de  25.02.2008,  de către agentul şef de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P.-A., beneficiar fiind inculpatul Sz.  K., pe numele L. G. I., fără  ca  acesta  să  urmeze efectiv demersurile înmatriculării acestui autovehicul pe care nu-l deţinea real. 

Ultima înmatriculare este pe numele lui P. F. din Giurgiu sub nr. GR 03 …., din data de 13.03.2008.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., s-a stabilit că pentru vehiculul marca Fiat Albea cu numărul de identificare ZFA1780000641…., R.A.R. a eliberat la data de 20.02.2008, certificatul de autenticitate seria A nr. 13141… pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DC695… eliberat de autorităţile din Ungaria, document care nu a fost reţinut la efectuarea înmatriculării.

Potrivit actelor de la dosar, autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către numitul D. V.-S., însă din Raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 rezultă că scrisul olograf şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 20.02.2008 au fost executat de către T. A.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Fiat Albea cu nr. de identificare ZFA1780000641….serie CIV G-1890…, nr. de înregistrare 174…., activitate efectuată de ing K. I. I., și anume că semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei de pe cererea activităţii.

În urma verificării documentaţiei depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, se constată că inculpatul B. R. este cel care a achitat taxa pentru certificatul de înmatriculare, de 30 lei, cu chitanţa  seria  2008021900029888 din 19.02.2008. (ordin de încasare aflat la dosarul autovehiculului cuprins în biblioraft).

Din Raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că semnătura de pe fişa de înmatriculare auto, la rubrica „cumpărător”, precum şi semnătura de pe cererea de înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de  21.02.2008, sunt falsificate,  ele  fiind executate de  învinuitului B. P.-A..

Din datele menţionate în factura externă seria DDF-53940-40 din data de 05.02.2008 dintre TOTAL …. KFT Budapesta - vânzător şi L. G. I. - cumpărător, rezultă că autoturismul este nou şi nerulat având ,,kilometrajul la bord  de 000001, 2  km,, însă aceste date coroborate cu declaraţia notarială a numitului L. G. I. din data de 21.02.2008 conduc la concluzia că cele două documente sunt false, întrucât autoturismul a fost înmatriculat şi folosit în Ungaria pe numele lui S. B. H., care la data de 25.09.2006 a contractat un credit de leasing de la Raiffeisen Leasing Zrt pentru achiziţionarea autoturismului marca Fiat Albea cu nr. de identificare ZFA1780000641…..

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  21.02.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane  Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., astfel cum a declarat martora.

Din Raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului,  de la rubrica „contribuabil – chenarul din partea stânga sus,, ,,secţiunea I,,”,  a fost  executat  de inculpatul Sz. K.. De asemenea, rezultă că scrisul de pe cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice din data de 10.03.2008 pe numele L. G. I. a fost efectuat de Sz. K.. Semnătura de pe cerere a fost executată de L. G. I.. 

La data de 21.02.2008, inculpatul Sz. K. l-a determinat pe L. G. I., să dea o declaraţie în faţa notarului, din care să rezulte că are cunoştinţă despre  introducerea pe teritoriul României, a autoturismului în cauză, pe trailerul cu nr. de înmatriculare GVL-216, ceea ce nu corespunde adevărului, întrucât în urma verificărilor Punctului Comun de Contact Artand, prin adresa nr. 1.886.430/14.12.2011, s-a comunicat că numărul de înmatriculare declarat al trailerului GVL-216 a fost atribuit unui autoturism Suzuki Swift, culoare verde, serie şasiu TSMMAH35S0039….. (ambele autovehicule înmatriculate la data de 25.02.2008 pe acelaşi nume, sunt justificate cu înscrisuri similar întocmite, ca fiind aduse pe acelaşi trailer).

Autorităţile maghiare, prin adresa nr. 2373618/09/BCR/25.06.2009 a Centrului de Cooperare  Poliţienească Internaţională  - Biroul  Naţional  Interpol,  au comunicat  faptul că autoturismul în cauză, având seria şasiu ZFA178000064…., nr. KLH 719, a fost înmatriculat în Ungaria, pe numele S. B. H. din localitatea Gyongyos, şi este  declarat furat din Ungaria la data de 24.05.2008. Raiffeisen Leasing ZRT a semnalat dispariția autovehiculului, la data de 16.07.2008, iar organele judiciare maghiare au dat în urmărire acest autovehicul la data de 29.08.2008 cu menţiunea „bun căutat pentru confiscare şi în caz de identificare a bunului să fie luată legătura cu Biroul Naţional Sirene”. În dosarul nr. 1047/2008 al Poliţiei or. Gyongyos se menţionează ca rezumat al faptelor semnalate că S. B. a achiziţionat în anul 2006 autoturismul printr-un contract de credit încheiat cu Raiffeisen Leasing ZRT, credit garantat cu bunul achiziţionat. Nemaiputând achita ratele creditului, a cedat folosinţa autoturismului numitului N. L., care avea astfel obligaţia achitării ratelor. Deoarece a rămas restant cu plata ratelor i s-a solicitat restituirea autovehiculului, însă acesta nu l-a predat.  La data de 12.06.2008 şi numita S. B. H. a formulat sesizare penală împotriva numitului N. L..

Autovehiculul a fost identificat şi indisponibilizat la data de 07.05.2011, la sediul I.P.J. Giurgiu. În urma verificării criminalistice nu s-au constatat elemente care să conducă la concluzia că seria de şasiu ar fi fost modificată, astfel că autovehiculul a fost restituit proprietarului maghiar, la data de 07.06.2011.

P. F. a declarat faptul că a achiziţionat autoturismul marca Fiat Albea din mun. Sf. Gheorghe, la începutul lunii martie a anului 2008 de la inculpatul Sz. K., căruia i-a achitat suma de 23.000 lei. Deşi autoturismul era înmatriculat pe numele lui L. G. I., consimţământul la înstrăinare s-a încheiat cu inculpatul Sz. K., care i-a spus că a cumpărat maşina, fără acte, pentru soţia sa, însă acesteia nu i-a plăcut, astfel că o vinde direct, în locul lui L. G. I..  Tot acesta a fost cel care s-a ocupat de radierea autoturismului. Contractul de vânzare - cumpărare şi cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice din data de 10.03.2008, pe numele lui L. G. I., au fost semnate/scrise de către Sz. K., ce a declarat în acest sens. Raportul de expertiză grafoscopică certifică această declaraţie. Contractul de vânzare-cumpărare menţiona la vânzător pe L. G. I., însă inculpatul Sz. K. a semnat în locul acestuia, în prezenţa cumpărătorului P. F., care a acceptat şi a declarat în acest sens.

Numitul P. F. a arătat că atunci când a venit în mun. Sf. Gheorghe şi l-a întâlnit pe inculpatul Sz. K., care venise la volanul unui autoturism marca Mercedes Benz, şi i-a prezentat autovehiculul marca Fiat Albea, aflat într-o locaţie unde a observat şi alte autovehicule, despre care Sz. K. i-a spus că le are şi pe acelea la vânzare, între aceste autovehicule fiind şi unul marca Audi A 4, pe care i l-a oferit spre vânzare.

 Documentaţia de la Primăria mun. Sf. Gheorghe, respectiv certificatul de atestare fiscală a fost procurat de la un funcţionar din cadrul primăriei căruia Sz. K. i-a telefonat şi cu care s-a întâlnit în faţa acestei instituţii, ocazie cu care i-a înmânat acestuia suma de 100 lei şi ulterior primind documentul în cauză. Aceste aspecte sunt confirmate şi de numitul Z. I. C. din mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, care l-a însoţit pe numitul P. F. în mun. Sf. Gheorghe şi a fost prezent la întocmirea documentelor.

 Din Raportul de expertiză nr. 251486/2012, rezultă că semnătura depusă la rubrica „Semnătura/ştampila vânzător” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca Fiat Albea, nu a fost executată de către L. G. I. și nici semnătura vânzătorului” de pe contractul de vânzare cumpărare a autoturismului marca Fiat Albea, seria şasiu ZFA1780000064…., datat la 06.03.2008, nu a fost executată de către L. G. I..

Semnătura depusă în caseta (E)-„Organul financiar” de pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca Fiat Albea, este parafată cu ştampila ce aparţine serviciului pentru persoane juridice, unde lucrează T. B., şi nu persoane fizice, cum ar fi trebuit.

P. F. s-a constituit parte civilă în cauză în fața instanței de judecată, la data de 20.09.2013, cu suma achitată ca preţ pentru autovehicul, considerându-se înşelat, însă sub acest aspect, în actul de sesizare s-a reținut că, nu poate fi reținută acestuia calitatea de persoană vătămată în cauză, deoarece nu s-a probat și reținut infracțiunea de înșelăciune în sarcina inculpatului Sz. K., acesta putând răspunde sub aspect civil.

Inculpatul Sz. K. a semnat contractul de vânzare cu P. F., în locul vânzătorului L. G. I. şi s-a folosit de acest contract pentru a radia din evidenţa fiscală autovehiculul. 

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru mituirea inc. A. D. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă, inculpatul Sz. K. recunoscând şi el acest aspect.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, deși s-a dovedit că factura externă este falsă, inculpatul cunoscând acest aspect, totuși a folosit-o în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, prin participaţia improprie a numitului T. A. şi a inculpatului B. P. A., la R.A.R. şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- fals intelectual, prin participație improprie, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin intermediul numitului T. A., a obținut, prin participația improprie a inculpatului K. I., jr. certificatul de autenticitate al autovehiculului, acesta din urmă emițându-l fără să cunoască că  factura externă este falsificată;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele lui L. G. I., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a pus la dispoziţia acestuia din urmă documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze autovehiculul în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia  la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în avantajul său, el fiind deţinătorul efectiv al autovehiculului înmatriculat pe numele L. G. I.; 

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe L. G. I. să declare mincinos la notar, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului nou, aspect ce-i folosea la întocmirea documentaţiei de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe L. G. I. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declaraţiei, prin participaţia improprie a notarului public;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate, ori acte lipsă - talon înmatriculare străin),  predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A., și

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în vânzarea autovehiculului în baza contractului având contrafăcută semnătura vânzătorului, Sz. K. recunoscând că el a semnat în locul lui L. G. I., expertiza grafoscopică atestând că semnătura nu aparţine titularului. Acest contract s-a utilizat la scoaterea din evidenţă fiscală a autovehiculului de pe numele lui L. G. I..

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, neexistând talonul de înmatriculare străin evidenţiat pe certificatul de autenticitate şi în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza documentaţiei de înmatriculare, fără reţinerea talonului de înmatriculare străin al cărui număr era trecut pe certificatul de autenticitate emis de RAR, acceptând declaraţia notarială în care se menţiona că autovehiculul nu a fost înmatriculat în străinătate şi eliberând documentele fără ca proprietarul din acte să fie prezent la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, cererea şi fişa de înmatriculare fiind semnate de către inculpatul  B. P. A..

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea cererii (formular special) şi a fişei de înmatriculare în locul persoanei vătămate L. G. I.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea, prin predarea documentaţiei autovehiculului inculpatului A. D., ca acesta, direct, ori în orice mod, să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, ştiind că documentaţia de înmatriculare conţine înscrisuri falsificate;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, fără a-l interesa modul efectiv în care se face înmatricularea, și

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta și a continuat activitatea RAR, ignorând dispoziția de stopare în cazul prezentatorului ce nu este identificat cu datele din cererea de activitate. Astfel, a identificat un autovehicul ce avea proveniență ilicită, această activitate subscriindu-se metodei prezentate anterior în ceea ce privește autovehiculele de interes pentru inculpatul Sz. K..

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunilor de:

- de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui L. G. I., prezent fiind Sz. K.. Inculpatul a prezentat martorei documentele autovehiculului cerându-i să îl înregistreze fără a fi prezent proprietarul, care de altfel  nici nu avea cum să fie prezent întrucât nu avea cunoștință de înmatricularea mașinii pe numele său, și

- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a parafat în fals  scoaterea din evidenţă cu ştampila serviciului de evidenţă a persoanelor juridice, când evidenţa se referea la persoana fizică L. G. I.. Inculpatul nu avea atribuţii de evidenţiere a persoanelor fizice, ci doar juridice.

14. Autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI (seria şasiu WDC1641221A340….), an de fabricaţie 2007, seria cărții de identitate G 189…., certificatul de  autenticitate seria A nr. 1314…, a fost înmatriculat  sub  nr.  CV-04-….,  la  data  de  06.03.2008, de către agentul şef de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V.  Covasna, pe firma S.C. G…. S.R.L. Sf. Gheorghe, la solicitarea inculpatului Sz. K., asociat şi angajat la societate, la data respectivă. Înmatriculare actuală este pe acelaşi nume şi număr.

Autoturismul este reclamat dispărut la 13.01.2009 şi nu a fost identificat în timpul cercetărilor. În urma verificărilor, I.G.P.R. a comunicat faptul că în vara anului 2008 autovehiculul marca ML 320 cu nr. CV 04 …. a fost observat în trafic pe raza oraşului Sovata, fiind condus de către numitul Sz. Sz. din Odorheiul Secuiesc. În anul 2009, în urma unei percheziţii domiciliare efectuate la cabana Brădet din apropierea mun. Miercurea Ciuc, spre Odorheiul Secuiesc, deţinută de S. A. (zis Sala), autoturismul menţionat a fost indisponibilizat de către lucrătorii S.I.C. Harghita, care l-au restituit lui M. A. A.cu acceptul inculpatului Sz. K., ce figura ca administrator al societăţii proprietare S.C. G………. S.R.L. (f. 46-47 vol. 1 masini). S.C. M…..  LEASING FN Bucureşti a achiziţionat din Harghita acest autovehicul, l-a închiriat unei societăţi din jud. Mureş, unde acest autovehicul nu s-a mai găsit, astfel că la Secţia 20 de Poliţie Bucureşti s-a înregistrat un dosar penal pentru infracţiunea prev. de art. 213 C.pen.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., s-a stabilit că vehiculul marca Mercedes Benz ML 320 CDI cu numărul de identificare WDC1641221A……, a fost înmatriculat la data de 06.03.2008, ca aparţinând S.C. G……… S.R.L., CUI 214……... Pentru vehiculul în cauză R.A.R. Covasna a eliberat la data de 04.03.2008, certificatul de autenticitate seria A nr. 1314…. pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DG87… eliberat de autorităţile din Ungaria, document reţinut la efectuarea înmatriculării. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat spre verificare şi aprobare.

Inculpatul B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, a efectuat  înmatricularea autoturismului în baza înscrisurilor prezentate de inculpatul Sz. K., ignorând a semnala aspectele de flagrantă neconcordanţă între cele două certificate de înmatriculare maghiare. Inculpatul B. G. nu putea să nu observe că ambele certificate sunt emise pentru acelaşi autovehicul, pentru perioade de timp ce se suprapun, respectiv certificatul provizoriu, scris olograf, are perioada de valabilitate 07.02.2008 -07.03.2008, ce se încadrează în valabilitatea celui de-al doilea certificat, respectiv 20.11.2007 - 20.11.2009, ultimul având dactilografiat în limba maghiară.

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către numitul T. A. și potrivit Raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 a concluzionat faptul că scrisul olograf şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 04.03.2008 au fost executate de către T. A .

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Mercedes Benz ML 300 cu nr. de identificare WDC1641221A3…., serie CIV G-189…, nr. de înregistrare 175…., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa la raportul de verificare a copiei cărţii de identitate a prezentatorului;

- rubrica 27 a raportului de verificare, necompletată.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, se constată că documentaţia necesară a fost întocmită de Sz. K.. Din Raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009 rezultă că semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-…. de la rubrica ,,semnătură /ştampilă cumpărător” a fost executată de Sz. K., la fel și semnătura de pe cererea tip folosită la înmatricularea din data de 06.03.2008 a autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-…..

Autoturismul a  fost  luat  în evidenţă  la Primăria  mun. Sf. Gheorghe, Biroul de Impozite şi Taxe Persoane Juridice, la data de  06.03.2008, de către inculpatul T. B., responsabil în domeniul societăţilor comerciale. 

Din raportul de expertiză grafică nr. 45.955/21.09.2009, rezultă că semnătura şi scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Mercedes Benz cu seria şasiu WDC1641221A34…… de la rubricile ,,contribuabil - chenarul din partea stânga sus,, ,,secţiunea I,, şi de pe reversul acesteia de la rubrica ,,Subsemnatul,, au fost executate de Sz. K..

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol  a comunicat faptul că autoturismul Mercedes Benz, cu seria şasiu  WDC1641221A3….. , nu a fost niciodată înmatriculat în Ungaria. În urma acestei verificări şi comunicări oficiale, rezultă concluzia logică în sensul că certificatul  de  înmatriculare seria  DG-87…., depus la dosarul de  înmatriculare a maşinii la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  conform căruia  autoturismul ar fi fost  înmatriculat la data de  20.11.2007, sub nr. KAA-716, pe numele lui B. A., este contrafăcut. Numărul de înmatriculare KAA-716 a fost atribuit unui autoturism marca Ford Fiesta. De asemenea, la dosarul de înmatriculare a fost identificat şi un certificat de  înmatriculare, aparent emis de autorităţile maghiare, cu seria DW-97…, pentru numărul provizoriu  Z-02425108, pe numele B. A.

Punctul comun de contact ARTAND a comunicat, referitor la cele două certificate de înmatriculare maghiare aflate la dosarul de înmatriculare de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, că seriile acestora nu au fost eliberate de autorităţile maghiare.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru mituirea inculpatului B. G. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă, aspect recunoscut și de inculpatul Sz. K..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, deși s-a dovedit că cele două taloane de înmatriculare externe sunt false, inculpatul cunoscând acest aspect, totuși le-a folosit-o în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, prin participaţia improprie a numitului T. A. la R.A.R.;

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin intermediul numitului T. A., a obținut, certificatul de autenticitate al autovehiculului, punând la dispoziție documentația deficitară, acceptat de inculpatul K. I., jr.;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele S.C. G……. S.R.L., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, și

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, acceptând documentația din care rezulta la o observare atentă că taloanele externe nu se coroborează, aspect care, verificat, ar fi concluzionat imposibilitatea înmatriculării.

2. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, fără a verifica taloanele  de înmatriculare străine aflate la dosarul de înmatriculare, taloane ce se suprapuneau ca valabilitate. Dacă ar fi cerut verificări suplimentare ar fi constatat că taloanele erau false, nefiind niciodată emise în Ungaria. Inculpatul nu a prezentat dosarul pentru verificare șefului S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, autovehiculul fiind mai nou de 3 ani, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în baza documentaţiei de înmatriculare, ce cuprindea taloanele externe  necorespunzătoare și neverificate de inculpat.

15. Autoturismul marca Mercedes Benz 245 (seria şasiu aparentă  WDD2452331J20…, seria de şasiu originală WDD2452331J2…..), seria cărții de identitate G 189…., an de fabricaţie 2007, certificatul de autenticitate seria A nr. 1314…., culoare gri, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-….., la data de 12.03.2008, de către agentul şef de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna pe numele inculpatului Sz. K., care a vândut autoturismul, la data de 20.03.2008, către numitul D. A. D. din mun. Braşov, care a înmatriculat-o pe numele său sub nr. BV-37-……. Ultima înmatriculare este în mun. Bucureşti pe numele persoanei vătămate D. A. D.sub nr. B-12-…. din data de 11.09.2009.

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către B. B. B. la data de 19.03.2008 și în urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit că nu sunt neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Mercedes Benz B 200 cu nr. de identificare WDD2452331J20… serie CIV G-189…, nr. de înregistrare 176… (1759..), activitate efectuată de ing. K. I. I..

În urma verificării documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare se constată că documentaţia necesară a fost întocmită de Sz. K.. Conform Raportului de expertiză nr. 76.017/30.09.2011 semnătura depusă la rubrica „Semnătura/ştampila cumpărător” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-….., a fost executată de către Sz. K., la fel și semnătura depusă la rubrica „Semnătura” pe cererea tip de înmatriculare din data de 13.03.2008 a autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-…..

În justificarea istoricului înstrăinărilor şi a posesiei inculpatului Sz. K., s-au prezentat contractul de vânzare-cumpărare nr. 44-57/2007/19.12.2007, conform căruia dealer-ul auto K…. din Linz-Austria vinde autoturismul marca Mercedes Benz neînmatriculat, fără a fi trecut kilometrajul parcurs, numitului B. A. din Ungaria, care afirmativ îl revinde, la data de 07.03.2008, inculpatului Sz. K.. Certificatul de înmatriculare provizorie pe numele lui B. A., referitor la autoturismul marca Mercedes Benz 245 având seria şasiu WDD2452331J2…. este autentic, conform comunicării Punctului Comun  de Contact ARTAND, însă acest certificat nu are cu nimic de-a face cu autovehiculul vizat de cercetări, autovehicul care a fost identificat şi verificat tehnic stabilindu-se că are modificată seria de şasiu, de unde rezultă că acest talon folosit de inculpatul Sz. K. la înmatricularea în jud. Covasna, este fals.

La data de 14.07.2011, I.P.J. Argeş a fost sesizat de către R.A.R. Argeş cu privire la faptul că la această unitate s-a prezentat de către numitul F. V. L. din mun. Bucureşti un autoturism marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare B-12-…., serie şasiu WDD2452331J20…., ce prezenta suspiciuni cu privire la autenticitatea numărului de identificare (notă identificare auto R.A.R. Pitesti şi examinare criminalistică f. 41-43 vol. III maşini). Cu această ocazie s-a procedat la examinarea criminalistică a autoturismului stabilindu-se că seria de şasiu WDD2452331J2…. este poansonată pe o suprafaţă şlefuită cu caractere atipice fiind modificate cifrele 00 ce reprezintă caracterele de la poziţiile 8 şi 9 şi s-a dispus indisponibilizarea acestuia la sediul I.P.J. Argeş .

Totodată, la data de 15.07.2011, s-a procedat la verificarea autoturismului de către un reprezentant Mercedes din cadrul Ţiriac Auto Piteşti, ocazie cu care a fost stabilită seria de şasiu originală a autoturismului, ca fiind WDD2452331J2….. Apoi, s-a verificat numărul de identificare WDD2452331J20…. în baza de date de profil ,,Interdit, Sirene,, și s-a stabilit că autoturismul marca Mercedes figurează ca înmatriculat în Germania sub nr. LL-AH 908 şi este urmărit fiind furat la data de 24.04.2007.

Având în vedere constatările de fapt, raportat la documentele din dosarul de înmatriculare al acestui autovehicul şi la circumstanţele ce indică modul de operare rezultat din cercetări, ca fiind uzitat de inculpatul Sz. K., precum şi aspectele identificate cu ocazia percheziţiei informatice privind pe acest inculpat, se poate concluziona faptul că inculpatul Sz. K. a cunoscut ilicitul situaţiei autovehiculului. Acesta s-a folosit de un document autentic extern (autenticitatea vizând formularul tipizat – ce se verifică în sistemul DOCUSCAN) pentru a facilita obţinerea cărţii autovehiculului şi certificatului de autenticitate, cu complicitatea ing. inculpatul K. I., jr. care a ”omis” să observe modificarea seriei de şasiu, emiţând documentele pe această serie modificată, serie ce ulterior, a atras atenţia inginerilor din R.A.R. Piteşti. Atât complicitatea cu inculpatul K. I., jr., cât şi faptul că între  autovehiculele vizate în cauză s-au folosit şi alte taloane de înmatriculare străine pe numele lui B. A., atestă faptul că inculpatul Sz. K. a cunoscut ilicitul situaţiei juridice a acestui autovehicul.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf .Gheorghe, Biroul de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la data de 12.03.2008, de către martora M. E., la solicitarea inculpatului T. B..

Din Raportul de expertiză grafică nr. 76.017/30.09.2011, rezultă că semnătura şi scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului Mercedes Benz cu numărul de identificare WDD2452331J20…. de la rubricile ,,contribuabil - chenarul din partea stânga sus,, ,,secţiunea I,, şi de pe reversul acesteia de la rubrica ,,Subsemnatul,, au fost executate de Sz. K..

Autoturismul a fost restituit, la data de 13.09.2009, societăţii de asigurări HUK COBURG Allgemeine Versicherungen AG, deoarece proprietarul german A.O. H. H. se afla în Ungaria în concediu şi a reclamat, la data de 25.04.2007, furtul autovehiculului la organele judiciare maghiare. Proprietarul a fost despăgubit cu suma de 31.137,31 euro de societatea de asigurări HUK COBURG Allgemeine Versicherungen AG (poliţa de asigurare nr. 638/244530-N), ce astfel, s-a subrogat în dreptul de proprietate a autovehiculului în cauză.

Persoana vătămată D. A. D. a cumpărat autovehiculul înmatriculat fraudulos şi cu serie de şasiu modificată de la Sz. K. şi a urmat toate diligenţele pentru a stabili identitatea maşinii, a fost cu aceasta în R.A.R. şi la S.P.C.R.P.C.I.V. Ulterior, D. A. D. a vândut autovehiculul numitului F. V., de la care a fost indisponibilizat. Ultimul cumpărător are calitatea de martor în cauza, iar primul cumpărător D. A. D. de parte vătămată la înşelăciune. Acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a folosit talonului extern falsificat, la R.A.R. Covasna şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna (la RAR, prin participaţia improprie a numitului B. B. B., participaţie absorbită în autoratul infracţiunii continuate);

- fals intelectual, sub forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.mat) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin participaţia improprie a poliţistului a obţinut fişa şi certificatul de înmatriculare a autovehiculului, având seria de şasiu modificată şi documentaţia ce conţine talonul de înmatriculare extern fals, având cunoștință despre documentaţia deficitară, ce nu cuprindea semnătura cumpărătorului B. A. pe contractul extern, era în fotocopii, deşi trebuia să o prezinte în original;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1, 2 si 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în inducerea în eroare a cumpărătorului D. A. D. cu ocazia autovehiculul înmatriculat fraudulos, care nu avea cum să cunoască despre situaţia juridică reală a autovehiculului, ce a fost şi autentificat în R.A.R., și

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat, prin intermediul numitului B. B. B., pe inculpatul K. I., jr. să emită cartea de identitate şi certificatul de autenticitate a autovehiculului care avea seria de şasiu modificată, punând la dispoziţie documentaţia întocmită fraudulos.

2. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în emiterea în fals a cărţii de identitate şi a certificatului de autenticitate al autovehiculului, ce s-a dovedit că avea seria de şasiu modificată.

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a certificat autenticitatea autovehiculului, deşi acesta avea seria de şasiu modificată. Latura subiectivă este dovedită şi de interceptările telefonice din care rezultă că inculpatul ştia de neregulile maşinilor lui ”K….”, pe care le prezenta B. B. B..

16. Autoturismul marca BMW 560L (seria de şasiu WBANC51030B12….), an de fabricaţie 2004, seria cărții de identitate G 150…, culoare negru, ce a fost înmatriculat prima dată în jud. Covasna de către inculpatul B. P.,  sub  nr.  CV-04-….,  la  data  de 20.03.2008, pe numele persoanei vătămate B. D., beneficiar fiind inculpatul Sz. K.. Ulterior, la 26.09.2008, autovehiculul apare înmatriculat pe numele martorului B. R. din loc. Plopeni Prahova, contractul de vânzare-cumpărare fiind încheiat la data de 29.03.2008, potrivit actelor din dosar între B. D. şi B.R.

Înmatricularea actuală este cu nr. B 981 …., pe numele S. F. A., domiciliată în sector II Bucureşti.

În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul cu seria de şasiu menţionată apare în baza de date SIS cu menţiunea „dat în urmărire naţională pentru înşelăciune” în Ungaria, din data de 27.02.2008. Acest autovehicul a fost achiziţionat, la data de 21.12.2007, de către Sz. J. din Budapesta, prin credit, de la S.C. …. Consumer Finance Budapesta şi înmatriculat cu nr. KZU 188. Deoarece nu s-au achitat ratele şi autovehiculul nu a fost identificat la debitor, societatea de credit proprietară a formulat plângere penală şi a solicitat recuperarea autovehiculului cu sprijinul organelor judiciare, care l-au dat în urmărire, la data de 27.02.2008. 

Prin ordonanţa din  data de 19.01.2012 și ulterior, prin ordonanţa din data de 03.02.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, s-a dispus indisponibilizarea autovehiculului, iniţial către I.P.J. Brăila, apoi, la data de 19.10.2012, autovehiculul a fost identificat şi indisponibilizat la sediul I.G.P.R. Bucureşti. Prin biroul SIRENE s-a comunicat despre acest aspect autorităţilor maghiare, proprietarul maghiar, compania …..  Justitia Követeléskezelő Zrt., a solicitat restituirea autovehiculului, astfel că, la data de 14.11.2012, s-a dispus prin ordonanţă predarea către reprezentantul proprietarului de drept.

Autovehiculul a fost efectiv prezentat la R.A.R. Covasna, la data de 28.01.2008 (anterior dării în urmărire a autovehiculului de către autorităţile maghiare), de către B. B. B., cererea de activitate RAR fiind completată pe numele M. G. din mun. Sf. Gheorghe, însă prin expertiza grafoscopică nr. 251328/27.01.2012 efectuată la I.P.J. Covasna s-a stabilit că  scrisul şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 28.12.2008 aparţine numitului B. B. B.. Autentificarea în RAR s-a realizat de către ing. K. I., jr., în aceleaşi condiţii ca la autovehiculele prezentate anterior, respectiv s-a verificat în aceeaşi bază de date ce nu indica la acel moment autovehiculele date în urmărire prin Interpol.

 Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, rezultă faptul că documentaţia a fost întocmită de inculpatul Sz. K., B. D. neavând cunoştinţă despre aceste aspecte. Astfel, inculpatul Sz. K. a achitat şi taxa de 30 de lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, conform chitanţei nr. 2008020600021345 din data de 06.02.2008, pentru B. D.

Conform expertizei grafoscopice nr. 251486/2012, semnătura depusă cu substanţă scripturală de culoare albastră în caseta cu datele de stare civilă ale deţinătorului, de pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51030B12…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…, a fost executată de către B. P. (deoarece a tăiat numele inculpatului B. G., care nu a finalizat înmatricularea).

Semnătura depusă la rubrica „Semnătura/ştampila cumpărător”, ori  scrisul cifric depus la rubrica „Data” de pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51030B1…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…., şi nici semnătura pe cererea de înmatriculare nu au fost executate de către B. D.

Semnătura depusă în caseta (B) la rubrica „Organul financiar” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca BMW 525, a fost executată de către M. E., aceasta menţionând că a luat în evidenţă la data de 08.02.2008 autovehiculul la solicitarea inculpatului T. B..

Scrisul ori semnătura de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, declaraţia fiscală pentru scoaterea din evidenţă a autoturismului marca BMW 525, ori de pe cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pe numele B. D., datat la 02.04.2008, nu au fost executate de către Sz. K..

Conform Raportului de expertiză grafoscopică nr. 251486/2012, scrisul de mână şi semnătura (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu au fost executate de B. D.  şi au fost executate de către B. B. B.. 

Numitul B. D. are un handicap locomotor şi a declarat că K. S., prin luna ianuarie 2008, i-a cerut cartea de identitate pentru a înmatricula pe numele său o maşină, iar pentru aceasta îl va transporta cu maşina de câte ori va avea nevoie. În acest context a fost de acord să îi dea acestuia cartea sa de identitate. Nu a fost în Ungaria şi nu a semnat nici un document privind autovehiculul. După aproximativ o lună de zile, a primit de la organele fiscale o înştiinţare că are de achitat impozit auto, astfel că l-a contactat pe K. S., care a scos maşina din evidenţele fiscale. Ulterior mașina a fost de mai multe ori înstrăinată.

Martorul B. R. a declarat că a venit în mun. Brasov, pentru a vinde un autoturism, aici a găsit autovehiculul BMW 525 menționat şi a hotărât să facă schimb. Persoana cu care a tranzacţionat a fost recunoscută după foto ca fiind inculpatul Sz. K.. Acesta a discutat la telefon în limba maghiară cu o altă persoană, după care au stabilit sulta. S-au prezentat actele autovehiculelor şi cumpărătorul a observat că persoana care i-a propus schimbul nu este proprietarul din acte. I s-a spus martorului că proprietarul este un văr dând aparenţa unui mandat de înstrăinare, fără a prezenta vreo împuternicire. În acest context s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare, în prezenţa martorului B.R., care a acceptat.

Acest autovehicul a fost înmatriculat în aceeaşi manieră, modul de operare şi persoanele implicate fiind aceleaşi.

Documentaţia prezentată în R.A.R. Covasna cuprindea talonul de înmatriculare extern din care rezulta radierea de pe numele cetăţeanului maghiar. Exista un al doilea talon ce atesta acordarea unor numere provizorii pentru B. D., care ar fi cumpărat autoturismul de la societatea … Build KFT din Budapesta, la data de 25.01.2008. Acest ultim talon dă aparenţa legalităţii, însă atât factura cât şi talonul având numele lui B. D. sunt false, deoarece numitul B. D. nu a cumpărat din Ungaria acest autovehicul, iar autorităţile maghiare nu au comunicat despre eliberarea şi a unui talon de înmatriculare provizorie.

În actul de sesizare s-a reținut că numita S. F. A. nu poate avea calitatea de persoană vătămată, respectiv civilă în cauză, chiar daca s-a constituit. Aceasta poate acţiona în litigiul civil împotriva persoanei de la care a cumpărat autovehiculul, doar primul cumpărător indus în eroare de către inculpat poate fi parte în procesul penal.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, sub forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că deși inculpatul cunoştea ilicitul documentaţiei externe – talon şi factură, l-a determinat pe inculpatul B. B. B., care nu avea cunoștință de ilicitul acestora, să le folosească la R.A.R. Covasna, la înmatricularea pe numele lui B. D.;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin intermediul inculpatului B. B. B. şi prin participaţia improprie a  ing. K. I., jr., s-a emis certificatul de autenticitate al autovehiculului, pe baza facturii externe falsificate pusă la dispoziţie de inculpat;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 ( 2 a.mat.)și art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin intermediul lui B. B. B., a obţinut înmatricularea frauduloasă, fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare pe numele lui B. D. de către inculpatul B. P., ce nu a realizat că B. D. nu este adevăratul proprietar;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 199, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și  art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a pus la dispoziţia inculpatului B. B. B. documentaţia autovehiculului, pe baza căreia inculpatul B. P. a înmatriculat autovehiculul, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu.

2. în sarcina inculpatului B. P., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu şi nu a semnat fişa de înmatriculare, acceptând ca aceasta să fie semnată de inculpatul B. B. B..

3. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real  persoana ce a prezentat autovehiculul în RAR, deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. constând în instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui B. D., care nu era prezent la ghişeu şi nu avea împuternicit în acest sens.

5. în sarcina inculpatului B. B. B., săvârșirea infracțiunilor de:

 - fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a completat şi semnat cererea de activitate RAR în numele lui M. G., și

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe inculpatul B. P., în mod direct, ori prin intermedierea lui B. G.,  să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, nefiind prezentă la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna persoana pe numele căreia se înmatricula autovehiculul şi punând la dispoziţie documentaţia primită de la inculpatul Sz. K..

17. Autoturismul marca BMW 520I (serie şasiu aparentă WBANA31080B1….), culoare gri, serie carte G 189…., certificat autenticitate seria A nr. 1709…., furat din Ungaria la data de 05.03.2007, vechiul nr. unguresc JKK-295, an de fabricaţie 2006, a  fost  înmatriculat sub nr.  CV-04-….., la  data  de  24.03.2008,  de către agentul  de  poliţie  B. G.  din cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P. A., pe  numele inculpatului  B.  R..

Înmatriculare actuală este pe acelaşi nume, sub nr. CV-33-….., din data de 11.04.2008. Reînmatricularea pentru număr preferenţial s-a realizat tot de către B. G. prin intermediul inculpatului B. P. A..

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., s-a stabilit că vehiculul marca BMW 520I cu numărul de identificare WBANA31080B1…., a fost înmatriculat la data de 24.03.2008 și R.A.R. a eliberat, la data de 20.03.2008, certificatul de autenticitate seria A nr.1709… pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DC62…. eliberat de autorităţile din Ungaria, document reţinut la efectuarea înmatriculării. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat spre verificare şi aprobare.

Potrivit actelor din dosar, autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către numitul Cs. Cs. şi verificat spre autentificare de către ing. K. I., jr., iar la reînmatriculare nu s-a impus o nouă autentificare, nefiind schimbat proprietarul, însă potrivit raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011, scrisul olograf de pe cererea de activitate RAR din data de 19.03.2008 a fost executat de către B. B. B.. Semnătura de pe cerere nu reproduce semnătura titularului Cs. Cs., iar din cauza compoziţiei şi structurii simple a semnăturii, nu se poate stabili autorul.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti la reprezentanţa R.A.R. Sf. G., s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului BMW 520, nr. de înregistrare 176…., cu nr. de identificare WBANA31080818…., serie CIV G-189…., activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa CNP-lui deţinătorului pe cererea activităţii;

- semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu cea de pe cererea activităţii.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare se constată că documentaţia necesară a fost întocmită de B. P. A.. Conform Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009 semnătura indescifrabilă de la rubrica “semnătura ştampila cumpărător”, de pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca BMW 560 cu numărul de înmatriculare CV 04 …., a fost executată de B. P. A.. Semnătura de pe cererea de înmatriculare din data de 21.03.2008,  a autovehiculului marca BMW 560 a fost executată de B. P. A., beneficiar fiind inculpatul B. R..

Conform aceluiaşi raport de expertiză, scrisul de pe fotocopia facturii externe în limba maghiară, din data de 09.05.2006, dintre ….. GAS KFT- Budapesta - vânzător şi Sz. B. - cumpărător de la rubrica “Elado”(vanzator), a fost executat de B. R.. Scrisul de pe copia xerografiată a aceleiaşi facturi de la rubrica “Vevo” a fost executat de Sz. K.. Semnătura de pe contractul de vânzare-cumpărare în limba maghiară din data de 04.03.2008, dintre Sz. B. – Budapesta - vânzător şi B. R. - cumpărător de la rubrica “Elado” a fost executată  de Sz. K., ceea ce duce la concluzia că aceste documente sunt false.

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data  de 21.03.2008, de către martore M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.. Dosarul de înmatriculare a fost predat de către inculpatul T. B., coinculpatului B. P.-A., într-un local din Sf. Gheorghe, unde  se mai  aflau  inculpații  B.  R.  şi Sz. K..

La data de 21.03.2008, inculpatul B. R. a dat o declaraţie în faţa  notarului, din care rezultă că autoturismul a fost adus în România pe un trailer, cu nr. de  înmatriculare KGM -311, ceea ce nu corespunde adevărului, întrucât potrivit adresei nr. 1815620/21.07.2010 a I.G.P.F. - Punctul Comun de Contact Artand, nr. de înmatriculare KGM-311 a fost atribuit de autorităţile maghiare, în data de 28.06.2006, unui autoturism marca VW Passat.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru a mitui poliţistul de la S.P.C.R.P.C.I.V. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă. Sz. K. recunoaşte că a predat lui B. P. A. suma de 300 lei, menţionând că aceşti bani erau pentru plata taxelor şi a „serviciilor” de intermediere prestate de B. P. A., care i-a spus că îi cunoaşte pe toţi lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi poate obţine urgent înmatriculări, în maxim o zi, fără prea multă vigilenţă la verificarea documentaţiei. 

Inculpatul B. R., în declarația dată nu a fost sincer, susținerile acestuia fiind contrazise de expertiza grafoscopică, arătând că a semnat contractul de vânzare-cumpărare, aspecte dovedite ca fiind nereale. Inculpatul arată că l-a însoţit pe Sz. K. la RAR, unde acesta a obţinut certificatul de autenticitate de la un inginer, la administraţia fiscală s-au deplasat împreună, au cerut ajutorul inculpatului T. B. pentru urgentare, dând lui Sz. K. 50 lei, pentru a nu sta la coadă, iar la S.P.C.R.P..C.I.V. Covasna, dosarul i-a fost predat inculpatului B. P. A., inculpatul Sz. K. cerându-i 100 lei pentru a nu pierde o zi la ghişeu, bani pe care urma să îi predea lui B. P. A..

Autoturismul în cauză a fost indisponibilizat, la data de 18.03.2011, de la inculpatul  B. R. din mun. Sf. Gheorghe, în baza rezoluţiei de ridicare silită din aceeaşi dată, deoarece nu s-a probat provenienţa şi deţinerea licită a autoturismului şi se impunea verificarea tehnică a seriilor de şasiu.

Procedându-se la examinarea criminalistică a autoturismului şi efectuarea unui raport de constatare de către ing. P. C. din cadrul R.A.R. Covasna, s-a stabilit modificarea seriei de şasiu, modificarea dând aparenţa unei lovituri accidentale la al 13-lea caracter. A ridicat suspiciuni, coincidenţa urmei de lovire la aceeaşi cifră a seriei de şasiu ce este pansonată pe caroserie în două zone diferite, una fiind pe partea interioară a aripei. S-a stabilit că seria originală de şasiu este WBANA31080B16….. şi nu finalul seriei aparente, respectiv ,,….,, cifra 6 fiind modificată cu cifra 8, aspect confirmat şi de datele furnizate de computerul de bord- serie şasiu ,, …B160… ,, (raport de expertiză nr. 75530/06.04.2011 f. 346-360 din vol. III maşini).

Autorităţile maghiare, prin adresa nr. 2371180/09/BCR din 19.06.2009 a Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol, au comunicat faptul că autoturismul în cauză, având seria şasiu  WBANA31080B1…., figurează înmatriculat în Ungaria din data de 13.07.2005, sub nr. JKK 295 pe S.C. …. Leasing S.R.L., fiind declarat furat la data de 05.03.2007. Certificatul de înmatriculare unguresc depus la dosarul de înmatriculare al autoturismului în jud. Covasna, cu seria DC62…. este fals, acesta nu a fost vreodată emis pentru autoturismul marca BMW 520, ci pentru un autoturism marca Renault Clio. S-a stabilit faptul că autoturismul marca BMW 520 serie şasiu WBANA31080B1…., cu nr. de înmatriculare JKK-295 a făcut obiectul contractului de leasing încheiat la data de 28.06.2005 de ….. Lizing ZRT- Szeged şi Sz. B. – Budapesta și, ulterior, chiriaşul Sz. B., în luna martie 2007, a predat numitului L. Zs. autovehiculul pentru a-l utiliza şi găsi un înlocuitor în contractul de leasing, după acest moment nu a mai putut contacta această persoană ce deţinea un service auto pentru BMW în Budapesta,  astfel că a  formulat plângerea în luna iulie 2007,  la organele judiciare maghiare, care au dat în urmărire acest autovehicul la data de 19.07.2007,în dosarul nr. 151-3167/2007 al Poliţiei Budapesta, Secţia de Poliţie a sect. XI. La data de 30.05.2011, autoturismul a fost restituit proprietarului maghiar …..  Lizing ZRT.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, a falsificat factura externă, la cumpărător fiind scrisul inculpatului, factură despre care s-a dovedit că este falsă, care a fost folosită în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului;

 - instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (3 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat, prin intermediul inculpatului B. B. B., pe inculpatul K. I., jr. să emită cartea de identitate şi certificatul de autenticitate a autovehiculului, care avea seria de şasiu modificată, factura externă şi talonul de înmatriculare străin falsificate. A doua oară, fiind reînmatriculat pe acelaşi nume, nu s-a impus o nouă autentificare, doar s-a emis o altă carte de identitate;

- fals intelectual, prin participație improprie, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă, de două ori - două numere de înmatriculare diferite, pe numele lui B. R., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.PC.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă,  să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în complicitate la instigarea poliţistului să înmatriculeze de două ori autovehiculul, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe inculpatul B. R. să declare mincinos la notar, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului, aspect  ce-i folosea la întocmirea documentaţiei de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe inculpatul B. R. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declaraţiei, prin participaţia improprie a notarului public, și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului B. G., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate),  predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A.. 

2. în sarcina inculpatului B. R., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, a falsificat factura externă, la vânzător fiind scrisul inculpatului, factură despre care s-a dovedit că este falsă, care a fost folosită în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, aspect coroborat și cu declarația mincinoasă dată la notar;

- uz de fals, prin participație improprie, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap.la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a folosit, prin participaţia improprie a inculpaţilor B. B. B. şi B. P. A., talonul de înmatriculare străin, falsificat, la R.A.R. și la  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, ştiind că şi factura de provenienţă a semnat-o în fals;

- fals în declarații, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a declarat mincinos la notar, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului; 

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe notarul public să dea încheierea notarială de autentificare a declaraţiei mincinoase, semnată de notarul care nu cunoştea realitatea;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a semnat factura externă în fals, fiind astfel complicele inculpatul Sz. K. la instigarea, prin intermediul inculpatului B. B. B., a inculpatului K. I., jr. să emită cartea de identitate şi certificatul de autenticitate a autovehiculului, care avea seria de şasiu modificată, factura externă şi talonul de înmatriculare străin falsificate. A doua oară, fiind reînmatriculat pe acelaşi nume, nu s-a impus o nouă autentificare, doar s-a emis o altă carte de identitate;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, în formă continuată, prev. de  art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (4 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul Sz. K. a obţinut înmatricularea frauduloasă, de două ori - două numere de înmatriculare diferite, pe numele său, fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul Sz. K. apus la dispoziția  inculpatul B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze autovehiculul în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în complicitatea inculpatului la instigarea poliţistului să înmatriculeze, de două ori, autovehiculul pe numele său, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, el nefiind niciodată prezent la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- tăinuire, prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a primit şi folosit autovehiculul, a cărei provenienţă ştia că este ilicită, din moment ce împreună cu inculpatul Sz. L. au falsificat factura externa, inculpatul necumpărând efectiv autovehiculul din afara ţării, și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a dat inculpatului Sz. K., suma de 100 lei, pentru a ajunge inculpatul B. P. A., pentru ca acesta din urmă, în temeiul influenţei ce are asupra polițiștilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite.

3. în sarcia inculpatului B. G., săvârșirea infracțiuniil de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat de două ori autovehiculul pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens, acceptând ca cererea şi fişa de înmatriculare să fie semnate de către inculpatul B. P. A. în locul proprietarului B. R.. Această permisiune la fals în înscrisuri oficiale se subscrie abuzului în serviciu în contextul repetării acestui gen de fapte de către acelaşi inculpat B. P. A., creând un avantaj beneficiarului real B. R.. 

4. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea cererii (formular special) şi a fişei de înmatriculare în locul inculpatului B. R.;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată,  prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 și art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G. să înmatriculeze, de două ori, autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, nefiind prezent la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna inculpatul B. R., și

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului B. G., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului B. G., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

5. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în întocmirea în fals a  cărţilor de identitate şi certificatului de autenticitate ale autovehiculului la acordarea celor două numere de înmatriculare, și

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta și a certificat autenticitatea autovehiculului, deşi acesta avea seria de şasiu modificată, seria originală fiind indicată corect de computerul de bord al autovehiculului. De asemenea, nu a efectuat verificare în EUCARIS. Latura subiectivă este dovedită şi de interceptările telefonice din care rezultă că inculpatul ştia de neregulile maşinilor lui ”K…..”, pe care le prezenta B. B. B.. Aşa cum prima dată a autentificat deşi seria de şasiu era modificată, la fel a realizat verificarea şi a doua oară, pentru schimbarea numărului de înmatriculare. De două ori a verificat acest autovehicul, fără a bloca înmatricularea, deşi seria de şasiu era modificată. Acest aspect înlătură, o dată în plus, susţinerea  inculpatului în sensul neglijenţei.

18. Autoturismul marca Audi S8 QUATTRO (serie şasiu WAUZZZ4D22N0……), an de fabricaţie 2002, culoare gri, seria cărții de identitate E 747…., certificatul de autenticitate seria A 1709….., a fost înmatriculat sub nr. CV-75-…. la data  de 21.03.2008, de către agentul de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V.  Covasna, pe numele inculpatului Sz.  K..

 Înmatricularea actuală este pe numele lui V. M. din mun. Bucureşti, la data de 25.06.2010, sub nr. B-23-….. Autovehiculul a fost declarat furat din Bucureşti la data de 24.09.2010.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., în perioada martie – aprilie 2011, privind modul de înmatriculare, s-a stabilit cu privire la vehiculul marca Audi S8 Quattro cu nr. de înmatriculare CV-75-…., operaţiune efectuată de agentul şef de poliţie A. D., cumpărător Sz. K., CNP ….., fost BV-01-…., AUDI SS WAUZZZ4D22N00…… an fabricaţie 2002, dosarul cuprinde toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Autovehiculul a fost prezentat la R.A.R. Sf. Gheorghe de către B. J., care  a declarat faptul că el a fost cel care a adus în ţară, pe platformă, autovehiculul cumpărat din Germania ca urmare a unei comenzi făcute de  S.C. R……… S.R.L. Braşov sau ……… Leasing Braşov și ulterior omologării, acesta a predat toate documentele aferente unui reprezentant al respectivei societăţi.  Inculpatul Sz. K. a cumpărat autovehiculul de la numitul C. O. E. care îl cumpărase de la ………… Leasing Braşov.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului Audi S8 cu nr. de identificare WAUZZZ4D22N0….., serie CIV E-747…., nr. de înregistrare 132…., activitate efectuată de ing. U. B., care în anul 2005 a verificat şi omologat acest autoturism pentru prima dată în România și anume, nu s-a regăsit în sistemul informatic dovada efectuării verificării documentelor în programul Docuscan.

Înmatricularea autoturismului s-a făcut prin intermediul inculpatului B. P.-A., la solicitarea inculpatului Sz. K., inculpatul B. P. A. declarând că, pentru numărul preferenţial de înmatriculare, s-au remis anumite sume de bani. Pentru acest motiv, autovehiculul a fost vizat de cercetări. Relativ la remiterea unor eventuale sume de bani nu există probe certe, fiind doar declaraţii contrare ale celor cercetaţi relativ la acest aspect.

În anul 2011, după identificarea şi indisponibilizarea autovehiculului în localitatea Hârlău, s-au efectuat verificări privind situaţia juridică a acestuia, constatându-se că ulterior reclamării furtului, acesta a fost găsit de organele de poliţie din Bucureşti care, la data de 26.09.2010, l-au restituit proprietarului V. M., având o serie de avarii, inclusiv lipsa plăcuţelor cu numerele de înmatriculare, a motorului complet echipat şi a cutiei de viteze.  Cu toate că autovehiculul făcea obiectul unui dosar penal şi proprietarul ar fi trebuit să fie obligat la păstrarea posesiei autovehiculului, V. M. a vândut acest autovehicul, care s-a revândut de încă două ori, ajungând  în deţinerea numitului S. I.

Fiind verificat tehnic criminalistic, precum şi în R.A.R., s-a constatat că motorul montat pe autovehiculul în cauză  are seria integral polizată.

Având în vedere cele constatate, s-a apreciat că autoturismul poate fi restituit deţinătorului care şi-a dovedit legalitatea posesiei printr-un înscris ce atestă cumpărarea și i s-a adus la cunoştinţa acestuia că nu poate circula în condiţii legale pe drumuri publice, până la momentul emiterii unei noi cărţi de identitate şi a unui nou certificat de înmatriculare, care să conţină elementele de identificare reale.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul, obţinând număr preferenţial în regim de urgenţă. Predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K. cât şi de inculpatul B. P. A..

2. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula cu număr preferenţial și urgent, autovehiculul.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

- // -

19. Autoturismul marca SKODA FABIA (serie şasiu TMBPH16YX2351…..), culoare albastru, an fabricaţie 2001, număr provizoriu de înmatriculare CV -011010, eliberat de către agent şef S. V. V., la data de 26.03.2008. pe numele lui G. I. din loc. Vârghis, care nu a avut cunoştinţă şi nu a solicitat această înmatriculare, nu face obiectul prezentei cauze, însă vom prezenta situația acestui autoturism pentru circumstanțiere.

Astfel, numitul G. I. a reclamat la S.J.A. Covasna faptul că ar fi aflat că a fost sancţionat contravenţional relativ la un autovehicul ce apărea înmatriculat provizoriu pe numele său, respectiv Skoda Fabia, în consecință s-a procedat la verificarea documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare și s-a constatat că documentaţia necesară a fost întocmită de Sz. B. din com. Vârghiş. Conform Raportului de expertiză nr. 76.017/30.09.2011, semnătura depusă la rubrica „Semnătura deponent” de pe chitanţa nr.584586/1, seria AAB 36957787 din data de 26.03.2008, reprezentând plata taxei privind autorizarea provizorie de circulaţie a fost executată de către Sz. B..

De asemenea, s-a stabilit că semnăturile depuse pe cererea de acordare a numerelor provizorii a autoturismului marca Skoda Fabia, de la rubrica ,,SEMNĂTURA” şi ,,Am primit autorizaţia, plăcile de înmatriculare şi chitanţa”, respectiv de la rubrica „Semnătura cumpărătorului” de pe contractul de vânzare-cumpărare (cumpărător G. I.) a autoturismului marca Skoda Fabia, serie şasiu TMBPH16YX235….., din data de 26.03.2008, nu au fost executate de către G. I..

La data de 26.03.2008, conform procesului-verbal întocmit în baza notei de supraveghere operativă existente la dosarul cauzei, în jurul orei 10.00, Sz. B. a parcat autoturismul proprietate personală marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare provizoriu CV-010… în mun. Sf. Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918, iar la ora 10.05 a intrat în incinta Serviciului de Impozite şi Taxe al Primăriei Sf. G.. La ora 10.30 a ieşit ţinând în mână mai multe documente format A4 şi s-a deplasat în Piaţa G. Aron din mun. Sf. Gheorghe intrând în sediul CEC. Ulterior, Sz. B. s-a deplasat pe str. Tigaretei, la biroul “ Acte auto pentru radieri şi înmatriculari” de unde, ţinând în mână o copie a unei cărţi de identitate a unui vehicul, a traversat strada la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna (ora 11.10) și  la ora 11.25, a ieşit din sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, având asupra sa plăcuţele cu numere provizorii, roşii, fiind vizibile doar ultimele cifre, respectiv “CV…010”

Procedând la efectuarea verificării în bazele de date au rezultat următoarele: Număr provizoriu - CV 011010; Data emiterii: 26 martie 2008; Deţinător – G. I. din com. Vârghiş, nr. ….. , jud. Covasna,  Marca autovehicul/model-Skoda Fabia,Culoare –Albastru; An fabricaţie -2001; Serie şasiu- TMBPH16YX235…..;

După momentul expirării valabilităţii numerelor provizorii, autoturismul marca Skoda Fabia apare înmatriculat pe Asociaţia Familială …… din mun. Odorheiul Secuiesc, sub nr. HR-06-……..

Contractul de vânzare cumpărare în fals pe numele lui G. I. a fost folosit doar pentru obţinerea numărului provizoriu.  Factura de provenienţă este pe numele M. A., ce afirmativ a vândut autovehiculul lui G. I.. S-au efectuat verificări privind factura externă de provenienţă şi s-a stabilit autenticitatea acesteia.

M. A. a declarat că s-a ocupat cu vânzări de autovehicule second-hand, nu poate preciza concret despre autovehiculul menţionat, însă sigur nu îl cunoaşte pe Sz. B. şi nici pe G. I. din jud. Covasna. În această situaţie, contractul de vânzare-cumpărare reprezintă un fals ce i-a folosit lui Sz. B. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna.

 Autovehiculul a fost legal achiziţionat din Ungaria de către M. A.. Acesta a înstrăinat autovehiculul, fără a se înmatricula fiecare vânzare, iar în final autoturismul a ajuns în posesia lui Sz. B. care, pentru a putea circula cu autovehiculul avea nevoie de numere provizorii. Astfel a folosit contractul încheiat în fals pe numele lui G. I..

G. I. a arătat că deţine un autoturism marca Dacia 1310, de culoare albă, cu numărul de înmatriculare CV-04-…. pe care l-a achiziţionat în luna februarie 2008 de la numitul Sz. B. din comuna Vârghiş, jud. Covasna, persoană căreia i-a încredinţat cartea sa de identitate pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare şi ulterior a-i înmatricula autoturismul  în cauză.

20. Motocicleta marca Suzuki WVCK (seria şasiu JS1CK1111001….), culoare albastru, serie carte de identitate G 185…,  a fost înmatriculat  sub  nr. CV-74-…,  la  data  de 07.05.2008,  pe  numele lui Sz. K. de către A. D.. Din studiul dosarului de înmatriculare rezultă că A. D. a semnat pentru înmatriculare, ca fiind efectuată la data de 07.04.2008, cererea de înmatriculare adresată S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna fiind datată 07.05.2008, iar actele din RAR şi de la organele fiscale au dată anterioară cererii. Înmatricularea actuală: C. C. din Bucureşti, B-777-…, 04.06.2010. Autovehiculul a fost verificat tehnic şi nu s-au constatat neconformităţi. Motocicleta a fost cumpărată din reprezentanţa Bucureşti, fiind prezentată pentru autentificare la R.A.R. Bucureşti. 

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit că nu sunt neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Suzuki WVCK cu nr. de identificare JS1CK1111001……, serie CIV G-185…., nr. de înregistrare 969…., activitatea de eliberare CIV vehicul nou fiind efectuată la R.A.R. Bucureşti.

Prezentarea cazului de înmatriculare al acestui autovehicul în actul de sesizare, a fost în circumstanţierea relaţiei inculpaţilor Sz. K. şi A. D., dosarul de înmatriculare fiind verificat alături de celelalte în care cei doi sunt implicaţi, prezentate în prezentul rechizitoriu, deci nu face obiectul prezentei cauze.

- // -

21. Autoturismul marca Audi 8 E /A4 (serie şasiu WAUZZZ8E15A10…..), an fabricaţie 2005,  culoare negru, serie carte de identitate G 220…., certificat de autenticitate seria A nr. 1710……, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-….., la data de 10.04.2008, pe numele K. Z. A. din mun. Sf. Gheorghe, de către agent şef de poliţie inculpatul A. D. din cadrul SPCRPCIV Covasna, beneficiarul fiind inculpatul Sz. K..

Înmatriculare actuală, din data de 01.04.2011, este pe numele C. V. G. din mun. Târgovişte, jud. Damboviţa sub nr. DB-08-…... Anterior autoturismul a fost înmatriculat, la data de 23.05.2008, pe numele D. A. din or. …………….. sub nr. AG-33-….., iar apoi a fost înmatriculat la data de 18.06.2008 pe numele lui U. R. din Oneşti, jud. Bacău, sub nr. BC-05-….., la data de 18.06.2008.

Tatăl numitului D. A., D. F., a fost cel care s-a ocupat efectiv de achiziţionarea autovehiculului şi declară că l-a cumpărat de la târg, de la o persoană din judeţul Arges, autovehiculul având număr de înmatriculare de Covasna. Ulterior, nefiind mulţumit de situaţia tehnică a autovehiculului, l-a revândut. Situaţia de fapt prezentată atestă că nu s-au urmat toate diligenţele pentru stabilirea situaţiei juridice a autovehiculului, astfel că nu se poate reţine comiterea infracţiunii de înşelăciune, având ca persoană vătămată pe primul cumpărător care şi-a reînmatriculat autoturismul.

Totodată, se constată că autovehiculul a fost scos din evidenţa fiscală de pe numele lui K. Z. A., în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat afirmativ între K. Z. A. şi C. R. din Braşov. Acesta din urmă îl cunoaşte pe inculpatul Sz. K., aşa cum se prezintă în situaţia autovehiculelor vizate în cauză, care au urmat aceeaşi filieră de înstrăinare. Nu s-a putut dovedi însă în mod cert că între cei doi, direct sau prin intermediar, ar fi existat o înţelegere frauduloasă. Contractul de vânzare-cumpărare menţionat este semnat în fals la vânzător, aspect ce nu poate însă certifica faptul că cel care a cumpărat ştia aceasta, iar expertiza grafoscopică nu a putut stabili cert cui aparţine semnătura.

Persoana vătămată K. Z. A. a declarat că nu a cunoscut nimic despre această înmatriculare, l-a cunoscut pe inculpatul B. P. A. când acesta l-a ajutat la o altă înmatriculare, intrând astfel în posesia cărţii sale de identitate.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a dat inculpatului Sz. K. copia cărţii de identitate a lui K. Z. A., ulterior urmând demersurile de înmatriculare, în baza documentelor puse la dispoziţie de Sz. K.. Nu cunoaşte nimic de modul în care autovehiculul deţinut de inculpatul Sz. K. a fost înstrăinat.

Implicarea inculpatului Sz. K. rezultă din declaraţii şi se coroborează cu faptul că în numele lui s-a completat cererea de activitate RAR. S-a stabilit că cererea este semnată de T. A., amic cu inculpatul B. B. B., acesta din urma  ocupându-se la RAR de maşinile de interes pentru inculpatul Sz. K..

 Autoturismul a fost prezentat, potrivit actelor din dosar,  la R.A.R. Covasna de către inculpatul Sz. K. şi verificat spre autentificare de către ing. K. I. jr., însă potrivit Raportului de expertiză tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 75803 din data de 18.07.2011 scrisul olograf şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 09.04.2008, în numele lui Sz. K., au fost executate de către T. A. În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 -06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Audi A4  cu nr. de identificare WAUZZZ8E15A10…., serie CIV G-220…, nr. de înregistrare 177…, activitate efectuată de ing K. I. I. și anume:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- semnătura consemnată pe cererea activităţii şi pe raportul de verificare nu par a fi identice.

În urma verificării documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare şi prin Raportului de expertiză nr. 76.017/30.09.2011, s-a stabilit faptul că semnătura depusă la rubrica „vevo” pe contractul de vânzare-cumpărare din data de 31.03.2008, a autovehiculului marca Audi 8E, nu a fost executată de către K. Z. A.

Luarea în evidenţa Primăriei mun. Sf. Gheorghe la biroul Taxe şi impozite a fost făcută de către martora I. P., raportul de expertiză nr. 76.017/30.09.2011, stabilind că scrisul de mână depus în caseta (B) de pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca Audi 8E, cu serie şasiu WAUZZZ8E15A10….., înmatriculat cu nr. CV-04-…., a fost executat de către I. P. De asemenea,  s-a stabilit că scrisul depus pe reversul declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Audi 8E cu nr. de înmatriculare CV-04-…., la rubricile „contribuabil-chenarul din partea stângă sus”, „Secţiunea I” şi de pe verso-ul acesteia la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere”,  a fost executat de către T. B..

Plata taxei de primă înmatriculare apare ca fiind achitată de către K. Z. A., însă scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost recunoscut de K. Z. A.

Acest autovehicul a fost identificat în posesia numitului C. V. G. care s-a sustras însă predării lui pentru verificare tehnică, existând suspiciuni că seria de şasiu a acestui autovehicul a fost modificată, iar seria originală ar putea aparţine unui autovehicul sustras din Ungaria. Pentru acest motiv, la I.P.J. Dâmbovița s-a înregistrat dosar penal pe numele numitului C. V. G., pentru comiterea infracţiunii de tăinuire.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la inculpatul Sz. K. suma de 300 lei, reprezentând suma pentru mituirea inculpatului A. D. şi „plata” pentru serviciile sale de intermediere şi influenţă.

Inculpatul Sz. K. a recunoscut că a predat lui B. P. A. suma de 300 lei, menţionând că aceşti bani erau pentru plata taxelor şi a „serviciilor” de intermediere prestate de B. P. A., care i-a spus că îi cunoaşte pe toţi lucrătorii de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna şi poate obţine urgent înmatriculări, în maxim o zi, fără prea multă vigilenţă la verificarea documentaţiei. 

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în forma participației improprii, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a folosit la RAR, prin participaţia improprie a numitului T. A., contractul de vânzare-cumpărare extern semnat în fals la cumpărător;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înţelegerea cu inculpatul B. P. A. ca acesta să folosească în documentaţia depusă  la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna contractul de vânzare-cumpărare extern, falsificat în ce priveşte numele cumpărătorului;

- fals intelectual, prin participație improprie, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, prin intermediul numitului T. A., a obținut, prin participația improprie a inculpatului K. I., jr. certificatul de autenticitate al autovehiculului, care avea actul de proveniență falsificat;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul înv. B. P. A., înmatricularea frauduloasă, pe numele lui K. Z. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă,  să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.prn. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, și 

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate), predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A.. 

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite  şi în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu şi nu s-a prezentat împuternicire, care nu este proprietarul autovehiculului, iar documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A.. În contextul repetării aceluiaşi gen de fapte ce indică o metodă ce susţine o rezoluţie infracţională unică, în beneficiul aceloraşi persoane implicate în înmatriculările frauduloase, se  poate reţine cel puţin intenţia indirectă la comiterea faptelor de fals intelectual, ca acte materiale ale infracţiunii continuate, fiind dovedită cert intenţia inculpatului, existând interceptări ale unor convorbiri telefonice elocvente în acest sens, rezultând că în unele cazuri inculpatul A. D. a pus la dispoziţie copie după CI-ul persoanei pe numele căruia înmatricula, iar alteori cerea copia unei cărţi de identitate ce lipsea din documentaţia depusă.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului A. D., să înmatriculeze fraudulos autovehiculul,  pe numele lui K. Z. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare; 

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea documentaţiei ce cuprindea contractul de vânzare-cumpărare extern falsificat la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  ştiind că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. cartea de identitate a numitului K. Z. A.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că şi nu a identificat real persoana ce a prezentat autovehiculul în R.A.R., deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta și a autentificat autovehiculul fără a verifica în Eucaris.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale I. P. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui K. Z. A., care nu era prezent la ghișeu și nu avea împuternicit.

22. Auto marca VW Transporter (seria şasiu WV1ZZZ70ZXH0….), culoare roşie, seria cărții de identitate G 220…, seria certificatului de autenticitate A 1710…, înmatriculat la data de 14.05.2008 sub numărul de înmatriculare CV 04 ….., pe S.C. AP …… S.R.L., de către inculpatul A. D., prin intermediul inculpatului B. P. A., beneficiar fiind S.C. …… S.R.L. Sf. Gheorghe.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna  în dosarul de înmatriculare, se constată că documentaţia a fost întocmită de către inculpatul B. P. A.. Astfel, inculpatul B. P. A. a achitat şi taxa de 30 de lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, conform chitanţei nr. 20080507000744747 din data de 07.05.2008 pentru Alimentaţie Publică ……. Din Raportul de expertiză grafoscopică nr. 251486/2012, rezultă că scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost executat de E. A. şi a fost executat de către B. P. A..  Conform aceleiași expertize semnătura depusă la rubrica „Gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat operaţiunea” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca VW Transporter, a fost executată de către A. D..

Autovehiculul aparţine societăţii care a delegat pe numitul E. A. să-l înmatriculeze. În acest sens s-a emis un ordin de deplasare (delegaţie) pentru reprezentare oficială în faţa autorităţilor, pentru înmatriculare.  Conform aceluiaşi raport de expertiză anterior menţionat, scrisul cifric depus la rubrica „Data” pe ordinul de deplasare (delegaţie nr.11 din data de 14.05.2008), a fost executat de către A. D.. Acest aspect subliniază relaţia dintre acest lucrător de poliţie şi inculpatul B. P. A., confirmând ceea ce se susţine în declaraţii, respectiv că atunci când nu erau întocmite corect înscrisurile necesare înmatriculării, se completau la ghişeu, totodată că nu a fost prezent numitul E. A., iar poliţistul A. dădea girul documentelor, implicându-se direct.

Scrisul depus pe aversul declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca VW Transporter, seria şasiu WV1ZZZ70ZXH0…., a fost executat de către T. B..

Chitanţa seria TS2B nr. 0895971 prin care se atestă plata taxei de primă înmatriculare în cuantum de 10.638,50 lei, este falsă, însă din  declaraţiile martorului E. A.,  rezultă că inculpatul B. P. A. s-a ocupat de achitarea şi eliberarea acestui document.

În circumstanţierea acestui aspect trebuie reţinut că din interceptările convorbirilor telefonice ale inculpatului B. P. A. (din data de 06.03.2009, vol. cuprinzând procesul-verbal de coroborare a probatoriului şi interceptări, f. 698 - 709) a rezultat că acesta, în cazul unui alt autovehicul vizat a fi înmatriculat prin intermediul inculpatului, ar fi avut o implicare directă în obţinerea chitanţei pentru plata taxei de prima înmatriculare, înţelegându-se că contravaloarea taxei este beneficiul său, pe care îl putea împărţi cu numitul K. A. Nu s-a realizat dezideratul propus datorită intervenţiei organelor judiciare în prezenta cauza. Aceste circumstanţe constituie un indiciu în sensul că inculpatul B. P. A. a cunoscut ilicitul chitanţelor ce au fost folosite la înmatricularea autovehiculelor vizate de cercetări, autovehicule ce au fost deţinute de inculpatul Sz. K..

Situaţia acestui autovehicul s-a prezentat vizând aspectul chitanţei de plată a taxei de primă înmatriculare ce s-a dovedit a fi falsă, însă  nu a fost posibil de probat cine a comis falsul chitanţei, însă, din interceptări rezultă că B. P. A. a cunoscut ilicitul chitanţei şi faptul că a beneficiat de pe urma falsului chitanţei. Nu s-a probat nici participaţia numitului K. A. cu care se poartă discuţiile interceptate pe tema “actelor”, astfel că se va reţine în seama inculpatului B. P. A. comiterea infracţiunii de uz de fals, latura subiectivă fiind susţinută de proba interceptărilor convorbirilor telefonice.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atesta în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o, metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum se prezintă în situaţia de fapt. Acesta a cunoscut că nu a achitat taxa pe care a jusitificat-o cu chitanţa falsă, și

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, reprezentat de organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă. Modificările survenite ulterior consumării/epuizării activităţii infracţionale, cu privire la cuantumul taxei speciale, nu sunt de natură să influenţeze producerea pagubei la bugetul de stat, urmarea infracţiunii stabilindu-se raportat la reglementările în vigoare de la data săvârşirii faptelor. Doar proprietarii vehiculelor care au procedat la înmatricularea lor cu respectarea procedurilor legale pot obţine restituirea acesteia, făcând dovada plăţii legale şi efective a taxei.

23. Autoturismul marca Mercedes Benz C 200 CDI (serie şasiu WDD2040071A13…..), culoare gri, seria cărții de identitate 274….., certificatul de autenticitate seria A nr. 1833…., an de fabricaţie 2008, nr. de înmatriculare austriac  LL193CC, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-…., de  agentul şef de  poliţie A. D., la data de  04.06.2008, pe  numele persoanei vătămate B. E., în vârstă de 80 ani la momentul înmatriculării, fără ca aceasta să aibă cunoştinţă despre înmatriculare. Autoturismul a fost înmatriculat prin intermediul numitului B. P. A., beneficiarul fiind inculpatul Sz. K..

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V. privind modul de înmatriculare al autoturismului, s-a stabilit că documentaţia a fost primită de agent şef de poliţie A. D., care l-a înmatriculat ca vehicul nou importat, cu toate că pe certificatul de autenticitate seria A nr.1833…., emis de R.A.R.,  la data de 02.06.2008, figurează că vehiculul în cauză deţine certificatul de înmatriculare seria A17650…. eliberat de autorităţile din Austria, document ignorat de către inculpatul A. D. la efectuarea înmatriculării, acesta încălcând prevederile art. 7 al. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor. De asemenea, în conformitate cu prevederile cuprinse în fişa de proceduri privind înmatricularea unui vehicul uzat – importat (IP-3) din Metodologia de înmatriculare aprobată prin Dispoziţia directorului D.R.P.C.Î.V. nr.110205/29.11.2006, agentul şef de poliţie A. D. avea obligaţia de a identifica solicitantul şi de a nu accepta altă persoană decât în baza unei procuri speciale, de a verifica existenţa documentelor la dosar şi de a prezenta dosarul spre verificare şefului de birou/compartiment şi spre aprobare şefului de serviciu, verificare şi aprobare ce trebuiau certificate prin semnătură pe fişa de înmatriculare.

Autovehiculul a fost efectiv prezentat la R.A.R. Covasna de către inculpatul B. B. B., care a declarat că titularul actului de deţinere al autovehiculului este Sz. K.. Raportul R.A.R. îl atestă pe inculpatul Sz. K. ca deţinător al autovehiculului. Expertiza tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 251328/27.01.2012 efectuata la I.P.J. Covasna a concluzionat faptul că, scrisul olograf de pe cererea de activitate RAR aparţine numitului B. B. B.. S-a stabilit iniţial că autentificarea a fost realizată de către ing. V. L., ce are codul de identificare „09” din cadrul R.A.R. Covasna. Ulterior, în urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului, Mercedes C200 cu nr. de identificare WDD2040071A13…., serie CIV  G-274…, nr. de înregistrare 180…., activitate efectuată de ing. P. C., acesta fiind cel care are repartizat codul de identificare „09”din cadrul R.A.R. Covasna, respectiv:

- nu s-a regăsit în sistemul informatic dovada efectuării verificării documentelor în programul Docuscan;

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- seria cărţii de identitate (C.I.) a prezentatorului este consemnată greşit atât pe cererea activităţii cât şi în programul de registru (anexa 2).

În R.A.R., pentru emiterea certificatului de autenticitate, se verifică de către inginerul căruia i s-a repartizat autovehiculul, autenticitatea documentului ce confirmă înmatricularea autovehiculului ce provine din spaţiul U.E.  Această verificare se realizează prin introducerea în programul Docuscan şi presupune evaluarea originalităţii elementelor de siguranţă (procedura RAR  PS-D 500-01, ediţia a 4 -a).  Cu toate că s-a emis certificatul de autenticitate, probatoriul a indicat, la unele dintre autovehiculele vizate de cercetări, că au fost autentificate în baza unor documente falsificate, aşa cum s-a comunicat prin Interpol, ceea ce indică faptul că nu s-au verificat documentele în programul Docuscan.

După verificarea documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, s-a stabilit că inculpatul B. P.-A. s-a ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării autoturismului. Tot el a „făcut rost” şi de o copie după cartea de identitate a persoanei vătămate B. E., prin intermediul nepotului acesteia, numitul S. L. (şef al inculpatului B. P. A.).

Din raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009 a rezultat faptul că semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-…. de la rubrica “semnătura ştampila cumpărător” nu reproduce semnătura numitei B. E. De asemenea, semnătura de pe cererea tip, din data de 04.06.2008, folosită la înmatricularea autoturismului marca Mercedes Benz cu numărul CV-04-…. a fost executată de inculpatul  B. P. A.., iar semnătura de pe contractul de vânzare-cumpărare extern din data de 27.05.2008 al autoturismului marca Mercedes Benz cu seria şasiu WDD2040071A1….. nu reproduce semnătura numitei B. E.

Luarea în evidenţă a autoturismului la Primăria mun. Sf. Gheorghe, s-a  efectuat  la  data  de  03.06.2008,  de  către  martora  M. E.,  la solicitarea inculpatului T. B.. Persoana vătămată B. E. nu a fost la primărie în vederea luării în evidenţă a acestui autoturism și, conform raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Mercedes Benz cu seria şasiu WDD2040071A13….., (mai puţin cel destinat completării de organul fiscal) a fost executat de Sz. K..

Conform adresei nr. 1273/06.04.2009 a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, chitanţa seria  TS2B nr. 0998075,  în valoare  de  2.757,73  lei, prin care  se dovedeşte  achitarea  taxei  de  primă înmatriculare,  nu figurează  ca  fiind  eliberată de către Trezoreria jud. Covasna.

Plata taxei de primă înmatriculare apare ca fiind achitată afirmativ de către B. E., însă scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost recunoscut de B. E.

În urma efectuării verificărilor prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul  Naţional Interpol – s-a  stabilit  faptul  că autoturismul în cauză figurează furat din Viena,  conform bazei  de date  A.S.F. – Interpol, din data de 28.07.2008, când autoturismul a fost închiriat de numitul L. I. posesor al paşaportului american nr. …………….

Autovehiculul a fost o singură dată înmatriculat în Romania şi figurează în bazele de date ca fiind furat din Austria la data de 28.07.2008. Vehiculul a fost identificat la numitul P. V. A. din Pitesti şi ridicat de către organele de poliţie, ulterior fiind predat reprezentantului societăţii AVIS Autovermietung GESMBh Austria, la data de 02.03.2009, conform ordonanţei nr. 432/P/25.02.2009 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Acest autovehicul a fost împrumutat de la o altă persoană din Bucureşti, fără a se putea stabili cert cine a vândut autovehiculul imediat după înmatricularea în jud. Covasna. Inculpatul Sz. K. a declarat că a restituit autovehiculul celor ce i l-au adus din Harghita, astfel că se vor continua cercetările privind înstrăinarea autovehiculului, în dosarul disjuns şi declinat la D.I.I.C.O.T.

Şi în acest caz inculpatul Sz. K. a declarat că a dat bani inculpatului B. P. A., pentru a intermedia înmatricularea, de fiecare dată suma fiind de 300 lei, aspect recunoscut şi de către inculpatul B. P. A..

Referitor la falsul chitanţei de plata a taxei de primă înmatriculare cei doi inculpați aruncă culpa unul pe celalalt, la poligraph constatându-se comportament simulat din partea amândurora.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în forma participației improprii, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea la R.A.R. Covasna, prin participaţia improprie a inculpatului B. B. B., a înscrisului de provenienţă  externă falsificat (contractul de vânzare-cumpărare extern semnat în fals la cumpărător);

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea înscrisului de provenienţă externă falsificat, de către inculpatul B. P. A. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fiindu-i dat de către inculpat;

- fals intelectual, prin participație improprie, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. B. B. şi participaţia improprie a numitului V. L., certificatul de autenticitate al autovehiculului care avea actul de provenienţă falsificat;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă, pe numele persoanei vătămate B. E., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă,  să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate), predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A.; 

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen, constând în înţelegerea avută cu inculpatul B. P. A. în sensul folosirii chitanţelor false de plată a taxei de primă înmatriculare şi poluare, în dauna bugetului statului, prin organele de stat de profil, și

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen, constând în înţelegerea avută cu inculpatul B. P. A. în sensul folosirii chitanţei false privind plata taxei de primă înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, B. E. a fost prejudiciată prin impozitul datorat pe autovehiculul nedeţinut, totodată cel ce deţine efectiv autovehiculul este avantajat având beneficiul înmatriculării frauduloase, poate dispune de autovehicul şi nu achită impozit – fişa de înmatriculare îl scuteşte de impozit, iar certificatul de înmatriculare îi acordă prezumtiv drept de dispoziţie legală;

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu şi nu s-a prezentat împuternicire, care nu este proprietarul autovehiculului, iar documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A.. Trebuie reţinut  că  fişa de înmatriculare poate fi emisă emiterii doar la momentul la care conţine semnăturile în rubricile formularului tipizat, respectiv se impune semnătura lucrătorului care a înmatriculat autovehiculul la S.P.C.R.P.C.I.V. Cele două acte materiale reţinute sunt în conexitate etiologică, fiind o singură rezoluţie infracţională, scopul fiind unic, respectiv înmatricularea frauduloasă. 

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului A. D., să înmatriculeze fraudulos autovehiculul,  pe numele persoanei vătămate B. E., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare; 

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea documentaţiei ce cuprindea contractul de vânzare-cumpărare extern falsificat la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  ştiind că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. cartea de identitate a numitei B. E.;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.), cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a semnat fişa şi cererea de înmatriculare în locul numitei B. E., aspect ce a fost şi recunoscut de inculpat;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în inducerea în eroare a organelor de stat, prin folosirea chitanţelor false de plată a taxei de primă înmatriculare şi pe poluare, în dauna bugetului de stat, prin organele de stat, de profil, și

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei false privind plata taxei de primă înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale M. E. să înregistreze fiscal pe numele persoanei vătămate B. E. autovehiculului, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghișeu, cauzând păgubirea acesteia cu impozitul auto și asigurând deținătorului efectiv avantajul utilizării, fără plata impozitului.

24. Autoturismul marca VW Sharan (serie saşiu WVWZZZ7MZ4V02…….) culoare gri, seria cărții de identitate G 074……., certificatul de autenticitate seria A nr.1777……,  a fost  înmatriculat sub nr. CV-04-…., la  data  de 05.06.2008, de către agentul şef de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pe  numele persoanei vătămate J. G. Înmatricularea actuală este pe acelaşi nume şi număr.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Volkswagen Sharan, a fost înmatriculat la data de 05.06.2008, aparţinând numitului J. G., operaţiune efectuată de agentul şef de poliţie A. D.. Din declaraţii rezultă că titularul înmatriculării nu a fost prezent la ghişeu. 

A fost prezentat la R.A.R. Covasna de către numitul P. I. B., care a declarat în scris pe cererea de activitate RAR că titularul actului de deţinere al vehiculului este J. A. D., verificarea autenticităţii autovehiculului fiind efectuată de ing.  S. L..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti s-au stabilit următoarele deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului Volkswagen Sharan:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa la raportul de verificare a copiei cărţii de identitate a prezentatorului;

- verificarea în programul Docuscan a fost efectuată ulterior, la data de 29.05.2008 conform înregistrării cu nr. 180226;

- raportul de verificare nu a fost înregistrat la prima prezentare.

În urma verificării documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, s-a stabilit faptul că autoturismul în cauză a fost achiziţionat din Germania,  pentru  inculpatul A. D., care nu a dorit ca maşina să fie înmatriculată pe numele său.  Contractul de vânzare-cumpărare extern îl prezintă la cumpărător pe J. G., semnătura de pe acesta aparţinându-i, cum rezultă din expertiza grafoscopică 45955 din 21.09.2009. Conform Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, semnăturile de pe fişa de  înmatriculare  auto,  la  rubrica  „cumpărător” şi cea de pe cererea de înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 05.06.2008, sunt  contrafăcute, ele nu  aparţin  numitului J.  G.

De asemenea, s-a constatat că nici taxa  pentru certificatul de  înmatriculare în valoare de  30  lei şi nici  taxa  de  înmatriculare  în valoare  de  52  lei, nu au fost  achitate de J.  G. Taxa pentru certificatul de înmatriculare figurează achitată, conform chitanţei seria 2008060400091240/4.06.2008,  de către  V. L.,  iar  taxa  de  înmatriculare figurează achitată conform  chitanţei  Seria AA nr. 25462/21.05.2008, de către L. E. M. la Primăria oraşului Covasna. Din interceptări rezultă că deseori se achitau taxele menţionate pe numele unor diverse persoane, iar chitanţele erau deţinute la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna de către lucrători, pentru a putea fi folosite în dosare de înmatriculări, acolo unde deţinătorii nu aveau plătite aceste taxe. Astfel, se explică numele de pe aceste chitanţe şi faptul că A. D.  le-a folosit la înmatricularea autovehiculului său, pe numele altei persoane.

 Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 05.06.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane Fizice. J. G. a semnat declaraţia de luare în evidenţă fiscală la primărie, aspect ce rezultă din aceeaşi expertiză grafoscopică.

Deşi J. G. este proprietarul oficial, din scrisoarea (vol. 3 maşini, în dosarul acestui autovehicul) trimisă de A. D. din arest, rezultă că în fapt autovehiculul îi aparţine şi este utilizat încă de la aducerea în ţară de către acesta, care l-a şi achiziţionat. A. D. nu a negat proprietatea sa asupra autovehiculului, a cerut în timpul urmăririi penale să achite taxa de primă înmatriculare deoarece chitanţa de plată a acesteia s-a dovedit a fi falsă.

Acest autovehicul a fost ridicat şi s-a instituit sechestru asigurător, prin ordonanţa din data de 21.03.2011, în scopul garantării achitării taxei de primă înmatriculare, pentru care există în cauza penală constituire de parte civilă.

Din adresa Administraţiei Finanţelor Publice - Trezoreria Sf. Gheorghe, cu nr.  6078 din 21.05.2009, rezultă faptul că,  chitanţa cu seria  TS2B nr. 0897915, în valoare  de  5.441.16 lei, prin care s-a  atestat  plata  taxei  de  primă înmatriculare  a  autoturismului  VW Sharan, este  falsă.  Chitanţa  reală  figurează  emisă  pe  numele  Grupului Şcolar „…….”, la  data  de  12.09.2008,  în valoare  de  8.629 lei, reprezentând „cazare, chirie şi alimente”. Conform raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, decizia de calcul pentru acest autoturism, a fost ridicată de la Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe, de către inculpatul B. P.-A., scrisul de mână şi semnătura acestuia fiind identificate pe acest document.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date existente, autoturismul în cauză nu prezintă menţiuni operative de natură să intereseze dosarul penal.

La data de 10.03.2009, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la inculpatul A. D., a fost identificat un dosar în care se găseau înscrisuri legate de înmatricularea acestui autovehicul pe numele J. G., respectiv: fotocopie carte de identitate J. G., calcul taxă primă înmatriculare din data de 20.05.2008, înscris de omologare în RAR, poliţa de asigurare RCA pe numele J. G., bilet programare RAR, carte de identitate a maşinii în original, înscrisuri ce se coroborează cu biletul scris din arest de inculpatul A. D. şi atestă adevăratul proprietar al autovehiculului şi totodată falsul actelor de înmatriculare pe alt nume.

Totodată, instanța constată că, la data de 16.06.2014, inculpatul A. D. a achitat integral taxa de primă înmatriculare, în sumă de 5.441 lei, pentru autoturismul marca  VW Sharan, cu nr. de înmatriculare CV-04-….., conform chitanţei seria TS10 nr. 7011162 din 16.06.2014 (f. 133 vol.I d.f.). 

De asemenea, se constată că, în cursul judecăţii, prin încheierea din data de 11 februarie 2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. …./119/2014, definitivă, instanța a ridicat sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 6/P/2011 din 21 martie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, asupra  autovehiculului marca VW Sharan, nr. de identificare WVWZZZ7MZ4V02… şi cu nr. de înmatriculare CV 04 …, înmatriculat pe numele numitului J. G., CNP ………., aparţinând în fapt inculpatului A. D., indisponibilizat şi sigilat cu sigiliu MI nr.1887,  potrivit procesului-verbal din 18.03.2011 al I.P.J. Covasna, aflat în custodia I.P.J. Covasna şi s-a dispus restituirea acestuia deţinătorului în fapt A. D., CNP …….., împreună cu certificatul de înmatriculare seria C0009….. şi cheia telecomandă tip briceag, ridicate în baza dovezii din 18.03.2011 a Serviciului de Investigaţii Criminale al I.P.J. Covasna, cu obligaţia inculpatului de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei (f.165-168 vol.V d.f.).

Pentru a dispune astfel, instanţa a constatat că autoturismul au fost sechestrat pentru garantarea achitării taxelor de primă înmatriculare, sume cu care părţile civile s-au constituit părţi civile în cauză, prejudiciile fiind produse prin faptele de înşelăciune, infracţiuni pentru care doar inculpaţii Sz. K. şi B. P. A. au fost trimişi în judecată, nu şi inculpatul A. D., precum şi faptul că alte persoane vătămate nu s-au constituit părţi civile faţă de acest din urmă inculpat şi nici prin rechizitoriu nu s-a propus confiscarea specială a autoturismului, faţă de care a apreciat că menţinerea în continuare a măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului nu se mai justifică. 

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în inducerea în eroare a organelor de stat, prin folosirea chitanţelor false de plată a taxei de primă înmatriculare şi pe poluare, în dauna bugetului de stat, prin organele de stat, de profil, și

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei false privind plata taxei de primă înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din care rezultă implicarea acestuia, conform înscrisului din arest, în care inculpatul A. D. arată că i-a dat bani de plata taxei inculpatului B. P. A., coroborat cu expertiza grafoscopică şi declaraţia inculpatului B. P. A., din care rezultă că s-a ocupat de calculul  taxei de înmatriculare, raportat şi la situaţia celorlalte autovehicule la care plata taxei de primă înmatriculare s-a justificat cu chitanţe false, fiind dovedită cert, implicarea inculpatului  B. P. A..

25. Motocicleta marca Honda (serie saşiu JH2RC46C34M6…..), an fabricaţie 2004, culoare albastru, serie carte identitate G274…, serie motor 2603…,  a  fost  înmatriculată sub nr.  CV-04-….,  la  data  de  17.06.2008, de către  agentul de poliţie B. G., pe numele lui B. A. (fratele inculpatului B. P.-A.), care nu a cunoscut despre acest aspect. Înmatricularea s-a efectuat prin intermediul inculpatului B. P.-A., la solicitarea inculpatului Sz. K., aspect ce rezultă atât din interceptările telefonice, cât şi din declaraţiile celor implicaţi, fiecare circumstanţiind însă diferit implicarea proprie. Inculpatul B. P.-A.  a fost  cel  care  a procurat o copie  după  cartea  de  identitate  a fratelui său, necesară  înmatriculării  motocicletei, care și în prezent este înmatriculată pe acelaşi nume şi număr.

Autovehiculul a fost prezenta, la data de 11.06.2008, la R.A.R. Sf. G. de către B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţe privind verificarea şi omologarea motocicletei Honda 800 VFR cu nr. de identificare JH2RC46C34M6………. serie CIV G-274….., nr. de înregistrare 180……., activitate efectuată de ing. K. I. I., respectiv lipsa CNP-lui deţinătorului pe cererea activităţii.

 În urma controlului  efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., din  perioada martie – aprilie 2011, privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca HONDA cu numărul de identificare JH2RC46C34M……., an de fabricaţie 2004, a fost înmatriculat la data de 17.06.2008, aparţinând numitului B. A., CNP ……….. Pentru vehiculul în cauză RAR a eliberat la data de 11.06.2008, certificatul de autenticitate seria A nr.1833… pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DP91…. eliberat de autorităţile din Ungaria, document reţinut la efectuarea înmatriculării.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare şi coroborate cu Raportul de expertiză nr. 45955 din 21.09.2009, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna, rezultă faptul că semnătura de pe cererea tip de înmatriculare nu aparţine lui B. A. Semnătura şi scrisul olograf de pe fişa de înmatriculare, la rubrica lucrătorului care a efectuat operaţiunea, respectiv data acesteia, au fost executate de B. G.. Scrisul de mână corespunzător  datei „17.06.2008”, la  rubrica  „data”  de pe  cererea  de  înmatriculare  tip  a motocicletei marca Honda  CV-04-…., a fost executat  de  inculpatul  B. G. şi nu de B. A. Scrisul de mână şi semnătura de la rubrica ,,gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat operaţiunea,, şi ,,data efectuării operaţiunii,,  şi semnătura de la rubrica ,,semnătura /ştampila cumpărător” de pe fişa de înmatriculare auto al motociclului marca Honda cu numărul de înmatriculare CV-04-….. nu prezintă diferenţe de nuanţă ale substanţei scripturale folosite la scriere.

Poliţa de asigurare RCA aferentă autovehiculului CV-04-….. seria RO/10/U4/CA nr. 000399779/00039977, în valoare de 131 lei, este  falsă,  poliţa  reală a  fost eliberată în Bucureşti – Unirea.

Motocicleta apare  ca fiind  luată în evidenţă la Primăria mun.  Sf. Gheorghe, la data  de  16.06.2008,  de  către martora M.  E.  din cadrul Biroului de Impozite  şi Taxe  Persoane  Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.. Conform Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, semnătura de pe fişa de înmatriculare, la rubrica organ financiar, aparţine martorei M. E. Prin adresa nr. 16869 din 27.04.2009 Primăria mun. Sf. Gheorghe a comunicat faptul că motocicleta nu a fost niciodată luată în evidenţă, iar nr. de înregistrare 311217 din 16.06.2008 nu a fost alocat.

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol  a comunicat faptul că motocicleta Honda, cu seria şasiu  JH2RC46C34M…… figurează furată din Budapesta, Sector III, Ungaria, nr. UGK 624, din data de 12.12.2006. Motocicleta a fost radiată din circulaţie la data de 11.03.2007, de către autorităţile maghiare, ca urmare a expirării valabilităţii certificatului de înmatriculare original, emis de autorităţile maghiare, data expirării fiind 20.06.2006, dată după care se menţionează că folosirea respectivului certificat se realizează în afara legii.

Proprietarul maghiar H. Cs., care a achiziţionat, în anul 2005, de la o societate de profil motocicleta, a semnalat furtul la data de 12.12.2006 și organele judiciare maghiare au dat în urmărire acest autovehicul, la data de 03.12.2007, cu menţiunea „bun căutat pentru confiscare şi în caz de identificare a bunului să fie luată legătura cu Biroul Naţional Sirene”. În dosarul nr.  01030-9908/2006 al Poliţiei Budapesta, Secţia de Poliţie a sect. III se menţionează intervalul de timp în care s-a comis infracţiunea, respectiv data de 12.12.2006, între orele 1010- 1210. Acesta a fost despăgubit de societatea de asigurări Societatea de Asigurare Allianz SA Budapesta, ce astfel s-a subrogat în dreptul de proprietate.

Ulterior înmatriculării frauduloase pe numele numitului B. A., care susţine că nu a cunoscut despre înmatricularea pe numele său şi nici nu a deţinut vreodată motocicleta, aceasta a fost înstrăinată şi identificată în judeţul Harghita, în mun. Miercurea Ciuc, la numitul P. N., care a arătat că i-a fost dată de numitul H. N. pentru a o vinde la piaţa sa auto din acelaşi municipiu.

Deşi numitul P. N. a solicitat restituirea motocicletei, cererea i-a fost respinsă pe motiv că acesta nu a dovedit cu nici un înscris temeinic deţinerea legală. Nici H. N. şi nici B. A. nu au revendicat motocicleta, numele H. N. apărând înscris ca deţinător pe poliţa de asigurare auto, proprietar fiind B. A.

Motocicleta a fost ridicată, la data de 18.03.2011, de la numitul P. I. din mun. Miercurea Ciuc, căruia i-o dăduse numitul H. N., ce a prezentat în justificarea deţinerii licite documentele de înmatriculare pe numele B. A. Această justificare nu este legală, deoarece H. N. a deţinut motocicleta încă din luna iulie 2008, iar B. A. a aflat despre înmatricularea pe numele său ulterior, astfel nefiind posibil a încheia el cu H. I. contractul de comodat ce s-a prezentat în justificarea licitei deţineri, aspect ce ulterior nu a mai fost recunoscut. 

La data de 01.06.2011, motocicleta a fost restituită proprietarului maghiar - Societatea de Asigurare Allianz S.A. Budapesta.

S-a stabilit de asemenea că factura externă, prin care s-a justificat proprietatea în dosarul de înmatriculare, nu este reală, deoarece societatea - reprezentanţa Honda din Ungaria, aparent a vândut motocicleta cumpărătorului B. A. la data de 05.06.2008, însă acesta contestă semnătura pe actul de achiziţie, aspect confirmat și de expertiza grafică. Nu a fost posibil a se stabili cine a comis falsul facturii, însă uzul acesteia, cu reprezentarea corectă a nerealităţii înscrisului, l-a realizat atât inculpatul Sz. K., cât şi inculpatul B. P. A., acesta din urmă declarând că a predat o copie după cartea de identitate a fratelui său inculpatului Sz. K., pentru întocmirea documentaţiei, astfel încât să se realizeze înmatricularea pe numele lui B. Attila.

Inculpatul B. P. A. a declarat că documentaţia a predat-o efectiv inculpatului A. D. şi acesta a remis-o inculpatului B. G. pentru înmatriculare,  care a înmatriculat motocicleta pe baza  documentelor false.

Din procesul-verbal de transcriere a convorbirii din data de 25.07.2008, ora 09.53.46  între B. P. A. şi Sz. K., (interceptări efectuate în baza autorizaţiei nr. 22/09.07.2008), atestă solicitarea fotocopiei cărţii de identitate a numitului B. A. de către inculpatul Sz. K.. (vol.interceptări,f.50).

Ca şi în alte cazuri, inculpatul Sz. K. a declarat că a dat bani inculpatului B. P. A. pentru a intermedia înmatricularea, de fiecare dată suma fiind de 300 lei, aspect recunoscut şi de către inculpatul B. P. A..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în forma participației improprii, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea la R.A.R. Covasna, prin participaţia improprie a inculpatului B. B. B., a înscrisului de provenienţă  externă falsificat (factura externă);

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea înscrisului de provenienţă externă falsificat, de către inculpatul B. P. A. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fiindu-i dat de către inculpat;

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap.la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. B. B. şi participaţia improprie a inculpatului K. I., jr., certificatul de autenticitate al autovehiculului cu talonul extern expirat;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă, pe numele persoanei vătămate B. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă,  să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului B. G., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate), predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A.; 

2. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, B. Attila a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său (în unele cazuri, posibile sancţiuni contravenţionale aplicate în trafic), totodată cel ce deţine efectiv autovehiculul este avantajat având beneficiul înmatriculării frauduloase, poate dispune de autovehicul şi nu achită impozit – fişa de înmatriculare îl scuteşte de impozit, iar certificatul de înmatriculare îi acordă prezumtiv drept de dispoziţie legală, și

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu şi nu s-a prezentat împuternicire, în contextul în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A., interceptările telefonice susținând latura subiectivă a infracțiunii.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G., prin intermediul inculpatului A. D., să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., prin intermediul inculpatului A. D., să înmatriculeze fraudulos autovehiculul, pe numele persoanei vătămate B. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare; 

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului B. G., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea documentaţiei ce cuprindea actul de proveniență extern falsificat la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  ştiind că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. cartea de identitate al fratelui său B. A.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpatului B. G., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului K. I.,jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis în fals certificatul de autenticitate, care atestă situația juridică a motocicletei,și

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în autentificarea motocicletei, în condițiile în care a verificat în EUCARIS şi exista menţiunea suspendării înregistrărilor pe motiv de furt din anul 2006, iar certificatul de înmatriculare străin era expirat din luna iunie 2006, nefiind valid la momentul autentificării de către inculpat.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale M. E. să înregistreze fiscal pe numele persoanei vătămate B. A. motocicleta, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghișeu, în acest fel favorizând în matricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare, totodată asigurând deținătorului efectiv avantajul utilizării, fără plata impozitului.

26. Autoturismul marca Audi A4 (serie şasiu WAUZZZ4B05N00….), culoare verde, an fabricaţie 2004, serie motor 035…., seria cărții de identitate G 274…, certificatul de  autenticitate seria A nr. 1777…, a fost înmatriculat sub nr. CV-33-…., la data de 17.06.2008, de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P.-A., pe  numele inculpatului  T. B..

Înmatriculare actuală este pe numele lui D. C. B. sub nr. BT-20-…., la data de 01.02.2010 şi a fost revândută, în data de 29.03.2011, către numitul B. P. C. din mun. Botoşani, fără a fi întocmite actele de transcriere a dreptului de proprietate. Anterior autoturismul a fost înmatriculat sub nr. HR-01-…., la data de 24.11.2008, pe numele M. A. A. şi ulterior, în data de 30.06.2009, sub nr. HR-06-….. pe numele M. Ş. G.

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Sf. Gheorghe de către numitul P. I. B., Raportul de expertiză criminalistică nr. 75.803 din data de 18.07.2011, confirmând că scrisul de pe cererea de activitate RAR din data de 28.05.2008, a fost executat de către numitul P. I. B.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit cu privire la verificarea şi omologarea autoturismului Audi Allroad cu nr. de identificare WAUZZZ4B05N0….., activitate efectuată de ing. Sz. L., că nu s-a completat integral raportul de verificare tehnică.

Din verificarea documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare şi din Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, s-a stabilit faptul că semnăturile de pe fişa de înmatriculare auto, la rubrica  „cumpărător”, precum şi cea de pe cererea de înmatriculare tip către  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 10.06.2008, sunt  falsificate, ele nefiind executate de către inculpatul T. B.. Totodată, semnătura şi scrisul de mână (mai puţin numele „T.”) de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Audi cu numărul CV-33-…. de la rubricile ,,gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat operaţiunea,, şi ,,data efectuării operaţiunii,, au fost executate de inculpatul B. G..

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  16.06.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite  şi Taxe Persoane  Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.. Potrivit Raportului de expertiză nr. 45955 din 21.09.2009, semnătura de pe fişa de înmatriculare auto din data de 16.06.2008 a autoturismului marca Audi cu numărul CV-33-…. de la rubrica ,,organ financiar nr. proces-verbal (B),, a fost executată de M. E.

În realitate, autoturismul nu a fost  niciodată luat în evidenţă. Primăria mun. Sf. Gheorghe, prin adresa nr.  16869 din 27.04.2009,  a comunicat faptul că „nu există  act  înregistrat sub acest  număr” , vis-a-vis  de  nr. de  înregistrare  311217 din 16.06.2008. Tot prin aceeași adresă, Primăria mun.  Sf. Gheorghe a comunicat și faptul că numărul 2311 din 16.06.2008, înscris pe fişa de  înmatriculare la rubrica  organului financiar pentru luarea  în evidenţă şi scoaterea  din evidenţă  a  autoturismului  marca  Audi  A4  pe S.C. Prod Com …. Com S.R.L., nu figurează în evidenţele primăriei. De menţionat,  faptul că autoturismul marca Audi A4, iniţial, a fost  înmatriculat  pe S.C. Prod Com ….. Com S.R.L. 

Din adresa nr. 3292/03.04.2009 a Direcţiei Finanţelor Publice Covasna, rezultă că, chitanţa cu seria TS2B nr. 0932871, în valoare de 11.792,63 lei, prin care s-a atestat plata taxei de primă înmatriculare, nu figurează ca achiziţionată şi utilizată de nici una din trezoreriile  din  jud. Covasna.

Conform raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, scrisul de mână şi semnătura (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, a fost executat de B. P. A..

La dosarul de înmatriculare al autoturismului Audi A4, a fost identificată declaraţia notarială autentificată de către notarul public G. C. G., sub nr. 1813 din 13.06.2008, prin care inculpatul T. B. a declarat pe propria răspundere că, la data de 14.04.2008, a achiziţionat din Germania autoturismul în cauză, pe care l-a introdus în ţară la data de 19.04.2008 pe trailerul cu nr. de înmatriculare  CV-01-…., însă în urma verificărilor efectuate în baza de date ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Auto, numărul de înmatriculare CV-01-…. nu a fost atribuit niciodată.

Inculpatul T. B. a declarat că a fost o simplă eroare declararea greşită a numărului de trailer la notar, el ştia că astfel a fost introdus în ţară autovehiculul, de către numitul K. A., care poseda un trailer având nr. de înmatriculare CV 04 ….. S-a verificat acest aspect şi s-a stabilit că acest număr a fost alocat unei remorci de transport auto aparţinând S..C. ….  S.R.L. Sf. Gheorghe.

Inculpatul B. G. a înmatriculat efectiv autoturismul, însă inculpatul B. P. – A. a declarat că i-a dat inculpatului A. D. o sumă de bani,  primită de la inculpatul Sz. K. în acest scop. Inculpatul B. P.-A. a susținut că, pentru această  intermediere, a primit de la  inculpatul Sz.  K.  suma de 200 lei, dar inculpatul  Sz. K. nu recunoaşte aceste aspecte, cum nu recunosc nici inculpații A. D. şi B. G.. Inculpatul T. B. a declarat că înmatricularea s-a realizat cu ajutorul inculpatului B. P. A., iar inculpatul Sz. K. i-a vândut ulterior maşina. Inculpatul B. P. A. a declarat că a luat actele autovehiculului de la T. B. şi le-a predat la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna pentru a fi înmatriculat autovehiculul de către A. D..

La data de 10.12.2009, numitul M. I. din or. Gheorgheni, jud. Harghita a depus la I.P.J. Covasna o petiţie prin care solicita efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice de natură traseologică asupra autoturismului marca Audi 4b Allroad, nr. de înmatriculare HR-06-…., serie şasiu WAUZZZ4B05N00…, serie motor BAU 0359…, an fabricaţie 2005, culoare verde, despre care exista suspiciuni cu privire la autenticitatea seriei de şasiu.

Conform verificărilor efectuate de către lucrători din cadrul I.P.J. Covasna şi R.A.R. Covasna, s-a stabilit faptul că seria de şasiu poansonată este compusă din 17 caractere, imprimate liniar, încadrate de două asteriscuri specifice constructorului. Caracterele ce compun seria şasiu au aceeaşi mărime, sunt dispuse echidistant şi prezintă aliniere verticală şi orizontală, fără a prezenta urme de intervenţie sau alterare.

La data de 05.05.2011, autoturismul în cauză a fost identificat şi ridicat de la numitul B. P. C. și, prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică traseologică nr. 86396 din 06.05.2011, s-a stabilit faptul că nr. de identificare poansonat pe suportul original al autoturismului, prezintă urme de intervenţie artizanală în jurul grupului de cifre ,,000,,, precum şi existenţa unor trasee suplimentare cu traseu suprapus, neputându-se stabili caracterele poansonate iniţial. Identificarea realizată după codul PUK atestă că seria caroseriei, chiar modificată, este cea originală.

Ulterior, la data de 02.09.2011, conform ordonanţei procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, s-a dispus lăsarea autoturismului în custodia numitului B.P. C., până la finalizarea cercetărilor în cauză.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în inducerea în eroare a organelor de stat, prin folosirea chitanţelor false de plată a taxei de primă înmatriculare şi pe poluare, în dauna bugetului de stat, prin organele de stat, de profil, și

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei false privind plata taxei de primă înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna.

27. Autoturismul marca Skoda Fabia (serie şasiu TMBPW16Y57413…..), serie motor 331…., culoare roşu, seria cărții de identitate G 3704…, certificatul de autenticitate seria A nr.18842…., a fost  înmatriculat la data  de  04.07.2008 sub nr. CV-04-…., de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P.-A., pe numele persoanei vătămate G. L., fără ca acesta din urmă să aibă  cunoştinţă despre înmatriculare, beneficiarul fiind inculpatul Sz. K.,

Înmatricularea actuală (a doua după prima din jud. Covasna) este sub nr. DB-14-…. pe numele lui M. N. din or. Găieşti, jud. Dâmboviţa, la data de 13.04.2009. Acesta a înstrăinat autoturismul fără a întocmi actele de transcriere a dreptului de proprietate, la data de 12.05.2011, către numitul P. G.-R. din mun. Piteşti, jud. Argeş. Ulterior, P. G.-R. a înstrăinat autoturismul, la data de 16.05.2011, către numitul M. D. din com. Băbana, jud. Argeş, unde a fost identificat, la data de 14.07.2011. Autoturismul în urma verificărilor efectuate a fost lăsat în custodia numitului M. D. până la finalizarea cercetărilor, instanţa de judecată urmând a se pronunţa asupra custodiei.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V. în perioada martie – aprilie 2011, privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Skoda Fabia cu numărul de identificare TMBPW16Y574137…., an de fabricaţie 2007, a fost înmatriculat la data de 04.07.2008, aparţinând numitului G. L., CNP …... Pentru vehiculul în cauză  R.A.R. a eliberat, la data de 02.07.2008, certificatul de autenticitate seria A nr. 18842… pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria SD0972… eliberat de autorităţile din Slovacia, document reţinut la efectuarea înmatriculării. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat spre verificare şi aprobare.

Potrivit actelor din dosar, autovehiculul în cauză a fost prezentat la R.A.R. de către numitul B. G., care în declaraţia dată în faţa organelor de poliţie judiciară a arătat faptul că nu a prezentat acest autoturism pentru omologare la R.A.R. Sf. Gheorghe şi nici nu a completat cererea de activitate RAR, anexată la dosarul cauzei, aspect ce rezultă din raportul de expertiză grafoscopică nr. 75803/18.07.2011. Explicaţia apariţiei numelui său pe cererea de activitate RAR poate consta în faptul că B. B. B. i-a vândut numitului B. G. un autovehicul, în acest mod a intrat în posesia unei fotocopii a cărţii de identitate a acestuia. Este de altfel metoda folosită de cei implicaţi în înmatriculările frauduloase a autovehiculelor vizate de cercetările în cauză.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit următoarele deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului Skoda Fabia cu nr. de identificare TMBPW16Y57413….,  activitate efectuată de ing. K. I. I.:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- rubrica 27 a raportului de verificare, necompletată;

- lipsa datelor deţinătorului pe cererea activităţii.

Verificarea documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare a evidențiat că inculpatul B. P. A. a fost cel care s-a ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării autoturismului în cauză. Tot acest inculpat a fost cel care a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. o copie după cartea de  identitate a persoanei vătămate G. L. (copia după cartea de identitate o avea din momentul în care a fost în posesia cărţii de identitate, într-o împrejurare în care G. L. îi solicitase ajutorul într-o altă problemă privind serviciul de înmatriculări).

Factura externă cu care  figurează  achiziţionat  autoturismul, la data de 18.06.2008, din Bratislava de la reprezentanţa VW, este  falsă,  din moment  ce  persoana vătămată G. L. a declarat că nu a fost  niciodată  în  Slovacia pentru  a cumpăra acest autoturism. Factura nu este semnată de cumpărător, formularul nu prevede. Expertiza grafică (raport de expertiză nr. 45955 din 21.09.2009, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna), cu privire la scrisul de mână de pe înscrisuri pe numele lui G. L. asupra semnăturii şi menţiunii de primire a unui exemplar de pe decizia de calcul a taxei de poluare înregistrată cu nr. 119541 din  04.07.2008, declaraţia fiscală şi cererea de înmatriculare depusă la SRPCIV(f.80), înscrisuri în legătură cu achiziţionarea şi astfel înmatricularea autoturismului vizat, a demonstrat că aceste semnături nu aparţin numitului G. L.. Totodată, expertul a stabilit că menţiunea primirii unui exemplar al deciziei de impunere a fost executată de T. B.. Scrisul olograf de pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare eliberat de D.G.F.P. Covasna a fost executat de B. P. A.. Semnătura şi scrisul de mână de pe fişa de înmatriculare, la rubrica lucrătorului care a efectuat operaţiunea, respectiv data acesteia, au fost executate de B. G..

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  04.07.2008, de către martora I. P. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., în condiţiile în care, persoana vătămată G. L. nu a fost niciodată la primărie în vederea solicitării luării în evidenţă a autoturismului marca Skoda Fabia. Pe fişa de înmatriculare a fost identificat numărul „24878” din data de 04.07.2008, aferent înregistrării autoturismului marca Skoda Fabia, aparţinând numitului G. L., în calitate de cumpărător. Numărul acesta nu figurează în registrul de luare în evidenţă a autoturismelor al Primăriei mun. Sf. Gheorghe. Acest număr a fost alocat fictiv, motivat de cererea şefului direct  - T. B., care ignora ordinea primirii solicitărilor cetăţenilor ce-şi aşteptau rândul la ghişeul angajatei. 

Din coroborarea acestor probe rezultă în mod indubitabil aspectul că G. L. nu a cumpărat şi nu a înmatriculat autoturismul marca Skoda Fabia.

La autovehiculele cu acte de provenienţă externe şi înmatriculate în alte ţări (certificat de înmatriculare în Slovacia nr. SD 0972….), lucrătorii cu atribuţii în domeniul înmatriculării în ţară, au obligaţia de a verifica în baza de date situaţia înmatriculării, eventuala radiere externă, iar la înmatriculările din ţară, verificarea se impune în toate cazurile. Se verifică în baza de date după numărul de identificare al autovehiculului (seria de şasiu), ce este trecut în cartea acestuia şi în certificatul de înmatriculare. După acest număr se indică eventuala provenienţă ilicită, furtul, iar pentru înmatriculările în ţară se pot observa toate numerele ce au fost atribuite respectivului autovehicul.

Din interceptările telefonice (vol. p-v. coroborare si interceptări, f. 224-225), rezultă faptul că inculpatul Sz. K. i-a solicitat inculpatului B. P. A. să-i aducă fotocopia cărţii de identitate a numitului G. L., iar ulterior s-a înmatriculat pe numele acestuia autoturismul Skoda Fabia, cu toate că cei implicaţi nu au avut CI-ul original şi nici G. L. nu s-a prezentat personal la organele în drept.

Inculpatul B. P. A. a declarat că inculpatul A. D. era plecat în loc. Comandău şi astfel s-a ocupat inculpatul B. G. de înmatricularea acestui autovehicul. Inculpatul a recunoscut că el a semnat fişa şi cererea de înmatriculare şi a declarat că i-a dat inculpatului B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru efectuarea înmatriculării autoturismului Skoda Fabia, 300 lei, ce îi fuseseră daţi de Sz. K. în acest scop. Inculpatul B. P.-A., pentru această intermediere, susţine că ar fi primit de la inculpatul Sz.  K., suma  de  100 lei, inculpatul Sz. K.  recunoscând că a dat inculpatului B. P. A. 300 lei pentru fiecare înmatriculare intermediată de acesta.

Chitanţa de plată a taxei de primă înmatriculare este reală deoarece taxa avea doar valoarea de 500 lei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date existente, autoturismul în cauză nu prezintă menţiuni operative de natură să intereseze dosarul penal.

S-a stabilit că, după înmatricularea frauduloasă în jud. Covasna, în baza documentelor de provenienţă falsificate, autovehiculul s-a vândut încheindu-se contracte de vânzare-cumpărare succesive, fără transcriere. Astfel, la data de 23.07.2008, a fost încheiat contract afirmativ între G. L. şi D. M. C.din mun. Braşov. La data de 20.11.2008, acesta a vândut numitului D. C. D. din mun. Bucureşti, care a vândut numitului M. N., acesta din urmă transcriind pe nume lui autovehiculul.

Numitul D. M. C. nu a fost identificat, schimbându-şi domiciliul la o adresă necunoscută, în acest mod nu s-a stabilit de la cine a cumpărat autovehiculul, fără a-l transcrie pe nume.

Coroborarea tuturor probelor administrate relativ la înmatricularea acestui autovehicul, respectiv; interceptări, declaraţiile persoanelor implicate, înscrisurile false – factură, cereri, fişa de înmatriculare și talonul de înmatriculare, atestă vinovăţia persoanelor ce şi-au adus aportul la înmatricularea frauduloasă.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  folosirea la R.A.R., direct sau prin intermediar, a facturii externe false;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe falsificate de către inculpatul B. P. A. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fiindu-i dat de către inculpat, învederea înmatriculării autovehiculului pe numele persoanei vătămate G. L.;

- fals intelectual sub forma participaţiei improprii, prev. de art. 31 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediar şi participaţia improprie a inculpatului K. I., certificatul de autenticitate al autovehiculului care avea actul de provenienţă falsificat;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă, pe numele persoanei vătămate G. L., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă,  să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, și 

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului B. G., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate), predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A.. 

2. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze fraudulos autovehiculul, pe numele persoanei vătămate G. L., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare; 

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului B. G., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea documentaţiei ce cuprindea factura externă falsificată la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  ştiind că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. cartea de identitate a numitului G. L., și

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a a semnat fişa şi cererea  de înmatriculare în locul persoanei vătămate G. L..

Suma de 300 lei, primită de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A.. 

3. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens, acceptând ca cererea şi fişa de înmatriculare să fie semnate de inculpatul B. P. A.. Nu a prezentat la verificare dosarul de înmatriculare şefului S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, autovehiculul fiind mai nou de 3 ani, și

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa de înmatriculare pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu şi nu s-a prezentat împuternicire, în contextul în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A..

4. în sarcina inculpatului K. I.,jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana care a prezentat autovehiculul în RAR, deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta şi nu a verificat autovehiculul în EUCARIS.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale I. P. să înregistreze fiscal un autovehicul pentru care nu se percepe în fapt impozit auto.

28. Autoturismul marca Opel Zafira (seria şasiu WOLOAHM756209….), seria cărții  de identitate G 3961…, certificatul de autenticitate seria A nr. 18844…, an fabricaţie 2006, furat din Ungaria, fiind evidenţiat în baza de date INTERPOL, la data de 18.09.2008, vechiul nr. unguresc  KXC-256, culoare negru, a fost înmatriculat de inculpatul B. G. sub nr. CV-04-…., la data de 09.07.2008,  pe  numele persoanei vătămate U. I. din mun. Sf. Gheorghe, care a declarat că nu are cunoştinţă despre înmatriculare, nu a fost în Ungaria și nu a cumpărat un astfel de autovehicul. Persoana vătămată a arătat că îl cunoaşte pe B. P. A. ce îl ajutase să îşi înmatriculeze un alt autoturism, în luna iunie 2008.

Ultima înmatriculare este sub nr. AB-09-PST pe numele lui C. S. I. din orașul Abrud, jud. Alba, din data de 15.09.2008. Autoturismul a fost afirmativ achiziţionat de la U. I. din mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna. Conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 75828 din 25.05.2011, semnătura vânzătorului de pe contractele de vânzare cumpărare din data de 11.08.2008 şi 29.08.2008, este contrafăcută întrucât nu aparţin numitului U. I., ce apare pe contract la „vânzător”. Susnumita a declarat că a cumpărat autovehiculul, la data de 11.08.2008, din mun. Tg Mures, de numitul P. D. din orașul Baraolt, jud. Covasna. Acesta din urmă a declarat că se ocupă cu comerţul de autovehicule, astfel că nu îşi aminteşte nimic concret relativ la tranzacţionarea acestui autovehicul, precizează însă că nu cunoaşte nici o persoană cu numele U. I. din jud. Covasna. În acest mod nu se poate stabili cu certitudine cine a vândut autovehiculul, după înmatricularea frauduloasă.

Inculpatul Sz. K. a declarat că ştie de acest autovehicul deoarece a aflat că a fost o neîntelegere între inculpatul B. P. A. şi numitul U. I., fără a cunoaşte alte aspecte, iar inculpatul B. P. A. a declarat că l-a văzut pe Sz. K. circulând cu acest autovehicul prin mun. Sf. Gheorghe şi l-a văzut şi pe „Sige” din Odorheiul Secuiesc la volanul autoturismului. Din câte ştie, autovehiculul ar fi fost restituit celor din Odorheiul Secuiesc, de unde posibil s-a vândut. El a pus la dispoziţie cartea de identitate a lui U. I., în fotocopie, a luat documentaţia de la Sz. K. şi a predat actele la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna pentru înmatriculare, primind „comisionul”, ca şi în cazul altor autovehicule.

Declaraţia inculpatului B. P. A. privind implicarea inculpatului Sz. K. în înmatricularea acestui autovehicul este susţinută de interceptarea convorbirilor telefonice (vol.interceptări, f.62-72), din care rezultă că inculpatul B. P. A. discuta cu inculpatul B. G. care îi cere să ascundă „conlucrarea” lor relativ la înmatricularea acestei maşini, vorbindu-se despre maşina înmatriculată pe numele lui U. I., iar ulterior inculpatul îl informează pe Sz. K. despre cursul demersurilor, acesta aşteptând să fie emis urgent talonul de înmatriculare, pe care să îl predea unor persoane ce-l însoţeau. Aceste convorbiri indică implicarea inculpatului Sz. K., fără a dovedi însă şi întocmirea în fals a documentaţiei.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că agentul şef de poliţie B. G., la data de 09.07.2008, a primit pentru înmatriculare documentele autoturismului marca Opel Zafira, an fabricaţie 2006, cu numărul de identificare W0L0AHM756209….., atribuind numărul CV-04-…., aparţinând numitului U. I., fără a prezenta dosarul spre verificare şefului de birou/compartiment şi spre aprobare şefului de serviciu, în conformitate cu prevederile cuprinse în fişa de proceduri privind înmatricularea vehiculelor uzat – importate (IP-3) din Metodologia de înmatriculare aprobată prin Dispoziţia directorului D.R.P.C.Î.V. nr.110205/29.11.2006. Aşa cum rezultă din declaraţia persoanei vătămate U. I., acesta nu deţine şi nu a deţinut autoturismul marca Opel Zafira şi nu a solicitat înmatricularea acestui autoturism, aspect din care rezultă că lucrătorul care a primit documentele nu a efectuat identificarea solicitantului, obligaţie prevăzută de metodologia de înmatriculare.

Potrivit actelor din dosar, autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către numitul Cs. Cs., dar din concluziile Raportului de expertiză nr. 75803/18.07.2011, rezultă că scrisul de mână şi semnătura de pe cererea de activitate RAR, nedatată, nu aparţin numitului Cs. Cs..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit că nu sunt neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Opel Zafira , activitate efectuată de ing. K. I. I., lipsind doar datele deţinătorului pe cererea activităţii.

Din documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare şi din declaraţiile persoanei vătămate U. I. rezultă faptul că fişa de înmatriculare, cererea de înmatriculare şi factura externă de achiziţionare a autoturismului sunt contrafăcute, întrucât susnumitul nu a solicitat şi nu  a achiziţionat niciodată vreun astfel de autoturism.

 Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  08.07.2008,  de către martora I. P. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., în condiţiile în care, persoana vătămată U. I. nu a fost niciodată la primărie în vederea solicitării luării în evidenţă a autoturismului marca Opel Zafira. Conform Raportului de expertiză nr. 76017/30.09.2011, scrisul de mână în litigiu depus pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Opel Zafira cu seria şasiu WOLOAHM7562095…., în dreptul rubricilor ,, nr. rol nominal unic şi număr”, ,,Secţiunea II” şi de pe verso-ul acesteia la rubrica ,,Secţiunea II”, a fost executat de către I. P. De asemenea, scrisul depus pe aversul declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Opel Zafira cu nr. de înmatriculare CV-04-…., la rubricile „contribuabil-chenarul din partea stângă sus”, „Secţiunea I” şi de pe verso-ul acesteia la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere”, a fost executat de către inculpatul T. B..

Conform Raportului de expertiză grafoscopică nr. 251486/2012, scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare, eliberat de D.G.F.P. Covasna, nu a fost executat de U.  I. şi a fost executat de către inculpatul B. P. A.. 

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol, a comunicat faptul că autoturismul Opel Zafira cu seria şasiu WOLOAHM756209…. figurează furată din Budapesta, Sector III, Ungaria, sub nr. KXC 256, din data de 18.09.2008.

Groupama Garancia Biztosito ZRT Budapesta este societatea de asigurare care a achitat proprietarului Erste Lizing Zrt Budapesta despăgubirea pentru furtul autovehiculului vizat. Acest autovehicul fusese achiziţionat de numitul Sz. F. prin contract de credit garantat cu autovehiculul. Sz. F. a împrumutat autovehiculul numitului V. G.., iar acesta a  semnalat deposedarea prin furt, ce s-a comis în Budapesta sectorul IX în parcarea din spatele Molului Lurdy Plaza, între orele  19, 30 - 20,10, ale datei de 18.09.2008, iar organele judiciare maghiare au dat în urmărire acest autovehicul la aceeaşi dată în dosar nr. 01090-4486/2008 al poliţiei Budapesta. În urma achitării despăgubirii, societatea de asigurări a intrat în drepturile fostului proprietar Erste Lizing Zrt Budapesta.

La data de 09.05.2011 autoturismul marca Opel Zafira a fost identificat şi indisponibilizat de la numita C. S. I. din orașul Abrud, jud. Alba și, la data de 12.08.20011, a fost restituit proprietarului maghiar.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă, pe numele persoanei vătămate U. I., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca acesta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă,  să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite, și

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu.

2. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze fraudulos autovehiculul, pe numele persoanei vătămate U. I., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare; 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., condtând în folosirea documentaţiei ce cuprindea factura externă falsificată la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  ştiind că el a pus la dispoziţie cartea de identitate a numitului U. I., și

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a a semnat fişa şi cererea  de înmatriculare în locul persoanei vătămate U. I.

3. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens, acceptând ca cererea şi fişa de înmatriculare să fie semnate de inculpatul B. P. A.. Nu a prezentat la verificare dosarul de înmatriculare şefului S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, autovehiculul fiind mai nou de 3 ani, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (a acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu şi nu s-a prezentat împuternicire, în contextul în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A..

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale I. P. să înregistreze fiscal un autovehicul pe numele unei persoane care nu a fost prezent la ghișeu, realizând un avantaj celui care deținea efectiv autovehiculul, acesta dispunând de el fără a plăti impozit. După înregistrare , autoturismul a fost scos din evidența fiscală a lui U. I.

29. Autovehiculul marca Jeep Wrangler (serie şasiu  1J4FAN9104P720…), serie motor 4P720…,  seria cărții de identitate G 396.., certificatul de autenticitate seria A nr. 1885…, culoare negru, an de fabricaţie 2004, fost  înmatriculat  sub nr. CV-04-…,  de  către  agentul şef de  poliţie A.  D., din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la data de 04.08.2008, pe numele persoanei vătămate B. A., prin intermediul  inculpatului B. P.-A., beneficiarul fiind inculpatul Sz. K..

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că pentru vehiculul CV-43-… (cu vechiul număr de înmatriculare CV-04-…) privind dosarul de transcriere, operaţiunea a fost efectuată de agentul şef de poliţie B. G., vânzătorul fiind B. A. și cumpărătorul  inculpatul  Sz. K..

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. de către inculpatul B. B. B., la data de 23.08.2008, şi verificat tehnic pentru autentificare de către ing. P. C.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit ca deficienţă privind verificarea şi omologarea autoturismului, Jeep Wrangler cu nr. de identificare 1J4FAN9104P72…., serie CIV G-396…, nr. de înregistrare 183…, activitate efectuată de ing. P. C., lipsa la raportul de verificare a copiei cărţii de identitate a prezentatorului.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R..P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, s-a stabilit că inculpații B. P.-A. şi Sz. K. s-au ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea înmatriculării autoturismului, inculpatul B. P. A.,  folosind  în acest scop  copia  actului de identitate  a fratelui  său  B. A..

Potrivit Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, semnăturile pe fişa de înmatriculare auto (vol. IV maşini- f 441), la rubrica „cumpărător” şi rubrica „vânzător” de pe cererea de înmatriculare către S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 04.08.2008, au fost executate de inculpatul B. P.-A.. De asemenea, inculpatul B. P.-A. a falsificat şi semnăturile literale de pe cele trei exemplare ale contractului de vânzare-cumpărare (vol. IV maşini- f 455),  din data de 29.07.2008, atât la rubrica „vânzător”, cât şi la rubrica „cumpărător”. Prin acest contract, afirmativ, B. A. a cumpărat autovehiculul de la numitul Zs. A. T. din Sf. Gheorghe. 

Martorul Zs. A. T. a declarat că a cumpărat autovehiculul din Germania şi l-a vândut inculpatului Sz. K., fără a înţelege de ce în contract a fost trecut la cumpărător numele B. A.

Autoturismul a fost luat în evidenţa Primăriei mun. Sf. Gheorghe, la data de  30.06.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., care, pentru această „intervenţie” ar fi primit de la inculpatului B. P. A.,  suma  de  250  lei, o parte a sumei fiind necesară achitării taxelor impuse de metodologie. Persoana vătămată B. A. a declarat că nu a fost niciodată la primărie pentru a solicita luarea în evidenţă a autoturismului marca Jeep Wrangler şi nu a cunoscut despre înmatricularea acestui autovehicul pe numele său și că, pe fondul acestor înmatriculări, s-a certat cu fratele său inculpatul B. P. A., când a primit la domiciliu înştiinţarea de plată impozit auto.

Prin Raportul de expertiză nr. 45955/21.09.2009, s-a stabilit că semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Jeep Wrangler cu numărul CV-04-…. de la rubrica ,,organ financiar nr. proces-verbal (B),, a fost executată de M. E.,  scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Jeep Wrangler de la rubricile ,,contribuabil – chenarul din partea stânga sus,, ,,secţiunea I,, şi de pe reversul acesteia de la rubrica ,,am primit un exemplar al deciziei de impunere,, a fost executat de B. P. A. şi semnătura de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca Jeep Wrangler pe reversul acesteia de la rubrica ,,secţiunea II,, a  fost executată de M. E.

Potrivit adresei nr. 10645 din data de 02.09.2009 a A.N.A.F. - Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, chitanţa cu seria TS2B nr. 0914729/28.07.2008 în valoare de 7.644 lei, prin care se dovedeşte achitarea taxei de primă înmatriculare, este falsificată, în realitate ea figurează eliberată pentru încasarea contribuţiilor datorate bugetului de stat de către Cabinetul Stomatologic  „…………..”.

  29* Ulterior la data de 19.09.2008, autovehiculul a fost trecut pe numele lui Sz. K., fiind reînmatriculat de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P. A., schimbându-se numărul de înmatriculare în număr preferenţial CV 43 …..

Din documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare s-a stabilit că cel care s-a ocupat de întocmirea documentaţiei în vederea reînmatriculării autoturismului, a fost  inculpatul  B. P. A..

Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, a stabilit faptul că semnăturile de pe fişa de  înmatriculare  auto, la rubrica vânzător şi de pe contractul de  vânzare-cumpărare din data de 18.09.2008 (vol. IV maşini - f.418),  de la rubrica vânzător,  sunt falsificate, ele fiind executate de către inculpatul B. P.-A.. De asemenea, semnătura de pe cererea tip folosită la înmatricularea din data de 18.09.2008 a autoturismului nu reproduce semnătura numitului Sz. K.. Inculpatul B. P. A. a achitat şi taxa de 30 de lei, pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, conform chitanţei nr.  20080919000152310 din 19.09.2008.

 Totodată pe verso-ul certificatului de înmatriculare aferent autoturismului în cauză, la rubrica „înstrăinat către”, apare numele  inculpatului Sz.  K.,  iar la  rubrica  „semnătura înstrăinătorului” se identifică tot semnătura inculpatului Sz. K., deşi acolo ar fi trebuit să fie semnătura numitului B.A.

Referitor la luarea în evidenţă, la Primăria mun. Sf. Gheorghe, a acestui  autoturism, s-a  constatat că aceasta s-a  făcut  în mod fictiv. Din adresa Primăriei  mun. Sf. G. nr. 16869 din data de 27.04.2009, rezultă că numărul de înregistrare „311217 din 20.08.2008”  nu există  şi nu a  fost  atribuit  niciunui act.

Înregistrarea fictivă în evidenţele Primăriei mun. Sf. Gheorghe a fost efectuată de  martora  M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la  solicitarea inculpatului T. B.. Prin Raportul de expertiză nr. 45955/21.09.2009, s-a stabilit faptul că semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Jeep Wrangler cu numărul CV-43-…. de la rubrica ,,organ financiar nr. proces-verbal (B),, a fost executată de M. E. și semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Jeep Wrangler cu numărul CV-43-….. de la rubrica ,,organ financiar nr. proces-verbal (E),, a fost executată tot de M. E.

La analiza mai atentă a documentelor, se constată că la rubrica de radiere din evidenţe a autoturismului deţinut de numitul B.  A., figurează menţionat numărul ,,21217,, din data de 20.08.2008, deşi trebuia trecut numărul ,,41386,,  atribuit ca număr  de  înregistrare  fiscală  pentru  B. A.

Prin Raportul de expertiză nr. 45955/21.09.2009, s-a stabilit că, scrisul de mână de pe declaraţia fiscală - decizia de  impunere de la rubrica „contribuabil”, cât şi de la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere, a fost executată de inculpatul Sz. K., în locul numitului B. A. (care dovedeşte implicarea inculpatului în documentaţia ilicită); semnătura şi scrisul de mână de pe declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport nr. 28474 din data de 30.07.2008 (mai puţin scrisul „A. T.” de la rubrica „Subsemnatul” completat cu pix cu bilă şi cerneală de nuanţă diferită şi cel de la rubricile din jumătatea inferioară a paginii, destinate completării de organul financiar a primăriei) au fost executate de B. P. A.; scrisul de mână de pe declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport nr. 30854 din data de 20.08.2008 a fost executat de T. B.; însă scrisul de mână de pe declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport nr. 30854 din data de 20.08.2008 şi semnăturile de pe contractul de vânzare-cumpărare din data de 19.08.2008 pentru auto marca Jeep Wrangler anexat celorlalte documente necesare luării în evidenţă la Primăria Sf. Gheorghe, nu prezintă diferenţe de nuanţă ale substanţei scripturale folosite la scriere.

Având în vedere aceste nereguli, inculpatul B. G., prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, prev. de art. 7 alin. 1, 3, 4 şi 5, respectiv art. 8 alin. 1 şi 2 din Ordinul M.A.I nr. 1501/13.11.2006, a înmatriculat autoturismul pe numele inculpatului Sz. K., deşi acesta nu s-a prezentat personal la ghişeul serviciului de înmatriculări. 

Corpul de Control al Ministrului Administraţiei şi Internelor, în urma verificărilor efectuate, a reţinut, privitor la inculpatul B. G., că titularul înmatriculări nu are cunoştinţă de înmatricularea autovehiculului pe numele său, fapt ce denotă că lucrătorul în cauză nu a identificat solicitantul şi a acceptat primirea documentelor de la altă persoană, fără existenţa unei procuri speciale, contrar metodologiei de înmatriculare.

Inculpatul B. G., pentru această „înmatriculare” ar fi primit de la inculpatul  Sz.  K.,  prin intermediul  inculpatului B. P. A., suma  de 200  lei. În schimbul altei sume  de 200 lei, pretinse şi primite de inculpatul B. G., acesta i-a procurat  inculpatului Sz. K., pentru autoturismul Jeep Wrangler,  tăbliţele de  înmatriculare  CV-43-…., având dimensiuni mai mici decât cele  legale, tăbliţele care inițial au fost destinate  pentru  înmatricularea unei motociclete.

Inculpatul B. P. A., a arătat că, pentru intermedierea reînmatriculării autoturismului, ar fi primit de la inculpatul Sz. K.,  suma de 200 lei, apoi a revenit și a declarat suma de 350 lei, din care 40 de lei reprezentau c/v plăcuţelor de înmatriculare.

Inculpatul Sz. K. a declarat că i-a dat inculpatului B. P. A. suma de 8.000 lei să achite taxa de primă înmatriculare şi să înmatriculeze autovehiculul pe numele lui B. A., plătindu-i acestuia şi comisionul de 300 lei, cum îi remitea la fiecare maşina la care îl ajuta să înmatriculeze, și la reînmatriculare i-a mai dat 350 lei pentru a acoperi inclusiv taxele. Acesta recunoaşte că i-a dat inculpatului B. P. A. şi bani pentru plăcuţe cu numere de înmatriculare ca pentru motociclete.

Înmatriculare actuală, din data de 19.11.2009, este pe numele N. A. din Baia Mare, jud. Maramures, sub nr. MM 55 ….. Autovehiculul a fost identificat şi verificat tehnic, notate menţiunile specifice în bazele de date naţionale şi lăsat în custodie la cumpărătorul de bună credinţă la data de 12.04.20011. Acesta a declarat că a achiziţionat autovehiculul, la data de 18.11.2009, de la numita L. M.a din Bucureşti, care la rândul său, îl cumpărase de la numitul B. Sz.din mun. Tg. Secuiesc, la data de 28.10.2009, jud. Covasna, ce îl achiziţionase de la inculpatul Sz. K., la data de 22.01.2009.

Numitul B. Sz.a declarat că l-a cunoscut pe inculpatul Sz. K. ce era prieten cu o verişoară a sa şi l-a văzut circulând cu Jeep-ul ce avea pe el un anunţ de vânzare. A cumpărat autovehiculul, la data de 22.01.2009, însă nu s-a ocupat personal de înmatriculare, ci a  aşteptat în faţa sediului S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna să i se aducă certificatul de înmatriculare. După un timp, inculpatul Sz. K. i-a restituit preţul spunându-i că a găsit un alt cumpărător şi i-a cerut să semneze contractul de vânzare a autovehiculului, către o femeie din Bucureşti. Acesta a menţionat că nu are pretenţii faţă de inculpat.

În urma  verificărilor  efectuate  prin Centrul de  Cooperare  Poliţienească Internaţională – Biroul  Naţional Interpol, a  rezultat faptul  că autoturismul în cauză nu figurează în bazele de date existente cu menţiuni de interes operativ.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1. în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

 - complicitate la fals în înscrisuri sub senmătură privată, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 290 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a falsificat contractele de vânzare-cumpărare pe numele lui B. A. şi pe numele său, cu complicitatea inculpatului B. P. A., cumpărător afirmativ, respectiv vânzător, fiind B. A. şi folosirea la R.A.R. Covasna, prin participaţia improprie a inculpatului B. B. B., a înscrisului de provenienţă  falsificat. Totodată, acest înscris a fost folosit şi la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna de către inculpatul  B. P. A., care a contrafăcut semnături (folosirea este absorbită în latura obiectivă a infracţiunii de fals reţinute). Al doilea contract, prin care afirmativ inculpatul Sz. K. a cumpărat autovehiculul de la B. A., a fost folosit la transcriere;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. B. B. şi participaţia improprie a ing. P. C., certificatul de autenticitate al autovehiculului care avea actul de provenienţă falsificat, pe numele B. A.;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele persoanei vătămate B. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia  la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate), predarea-primirea banilor a fost recunoscută atât de către inculpatul Sz. K., cât şi de inculpatul B. P. A..

- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în contrafacerea semnăturii înstrăinătorului - B. A. de pe verso-ul certificatului de înmatriculare;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum am mai prezentat și anterior, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei cu chitanţă falsă

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, persoana vătămată B. A. a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său, totodată cel ce deţinea efectiv autovehiculul a fost avantajat, având beneficiul înmatriculării frauduloase, putea dispune de autovehicul şi nu achita impozit – fişa de înmatriculare îl scutea de impozit, iar certificatul de înmatriculare îi acorda prezumtiv drept de dispoziţie legală. Totodată, a acceptat semnarea cererii şi fişei de înmatriculare de inculpatul B. P. A., în locul proprietarului din acte, și 

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în fals, pe numele B. A., ce nu a fost prezent la ghişeu și nici nu s-a prezentat împuternicire, în contextul în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A..

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea, prin predarea documentaţiei autovehiculului inculpatului A. D., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate B. A., să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte mat) și art. 5 C.pen., constând în primirea unor sume de bani (recunoscuţi a fi în total 700 lei) de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpaților poliţiști A. D. şi B. G. şi asupra inculpatului  T. B., pentru a înmatricula şi retranscrie autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă și totodată pentru a obţine tăbliţe cu numere de înmatriculare având dimensiuni în afara reglementărilor legale;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (5 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea fişei şi cererii de înmatriculare, contrafăcând semnătura lui B. A. şi a inculpatului Sz. K. (la transcriere), aspect recunoscut de inculpat. Totodată, a semnat în locul lui B. A. declaraţia de scoatere din evidenţa fiscală a lui B. A. ce afirmativ a vândut autovehiculul lui Sz. K., care a fost  transcris pe numele acestuia din urmă, și

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a contrafăcut semnăturile de pe contractul de vânzare-cumpărare (în 3 exemplare, însă este acelaşi înscris) şi l-a folosit la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru înmatriculare frauduloasă a autovehiculului pe numele fratelui său – B. A. De asemenea, a contrafăcut semnăturile şi de pe contractul de vânzare-cumpărare folosit la transcrierea autovehiculului pe numele inculpatului Sz. K.;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o, metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise. Inculpatul  a cunoscut că nu a achitat taxa, pe care a justificat-o cu chitanţa falsă, și

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă.

Suma de 710 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea şi retranscrierea autovehiculului, de asemenea pentru obţinerea de plăcuţe cu numere de înmatriculare, atipice, neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din această sumă, a predat o parte inculpaților T. B., A. D. și B. G., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere. Sumele au fost recunoscute ca fiind predate-primite, între inculpații Sz. K. şi B. P. A. (200, plus 200, plus 350, din care 40 lei c/v plăcuţe cu nr. înmatriculare).

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui B. A., fără ca acesta să fie prezent la ghișeu, în acest fel favorizând înmatricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare. Totodată, nu se percepe impozitul auto pe un autovehicul evidențiat fiscal sub nr. fals, implicarea inculpatului fiind dovedită și de faptul că a scris declarația de scoatere din evidența fiscală a autovehiculului, cu toate că el nu avea nici o atribuție de serviciu în ceea ce privește operațiuni între persoane fizice.

30. Auto marca VW Golf (serie şasiu WVWZZZ1HZPB13….), culoare roşu, seria cărții de identitate G 2201…, certificatul de autenticitate seria A nr. 2018…, a fost înmatriculat la data de 05.08.2008 de către agentul şef de poliţie S. V. V.n din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna sub numărul de înmatriculare CV-04-…, pe numele persoanei vătămate U. I. prin intermediul inculpatului B. P. A.. Înmatricularea actuală este pe acelaşi număr şi acelaşi proprietar.

Din documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, rezultă faptul că documentaţia a fost întocmită de către inculpatul B. P. A.. Astfel, din Raportul de expertiză nr. 251486/28.02.2012 al I.P.J Covasna- Serviciul Criminalistic, rezultă că scrisul depus la rubricile  «Data efectuării operaţiunii” şi „Serie, număr şi emitent asigurare obligatorie”,  de pe fişa de înmatriculare a autoturismul marca VW Golf, seria şasiu WVWZZZ1HZPB13…., a fost executat de către S. V. V. și semnătura de pe cererea tip de înmatriculare a autoturismul marca VWGolf , seria şasiu WVWZZZ1HZPB1….,  datată 23.07.2008 , de la rubrica „Semnătura”, a fost executată de către inculpatul B. P. A.. Pentru celelalte semnături de pe calculul taxei de timbru, ori decizia de impozit, nu a fost posibil a se stabili cert cui aparţin.

Inculpatul B. P. A. a achitat şi taxa de 30 de lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, conform chitanţei nr. 2008072900123299 din data de 29.07.2008, pentru U. I.

Chitanţa nr. 0932873/10.06.2008, pentru suma de 8.685,54 lei, prin care se atestă plata taxei de primă înmatriculare este falsă, persoana vătămată U.I. arătând că inculpatul B. P. A. s-a ocupat de achitarea şi eliberarea acestui document.

Inculpatul B. P. A. a declarat că a primit de la U. I. bani pentru plata taxei de primă înmatriculare, însă nu a precizat că a cerut mai puţin decât calculul taxei. A cheltuit aceşti bani în scop personal şi din acest motiv a amânat să înmatriculeze autovehiculul, aspect ce rezultă din interceptările convorbirilor telefonice ale inculpatului B. P. A. cu U. J., fiul lui U. I. (vol. interceptări, f.245). Ulterior, inculpatul B. P. A. a susţinut că a cerut ajutorul inculpatului Sz. K., pentru a obţine chitanţa de plată a taxei de primă înmatriculare, aspect care însă nu a putut fi dovedit. Inculpatul a recunoscut că a semnat cererea şi fişa de înmatriculare în numele lui U. I.

De asemenea, inculpatul B. P. A. a recunoscut că a primit o sumă de bani de la U. I., fără a preciza în concret suma, dar pentru predarea sumei nu s-a întocmit vreun înscris, astfel că este imposibil de probat suma predată, însă înţelegerea dintre cei doi constă în asumarea obligaţiei de înmatriculare de către B. P. A.. Înmatricularea s-a realizat pe baza chitanţei falsificate, astfel că reglementarea situaţiei se face între cei doi în baza înţelegerii lor în sensul mandatului de înmatriculare.  Prin folosirea chitanţei false s-a urmărit prejudicierea bugetului de stat.

Din convorbirea de la fila 245 rezultă că înmatricularea s-a solicitat inculpatului B. G., însă amânarea menţionată anterior a făcut ca B. G. să fie plecat în concediu la finalizarea demersurilor, astfel că acesta l-a trimis pe inculpatul B. P. A. la S.V. V., din convorbire rezultă şi modul în care circulau actele.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpatului B. P. A. următoarele infracțiuni:

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei false privind plata taxei de primă înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V., implicarea inculpatului rezultând din convorbirile interceptate, coroborate cu expertiza grafoscopică şi declaraţia inculpatului B. P. A., potrivit cărora  acesta s-a ocupat de calculul  taxei de înmatriculare, raportat şi la situaţia celorlalte autovehicule la care plata taxei de primă înmatriculare s-a justificat cu chitanţe false, fiind dovedită cert, la înmatricularea tuturor acestor autovehicule, implicarea acestui inculpat, și 

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea fişei şi cererii de înmatriculare.

31.  Autoturismul marca BMW X5 (serie saşiu WBAFB71090LX4…), culoare gri, seria cărții de identitate G 3969.., certificatul de autenticitate seria A nr. 2018.., an de fabricaţie 2005, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-…, de către  agentul şef de poliţie A. D. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la data de 05.08.2008, pe numele persoanei vătămate J. G. fără ca acesta să aibă cunoştinţă de acest lucru. Înmatricularea a fost efectuată prin inculpatul B. P. A., beneficiarul fiind inculpatul Sz. K.. 

Ultima înmatriculare este pe numele lui P. D. din mun. Bacău, jud. Bacău sub nr. BC- 05-…., din data de 11.09.2009, căruia i s-a adus la cunoştinţă provenienţa ilicită a autovehiculului, care, iniţial, a fost depistat în data de 21.04.2010 la graniţă, la punctul de control frontieră Albiţa.

Autoturismul a fost prezentat, potrivit actelor de la dosar, la R.A.R. Covasna de către inculpatul Sz. K., dar scrisul de mână de pe cererea de activitate RAR, din data de 29.07.2008, a fost executat de către inculpatul B. B. B., semnătura nereproducând semnătura titularului Sz. K..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului BMW X5, cu nr. de id. WBAFB71090LX42… serie CIV G-396…, nr. de înregistrare 1844…, activitate efectuată de ing P. C., respectiv:

- lipsa CNP-lui deţinătorului de pe cererea activităţii.

- raportul de verificare nu a fost înregistrat la prima prezentare;

- semnătura consemnată pe cererea activităţii şi pe raportul de verificare pentru primirea documentelor la rubrica 34 nu par a fi identice.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca BMW X5, cu numărul de identificare WBAFB71090LX4…., aparţinând numitului J. G., documente primite de agent şef de poliţie A. D., înmatriculat ca vehicul nou importat, cu toate că pe certificatul de autenticitate seria A nr.2018…, emis de R.A.R., la data de 30.07.2008, figurează că vehiculul în cauză deţine certificatul de înmatriculare seria EC61…., eliberat de autorităţile din Ungaria, document ce a fost reţinut la efectuarea înmatriculării. În conformitate cu prevederile cuprinse în fişa de proceduri privind înmatricularea vehiculelor uzat – importate (IP-3) din Metodologia de înmatriculare aprobată prin Dispoziţia directorului D.R.P.C.Î.V. nr.110205/29.11.2006, agentul şef de poliţie A. D. avea obligaţia de a identifica solicitantul şi de a nu accepta altă persoană decât în baza unei procuri speciale, de a verifica existenţa documentelor la dosar şi de a prezenta dosarul spre verificare şefului de birou/compartiment şi spre aprobare şefului de serviciu, verificare şi aprobare ce trebuiau certificate prin semnătură pe fişa de înmatriculare.

  Inculpatul A. D. a fost cel care a furnizat o copie după cartea de identitate a lui J. G., aşa cum rezultă din declaraţia inculpatului B. P. A., care a arătat că ar fi cumpărat de la A. D. înscrisul privind pe J. G. cu suma de 500 lei, bani ce i-au fost daţi de către inculpatul Sz. K..

În acest sens, probatoriul administrat în cauză se coroborează, având în vedere că la percheziţia domiciliară la inculpatul A. D. s-au identificat mai multe copii ale cărţii de identitate a numitului J. G., în dosarul cu acte de înmatriculare pentru VW Sharan, și inculpatul A. D. a recunoscut că a predat un înscris similar inculpatului B. P. A..

 Inculpatul B. P.-A. s-a ocupat de întocmirea documentaţiei necesare  înmatriculării autoturismului pe numele persoanei vătămate J. G., acesta achitând şi taxa de 30  lei pentru eliberarea certificatului de  înmatriculare  în  locul lui J.  G.

Prin Raportul de expertiză nr. 45955/21.09.2009, s-a stabilit faptul că semnăturile de pe  fişa de înmatriculare auto la rubrica „cumpărător” şi de pe cererea de înmatriculare către  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, din data de 05.06.2008, sunt contrafăcute, înscrisurile fiind  semnate  de inculpatul B. P.-A.. 

Autoturismul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de 4.08.2008, de către martora I. P. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., care, pentru acest „ajutor” ar fi  primit de la inculpatul B. P.-A.,  suma  de 250  lei. Înregistrarea autoturismului s-a făcut fără cunoştinţa persoanei vătămate J. G., care nu a fost niciodată la primărie în vederea înregistrării  autoturismului marca BMW X5.

Prin Raportul de expertiză nr. 45955/21.09.2009, s-a stabilit faptul că scrisul de mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca BMW X5 cu seria şasiu WBAFB71090LX4… de la rubricile ,,contribuabil – chenarul din partea stânga sus,, ,,secţiunea I,, şi de pe reversul acesteia de la rubrica ,,am primit un exemplar al deciziei de impunere,, a fost executat de inculpatul B. P. A..

Conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice – Trezoreria Sf. Gheorghe, nr. 1273 din 06.04.2009, chitanţa cu seria  TS2B  nr.  0914799, în valoare  de 12.791 lei, prin care s-a  atestat plata  taxei pentru prima înmatriculare a autoturismului, este falsă. Adevărata chitanţă a fost emisă pe numele S.C. …..  S.R.L., la data de 24.07.2008, în valoare de 207 lei, reprezentând impozite şi contribuţii la bugetul consolidat. Totodată, decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. 120136 din data de 31.07.2008 pe numele lui J. G. pentru auto marca BMW X5, cu numărul de identificare WBAFB71090LX42…, an de fabricaţie 2005 şi pentru care s-a calculat suma de plată 12.791 lei, a fost solicitată de inculpatul B. P. A., care a şi semnat în fals pentru unul din exemplarele eliberate.

Totodată, potrivit Raportului de expertiză nr. 45955/21.09.2009, semnătura de la rubrica ,,cumpărător,, de pe factura externă din data de 19.07.2008 a autoturismului marca BMW X5 cu seria şasiu WBAFB71090LX4….  nu reproduce semnătura numitului J. G., rezultă deci că acest document este contrafăcut.

De asemenea, la dosarul de înmatriculare al  autoturismului BMW X5,  a fost identificată  și declaraţia notarială autentificată sub nr. 2590 din 6.08.2008 (dată după înmatricularea autoturismului), la notarul public G. G., prin care inculpatul B. P. A.  declară, la solicitarea inculpatului A. D., pe propria răspundere că, la data de  01.08.2008, a introdus în ţară din Ungaria, pentru J. G., autoturismul  marca  BMW X5, pe trailerul cu nr. de înmatriculare HR-04-….. Inculpatul B. P. A. a precizat în declaraţiile sale date în cauză faptul că inculpatul A. D. i-a comunicat faptul că de la dosarul de înmatriculare lipseşte înscrisul din care rezultă introducerea în ţară a autovehiculului, astfel că poate şi inculpatul să declare că a adus-o el, pe trailer, în acest sens indicându-i şi un număr de înmatriculare pe care să îl declare.

Procedându-se la verificarea în baza de date ale Centrului Naţional de Administrare a  Bazelor de Date privind Evidenţa Auto, s-a constatat că numărul de  înmatriculare  HR-04-… nu a fost  atribuit  niciodată  unui trailer, ci unui autoturism marca Dacia 1307.

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol  a comunicat faptul că autoturismul seria şasiu WBAFB71090ELIX42…. a fost înmatriculat  în Ungaria  sub nr. LFA-895, iar la data de 28.07.2008 Societatea creditoare ….. Consumer Finance S.A. Budapesta a semnalat organelor judiciare maghiare înşelăciunea din momentul contractării creditului pentru achiziţia autovehiculului menţionat,  respectiv la 01.07.2008,  de către  numita Cs. I. T., administrator V…. Print, Budapesta, cerând totodată sechestrarea acestui autovehicul. La data de 11.09.2008, în dosar nr. 136-583/2008 al Poliţiei Budapesta, autovehiculul a fost dat în urmărire.

La data de 11.04.2011, autoturismul marca BMW X5, a fost identificat şi ridicat de la numitul P. R. din mun. Bacău, jud. Bacău. Acesta a declarat că a achiziţionat autoturismul, în data de 16.09.2008, de la numita S. I. E. din mun. Bacău, înmatriculat la acea dată sub nr. BC-10-….., care l-a cumpărat de la numitul B. C. din mun. Braşov, care, la rândul său, declară că a cumpărat autovehiculul de la târgul auto, de la doi barbaţi din Sf. Gheorghe (fără a recunoaşte pe inculpatul Sz. K. după foto). S-a încheiat contract de vânzare-cumpărare prezentându-i-se cartea de identitate a vânzătorului şi a constatat că nici unul dintre cei doi bărbaţi nu era vânzătorul, însă aceştia i-au spus că au mandat să vândă, fără a prezenta însă o împuternicire. Ulterior, a revândut autovehiculul semnând la vânzător.

La data de 31.05.20011, autoturismul a fost restituit proprietarului maghiar.

Inculpatul Sz. K. a declarat iniţial că nu are cunoştinţă despre înmatricularea acestui autovehicul, ulterior revenind asupra declaraţiilor, a arătat că acesta a urmat aceeaşi metodă de înmatriculare, ca şi celelalte autovehicule relativ la care a fost chestionat, fără a putea spune cine a înstrăinat acest autovehicul, după înmatriculare.

Din interceptarea convorbirii telefonice din data de 04.08.2008 dintre Sz. K. şi B. P. A. (f.97-98,250 vol. p-v coroborare şi interceptări), rezultă că inculpatul A. D. ştia că autovehiculul se înmatriculează pe numele lui J. G., urma chiar să discute cu acesta aspectul.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că deși cunoștea că factura externă este falsă, inculpatul a folosit-o în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, la RAR (cererea de activitate fiind pe numele inculpatului);

 - complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna prin punerea la dispoziţia inculpatului B. P. A.;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin participaţia improprie a ing. P. C., certificatul de autenticitate al autovehiculului care avea provenienţă ilicită;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele persoanei vătămate J. G., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate). Predarea-primirea banilor nu a fost recunoscută expres de inculpatul Sz. K., însă acesta a arătat că la fiecare intermediere de înmatriculare îi dădea inculpatului B. P. A. suma de 300 lei;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum s-a prezentat și anterior, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare a autovehiculului cu chitanţă falsă.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, persoana vătămată J. G. a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său, totodată cel ce deţinea efectiv autovehiculul a fost avantajat, având beneficiul înmatriculării frauduloase, putea dispune de autovehicul şi nu achita impozit – fişa de înmatriculare îl scutea de impozit, iar certificatul de înmatriculare îi acorda prezumtiv drept de dispoziţie legală. Inculpatul putea constata dintr-un simplu studiu al documentaţiei că nu se coroborau informaţiile cuprinse de acestea, respectiv a înmatriculat autovehiculul ca fiind adus nou, însă pe certificatul de autenticitate era trecut numărul certificatului de înmatriculare extern, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în fals, pe numele J. G., care nu a fost prezent la ghişeu și a cărui fotocopie a cărţii de identitate inculpatul a predat-o inculpatului B. P. A., anterior predării documentaţiei pentru înmatricularea acestui autovehicul. Totodată, în dosarul de înmatriculare nu exista o împuternicire de reprezentare a numitului J. G., în condițiile în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A., căruia i-a permis să semneze cererea şi fişa de înmatriculare.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea, prin predarea documentaţiei autovehiculului inculpatului A. D., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate J. G., să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat) și art. 5 C.pen., constând în primirea unor sume de bani de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului poliţist A. D. şi asupra inculpatului T. B., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea fişei şi cererii de înmatriculare, contrafăcând semnătura lui J. G.,  aspect recunoscut de inculpat;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe falsificată, pe numele lui J. G., la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o, metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise. Inculpatul a cunoscut că nu a achitat taxa, pe care a jusitificat-o cu chitanţa falsă;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

- fals în declarații, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în declaraţia notarială mincinoasă dată în legătură de modalitatea în care autovehiculul, a fost introdus în țară, și

- fals intelectul, sub forma participației improprii, prev.  de  art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în determinarea întocmirii încheierii notariale de autentificare a declaraţiei mincinoase semnată de notarul public, care nu cunoştea realitatea.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului, neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din suma primită, a predat o parte inculpaților T. B. și A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale I. P. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele lui J. G., fără ca acesta să fie prezent la ghișeu, în acest fel favorizând înmatricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare.

32. Autoturismul marca BENTLEY CONTINENTAL GTC (serie şasiu SCBDE23W57C0….), serie motor 0067…., seria cărții de identitate G5546… din data de 31.07.2008, culoare negru, an fabricaţie 2007, a fost înmatriculat la data de 13.08.2008 sub nr. CV-08-…, de către agentul şef de poliţie A. D., din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pe numele persoanei vătămate P. A., care nu a avut cunoştinţă despre această înmatriculare. Înmatricularea s-a efectuat prin intermediul inculpatului B. P. A., beneficiarul fiind inculpatul Sz. K..

Autoturismul a fost prezentat, potrivit actelor, la reprezentanţa R.A.R. din Sf. Gheorghe de două ori, prima dată a fost prezentată de către inculpatul Sz. K., la data de 31.07.2008, însă nu s-a obţinut certificatul de autenticitate pentru autoturismul în cauză. Potrivit Raportului de expertiză nr. 75803 din data de 18.07.2011, scrisul de mână de pe cererea de activitate RAR din data de 31.07.2008, a fost executat de către numitul T. A., iar semnătura nu reproduce semnătura titularului Sz. K..

Pentru a doua înmatriculare, pe numele U. M., autoturismul a fost prezentat în RAR, la data de 29.08.2008, potrivit actelor, de către numitul U. M. din comuna Agigea, jud.Constanţa, dar potrivit Raportului de expertiză nr. 75803 din data de 18.07.2011 scrisul de mână şi semnătura de pe cererea de activitate RAR din data de 29.08.2008, nu reproduc semnătura titularului.

Prima verificare a fost realizată de către ing. P. C., iar la a doua prezentare, verificarea  a fost efectuată de către ing. Sz. L..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a întocmit raportul de control nr. 66 din data 11.05.2011, prin care s-au stabilit următoarele deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului, Bentley Continental, cu nr. de identificare SCBDE23W57C046…., serie CIV G-5546.., nr. de înregistrare 1847…, activitate efectuată de ing P. C.:

- nu s-a regăsit în sistemul informatic dovada efectuării verificării documentelor în programul Docuscan;

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei de pe cererea activităţii;

- lipsă imagine cu plăcuţa constructorului. (anexa 1)

S-a stabilit totodată că inculpatul B. P. A. a fost cel care a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K., o copie după cartea de identitate a numitului P.  A. 

Luarea  în evidenţă a autoturismului la Primăria mun. Sf. Gheorghe, s-a făcut la  data de 11.08.2008, de către martora M. E., angajată la Biroul de Impozite şi Taxe Persoane Fizice, la solicitarea inculpatului T. B.. Prin Raportul de expertiză nr. 45955 din data de 21.09.2009, s-a stabilit faptul că scrisul de mână de pe declaraţia fiscală nr. 29781 din 10.08.2008 pentru luare în evidenţă a autoturismului Bentley, de la rubricile “Contribuabil /împuternicit“ respectiv “Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3” a fost executat de inculpatul B. P. A..

Conform adresei nr. 19359/03.09.2009 a Administraţiei Finanţelor Publice, Trezoreria Sf. Gheorghe, taxa de poluare a autovehiculului marca Bentley Continental seria  şasiu  SCBDE 23 WSJCO466…  este de  13.742 lei.

În urma verificărilor  efectuate  în arhiva  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna s-a constatat faptul că dosarul de înmatriculare pentru autoturismul marca Bentley Continental nu există, deşi acesta figurează arhivat conform opisului din data de 13.08.2008. Dosarul de înmatriculare pentru  autoturismul marca  Bentley Continental,  nu a  putut  fi  identificat în arhiva S.P.C.R.P.C.I.V.  Covasna, dar în  dosarul care rămâne  la „Finanţe”, s-a  identificat  chitanţa  Seria  TS4B  nr. 0334523, prin care  s-a  atestat  achitarea  taxei  de  poluare. Conform  adresei nr.  6812 din data de 03.06.2009 a  Direcţiei Finanţelor Publice Covasna,  chitanţa  reală  a fost  eliberată  pe  numele lui P. L. şi reprezintă  impozit  pe venituri  din cedarea  folosinţei  bunurilor,  în valoare  de  112  lei.

Prin Raportul de expertiză nr. 45955 din data de 21.09.2009, s-a stabilit faptul că scrisul de mână (mai puţin cel destinat completării de organul financiar de la rubricile „NR înregistrare şi data”) de pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare nr. 120153 din data de 09.08.2008 eliberat de D.G.F.P. Covasna, pentru auto marca Bentley Continental GTC, calculul indicând suma de plată 12.791 lei, a fost executat de către inculpatul B. P. A., care a semnat în fals pe unul din exemplarele eliberate.

Inculpatul B. P. A. ar fi primit de la inculpatul Sz. K., pentru ”serviciile” de intermediere, suma  de 200 Euro şi pentru obţinerea numerelor  preferenţiale (CV-08-….) încă 100 lei. Ambii recunosc predarea-primirea unei sume de bani, însă ultima recunoaştere se referă la suma de 300 lei.

După  înmatriculare, autoturismul „a fost vândut”, la data de 26.08.2008, numitului U. M., domiciliat  în  satul Agigea,  …………., jud. Constanţa,  folosindu-se de  o carte  de  identitate declarată  pierdută de acesta la data de 07.09.2006.

Nici P. A. şi nici U. M. nu au avut cunoştinţă de înmatricularea  şi nici de vânzarea autovehiculului.

Inculpatul Sz. K. susţine că autovehiculul i-a fost adus din jud. Harghita de către M. A., care i-a cerut să supravegheze autovehiculul timp de trei zile, contra cost - 300 euro, după care se înmatricula, iar cel ce o adusese, o prelua. Din câte cunoaşte, acest autovehicul a fost prezentat la RAR de către B. B. B., iar el s-a ocupat de documentaţia pentru înmatriculare.

Autoturismul a fost vândut, la data de 16.09.2008, numitului R. C., domiciliat în Bucureşti, sector IV, înmatriculat sub nr. B-48-…, care l-a revândut numitului C. Ş.,  domiciliat în Constanţa, și ultimul proprietar înmatriculat, la data de 28.10.2010, sub nr. BC-55-…, este firma S.C. … S.R.L. din Oneşti, reprezentată de numita V. E., autoturismul fiind  folosit de către P. C. N.

Declaraţiile celor implicaţi în înmatricularea acestui autovehicul se coroborează cu evidenţa înmatriculărilor, cu impresiunea ştampilei (Administraţia Financiară a sectorului 4 Bucureşti) ridicată la percheziţia efectuată de D.I.I.C.O.T. Covasna din autovehiculul lui B. R. din Odorheiu Secuiesc, coroborat cu declaraţiile inculpaților Sz. K. şi B. P. A..

Toate aceste transferuri de proprietate s-au realizat în perioada 14.08.2008 (CV-08-….)  -  28.11.2008  (BC-55-….).

La data de 27.08.2010, autoturismului marca Bentley Continental GTC serie şasiu SCBDE23W57C046…, i-a fost solicitată şi eliberată o nouă carte de identitate cu seria H nr. 770…, pe care figurează menţionat proprietar S.C. D….. S.R.L. din mun. Oneşti, jud. Bacău, administrator R. Gh. Gh. M. din mun. Bacău, jud. Bacău, dar fără ca acesta să procedeze la finalizarea documentaţiei de înmatriculare la S.P.C.R.P.C.Î.V. Bacău.

Autoturismul a fost achiziţionat, conform declaraţiei numitului A. F. N. din com. Vama, jud. Satu Mare, la licitatie, de către S.C. D…. S.R.L. prin reprezentant P. C. N. din mun. Tg. Ocna, la data de 20.05.2010, de la S.C. T….. S.R.L.

Ultima înmatriculare, din data de 25.11.2010, figurează pe numele G. I. L. din  mun. Bucureşti, sector 5, sub numarul B 560 …. , ca vehicul nou, indigen. 

 La data de 22.12.2010, autoturismul a fost indisponibilizat în Punctul de Frontiera Satu Mare, întocmindu-se un dosar penal pe numele conducătorului auto F. A. N., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 221 C.pen. Numitul F. A. N. a declarat faptul că a achiziţionat autoturismul, la data de 21.12.2010, de la Axis …. Consulting S.R.L. pentru S.C. ….. Car din Franţa, care în data de 17.12.2010 a și virat în contul vânzătorului suma de 85.000 Euro.

Autorităţile italiene au comunicat, prin Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, faptul că autoturismul marca Bentley Continental GTC, serie şasiu SCBDE23W57C04…, serie motor 0067…, a fost furat împreună cu cheile şi actele de la locuinţa numitului M. G. A. din localitatea Salo, provincia Brescia, la data de 03-04.08.2008. Autoturismul a fost închiriat de către M. G. A. de la societatea ING Lease Spa Company din Brescia. Proprietarul  italian, ING Lease Brescia, a  semnalat faptul că, în baza contractului de leasing, a optat pentru proprietatea asupra autovehiculului vizat, la momentul la care a constatat că nu sunt achitate mai multe rate contractuale. Clauzele contractului permiteau acest drept de opţiune, astfel că s-a uzat de aceasta. Solicitându-se predarea autovehiculului s-a constatat dispariţia acestuia, furtul fiind reclamat la organele judiciare de  către utilizator. Organele judiciare italiene au dat în urmărire acest autovehicul la data de 08.08.2008.

La data de 25.08.2011, autoturismul a fost restituit proprietarului italian.

Inculpatul Sz. K. a declarat că are cunoştinţă despre faptul că M. A. din Gheorgheni, jud. Harghita, urma să zboare în Italia, iar la câteva zile acesta i-a adus în Covasna autovehiculul marca Bentley Continental să îl înmatriculeze. Inculpatul B. P. A. a arătat că a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. copia cărţii de identitate a numitului P. A., iar acesta a aflat despre înmatriculare exprimându-şi nemulţumirea, fapt ce l-a determinat pe inculpat să îi ceară inculpatului Sz. K. transcrierea pe alt nume. Acesta din urmă i-a comunicat că a rezolvat transcrierea pe numele unei persoane din Bucureşti, domiciliată pe raza sect. IV.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 și art. 5 C.pen., constând în aceea că, deși inculpatul cunoștea că factura externă este falsă, de asemenea şi actul de înstrăinare către U. M., totuși a folosit aceste înscrisuri în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, la RAR (prima cerere de activitate este pe numele inculpatului). A doua folosire s-a realizat prin participaţie, fără a se stabili cert cine a prezentat autovehiculul în RAR, însă având în vedere forma continuată reţinută a infracţiunii, autoratul absoarbe altă formă de participaţie.

- complicitate la uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe și a actului de înstrăinare către U. M. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna și pentru scoaterea  din evidența fiscală a lui P. A., prin punerea la dispoziţia inculpatului B. P. A.;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin participaţia improprie a ing. P. C.și ing. Sz. L., certificatele de autenticitate al autovehiculului care avea provenienţă ilicită, fiind furat din Italia;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele persoanei vătămate P. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, pe numele persoanei vătămate P. A.;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 300 lei inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate). Predarea-primirea banilor a fost recunoscută de ambii inculpați;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum s-a prezentat și anterior, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare a autovehiculului cu chitanţă falsă.

2. în sarcina inculpatului A. D., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, persoana vătămată P. A. a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său, totodată cel ce deţinea efectiv autovehiculul a fost avantajat, având beneficiul înmatriculării frauduloase. Dispariţia dosarului de înmatriculare din arhiva S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în lipsa altor indicii, poate eventual atrage o sancţiune disciplinară, termenul de aplicare a acesteia fiind prescris la momentul dispunerii controlului, și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în fals, pe numele P. A., care nu a fost prezent la ghişeu. Totodată, în dosarul de înmatriculare nu exista o împuternicire de reprezentare a numitului P. A., în condițiile în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A.. 

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate P. A., să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului A. D. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat) și art. 5 C.pen., constând în primirea unor sume de bani de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului poliţist A. D., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe falsificată, pe numele lui P. A., la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat și de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului, neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din suma primită, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului, pe numele lui P. A., fără ca acesta să fie prezent la ghișeu, în acest fel favorizând înmatricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare.

33.  Autovehiculul marca ASIA ROCSTA (serie saşiu KN1DDB2A0RB00….), culoare verde albastru, seria cărții de identitate G 3966…, certificatul de autenticitate seria A nr. 18851…, a fost înmatriculat sub nr. CV-04-…, la data de 01.09.2008, de către agent de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna pe numele persoanei vătămate B. B. G., care nu cunoştea că pe numele său se înmatricula un autoturism, beneficiarul real fiind B. R.. Înmatriculare actuală este pe acelaşi nume şi număr.

În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Asia Rocsta, importată din Marea Britanie, cu numărul de identificare KN1DDB2A0RB00…., an de fabricaţie 1994, a fost înmatriculat la data de 01.09.2008, aparţinând numitului B. B. G., operaţiune fiind efectuată de agent şef de poliţie B. G..

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Sf. Gheorghe de către inculpatul B. P. A., la data de 16.07.2008, care a recunoscut acest fapt în faţa organelor de poliţie judiciară, arătând că ştie că autovehiculul a fost cumpărat de B. R. de la B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea autoturismului Asia Rocsta cu nr. de identificare KN1DDB2A0RB00…, serie CIV G-3966…, nr. de înregistrare 183…, activitate efectuată de ing. K. I. I., respectiv:

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa datelor vehiculului pe cererea activităţii;

- raportul de verificare neînregistrat la prima prezentare.

Din verificarea documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, s-a constatat că  înmatricularea s-a realizat prin intermediul inculpatului B. P.-A., la solicitarea inculpatului B. R., inculpatul B. P. A. a fost cel care s-a ocupat de întocmirea  documentaţiei  în vederea înmatriculării  autoturismului  în cauză.

Potrivit Raportului de expertiză grafică nr. 45955/21.09.2009, semnăturile de pe fişa de  înmatriculare  auto, la rubrica „cumpărător”,  de pe  contractul  de vânzare-cumpărare din data de 26.08.2008, atât de la rubrica  „cumpărător”,  cât şi la rubrica „vânzător”, sunt  falsificate, ele fiind  executate  de  către inculpatul B. P. – A., care a și achitat pe numele său, dar pentru B.  B. G.,  contravaloarea  taxei pentru certificatul  de  înmatriculare, în valoare  de  30 lei,  potrivit  chitanţei  nr.  2008090100141470 din 01.09.2008.

Autoturismul a fost luat în evidenţă, la Primăria  mun. Sf. Gheorghe, la data de  26.08.2008, de către martora I. P. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane  Fizice, la  solicitarea inculpatului T. B., în condiţiile în care, persoana vătămată B. B. G. nu a fost niciodată la primărie în vederea solicitării luării în evidenţă a autoturismului marca Asia Rocsta.

Potrivit Raportului de expertiză grafică nr. 45955/21.09.2009, inculpatul T. B. a fost cel care a executat scrisul de  mână de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pentru  autoturismul  în cauză.

Conform adresei Direcţiei Finanţelor Publice Covasna nr. 6812 din  3.06.2009,  chitanţa seria TS2B nr. 914993, în valoare  de  13.871 lei, prin care s-a  atestat plata taxei de primă înmatriculare a autovehiculului, figurează ca fiind în realitate eliberată pe numele K. E. „Cabinet medical  individual”, la  data de  24.07.2008.

Potrivit Raportului de expertiză grafică nr. 45955/21.09.2009, scrisul de mână şi semnătura (cu excepţia numărului de înregistrare şi semnăturile organelor fiscale) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare nr. 120152 eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la data de 04.08.2008, pentru auto marca Asia Rocsta, cu numărul de identificare KN1DDB2A0RB00….., an de fabricaţie 1994, pentru care s-a stabilit suma total de plată 13.871, a fost executat de inculpatul B. P. A..

Inculpatul A. D. ar fi primit, pentru înmatricularea de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitare, de la inculpatul B. P.-A., suma de 1.000 lei. Dosarul autoturismului a fost predat inculpatului A. D., de către inculpatul B. P.-A., în localul  „Tribel” din Sf. Gheorghe, împreună cu suma  de 1.000 lei.

Pentru această intermediere, inculpatul B. P.-A. a arătat că a primit de la inculpatul B.  R., suma  de 200 lei.

Inculpatul B. R. a declarat că văzuse autovehiculul la B. B. B. şi a dorit să îl cumpere. A împrumutat bani de la fratele său şi de aceea a cerut întocmirea actelor de înmatriculare pe numele lui B. B. G., el fiind însă utilizatorul autovehiculului. Pentru înmatricularea de urgenţă şi pe numele fratelui său, pe care nu dorea să îl implice în realizarea documentaţiei, i-a dat inculpatului B. P. A. suma de 1.000 euro, fără a-l interesa cum se foloseşte acesta de această sumă, despre care i s-a spus că este necesară înmatriculării dorite. La discuţii a fost prezent şi inculpatul Sz. K., fără a se stabili în mod direct şi obiectiv o implicare a acestuia în înmatricularea acestui autovehicul. Demersurile înmatriculării le-a realizat inculpatul B. P. A. singur, în contul banilor primiţi.

La data de 18.03.2011, autovehiculul a fost indisponibilizat şi se află în custodia organelor de poliţie, la sediul I.P.J. Covasna. În baza ordonanţei din data de 23.02.2012, s-a instituit sechestru asigurător pentru asigurarea plăţii taxei de primă înmatriculare. Instanţa urmează a se pronunţa asupra sechestrului instituit.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date existente, autoturismul nu figurează cu menţiuni operative.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului B. R., săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, deși s-a dovedit că sunt false semnăturile contractului de cumpărare a autovehiculului de la B. B. B., semnăturile contractanţilor fiind executate de inculpatul B. P. A., cu toate acestea inculpatul B. R., dându-i cartea de identitate a fratelui său,  i-a cerut inculpatului B. P. A., să urmeze demersurile înmatriculării autovehiculului;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin participaţia improprie a ing. K. I., jr., certificatul de autenticitate al autovehiculului pe numele persoanei vătămate B. B. G., inginerul din R.A.R. neavând cunoștință despre falsul actului de proveniență;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele persoanei vătămate B. B. G., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. cartea de identitate al fratelui său, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, pe numele persoanei vătămate B. B. G., și

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat suma de 1.000 euro inculpatului B. P. A., pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului A. D., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate). Predarea-primirea banilor a fost recunoscută de ambii inculpați.

2. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, persoana vătămată B. B. G. a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său, totodată cel ce deţinea efectiv autovehiculul a fost avantajat, având beneficiul înmatriculării frauduloase. Inculpatul a acceptat semnarea documentelor, inclusiv a fișei de înmatriculare, de către inculpatul B. P. A., și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în fals, pe numele B. B. G., care nu a fost prezent la ghişeu. Totodată, în dosarul de înmatriculare nu exista o împuternicire de reprezentare a numitului B. B. G., în condițiile în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A., care a semnat fișa de înmatriculare. 

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate B. B. G., să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat) și art. 5 C.pen., constând în primirea unor sume de bani de la inculpatul B. R., căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului poliţiştilor de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe falsificată, pe numele lui P. A., la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- fals material în înscrisuri oficiale, în forma continuată, prev. art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în  aceea că a semnat fişa şi cererea de înmatriculare, contrafăcând semnătura lui B. B. G.;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în falsificarea contractului de vânzare-cumpărare, prin contrafacerea semnăturilor contractanţilor şi folosirea  acestui contract la R.A.R. şi la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat și de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise, și

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă.

Suma de 1.200 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul B. R. pentru înmatricularea autovehiculului, neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din suma primită, a predat o parte inculpatului A. D., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere. Inculpatul recunoaşte doar primirea sumei de 1.200 lei, astfel că nu se solicită confiscarea sumei de 1000 Euro, cât declară B. R. că ar fi predat, de vreme ce nu au întocmit înscrisuri, sunt doar declaraţiile lor de recunoaştere ce se coroborează relativ la suma de 1.200 lei.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale I. P. la evidenţierea fiscală a autovehiculului, pe numele lui B. B. G., fără ca acesta să fie prezent la ghișeu, în acest fel favorizând înmatricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare.

34. Autoturismul marca BMW 530 (seria şasiu  WBANC710X0B66…), seria cărții de identitate G 8701…, certificatul de autenticitate seria A nr. 2021…, an fabricaţie 2007, culoare negru, a fost înmatriculat la data de 22.09.2008 de către agent de poliţie B. G. sub nr. CV-04-…, pe numele persoanei vătămate O. L. M. domiciliată în mun. Sf. Gheorghe, fără ştiinţa acesteia.

Înmatricularea s-a realizat prin intermediul inculpatului B. P. A., care s-a ocupat şi de documentaţia necesară înmatriculării şi care a furnizat o copie după cartea de identitate a numitei O. L. M. la cererea inculpatului Sz. K.. B. P. A. a obţinut copia cărţii de identitate în contextul unei alte tranzacţii a unui autovehicul.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare la inculpatul B. P. A., s-a identificat o fotocopie a cărţii de identitate a susnumitei.

 Ulterior înmatriculării, autoturismul a fost tranzacţionat succesiv la mai multe persoane, ajungând la B. E., care a vândut-o lui B. P. Acelaşi inculpat B. P. A. a achitat pe numele său, dar pentru inculpatul Sz. K. (cum scrie pe ordinul de încasare numerar), contravaloarea taxei pentru certificatul de înmatriculare, în valoare de 30 lei, potrivit chitanţei nr. 2008091900152312  din data de 19.09.2008.

Ultima înmatriculare, din data de 23.03.2009, a fost pe numele B. V. P. din mun. Braşov, jud. Braşov sub nr. BV-12-…….

Autoturismul a fost prezentat, potrivit actelor din dosar, la data de 17.09.2008 de către numita B. C. A. din mun. Sf. Gheorghe, care în declaraţia dată în faţa organelor de poliţie judiciară a arătat faptul că nu a prezentat acest autoturism pentru omologare la R.A.R. Sf. Gheorghe şi nici nu a completat cererea de activitate RAR, anexată la dosarul cauzei, neputându-şi explica cum o copie de pe cartea de identitate anterioară a fost anexată la cererea de activitate RAR. Conform Raportului criminalistic nr. 75803 din data de 18.07.2011 scrisul de mână şi semnătura depusă pe cererea de activitate RAR  din data de 17.09.2008, având ca titular pe B. C., au fost executate de către inculpatul B. B. B..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. G., s-au stabilit următoarele deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului BMW 530 cu nr. de identificare WBANC710X0B6……, serie CIV G-870.., nr. de înregistrare 188…, activitate efectuată de ing. V. L.:

- nu s-a regăsit în sistemul informatic dovada efectuării verificării documentelor în programul Docuscan;

- lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris;

- lipsa datelor deţinătorului pe cererea activităţii;

- în programul de registru s-a consemnat greşit prenumele deţinătorului C. în loc de C.

Expertiza grafiscopică nr. 76017 din data de 30.09.2011 atestă că semnătura depusă la rubrica „Semnătura cumpărător” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca  BMW 530, seria şasiu WBANC710X0B6….., cu nr. de înmatriculare CV-04-…, nu a fost executată de către O. L. M. Conform raportului de expertiză nr. 251486/2012, semnătura literală „OPRA”, depusă la rubrica „Semnătura cumpărător” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca BMW 530,  a fost executată de către inculpatul B. P. A.. 

Autoturismul a fost luat  în evidenţă, la Primăria  mun. Sf. Gheorghe, la  data  de  22.09.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane  Fizice, la  solicitarea inculpatului T. B., în condiţiile în care, persoana vătămată O. L. M. nu a fost niciodată la primărie în vederea solicitării luării în evidenţă a autoturismului marca BMW 530. Pe fişa de înmatriculare a fost identificat nr. de înregistrare ,,311217,, din data de 22.09.2008, despre care Primăria mun. Sf. Gheorghe, prin adresa nr. 16869 din 27.04.2009 a comunicat faptul că, „nu există vreun act  înregistrat  sub acest  număr”.

Potrivit raportului de expertiză grafică nr. 76017/30.09.2011, scrisul depus pe aversul declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca BMW 530 cu nr. de înmatriculare CV-04-…., la rubricile „contribuabil-chenarul din partea stângă sus”, „Secţiunea I” şi de pe verso-ul acesteia la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere”, a fost executat de către inculpatul T. B., aspect ce indică cert implicarea inculpatului.

Conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice – Trezoreria Sf. Gheorghe, nr. 7106/14.06.2010, rezultă faptul că chitanţa cu seria  TS2B  nr. 1314523, în valoare  de 4775 lei, prin care s-a atestat  plata taxei pentru prima înmatriculare a autoturismului, nu figurează în baza de date ca fiind eliberată de Trezoreria Sf. Gheorghe.

La data de 24.09.2008, după două zile de la data înmatriculării autoturismului la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, aspect ce atestă că s-a acceptat la S.P.C.R.P.C.I.V. documentaţie incompletă, inculpatul B. P. A. a declarat în fals în faţa notarului că autovehiculul marca BMW 530 a fost introdus în ţară de către acesta, pentru numita O. L. M., pe trailerul cu numarul HR-04-KGM, din Italia, la data de 10.09.2008 (anterior constatării şi reclamării dispariţiei autoturismului în Italia). Verificările efectuate, referitor la numărul trailerului, au scos la iveală că acest număr nu a fost alocat unui astfel de mijloc de transport şi figurează că a aparţinut unui autovehicul marca UAZ 452 al numitului K. V. din Sândominic, jud. Harghita.

Autovehiculul a fost indisponibilizat în dosarul penal nr. 6215/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, (conexat prezentei cauze) de lucrători de poliţie din cadrul I.P.J. Brasov, la data de 25.06.2009, de la B. E. din mun. Braşov, ce nu a dovedit o deţinere licită şi împotriva căruia organele judiciare s-au sesizat relativ la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. i C.pen.

În cursul cercetărilor s-a stabilit că autovehiculul a fost închiriat, la data de 31.08.2008, de către numitul M. D. V. din Budapesta-Ungaria, de la societatea “Alfieri Autonoleggi ,, din Brescia-Italia, reprezentată legal de L. P. Autoturismul urma să fie folosit, conform contractului de închiriere, de către M. D. V., până la data de 05.09.2008, ulterior acesta nu a mai restituit autoturismul proprietarului de drept, acesta dispărând, fiind declarat furat în Italia, la Poliţia din Iesolo, Venetia.

Inculpatul B. P. A. a declarat că autovehiculul a fost adus în judeţul Harghita de persoane din anturajul inculpatului Sz. K., aspect recunoscut şi de acest inculpat, care a menţionat că a fost prezent la vânzarea autovehiculului, asigurând traducerea pentru T. Z., care a vândut efectiv autovehiculul înmatriculat fraudulos, la târgul auto din Braşov.

Pentru fiecare autovehicul înmatriculat fraudulos, atât inculpatul Sz. K., cât şi inculpatul B. P. A., recunosc că s-a remis suma de 300 lei, cu titlu de comision pentru inculpat, probatoriul administrat demonstrând că o parte din bani erau destinaţi facilizării, de către inculpatul B. P. A., a înmatriculării prin aceea că urma să se remită din aceşti bani şi poliţiştilor ce efectiv înmatriculau. Şi în acest caz se recunoaşte acest aspect. Inculpatul Sz. K. nu recunoaşte că o parte din bani erau destinaţi influenţării poliţiştilor, interceptările telefonice indică însă că inculpatul B. P. A. îi comunică despre modul în care îi influenţa uneori pe aceşti poliţişti.

Autorităţile italiene prin Biroul Naţional Interpol au comunicat că autovehiculul figurează ca fiind înmatriculat în Italia cu numărul de înmatriculare CS 760 HW, iar proprietarul italian a solicitat restituirea autoturismului, astfel că la data de 04.09.2011 acesta a fost restituit proprietarului de drept italian.

Numita O. L. M. a declarat că participă în procesul penal în calitate de persoană vătămată, fiind lezată în drepturi prin aceea că, pentru perioada cât autovehiculul a fost înmatriculat pe numele său, i s-a calculat impozit şi penalităţi, aspect care a condus la înfiinţarea unei popriri pe care a contestat-o la organul fiscal, astfel că nu s-a insistat în executare, însă şi în anul 2012 apărea înregistrată cu debit fiscal, neputând astfel să îşi radieze de pe nume un alt autovehicul pe care l-a deţinut.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că deși cunoștea că actul de provenienţă pe numele O. L. M. este fals, a folosit înscrisul în cadrul demersurilor înmatriculării autovehiculului, prin participaţia improprie a inculpatului B. B. B.;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea actul de provenienţă falsificat pe numele O. L. M. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna de către inculpatul B. P. A., cu care s-a înțeles în acest sens;

- fals intelectual, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin participaţia improprie a ing. V. L., certificatul de autenticitate al autovehiculului care avea provenienţă ilicită;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele persoanei vătămate O. L. M., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat inculpatului B. P. A. suma de 300 lei, pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra inculpatului B. G., acesta din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate). Predarea-primirea banilor nu a fost recunoscută atât de inculpatul Sz. K., cât și de inculpatul B. P. A.;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum s-a prezentat și anterior, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare a autovehiculului cu chitanţă falsă.

2. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

 - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul în baza documentaţiei deficitar întocmite, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, persoana vătămată O. L. M. a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său, totodată cel ce deţinea efectiv autovehiculul a fost avantajat, având beneficiul înmatriculării frauduloase. Declaraţia notarială este datată la două zile ulterior înmatriculării, fapt ce atestă încă o data abuzul poliţistului prin neîndeplinirea corectă a atribuţiilor de serviciu.

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis fişa şi certificatul de înmatriculare în fals, pe numele O. L. M., care nu a fost prezentă la ghişeu și în dosarul de înmatriculare nu exista o împuternicire de reprezentare a numitei O. L. M., în condițiile în care documentaţia a fost prezentată de acelaşi inculpat B. P. A.. 

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate O. L. M., să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G. să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea unor sume de bani de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului poliţist B. G., pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea fişei şi cererii de înmatriculare, contrafăcând semnătura numitei O. L. M.;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea actului de proveniență falsificat pe numele O. L. M.  la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o, metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise. Inculpatul a cunoscut că nu a achitat taxa, pe care a justificat-o cu chitanţa falsă;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

- fals în declarații, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în declaraţia notarială mincinoasă dată în legătură de modalitatea în care autovehiculul, a fost introdus în țară, și

- fals intelectul, sub forma participației improprii, prev.  de  art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în determinarea întocmirii încheierii notariale de autentificare a declaraţiei mincinoase semnată de notarul public, care nu cunoştea realitatea.

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului, neavând importanţă aspectul că acesta susţine că, din suma primită, a predat o parte inculpatului B. G., atâta timp cât nu se poate proba indubitabil această susţinere.

4. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele persoanei vătămate O. L. M., fără ca aceasta să fie prezent la ghișeu, în acest fel favorizând înmatricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare. Acesta a semnat de primire decizia de impunere în numele O. L. M., fapt ce atestă cert implicarea în această înmatriculare. Actul pe care şi-a pus semnătura nu constituie prin el însuşi un fals deoarece semnătura de primire nu este de natură a produce consecinţe juridice.

35. Autoturismul marca Peugeot 205 (serie şasiu  VF3741A9807611…), culoare gri, seria cărții de identitate G 917…  din data de 09.10.2008. Autoturismul a fost înmatriculat la data de 11.10.2008, de inculpatul B. G., care l-a înmatriculat pe numele său, prin intermediul agentului de poliţie C. S. din cadrul S.P.C.R.C.I.V. Covasna sub nr. CV 04 …. Se constată că inculpatul B. G. a semnat pe talonul de înmatriculare şi pe cartea de identitate a autovehiculului la rubrica ”organ de înmatriculare” pentru şeful S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la o dată la care inculpatul B. G. se afla în concediu de odihnă.

În arhiva S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, nu a putut fi identificat, în cursul verificărilor, dosarul care a stat la baza înmatriculării acestui autoturism. 

Prezentat la RAR de către inculpatul B. B. B. (CNP ….), însă  anterior, la 28.05.2008, a fost prezentat de către P. CNP ……., CI seria … nr. 0…., pentru eliberarea cărţii de identitate, deţinător declarat fiind B. G., dar prestaţia nu a fost finalizată, verificarea fiind realizată de către ing. K. I., jr.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit că sunt neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Peugeot 205 cu nr. de identificare VF3741A98076….., serie CIV G-917…., nr. de înregistrare 190…., activitatea de reomologare-schimbare caroserie fiind efectuată de ing. K. I. I., respectiv:  lipsă raport de verificare, dar la departamentul consultanţă există acceptul pentru schimbarea caroseriei, la poz. 7428/2008.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 11.03.2009 la inculpatul B. G., a fost identificat, în fotocopie, certificatul de distrugere, ce a fundamentat cererea de înmatriculare, după recarosare, iar acesta este falsificat, cum rezultă din adresa aparentului  emitent, S.C. A….. S.R.L. Covasna. Acest certificat are aparent nr. 134 din data de 09.10.2008, însă numărul aparţine unui certificat de distrugere eliberat la data de 23.04.2008 pentru un autoturism marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare B-87-…, serie şasiu WOL000087P520…., deţinător fiind R. T. din mun. Sf. Gheorghe.

Din analiza mai multor certificate de distrugere care au fost identificate în dosarele de înmatriculare de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în care B. B. B. s-a ocupat de activitatea în R.A.R. Covasna, s-a observat că la cele despre care emitentul S.C. A…. S.R.L. Covasna a comunicat că nu sunt reale, există o greşeală de redactare la aliniatul ”Date de identificare ale agentului economic care colectează vehiculul uzat” în sensul că cuvântul ”vehicul” este scris ”vehizul”. Aceasta demonstrează faptul că inculpatul B. G. a avut aceeaşi sursă a înscrisului, respectiv cea neautorizată, frauduloasă, aspect pe care trebuia să îl cunoască din moment ce a ocolit societatea emitentă de drept. Totodată, şi în cazul celorlalte autovehicule înmatriculate în baza certificatelor de distrugere nereale, inculpatul B. G. a efectuat înmatriculările frauduloase. Este cazul înmatriculărilor autovehiculelor : marca VW Transporter  cu nr. CV-02-…., la data de 29.05.2008, pe S.C. ….. Auto S.R.L. (administrator B. B. B.), marca VW Transporter  cu nr. CV-04-….., la data de 10.09.2008, pe numele B. B. I. ce a cumpărat de la S.C. …. Auto S.R.L. (administrator B. B. B.), marca VW Passat cu nr. CV-18-…., la data de 21.01.2009, pe numele N. L. (B. B. B. a realizat demersurile de înmatriculare).

În sensul vinovăţiei inculpatului B. G., este și faptul că la dosarele de înmatriculare menţionate nu s-au identificat exemplarele în original (culoare albastru-indigo) ale adeverinţelor de primire şi plată a fierului vechi rezultat prin predarea caroseriei autovehiculului ce urmează a fi recarosat. Acest aspect atestă falsul certificatelor ce nu au putut fi dublate de falsul acestor adeverinţe, în acelaşi timp, aspectul că inculpatul B. G. a cunoscut despre înscrisurile false. De aceea,  dosarul în care el este beneficiarul înmatriculării nu s-a găsit în arhiva S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, ori R.A.R. Covasna, iar înmatricularea s-a realizat de un coleg, la cererea inculpatului.

La aceeaşi percheziţie domiciliară, la inculpatul B. G., au fost identificate  mai multe înscrisuri (carte identitate, talon înmatriculare, contract înstrăinare nemţesc afirmativ încheiate între vânzătorul, cetăţean german, şi B. G.) ce dovedesc găsirea unui autovehicul identic în Germania şi care în final a fost achiziţionat de inculpatul B. G., prin contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 03.10.2008 (fals, întrucât B. G. nu a cumpărat un autovehicul din Germania, ci I. T. este cel care l-a cumpărat din Germania, la data de 18.12.2007, cum rezultă din traducerea cărţii de identitate a autovehiculului emisă de autorităţile germane şi găsită la domiciliul lui B. G.). Aceste aspecte constituie un mobil în plus al inculpatului în dispariţia dosarului de înmatriculare de la S.P.C.R.P.C.I.V Covasna, însă nu sunt probe care să indice că inculpatul a făcut dispărut acest dosar, nu el a înmatriculat, însă el beneficia de dispariţie, aşa cum s-a arătat.

Numitul I. T.este plecat din ţară, în Germania, la muncă, cu contract, iar soţia acestuia I. E. a declarat că autovehiculul a fost adus în ţară de soţul ei, pentru fata lor. Deoarece fetei nu i-a plăcut, I. E. s-a ocupat de vânzarea autovehiculului către inculpatul B. G.. Aceasta a vândut autovehiculul la preţul de 200 euro şi a declarat că ar fi încheiat un contract de vânzare-cumpărare, însă nu mai deţine nici un exemplar pe care să îl pună la dispoziţia organelor judiciare. Cu ocazia vânzării, toate actele le-a dat inculpatului B. G. deoarece autovehiculul nu era înmatriculat pe numele lor.

Audiată în instanţă, martora I. E. (f.133 vol.V d.f.) şi-a menţinut, în esenţă, declaraţia dată în faza urmăririi penale, însă a mai precizat că, documentele maşinii au fost trimise de soţul său prin poştă, dar nu ştie ce documente erau în plic, pe care i l-a predat inculpatului B. G., împreună cu cheile maşinii, ocazie cu care a primit şi banii, respectiv 150 euro. Totodată, martora a arătat că ştie că actele au fost încheiate în Germania pe numele lui B. G..

La solicitarea reprezentatului Ministerului Public, în instanţă, a fost audiat şi martorul I. T. (f.7 vol.VI d.f.), care a arătat că lucrează în Germania încă din anul 1998, de unde a cumpărat autoturismul Peugeot 205, pentru fiica sa, însă nu i-a plăcut acesteia, astfel că atunci când s-a întâlnit cu inculpatul B. G. i-a oferit spre vânzare, la un preţ de 100-150 euro. Martorul a arătat că, iniţial în Germania, actul de vânzare-cumpărare a fost încheiat pe numele său, pe baza căruia maşina a fost radiată din circulaţie în Germania şi pe baza căruia a obţinut de la autorităţile germane număr provizoriu cu care să aducă maşina în ţară. Martorul a mai arătat că, după ce s-a înţeles cu B. G. şi el s-a întors în Germania, a încheiat un nou contract, direct pe numele lui B., care la vânzător a fost semnat de proprietarul de la care a cumpărat maşina, iar la cumpărător a rămas nesemnat, după care a trimis actele în ţară soţiei sale, prin poştă, care le-a predat inculpatului B. G., şi crede că a fost semnat de aceste, după care nu mai ştie ce s-a întâmplat cu maşina. Martorul a arătat că B. G. nu a fost în Germania în legătură cu această maşină.

Verificările efectuate asupra autovehiculului, ulterior depistării acestuia, de către criminalişti din cadrul I.P.J. Covasna (la data de 13.04.2011) şi de inginerul din R.A.R. Covasna, la datele de 29.04.2011, respectiv 11.05.2011 (f.426,450,451 vol. V maşini, dos. autovehiculului) au atestat faptul că acesta nu a fost efectiv recarosat. Datele tehnice nu corespundeau, marca fiind GRD şi nu 741 A cum s-a trecut în certificatul de înmatriculare. Totodată, motorul autovehiculului funcţionează pe motorină şi nu pe benzină cum este menţionat în cartea de identitate a autovehiculului.

Analizând documentaţia depusă se observă că afirmativul autovehicul recarosat, ce aparţinea inculpatului B. G. - fila 403/v din acelaşi dosar, funcţiona pe motorină, astfel că ar fi trebuit ca şi autovehiculul recarosat să aibă un motor funcţionând pe motorină, însă inculpatul K. I., jr. a  omologat un autovehicul ce funcţionează pe benzină, în realitate fiind un motor pe motorină. Autovehiculul cumpărat pentru a se folosi de la acesta doar caroseria funcţiona însă pe benzină, astfel că nu a fost o recarosare efectivă, ci manoperele urmate au avut ca scop ocolirea taxei de primă înmatriculare a unui autovehicul nou cumpărat. Aşa se explică şi falsul certificatului de distrugere a caroseriei şi lipsa adeverinţei de plată a fierului vechi corespondent caroseriei afirmativ distruse şi justificate cu certificatul fals.

Inculpatul B. G. a schimbat, ulterior înmatriculării, autovehiculul cu un alt autoturism marca Opel Tigra, aparţinând numitului S. F., fără a încheia vreun act.

Agentul de poliţie C. S., inculpat în cauză, a precizat că a fost rugat de colegul său B. G., care la acel moment se afla în concediu, să înmatriculeze acest autovehicul marca Peugeot, predându-i documentaţia necesară.

Autovehiculul a fost identificat şi se află în custodia I.P.J. Covasna, instanţa urmând a se pronunţa asupra custodiei, după analiza cazului de fraudare în scopul neplăţii taxei de primă înmatriculare.

Inculpatul B. G. a declarat că de omologare s-a ocupat inculpatul B. B. B., care i-a şi vândut autovehiculul a cărei caroserie s-ar fi utilizat la recarosare şi care ar fi avut nr. de înmatriculare de Bucureşti. Acesta a precizat că nu a schimbat motorul autovehiculului recarosat după înmatriculare, dacă motorul a fost schimbat, atunci s-a realizat aceasta cu ocazia recarosării, de asemenea, nu ştie ce carburant folosea la acel autovehicul pe care l-a şi schimbat după recarosare.

Inculpatul B. B. B. a declarat că nu a cunoscut nimic relativ la ilicitul certificatelor de distrugere falsificate şi că recarosarea s-a realizat în fapt.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals intelectual, in forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea a înmatriculat autovehiculul, prin participaţia improprie a lucrătorului C. S., în baza documentaţiei ce conţinea certificatul de distrugere falsificat, semnând documentele emise, deşi se afla în concediu de odihnă;

- uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., contând în acea că a folosit certificatul de distrugere şi contractul de achiziţionare a autovehiculului, despre care cunoştea că sunt false, la înmatricularea frauduloasă;

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte mat.) și art. 5 C.pen.,– constând în înmatricularea autovehiculelor marca VW Transporter cu nr. CV-02….,  marca VW Transporter  cu nr. CV-04-… şi marca VW Passat  cu nr. CV-18-…., la data de 21.01.2009, pe numele N. L., la toate fiind stabilită implicarea inculpatului B. B. B.;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în complicitate cu înv. B. B. B., l-au instigat pe inculpatul înv. K. I. să omologheze autovehiculul şi să emită cartea de identitate a autovehiculului, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, și

- complicitate la instigare la fals intelectual, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în complicitate cu inculpatul B. B. B., l-au instigat pe inculpatul K. I., jr. să omologheze autovehiculul şi să emită cartea de identitate a autovehiculului, necesară înmatriculării autovehiculului fictiv recarosat.

2. în sarcina inculpatului B. B. B., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 a.m.) și art. 5 C.pen, constând în aceea că a folosit acelaşi tip de certificate de distrugere falsificate și la alte 3 autovehicule, în afara celui folosit la înmatricularea autovehiculului inculpatului B. G., de omologarea căruia și întocmirea actelor s-a ocupat. Nu s-a putut stabili implicaţia inculpatului în falsificarea certificatelor, însă uzul acestora s-a stabilit cert;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.,  şi

- instigare la fals intelectual, prev. de art. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului K. I., jr. să omologheze mincinos autovehiculul, fără să întocmească raport tehnic de verificare  şi să emită cartea tehnică necesară înmatriculării autovehiculului fictiv recarosat.

3. în sarcina inculpatului K. I., jr., săvârșirea infracțiunilor de:

 - fals intelectual prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în emiterea cărții de identitate auto, fără a verifica efectiv autovehiculul ce nu corespundea parametrilor tehnici pe care i-a trecut în cartea tehnică, și

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a omologat mincinos autovehiculul afirmativ recarosat, fără să întocmească raport tehnic de verificare.

36. Autotractor marca VOLVO FH12 (serie şasiu aparentă YV2AS02A37B47….), seria cărții de identitate G 917…, certificatul de autenticitate seria A nr. 2253…., serie motor 015…, culoare alb, înmatriculat cu nr. de înmatriculare CV 04 …, la data de 17.10.2008, de către agent de poliţie C. S. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, pe numele persoanei vătămate B. A. (fratele inculpatului B. P. A.), beneficiarul fiind inculpatul Sz. K.. B. A. a declarat că nu a cunoscut despre înmatricularea pe numele său a acestui autovehicul, constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică atestând că scrisul de pe documentele necesare înmatriculării nu îi aparţine. Înmatriculare actuală este pe acelaşi nume şi număr.

În urma controlului efectuat de către specialişti din cadrul M.A.I. - D.P.C.R.P.C.I.V, privind modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca VOLVO FH12 serie şasiu YV2AS02A37B4…, serie carte de identitate G 917…, serie motor 015…, culoare alb, a fost înmatriculat, la data de 17.10.2008, de către agent de poliţie C. S. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, pe numele lui B. A., fără a efectua identificarea solicitantului şi fără a prezenta dosarul spre verificare şefului de birou/compartiment şi spre aprobare şefului de serviciu, în conformitate cu prevederile cuprinse în fişa de proceduri privind înmatricularea vehiculelor uzat – importate (IP-3) din Metodologia de înmatriculare aprobată prin Dispoziţia directorului D.R.P.C.Î.V. nr.110205/29.11.2006.

Autovehiculul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către C. J. G., care a declarat în faţa organelor de poliţie judiciară că nu el a prezentat autovehiculul pentru omologare şi nici nu a completat cererea de activitate RAR.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit deficienţele privind verificarea şi omologarea vehiculului Volvo FH 42 TB cu nr. de identificare YV2AS02A37B4….., serie CIV G-197…, nr. de înregistrare 191…., activitate efectuată de ing. K. I. I., respectiv, lipsa datelor deţinătorului pe cererea activităţii și semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare (rubrica 34) nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei  de pe cererea activităţii.

Trebuie reţinut aspectul că seria de şasiu a acestui autovehicul era modificată şi totuşi inculpatul K. I.. jr. l-a autentificat. Acest fapt rezultă din aceea că a fost identificat şi verificat autovehiculul cu seria de şasiu originală, constatându-se că acesta avea o altă serie de motor şi alte caracteristici, alţi parametri tehnici. Totodată, s-a verificat în Eucaris şi nu rezultă că s-ar fi schimbat motorul, însă tot rămâne aspectul parametrilor tehnici diferiţi - masă totală pe axă şi greutatea (f. 487,580 vol. VI maşini). Inculpatul a autentificat şi alte autovehicule având seria de şasiu modificată, ca și în cauză, ce se coroborează cu întreg probatoriul administrat referitor la acest autovehicul, rezultatul verificărilor stabilind că în Covasna s-a autentificat şi înmatriculat o clonă ce a fost înmatriculată şi în Ungaria, astfel explicându-se lipsa de interes a acestor autorităţi ce au fost contactate prin SIRENE. În consens cu cele prezentate sunt şi fotografiile RAR Covasna.

Din documente depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, rezultă faptul că înmatricularea s-a efectuat prin intermediul inculpatului B. P. A..

Conform raportului de expertiză nr. 251486/2012, semnătura literală depusă la rubrica „Semnătura/ştampila cumpărător” pe fişa de înmatriculare auto a autotractorului marca Volvo  FH 12 440, a fost executată de către B. P. A.. Acesta a declarat că a semnat fişa şi cererea de înmatriculare, ocupându-se de înmatricularea acestui autovehicul la solicitarea inculpatului Sz. K., recunoscându-și semnăturile de pe înscrisurile în original, la momentul la care i-au fost prezentate, cu ocazia audierii. 

Autovehiculul a fost luat  în evidenţă, la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  16.10.2008, de către martora M. E. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe Persoane  Fizice, la solicitarea inculpatului T. B., în condiţiile în care, persoana vătămată B. A. nu a fost niciodată la primărie în vederea solicitării luării în evidenţă a autovehiculului marca Volvo.

Prin Raportul de expertiză nr. 76017/30.09.2011, s-au concluzionat că scrisul depus în caseta (B) pe fişa de înmatriculare auto a autotractorului  marca Volvo FH 12 440, cu nr. de înmatriculare CV -04- ….., pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, la rubricile „Nr. rol nominal unic”, „Nr” şi „Secţiunea II”, respectiv pe verso-ul declaraţiei fiscale la rubrica ,,Secţiunea II”, a fost executat de către M. E., iar semnătura literală şi scrisul de pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autotractorului marca Volvo FH 12 440, serie şasiu YV2AS02A37B47…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…., la rubricile ,,contribuabil - chenarul din partea stânga sus”, ,,secţiunea I”, de pe verso-ul acesteia de la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere”, au fost executate de către Sz. K.. 

 Conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice – Trezoreria Sf. Gheorghe, nr. 8241/08.07.2010, chitanţa cu seria  TS2B  nr. 1914523/16.10.2008, în valoare  de 10.164 lei, prin care s-a  atestat  plata  taxei  pentru prima  înmatriculare a autoturismului,  nu figurează în baza de date ca fiind eliberată de Trezoreria Sf. Gheorghe. Expertiza scrisului de pe decizia de calcul a taxei de înmatriculare atestă că nu se poate stabili cert cui aparţine semnătura, însă potrivit concluziilor expertizei celorlalte documente de evidenţă fiscală, de acest aspect s-a ocupat Sz. K., aspect ce rezultă şi din declaraţia inculpatului B.P. A..

La data de 20.10.2008, după trei zile de la data înmatriculării autoturismului la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, numitul K. A. a declarat în fals în faţa notarului că autovehiculul marca Volvo a fost introdus în ţară de către acesta, din Germania, pe trailerul cu numărul HR-04-TGM, la data de 04.10.2008. Verificările efectuate, referitor la numărul trailerului, atestă că acest număr nu a fost alocat unui astfel de mijloc de transport şi figurează că aparţine unui autoturism marca Opel Kadet al numitei P. E.

K. A. a declarat iniţial că nu îşi recunoaşte semnătura de pe declaraţia notarială şi nu a dat această declaraţie, revenind ulterior şi a arătat că este posibil să fi semnat respectiva declaraţie, însă nu îşi aminteşte contextul. A mai declarat că fost bun prieten cu Sz. K. şi B. P. A., care se ocupau de înmatriculări de autovehicule. Concluziile din raportul de expertiză grafoscopică nr. 253188 din data de 07.12.2012 emis de I.P.J. Covasna, Serviciul Criminalistic, atestă faptul că semnătura de pe declaraţia notarială a fost executată de K. A.

Autorităţile maghiare, prin intermediul Biroului Naţional Interpol, au comunicat faptul că acest autovehicul a fost înmatriculat iniţial în Ungaria, sub numărul LDJ 382, la data de 14.04.2008, pe Dermalux - Budapesta, la data de 17.06.2008, pe Bukkepker- Budapesta, anterior înmatriculării frauduloase în jud. Covasna, iar după înmatricularea în România, autorităţile maghiare l-au radiat pe motiv de punere în circulaţie în altă ţară. Ulterior, la data de 16.02.2009, a fost din nou înmatriculat în Ungaria sub nr. LDJ 382 pe General Solution - Budapesta.

În data de 14.04.2011, autovehiculul a fost depistat în Punctul Vamal Albita, la ieşire, fiind condus de către numitul C. V., care a prezentat documente de provenienţă şi înmatriculare din Republica Moldova din anul 2010, respectiv certificat de înmatriculare cu seria 40 YE 900668.

Având în vedere că înmatricularea din România este frauduloasă s-a impus identificarea autovehiculului în scopul verificării elementelor de identificare, pentru stabilirea situaţiei juridice a acestui autovehicul. După identificare, s-au efectuat verificările tehnice ale seriei de şasiu şi s-a dispus o expertiză traseologică, rezultând că autovehiculul prezintă seria originală.

Deşi s-au solicitat prin Interpol informaţii de la organele judiciare germane şi maghiare, nu s-a comunicat în mod oficial un răspuns şi nici nu s-au emis pretenţii faţă de acest autovehicul, care abia în anul 2010 a fost înmatriculat în Federaţia Rusă.

Având în vedere situaţia prezentată, respectiv că nu sunt indicii privind o înmatriculare frauduloasă în Republica Moldova, în România nu se pot emite pretenţii deoarece autovehiculul a fost înmatriculat pe baza unor documente de provenienţă falsificate (nici o persoană nu a emis pretenţii asupra autovehiculului),  iar organele judiciare maghiare nu au formulat nici un fel de cereri în mod oficial şi nu au răspuns solicitării organelor judiciare române, coroborând şi cu practica instanţelor româneşti, precum şi cu dispoziţiile legale în materie, cererea proprietarului din Federaţia Rusă a fost admisă şi, la data de 02.06.2011, autoturismul a fost predat acestuia.

Din cercetări a rezultat că autovehiculul a fost înmatriculat iniţial în Germania, în anul 2007, şi ulterior a fost vândut în, data de 15.03.2010, din Germania către numitul C. V. din Republica Moldova.

Inculpatul C. S. a declarat că a primit de la colegii săi, inculpaţii B. G. şi A. D., dosare pentru a înmatricula autovehicule. El este cel care a înmatriculat acest autovehicul şi ştie sigur că nu a primit niciodată de la B. P. A. documentaţia. Nu-l cunoaşte personal pe acesta, ştie doar că B. P. A. şi B. R. îl cunoşteau bine pe A. D..

Din analiza perioadei concediilor, a datelor la care lucrătorii din cadrul S.P.R.C.P.C.I.V. Covasna nu s-au aflat în activitate, rezultă că atunci când inculpatul A. D., nu era de serviciu, înmatricula inculpatul B. G. şi invers, iar când nu era de serviciu nici unul dintre aceştia, cereau unui alt coleg să efectueze înmatricularea. 

Atât inculpatul Sz. K., cât şi inculpatul B. P. A. au declarat faptul că autovehiculul a fost adus din jud. Harghita şi înmatriculat în aceeaşi modalitate ca şi celelalte prezentate, cu achitarea comisionului aferent fiecărei înmatriculări către inculpatul B. P. A..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, sub forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea la R.A.R. Covasna a înscrisului de provenienţă  externă falsificat (factura externă);

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea înscrisului de provenienţă externă falsificat,  de către inculpatul B. P. A. la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, fiindu-i dat de către inculpat;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin instigarea inculpatului  K. I., jr., cartea de identitate şi certificatul de autentificare a autovehiculului, punându-i la dispoziţie documente falsificate şi autovehicul având serie de şasiu modificată; 

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele persoanei vătămate B. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta să-l determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze urgent autovehiculul, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat inculpatului B. P. A. suma de 300 lei, pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra polițiștilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, aceștia din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate). Predarea-primirea banilor nu a fost recunoscută atât de inculpatul Sz. K., cât și de inculpatul B. P. A.;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum s-a prezentat și anterior, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare a autovehiculului cu chitanţă falsă.

2. în sarcina inculpatului C. S., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul, pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită şi incompletă, în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri în acest sens. Fictivul proprietar de drept, B. A. a fost lezat în drepturi prin înmatricularea autovehiculului pe numele său și cel ce deţine efectiv autovehiculul este avantajat având beneficiul înmatriculării frauduloase, poate dispune de autovehicul şi nu achită impozit – fişa de înmatriculare îl scuteşte de impozit, iar certificatul de înmatriculare îi acordă prezumtiv drept de dispoziţie legală. Totodată, declaraţia notarială, necesară înmatriculării, nu se afla la dosarul de înmatriculare la momentul înmatriculării, această declaraţie fiind datată 20.10.2008, iar înmatricularea s-a realizat în 17.10.2008.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului C. S., să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului C. S., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate B. A., să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen. din 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m),cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  semnarea fişei şi cererii de înmatriculare, contrafăcând semnătura lui B. A. ;

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului poliţiștilor, pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna a documentaţiei ce cuprindea actul de provenienţă extern falsificat, ştiind că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. cartea de identitate a fratelui său;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe numitul K. A. să declare mincinos la notar, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului, declarație folosită  la întocmirea documentaţiei de înmatriculare, și

 - instigare la fals intelectul, sub forma participației improprii, prev.  de  art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe numitul K. A. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declaraţiei, prin participaţia improprie a notarului. Inculpatul B. P. A. s-a ocupat de înmatriculare, el a obţinut talonul şi i-a fost solicitat să completeze documentaţia cu această declaraţie. 

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului. 

4. în sarcina inculpatului K. I.,jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen.  din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că s-a emis în fals cartea de identitate auto şi certificatul de autenticitate pe numele B. A., certificând o situaţie ce nu era legală, și

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real  persoana care a prezentat autovehiculul în RAR, deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta şi a certificat autenticitatea autovehiculului. Conform programului EUCARIS, în Ungaria autovehiculul era înmatriculat de la data de 07.08.2007. Totodată, în program a fost implementată menţiunea suspendării înregistrărilor. Pe talonul extern este menţionat în limba maghiară (tradus autorizat) aspectul radierii înmatriculării din Ungaria, la data de 02.10.2008. În program, s-a radiat înmatricularea din Ungaria, doar la data de 17.10.2008, dată la care s-a înmatriculat în România. Aşadar, având în vedere că există dovada verificării în EUCARIS, învinuitul K. I. jr. a certificat valabilitatea înscrisurilor externe, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, în acest mod, permiţând înmatricularea frauduloasă a autovehiculului. De asemenea s-a stabilit că şi seria acestui autovehicul nu era originală, autovehiculului cu seria originală corespunzându-i alţi parametri tehnici.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în  instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autovehiculului pe numele persoanei vătămate B. A., fără ca aceasta să fie prezent la ghișeu, în acest fel favorizând înmatricularea pe nume fals, cu toate efectele produse de această înmatriculare și totodată nu se percepe impozitul auto pe un autovehicul înmatriculat. 

37. Autovehiculul marca Suzuki Jimni (serie şasiu VSEFJB33C0012….), an de fabricaţie 2004,  seria cărţii de identitate G 593…., certificatul de autenticitate seria A nr. 2020…, serie motor 1862…., culoare  negru,  a fost înmatriculat  sub nr.  CV-04-…, la data de 28.10.2008, de către agentul de poliţie C. S. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la solicitarea inculpatului B. G., ce se afla în concediu, pe numele inculpatului T. B.. Înmatricularea actuală este pe acelaşi nume şi număr.

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. Covasna de către inculpatul T. B., care a recunoscut acest aspect în declaraţia dată organelor de poliţie şi verificat pentru autenticitate de către ing. P. C.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit ca deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului Suzuki Jimny cu nr. de identificare VSEFJB33C0012……,  nr. de înregistrare 187…., activitate efectuată de ing P. C., lipsa în sistemul informatic a dovezii efectuării verificării documentelor în programul Docuscan și numele prezentatorului şi deţinătorului consemnate în programul de registru, diferă de aceea ce este consemnat în rubricile aferente din cererea activităţii.

Înmatricularea pe baza documentelor falsificate (chitanţa privind plata taxei de înmatriculare, cererea la S.P.C.R.P.C.I.V. întocmită de altă persoană decât T. B.), s-a  făcut  prin intermediul inculpatului  B. P. A.,  care, pentru  „intervenţia”  făcută, pentru influenţarea colegului  C. S., ar fi dat inculpatului B. G., suma  de  300 lei.

Autovehiculul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  02.09.2008,  de către  martora I. P. din cadrul Biroului de Impozite şi Taxe  Persoane  Fizice, la  solicitarea  inculpatului  T. B..

Conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice Covasna nr. 1273 din  06.04.2009,  chitanţa  cu seria  TS2B nr.  1984523  în valoare  de 1.449  lei, prin care s-a  atestat  plata  taxei  privind prima  înmatriculare a autoturismului, nu a  fost  utilizată de nici una  din  trezoreriile din judeţul Covasna.

Chitanţa  eliberată  pe  numele inculpatului T. B.,  a  fost  depusă  la dosarul de  înmatriculare de către inculpatul B. P. A., ce susţine, fără ca probatoriul să indice aceasta, că inculpatul Sz. K. i-a dat documentaţia necesară pentru înmatriculare. Documentaţia a fost primită de inculpatul B. P. A.  la inculpatul T. B.. Inculpatul Sz. K. în contul unei datorii avute la T. B., ar fi dat inculpatului B. P. A. suma de bani necesară achitării taxei de primă înmatriculare şi a celorlalte taxe aferente documentaţiei de înmatriculare.

T. B. a declarat că i-a dat bani numitului K. A. din Sf. Gheorghe să se deplaseze în Olanda pentru a-i achiziţiona autovehiculul pe care îl găsise pe internet. K. A. a cumpărat autovehiculul pe numele lui T. B. încheind şi factura externă.

Autovehiculul a fost indisponibilizat, verificat tehnic şi s-a instituit sechestru asigurător la data de 28.04.2011, pentru garantarea achitării taxei de primă înmatriculare.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date existente a rezultat că autoturismul în cauză nu figurează cu aspecte de interes operativ în cauză.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra poliţiștilor, pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului. 

38. Autovehiculul marca Iveco Stralis (seria şasiu WJMM 1VTH4043….), an de fabricaţie 2007,  culoare roşu, seria cărții de identitate H 046…., certificatul de autenticitate seria A nr. 2257…, a fost  înmatriculat sub nr. CV-04-…., la data de 15.12.2008 de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P. A. – administrator al S.C. G….r S.R.L., la solicitarea inculpatului Sz.  K., pe numele S.C. G…. S.R.L. Sf. Gheorghe.

 Înmatriculare actuală este pe …… Motors Internaţional SRL  Bucureşti, nr. B-12-….., la data de 21.05.2009.

 În urma controlului efectuat de specialişti din cadrul M.A.I. – D.P.C.R.P.C.I.V., privind  modul de înmatriculare, s-a stabilit că vehiculul marca Iveco cu numărul de identificare WJMM1VTH4043….., an de fabricaţie 2007, a fost înmatriculat la data de 15.12.2008, aparţinând S.C. G…. S.R.L., CUI …... Pentru vehiculul în cauză RAR a eliberat, la data de 21.01.2008, certificatul de autenticitate seria A nr.1312…. pe care este menţionat certificatul de înmatriculare seria DL41… eliberat de autorităţile din Ungaria, document reţinut la efectuarea înmatriculării. Dosarul de înmatriculare nu a fost prezentat spre verificare şi aprobare.

Autovehiculul a fost prezentat, potrivit actelor de la dosar, la R.A.R. Covasna de către C. J. G., care în declaraţia dată în faţa organelor de poliţie judiciară a arătat faptul că nu a prezentat acest autoturism pentru omologare la R.A.R. Sf. Gheorghe şi nici nu a completat cererea de activitate RAR.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit următoarele deficienţe privind verificarea şi omologarea autoturismului Iveco Stralis cu nr. de identificare WJMM1VTH40043…. serie CIV H-046…, nr. de înregistrare 195…., activitate efectuată de ing. K. I. I., și anume: lipsa numelui deţinătorului pe cererea activităţii și semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu semnătura solicitantului prestaţiei din cererea  activităţii.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, rezultă faptul că inculpatul B. P. A. s-a ocupat de întocmirea documentaţiei şi înmatricularea autovehiculului.

Din Raportului de expertiză nr. 45955 din data de 21.09.2009 a I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, rezultă că semnătura de pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca Iveco Stralis cu numărul CV-04-…. de la rubrica ,,semnătură/ştampilă cumpărător” nu reproduce semnătura numitului B. P. A., semnătura conţine elemente insuficiente cantitativ, cu valoare de identificare redusă ce nu oferă posibilitatea stabilirii scriptorului. Semnătura de pe cererea tip pe numele lui B. P. A. folosită la înmatricularea din data de 15.12.2008 a autoturismului marca Iveco Stralis cu numărul CV-04-… nu reproduce semnătura numitului B. P. A., semnătura conţine elemente insuficiente cantitativ, cu valoare de identificare redusă ce nu oferă posibilitatea stabilirii scriptorului. De asemenea, scrisul de mână şi semnătura de la rubrica ,,gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat operaţiunea,, şi ,,data efectuării operaţiunii,, şi semnătura de la rubrica ,, semnătură/ştampilă cumpărător” de pe fişa de înmatriculare auto al autoturismului marca Iveco Stralis cu numărul de înmatriculare CV-04-…. nu prezintă diferenţe de nuanţă ale substanţei scripturale, ceea ce indică folosirea aceluiaşi instrument scriptural, posibil al lucrătorului de poliţie B. G..

Autovehiculul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  18.12.2008, ulterior înmatriculării la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, de către V. M.  de la Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Juridice, la solicitarea inculpatului T. B., cu toate că, la data de 15.12.2008,  autovehiculul era deja înmatriculat, aspect ce dovedeşte faptul că înmatricularea s-a realizat în baza documentaţiei incomplete.

De  asemenea, taxa  de  înmatriculare în valoare  de  104 de lei,  achitată  conform chitanţei seria CV XWF nr. 9685415 la Primăria mun. Sf. Gheorghe, figurează achitată tot pe data de 18.12.2008, ulterior înmatriculării autovehiculului (aspect ce indică de asemenea un curs ilogic şi nerespectat al documentelor).

Conform adresei Administraţiei  Finanţelor  Publice  Covasna – Trezoreria Sf. Gheorghe nr. 6812 din 03.06.2009, chitanţa cu seria  TS4B nr.  0334523 în valoare de 820 lei, prin care s-a atestat plata taxei de primă înmatriculare a autoturismului, figurează ca emisă în data de 25.08.2008, în valoare de 112 lei, pe numele lui P. L. şi reprezintă impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Conform raportului de expertiză nr. 45955 din data de 21.09.2009 a I.P.J Covasna - Serviciul Criminalistic, rezultă că semnătura şi scrisul de mână (cu excepţia semnăturilor organelor fiscale) de pe formularul de calcul al taxei de prima înmatriculare nr. 122275, eliberat de D.G.F.P. Covasna, la data de 11.12.2008, pentru autovehiculul marca IVECO cu numărul de identificare WJMM1VTH4043….., an de fabricaţie 2007, pentru care s-a stabilit suma de plată 820 lei, au fost executate de B. P. A..

 Totodată, s-a stabilit că semnătura de la rubrica ,,ATVEVE,, (cumpărător) de pe factura externă din data de 14.11.2008 pentru achiziţionarea autoturismului marca Iveco Stralis cu seria şasiu WJMM1VTH404…… a fost executată de inculpatul B. P. A..

Prin adresa nr. 4765/10.09.2009 a S.C. Omniasig Covasna (vol.IV maşini, în dos. motocicletei Honda, CV 04 …..) se menţionează că poliţa de asigurare RCA, aferentă autovehiculului CV-04-….. seria RO/10/U4/CA nr. 000399777/23.10.2008, în valoare de 1.149  lei,  este  falsă,  poliţa  reală a fost eliberată în Bucureşti - Unirea, de altfel s-a folosit această serie de chitanţă şi la autovehiculul marca BMW X 5 (situaţie prezentată la pct. 42).

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol, a comunicat faptul că autoutilitara marca Iveco Stralis cu seria şasiu WJMM 1VTH4043….. figurează înmatriculată în Ungaria, sub nr. LAD-146,  proprietar fiind „Casa ……”  KFT.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date existente, s-a stabilit că autovehiculul în cauză figurează radiat din circulaţie în Ungaria, însă Direcţia de Impozite şi Taxe a aceluiaşi stat a instituit un sechestru, cu imobilizarea acestui autovehicul, la data de 13.06.2008, pentru neplata taxelor aferente. Autovehiculul nu a fost identificat faptic pe teritoriul ţării.

Inculpatul B. G., pentru această  înmatriculare ar fi  primit de la  inculpatul Sz.  K., prin intermediul  inculpatului B. P.-A.,  suma de  500 lei.

Inculpatul B. P.-A. a susţinut că a primit pentru intermedierea făcută, de la inculpatul Sz. K.,  suma  de 300 lei.

Inculpatul Sz. K. a recunoscut faptul că acest autovehicul a fost adus din jud. Harghita, iar M. A. l-a preluat după înmatriculare, că de formalităţi s-a ocupat inculpatul B. P. A., pentru fiecare înmatriculare dându-i acestuia suma de 300 lei, însă nu recunoaşte că ar fi dat bani pentru inculpatul poliţist B. G..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., înmatricularea frauduloasă a autovehiculului, pe numele S.C. G…..  S.R.L. Sf. Gheorghe persoanei vătămate B. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, în baza facturii externe falsificate, prin contrafacerea semnăturii;

- cumpărare de influență, prev. de art. 6/1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a predat inculpatului B. P. A. suma de 300 lei, pentru ca, în temeiul influenţei acestuia asupra polițiștilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, aceștia din urmă să înmatriculeze autovehiculul de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite (acte falsificate). Predarea-primirea banilor nu a fost recunoscută atât de inculpatul Sz. K., cât și de inculpatul B. P. A.;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum se prezintă în situaţia de fapt, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare a autovehiculului cu chitanţă falsă.

2. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul, pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită şi incompletă, acceptând ca fișa de înmatriculare să fie semnată de altă persoană decât reprezentantul legal al societății proprietare, înmatriculând fraudulos un autovehicul urmărit, pe numele unei societăţi ce nu a avut detenţia autovehiculului, potrivit  declarației reprezentantului societăţii, B. P. A., și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare cu încălcarea dispoziţiilor legale, atestând o operaţiune legală, contrar realităţii.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele S.C. G……. S.R.L. și să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în primirea sumei de 300 lei de la inculpatul Sz. K. căruia i-a menţionat că are influenţă asupra inculpatului poliţiștilor, pentru a înmatricula autovehiculul în baza documentaţiei deficitare şi în regim de urgenţă; 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise;

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă;

Suma de 300 lei, urmează a fi confiscată de la inculpatul B. P. A., reprezentând banii primiți de la inculpatul Sz. K. pentru înmatricularea autovehiculului. 

4. în sarcina inculpatului K. I.,jr., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana care a prezentat autovehiculul în RAR, deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta şi a certificat autenticitatea autovehiculului. Interceptările telefonice atestă faptul că inculpatul ştia că nu erau în regulă autovehiculele de interes pentru Sz. K., aspect demonstrat şi de situaţia celorlalte autovehicule prezentate. De asemenea, în programul EUCARIS, se observă că autovehiculul era înmatriculat în Ungaria având menţiune de suspendare a înregistrărilor, la data de 15.12.2008. În baza de date INTERPOL există menţiunea de vânzare interzisă prin decizia autorităţii fiscale. Cu toate că aceste menţiuni interziceau înmatricularea în România, inculpatul K. I., jr. a certificat din punct de vedere al RAR că autovehiculul poate fi înmatriculat, astfel că înmatricularea este frauduloasă şi poate fi anulată, aspect ce lezează interesul oricărui deţinător, și

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen.  din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a emis certificatului de autenticitate a autovehiculului, atestând în fals legalitatea procedurii de înmatriculare a autovehiculului ce a fost verificat în documente şi tehnic.

39. Auto marca FORD ESCORT (seria şasiu WF0AXXGCAASK…..), culoare albastru, seria cărții de identitate G 917…, nr. de înmatriculare CV-04-…., a fost înmatriculat la data de 15.12.2008 pe numele martorului G. Z., de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, prin intermediul inculpatului B. P. A.. Înmatriculare actuală este pe același nume și număr.

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R. de către numitul V. L. şi verificat de către ing. K. I., jr.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit neconformităţi în verificarea şi omologarea vehiculului Ford Escort cu nr. de identificare WF0AZZGCAASK5…., serie CIV G-917…, nr. de înregistrare 191…, activitate efectuată de ing K. I. I., respectiv nu s-a regăsit în sistemul informatic dovada efectuării verificării documentelor în programul Docuscan.

Verificând documentele depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, se constată că documentaţia a fost întocmită de către numitul G. Z., aspect confirmat şi de concluziile Raportului de expertiză grafică nr. 76017/30.09.2011, prin care s-a stabilit că, semnătura depusă la rubrica „Semnătura cumpărător” pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca Ford Escort, seria şasiu WFOAXXGCAASK5…., cu numărul de înmatriculare CV-04-…., a fost executată de către G. Z., la fel și semnătura depusă la rubrica „Semnătura” pe cererea tip de înmatriculare a autoturismului marca Ford Escort, seria şasiu WFOAXXGCAASK5….., cu numărul de înmatriculare CV-04-…..

Numitul G. Z. a declarat faptul că a cumpărat autovehiculul din Ungaria, documentaţia pentru înmatriculare a fost întocmită de el, iar aceasta a fost depusă spre înmatriculare la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna de către inculpatul B. P. A., precum și faptul că i-a dat inculpatului B. P. A. suma de 2.300 de lei, pentru achitarea taxei de primă înmatriculare.

Însă, conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice Sf. G. nr. 7909 din 01.07.2010, chitanţa  cu seria TS4B nr. 0334551/11.12.2008, în valoare de 4.531  lei, prin care s-a  atestat  plata  taxei  privind  prima înmatriculare a autoturismului, a  fost  emisă la data de 25.08.2008 pe numele P. H. şi reprezintă taxă judiciară de timbru. 

Conform Raportului de expertiză nr. 251486/2012 emis de  Serviciul Criminalistic I.P.J. Covasna, scrisul depus pe formularul de calcul al taxei de primă înmatriculare eliberat de D.G.F.P. Covasna, pentru autoturismul cu seria cărţii de identitate G917… şi capacitate cilindrică 1753 (cmc), a fost executat de către G. Z.

Autovehiculul a fost implicat în accident, în luna iulie 2011, în zona loc. Tuşnad, jud. Harghita, autovehiculul avariat a fost transportat şi depozitat la Bixad, jud. Covasna.

Înţelegerea dintre inculpatul B. P. A. şi numitul G. Z. a fost în sensul înmatriculării, B. P. A. îndeplinindu-şi obligaţia asumată de prezentare a documentaţiei la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, după plata taxei de înmatriculare. Înmatricularea s-a realizat pe baza chitanţei falsificate, urmărindu-se  prejudicierea organelor de stat.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpatului B. P. A. următoarele infracțiuni:

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţelor false de plată a taxei de primă înmatriculare şi poluare, în dauna bugetului de stat, prin organelor de stat de profil, și 

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei false privind plata taxei de primă înmatriculare la S.P.C.R.P.C.I.V. Data emiterii chitanţei privind plata taxei de primă înmatriculare a acestui autovehicul, aparţinând numitului G. Z., este anterioară ridicării deciziei de calcul de către G. Z. de la organul financiar. Acest aspect indică implicarea inculpatului B. P. A., aşa cum rezultă de altfel şi din declaraţiile acestuia şi ale numitului G. Z.

40. Autoturismul marca VW Passat (serie şasiu WVWZZZ3CZ8P1……), culoare negru, nr. provizoriu  CV 016…., eliberat la data de 12.01.2009 pe numele M. R. de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V Covasna, prin intermediul inculpatului B. P. A., beneficiarul fiind inculpatul B. R..

Autoturismul a fost prezentat la R.A.R Covasna de către inculpatul B. R., arătând că deţinător este fratele său B. B. G., şi a fost verificat de ing. V. L., care a stabilit faptul că autoturismul are seria de şasiu poansonată atipic, că numărul de identificare USA se află pe suport neconform, plăcuţa constructor se regăseşte pe un suport de hârtie contrafăcut și numărul de omologare UE neconform. S-a verificat în bazele de date şi s-a constatat că seria aparentă (fictivă) nu figurează, în baza acestor constatări fiind sesizate organele judiciare.

Verificarea documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în vederea eliberării numărului provizoriu a stabilit faptul că documentaţia a fost întocmită de inculpatul B. P. A. și din Raportul de expertiză nr. 76017 din data de 30.09.2011 a I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, rezultă că semnătura depusă pe înscrisul intitulat „Domnule comandant”, ce atestă avizarea favorabilă a cererii tip, pentru acordarea numerelor provizorii, din data de 02.12.2008, a  autoturismului marca VW Passat, serie şasiu WVWZZZ3CZ8P17…., a fost executată de către inculpatul B. G. şi că scrisul olograf depus la rubricile „Semnătura” şi  „Am primit autorizaţia, plăcile de înmatriculare şi chitanţa” pe cererea tip pentru acordarea numerelor provizorii din data de 02.12.2008, a autoturismului marca VW Passat, serie şasiu WVWZZZ3CZ8P1…., a fost executat de către inculpatul B. P. A.. Totodată, rezultă că scrisul ce completează rubricile vizând datele de identificare ale persoanei şi caracteristicile autoturismului din cererea tip de acordare a numerelor provizorii, datată la 02.12.2008, pentru autoturismul marca VW Passat, serie şasiu WVWZZZ3CZ8P1…., nr.provizoriu CV-016510, nu a fost executat de către M. R.

De asemenea, din același raport a rezultat că semnătura de la rubrica deponent de pe chitanţa nr.738127/1, seria TTB nr.2323053 din 02.12.2008 - CEC Bank, Sf. G., a fost executată de către inculpatul B. P. A..

Chitanţa cu seria CV XWF nr. 9682528 din data de 02.12.2008, eliberată de Primăria mun. Sf. Gheorghe şi reprezentând ,,taxă număr provizoriu,, figurează pe numele inculpatului B. G..

Biroul Naţional Interpol, prin adresa OR/2359/1664 din data de 23.01.2009, a comunicat că certificatul de înmatriculare extern cu nr. N9-184626 este un certificat de înmatriculare in blanco ce a fost furat în anul 1998 din Belgia, seria de şasiu WVWZZZ3CZ8P1…..şi numărul 567449…. ștantat pe verso-ul certificatului belgian, nu există. Plăcuţa cu numerele RYE 640 a fost atribuită unui autoturism marca cu nr. serie şasiu WF0NXXGCDNYR…. pentru o societate din Bruxelles.

Aceste date contrazic susţinerea achiziţionării autovehiculului din Belgia conform facturii externe, de către M. R. din Sf. Gheorghe. M. R. a declarat că nu a achiziţionat acest autovehicul, nu l-a posedat, doar a acordat numitului B. R. un împrumut bănesc pentru ca acesta să cumpere acest autovehicul, fără a cunoaşte detaliile tranzacţiei.

Inculpatul Sz. K. a declarat că ştie că acest autovehicul a fost achiziţionat de B. R., din Miercurea Ciuc, jud. Harghita și de înmatriculare s-a ocupat inculpatul B. P. A..

Ulterior, s-a procedat la verificarea datelor de identificare ale autoturismului, stabilindu-se seria de şasiu originală a acestuia ca fiind WVWZZZ3CZ8P1…., faţă de WVWZZZ3CZ8P1….., potrivit Raportului tehnic de verificare nr. CV 00197978/12.01.2009 (vol.maşini f. 210). Această serie aparţine autoturismului marca VW Passat cu numărul de înmatriculare B-88-…., data înmatriculării 05.08.2008. Autovehiculul a fost achiziţionat de S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A. București, în anul 2009, prin factura seria RBA nr. 0102114 de la R…… Automobile Bistrița. La data de 29.06.2008, s-a încheiat contractul de leasing nr. 31505, utilizator fiind S.C. Real …. S.R.L. Bistriţa, administrată de S. L. F. din mun. Bistriţa. Nu s-a achitat nici o rată prevăzută în contract, astfel că, în luna septembrie 2008, a fost denunţat contractul de către finanţator, contractul fiind reziliat, însă  nu s-a restituit autovehiculul după reziliere proprietarului de drept Raiffeisen Leasing IFN S.A. București. Autovehiculul în cauză constituie obiect material al infracţiunii de înşelăciune în dosarul 388/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud, în care numitul C. C. este cercetat sub aspectul comiterii a mai multor infracţiuni, printre care şi cea de înşelăciune, în dauna S.C. R….  Gold S.R.L. Bistriţa.

 Autoturismul marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare provizoriu CV-016510, a fost indisponibilizat, la data de 12.01.2009, de către organele de poliţie, de la inculpatul B. R. și, la data de 12.06.2011, a fost restituit proprietarului de drept Raiffeisen Leasing Bucureşti.

Prin încheierea din 14 septembrie 2015, pronunțată în acest dosar, Tribunalul Covasna a admis cererea formulată de persoana vătămată S.C. Raiffeisen Leasing INF S.A. Bucureşti și a revocat obligația de păstrare a autoturismului marca VW Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria şasiu WVWZZZ3CZ8P…. și nr. de înmatriculare B 88 …., impusă prin ordonanța nr. 385/VIII/1/2011 din 12.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, dată în dosarul nr. 6/P/2011 (f.190-194 vol.III d.f.).

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului B. R., săvârșirea infracțiunilor de:

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea talonului extern la R.A.R., ştiind că este falsificat, factura externă indicând proprietar pe M. R. ce ar fi cumpărat autoturismul din Belgia, fapt nereal;

- uz de fals, în forma perticipației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea documentaţiei false la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru înmatriculare provizorie, prin participația inculpatului B. P. A., fără a se dovedi că acesta din urmă cunoştea despre falsul documentelor;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu și în baza unor acte false;

- complicitate la instigare la fals intelectual, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul inculpatului B. P. A., emiterea nr. provizoriu, în baza  documentaţiei externe falsificată, și

- tăinuire, prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea arrt. 5 C.pen., constând în aceea că a achiziţionat autovehiculul ce avea provenienţă ilicită, în scopul de a-l folosi, reînmatriculându-l provizoriu în baza unor acte false, pentru a-i da aparența provenienţei legale.

2. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat provizoriu autovehiculul, a cărui serie de şasiu nu există implementată în bazele de date de profil. Pentru a înmatricula, chiar și provizoriu,  trebuie verificată seria de şasiu, deoarece numai în baza identificării autovehiculului, după această serie, se poate repartiza un număr de înmatriculare, și

- fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a semnat cererea tip în baza căreia s-a acordat numărul de înmatriculare provizorie, pentru un autovehicul a cărei serie de şasiu nu apărea în baza de date.

3. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a falsificat cererea tip de acordare a numerelor provizorii, contrafăcând semnătura lui M. R., și

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze provizoriu autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, semnând în fals cererea tip. 

41. Auto marca BMW 525 (seria şasiu WBANC51070B1……), culoare gri, seria cărții de identificare G593…., certificatul de autenticitate seria A nr. 2020…, an fabricaţie 2004, înmatriculat cu nr. CV-04-…., la data de 11.09.2008, de către agentul de poliţie B. G. din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna pe numele persoanei vătămate K. Z. A., prin intermediul inculpatului B. P. A., beneficiarul real fiind inculpatul Sz. K.. Ultima înmatriculare a fost pe numele L. F. din loc. Mizil, jud. Prahova, cu nr. PH-43-….., din data de 02.02.2009.

Autoturismul a fot prezentat, potrivit actelor din dosar, la R.A.R. Covasna de către numita E. E., la data de 05.09.2008 şi verificat de către ing. K. I., jr., însă susnumita a declarat în faţa organelor de poliţie că nu a prezentat şi nici nu a semnat cererea de activitate RAR din data de 05.09.2008.

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, în perioada 02 - 06.05.2011, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-au stabilit neconformităţile în verificarea şi omologarea vehiculului BMW 525 cu nr. de identificare WBANC51070B1…., serie CIV G-593…, nr. de înregistrare 187…, activitate efectuată de ing. K. I. I. și anume: semnătura de primire a documentelor de pe raportul de verificare nu pare a fi aceeaşi cu cea de pe cererea activităţii și nu s-a regăsit în sistemul informatic dovada efectuării verificării documentelor în programul Docuscan. 

 În urma verificărilor documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna în dosarul de înmatriculare, a rezultat faptul că documentaţia a fost întocmită de inculpatul B. P. A., persoana vătămată K. Z. A. neavând cunoştinţă despre aceste aspecte.

Din Raportul de expertiză nr. 76017 din data de 30.11.2009 a I.P.J. Covasna- Serviciul Criminalistic, rezultă că semnătura de la rubrica „Semnătura/ştampila cumpărător”, depusă pe fişa de înmatriculare a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51070B1…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…, nu a fost executată de către K. Z. A., că semnătura de la rubrica „Semnătura”, depusă pe cererea tip de înmatriculare a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51070B1…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…., datată la 10.09.2008, nu a fost executată de către K. Z. A. și că semnătura de la rubrica „vevo”(cumpărător), depusă pe contractul de vânzare-cumpărare din data de 21.01.2009  a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51070B1…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…, nu a fost executată de către K. Z. A.

Conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice Covasna nr. 6078 din 21.05.2009,  chitanţa cu seria  TS2B nr. 1214993/10.09.2008, în valoare de 2.442 lei, prin care s-a atestat plata taxei privind prima înmatriculare a autoturismului, nu a fost utilizată de nici una din trezoreriile din judeţul Covasna.

Autovehiculul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data de  10.09.2008, de către martora M. E. de la Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Juridice la solicitarea inculpatului T. B.. Conform Raportului de expertiză nr. 76017 din data de 30.11.2009 a I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, scrisul depus în caseta(B) pe fişa de înmatriculare auto a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51070B1…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…., a fost executat de către M. E. şi semnătura literală şi scrisul de completare depuse pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca BMW 525, seria şasiu WBANC51070B…., cu nr. de înmatriculare CV-04-…., la rubricile „contribuabil-chenarul din partea stânga sus”, „Secţiunea I” şi de pe verso-ul declaraţiei de la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere”, au fost executate de către inculpatul B. P. A..

Inculpatul B. P. A. a declarat că scrisul de pe decizia de calcul a taxei de înmatriculare şi de pe declaraţia fiscală, precum de pe cererea şi fişa de înmatriculare îi aparţine și îşi recunoaşte semnăturile pe înscrisurile în original prezentate cu ocazia audierii.

Autorităţile maghiare, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională Biroului Naţional Interpol, prin adresa nr. 2371180/09/BCR din 19.06.2009 au comunicat faptul că autoturismul în cauză a fost înmatriculat în Ungaria sub nr. de KRF- 699, pe numele V. G. din Budapesta şi este declarat furat din Ungaria la data de 21.02.2009. Certificatul de înmatriculare maghiar cu seria DG 88849, identificat ataşat la dosarul de înmatriculare, este fals, vehiculul furat având certificatul de înmatriculare EA 08918. Deţinătorul V. G. a semnalat deposedarea sa de autoturism, ce a avut loc în oraşul Szigetszentmiklos, str. Aranyos, la data de 20.02.2009, după orele 23,00, fapta fiind constatată la 21.02.2009, orele 22,00, astfel că organele judiciare maghiare au dat în urmărire acest autovehicul, la  aceeaşi dată, în dosar nr. 501288/2009 al poliţiei  Szigetszentmiklos.

Referitor la acest autovehicul, înscrisurile atestă contractarea unui credit pentru achiziţionarea autoturismului, în garanţie, creditorul cerând încheierea, la aceeaşi dată 22.01.2008, a unui contract de vânzare-cumpărare (de opțiune) a aceluiaşi autoturism, ce s-a vândut de către debitor creditorului (făcându-se referire la contractul de împrumut), contract ce a intrat în vigoare imediat ce s-a constatat neachitarea unei rate a contractului de credit. S-a depus o somaţie privind neplata ratelor şi denunţarea contractului de împrumut de către creditor şi s-a comunicat oficial că nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru daune. Astfel, Santander Consumer Finance S.A. Budapesta şi-a dovedit dreptul de proprietate cerând restituirea autovehiculului.

La data de 22.04.2011, autoturismul marca BMW 525 a fost identificat pe raza loc. Săftica pe DN 1, în timp ce era condus de către numitul V. D., ocazie cu care s-a procedat la ridicarea şi indisponibilizarea acestuia de către lucrători de poliţie din cadrul I.P.J. Ilfov.

Potrivit declaraţiilor date în faţa organelor de poliţie de soţii V. D. şi V. F., aceştia au precizat faptul că, în data de 21.01.2009, au achiziţionat autoturismul marca BMW 525 din mun. Braşov, de la o persoană necunoscută, ulterior înmatriculându-l pe numele lor. Conform Raportului de expertiză grafică nr. 75864 din data de 26.05.2011 a I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, semnătura de la rubrica ,,semnătura vânzătorului,, de pe contractul de vânzare-cumpărare din data de 21.01.2009, nu a fost executată de către K. Z. A.

Inculpatul Sz. K. a declarat că nu ştie despre înmatricularea acestui autovehicul, iar inculpatul B. P. A. a susţinut că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. o copie a cărţii de identitate a numitului K. Z.A. pentru întocmirea documentaţiei de înmatriculare. Având în vedere însă modul de operare identic cu cel al înmatriculării altor autovehicule prezentate, implicarea aceloraşi inculpați în demersurile înmatriculării frauduloase, declaraţia inculpatului B. P. A., despre care nu s-a dovedit că ar fi primit vreunul dintre autovehicule pentru a fi înmatriculate fraudulos, interceptarea convorbirilor telefonice ale ing. K. I., jr., care se referă la ”maşinile lui K….”, în contextul ridicării dosarelor din RAR, între dosarele ridicate fiind şi cel al acestui autovehicul, implicarea inculpatului Sz. K. este dovedită, chiar dacă nu a semnat personal vreun document. Autovehiculul a fost înstrăinat ulterior înmatriculării, urmând aceeaşi filieră, pe care nu a fost posibil a se identifica toate persoanele din lanţul înstrăinărilor, astfel că, în dosarul disjuns, poate se vor obţine mai multe informaţii privind pătrunderea în ţară a acestui autovehicul, aducerea în jud. Covasna şi vânzarea, după înmatricularea frauduloasă.

La data de 04.09.2011, autoturismul a fost predat proprietarului de drept maghiar.

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea facturii externe falsificate la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna de către inculpatul B. P. A., căruia i-a dat-o în vederea înmatriculării autovehiculului pe numele K. Z. A.;

- fals intelectual, în forma participației improprii, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediar şi participaţia improprie a inculpatului K. I., jr., certificatul de autenticitate a autovehiculului, care avea actul de provenienţă falsificat;

- complicitate la instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut, prin intermediul şi în înţelegere cu inculpatul B. P. A., înmatricularea frauduloasă, pe numele persoanei vătămate K. Z. A., fiind emisă fişa şi certificatul de înmatriculare, fără ca aceasta să se fi prezentat la ghişeul SPCRPCIV Covasna. Inculpatul a pus la dispoziţia inculpatului B. P. A. documentaţia de înmatriculare a autovehiculului, pentru ca acesta, să determine pe lucrătorul de poliţie de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra căruia susţinea că are influenţă, să înmatriculeze autoturismul urgent, în lipsa proprietarului trecut în acte şi în baza documentaţiei deficitar întocmite;

- complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în complicitatea acestuia la instigarea poliţistului să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, aşa cum se prezintă în situaţia de fapt, și

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în înţelegere cu inculpatul  B. P. A., au indus în eroare organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare a autovehiculului cu chitanţă falsă.

2. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea inculpatului B. G., să înmatriculeze autovehiculul cu încălcarea atribuţiilor de serviciu; 

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2  C.pen. din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 C.pen., contând în instigarea inculpatului B. G., ca acesta să înmatriculeze autovehiculul în mod fraudulos pe numele persoanei vătămate K. Z. A. și să emită în fals fişa şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea documentaţiei ce cuprindea factura externă falsificată la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna,  ştiind că el a pus la dispoziţia inculpatului Sz. K. cartea de identitate a numitului K. Z. A.;

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 288 C.pen di 1969,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a  semnat fişa şi cererea  de înmatriculare, în locul numitului K. Z. A.;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţa relativ la care nu  s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise, și

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în înşelăciunea comisă în dauna bugetului de stat, prin organele fiscale, prin justificarea plăţii taxei de primă înmatriculare cu chitanţă falsă.

3. în sarcina inculpatului B. G., săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că a înmatriculat autovehiculul, pentru care i-a fost dată documentaţia deficitar întocmită şi în absenţa proprietarului din acte, ori a vreunei procuri din partea acestuia, acceptând ca cererea şi fişa de înmatriculare să fie semnate de altă persoană decât proprietarul, respectiv de inculpatul  B. P. A., și

- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 a.m.) și art. 5 C.pen., constând în emiterea fişei şi a certificatului de înmatriculare pe numele unei persoane ce nu a fost prezentă la ghişeu și nu există împuternicire la dosar, documentaţia fiind prezentată de acelaşi inculpat - B. P. A.. 

4. în sarcina inculpatului K. I.,jr., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că nu a identificat real persoana care a prezentat autovehiculul în RAR, deşi dispoziţiile legale îl obligau la aceasta şi a omis verificarea talonului extern în programul DOCUSCAN, astfel că nu a stabilit falsul documentului.

5. în sarcina inculpatului T. B., săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea colegei sale M. E. la evidenţierea fiscală a autoturismului pe numele persoanei vătămate K. Z. A., care nu a fost prezent la ghișeu.

42.  Auto marca  BMW X5, (seria şasiu WBAFF41060L…..), culoare negru, seria cărții de identitate H 163…., certificatul de autenticitate seria A nr. 2503…., neînmatriculat.

S-au ridicat documentele depuse la S.P.C.R.P.C.I.V de către inculpatul B. P. A., care a completat cererea de înmatriculare pentru S.C. G…. S.R.L., fiind la acel moment administratorul firmei.

Autoturismul a fost prezentat spre înmatriculare agentului şef de poliţie A. D., la data de 16.01.2009. Având în vedere că S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna a sesizat organele judiciare printr-o adresă asupra unor nereguli constatate în documentaţiile de înmatriculare a trei autovehicule, printre care şi a acestui autovehicul, inculpatul A. D., care și-a scris numele, gradul și data înmatriculării, semnând  pe fişa de înmatriculare, a încercat să acopere menţiunile cu substanţă corectoare.

Autoturismul a fost prezentat la RAR de către numitul K.R., la data de 08.01.2009 şi a fost verificat de către ing. Sz. L..

În urma controlului tematic efectuat de către Compartimentul Control Tehnic din cadrul R.A.R. Bucureşti, la reprezentanţa R.A.R. Sf. Gheorghe, s-a stabilit ca neconformitate în verificarea şi omologarea vehiculului BMW X5  cu nr. de identificare WBAFF41060L1…., serie CIV H-163…, nr. de înregistrare 197…, activitate efectuată de ing. Sz. L., respectiv, lipsa la raportul de verificare a dovezii efectuării verificării autovehiculului în programul Eucaris.

Dacă se verifica în programul Eucaris, se observa că talonul de înmatriculare străin emis de autorităţile belgiene este fals. Acest document prezentat este identic, ca şi formular tipizat, cu cel al autovehiculului prezentat mai sus la pct. Acesta prezintă un număr ce indică provenienţa din acelaşi top de taloane reclamat furate in blank, din Belgia, numărul din serie fiind la doar la câteva numere distanţă. Totodată, prin adresa nr. 411042/14.11.2012 a Punctului de Contact Oradea, s-a comunicat faptul că autoturismul marca BMW X5 cu seria de şasiu WBAFF41060L1….. nu figurează în fişierele informatizate belgiene.

Factura externă atestă ca şi cumpărător pe S.C. G…. S.R.L.

Prezentată fiind întreaga documentaţie la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, s-a respins înmatricularea acestui autovehicul şi au fost sesizate organele judiciare despre faptul că aceasta cuprinde înscrisuri false. Din adresa nr. 32024/10.01.2009, emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, rezultă că documentaţia depusă, la data de 19.01.2009, în vederea înmatriculării autovehiculului marca BMW X 5, cuprinde certificatul de înmatriculare belgian care este fals deoarece sunt utilizate alte caractere, nefiind vorba de imprimatul propriu-zis. În consecinţă, întreaga documentaţie de achiziţionare a autovehiculului este falsă, vânzătorul străin nefiind valid. De asemenea, din verificările ulterioare, s-a stabilit că societatea ce apare la vânzător pe factura externă nu există.

În urma verificării documentelor depuse la S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna spre înmatriculare, rezultă faptul că documentaţia a fost întocmită de inculpatul B. P. A., dosarul fiind primit de inculpatul A. D..

 Din Raportul de expertiză nr. 76017 din data de 30.11.2009 a I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, rezultă că semnătura de pe fişa de înmatriculare a autoturismul marca BMW X5, seria şasiu WBAFF41060L10…., de la rubrica „Semnătura/ştampila cumpărător”, a fost executată de către B. P. A., la fel și semnătura de pe cererea tip de înmatriculare a autoturismul marca BMW X5, seria şasiu WBAFF41060L1…., de la rubrica „Semnătura”. Totodată, s-a stabilit că semnătura de pe ordinul de deplasare nr.02/19.01.2009 pentru autoturismul marca BMW X5, seria şasiu WBAFF41060L…., de la rubrica „Ştampila unităţii şi semnătura” și scrisul de completare a acestui ordin a fost executată de către B. P. A. în calitate de administrator.

Prin adresa nr. 11504 din data de 11.08.2009, B.C.R. a comunicat faptul că inculpatul B. G. figurează că a achitat şi taxa de 30 de lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, conform chitanţei nr. 200901190007731 din data de 19.01.2009, pentru S.C. G….. S.R.L.

Conform adresei Administraţiei Finanţelor Publice Covasna nr. 7106 din  06.04.2009,  chitanţa cu seria  TS4B nr.  2084554  în valoare  de 21.367  lei, prin care s-a  atestat  plata  taxei  privind  prima  înmatriculare  a autoturismului, nu a  fost  utilizată  de  nici  una  din  trezoreriile din judeţul Covasna. Decizia de calcul, pentru autoturismul BMW X5, seria şasiu WBAFF41060L….., culoare negru, serie carte H 163…., pentru care s-a stabilit suma de plată 21.367 lei, a fost ridicată de la Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe, de către inculpatul B. P.-A., la data de 16.01.2009, scrisul de mână şi semnătura acestuia fiind identificate pe acest document.

 Autovehiculul a fost luat în evidenţă la Primăria mun. Sf. Gheorghe, la data  de  16.01.2008, de către V. M. de la Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Juridice.

Din Raportul de expertiză nr. 76017 din data de 30.11.2009 a I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, rezultă că semnăturile şi scrisul de completare depuse pe declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport a autoturismului marca BMW X5, seria şasiu WBAFF41060L……  la rubricile „contribuabil-chenarul din partea stânga sus”, „Secţiunea I” şi de pe verso-ul acesteia de la rubrica „am primit un exemplar al deciziei de impunere”, au fost executate de către B. P. A..

La  data  de 20.01.2009, dată ulterioară încercării de înmatriculare a autoturismului marca BMW 525, K. R., la cererea inculpaților Sz. K. şi B. P. A., a dat o declaraţie în fals în faţa notarului public, în sensul că are cunoştinţă despre faptul că autoturismul a fost introdus pe teritoriul României de către el, pentru S.C. G….. S.R.L. pe trailer cu nr. B 72 UUE, din Ungaria, aspect ce nu corespunde adevărului, deoarece numărul de înmatriculare al trailerului aparţine unui vehicul marca SCHARZMULLER TS3E, cu seria şasiu VAVSAB3387H25…..

Numitul K. R. a fost angajat la S.C. B…… Security S.R.L., unde asociat unic era inculpatul B. R. și administrator inculpatul B. P. A. şi unde era angajat şi inculpatul Sz. K.. Acesta a declarat că inculpații B. P. A. şi Sz. K. l-au rugat să permită înmatricularea pe numele său a unui autovehicul, contra unor beneficii financiare. Deoarece era în nevoie, a acceptat şi, împreună cu aceştia s-au deplasat la un birou notarial.  În altă zi, s-a deplasat la R.A.R. Sf. Gheorghe, însoţit de inculpații Sz. K. şi B. P. A..

Față de starea de fapt mai sus reținută, în drept, se reţin în sarcina inculpaților, următoarele infracțiuni:

1.în sarcina inculpatului SZ. K., săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la uz de fals, în forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în înţelegerea cu inculpatul B. P. A., în sensul folosirii la R.A.R. şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, a facturii externe şi a talonului de înmatriculare belgian, despre care ştiau că sunt înscrisuri false, prin participaţia improprie a numitului K. R.;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea ing. din R.A.R. să emită cartea de identitate a maşinii şi certificatul de autenticitate cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi pe baza înscrisurilor de provenienţă falsificate;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut prin intermediar, predând documentaţia conţinând acte falsificate – factura şi talon extern – de la R.A.R. Covasna, a cărţii de identitate a autovehiculului şi certificatului de autenticitate;

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe numitul K. R. să declare mincinos la notarul public, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului, aspect ce folosea la întocmirea documentaţiei de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, în forma participației  improprii,  prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen.,rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe K. R. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declaraţiei, prin participaţia improprie a notarului public;

- complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea, în înţelegere cu inculpatul B. P. A., a chitanţei ce atestă în fals plata taxei de primă înmatriculare; 

- complicitate la înșelăciune, în forma tentativei, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 20 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în tentativa la înşelăciune în dauna organelor fiscale prin justificarea plăţii taxei de înmatriculare cu chitanţa falsă, și

- complicitate la fals intelectual, în forma tentativei, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 20 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în tentativa la obţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului pe baza documentaţiei ce conţinea înscrisuri falsificate, în înţelegere cu inculpatul B. P. A..

2. în sarcina inculpatului B. P. A., săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la uz de fals, în forma participației improprii, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în înţelegerea cu inculpatul Sz. K., în sensul folosirii la R.A.R. şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, a facturii externe şi a talonului de înmatriculare belgian, despre care ştiau că sunt înscrisuri false, prin participaţia improprie a numitului K. R.;

- instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea ing. din R.A.R. să emită cartea de identitate a maşinii şi certificatul de autenticitate cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi pe baza înscrisurilor de provenienţă falsificate;

- instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte mat.) și art. 5 C.pen., constând în aceea că a obţinut prin intermediar, predând documentaţia conţinând acte falsificate – factura şi talon extern – de la R.A.R. Covasna, a cărţii de identitate a autovehiculului şi certificatului de autenticitate;

- uz de fals, prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în folosirea chitanţei ce atesta în fals plata taxei de primă înmatriculare, chitanţă relativ la care nu s-a dovedit cine a falsificat-o, însă inculpatul a fost singura persoană care a folosit-o (a semnat şi de primirea deciziei de calcul a acesteia), metoda fiind urmată şi în alte cazuri de înmatriculare, descrise anterior;

- tentativă la înșelăciune, în forma tentativei, prev. de art. 20 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în tentativa la înşelăciune în dauna organelor fiscale prin justificarea plăţii taxei de înmatriculare cu chitanţa falsă,

- instigare la fals în declarații, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a instigat pe numitul K. R. să declare mincinos la notarul public, privind provenienţa şi pătrunderea în ţară a autovehiculului, aspect ce folosea la întocmirea documentaţiei de înmatriculare;

- instigare la fals intelectual, în forma participației  improprii,  prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen.,rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că l-a determinat pe K. R. să comită falsul intelectual al încheierii de autentificare a declaraţiei, prin participaţia improprie a notarului public și

- instigare la fals intelectual, neurmată de executare, prev. de art. 29 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în instigarea lucrătorilor de la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, neurmată de executare, la obţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului pe baza documentaţiei ce conţinea înscrisuri falsificate.

În procesul-verbal de percheziție informatică din data de 14.05.2009, percheziție efectuată în baza autorizaţiei emise de Tribunalului Covasna, cu nr. 60/12.05.2009, s-a concluzionat că, în laptop-ul marca DEL, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Sz. K., respectiv că în hardisk-ul marca HDD SEAGATE seria 5 MA 696P8, pe partiția „C”, au fost găsite doua fișiere de tip LINK cu denumirea „C/documents and settings/X/recent/ belga factura. inc” si  „C/documents and settings/X/recent/ scan.0002.inc, ce au fost create la data de 12.01.2009, reprezentând calea spre alte fișiere ce au fost șterse. De asemenea, s-au constatat pe un al doilea laptop ridicat cu ocazia aceleiaşi percheziții, marca Toshiba,  pe partiţia „D” doua fişiere tip JPG (foto) denumite „az hozta az autokat” (denumire maghiara ce se traduce „acela a adus mașinile”) în care era scanată o carte de identitate din Ungaria pe numele T. Zs., respectiv SZ.K 0650, ce conţine o dovada de transfer bani. În cadrul aceleiași percheziţii informatice, s-au identificat fișiere în care erau stocate informații și foto referitoare la autovehicule oferite spre vânzare pe internet, unele dintre acestea fiind din cele vizate de cercetări.

Totodată, din probatoriul administrat, rezultă că, pentru înmatriculare, inculpatul B. P. A., în coautorat cu inculpatul Sz. K., au folosit chitanțe false ce dovedeau plata taxei pentru prima înmatriculare/taxei de poluare, în vigoare în perioada 2007-2008. Deoarece,  s-a reușit ascunderea probelor, inculpații prevăzând probabil efectuarea de percheziții domiciliare și informatice, nu s-au identificat la locuinţele celor vizați probe care să-i incrimineze direct în sensul falsificării acestor chitanțe, astfel că cei doi se acuză reciproc, negând reprezentarea personală în ce privește falsul respectivelor chitanțe.  Astfel, inculpatul Sz. K. susține că inculpatul B. P. A. primea de la el banii pentru plata taxei de înmatriculare, iar B. P. A. a declarat că primea chitanțele de la Sz. K.. S-a constatat că acolo unde Sz. K. s-a implicat direct și singur în demersurile de înmatriculare, taxa a fost achitată realmente, chitanțele fiind valabile, însă aceasta poate reprezenta doar o situație iniţială, ce s-a schimbat după intervenirea în ecuația infracțională a inculpatului B. P. A..

 Demersurile la organele fiscale au aparținut exclusiv inculpatului B. P. A., chitanțele fiind falsificate, în contextul în care acesta avea, de regulă, relații directe cu funcţionari din cadrul Administraţiei Financiare, relații în care l-a integrat ulterior și pe inculpatul Sz. K..

Totodată, inculpatul Sz. K. a precizat că, anterior percheziţiilor domiciliare care i-au vizat, avea cunoștință despre incendierea efectivă a unei unități de calculator de către inculpatul B. P. A., informație ce poate avea ca scop dejucarea încercărilor organelor judiciare de a descoperi autorul falsurilor.

Inculpații Sz. K. și B. P. A. au fost testați poligragh, rezultatul indicând comportament simulat la ambii inculpaţi.

Doar cei doi inculpați au fost implicați în demersurile de înmatriculare și de achitare a taxelor, justificate cu chitanțe false. Este adevărat că s-au identificat și cazuri în care B. P. A. s-a ocupat de înmatricularea unor autovehicule, în care inculpatul Sz. K. nu avea nici un interes, însă demersurile au fost în paralel cu a celor în care era implicat și Sz. K., iar inculpatul B. P. A. putea “imprumuta” modul de operare din tandemul cu inculpatul Sz. K. și în situația altor înmatriculări (exp. cazul WV Sharan aparținând inculpatului A. D., pct. 24, unde nu s-a stabilit vreo implicație a inculpatului Sz. K., ca și în cazul înmatriculărilor pe numele lui U. I., E. A. și G. Z.). Toate acțiunile celor doi se coroborează, astfel că probatoriul indică faptul că cei doi au cooperat și în ce privește falsul chitanțelor, chiar dacă nu se poate dovedi în mod direct falsificarea, se poate dovedi că cei doi sunt implicați în uzul acestor chitanțe și nu sunt indicii că o altă persoană ar mai fi fost implicată în efectuarea înmatriculărilor frauduloase.

Inculpatul Sz. K. a solicitat organelor de urmărire penală să i să transmită toate datele necesare pentru a achita în timpul urmăririi penale taxele de înmatriculare/poluare justificate cu chitanțe false, însă acest lucru nu s-a întâmplat, nici în cursul urmăririi penale și nici în cursul judecății.

Inculpatul B. R. a declarat că Sz. K. se lăudase că poate falsifica orice fel de înscris, că lucrează cu numitul K. A. din mun. Sf. Gheorghe, ce ar fi fost ulterior încarcerat în Ungaria pentru fapte similare.

Inculpatul B. R. a arătat că inculpatul T. B. i-ar fi spus că inculpatul Sz. K. ar fi falsificat chitanțe pentru plata taxei de poluare, pentru mai multe autovehicule înmatriculate de acesta pe numele altor persoane, pentru ca să nu atragă responsabilitatea sa pentru aceste falsuri.

Din interceptările convorbirilor telefonice a inculpatului Sz. K. cu inculpatul B. P. A., rezultă suficiente indicii în sensul că cei doi cunoșteau integral situația documentației de înmatriculare și modul în care documentele falsificate ajungeau să își producă efectul urmărit (vol. p-v coroborare și interceptări f. 244 – se discută despre o factură în limba italiană, posibil pentru auto marca Bentley Continental, iar B. oferise lui Sz. o factura în limba spaniolă, f. 252-253 – se discut despre înmatricularea frauduloasă pe numele a diverse persoane a căror copii de carte de identitate inculpaţii le dețineau). Rezultă, de asemenea, discuții în care inculpatul B. P. A. arată că a semnat la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna diverse documente din dosarele de înmatriculare a autovehiculelor vizate de cei doi, înscrisuri ce nu conțineau semnăturile necesare (vol.interceptari f.190-191), rezultând astfel că lucrătorul de la ghișeu, inculpatul A. D., ori B. G., cunoștea despre aceste documente semnate în fals și totodată înțelegerea și știința inculpaților Sz. K. și B. P. A. privind documentația de înmatriculare ce conține semnături în fals. Din alte discuții rezultă înțelegerea dintre Sz. K. și B. P. A., în sensul plății de taxe (vol. p-v coroborare  și interceptări f.70, 116-117,  212-213), aspect ce indică faptul că ambii cunoșteau despre modul de plată al acestora, nu se poate însă reține că aceștia aveau înțelegere doar în ce priveşte plata unor taxe și a altora nu, astfel plățile taxelor pentru certificatele de înmatriculare (30 lei) au fost autentice, fiind sume mici. Din convorbiri rezultă că, în unele cazuri, inculpatul  B. P. A. plătea efectiv taxele, aspect ce contrazice declarația acestuia că primea întreaga documentație, inclusiv chitanțele plății taxelor, de la inculpatul Sz. K., fiecare încercând să paseze culpa pe celălalt, în încercarea de a crea un dubiu în ce privește aspectul cunoașterii falsului chitanțelor , cu scopul exonerării de răspundere.

Analizând chitanţele falsificate, se observă că 12 dintre acestea conțin același CNP al plătitorului, însă alte nume, ceea ce a atras atenția. Verificând acest CNP-uri, s-a constatat că unul aparține numitei M. T. din mun. Sf. Gheorghe, care audiată fiind a  declarat că a  înmatriculat un singur autovehicul, altul decât cele vizate de cercetări, cerând ajutorul numitului U. J., de la care a achiziţionat respectivul autovehicul, pentru îndeplinirea formalităților necesare. Chitanța de plată a taxei de primă înmatriculare a acelui autovehicul este real achitată pe numele acesteia. Chitanța s-a aflat în posesia numitului U. J., care, la rândul său, a apelat la inculpatul B. P. A. să-l ajute la înmatricularea acelui autovehicul. Astfel, se explica apariția CNP-ului pe cele 12 chitanțe false folosite de inculpatul B. P. A. la înmatricularea autovehiculelor. Această concluzie este susținută de interceptarea telefonică prezentată la analiza situației autovehiculului de la pct. 22 din prezenta hotărâre și de interceptarea unei convorbiri telefonice dintre inculpații B. G. și B. P. A. (vol.p-v coroborare și interceptări, f.240) din care rezultă că de înmatricularea autovehiculului aparținând numitei M. T. s-a ocupat B. P. A., căruia polițistul i-a cerut să-i pună la dispoziție documente privind modalitatea de introducere în Romania a respectivului autovehicul.  Această convorbire subliniază încă o dată modul de lucru și înţelegerea dintre inculpatul B. P. A. și inculpatul B. G., cel care a acceptat documentația incompletă pentru înmatricularea autovehiculului.

 Trebuie reținut totodată că inculpații Sz. K. și B. P. A. au falsificat și alte acte din dosarele de înmatriculare ale autovehiculelor, cu bună știinţă, aspecte dovedite de expertizele grafoscopice efectuate în cauză, prezentate anterior.

În concluzie, se constată din analiza situației autovehiculelor ce au proveniență ilicită, din afara țării, în special din Ungaria, că s-a folosit o metodă specifică, relativ identică în fiecare caz prezentat. Astfel, se constată că autovehiculele înmatriculate fraudulos, erau majoritatea noi, achiziționate prin credit. De la utilizatori autovehiculele dispăreau și aceștia nu mai achitau ratele creditului, astfel că societatea de credit solicita autovehiculul, după care se constata ca dispărut și dat în urmărire, după mai multe demersuri, astfel că unele autovehicule apăreau cu mențiuni în bazele de date, după ce erau deja înmatriculate în județul Covasna. Autovehiculul era adus în județul Covasna, unde se înmatricula pe baza unor documente de proveniență falsificate. Autovehiculul avea o singura cheie și talon original, însă talonul, după scanare în RAR, în majoritatea cazurilor, nu era reținut și nici nu se prezenta la dosarul de înmatriculare a autovehiculului, fiind posibil restituirea utilizatorului maghiar, care putea astfel justifica dispariția autovehiculului, fără vreo implicare a sa.

Aceste aspecte sunt confirmate inclusiv de interceptarea unei convorbiri telefonice din data de 05.06.2008 dintre inculpatul A. D. și un bărbat pe nume ”Z…”, în cadrul căreia se discută cu polițistul despre falsificarea unei facturi de proveniență străină și a unor alte documente necesare înmatriculării, înscrisuri ce s-ar solicita unui anume „Buți„ (porecla inculpatului B. B. B.), inculpatul A. D. fiind întrebat dacă va înmatricula autovehiculul căruia i se pregătesc documentele respective (vol.p-v. de coroborare probatoriu și p-v de  interceptări declasificate, f.540-541).

Astfel se explică constatările în urma controalelor cerute la R.A.R. și S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în sensul inexistenței la dosarele de înmatriculare a acestor autovehicule a talonului de înmatriculare străin. 

În acelaşi scop, al lăsării talonului utilizatorului, s-a urmat şi metoda declarării ca nou a autovehiculului, având zero km la bord şi adus pe trailer, situaţie în care nu se justifica prezentarea unui talon, autovehiculul fiind aparent neînmatriculat.

S-a procedat în acest mod, pentru că autovehiculele în cauză prezentau probleme majore ce puteau bloca înmatricularea (aveau o proveniența ilicită, serii șasiu modificate, care a impus folosirea de documentele falsificate, care să creeze aparenţa legalităţii, unele autovehicule fiind date în urmărire internaţională), astfel că, pentru a realiza înmatricularea fără asumarea riscului, înlăturând vulnerabilitatea, s-a creat filiera infracțională (circuitul fraudulos) ce a angrenat mai multe persoane. Mecanismul creat permitea înmatricularea, ce oferă aparenţa de legalitate pentru exploatarea autovehiculelor în traficul rutier, condiţie ce se impunea totodată și tranzacţionării sigure şi imediate, cu scopul  obţinerii de venituri ilicite. Înmatricularea se realiza pe numele altor persoane, pentru a înlătura riscul depistării imediate a autorilor manoperelor frauduloase, pentru a evita plata de taxe şi impozite până la înstrăinarea autovehiculelor în cauză după modelul „suveica” ce poate conduce la pierderea urmei acestuia.

Audiați fiind, inculpații au dat diferite explicații față de comiterea faptelor pentru care sunt cercetați.

Astfel, inculpatul K. I., jr., inginer în cadrul R.A.R. Covasna, a arătat că, în perioada 2007-2009, s-a înmatriculat un număr foarte mare de autovehicule astfel că toţi inginerii au fost deosebit de aglomeraţi, fiecare autentificând zilnic un număr dublu, chiar triplu de autovehicule, raportat la o medie apreciată ca fiind normală, în acest context justifică încălcările atribuţiilor de serviciu, încălcări pe care le circumstanţiază subiectiv, încercând să transfere responsabilitatea către serviciul de înmatriculări.

Inculpatul susţine că nu avea obligaţia de a verifica autovehiculul personal în programul Eucaris ori în Docuscan, existând operatori care făceau această activitate, iar el primea datele de la aceştia. Singurul motiv ce putea împiedica autentificarea unui autovehicul ar fi fost existenţa unei menţiuni de furt introdusă în programul  Eucaris, alte menţiuni nu ar fi putut impieta asupra activităţii de omologare. Acesta mai subliniază că, daca programul informatic a permis tipărirea certificatului, atunci actele erau legale. Martora M. H., operatoare la R.A.R Covasna, a declarat că fiecare document extern trebuie scanat, în alt mod nu se permite tipărirea certificatului de autenticitate și că singura cale de evitare a verificării, este în cazul unei mențiuni că documentul nu a putut fi verificat, neexistând tipizat în program, însă mențiunea se implementează și ea în programul informatic și se scrie pe certificat.

Inculpatul susţine că, inclusiv în cazul autentificării unor autovehicule ce aveau seria de șasiu modificată, autentificarea este rezultatul neglijenţei, pe fondul volumului mare de lucru, fără a-şi asuma alt tip de responsabilitate.

Însă, în contradicţie cu susţinerile inculpatului, sunt normele legale care reglementează metodologia de înmatriculare, iar încălcarea acestor dispoziţii a fost evidenţiată lămurit şi în cazuri concrete de către specialiştii ce au efectuat controlul activităţii R.A.R. desfăşurate în legătură cu înmatricularea autovehiculelor vizate de cercetări, aspectele fiind prezentate la descrierea situaţiei autovehiculelor înmatriculate vizate în cauză.

În R.A.R., autovehiculele se autentifică atât din punct de vedere al stării tehnice, fiind evaluată originalitatea elementelor de siguranţă, cât şi din punct de vedere a verificării elementelor de siguranţă ale formularelor tip pentru documentele al căror etalon se regăseşte în baza de date Docuscan. În acelaşi timp, în programul Eucaris se verifică dacă sunt implementate menţiuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, respectiv dacă acesta este urmărit de autorităţi din cadrul statelor semnatare ale protocolului în ce priveşte această bază de date.

Fiecare inginer este obligat să identifice în mod cert şi personal, prezentatorul autovehiculului, după cartea de identitate, existând obligaţia ca, după identificare, să se depună la documentaţia de înmatriculare fotocopia cărţii de identitate a acestuia. În fişa postului fiecărui inginer, la atribuţii şi responsabilităţi, se prevede efectuarea activităţii de omologare individuală, conform procedurii PS-D300-01, respectiv 04,05,07, verificând şi eliberând certificatele specifice. Inculpatul K. I., jr. a semnat fişa funcţiei, anterior anului 2007, luând la cunoştinţă de obligaţiile ce îi reveneau.

S-au depus la dosarul cauzei ordinele, reglementările şi dispoziţiile legale privind omologarea autovehiculelor rutiere, respectiv: RNTR 7 aprobat prin OMTCT nr. 36/2003, modificat în anul 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 97/28.01.2005, reglementări ce au fost aduse la cunoştinţa reprezentanţelor R.A.R. din ţară, inclusiv prin adrese ale directorului general al R.A.R. Bucureşti. S-a atenţionat, încă odată, după modificările reglementărilor din anul 2005 că cererea de solicitare activitate trebuie semnată de către solicitantul omologării în faţa reprezentantului R.A.R., care efectuează prestaţia, iar rubricile cererii se impun a fi completate integral. Se precizează în aceeaşi adresă de atenţionare, modul în care se desfăşoară activitatea de omologare în cazul numărului de identificare al autovehiculului ce prezintă modificări autorizate (seria de șasiu). În cazul în care această serie de şasiu este modificată neautorizat, R.A.R. procedează la blocarea vehiculului în sistemul informatic şi nu va finaliza nici o activitate specifică.

PS-D300-03 privind identificarea vehiculelor a intrat în vigoare la 01.01.2007 şi prevede lămurit metodologia de urmat, acest act normativ fiind menţionat în fişa postului inculpatului.

PS-D500-01 privind certificarea autenticităţii vehiculelor a intrat în vigoare la 01.10.2007, fiind de asemenea adus la cunoştinţă sub semnătură inculpatului.

Potrivit acestui act normativ, există o schemă logică a modului de efectuare a certificării autenticităţii (anexa B - fila 412 vol. documente RAR şi SPCRPCIV), conform căreia se respinge autentificarea autovehiculului  în următoarele cazuri :

- suspiciuni privind elementele de identificare ale vehiculului;

- suspiciuni privind formularul tip al documentului,

- menţiuni în EUCARIS şi eASF, situaţie în care se comunică şi la poliţie.

Ca urmare a controlului efectuat în luna aprilie 2011, la R.A.R Covasna, de către specialişti din cadrul R.A.R. Bucureşti, s-a stabilit că sunt neconformităţi privind verificarea autovehiculelor vizate de cercetările din cauză în programul EUCARIS şi a documentelor aferente în programul DOCUSCAN, ce sunt în contradicţie cu prevederile procedurii de certificare a autenticităţii vehiculelor. S-a constatat, totodată şi încălcarea procedurii de identificare a autovehiculelor, concluzionându-se că se impune, ca măsură, reinstruirea personalului cu atribuţii în activitatea de certificare a autenticităţii autovehiculelor și că  neconformităţile consemnate în raportul de control, în ce priveşte efectuarea prestaţiilor, ar fi atras sancţiuni disciplinare, dacă erau constatate în termenul de 6 luni.

În plus, raportat la aceste încălcări ale acestor atribuţii profesionale, constatate de specialişti, probatoriul administrat în cauză a demonstrat cert, în temeiul identificării faptice a autovehiculelor, că majoritatea au fost autentificate de către inculpatul ing. K. I., jr., având seriile de șasiu modificate. În cel acelaşi timp, interceptarea convorbirilor telefonice ale inculpatului, la momentul în care organele judiciare au ridicat documentaţiile R.A.R. privind autovehiculele în cauză, a subliniat suplimentar latura subiectivă a infracţiunilor reţinute în sarcina acestuia.

Prin adresa de răspuns nr. 10414/20.12.2012, R.A.R. Bucuresti a comunicat, succint, aspecte ce, luate individual, induc anumite justificări activității inginerilor din RAR, însă mențiunile sunt relativ evazive și nu fac trimitere la concret și la normele metodologice și procedurile de lucru precizate anterior, accentuând totuși obligativitatea verificării în Eucaris, cu mențiunea că nu există răspundere, dacă nu erau mențiuni de furt implementate în program. ori în urma controlului efectuat de către R.A.R. Bucureşti, s-a constatat ca o încălcare a atribuțiilor de serviciu la majoritatea autovehiculelor vizate, tocmai neverificarea în EUCARIS.

S-au solicitat fotografiile efectuate la R.A.R. Covasna, cu ocazia autentificării unora dintre autovehiculele vizate de cercetări, respectiv cele care s-au identificat și dovedit că aveau serii de șasiu modificate, iar aceste imagini, transmise pe suport informatic, indică încă o dată că, la momentul autentificării, acestea aveau seriile de șasiu modificate, și cu toate acestea inculpatul K. I., jr., așa cum s-a arătat, a omologat autovehiculele. S-a realizat o planșă foto (vol. VI mașini f.612-619) cu autovehiculele la care probatoriul administrat a dovedit că aveau serii modificate (cele de la pct. 9, 12, 15, 17, 26 și 36) şi se observă că imaginile sunt neclare, ilizibile, doar în cazul acestor autovehicule, de asemenea se poate observa că aceste imagini susțin cele constatate cu ocazia verificării autovehiculelor depistate ulterior.

În faţa instanţei, inculpatul K. I., jr. a declarat că nu recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa (f.11-13 vol.III d.f.)-

Inculpaţii A. D., C. S., B. P. și B. G. - lucrători de poliţie în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, s-au apărat în legătură infracţiunile reţinute în sarcina lor, arătând că nu se fac vinovați de comiterea cu vinovăție a acestora, susţinând, în principal, că nu au fost instruiţi profesional cu privire la metodologia înmatriculării vehiculelor noi sau uzate importate și că nu au cunoscut dispoziţiile interne privind această metodologie, desfăşurându-şi activitatea în temeiul unei cutume instituţionale, menţionând că au înmatriculat autovehicule  ”după ureche”.

În fişa postului semnată de fiecare dintre cei patru inculpaţi, funcţionari cu atribuţii speciale în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la definirea atribuţiilor postului este menţionat că lucrătorul asigură desfăşurarea, conform prevederilor legale şi a metodologiilor de lucru, a  activităţilor de primire şi verificare a documentelor pentru înmatricularea definitivă, temporară şi provizorie a vehiculelor, precum şi radierea din circulaţie a acestora, eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor de circulaţie provizorii, ţine evidenţa vehiculelor. Totodată, asigură cartarea şi arhivarea actelor ce au stat la baza emiterii certificatelor de înmatriculare şi execută verificări ale documentelor  de înmatriculare. 

Astfel, inculpaţii au arătat că nu se impunea ca proprietarul ori reprezentantul legal al acestuia să se prezinte la ghişeul înmatriculări autovehicule, contrazicându-se totuşi susţinând că autovehiculele se implementau în baza de date raportat la C.N.P.-ul proprietarului. În metodologia de înmatriculare (f.69 vol.III documente SPCRPCIV şi RAR) sunt precizate concret procedurile de urmat şi responsabilitatea acestora, în final fiind menţionate normele legale ce fundamentează metodologia transmisă.

Specialişti din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor – Ministerul Administraţiei şi Internelor au subliniat, în urma controlului efectuat privind dosare de înmatriculare ale autovehiculelor vizate de cercetări, faptul că, în conformitate cu prev. art. 7 al. 1 lit. e din Ordinul M.A.I nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 941/21.11.2006, pentru efectuarea înmatriculării permanente sau temporare ale unui autovehicul este necesar actul de identitate al solicitantului, în original şi copie. Originalul actului de identitate se restituie pe loc după confruntarea cu persoana şi copia. Potrivit procedurilor de lucru aprobate prin Dispoziţia directorului D.R.P.C.I.V. nr. 110205/29.11.2006 în cazul înmatriculării unui autovehicul uzat importat, este obligatorie prezenţa solicitantului, nefiind acceptată altă persoană decât în baza unei procuri speciale. Potrivit acestei proceduri responsabilitatea verificării identităţii persoanei şi a documentelor primite şi eliberate revine lucrătorului de la ghişeu,  aceste aspecte fiind reiterate și prin adresa nr. 2073290 din 05.12/2012 (vol.I f.356-358). Acest ultim aspect rezultă şi din declaraţia din data de 04.07.2014 a martorului S. V. V. care, în cadrul acestei declaraţii, a prezentat modul de lucru cu anumite încălcări ale regulamentului şi instrucţiunilor specifice, folosirea de artificii (declaraţii notariale ale proprietarilor autovehiculelor străine aparent noi), care să ocolească metodologia şi, totodată, să se încerce pasarea responsabilităţii către orice altă persoană decât lucrătorii de la ghişeu, ce îşi încălcau atribuţiile profesionale.

În perioada 2007-2008, în cazul vehiculelor uzate importate, întrucât la S.P.C.R.P.C.I.V. nu exista o bază de date pentru verificarea înmatriculărilor străine, certificarea autenticităţii de către R.A.R. constituia baza înmatriculării.

Astfel, certificarea autenticităţii atestă faptul că principalele elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate, că există identitate a vehiculului în raportul cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia şi că vehiculul nu este urmărit intern sau internaţional, conform bazelor de date aflate la dispoziţia autorităţilor competente din România. De asemenea, în cazul vehiculelor aflate la prima înmatriculare în România,  se atesta faptul că formularul tip al documentului ce confirmă înmatricularea în străinătate este autentic.

Fiecare serviciu de înmatriculări avea acces la specimenele de documente de înmatriculare străine instalate în sistemul informatic sau listate, lucrătorii având astfel posibilitatea comparării acestor documente cu specimenele oficiale existente. Dacă se  constatau diferenţe se întrerupea înmatricularea, dispunându-se verificări prin structurile specializate.

În speţă, toate aceste dispoziţii procedurale au fost evitate, inculpaţii susţinând că nu ştiau că trebuie să existe talonul străin la dosarul de înmatriculare.

În contradicţie, cu această susţinere trebuie arătat că în baza de date în care se implementau înmatriculările se solicita completarea rubricii numărului de înmatriculare din străinătate, număr ce se găsea pe talonul extern. Neavând acest talon în documentaţie, lucrătorii au completat în toate aceste cazuri că autovehiculul este nou, astfel neavând un număr de înmatriculare extern. Aspectul este contrazis în cazul fiecărui autovehicul implementat ca nou şi neavând număr de înmatriculare străin, de certificatul de autenticitate emis de R.A.R., pe care era menţionată seria talonului extern, aspect ce atestă faptul că autovehiculul a fost înmatriculat în străinătate şi avea număr străin. Față de acest aspect, inculpații au susţinut că nici unul nu a cunoscut că cifrele trecute pe acest certificat reprezintă seria certificatului de înmatriculare străin, pentru că nu au fost instruiţi. Această susţinere este infirmată de probele administrate în ce priveşte pregătirea lor profesională, astfel că inculpații trebuiau să cunoască conţinutul documentelor ce se depun în dosarul de înmatriculare auto, doar astfel le puteau verifica, aşa cum sunt obligaţi prin fişa postului. Încălcarea atribuţiilor profesionale, în modul arătat, a condus la rezultatul păgubitor pentru persoanele pe numele cărora s-a înmatriculat autovehiculul, chiar dacă lucrătorul de poliţie nu a acționat cu intenţie directă, însă a acceptat această urmare a faptei sale.

Inculpaţii susţin că posibil a fost o neglijenţă în a nu observa neconcordanţa dintre informaţiile ce rezultau din documentele obligatorii ale documentaţiei de înmatriculare, documente pentru a căror verificare au semnat și în baza cărora au înmatriculat autovehiculul. Sub acest aspect, inculpații au declarat că responsabilitatea este împărţită cu a șefilor ierarhici ce trebuiau să verifice documentația, care puteau să anuleze înmatricularea, astfel că  răspunderea lor este acoperită de avizul şefilor, însă în multe cazuri acest aviz a fost ocolit, iar în alte cazuri inculpatul B. G. a  fost cel desemnat şi cu atribuţii de verificare a înmatriculărilor. Acest aviz nu poate înlătura răspunderea lucrătorilor de la ghişeu, cu atât mai mult cu cât avizul este ulterior îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către aceştia, aspect ce rezultă din concluziile controlului efectuat de comisia din cadrul M.A.I.

De asemenea, potrivit metodologiei de înmatriculare, documentaţia de înmatriculare a autovehiculele cu o vechime mai mică de trei ani, se impunea a fi prezentată de către lucrătorul din ghişeu şefului serviciului, pentru verificare, însă în cazurile din speţă s-a constatat că majoritatea acestor dosare de înmatriculare nu s-au prezentat pentru aprobare.

Metodologia de înmatriculare era reglementată, prin O.UG. nr. 195/2002, cu modificări şi completări ulterioare, H.G. nr. 1391/2006, Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006, Metodologia de Înmatriculare aprobată prin dispoziţia Directorului D.R.P.C.I.V. nr. 110205/29.11.2006, precum şi alte dispoziţii de linie aprobate de directorul D.R.P.C.I.V., acte normative care au fost prelucrate inculpaţilor – lucrători ai S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna la pregătirea profesională din anii 2007-2008, aşa cum rezultă din adresa nr. 36925/04.12.2012 a S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, precum şi din procesul-verbal de verificare întocmit de lucrători din cadrul S.J.A. Covasna, delegat prin ordonanţa procurorului de caz să verifice planurile tematice de pregătire profesională pentru anii 2007-2008, ce au regim de înscrisuri ce conţin informaţii clasificate. Din acelaşi proces-verbal, rezultă că inculpaţii A. D., C. S., B. P. și B. G., inclusiv martorul S. V. V., au participat la pregătirea profesională în anii 2007-2008 şi au semnat  procesele-verbale de instruire, anexat adresei  fiind  depus la dosar procesul-verbal încheiat la data de 29.02.2008 cu ocazia desfăşurării activităţii de pregătire de specialitate a personalului din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna în ce priveşte înmatricularea continuă, proces-verbal semnat de către toţi cei patru inculpaţi (vol.I f.354 si 359-363). Totodată, atașat fișei postului a fiecărui inculpat, s-a identificat un chestionar pentru analiza postului, în care sunt descrise principalele sarcini, îndatoriri și responsabilități îndeplinite în ultimele 12 luni, semnat de fiecare dintre aceștia. Chestionarul cuprinde un număr de 6 întrebări, la care inculpații au răspuns că nu doresc să participe la pregătiri profesionale suplimentare de genul unor seminarii și că nu au întâmpinat dificultăţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. (vol.I f.395-412). De asemenea, unii dintre inculpaţi au declarat că și-au completat caietele de pregătire profesională, însă activitatea de pregătire era una formală, nu erau verificați, și doar din simpla copiere a unor dispoziții nu au reținut prea multe.

Susţinerea inculpaților a cutumei instituţionale a nepreluării taloanelor externe la dosarul de înmatriculare a autovehiculelor importate, este contrazisă de întreaga arhivă a S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pe anii 2007 - 2008, în care s-au identificat dosare de înmatriculare a unor astfel de autovehicule, înmatriculate în aceeaşi zi, primite de acelaşi lucrător şi în toate erau reţinute taloanele externe, respectiv documentele ce atestă provenienţa externă, astfel cum rezultă din procesul-verbal de constatare din data de 19.12.2012 încheiat de lucrători din cadrul S.J.A. Covasna, delegați de procuror  (f.368-371 vol. I d.u.p.).

S-au verificat, de asemenea, dosare de înmatriculare a unor vehicule recarosate și s-a constatat că în fiecare dintre acestea, cu excepţia celui precizat la pct. 35, conţineau atât certificatul de distrugere cât si adeverința privind casarea autovehiculului, aspecte ce contrazic susţinerile inculpaților B. G. și B. B. B. (f.371 vol. I d.u.p.).

Toate aceste aspecte legate de metodologia de înmatriculare a autovehiculelor au fost precizate de Direcţia de înmatriculări din cadrul M.A.I., prin adresa nr. 2073290 din 05.12.2012. 

Din situaţia expusă rezultă netemeinicia susţinerilor inculpaţilor în ceea ce priveşte încălcarea atribuţiilor profesionale, încălcare ce a avut ca rezultat înmatricularea mai multor autovehicule prin lezarea intereselor ori păgubirea unor persoane şi, în acelaşi timp, avantajarea altora. Din urmările cauzate prin înmatriculările frauduloase rezultă şi pericolul social deosebit al faptelor comise de lucrătorii de poliţie inculpaţi, cu atât mai mult cu cât aceştia nu au recunoscut că şi-au încălcat atribuţiile de serviciu şi au dat declaraţii nesincere. Neglijenţa invocată nu poate fi primită, deoarece aceasta este o situaţie izolată, însă repetarea unei astfel de situaţii, în mod logic şi temeinic, în contextul descris, depăşeşte limitele culpei.

Codul de etică și deontologie al poliţistului a fost aprobat prin H.G. nr.991/2005, iar în conformitate cu dispozițiile art. 2 din Legea nr. 218/2002, polițistul este funcţionar public cu statut special. În acest cod se prevede la art. 7 că exercitarea atribuţiilor de serviciu trebuie îndeplinite cu respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, consacrate prin Constituție și prin alte legi, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană a drepturilor omului.

Din legislația menționată, rezultă că singurele persoane care puteau şi erau obligaţi să constate inadvertenţele documentaţiilor de înmatriculare a autovehiculelor vizate de cercetări şi să blocheze înmatricularea acestora erau lucrătorii în R.A.R. sau în S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, însă aceştia şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, în mod repetat, şi au permis astfel înmatricularea autovehiculelor ce aveau provenienţă ilicită, justificată cu înscrisuri falsificate și pe numele unor persoane, altele decât adevăraţii deţinători, dând aparență de legalitate situaţiei juridice a acestor autovehicule, majoritatea fiind înstrăinate succesiv, cauzând o lezare de interese şi chiar păgubire materială a mai multor persoane implicate pe lanţul înstrăinărilor acestor autovehicule.

Unii dintre inculpaţii implicaţi, au recunoscut că şi-au încălcat parţial atribuţiile de serviciu, susţinând însă că din neglijenţă, dar repetarea afirmatei neglijenţe şi documentaţiile în baza cărora autovehiculele s-au înmatriculat, precum şi interceptările convorbirilor telefonice,  coroborat cu declaraţiile unor martori ori inculpaţi, atestă, depășirea culpei. Acest aspect rezultă şi din analiza conjugată a declaraţiilor coinculpaţilor, care pe alocuri se contrazic, dar și din  concluziile expertizelor grafoscopice efectuate în cauză, precum și din adresa nr. 22410/24.03.2011 a D.R.P.C.I.V. - M.A.I., prin care s-a comunicat că, în perioada 2005-2008,  lucrătorii de poliție - inculpaţi în cauză, au obținut calificativul de F.B. în fiecare an, nefiind sancționați.

În faţa instanţei, inculpaţii au susţinut, în esenţă aceleaşi aspecte, susţinând că este posibil ca din cauza numărului mare de maşini înmatriculate în aceea perioadă, sau a neglijenţei, s-au strecurat acele nereguli cu privire la înmatriculările din cauză, totodată au invocat şi lipsa pregătirii profesionale privind metodologia de înmatriculare, care era responsabilitatea şefilor ierarhici, care nu le-au prelucrat normele aplicabile în materie, astfel că au susţinut că responsabilitatea îi revine şi acestora (f. 154-155, 158-159,197-199,123-128 vol.IIId.f.).

Inculpatul B. R. susţine că, în fapt, este victima încrederii acordate inculpatului Sz. K., care l-a păgubit prin autovehiculele vândute, despre a căror proveniență ilicită nu cunoștea, însă concluziile expertizelor grafoscopice contrazic această susținere, rezultând că  în toate cazurile, documentele ce justifică proveniența, a fost semnat de cumpărare de inculpat, iar la vânzător este aceeași semnătură, a inculpatului Sz. K., cum este cazul mașinilor descrise la pct. 10, 11 și 17, iar la mașina prezentată la pct. 23, a semnat de cumpărare inculpatul B. P. A. în numele fratelui inculpatului B. R., persoana vătămată B. B. G.. De asemenea, susținerea inculpatului este contrazisă și declarațiile inculpaților și martorilor audiați, iar la percheziția domiciliară efectuată la inculpatul B. R. s-a identificat o carte de identitate a unui autovehicul marca BMW, emisă de autoritățile maghiare și o anexa a verificărilor tehnice I.T.P. Aceste documente se referă la acelaşi autovehicul cu privire la care s-a identificat la percheziția domiciliară la inculpatul Sz. K. un dosar conținând documentație de înmatriculare, inclusiv certificatul de autenticitate RAR, ce aparent era pregătit pentru înstrăinare către C. R. din mun. Brasov, aspecte care coroborate indică relaţia existentă între cei doi inculpați în acțiunile de înmatriculare frauduloasă de autovehicule. 

În acelaşi context al legăturii cu inculpatul Sz. K., s-au identificat la percheziția domiciliară la inculpatul B. R. și fotocopii ale unor cărți de identitate maghiare pe numele B. A. și T. Z.

Inculpatul B. R. a declarat și faptul că inculpatul T. B. i-ar fi spus, în cursul anului 2008, că inculpatul Sz. K. a falsificat împreună cu K. A. chitanţe de plată a taxei de poluare pentru mai multe maşini.

Totodată, la percheziţia informatică în telefonul mobil al inculpatului B. R. au fost găsite toate numerele de apel ale lucrătorilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, cu toate că inculpatul a susținut că nu îi cunoaște pe aceștia și nu s-a ocupat personal de nicio înmatriculare. La percheziția informatică, în calculatorul ridicat de la domiciliul aceluiaşi inculpat, s-a stabilit că acesta a accesat site-ul www.e-transport.ro/sistem european de verificare a autoturismelor furate, constatare ce indică faptul că inculpatul B. R. verifica autovehicule ce pot fi evidențiate ca fiind furate din state europene, respectiv dacă acestea sunt astfel menţionate pe site-uri de profil.

Audiat în faţa instanţei, inculpatul B. R. a arătat că nu recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi că nu se simte vinovat de săvârşirea acestora (f.150-151 vol.II d.f.)

Inculpatul T. B., în faza de urmărire penală  a  recunoscut  faptul că  a primit  dosare a  unor autovehicule, pentru a fi luate în evidenţa primăriei şi că luarea  în evidenţă  a  autovehiculelor  se făcea  de către  colegele sale de  serviciu  M. E.  şi I. P.,  la solicitarea sa. Totodată a arătat că documentele necesare  luării  în evidenţă  a  autovehiculelor  le prelua  de la inculpatul B. P. A. în localuri  publice  cum ar fi  „Pizzaria Tribel”  sau „Bastion”. Cu privire la prezenţa documentelor emise de Primăria mun. Sf. Gheorghe, pe  numele  mai  multor persoane, în autovehiculul său Suzuki Jimni  (CV-04-…), identificate  cu prilejul  percheziţiei,  inculpatul a motivat-o mincinos prin aceea că a făcut ordine în sertarul  biroului  mai înainte  de 11.03.2009.

Audiat în instanţă, inculpatul T. B. a arătat că nu se consideră vinovat de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa (f.203-204 vol.II d.f.)

 În ceea ce privește faptele de corupţie privind obţinerea permisului auto, reținute în  sarcina inculpaților B. P. A. și A. D., instanța constată următoarele:

Lucrătorii de poliţie din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, trimiși în judecată în prezenta cauză, pe lângă atribuţiile avute în ce priveşte înmatricularea autovehiculelor, au avut atribuții și în ceea ce privește primirea dosarelor de şcolarizare pentru obţinerea permiselor de conducere auto şi examinarea candidaţilor în acest scop.

În urma interceptărilor telefonice autorizate, s-au reţinut mai multe convorbiri din interpretarea cărora rezultă, cel puţin încălcări ale deontologiei profesionale de către anumiţi lucrători de poliţie din cadrul acestui serviciu, fără însă a exista posibilitatea probării fără echivoc că aceste încălcări ar intra în sfera penalului.

În anumite situaţii se constată nu numai încercări de influenţare a lucrătorilor de poliţie în scopul obţinerii cât mai facile a permisului de conducere auto, dar convorbirile pot interpretate  în sensul acceptării unor propuneri de către lucrătorii de poliţie, fără însă a se proba indubitabil legăturile cu încălcarea unor atribuţii profesionale.

Aceste convorbiri circumstanţiază însă, contextul în care a fost comisă infracţiunea de luare de mită în varianta promisiunii acceptate, nerefuzate, de către lucrătorul de poliţie A. D.. 

Astfel, din probele administrate rezultă că inculpatul B. P. A., un cunoscut al inculpatului A. D., după cum a fost prezentat în contextul înmatriculărilor de autovehicule și cu care a avut numeroase contacte, s-a întâlnit cu martorul C. V., care i-a povestit faptul că fiul său C. Z. Z. nu a luat examenul pentru permisul de conducere şi ar fi dispus să ofere ceva pentru o programare urgentă, în vederea susţinerii din nou şi luării examenelor, pe care nu le promovase de mai multe ori. Inculpatul B. P. A. i-a spus că această problemă se poate rezolva şi el se va folosi de cunoştinţele sale de la Serviciul de permise Covasna.

În acest context, au avut loc convorbiri între inculpații B. P. A. şi A. D., convorbiri interceptate, din care rezultă solicitarea inculpatului B. P. A. de ajutor la reprogramarea de urgenţă pentru candidatul C. Z. Z. (vol.II. d.u.p.). Astfel, inculpatul B. P. A. intermediază întâlnirea între inculpatul A. D. şi candidat, oferind un beneficiu pentru rezolvarea problemei. Inculpatul A. D. acceptă oferta şi realizează reprogramarea, se discută despre luarea examenului la sală şi ulterior la traseu. Ulterior, acceptul promisiunii mitei a fost întărit prin întrebarea lucrătorului de poliţie - inculpatul A. D., dacă  C. i-a dat ceva lui B. P. A., acesta confirmând şi spunându-i că „o să îi dea suma de 100”. Aceste aspecte rezultă din convorbirile interceptate în  baza autorizaţiei  nr.  11 reînnoită, emisă  la data de 10.04.2008 de către Tribunalul Covasna, convorbiri telefonice purtate la data de 15.04.2008, ora 12:34:30 de către inculpatul A. D. (notat în redare cu AD), utilizator al postului telefonic cu nr. 0744291… cu B. P. A. (notat cu Y), utilizator al postului telefonic cu nr. 0740674…, la  data de 15.04.2008, ora 12:41:11 şi data de 23.04.2008, ora 16:24:01, dar şi altele.

Astfel, la data de 15.04.2008, ora 12:34:30,  cei doi poartă au următoarea conservație:

AD – Da.

Y – Bună ziua.

AD – Bună ziua.

Y – A fost handicapatul ăsta la tine?

AD – Cine? Da. C.?

Y – Da.

AD – Da.

Y – Când ai pus la programare?

AD – Nu i-am pus încă, că nu am avut timp. Mai târziu.

Y – Aha… da pune-l în septembrie sau în octombrie.

AD – Da?

Y – Da, da. Pune-l aşa, în, cam în jur de octombrie sau în noiembrie că e un căcat. A promis ceva pentru rezervări şi pula, nimic.

AD – Da?

Y – Absolut nimic, 200 de litri trebuie să iau, da nu e nici o problemă, stai liniştit, că dacă se ia sala atunci îl fut în gură pe traseu, pe prostul ăsta de copil, înţelegi? Când a fost la tine?

AD – Azi dimineaţă. 

Y – Da?

AD – Da.

Y – Şi acuma tot merge înapoi la tine? Că m-a sunat pe mine că e acolo în faţă la birou.

AD – Să aştepte, că nu am timp de el. Să vină mai târziu un pic.

Y – Dar… când?

AD – Să vină mai târziu.

Y – Pune-l acolo… pune-l acolo, tu zi, hai afară că eu am adus nişte piese pentru tine.

AD – Păi nu pot, că sunt la ghişeu singur şi nu pot să ies.

Y – Ha?

AD – Nu pot să ies, sunt singur la ghişeu.

Y – Şi unde să las eu piesele?

AD – Păi vii aici şi mi le aduci la ghişeu.

Y – Da nu e nimeni acolo?

AD – Nu e, singur sunt.

Y – Handicapatul ăsta de B., ai luat permisul, aia de la el? Că-l fut în gură.

AD – Nu, când vine să ţi-l iau.

Y – Îl fut în gură pe el, îmi bag pula în gura lui, înţelegi?

AD – Când vine i-l iau.

Y – Atunci pot să bag maşina în curte, nu?

AD – Nu o băga în curte, vino pe jos.

Y – Ha?

AD – Te udă?

Y – Da C. de ce a băgat? C. a băgat căcatul ăsta de… C.  a băgat.

AD – Hai.

Y – Cum zici?

AD – Vino, hai.

Y – No hai că…

AD – …(neinteligibil)…

Y – Ridică-ţi…, ridică-te din scaun că sunt aici la ghişeu. Înţelegi?

AD – Hai vino înăuntru, vino după ghişeu singur, că nu e nimeni.

Y – No hai, hai.

La data de 15.04.2008, ora 12:41:11, cei doi au o nouă convorbire telefonică, purtată de la aceleași posturi telefonice (DVD, marca TDK cu seria …inscripţionat cu numărul …., ce conţine inregistrarea convorbirii), în care au următoarea discuție:

Y – Alo.

AD – Da.

Y – Eu o să rezolv cu tine, personal…

AD – Da, da.

Y – Astăzi, după ce termini cu prostul ăsta, că te aşteaptă aici în faţă la poartă.

AD – Da.

Y – Prostul, pune-l în sfârşitul lui mai şi ai de la mine o 100 de aia…

AD – Da.

Y – De RON. În mai, nu se poate, nu se poate… În mai şi ultimul examen. Dacă se ia sala atunci îl f.t în gură pe prostul ăsta.

AD – Bine.

Y – Nu-mi trebuie un nimic. Tu zici că nu se poate şi gata, asta e.

AD – Bine. Hai că vorbim.

Y – Te, te rog.

AD – Bine.

Y – Pa.

AD – Pa.

Cei doi inculpați au o nouă convorbire telefonica, la data de 23.04.2008, ora 16:24:01 și poartă următoarea discuție:

 AD – Da.

Y – Întoarce de la semafor şi vi aici la Bistro să mâncăm ceva.

AD – Nu mă, că am treabă.

Y – Hai no, două secunde.

AD – Unde eşti?

Y – Vizavi de BigMama. 

AD – Da.

Y – Este Bistro, îl cheamă. Şi hai aici, matiz-ul e acolo în faţă.

AD – Păi nu pot, trebuie să merg într-un loc.

Y – Hai, este o parcare aici, liberă.

AD – Nu am timp, trebuie să ajung într-un loc.

Y – Şi când te întorci?

AD – Păi mai deseară.

Y – Atunci sună-mă, să ne vedem, să discutăm.

AD – Da… ţi-a dat ceva C.?

Y – Cum?

AD – C. ţi-a dat ceva?

Y – O 100.

AD – Da, bine.

Y – No, o să ţi-o…, ţi-o  dau, nu e problemă.

AD – Bine.

Y – No bine.

AD – Vorbim mai diseară.

Y – Bine, ciao.

AD – Bine, ciao.

Trebuie menționat că cei doi inculpați au avut mai multe convorbiri în care au discutat despre examinarea numitului C. Z. Z., cele prezentate fiind doar oferta și acceptul beneficiului în context.

Inculpatul B. P. A., audiat în cursul urmăririi penale, a declarat că a fost într-adevăr rugat de către C. V. să rezolve o reprogramare de urgenţă a fiului său la examenul de obţinere a permisului auto şi chiar s-a discutat de o intervenţie şi în sensul facilitării promovării examenelor, însă acest ultim aspect probabil s-a rezolvat în mod direct între C. V. și A. D. și că el a primit 100 lei de la C. V., destinaţi lui inculpatului A. D., ca bonificaţie pentru reprogramarea cât mai urgentă a examenului, bani pe care i-ar fi predat lui A. D.. În faza judecăţii, inculpatul a arătat că îşi menţine declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi nu doreşte să dea alte declaraţii (f.132 vol.V d.f.)

Martorul C. V. a declarat că îl cunoaşte pe inculpatul B. P. A. încă din copilărie şi ştie că acesta are relaţii peste tot, iar la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna îi sunt deschise toate uşile, deoarece se ocupă de multă vreme de înmatriculări de autovehicule şi l-a văzut intrând în birourile acestui serviciu şi discutând amical cu lucrătorii de acolo, având reprezentarea că toţi îl cunosc şi sunt foarte serviabili, fapt ce l-a determinat să îi spună de fiul său, care nu a promovat examenul pentru obţinerea permisului auto şi dorea să îl reprogramaze cât mai repede, motivând că doresc să plece din ţară. Martorul a arătat că inculpatul B. P. A. s-a oferit să-l ajute şi ”să rezolve problema”, având în vedere că faptul că el i-a dat inculpatului împrumut o sumă de bani, iar termenul de restituire a trecut. Însă, martorul a susținut că el nu i-a dat bani sau bunuri lui B. P. A. cu destinaţia A. D., însă ştie că fiul său a fost reprogramat şi a şi luat atunci permisul de conducere auto. Ulterior, B. P. A. i-a restituit integral împrumutul acordat şi nu ştie ca acesta să îi fi cerut 100 lei pentru reprogramarea de urgenţă la examinare a fiului său.

La solicitarea inculpatului A. D., a fost audiat în instanţă martorul C. V., care în declaraţia dată (f.113-114 vol.VI d.f.), a arătat că în cursul urmăririi penale a spus adevărul şi îşi menţine declaraţia. Totodată, martorul a arătat, în esenţă, faptul că, este posibil ca inculpatul B. P. A. să fi intervenit  ca fiul său să fie programat mai repede la examen, pentru că cererea scrisă pentru programare i-a dat acestuia, însă nu i-a cerut nici o sumă de bani pentru programare. Totodată, martorul a arătat că, într-adevăr s-a întâlnit de vreo două ori cu inculpatul A. D., însă întâmplător şi în prezenţa inculpatului B., dar niciodată nu  au discutat despre examen. Martorul a jurat că niciodată A. D. nu i-a solicitat nici personal şi nici prin intermediul lui B. P.A. sau prin intermediul altor persoane, vreo sumă de bani sau alte bunuri pentru a interveni la programarea fiului său pentru examen, respectiv pentru obţinerea permisului de conducere. Totodată, martorul a recunoscut că, atunci când a discutat cu B. P. A. despre programarea de urgenţă a fiului său, acesta i-a spus că”stai liniştit că se rezolvă”, însă nu i l-a prezentat pe inculpatul A. D. nici pe stradă şi nici la serviciul de înmatriculări.

În faza urmăririi penale, inculpatul A. D. a declarat că s-a autodenunțat la DNA – Serviciul Teritorial Brasov relativ la comiterea unor fapte de corupție, altele decât cele cercetate în cauză, însă cu privire la învinuirea din acest dosar a arătat că nu își mai aminteşte dacă i s-a făcut sau nu o ofertă bănească pentru facilitarea obținerii permisului de conducere a numitului C. Z. Zt.

Însă, audiat în instanță, inculpatul A. D. a arătat că nu se simte vinovat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită, deoarece nu a acceptat promisiunea niciunei oferte bănești de la C. Z. Z. și nici nu a primit vreo sumă de bani prin intermediul lui B. P. A. (f.123-128 vol.III d.f.)

Deși nu face obiectul cauzei, în circumstanțierea faptei inculpatului A. D., amintim și convorbirile telefonice, de genul celei din data de 25.04.2008, ora 08:25:04, purtate de inculpatul A. D. (notat în cuprinsul redării cu AD ), utilizator al postului telefonic cu nr. 0744291…, cu un bărbat necunoscut ,,Laci,, (notat în cuprinsul redării cu ,,Y,,), utilizator al postului telefonic cu nr. 0743311…, pe care o redăm  în continuare:

Y- Alo!

AD-  Alo, da!

Y- Să trăiţi, J.  L.şefu! Cumnatul meu acum a ajuns acolo!

AD- Păi vin şi eu, sunt la …(neinteligibil)… vin şi eu imediat! Să aştepte acolo!

Y- Şefu, un moment!

AD- Da!

Y- Are 100 de Euro la el şi restul rezolvăm amândoi că acum nu are bani, bine?

AD-  Aşa …(neinteligibil)…

Y- Dă 100 de Euro acuma ….

AD-  Lasă mă că vorbim…

Y- Na şi mai aduc ceva, un cadou din Ungaria!

AD-  Bine!

Y- Na…

AD-  Bine!

Y- Na, să trăiţi!

AD-  Bine!

Acest gen de convorbiri pot constitui indicii de comitere a unor fapte de corupţie, însă cercetările efectuate în cauză nu au condus la un rezultat cert care să poată incrimina infracțiunea ce s-ar contura din convorbirea telefonică redată, însă se reține, astfel cum am arătat, în circumstanțierea faptelor din cauză, alături de alte aspecte pe care probatoriul administrat le subliniază, fără a se putea demonstra neechivoc comiterea și a altor fapte de corupție de către lucrătorii de poliție cercetați în cauză. 

Probatoriul administrat conține multe indicii în sensul comiterii faptelor de corupție, fără a exista însă probe directe și indubitabile. Ambiental, inculpatul A. D. este observat primind pachete, iar convorbirile telefonice atestă anumite întâlniri în afara biroului, în timpul programului de lucru, sunt discuţii telefonice pe probleme de înmatriculări autovehicule, fără concretizare, în cadrul cărora se oferă  ”ceai verde” inculpatului B. G., ori se discută despre sume de bani ce ar trebui predați, fără a se face legătura cu o atribuție profesională a lucrătorilor de poliție vizați (vol.interceptari f.50-51,166-167, 168-169).

Cu ocazia perchiziţiei domiciliare la inculpatul A. D., a fost identificată suma de 2.110  Euro. S-a identificat la domiciliul inculpatului B. G. un dosar de înmatriculare în care se găsea o bancnotă, aspect ce se coroborează cu declaraţia inculpatului B. P. A., în sensul că între filele dosarelor predate lucrătorului de la S.P.C.R.P.C.I.V. punea câte o bancnotă, însă inculpatul B. G. a justificat banii prin aceea că erau pentru plata unor taxe ce se impuneau a fi achitate pentru înmatriculare.

Aspectele care circumstanțiază pericolul social al inculpaților cercetaţi sub aspectul faptelor de corupție și abuz, au fost cuprinse într-un proces-verbal de coroborare de probatoriu (f 7-27 vol. cu titlul coroborare probatoriu), în care s-au precizat aspecte relevate de supraveghere operativă în legătură cu atribuții profesionale ale lucrătorilor de politie vizați de cercetări și aspecte rezultate din interceptări ale convorbirilor telefonice. Coroborarea a indicat cert, alături de restul probatoriului administrat, comiterea unora dintre infracțiunile de abuz în serviciu și a circumstanțiat indiciile faptelor de corupție sesizate.

Trebuie menționat că, în cauză, urmărirea penală s-a început împotriva lui C. V., pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 v.C.pen., și împotriva lui A. D., pentru luare de mită, prev. de art. 254 v.C.pen., iar B. P. A. a fost inculpat de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 v.C.pen., rap. la art. 254 v.C.pen., însă nu s-a probat indubitabil faptul că numitul C. V. a promis ori a remis vreo sumă de bani care să fie daţi prin intermediul lui B. P. A. inculpatului A. D., s-a dispus schimbarea încadrării juridie a faptei reţinute în sarcina lui B. P. A., în dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 vC.pen., iar C. V. a fost scos de sub urmărire penală, neexistând probe din care să rezulte, fără dubiului, promisiunea ori remiterea banilor.

Tot în circumstantierea profilului moral al inculpatului A. D. trebuie menționate și alte câteva aspecte rezultate din probatoriul administrat. Astfel, inculpatul a primit mai multe SMS-uri de la un număr de apel de pe o cartela prepaid utilizat de o persoana cu numele ”MOZI”, în conținutul cărora sunt scrise mai multe nume de persoane, inclusiv T. O. (la data de 21.05.2008). Totodată, la percheziția domiciliară la inculpat, s-au găsit patru fotocopii de  permise  de conducere  pe  numele T. O., H. A. R., D.G. și B. E., nume care au fost verificate în bazele de date, fără a rezulta probe certe în sensul comiterii a unor infracțiuni în legătură cu obținerea acestor permise de conducere.

Starea de fapt reținută în cele ce preced se probează cu: denunțul penal, interceptările  telefonice și procesele-verbale de redare a convorbirilor înregistrate, autorizaţiile privind interceptarea şi înregistrarea pe suport magnetic a traficului convorbirilor telefonice, autorizațiile de percheziție domiciliară și asupra autovehiculelor, precum și procesele-verbale de percheziție domiciliară, declaraţiile inculpaţilor, procesul-verbal de coroborare a materialelor investigative cu situația de fapt vizată de cercetări, rapoartele de expertiză  grafoscopică, rapoartele de expertiză tehnică auto a seriei de șasiu, testele poligraph, inscrisuri falsificate: acte ale autovehiculelor din dosarele de înmatriculare, evidențe fiscale, chitanțe, declarații notariale, fişele de înmatriculare şi documentele autovehiculelor vizate de cercetari, adrese ale Administraţiei Finanţelor Publice, adrese ale Centrului de Cooperare  Poliţienească Internaţională – Biroul  Naţional Interpol, SIRENE, raport de control M.A.I, raport de control R.A.R., materialul de supraveghere operativă audio-video a inculpaţilor A. D.,  B. G. şi Sz.  K.,  autorizată  de  Tribunalul Covasna, harta relaţională reprezentând analiza legăturilor şi implicit a preocupărilor inculpatului A. D., rezultată  din  înregistrările  convorbirilor telefonice, procesele-verbale  întocmite  cu ocazia  percheziţiilor  informatice, efectuate  asupra  bazelor  de  date  stocate  în calculatoarele  inculpaţilor, declaraţiile martorilor audiați, atât în faza urmăririi penale cât și în cursul cercetării judecătorești, precum și alte probe administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății, prezentate în preambulul prezentei sentințe.

În ședința publică din data de 10 octombrie 2016, reprezentata Ministerului public, a invocat prescripția specială a răspunderii penale cu privire la faptele pentru care inculpații sunt trimiși în judecată, pedepsite de legea penală cu pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, arătând că, în cauză sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 122 al. 1 lit.d C.pen. din 1969, rap. la art. 124 C.pen. din 1969, situație în care, în conformitate cu dispozițiile art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen, acțiunea penală nu mai poate fi exrcitată (f.38-42 vol.VIII d.f.).

În consecință, la solicitarea apărătorilor inculpaților, de a acorda un termen pentru a pune concluzii, instanța a pus în vederea acestora, ca până la termenul următor să-și exprime poziția, în scris, atât cu privire la legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză, cât și cu privire la  prescripția specială a răspunderii penale, invocate de reprezentanta Ministerului Public, inclusiv sub aspectul dispozițiilor art. 18 C.pr.pen. privind continuarea procesului penal la cererea inculpatului.

Astfel, prin notele scrise depuse la dosar (f.78-83, 87, 140, 141-144, 187, 188-192, 214 vol.VIII, 2-4, 5-7, 9, 10-11, 15-16, 20-22 vol.IX d.f.), incupații, prin apărătorii lor, au solicitat să se constate că legea penală mai favorabilă în cauză este legea veche, sub imperiul căreia s-au comis faptele deduse judecății, precum și faptul că pentru faptele, pentru care legea prevede pedeapsa de cel mult 5 ani, a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, solicitând sub acest aspect încetarea procesului penal pentru aceste infracțiuni, cu excepția inculpaților B. R., B. P. A., C. S. și T. B., care prin aceleași note scrise (f.187, 214 vol.VIII, 2-4, 9 vol.IX d.f.) au solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen.

Așa fiind, verificând actele și lucrările dosarului, cu privire la infracțiunile ce fac obiectul cauzei, infracţiuni pentru care inculpaţii sunt trimişi în judecată şi pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, instanţa constată că în cazul acestor infracţiuni a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.

 Astfel, potrivit art. 121 al. 1 C.pen. din 1969 „Prescripţia înlătură răspunderea penală”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică este „de 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar nu depăşeşte 5 ani.”

Şi în final, potrivit art. 124 C.pen. din 1969 privind prescripţia specială, „Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul  de prescripţie prevăzut în art. 122 este depăşit cu încă jumătate.”

Aşa fiind, instanţa constată că pentru o parte dintre infracţiunile pentru care inculpaţii sunt trimis în judecată, legea prevede pedepse, după cum urmează:

- pentru infracţiunea de „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 288 al. 1 C.pen. din 1969, închisoare de la 3 luni la 3 ani;

- pentru infracţiunea de „fals intelectual”, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, închisoare de la 6 luni la 5 ani;

- pentru infracţiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă;

- pentru infracţiunea de „uz de fals”, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă; 

- pentru infracţiunea de „fals în declaraţii”, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă;

- pentru infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art.  246 C.pen. din 1969, închisoare de la 6 luni la 3 ani;

- pentru infracţiunea de „dare de mită”, prev. de art. 255 al. 1 C.pen. din 1969, închisoare de la 6 luni la 5 ani;

Totodată, potrivit art. 27 teza I C.pen. din 1969, „Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.”

Apoi, în conformitate cu art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 privind participaţia improprie „Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea unei fapte  prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.”

Verificând actele şi lucrările dosarului, în lumina dispoziţiilor legale anterior enunţate, instanţa constată că, faptele ce fac obiectul prezentei cauze, mai sus menţionate,  au fost săvârşite în perioada septembrie 2007 – ianuarie 2009, astfel că termenul de prescripţie de 5 ani, prev. de art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, a fost depăşit cu încă jumătate (7 ani şi 6 luni), condiţii în care şi termenul de prescripţie specială a răspunderii penale, pentru toate aceste fapte, prevăzută de art. 124 C.pen. din 1969, s-a împlinit cel mai târziu în  iulie 2016, fără a mai fi necesară analiza pentru fiecare faptă în parte.  În consecință, instanța va dispune încetarea procesului penal față de inculpații care nu au solicitat continuarea procesului penal, fără a mai analiza vinovăția acestora în raport de aceste fapte, iar în cazul inculpaților care s-au prevalat de dispozițiile  art. 18 C.pr.pen, în urma coroborării probatoriului, va dispune în consecință.

De asemenea, instanța constată că, apărătorii inculpaților Sz. K., B. R., B. P. A., A. D., C. S., B. P., B. G., T. B. și B. B. B., cu ocazia dezbaterilor, reiterate și în concluziile scrise, au solicitat achitarea inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, respectiv instigare la aceste infracțiuni, în cazul inculpaților Sz. K., B. R., B. P. A., T. B. și B. B. B., în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., pe motivul că fapta nu este prevăzută de legea penală, invocând în acest sens dispozițiile Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale.

Cu privire la infracţiunea ”de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, instanţa constată că, prin Decizia nr. 405/2016 pronunţată de Curtea Constituţională la data de 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 8 iulie 2016, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii.”, urmează ca, în continuare, instanţa să facă o analiză a stării de fapt ce rezultă din probele dosarului, în lumina dispoziţiilor acestei decizii.

Astfel, instanţa constată că, potrivit art. 3 C.pen. privind „Activitatea legii penale”, legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

Apoi, art. 4 C.pen. privind „Aplicarea legii penale de dezincriminare”, prevede că legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.Potrivit art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.

Infracţiunea de ”abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor”, prevăzută în art. 246 297 C.pen. din 1969, constă în „Fapta funcţionarului public, care, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

Art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 (în vigoare la data săvârşirii faptelor din cauză),  prevede că, ”Infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.”

Iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 al. 1 din Legea nr. 187/2012, atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete.

Ori, în considerentele Deciziei nr.405/2016, Curtea Constituţională reţine următoarele:

54. Curtea constată că termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal şi nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, ceea ce determină lipsa de claritate şi previzibilitate a acestuia.

57. (…) Curtea constată că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi cele ale art. 297 alin. 1 din Codul penal încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. 5, întrucât sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată.

59. Curtea constată că raportarea organelor judiciare la o sferă normativă largă care cuprinde, pe lângă legi şi ordonanţe ale Guvernului, şi acte de nivel inferior acestora, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, ordine, coduri etice şi deontologice, regulamente de organizare internă, fişa postului, are influenţă asupra laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acţiuni sau inacţiuni ce definesc elementul material al laturii obiective a infracţiunii, dar care nu sunt prevăzute în acte normative de reglementare primară.

60. (...), Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară - legi şi ordonanţe ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislaţia primară se realizează doar în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

61. Curtea reţine că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecinţele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanţii împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare şi predictibile este obligatorie. Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înţeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituţie, precum şi ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituţie, respectiv ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din raţionamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice. (…)

65. În concluzie, în materie penală, principiul legalităţii incriminării, "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege", impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceştia supunându-se sancţiunii penale. Pentru aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (4) si (5) din Constituţie prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât Parlament - prin adoptarea legii, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituţie, sau Guvern - prin adoptarea de ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituţie. Astfel, Curtea constată că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii".

Potrivit dispoziţiilor art. 147 al. 1 din Constituţia României şi art. 31 al. 3 din Legea nr. 47/1992, rep. privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”

Aşa fiind, văzând conţinutul infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzute de art. 246 C.pen. din 1969, la care face trimitere și art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, tribunalul constată că, urmare a deciziei de neconstitutionalitate menţionate, practic, a intervenit o modificare a elementelor constitutive ale acestei infracţiuni, sub aspectul laturii obiective, fiind limitat domeniul de aplicare al acestei infracţiuni prin excluderea tuturor cazurilor în care norma a cărei încălcare este imputată subiectului activ al infracţiunii nu este o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgentă, deci încălcarea atribuţiilor de serviciu stipulate în afara normelor primare, nu mai este încriminată, nemaiputând fi nici sancţionată.

Având în vedere această modificare a elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 246 C.pen. din 1969, se constată că a avut loc o modificare identică şi a conţinutului art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, potrivit  art. 5 alin. 1 din Legea nr. 187/2012.

Prin urmare, nu se poate considera că Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale este doar o decizie de interpretare, instanţa constituţională admiţând prin decizia menţionată o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult, din analiza prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale rezultă că singurele decizii pe care aceasta le poate pronunţa în cazul invocării unor excepţii de neconstituţionalitate sunt de admitere sau de respingere a excepţiilor şi nu de interpretare.

De asemenea, reamintim că, în Decizia nr. 847/2008, Curtea Constituţională a statuat că "decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor", iar prin Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, s-a reţinut că "puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta", în acelaşi sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1415/2009, a mai statuat că "atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept. În consecinţă, atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează, în aplicarea legii criticate, să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională în considerentele şi dispozitivul prezentei decizii".

Așa fiind, ţinând seama de formulările imperative din cuprinsul deciziei nr. 405/2016 şi de enumerarea limitativă a actelor normative a căror încălcare poate duce la comiterea infracţiunii prevăzute de art. 246 C.pen. din 1969, tribunalul constată că, în speţă, nu pot fi reţinute ca element material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, pentru care inculpații sunt trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 711/P/2011 din 4.07.2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, neîndeplinirea de către aceștia, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a unor obligaţii prevăzute în fişa postului, în ordine, metodologii și reglementări interne, în dispoziții și adrese emise de directorul instituției, ori proceduri de lucru, prescripţii implicite, nedeterminabile şi neprevăzute în acte normative de reglementare primară.

Astfel, Tribunalul Covasna, constată că, în prezenta cauză, prin rechizitoriul nr. 711/P/2011 din 4.07.2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, atunci când s-a stabilit încadrarea juridică a faptelor comise de inculpații A. D., C. S., B. P. și  B. G., s-a reținut că aceștia, în calitatea lor de funcţionar public, aflați în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, ştiind că documentaţiile sunt deficitar întocmite din punct de vedere legal şi în lipsa proprietarilor din înscrisuri, ori ai reprezentanţilor legali, au înmatriculat autovehiculele prezentate anterior în expozeul rechizitoriului, semnând fişele de înmatriculare în baza cărora s-au emis certificatele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz  în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Pentru a reține această încadrare juridică, în descrierea în fapt din rechizitoriu, dar și în combaterea susținerilor inculpaților, s-a arătat, în esență faptul că, în conformitate cu prev. art. 7 al. 1 lit. e din Ordinul M.A.I nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 941/21.11.2006, pentru efectuarea înmatriculării permanente sau temporare ale unui autovehicul este necesar actul de identitate al solicitantului, în original şi copie. Originalul actului de identitate se restituie pe loc după confruntarea cu persoana şi copia. Apoi, potrivit procedurilor de lucru aprobate prin Dispoziţia directorului D.R.P.C.I.V. nr. 110205/29.11.2006 în cazul înmatriculării unui autovehicul uzat importat, este obligatorie prezenţa solicitantului, nefiind acceptată altă persoană decât în baza unei procuri speciale. Potrivit acestei proceduri responsabilitatea verificării identităţii persoanei şi a documentelor primite şi eliberate revine lucrătorului de la ghişeu. Ori, în sarcina inculpaților, după cum s-a arătat mai sus, s-au reținut, doar încălcarea acestor obligații. 

Totodată, s-a reținut că, în fişa postului semnată de fiecare dintre cei patru inculpaţi, funcţionari cu atribuţii speciale în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, la definirea atribuţiilor postului este menţionat că lucrătorul asigură desfăşurarea, conform prevederilor legale şi a metodologiilor de lucru, a activităţilor de primire şi verificare a documentelor pentru înmatricularea definitivă, temporară şi provizorie a vehiculelor, precum şi radierea din circulaţie a acestora, eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor de circulaţie provizorii, ţine evidenţa vehiculelor. Totodată, asigură cartarea şi arhivarea actelor ce au stat la baza emiterii certificatelor de înmatriculare şi execută verificări ale documentelor  de înmatriculare. Atașat fișei postului a fiecărui inculpat, s-a identificat un chestionar pentru analiza postului, în care sunt descrise principalele sarcini, îndatoriri și responsabilități îndeplinite în ultimele 12 luni, semnat de fiecare dintre aceștia.

Ca bază legală privind metodologia de înmatriculare, au fost reținute următoarele acte normative: O.UG. nr. 195/2002, cu modificări şi completări ulterioare, H.G. nr. 1391/2006, Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006, Metodologia de Înmatriculare aprobată prin dispoziţia Directorului D.R.P.C.I.V. nr. 110205/29.11.2006, precum şi alte dispoziţii de linie aprobate de directorul D.R.P.C.I.V.

În ceea ce-l privește pe inculpatul K. I., jr., se constată că, prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina acestuia faptul că, în calitatea sa de funcţionar public asimilat, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul R.A.R. Covasna, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu încălcarea sarcinilor de serviciu, neverificând situaţia juridică ori, în unele cazuri situaţia tehnică a autovehiculelor pe care le-a autentificat, a omologat şi eliberat certificatele de autenticitate unor autovehicule ce aveau serii de saşiu modificate şi provenienţă externă ilicită, descrise în considerente, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 246 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al.2 vC.pen. (22 acte materiale).

De asemenea, s-a reținut că,  în R.A.R., autovehiculele se autentifică atât din punct de vedere al stării tehnice, fiind evaluată originalitatea elementelor de siguranţă, cât şi din punct de vedere a verificării elementelor de siguranţă ale formularelor tip pentru documentele al căror etalon se regăseşte în baza de date Docuscan. În acelaşi timp, în programul Eucaris se verifică dacă sunt implementate menţiuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, respectiv dacă acesta este urmărit de autorităţi din cadrul statelor semnatare ale protocolului în ce priveşte această bază de date.

Astfel, fiecare inginer este obligat să identifice în mod cert şi personal, prezentatorul autovehiculului, după cartea de identitate, existând obligaţia ca, după identificare, să se depună la documentaţia de înmatriculare fotocopia cărţii de identitate a acestuia. În fişa postului fiecărui inginer, la atribuţii şi responsabilităţi, se prevede efectuarea activităţii de omologare individuală, conform procedurii PS-D300-01, respectiv 04,05,07, verificând şi eliberând certificatele specifice. S-au depus la dosarul cauzei ordinele, reglementările şi dispoziţiile legale privind omologarea autovehiculelor rutiere, respectiv: RNTR 7 aprobat prin OMTCT nr. 36/2003, modificat în anul 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 97/28.01.2005, reglementări ce au fost aduse la cunoştinţa reprezentanţelor R.A.R. din ţară, inclusiv prin adrese ale directorului general al R.A.R. Bucureşti. S-a atenţionat, încă odată, după modificările reglementărilor din anul 2005 că cererea de solicitare activitate trebuie semnată de către solicitantul omologării în faţa reprezentantului R.A.R., care efectuează prestaţia, iar rubricile cererii se impun a fi completate integral. Se precizează în aceeaşi adresă de atenţionare, modul în care se desfăşoară activitatea de omologare în cazul numărului de identificare al autovehiculului ce prezintă modificări autorizate (seria de șasiu). În cazul în care această serie de şasiu este modificată neautorizat, R.A.R. procedează la blocarea vehiculului în sistemul informatic şi nu va finaliza nici o activitate specifică.

PS-D300-03 privind identificarea vehiculelor a intrat în vigoare la 01.01.2007 şi prevede lămurit metodologia de urmat, acest act normativ fiind menţionat în fişa postului inculpatului.

PS-D500-01 privind certificarea autenticităţii vehiculelor a intrat în vigoare la 01.10.2007, fiind de asemenea adus la cunoştinţă sub semnătură inculpatului.

Potrivit acestor acte normative, există o schemă logică a modului de efectuare a certificării autenticităţii și conform căreia se respinge autentificarea autovehiculului  în cazurile în care există suspiciuni privind elementele de identificare ale vehiculului; suspiciuni privind formularul tip al documentului, precum și menţiuni în EUCARIS şi eASF, situaţie în care se comunică şi la poliţie. Însă, în urma controlului efectuat, în luna aprilie 2011, la R.A.R Covasna, de către specialişti din cadrul R.A.R. Bucureşti, s-a stabilit că sunt neconformităţi privind verificarea autovehiculelor vizate de cercetările din cauză în programul EUCARIS şi a documentelor aferente în programul DOCUSCAN, ce sunt în contradicţie cu prevederile procedurii de certificare a autenticităţii vehiculelor. S-a constatat, totodată şi încălcarea procedurii de identificare a autovehiculelor, concluzionându-se că se impune, ca măsură, reinstruirea personalului cu atribuţii în activitatea de certificare a autenticităţii autovehiculelor și că  neconformităţile consemnate în raportul de control, în ce priveşte efectuarea prestaţiilor, ar fi atras sancţiuni disciplinare, dacă erau constatate în termenul de 6 luni.

Referitor la inculpatul T. B. sa reținut, în esență, prin actul de sesizare faptul că, acesta, în repetate rânduri şi în baza aceleiași rezoluții infracţionale, le-a instigat pe colegele sale M. E. şi I. P. să ia în evidenţă autovehiculele descrise în considerente cu încălcarea procedurii de lucru şi anume: lipsa documentelor în original, lipsa solicitantului şi acordarea de număr fictiv de rol fiscal, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de instigare de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen şi. la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 41 al. 2 vC.pen. (22 a.m.) şi art. 5 din noul C.pen., fără a se indica vreun act normativ, care reglementează această procedură de lucru, care ar fi fost încălcat de inculpat.

Văzând cele de mai sus, tribunalul constată că, prin actul de sesizare a instanţei, nu s-a reţinut în sarcina  inculpațiilor că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi încălcat atribuţii reglementate expres prin legislaţia primară – legi, ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, ci doar atribuţii prevăzute în fişa postului, întocmite în baza unor reglementările interne, respectiv Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006, Metodologia de Înmatriculare aprobată prin dispoziţia Directorului D.R.P.C.I.V. nr. 110205/29.11.2006, precum şi alte dispoziţii de linie aprobate de directorul D.R.P.C.I.V., în cazul inculpaților – lucrători ai S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, iar  în cazul inculpatului K. I., jr., atribuții stabilite în baza RNTR 7 aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 36/2003. Mai mult, cu privire la inculpatul T. B., după cum s-a arătat, nu s-a indicat nici un act normativ, care ar fi fost încălcat de inculpat.

Este adevărat că, în actul de sesizare a fost menționată și O.U.G nr. 195/2002 și în timpul dezbaterilor, procurorul de şedinţă a arătat că, în realitate, inculpații au încălcat dispoziţiile art. 19 din această ordonanță, care însă este o normă de trimitere, respectiv stipulează că ”Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în M.Of. al României, Partea I”,  și nu prevede vreo obligație, vreo conduită ce trebuie respectată, ci face trimitere la  ordinul ministrului, deci exact actele care au fost invocate în rechizitoriu a fi nerespectate de către inculpați.

Sub acest aspect instanţa constată, în primul rând, faptul că este nepermis ca parchetul să pretindă că inculpații au încălcat o ordonanță de urgență, câtă vreme în rechizitoriu aceștia sunt acuzați de încălcarea unor acte administrative (fişa postului, ordin al M.A.I., metodologii aprobate de directorul instituției, etc., deci acte de uz intern) şi în timpul urmăririi penale nu li s-a adus la cunoştinţa acestora pretinsa încălcare a legii, fapt ce încalcă  dreptul la un proces echitabil.

Pe de altă parte, instanţa constată că încălcarea dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 195/2002, care după cum s-a arătat, nu prevede vreo conduită anume, nu poate fi invocată pentru prima dată în cursul dezbaterilor, întrucât nici prin ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale şi nici prin rechizitoriu nu se menţionează în nici un moment că inculpații ar fi încălcat în concret prevederi din această ordonanță, faţă de care, apreciază că, este inadmisibil a se susţine de către Ministerul Public, în dezbateri, că inculpații au încălcat prevederea legală mai sus menţionată, atâta timp cât şi cercetarea judecătorească, a avut în vedere încălcarea atribuţiilor stabilite prin fişa postului și a unor norme care nu au natura juridică a unor reglementări  primare.

Având în vedere aceste aspecte şi precizările privind elementul material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu şi totodată reţinând că atribuţiile/regulile încălcate de inculpații A. D., C. S., B. P., B. G., K. I., jr. și T. B. nu sunt prevăzute de legislaţia primară, tribunalul apreciază că fapta pentru care aceștia au fost trimiși în judecată nu este prevăzută de legea penală.

Situația este aceeași și în cazul inculpaților Sz. K., B. R., B. P. A. și B. B. B., care sunt trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., din moment ce faptele autorilor (a celor instigați), nu sunt prevăzute de legea penală.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. art. 396 al.  5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanţa să dispună  achitarea inculpaților, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., respectiv pentru instigare la aceste infracțiuni.

De asemenea, instanță constată că, prin notele scrise depuse la dosar, inculpații A. D., C. S., B. P., B. G. și T. B., prin apărătorii lor au solicitat și schimbarea încadrării juridice a faptelor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, reținute în sarcina lor.

Astfel, inculpații A. D., B. P. și B. G. au solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969  și art. 5 C.pen., în infracțiunea de”neglijență în serviciu” prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., arătând în esență faptul că, din probatoriul administrat nu rezultă faptul că și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu cu intenție, cu știință, condiții în care nu se poate reține infracțiunea  de abuz în serviciu, cel mult, o neglijență în serviciu.

Inculpații C. S. și B. G. (acesta din urmă în situația în care nu se va admite cererea de schimbare a încadrării juridice în neglijență în serviciu), au solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969  și art. 5 C.pen., (în cazul inculpatului B. G. în formă continuată) în infracțiunea de„abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (două fapte) în cazul inculpatului C. S. și, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969, în cazul inculpatului B. G..

În susținerea acestei cereri, în esență, s-a arătat faptul că, pentru a se putea reţine această infracţiune de abuz în serviciu în forma prevăzută de Legea nr. 78/2000, este necesar ca funcţionarul căruia i se impută că ar fi comis această faptă, să fi obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, însă, raportat la situaţia de fapt prezentată în actul de sesizare, se apreciază că, nu se poate justifica în niciun mod incidenţa dispoziţiilor din Legea nr. 78/2000, întrucât nu s-a dovedit faptul că prin acţiunile inculpaților s-ar fi obţinut un asemenea avantaj. S-a arătat că, nu numai că nu s-a menţionat dar, nici nu s-a reuşit a se dovedi nici în faza urmăririi penale şi nici în cursul judecăţii, faptul că, inculpații ar fi obținut un asemenea avantaj pentru sine sau pentru altul.

De asemenea, s-a arătat că, pentru a se putea reţine dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 78/2000, trebuie realizate atât elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 246 v.C.pen., cât şi urmarea prevăzută de legea specială, avantajul patrimonial sau nepatrimonial, între cele două componente trebuind să existe raport de cauzalitate. Or, în condiţiile în care nu s-a dovedit existenţa unei asemenea urmări, reţinerea dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru inculpați apare ca nelegală, motiv pentru care, s-a solicitat admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice.

Inculpatul T. B., prin apărătorul său ales, a solicitat  schimbarea încadrării juridice a faptei de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte mat.)  și art. 5 C.pen., în infracțiunea de instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte mat.) și art. 5 C.pen., deci prin înlăturarea art. 132 din  Legea nr. 78/2000. 

În susținerea cererii, în esență, s-a arătat că, aşa cum rezultă din probele administrate şi în cursul cercetării judecătoreşti, chiar dacă fapta de instigare la abuz în serviciu ar avea întrunite toate elementele constitutive şi ar fi fost săvârşită cu vinovăţie de către inculpat, având în vedere împrejurările concrete ale săvârşirii, rezultată din probe fără echivoc, respectiv din declaraţiile martorelor M. E. şi I.  P. şi din adresa nr. 621.988/5.11.2015 a Primăriei mun. Sf. Gheorghe, aflată la fila 176, fapta inculpatului nu are nici o legătură cu corupţia, practic intervenţia inculpatului la colegii săi a fost doar pentru a înlesni înregistrarea fiscală, respectiv evitarea cozii, fără să obţină vreun folos material nici pentru sine şi nici pentru alte persoane, şi nici alte foloase prin această activitate, dimpotrivă este vorba de înregistrarea fiscală a unor autovehicule în scopul impozitării, care este o activitate legală şi benefică, având în vedere că acele fonduri din impozite se colectau la bugetul local. Totodată, s-a  arătat că nu există nici o probă a corupţiei sau cu reţinerea oricăror fapte de corupţie în sarcina inculpatului T. B. sau a autorilor infracţiunii de abuz faţă de care se susţine că inculpatul T. B. ar fi fost instigator, motive pentru care se solicită admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice.

Cât privește cererile de schimbare a încadrării juridice a infracțiunii  de abuz în servicu, în infracțiunea de neglijență în serviciu formulate de inculpații A. D., Bc P. și B. G., instanța constată că acestea nu sunt întemeiate, având în vedere că din probele dosarului, rezultă că, pe de o parte că inculpații, contrar susținerilor lor, aveau cunoștință de procedura de înmatriculare și despre actele ce trebuia să cuprindă documentația, din moment ce, din verificările efectuate în arhiva S.P.C.R.P.C.Î.V. Covasna, s-a constatat că, în toate celelalte dosare primite în aceeași zi, cu cele din cauză, și de același lucrător, existau toate documentele necesare înmatriculării. Pe de altă parte, potrivit art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, neglijența în serviciu, presupune încălcarea din culpă a unei îndatoriri de serviciu, care este o situație izolată, însă repetarea unei astfel de situații, în mod conștient, astfel cum rezultă din probele dosarului, recunoscută inclusiv de inculpați, depășește limitele culpei, fiind comisă cu intenție, în consecință, urmează ca instanța să respingă cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpați.

Tot astfel, instanța constată că, nu sunt întemeiate nici cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpații C. S. și B. G., privind înlăturarea dispozițiilor art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, pe motivul că prin comiterea faptelor nu au obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,  având în vedere că, din probele dosarului rezultă că, în urma săvârşirii acestor fapte au fost înmatriculate autovehiculele descrise în considerente fără respectarea metodologiei de înmatriculare, ori în condițiile în care această metodologie ar fi fost respectată aceste înmatriculări nu s-ar fi efectuat. Însă, odată înmatriculate, este evident că cineva a beneficiat de această operațiune, în speță, fiind vorba, în majoritatea cazurilor, de inculpatul Sz. K., dar și de inculpatul B. R., care imediat după înmatriculare, ori au folosit autovehiculele, ori prin acte falsificate, au dispus de acestea, prin vânzarea lor, obținând astfel un avantaj material. Mai mult, în cazul  autoturismului marca Peugeot 205 (pct.35), înmatricularea s-a efectuat chiar pe numele inculpatului B. G., care ulterior înmatriculării a schimbat autovehiculul cu un alt autoturism marca Opel Tigra, astfel că, în nici o situație nu se poate susține că cineva nu ar fi obținut un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, constând chiar și numai în folosința bunului, iar pe de altă parte să nu fi fost cauzată o vătămare a intereselor alte persoane (proprietarul, persoana pe numele căreia s-a înmatriculat, fără știința ei, etc.).

Situația este aceeași și în cazul inculpatului T. B., care de asemenea a invocat că nici el şi nici alte persoane, nu au beneficiat de vreun folos concret în urma înregistrării fiscale şi respectiv a radierii fiscale a autoturismelor în litigiu, având în vedere că, din actele dosarului  rezultă că, prin instigarea martorelor M. E. şi I. P. să ia în evidenţă autovehicule cu încălcarea procedurii de lucru, s-a obţinut de către inculpaţii care au apelat la serviciile inculpatului T. B., un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, astfel cum cere textul legal, luarea în evidența fiscală fiind și una din condițiile necesare la înmatriculare, fără de care nu se putea dispune în continuare  de autovehicul, iar pe de altă parte,  persoanele pe numele cărora au fost înmatriculate aceste autovehicule nu aveau cunoştinţă despre aceasta, unele dintre ele primind chiar și notificarea de plată a impozitului pe autovehicul. În consecință, și cererea inculpatului T. B., urmează a fi respinsă.

În ședința publică din data de 22.02.2017, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța, din oficiu, a pus în discuția părților schimbarea încadrării juridice a următoarelor fapte pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, şi anume:

- a faptelor de „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii şi „uz de fals”, ambele în formă continuată, pentru care inculpatul Sz. K. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., în infracţiunile prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi prev. de art. 291 teza a II-a  C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.

- a celor patru fapte de „tăinuire”, de „uz de fals” şi „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, pentru care inculpatul B. R. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (4 fapte), art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen, în infracţiunile prev. de art. 221 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (4 fapte), art. 291 taza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 teza a II-a C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

- a faptelor de „uz de fals” şi  complicitate la „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, ambele în formă continuată, pentru care inculpatul B. P.-A. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunile prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

- a faptei de „luare de mită” pentru care inculpatul A. D. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 254 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

- a faptei de „uz de fals”, în formă continuată, pentru care inculpatul B. G. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen. 

 - a faptei de „fals material în înscrisuri oficiale”, pentru care inculpatul T. B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi

- a faptei de „uz de fals”, în formă continuată, pentru care inculpatul B. B. B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Sub acest aspect, instanța constată următoarele:

 Potrivit art. 291 C.pen. din 1969, ”Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani câns înscrisul este oficial și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă când înscrisul este sub semnătură privată.” Văzând că pedeapsa prevăzută de lege pentru acesată infracțiune, diferă în funcție de natura înscriului folosit, respectiv înscir oficial sau sub semnătură privată, raportat la probele dosarului, din care rezultă că inculpații au folosit înscrisuri sub semnătură privată, urmează ca instanța să dispună schimbarea încadrării juridice a tuturor faptelor de uz de fals reținute în sarcina inculpaților menționați mai sus, indiferent dacă este vorba de autorat, instigare sau complicitate, ori că este în formă simplă, sau în formă continuată  ori sub forma participației improprii, cu reținerea la art. 291 C.pen. din 1969  a tezei II din acest articol

Tot astfel, instanța constată că art. 221 C.pen. din 1969 are două alineate, în primul alineat este descrisă fapta de tăinuire, iar alin. 2 prevede o cauză de nepedepsire, respectiv tăinuirea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată, astfel se apreciaă că, în cazul infracțiuni tăinuire se impune schimbarea încadrării juridice a celor  patru fapte reținute în sarcina inculpatului B. R., prin reținerea alin. 1 a art. 221 C.pen. din 1969, sens în care urmează a se dispune.

Referitor la infracțiunea de luare de mită,  prev. de art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., pentru care inculpatul A. D. este trimis în judacată, instanța constată că art. 254 din vC.pen. are trei alineate, în primul alineat este descrisă infracțiunea de luare de mită în forma tip, care este pedepsită de lege cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, în alin. 2, este prevăzută infracțiunea într-o formă agravantă, în sensul în care infracțiunea tip este săvârțită de un funcționar cu atribuții de control, caz în care pedeapsa este majorată, respectiv  închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar alineatul 3 se referă la confiscarea banilor,valorilor și a oricăror alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită.

Așa fiind, văzând că inculpatul A. D. a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de luare de mită, reținându-se la încadrarea juridică a faptei doar art. 254 C.pen., fără a se indica și alineatul, și faptul că inculpatul nu a săvârșit fapta în calitate de funcționar cu atribuții de control, instanța apreciază că se impune schimbarea încadrării juridice a acestei fapte din  art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracțiunea prev. de art. 254 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., sens în care urmează să dispună.

Și în final, se constată că art. 288 C.pen. din 1969 are patru alineate, în primul alineat este descrisă infracțiunea de „fals material în înscrisuri oficiale”, în forma tip, care este pedepsită de lege cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, în alin. 2, este prevăzută infracțiunea într-o formă agravantă, în sensul în care infracțiunea tip este săvârțită de un funcționar în exercitarea atribuțiilor de serviciu,  caz în care pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar alineatul 3 și 4  se referă la înscrisurile asimilate celor oficiale, respectiv la faptul că tentativa se pedepsește.

Așa fiind, văzând că inculpatul T. B. a fost trimis în judecată, pentru săvârșirea infracțiunii de  „fals material în înscrisuri oficial”, prev. de  art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., fără a se indica și alineatul 1, care descrie infracțiunea tip și la care face trimitere alin. 2, și faptul că inculpatul a săvârșit fapta în calitate sa de funcționar și în exercitarea atribuțiilor de serviciu, instanța apreciază că se impune schimbarea încadrării juridice a acestei fapte din  art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen în infracțiunea prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., sens în care urmează să dispună. 

Faţă de cele de considerente de mai sus  și starea de fapt și de drept descrise separat pentru fiecare autovehicul în parte, pe baza probatoriului administrat, instanța constată, în drept, următoarele: 

1. Cât privește pe inculpatul SZ. K., prin actul de sesizare s-a reținut că faptele sale de a efectua, în perioada 21.09.2007 – 16.01.2009, demersuri privind înmatricularea frauduloasă a autovehiculelor prezentate în starea de fapt, la pct. 1-18, 21, 23, 25, 27-29, 31, 32, 34, 36, 38, 41 și 42, în baza unor înscrisuri falsificate personal, ori de alte persoane, însă cunoscând ilicitul acestor înscrisuri, înscrisuri pe care le-a pus la dispoziţia funcţionarilor din R.A.R. Covasna şi din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V Covasna, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor precizate în cazul fiecărui autovehicul descris. Însă, s-a reținut că faptele reţinute constituie acte materiale în cadrul unor infracţiuni în formă continuată, deoarece inculpatul a acţionat în toate cazurile în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, aspect ce rezultă din săvârșirea faptelor într-o perioadă relativ scurtă de timp, prin modalități identice, urmărind același scop și implicând aceleaşi persoane.

Astfel, s-a reținut că faptele inculpatului Sz. K. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 290 al. 1v.C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (13 acte materiale), art. 25 vC.pen., rap. la art.  246 vC.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (28 acte materiale), art. 25 vC.pen.,rap. la art. 246 vC.pen, art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(20 acte materiale), art. 291 v.C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (25 acte materiale), art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen (46 acte materiale), art. 25 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 vC.pen. (66 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal. La reţinerea acestor infracţiuni s-a avut în vedere că în urma instigării funcţionarilor din R.A.R., respectiv S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în unele cazuri, prin participaţia improprie a acestora, s-au obţinut documentele necesare înmatriculării şi s-au înmatriculat fraudulos autovehiculele prezentată în expozeul rechizitoriului. Totodată, s-a reținut că s-a dovedit că, personal ori prin participaţia altor persoane, inculpatul Sz. K. a folosit înscrisuri falsificate (chitanţe, facturi externe, contracte de vânzare-cumpărare, poliţe de asigurare, declaraţii notariale), cunoscând că acestea sunt false, unele dintre înscrisurile folosite la înmatriculare fiind falsificate personal de inculpat (facturi, contracte), pe care le-a utilizat, ulterior, fie personal, fie prin intermediul altor persoane.

În sarcina inculpatului Sz. K. s-a reținut și faptul că a contrafăcut semnătura numitului B. A. pe versoul certificatului de înmatriculare a autovehiculului marca JEEP WRANGLER (pct.29), faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 al. 1 vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

De asemenea, s-a reținut în sarcina inculpatului Sz. K. că a de a declara în fals, în faţa notarului public şi a instigat alte persoane să declare mincinos în acelaşi mod, cu privire la introducerea pe teritoriul României a unor autovehicule, în scopul înmatriculării frauduloase a acestora, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor continuate de fals în declaraţii şi de fals intelectual, prin participaţia improprie a notarului public ce a emis încheierile de autentificare a declaraţiilor mincinoase, unele dintre fapte fiind comise în forma autoratului, iar altele prin instigare (autoratul absorbind însă instigarea în cadrul infracţiunilor continuate reţinute), prev. de art. 292 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (14 acte materiale), cu aplicarea art. 5 din noul C.pen., privind aplicarea legii penale mai favorabile. Astfel, s-a reținut că, faptele de fals intelectual, comise prin participaţia improprie a notarului public, sunt acte materiale în cadrul infracţiunii continuate de fals intelectual comise prin participaţia improprie şi a celorlalţi funcţionari din cadrul instituţiilor ce şi-au adus aportul la înmatriculările frauduloase, în total fiind 46 de acte materiale de comitere a unor infracţiuni de fals intelectual, folosindu-se de culpa ori lipsa de vinovăţie a acestor funcţionari şi notari, rezoluţia unică infracţională rezultând din acelaşi mod de operare, urmărind acelaşi scop al înmatriculării frauduloase de autovehicule, la perioade scurte de timp şi prin intermediul aceloraşi persoane.

Având în vedere că, din cazierul judiciar al inculpatului Sz. K. (f.190 vol.V d.f.), rezultă că aceasta a suferit anterior două condamnări la pedeapsa închisorii, pentru infracţiuni de furt calificat, pedepse care au fost contopite prin sentinţa penală nr. 1582/06.12.2000 a Judecătoriei Miercurea Ciuc, inculpatul având de executat pedeapsa rezultantă 6 ani şi 2 luni închisoare, din a cărei executare acesta a fost liberat condiţionat la 20.01.2004, cu un rest de pedeapsă neexecutată de 855 zile, se constată că la momentul comiterii faptelor din cauză, această pedeapsă era considerată ca executată, motiv pentru care s-a reținut față de acest inculpat și  dispoziţiile privind recidiva mare postexecutorie

În consecință, urmează ca și instanța să facă aplicabile faţă de toate infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului Sz. K., dispoziţiile art. 37 lit. b vC.pen. privind recidiva mare postexecutorie, dar și art. 33 lit. a şi b vC.pen. privind concursul de infracţiuni şi art. 5 din noul Cod Penal privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Totodată, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice  a faptelor de „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii şi „uz de fals”, ambele în formă continuată, pentru care inculpatul Sz. K. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., în infracţiunile prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi prev. de art. 291 teza a II-a  C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.

Însă, văzând că toate infracțiunile menționate mai sus, sunt pedepsite de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul Sz. K. nu a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., urmează ca instanța să dispună încetarea procesului penal, fără a mai analiza temeinicia acuzaților și vinovăția inculpatului față de acestea.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului Sz. K. pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea  art. 41 al. 2 C. pen. din 1969 (13 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- „fals în declaraţii”, în formă continuată, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.  41 al. 2 C. pen. din 1969 (14 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.; 

- „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 288 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen;

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (46 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., şi

- instigare la „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969,  rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (66 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., prin intervenția prescripţiei speciale a răspunderii penale.

De asemenea, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul Sz. K.,  pentru instigare la infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Însă, instanța constată că, faptele inculpatului Sz. K., care, în aceeaşi perioadă, a cumpărat influenţa pe care inculpatul B. P. A. o avea asupra lucrătorilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru a obţine, în regim de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite, înmatricularea frauduloasă a 17 autovehicule cu provenienţă ilicită (descrise la pct.7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36 și 38) întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (17 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., rezoluţia infracţională unică rezultând din considerente anterior precizate, din săvârșirea faptelor într-o perioadă relativ scurtă de timp, prin modalități identice, urmărind același scop și implicând aceleaşi persoane.

Faptele inculpatului Sz. K., de a înstrăina o parte a autovehiculelor înmatriculate fraudulos, în baza unor documente falsificate, prin inducerea în eroare a cumpărătorilor de bună-credinţă Sz. N., D. T. şi D. A. D., în ceea ce priveşte situaţia juridică a autovehiculelor, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în contracte, în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., inculpatul urmărind unicul scop de obţinere a unor venituri ilicite prin aceeaşi metodă.

Faptele inculpatului Sz. K. de a folosi la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în complicitate cu inculpatul B. P. A., chitanţele ce atestau plata taxei de primă înmatriculare a autovehiculelor de interes, plata nefiind reală, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii complicitate la înşelăciune, în formă continuată, prev.  de art. 26 vC.pen., rap. la art. 215 al. 1 şi 2 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (9 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi  art. 5 din noul Cpen.

Faptele fiind comise în concurs, în condițiile prev. de art. 33 lit. a şi b C.pen. din 1969, instanța va aplica față de inculpat și aceste dispoziții legale.

Pentru faptele sale inculpatul Sz. K. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepselor, potrivit art. 72 vC.pen., instanţa va avea în vedere atât limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi pericolul social al faptelor săvârşite, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale a căror formare și dezvoltare se întemeiază pe încrederea și prestigiul de care trebuie să se bucure întregul personal al oricărei instituţii de stat, cerințe pentru realizarea cărora este necesară înlăturarea oricărei suspiciuni care s-ar putea crea cu privire la activitatea acestora prin săvârșirea faptei de trafic de influență, dar și cele care ocrotesc valorile patrimoniale ce constituie obiectul drepturilor şi obligaţiilor unui contract, inclusiv cu statul, prin plata obligațiilor fiscale, cât şi scopul pedepsei, prev. de art. 52 vC.pen., precum şi persoana inculpatului, care are vârsta de 41 de ani, nu este căsătorit şi nu are copii minori în întreţinere, are studii superioare, însă nu are loc de muncă şi este recidivist postexecutoriu, fiind condamnat anterior la  o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, iar în cauză a avut o atitudine parţial sinceră, în cursul urmăririi penale, recunoscând în esență comiterea faptelor reținute în sarcina sa, cu anumite circumstanțieri nesincere, însă nu a recunoscut că avea cunoştință despre chitanțele falsificate privind plata taxelor de primă înmatriculare. De asemenea Testul Poligraph a indicat un comportament simulat la toate întrebările de esența probatoriului.

Legal citat în fața instanței, pentru fiecare termen de judecată, fiindu-i comunicat și rechizitoriu, inculpatul nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, pentru a putea fi audiat. Instanța a dispus desemnarea pe seama inculpatului a unui apărător din oficiu, care a acordat asistență juridică în cauză, formulând cereri și depunând note scrise la dosar (78-83). De asemenea instanța a dispus efectuarea unui raport de evaluare privind pe inculpat, însă acesta nu a fost găsit la domiciliu și nici s-a prezentat la solicitările repetate ale consilierului responsabil de caz, situație în care nu s-a putut întocmii raportul de evaluare (f.61 vol.VII d.f.).

Aşa fiind, urmează ca instanţa să-l condamne pe inculpatul Sz. K. la următoarele pedepse:

- 3(trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, în formă continuată, prev. de  art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (17 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., și

- 4 (patru) ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.

Faptele fiind săvârşite în concurs, în baza art. 33 lit. a şi b şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, instanţa va aplica inculpatului Sz. K. pedeapsa cea mai grea, aceea de 4(patru) ani închisoare. 

De asemenea, în baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., instanța va interzice inculpatului Sz. K. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

Având în vedere că, inculpatul Sz. K. a fost reținut și arestat în cauză, urmează ca instanța, în baza art. 404 al. 4 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea art. 88 al. 1 C.pen. din 1969, să deducă din durata pedepsei închisorii ce se va aplica, perioada reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului,  de la data de 11 martie 2009 şi până la data de 24 iulie 2009.

2. În ceea ce-l privește pe inculpatul B. R., instanța constată că, în temeiul art. 18 C.pr.pen., acesta a solicitat continuarea procesului penal și în final instanța să dispună achitarea sa, având în vedere că nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, deoarece el nu a cunoscut de proveniența ilicită a autovehiculelor și nici faptul că actele folosite ar fi fost false, însă apărarea inculpatului va fi înlăturată, fiind combătută de probatoriu administrat, astfel cum a fost analizată în considerente la pct. 10, 11, 17, 33 și 40, urmând ca instanța să rețină vinovăția acestuia, privind comiterea infracțiunilor pentru care este trimis în judecată, cu excepția infracțiunii de abuz în serviciu contre intereselor persoanelor.

Însă, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice  a celor patru fapte de „tăinuire”, a infracțiunilor de „uz de fals” şi „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, pentru care inculpatul B. R. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (4 fapte), art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen, în infracţiunile prev. de art. 221 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (4 fapte), art. 291 taza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 teza a II-a C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

De asemenea, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul B. R., pentru instigare la infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (6 acte materiale) şi art. 5 C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Așa fiind, instanța constată că, faptele inculpatului B. R. de a falsificat facturi, prin contrafacerea scrierii, documente necesare înmatriculării a patru autovehicule, prezentate în situaţia de fapt, la punctele 10, 11, 17 şi 33, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii  de fals  în  înscrisuri  sub semnătură privată, prev. de  art. 290  al. 1 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 din vC.pen.(4  a.m.) şi art. 5 din noul C.pen.

Faptele inculpatului B.  R. de a  declara  mincinos  în faţa  notarului,  cu privire la introducerea  în  ţară  a  autovehiculelor  Skoda Octavia şi BMW 520 I, prezentate în considerente la pct.10 şi 17, în scopul înmatriculării frauduloase a acestora, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată, prev. de art. 292 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vCod penal (2 a.m.)şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen., şi de fals intelectual prin participaţia improprie a notarului public, ce a emis încheierile de autentificare, reţinându-se însă ca acte materiale în cadrul infracţiunii continuate de fals intelectual comis prin participaţie improprie.

Faptele aceluiași inculpat B. R., care în diferite forme de participaţie, a determinat şi a obţinut documentele necesare înmatriculării frauduloase a autovehiculelor prezentate în considerente la pct. 10, 11, 17, 33 și 40, în baza unor înscrisuri falsificate, cunoscând ilicitul acestor înscrisuri, pe care le-a pus la dispoziţia funcţionarilor din cadrul R.A.R. Covasna şi S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (9 a.m.), art. 25 vC.pen., rap la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (11 a.m.), art. 291 vC.pen. și art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(4 a.m.), toate cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.  La reţinerea acestor infracţiuni, în formă continuată, se are în vedere rezoluţia infracţională unică, ce rezultă din metoda folosită, scopul urmărit şi din implicarea aceloraşi persoane în realizarea înmatriculării frauduloase.

De asemenea, faptele inculpatului B. R. de a cumpărat influenţa pe care inculpatul B. P. A. o avea asupra lucrătorilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, pentru a obţine în regim de urgenţă şi în baza documentaţiei deficitar întocmite, înmatricularea frauduloasă a 2 autovehicule, respectiv cele descrise la pct. 17 şi 33 din considerente, cu provenienţă ilicită, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 din noul C.pen. Rezoluţia infracţională unică rezultând din considerente anterior arătate.

În final, fapta inculpatului B. R. de a dobândit 4 autovehicule ce aveau provenienţă ilicită, descrise la pct. 10, 11, 17 şi 40 din considerente, dovedite cu înscrisuri falsificate chiar de inculpat, întrunesc elementele constitutive ale 4 infracţiuni de tăinuire, prev. de art. 221 v.C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. 

Având în vedere că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. R. au fost comise de inculpat în concurs real, față de acesta sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen. şi art. 5 din noul C.pen.

Însă, văzând că infracțiunile menționate mai sus, pedepsite de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul B. R. a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., dar instanța reține vinovăția inculpatului pentru comiterea acestor fapte, nefiind deci incidente nici unul din cazurile prev. de art. 16 al. 1 lit. a – d C.pr.pen., urmează să se dispună încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B. R..

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului B. R., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969,  rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen;

- „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen;

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea  art. 41 al. 2 C. pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi

- „fals în declaraţii”, în formă continuată, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.  41 al. 2 C. pen. din 1969 (2 acte materiale) şi  art. 5 C.pen., deoarece a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.

Pentru celelalte fapte inculpatul B. R. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepselor, potrivit art. 72 vC.pen., instanţa va avea în vedere atât limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi pericolul social al faptelor săvârşite, care rezultă din  faptele de tăinuire care periclitează relaţiilor sociale patrimoniale prin aceea că asigură caldestenietatea faptelor prevăzute de legea penală ce aduc atingere patrimoniului, precum şi din încălcarea acelor relaţii sociale care ocrotesc valorile patrimoniale ce constituie obiectul drepturilor şi obligaţiilor unui contract, dar și cele care ocrotesc funcționarii publici de intervenția unor persoane în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, prin cumpărarea influenţei lor, cât şi scopul pedepsei, prev. de art. 52 vC.pen., precum şi persoana inculpatului, care are vârsta de 46 de ani, nu are antecedente penale, este căsătorit, dar nu are copii minori în întreţinere, are studii liceale, în prezent fiind student, fiind totodată și încadrat în muncă și în cauză, a avut o atitudine parţial sinceră, în cursul urmăririi penale, recunoscând în esență comiterea faptelor reținute în sarcina sa, dar victimizându-se și motivându-și faptele cu anumite circumstanțieri nesincere, iar în fața instanței a arătat că nu recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, susținându-și nevinovăția (f.150-151 vol.II d.f.). 

De asemenea, la individualizarea pedepselor, inclusiv la stabilirea modalității de executare a acestora, instanța va avea în vedere și concluziile și propunerile din raportul de evaluare întocmit în cauză de Serviciul de Probațiune Covasna (f.46-48 vol.VII d.f.), în care se apreciază că riscul de a comite noi fapte penale de către inculpatul B. R. este mic-mediu și în consecință se propune o modalitate de executare a pedepsei neprivativă de libertate, și totodată se apreciază că în prezent nu se impune un control sporit al comportamentului inculpatului.

Aşa fiind, urmează ca instanţa să-l condamne pe inculpatul B. R. la următoarele pedepse:

- 4(patru) pedepse de câte 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea a 4 (patru) infracţiuni de tăinuire, prevăzute de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., și

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, în formă continuată, prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Faptele fiind comise în concurs real, inculpatul nefiind condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, urmează ca, în baza art. 33 lit. a şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, să-i aplice inculpatului B. R. pedeapsa cea mai grea, aceea de 2(doi) ani închisoare. 

Așa fiind, urmează ca, în baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., să i se interzică inculpatului B. R. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

Văzând circumstanţele personale ale inculpatului B. R., arătate mai sus, fiind întrunite şi condiţiile prev. de  art. 81 C.pen. din 1969, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, sens în care, în baza art. 81 C.pen. din 1969, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante ce se va aplica şi în baza art. 82 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969, va stabili pentru inculpat termene de încercare de 4 (patru) ani, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., se va atrage atenţia inculpatului B. R. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. din 1969, potrivit cărora dacă în cursul termenului de încercare va săvârși din nou o infracțiune, pentru care se pronunță o condamnare definitivă, chiar după expirarea termenului de încercare, se va revoca suspendarea condiționată și se va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopește cu pedeapsa aplicată pentru noua infracțiune.

3. Cu privire inculpatul B. P. A., instanța constată că, în temeiul art. 18 C.pr.pen., acesta a solicitat continuarea procesului penal și în final instanța să dispună achitarea sa având în vedere că nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, deoarece el nu avea cunoștință despre chitanțele falsificate folosite pentru dovedirea taxei de primă înmatriculare/taxă pe poluare, însă apărarea inculpatului va fi înlăturată, fiind combătută de probatoriu administrat, astfel cum au fost analizate în considerente la pct. 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 şi 42, urmând ca instanța să rețină vinovăția acestuia, privind comiterea infracțiunilor pentru care este trimis în judecată, cu excepția infracțiunii de abuz în serviciu contre intereselor persoanelor.

Însă, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice a faptelor de „uz de fals” şi complicitate la „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii ambele în formă continuată, pentru care inculpatul B. P.-A. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunile prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

De asemenea, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul B. P.-A., pentru instigare la infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (21 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Așa fiind, instanța constată că, faptele inculpatului B. P.-A. de a efectua demersuri privind înmatricularea frauduloasă a 28 autovehiculelor, prezentate în considerente la pct. 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 şi 42, în baza unor înscrisuri falsificate personal, ori de alte persoane, însă cunoscând ilicitul acestor înscrisuri, pe care le-a pus la dispoziţia funcţionarilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor precizate în cazul fiecărui autovehicul descris.

Având în vedere că faptele reţinute în sarcina inculpatului constituie acte materiale în cadrul unor infracţiuni continuate, deoarece inculpatul B. P. A. a acţionat în toate cazurile în baza unei singure rezoluţii infracţionale, ce rezultă din modul identic de operare, din implicarea aceloraşi persoane și același scop urmărit.

Astfel, faptele inculpatului B. P. A. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de  art. 288 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(36 a.m.), art. 25v C.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(38 a.m.), art. 29 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(2 a.m.), art. 25 vC.pen., rap. la art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen.(2 a.m.), art. 25vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen., art. 291vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (26 a.m.), art. 26 vC.pen., rap. la art. 31 al. 2 vC.pen. vC.pen., rap. la art. 291 vCpen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.) și art. 290 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (3 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

 La reţinerea acestor infracţiuni se are în vedere că în urma instigării funcţionarilor din S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, ori, în unele cazuri, prin participaţia improprie a acestora, s-au obţinut documentele necesare înmatriculării şi s-au înmatriculat fraudulos autovehiculele prezentate în considerente, dovedindu-se că inculpatul a folosit în scopul urmărit înscrisuri  falsificate despre a căror provenienţă ilicită avea cunoştinţă, falsificând şi personal astfel de înscrisuri. Astfel, s-a dovedit în mod cert că inculpatul B. P. A. a semnat cereri şi fişe de înmatriculare contrafăcând semnătura persoanelor ale căror date personale erau trecute pe aceste înscrisuri, inculpatul a semnat şi acte ce indicau provenienţa autovehiculelor pe care le înmatricula fraudulos, acte pe care le depunea la Serviciul de Înmatriculări. Punând la dispoziţie documentaţiile de înmatriculare conţinând astfel de înscrisuri, documentaţii din care lipseau unele acte precizate în metodologia legală a înmatriculărilor auto, inculpatul i-a determinat pe lucrătorii din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, asupra cărora avea influenţă, să înmatriculeze autovehiculele în baza acestor documentaţii şi în lipsa proprietarului din acte.

Totodată, faptele inculpatului B. P.-A.  de a  declara  mincinos  în faţa  notarului public, cu privire la introducerea în ţară a patru autovehicule, prezentate în considerente la pct. 31, 34, 36 şi 42, în scopul înmatriculării frauduloase a acestora, întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată, prev. de art.  292 vC.pen.,  cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (4 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen. şi de fals intelectual prin participaţia improprie a notarului public ce a emis încheierile de autentificare, care însă sunt reţinute ca acte materiale în cadrul infracţiunilor continuate de fals intelectual comis prin participaţie improprie, respectiv de instigare la fals intelectual, prin participaţie improprie.

Faptele inculpatului B. P. A. de a folosi la S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna chitanţe ce atestau plata taxei de primă înmatriculare a autovehiculelor prezentate în considerente, plată ce nu era reală, cauzând prin aceasta un prejudiciu însemnat bugetului de stat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată,  prev. de art. 215 al. 1 şi 2 vC.pen.,cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen., (16 a.m.) şi art. 5 C.pen.

Faptele inculpatului B. P. A. de a primi, în mod direct, sume de bani de la inculpatul Sz. K., respectiv de la inculpatul B. R., pentru ca, în temeiul influenţei sale asupra lucrătorilor din cadrul  S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, să înmatriculeze fraudulos autovehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (22 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 C.pen.

 Fapta inculpatului B. P. A. de a promite foloase necuvenite, respectiv a oferit telefonic o sumă de bani inculpatului A. D., pentru ca acesta să reprogrameze, în afara termenului legal, pe numitul C. Z.-Z., în vederea facilitării obţinerii permisului de conducere auto, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev.  de art.  255 al. 1 vC.pen. , cu aplicarea art. 5 C.pen.

Având în vedere că, toate infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. P.-A. au fost comise în concurs real, sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a vCod penal  și art. 5 noul Cod Penal privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Însă, văzând că infracțiunile menționate mai sus, pedepsite de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul B. P.-A. a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., însă din probele dosarului rezultă vinovăția inculpatului pentru comiterea acestor fapte, nefiind deci incidente nici unul din cazurile prev. de art. 16 al. 1 lit. a – d C.pr.pen., urmează să se dispună încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului B. P.-A., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „dare de mită”, prev. de art. 255 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.; 

- „fals material în înscrisuri oficiale”, în formă continuată, prev. de art. art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (36 acte materiale) şi art. 5 C.pen

- instigare la „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (38 acte materiale) şi art. 5 C.pen.; 

- instigare neurmată de executare la „fals intelectual”, prev. de art. art. 29 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.(2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.; 

- instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- complicitate la „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (3 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi

- „fals în declaraţii”, în formă continuată, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., deoarece a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.

 Pentru celelalte fapte inculpatul B. P.-A. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepselor, potrivit art. 72 vC.pen., instanţa va avea în vedere atât limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi pericolul social al faptelor săvârşite, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care sancționează faptele persoanelor care primesc sau pretind bani sau alte foloase, pentru a-și exercita influența asupra unor funcționari publici pentru ca aceștia să facă sau să nu facă un act ce intră în atribuțiile lor de serviciu, dar și cele care ocrotesc valorile patrimoniale ce constituie obiectul drepturilor şi obligaţiilor unui contract inclusiv cu statul, prin plata obligațiilor fiscale, cât şi scopul pedepsei, prev. de art. 52 vC.pen., precum şi persoana inculpatului, care are vârsta de 38 de ani, nu are antecedente penale, este căsătorit și are doi copii minori în întreţinere, cu studii gimnaziale de 8 clase, are loc de muncă, fiind măcelar la Denis …. din Ungaria, cu punct de lucru în Germania, și în cauză, a avut o atitudine parţial sinceră, în cursul urmăririi penale, recunoscând în esență comiterea faptelor reținute în sarcina sa, dar victimizându-se și motivându-și faptele cu anumite circumstanțieri nesincere, iar în fața instanței s-a prevalat de dreptul de tăcere (f. 132 vol.V). 

Totodată, la individualizarea pedepselor, inclusiv la stabilirea modalității de executare a acestora, instanța va avea în vedere și concluziile raportului de evaluare întocmit în cauză de Serviciul de Probațiune Covasna (f.54-55 vol.VII d.f.), în care se apreciază că riscul de a comite noi fapte penale de către inculpatul B. P.-A. este mediu și în consecință se propune o modalitate de executare a pedepsei neprivativă de libertate, care să-i permită inculpatului menținerea legăturilor sale cu soția și copiii lor.

Aşa fiind, urmează ca instanţa să-l condamne pe inculpatul B. P.-A. la următoarele pedepse:

- 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată, prev. de  art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., și

- 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (16 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Faptele fiind comise în concurs real, inculpatul nefiind condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, urmează ca, în baza art. 33 lit. a şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, instanța să-i aplice inculpatului B. P.-A. pedeapsa cea mai grea, aceea de 4(patru) ani închisoare. 

În consecință, în baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., se va interzice inculpatului B. P.-A. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C.pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

4. Cât privește pe inculpatul A. D., instanța constată că prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina acestuia faptul că, în calitatea sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, ştiind că documentaţiile sunt deficitar întocmite din punct de vedere legal şi în lipsa proprietarilor din înscrisuri, ori ai reprezentanţilor legali, a înmatriculat autovehiculele prezentate anterior în considerentele prezentei sentințe, la pct. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 23, 29, 31 și 32, semnând fişele de înmatriculare în baza cărora s-au emis certificatele de înmatriculare, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz  în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (15 a.m.) şi fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (28 a.m.), ambele cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.(acesta din urmă faptă cu execpția autivehiculului de la pct.3).

Faptele reţinute în sarcina inculpatului A. D. fiind comise în concurs real, s-a reţinut că sunt aplicabile prevederile art. 33 lit. a vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Totodată, instanța constată că inculpatul A. D. a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei de abuz în serviciu, în neglijență în serviciu, cerere pe care instanța a apreciat-o ca neîntemeiată, astfel cum s-a analizat mai sus, în consecință, urmează să se respingă cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptei de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată,  în infracţiunea de „neglijenţă în serviciu”, prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot astfel, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice  a faptei de „luare de mită” pentru care inculpatul A. D. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 254 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

De asemenea, văzând că toate infracțiunile menționate mai sus, cu excepția abuzului în serviciu, sunt pedepsite de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul A. D. nu a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., urmează ca instanța să dispună încetarea procesului penal, fără a mai analiza temeinicia acuzaților și vinovăția inculpatului față de acestea.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului A. D., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale) şi art. 5 C.pen., având în vedere că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.

Totodată, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul A. D., pentru infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Însă, instanța constată că, fapta inculpatului A. D. de a accepta şi de a nu respinge oferta bănească din partea inculpatului B. P. A., în scopul facilitării reprogramării în afara termenului legal şi promovării examenelor pentru obţinerea permisului de conducere auto a numitului C. Z. Z., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 vC.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Pentru fapta sa inculpatul A. D. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepselor, potrivit art. 72 vC.pen., instanţa va avea în vedere atât limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi pericolul social al faptei săvârşite, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale pentru formarea și dezvoltarea cărora este necesară o comportare corectă, cinstită a oricărei persoane încadrate în muncă, în raporturile sale de serviciu cu cetățenii, astfel că prin incriminarea acestor fapte se urmărește să se împiedice pretinderea sau primirea de către funcționarul public de bani sau alte foloase, ori să accepte promisiunea unor astfel de foloase sau să nu o respingă, pentru actele pe care le efectuează în exercițiul atribuțiilor de serviciu, fapt de natură a compromite prestigiul autorității de stat,  cât şi scopul pedepsei, prev. de art. 52 vC.pen., precum şi persoana inculpatului, care are vârsta de 47 de ani și nu are antecedente penale, este căsătorit şi are un copil minor în întreţinere, are studii superioare și loc de muncă, iar în cauză a avut o atitudine parţial sinceră, în cursul urmăririi penale, arătând că nu-și amintește dacă i s-a făcut sau nu o ofertă bănească pentru facilitarea obținerii permisului de conducere de către numitul C. Z. Z., însă în fața instanței a arătat că nu se simte vinovat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită, deoarece nu a acceptat promisiunea niciunei oferte bănești de la C. Z. Z. și nici nu a primit vreo sumă de bani prin intermediul lui B. P. A. (f.123-128 vol.III d.f.)

Apărarea inculpatului prin care își susține nevinovăția va fi înlăturată, fiind combătută de probele dosarului, astfel cum s-a prezentat și analizat mai sus.

Totodată, la individualizarea pedepsei, inclusiv sub aspectul modalității de executare a acesteia, instanța va avea în vedere și faptul că, anterior trimiterii în judecată, la data de 16.06.2014, inculpatul  a achitat integral taxa de primă înmatriculare pentru autoturismul marca VW Sharan, nr. de înmatriculare CV-04-….. în cuantum de 5.441, și s-a prezentat aproape la toate termenele de judecată, dar și concluziile raportului de evaluare întocmit în cauză de Serviciul de Probațiune Covasna (f.58-60 vol.VII d.f.), în care se apreciază că riscul de a comite noi fapte penale de către inculpatul A. D. este mic și în consecință se propune o modalitate de executare a pedepsei neprivativă de libertate, care să-i permită inculpatului menținerea legăturilor sale cu mediul familial și controlul stării de sănătate.

Toate aceste împrejurări, menționate mai sus, urmează să fie reținute în favoarea inculpatului ca circumstanțe atenuante, în sensul prevederilor art. 74 al. 1 li. a şi b C.pen. din 1969 și în consecință instanța va aplica dispozițiile art. 76 al. 1 lit. c C.pen. din 1969, precum și  cele prev. de art. 65 al. 1 şi  3 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., apreciind că o pedeapsă coborâtă sub limita minimă prevăzută de lege de 3 ani închisoare, va fi în măsură să-și atingă scopul, acela de a preveni săvârșirea de noi infracțiuni și formarea unei atitudini corecte față de muncă, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială.

Aşa fiind, urmează ca instanţa să-l condamne pe inculpatul A. D. la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 al. 1 li. a şi b C.pen. din 1969, art. 76 al. 1 lit. c C.pen. din 1969,  art. 65 al. 1 şi  3 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.

În consecință, în baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., se vor interzice inculpatului A. D. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

Văzând circumstanţele personale ale inculpatului A. D., arătate mai sus, fiind întrunite şi condiţiile prev. de  art. 81 C.pen. din 1969, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, sens în care, în baza art. 81 C.pen. din 1969, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ce se va aplica şi în baza art. 82 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969, va stabili pentru inculpat termene de încercare de 3 ani și 6 luni, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se va dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., se va atrage atenţia inculpatului A. D. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. din 1969, potrivit cărora dacă în cursul termenului de încercare va săvârși din nou o infracțiune, pentru care se pronunță o condamnare definitivă, chiar după expirarea termenului de încercare, se va revoca suspendarea condiționată și se va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracțiune.

Având în vedere că, inculpatul A. D. a fost reținut și arestat preventiv în cauză, începând cu data de 11 martie 2009 şi până la data de 15 iulie 2009, urmează ca instanța să constate acest fapt prin prezenta hotărâre. 

5. Referitor la inculpatul C. S., instanța constată că, în temeiul art. 18 C.pr.pen., acesta a solicitat continuarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunea de fals  intelectual şi în final instanța să dispună achitarea sa, în baza art. 16 al. 1 lit. c C.pr.pen., având în vedere că nu el a săvârșit această faptă. Astfel, apărătorul inculpatului a arătat că,  în sarcina inculpatului C. S. s-a reţinut că a emis fişele certificatelor de înmatriculare, ori s-a dovedit că fişa de înmatriculare nu era emisă de către lucrătorul de la ghişeu, persoana care dorea să ceară înmatricularea se prezenta cu această fişă completată de la biroul de înmatriculări.  În ceea ce priveşte certificatele de înmatriculare, arată că, prin probele administrate s-a dovedit fără nici un fel de dubiu, că inculpatul C. S. nu a emis nici unul din certificatele de înmatriculare, astfel apreciază că, faptele reţinute în sarcina inculpatului nu au fost săvârşite de către inculpat şi solicită achitarea acestuia, iar în subsidiar, în situaţia în care se vor respinge concluziile privind achitarea inculpatului, solicită să se constate încetarea procesului penal ca urmare a prescripţiei speciale a răspunderii penale.

Apărarea inculpatului va fi înlăturată, fiind combătută de probatoriu administrat, astfel cum a fost analizată în considerente la pct. 11 și 36, urmând ca instanța să rețină vinovăția acestuia, privind comiterea infracțiunii pentru care este trimis în judecată, cu excepția infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Totodată, instanța constată că inculpatul C. S. a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de abuz în serviciu, prin înlăturarea aplicării art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cerere pe care instanța o apreciază ca neîntemeiată, astfel cum s-a analizat mai sus, în consecință, urmează să se respingă cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptelor de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte), pentru care a fost trimis în judecată, în două infracţiuni de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

De asemenea, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul C. S. pentru infracţiunile de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte), faptele nefiind prevăzute de legea penală.

Așa fiind, instanța constată că, fapta inculpatului C. S., care în calitate sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a emis fișa și certificatul de  înmatriculare a motocicletei KAWASAKI ZX NINJA, prezentat în considerente la pct.11 eliberând aceste documentele de înmatriculare, în baza unei documentații deficitar întocmite, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.).

Având în vedere că infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată reţinută în sarcina inculpatului C. S. este pedepsită de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul B. R. a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., dar instanța reține vinovăția acestuia pentru comiterea acestei fapte, nefiind deci incidente nici unul din cazurile prev. de art. 16 al. 1 lit. a – d C.pr.pen., urmează să se dispună încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. S..

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului C. S., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

6. Cât privește pe inculpatul B. P., instanța constată că prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina acestuia faptul că, în calitate sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a înmatriculat, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, două autovehicule, respectiv AUDI S 6 şi BMW 560 L, prezentate în considerente la pct. 9 şi 16, eliberând documentele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale 2 infracţiuni de abuz  în serviciu, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 132 din Legea 78/2000 şi ale infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.), infracţiuni comise în concurs real, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.  33 lit. a vC.pen. şi ale art. 5 din noul C.pen.

Totodată, instanța constată că inculpatul B. P. a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de abuz în serviciu, în neglijență în serviciu, cerere pe care instanța o apreciază ca neîntemeiată, astfel cum s-a analizat mai sus, în consecință, urmează să se respingă cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptelor de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte), pentru care a fost trimis în judecată, în două infracţiuni de „neglijenţă în serviciu”, prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

De asemenea, văzând că infracţiunea de fals intelectual este pedepsită de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul B. P. nu a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., urmează ca instanța să dispună încetarea procesului penal, fără a mai analiza temeinicia acuzaților și vinovăția inculpatului față de acestea.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului B. P., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

Totodată, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul B. P., pentru cele două infracţiuni de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte), nefiind prevăzute de legea penală.

7. În ceea ce-l privește pe inculpatul B. G., instanța constată că prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina acestuia faptul că, în calitatea sa de funcţionar public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ştiind că documentaţia este deficitar întocmită, din punct de vedere legal şi în lipsa proprietarilor din înscrisuri, ori a reprezentanţilor legali, a înmatriculat autovehiculele prezentate în considerente la pct.14, 17, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 40 și 41, semnând fişele de înmatriculare în baza cărora s-au emis certificatele de înmatriculare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de abuz  în serviciu,  în forma continuată, prev. de art. 246 vC.pen., rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (14 a.m.)  şi fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (15 a.m.), ambele cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului B. G. s-a reținut și faptul că l-a instigat, prin complicitatea inculpatului B. B. B., pe inculpatul K. I., jr., să omologheze un autovehicul fictiv recarosat (marca Peugeot 205) şi să emită documentele necesare înmatriculării, punând la dispoziţie înscrisurile necesare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor prev. de art. 26 v.C.pen., rap. la art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen. şi art. 26 vC.pen., rap. la art. 25 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., ambele cu aplicarea  art. 5 C.pen.

În sarcina inculpatului B. G. s-a reținut și faptul că a înmatriculat autovehiculul său marca Peugeot 205, prin participaţia improprie a lucrătorului C. S., folosind o documentaţie ce conţinea un certificat de distrugere falsificat şi contractul de achiziţie autovehicul de asemenea falsificat, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (2 a.m.) şi de participaţie improprie la fals intelectual, prev. de art. 31 al. 2 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., ambele cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Faptele reţinute în sarcina inculpatului B. G. fiind comise în concurs real, s-a reținut că sunt aplicabile și dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.

Totodată, instanța constată că inculpatul B. G. a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei de abuz în serviciu, în neglijență în serviciu, și în subsidiar, în cazul în care nu se va admite cererea principală, a solicitat schimbarea încadrării juridice prin înlăturarea art. 13/2 din Legea nr.78/2000, cereri pe care instanța le apreciază ca neîntemeiate, astfel cum s-a analizat mai sus, și în consecință, urmează să se respingă cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptei de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale) şi art. 5 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată, în infracţiunea de „neglijenţă în serviciu”, prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi cererea subsidiară de schimbarea încadrării juridice a aceleiaşi fapte, în infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Tot astfel, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice  a faptei de „uz de fals”, în formă continuată, pentru care inculpatul B. G. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen. 

De asemenea, văzând că infracţiunile menționate mai sus, pedepsite de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul B. G. nu a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., urmează ca instanța să dispună încetarea procesului penal, fără a mai analiza temeinicia acuzaților și vinovăția inculpatului față de acestea.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului B. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii,  prev. de art. art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen;

- complicitate la fapta de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969 şi art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi

- complicitate la fapta de instigare la „fals intelectual”, prev. art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969 şi art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

Totodată, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul B. G., pentru infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale) şi art. 5 C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Având în vedere că inculpatul B. G. a fost reţinut şi arestat preventiv începând cu data de 7 mai 2009 şi până la data de 11 mai 2009, instanța va constata acest fapt.

8. Referitor la inculpatul T. B., instanța constată că, în temeiul art. 18 C.pr.pen., acesta a solicitat continuarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunea de „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi în final instanța să dispună achitarea sa, având în vedere că, pentru existența infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, textul de lege solicită ca acest fals să aibă consecinţe juridice, ori în cauză, faptul că din greşeală s-a aplicat o altă parafă decât parafa de la persoane fizice  nu poate avea nici o consecinţă juridică, din moment ce  operaţiunea de scoatere din evidenţă a autoturismului a fost efectuată de către funcționarul competent al primăriei, numita M. E., salariata biroului „Persoane fizice”. 

Apărarea inculpatului va fi înlăturată, fiind combătută de probatoriu administrat, astfel cum a fost analizată în considerente la pct. 13, urmând ca instanța să rețină vinovăția acestuia, privind comiterea infracțiunii pentru care este trimis în judecată, cu excepția infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Totodată, instanța constată că inculpatul T. B. a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei de instigare la abuz în serviciu, prin înlăturarea aplicării art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cerere pe care instanța o apreciază ca neîntemeiată, astfel cum s-a analizat mai sus, în consecință, urmează să se respingă cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptei de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată, în infracţiunea de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Tot astfel, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice  a faptei de „fals material în înscrisuri oficiale”, pentru care inculpatul T. B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

De asemenea, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul T. B., pentru infracţiunea de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art.  246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Așa fiind, instanța constată că, fapta inculpatului T. B., care, în calitatea sa de angajat al Biroului de Impozite şi Taxe Persoane Juridice din cadrul Primăriei  municipiului Sf. Gheorghe, a completat şi parafat, în fals, fişa de înmatriculare la rubrica „organul financiar”, şi a scos din evidenţa primăriei autoturismul marca Fiat Albea (pct.13), înmatriculat pe persoană fizică, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 al.1 și 2 vC.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.

Având în vedere că infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale reţinută în sarcina inculpatului T. B. este pedepsită de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul T. B. a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., dar instanța reține vinovăția acestuia pentru comiterea acestei fapte, nefiind deci incidente nici unul din cazurile prev. de art. 16 al. 1 lit. a – d C.pr.pen., urmează să se dispună încetarea procesului penal pornit împotriva acestui inculpat.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanţa să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului T. B., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

9. Referitor la inculpatul K. I., jr., instanța constată că prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina acestuia faptul că, în calitatea sa de funcţionar public asimilat, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în cadrul R.A.R. Covasna, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu încălcarea sarcinilor de serviciu, neverificând situaţia juridică ori, în unele cazuri situaţia tehnică a autovehiculelor pe care le-a autentificat, a omologat şi eliberat certificatele de autenticitate autovehiculelor ce aveau serii de saşiu modificate şi provenienţă externă ilicită, descrise în considerente  la pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 35, 36, 38 şi 41, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 246 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al.2 vC.pen. (22 acte materiale) şi fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al.2 vC.pen. (13 acte materiale), comise în concurs real, în condiţiile prev. de art. 33 lit. a vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Totodată s-a reținut că, din cazierul judiciar al inculpatul K. I., jr., (f.198 vol.V d.f.), rezultă că acesta a fost condamnat, în timpul cercetărilor în prezenta cauză, la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendare condiţionată a executării acesteia, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 al. 1 din O.U.G. nr.195/2002, rep., prin sentinţa penală. nr. 120/18.04.2011 a Judecătoriei Sf. G., definitivă prin decizia penală  nr. 728/R/29.09.2011 a Curţii de Apel Braşov, astfel că sunt incidente faţă de acest inculpat și dispoziţiile art. 85 C.pen. din 1969 privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită anterior.

Însă, văzând că infracţiunile  de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și de „fals intelectual” sunt pedepsite de legea penală cu închisoare ce nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul K. I., jr., nu a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., urmează ca instanța să dispună încetarea procesului penal, fără a mai analiza temeinicia acuzațiilor și vinovăția inculpatului față de acestea.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului K. I., jr., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi

- „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (13 acte materiale) şi art. 5 C.pen., deoarece a intervenit  prescripţia specială a răspunderii penale.

10. În final, cât privește pe inculpatul B. B. B., instanța constată că prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina acestuia faptul că, a falsificat, prin contrafacerea semnăturii solicitantului, în baza unei singure rezoluţii infracţionale, 5 cereri de activitate R.A.R., pentru autovehiculele descrise în considerente la pct. 7, 9, 11, 16 şi 34, faptă ce  întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (5 a.m.) şi cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a reținut și faptul că a utiliza la înmatricularea autovehiculului, prezentat în considerente la pct. 35, în baza unei singure rezoluţii infracţionale, certificate de distrugere falsificate, cunoscând ilicitul acestora, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 vC.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 vC.pen. (4 a.m.) şi art. 5 din noul C.pen.

În sarcina inculpatului B. B. B. s-a reținut și faptul că l-a instigat pe inculpatul K. I., jr., punându-i la dispoziţie înscrisurile necesare, să omologheze un autovehicul fictiv recarosat (marca Peugeot 205, pct. 35) şi să emită cartea de identitate auto necesară înmatriculării, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen. şi instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 289 vC.pen., cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

S-a mai reținut în sarcina inculpatului B. B. B. și faptul că l-a determinat pe lucrătorul din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna - inculpatul B. P., să înmatriculeze autovehiculul marca BMW 560L (pct.16), cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, nefiind prezentă la ghişeu persoana pe numele căreia se înmatricula autovehiculul, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 25 vC.pen., rap. la art. 246 vC.pen şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din noul C.pen.

Infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. B. B., fiind comise în concurs real, s-a reținut că sunt aplicabile și dispoziţiile art. 33 lit. a vC.pen. privind concursul real de infracţiuni, cu aplicarea art. 5 C.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Totodată, pentru considerentele arătate anterior privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din cauză, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanța să dispună schimbarea  încadrării juridice a faptei de „uz de fals”, în formă continuată, pentru care inculpatul B. B. B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen. 

De asemenea, văzând considerentele prezentate mai sus cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmează ca,  în baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanța să-l achite pe inculpatul B. B. B., pentru infracţiunea de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art.  246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Totodată, văzând că pedepsele prevăzute de legea penală pentru celelalte infracţiuni menționate mai sus, nu depășește 5 ani, instanța constată că, față de acestea a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, care împiedică exercitarea în continuare a acțiunii penale, după cum s-a arătat mai sus, și văzând că inculpatul B. B. B. nu a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., urmează ca instanța să dispună încetarea procesului penal, fără a mai analiza temeinicia acuzaților și vinovăția inculpatului față de acestea.

În consecință, urmează ca, în baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., instanța să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului B. B. B., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi

- instigare la „fals intelectual”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa reţine următoarele:

În cursul urmăririi penale, în numele Statului Român, Agenţia Naţională de  Administrare  Fiscală,  Direcţia  Generală a Finanţelor Publice Covasna,  prin adresa nr. 18197 din data de 12.10.2012, s-a constituit parte civila în procesul penal cu suma de 229.150, 34 lei, reprezentând atât taxa specială pentru autovehicule, cât şi taxa pe poluare, cu accesorii aferente calculate până la data de 10.10.2012. (f.438-442 vol.III d.u.p.). Prin aceeaşi adresă, partea civilă a învederat faptul că din prejudiciul total menţionat de 229.150,34 lei, suma de 167.455.27 lei, reprezintă taxă pe poluare, care au fost dovedite cu chitanţe false, însă, potrivit art. 5 din O.U.G. nr. 50/2008, beneficiarul acestor sume este Administraţia Fondului pentru Mediu, arătând totodată faptul că, în cazul în care această din urmă instituţie nu va fi introdusă în cauză ca parte civilă, A.N.A.F., îşi menţine constituirea de parte civilă pentru întreaga sumă.

În primul ciclu procesual, anterior restituirii dosarului la parchet în vederea refacerii actului de sesizare, în dosarul nr. 416/119/2013 (f.184-188 vol.I), Agenţia Naţională de  Administrare  Fiscală, Direcţia  Generală a Finanţelor Publice Covasna, prin adresa nr. 5229/8.04. 18197 din data de 12.10.2012, s-a constituit parte civila în procesul penal cu suma de 229.150, 34 lei, reprezentând atât taxa specială pentru autovehicule, cât şi taxa pe poluare, cu accesorii aferente calculate până la data de 10.10.201, prin aceeaşi adresă menţionând că suma de 167.455.27 lei, reprezintă taxă pe poluare, însă, potrivit art. 5 din O.U.G. nr. 50/2008, beneficiarul acestor sume este Administraţia Fondului pentru Mediu, arătând totodată faptul că, în cazul în care această din urmă instituţie nu va fi introdusă în cauză ca parte civilă, A.N.A.F., îşi menţine constituirea de parte civilă pentru întreaga sumă.

Aşa fiind, prin încheierea din data de 24.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 416/119/2013 (f.207-209 vol.I), în urma punerii în discuţia părţilor, instanţa a dispus  introducerea în cauză, în calitate de parte civilă, a Administraţiei Fondului pentru Mediu Bucureşti şi a dispus citarea acesteia cu menţiunea să precizeze dacă se constituie parte civilă în cauză, în caz afirmativ, cu ce sumă şi ce reprezintă.

Astfel, prin adresa nr. 1426/DJRU/10.06.2013 (f.29-31 vol.II dos.416/119/2013), Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului de Mediu Bucureşti, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 167.455,27 lei, din care 108.368 lei reprezentând debit taxă de poluare şi 59.087,27 lei accesorii aferente, calculate până la data de 10.10.2012.

După refacerea actului de sesizare şi sesizarea instanţei prin rechizitoriul nr. 711/P/2011 din 4.07.2014, ce face obiectul prezentului dosar, citaţi fiind în calitate de părţi civile, atât Statul Român, prin Agenţia Naţională de  Administrare  Fiscală, prin noua structură Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cât şi Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti, acestea şi-au menţinut constituirile de părţi civile, formulate în dosarul nr. 416/119/2013.

Astfel, prin adresa nr. 18439/6.11.2014 (f.126-132,133 vol.I d.f.) A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, şi-a menţinut constituirea de parte civilă pentru suma de 57.529,91 lei, din care suma de 33.874,40 lei reprezintă debit taxă specială pentru autoturisme (taxă de primă înmatriculare) şi suma de 23.655,51 lei accesorii aferente, calculate până la data de 10.10.2012, care să fie calculate până  la data plăţii integrale a debitului.

Partea civilă  a arătat că, suma cu care s-a constituit parte civilă se compune din:

- suma de 10.638,50 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0895971/16.04.2008, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 6.094,80 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de primă înmatriculare pentru autovehiculul VW Tranporter, cu nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 22 în rechizitoriu,  chitanţă ce a fost dovedită a fi falsă;

- suma de 2.757,73 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0998075/03.06.2008, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 1.566,67 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de primă înmatriculare pentru autovehiculul marca Mercedes Benz C200, cu nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 23 în rechizitoriu,  chitanţă ce a fost dovedită a fi falsă;

- suma de 4.374,73 lei, reprezentând accesoriile calculate, de la data de 20.05.2008, până la data de 16.05.2014, aferentă sumei de 5.441,16 lei din chitanţa cu seria  TS2B nr. 0897915/20.05.2008, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de primă înmatriculare pentru autovehiculul marca VW Sharan,  cu nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 24 în rechizitoriu,  chitanţă ce a fost dovedită a fi falsă, sumă care, la data de 16.05.2014 a fost achitată de  inculpatul A. D., conform chitanţei seria TS10 nr. 7011162/16.06.2014.

- suma de 11.792,63 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0932871/10.06.2008, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 6.691,14 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de primă înmatriculare pentru autovehiculul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare CV 33 …., descris la pct. 26 în rechizitoriu,  chitanţă ce a fost dovedită a fi falsă, şi

- suma de 8.685,54 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0932873/10.06.2008, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de  4.928,17 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de primă înmatriculare pentru autovehiculul marca VW Golf, cu nr. de înmatriculare CV 04 …, descris la pct. 30 în rechizitoriu,  chitanţă ce a fost dovedită a fi falsă.

Tot astfel, şi partea civilă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti, prin adresa nr. 4349/DJRU/17.11.2014 (f.196-198 vol.I d.f.) şi-a menţinut constituirea de parte civilă pentru suma de 167.455,27 lei, din care 108.368 lei reprezentând debit taxă de poluare şi 59.087,27 lei accesorii aferente, calculate până la data de 10.10.2012.

Această parte civilă a arătat că, suma cu care s-a constituit parte civilă reprezintă prejudiciul cauzat, prin folosirea unor chitanţe false pentru dovedirea achitării taxei pe poluare pentru autovehicule şi se compune din:

- suma de 7.664 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0914729/28.07.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de  4.300,51 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Jeep Wrangler, cu nr. de înmatriculare CV 04 ….., descris la pct. 29,29*0 în rechizitoriu;

- suma de 12.791 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0914799/31.07.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de  7.192,38 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca BMW X5, cu nr. de înmatriculare CV 04 ….., descris la pct. 31 în rechizitoriu;

- suma de 12.791 lei aferentă chitanţei cu seria TS4B nr. 0334523/11.12.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de  7.022,26 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Bentley Continental GTC, cu  nr. de înmatriculare CV 08 ….. descris la pct. 32 în rechizitoriu;

- suma de 13.871 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 0914993/04.08.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 7.794,11 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Asia Rocsta, cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 33 în rechizitoriu;

- suma de 4.775 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 1314523/18.09.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 2.66,59 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca BMW 530, cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 34 în rechizitoriu;

- suma de 10.164 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 1914523/16.10.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 5.636,95 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Volvo FH12,  cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 36 în rechizitoriu;

- suma de 1.449 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 1984523/17.10.2008,  dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 803,46 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Suzuki Jimni ,  cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 37 în rechizitoriu;

- suma de 820 lei, aferentă chitanţei cu seria TS4B nr.  0334523/11.12.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 450,18 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Iveco Stralis,  cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 38 în rechizitoriu;

- suma de 4.531 lei, aferentă chitanţei cu seria TS4B nr. 0334551/11.12.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 2.487,52 lei, chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca Ford Escort,  cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 39 în rechizitoriu;

- suma de 2.442 lei, aferentă chitanţei cu seria TS2B nr. 1214993/10.09.2008, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 1.363,12 lei,  chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca BMW 525,  cu  nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct. 41 în rechizitoriu;

- suma de 1.981 lei, ce nu a fost achitată pentru înmatricularea autoturismului marca Peugeot, cu nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct 35 în rechizitoriu;

- suma de 21.367 lei, aferentă chitanţei cu seria TS4B nr. 2084554/16.07.2009, dovedită a fi falsă, cu accesoriile aferente calculate până la data de 10.10.2012, în valoare de 11.653,56 lei,  chitanţă folosită pentru dovedirea achitării taxei de poluare pentru autovehiculul marca BMW X5, neînmatriculat, descris la pct. 42 în rechizitoriu, şi

- suma de 13.742 lei, aferentă deciziei de calcul nr. 120153/4.08/2008 pentru autoturismul  Bentley Continental GTC, cu  nr. de înmatriculare CV 08 ….. descris la pct. 32 în rechizitoriu.

De asemenea, instanța constată că, în cursul urmăririi penale s-au constituit părți civile și persoanele vătămate D. A. D., cu suma de 15.000 euro, faţă de inculpatul Sz. K. (f.514-515 vol.XII) și P. F.  cu suma de 23.000 lei (echivalentul a 6.500 eruro faţă de Sz. K. (f.665-666 vol.XII), reprezentând preţul plătit inculpatului pentru autovehiculele cumpărate de la acesta.

Însă, prin cererea depusă la dosar, persoana vătămată D. A. D. a arătat că nu mai are nici o pretenţie de la inculpatul Sz. K., întrucât a fost despăgubit de către R.A.R, (f.123 vol.I d.f.), poziţie susţinută în faţa instanţei cu ocazia audierii persoanei vătămate, care a arătat că a fost despăgubit de R.A.R. în urma unui proces şi nu mai are nici o pretenţie în cauză (f.180-181 vol.III d.f.).

În cursul judecăţii partea civilă P. F. , prin  nota depusă la dosar, dar şi în declaraţia dată în faţa instanţei, a arătat că îşi menţine constituirea de parte civilă faţă de inculpatul Sz. K., pentru suma de 23.000 lei (f.85 vol.II, 180-181 vol. IVd.f.).

În final, sub aspectul laturii civile, instanța constată în prezenta cauză penală, în primul ciclu procesual, s-a constituit parte civilă și S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, cu suma de 23.810, 35 euro, contravaloare autoturismul marca Volkswagen Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria saşiu WVWZZZ3CZ8P1….şi nr. de înmatriculare B-88-…. (f.115,116 vol.II dos.416/P/2013).

Apoi,  prin cererea formulată  la data de 28.08.2015 (f.162-163 vol.III d.f.) această parte civilă a solicitat ridicarea obligaţiei de păstrare a autoturismului impusă prin ordonanţa nr. 385/VIII/1/2011 din 12.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în dosarul nr. 6/P/2011, pentru a avea dreptul de a o vinde, deoarece cu trecerea timpului acesta se depreciază.

Prin încheierea din data de 14.09.2015 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1237/2914 (f.190-194 vol.III d.f.), instanţa a admis cererea părţii civile şi a revocat obligaţia de păstrare a autoturismului.

Ulterior, prin cererea depusă la dosar, partea civilă a solicitat ca instanţa să dispună restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, în sensul ca să dispună efectuarea  operaţiunii de pansonare a numărului de identificate în corect WVWZZZ3CZ8P11…, număr modificat neautorizat în WVWZZZ3CZ8P1…., potrivit Raportului  tehnic de verificare nr. CV 00197978 din 12.01.2009 al R.A.R. Covasna (f.35-39 vol.VII d.f.).

De asemenea, instanța constată că, la cererea reprezentantului Ministerului Public şi în urma punerii în discuţia părţilor, au fost introduşi în cauză, în calitate de părţile responsabile civilmente Instituţia Prefectului Judeţul Covasna, privind pe inculpaţii A. D., B. G., C. S. şi B. P., precum şi Registrul Auto Român – R.A. Bucureşti, cu privire la inculpatul K. I..jr., inculpaţii fiind, la data săvârşirii faptelor pentru care sunt trimişi în judecată, angajaţi ai celor două instituţii, dispunându-se citarea acestora (f.44-46,47 vol.II d.f.).

Apoi, la cererea apărătorilor inculpaţilor A. D., C. S. şi B. P., în urma punerii în discuţia părţilor, a fost introdusă în cauză, în calitate de parte  responsabilă civilmente şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, privind pe inculpaţii A. D., B. G., C. S. şi B. P. (f.206-209 vol.II d.f.).

Prin cererea depusă la dosar cu nr.403/9.03.2015 (f.190-193 vol.II d.f), M.A.I., Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, a invocat excepția lipsei calității procesuale de parte responsabilă civilmente a Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna în prezenta cauză și pe fond, a solicitat respingerea solicitării obligării a acestei instituții la reperarea în întregime sau în parte, singură sau în solidar cu inculpații, a prejudiciului cauzat prin infracțiunile deduse judecății.

În motivarea excepției lipsei calității procesuale de parte responsabilă civilmente, s-a arătat că, potrivit art. 2 și 11/5 al. 1 lit. a din O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ”coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte, respectiv de Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative”, și că Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ... a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, precum și de desfășurarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere”, apreciindu-se  față de aceste prevederi legale că Instituția Prefectului Județului Covasna nu întrunește condițiile pentru a avea calitatea de comitent în ceea ce îi privește pe inculpații A. D., C. S., B. P. și B. G..

Pe fondul laturii civile a cauzei, s-a arătat, în esență, faptul că Instituția Prefectului Județului Covasna este finanțată tot din fonduri publice ale Statului Român, astfel că în situația în care ar fi obligat, singur sau în solidar, la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni Statului Român, s-ar ajunge la situația injustă în care tot Statul Român ar răspunde financiar pentru paguba cauzată de către inculpați și chiar dacă Instituția Prefectului Județului Covasna ar introduce o acțiune în regres împotriva inculpaților, Statul Român și-ar recupera paguba suferită cu o întârziere inutilă, motive pentru care s-a solicitat ca, în situația în care instanța de judecată va reține în sarcina inculpaților producerea unui prejudiciu, să-i oblige pe aceștia, singuri, la repararea acestuia în temeiul răspunderii civile pentru fapta proprie.

Tot astfel, şi M.A.I. - Direcţia Regim permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, prin adresa nr. 721252/21.04.2015 (f.69-71 vol.III d.f.), a transmis la dosar ”concluzii scrise”, prin care  a solicitat instanței respingerea față de această instituție a acțiunii civile, ca nefondată, invocând în drept, dispozițiile O.G. nr. 83/2001, art. 1373 N.C.pr.civ., art. 25 C.pen și art. 397 C.pr.pen.

În motivare, s-a arătat, în esență, faptul că inculpații A. D., C. S., B. P. și B. G., în perioada de referință, erau funcționari publici cu statut special, respectiv polițiști la Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Covasna organizat în cadrul Instituției Prefectului Județul Covasna, aflându-se în raporturi de serviciu cu această instituție și aveau atribuții cu privire la primirea și verificarea documentelor în vederea înmatriculării definitive, temporare sau provizorii și a radierii din circulație a vehiculelor stabilite în fișa postului întocmită de către prefect.

Ori, în conformitate cu prevederile art. 11/4 din O.G. nr. 83/2001, Direcţia Regim permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor exercită competențele ce-i revin pe linie de organizare și coordonare metodologică a activității  de evidență și eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare, competență față de care nu se poate reține nici un raport juridic de prepușenie între direcție și inculpați, neexistând între părți  raporturi de subordonare, care ar putea atrage răspunderea civilă delictuală a direcției, în calitate de comitent, pentru prejudiciile produse terților de către inculpați, în calitate de prepuși.

Astfel, se arată că, inculpații au fost numiți și au exercitați funcțiile prin ordin de prefect, în baza fișelor de post întocmite de către structura de specialitate din cadrul Instituției Prefectului Județul Covasna, exercitându-și deci atribuțiile sub autoritatea Prefectului Județului Covasna, cu care s-au aflat în raporturi de serviciu, de subordonare.

Cât privește excepția lipsei calităţii de parte responsabilă civilmente invocate în cauză, instanța văzând de cele de mai sus, raportat la faptul că, în cauză s-au constituit părți civile doar persoanele vătămate care au suferit prejudicii în urma săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune,  respectiv cumpărătorii de bună-credință, care au fost induse în eroare cu privire la situația juridică a autovehiculelor cumpărate, și Statul Român, prin A.N.A.F. Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, pentru prejudiciul cauzat prin plata cu chitanțe false a taxei de primă înmatriculare autovehicule, precum și Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului de Mediu, pentru prejudiciul cauzat prin plata cu chitanțe false a taxei pe poluare pentru autovehicule, infracțiuni pentru care au fost trimiși în judecată doar inculpații Sz. K. şi B. P. A. nu și lucrătorii S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna, instanța constată că, față de inculpații inculpații A. D., C. S., B. P. și B. G. nu au fost formulate pretenții civile.

Așa fiind, văzând dispozițiile art. 19 al. 1 și 2 C.pr.pen., potrivit cărora ”acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale” și că ”acțiunea civilă se exercită de persoanele vătămate care se constituie parte civilă împotriva inculpatului și după caz, a părții responsabile civilmente”, instanța constată că, în cauză neexistând o constituire de parte civilă față de inculpații A. D., C. S., B. P. și B. G., nu putem vorbi nici de persoane care să fie chemate să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin faptele inculpaților menționați mai sus, deci de persoane responsabile civilmente, fapt ce face de prisos analiza naturii raporturilor juridice dintre inculpații A. D., C. S., Bl P. și B. G., pe de o parte, și M.A.I., Instituţia Prefectului Judeţul Covasna, respectiv a M.A.I. - Direcţia Regim permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, pe de altă parte. 

În consecință, urmează ca instanța să admită excepţia lipsei calităţii de parte responsabilă civilmente a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conduce şi Înmatricularea a vehiculelor Bucureşti şi a Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna, invocate  de aceștia în cauză.

Situația este aceeași și în cazul Registrului Auto Român - R.A. Bucureşti, introdus în cauză la solicitarea Ministerului Public, în calitate de părţile responsabile civilmente, cu privire la inculpatul K. I..jr.,  chiar dacă această instituție nu a invocat excepția lipsei calității de parte responsabilă civilmente în prezentul proces penal.

Reținându-se vinovăția inculpatului Sz. K., pentru săvârșirea infracțiunii de  complicitate la înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., percum și a inculpatului B. P. A., pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1 și 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (16 acte materiale) și art. 5 C.pen., urmează ca, în baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998 şi 1003 V.C.civ., instanța să admită acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna și în consecință, să-i oblige pe inculpați la plata despăgibirilor civile către aceasta, singur, sau în solidar, în funcție de participația acestora la comiterea infracțiunilor prin care s-au produs prejudiciile, după cum urmează:

- va obliga pe inculpaţii B. P.-A. şi Sz. K., în solidar, să plătească părţii civile suma de 2.757,73 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, începând cu data obligației de plată și până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de primă înmatriculare, pentru autovehiculul marca Mercedes Benz C200, descris la pct. 23;

- va obliga pe inculpatul B. P.-A. să plătească părţii civile suma de 31.116,67 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, începând cu data obligației de plată și până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de primă înmatriculare, pentru autovehiculele marca VW Transporter, Audi A4 și VW Golf, descrise la pct. 22, 26 și 30.

Având în vedere că, la data de 16.06.2014, inculpatul A. D. a achitat taxa de primă înmatriculare, în sumă de 5.441 lei, pentru autoturismul marca  VW Sharan, cu nr. de înmatriculare CV-04-….., descris la pct. 24, conform chitanţei seria TS10 nr. 7011162 din 16.06.2014 (f. 133 vol.I d.f.), urmează ca instanța să constate că prejudiciul, în sumă de 5.441 lei, cauzat părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, reprezentând taxă de primă înmatriculare pentru autoturismul  marca  VW Sharan, seria saşiu WVWZZZ7MZ4V…., cu nr. de înmatriculare  CV-04-…, a fost achitat integral de către inculpatul A. D..

Pentru motivele arătate anterior, în baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998 şi 1003 V.C.civ., instanța va admite și acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului de Mediu și urmează să-i oblige pe inculpați la plata despăgubirilor civile către aceasta, singur, sau în solidar, în funcție de participația acestora la comiterea infracțiunilor prin care s-au produs prejudiciile, după cum urmează:

- va obliga pe inculpaţii B. P.-A. şi Sz. K., în solidar, să plătească părţii civile suma de 86.556 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, începând cu data obligației de plată și până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de poluare pentru autovehiculele marca Jeep Wrangler, BMW X5, Bentley Continental GTC, BMW 530, Volvo FH12, Iveco Stralis, MBW 525 și BMW X5, descrise la pct. 29, 31, 32, 34, 36, 38, 41 și 42;

- va obliga pe inculpatul B. P.-A. să plătească părţii civile suma de 19.856 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, începând cu data obligației de plată și până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de poluare pentru autovehiculele marca Asia Rocsta, Suzuki Jimni și Ford Escort, descrise pa pct. 33, 37 și 39.

Cât privește pretențiile civile, în sumă de 1.981 lei, reprezentând taxă de poluare, ce nu a fost achitată pentru înmatricularea autoturismului marca Peugeot, cu nr. de înmatriculare CV 04 …., descris la pct 35 în rechizitoriu, instanța constată că, dosarul de înmatriculare al acestui autovehicul nu a putut fi identificat în arhiva S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna și cu privire la acesta nici un inculpat nu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunii de înșelăciune.

În consecință, neexistând un proces penal sub acest aspect, nu poate fi exercitată nici acțiunea civilă, motive pentru care, urmează ca instanța să respingă restul pretenţiilor civile, în sumă de 1.981 lei, formulate de partea civilă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului de Mediu. 

Totodată, instanța va constata că persoanele vătămate G. S. J., Cs. Cs., L. G. I., B. D., G.I., K. Z. A., B. E., B. A., G. L., U. I., J. G., P.  A., B. B. G., O. L. M., D. A. D., D. T. şi Sz. N. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Referitor la pretenţiile formulate de partea civilă P. F., instanţa constată că, aceasta s-a constituit parte civilă în cauza cu suma de 23.000 lei (echivalentul a 6.500 eruro) faţă de Sz. K. (f.665-666 vol.XII), achitată ca preţ pentru autovehicul marca Fial Albea, descris la pct. 13 din considerente, considerându-se înşelat, însă instanţa constată că pretenţiile acestuia, în cauză, nu pot fi admise, având în vedere că, în cauză nici un inculpat, deci nici inculpatul Sz. K. nu a fost trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în dauna acestei persoane vătămate. Astfel, procurorul de caz a apreciat că persoana vătămată şi-a asumat un risc, atunci când nu a fost suficient de diligent să afle realitatea situaţiei juridice a autovehiculului, în contextul în care a cunoscut că vânzătorul din acte, nu era inculpatul Sz. K., şi totuşi acesta a semnat contractul de vânzare-cumpărare în locul proprietarului-vânzător şi avea cartea de identitate a vânzătorului L. G. I., în original, iar persoana vătămată l-a însoţit pe acesta şi la organele fiscale, unde a observat ca nu se uzează căile normale, ci s-a dat o sumă de bani pentru anumite facilitări. În consecinţă, nu s-a putut proba  şi reţine infracţiunea de înşelăciune din parte inculpatului Sz. K. şi în consecinţă nici nu a fost trimis în judecată pentru această faptă, astfel că partea civilă are calea unei eventuale acţiuni civile. 

În consecinţă, neexistând un proces penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, în dauna persoanei vătămate P. F., nu poate fi exercitată nici acțiunea civilă, motiv pentru care, urmează ca instanța să respingă pretenţiilor civile formulate de partea civilă P. F., împotriva inculpatului Sz. K..

Cu privire la constituirea de parte civilă a S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul în Bucureşti Calea Floreasca, nr. 246 D, et. 6, zona A, sector 1, instanţa constată că autoturismul marca Volkswagen Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria saşiu WVWZZZ3CZ8P….7 şi nr. de înmatriculare B-88-…., descrisă la pct. 40 din considerente, a fost restituită acesteia prin ordonanţa nr. 385/VIII/1/2011 din 12.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (f.36-37 vol.VII d.f.). De asemenea, se constată că, autoturismul în cauză, a făcut obiectul dosarului nr. 388/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud, în care numitul C. C. este cercetat pentru mai multe infracţiuni, printre care şi pentru înşelăciune în dauna S.C. R… Gold S.R.L. Bistriţa, fostul utilizator al autoturismului, iar în cauză nici unul dintre inculpaţi nu este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în dauna persoanei vătămate - parte civilă S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A.

Aşa fiind, urmează ca instanţa să respingă acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., ca neîntemeiată, autoturismul marca Volkswagen Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria saşiu WVWZZZ3CZ8P…. şi nr. de înmatriculare B-88-…., fiind restituită acesteia prin ordonanţa nr. 385/VIII/1/2011 din 12.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Totodată, urmează ca, în baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 25 al. 3 C.pr.pen. şi art. 256 C.pr.pen., instanţa să dispună restabilirea situaţiei anterioare privind autoturismul marca Volkswagen Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria saşiu WVWZZZ3CZ8P1…. şi nr. de înmatriculare B-88-…, respectiv efectuarea  operaţiunii de pansonare a numărului de identificate în corect WVWZZZ3CZ8…., număr modificat neautorizat în WVWZZZ3CZ8P…., potrivit Raportului  tehnic de verificare nr. CV 00197978 din 12.01.2009 al R.A.R. Covasna.

Cât privește motocicleta marca KAWASAKI NINJA ZX, cu nr. identificare JKAZXT00DA…., în prezent înmatriculat sub nr.  OT-17-… (descrisă la pct. 1 din considerente), instanța constată că, prin SIRENE, s-a comunicat faptul că proprietarul maghiar, respectiv societatea M….. din Budapesta, urmează să trimită un mandatar pentru preluarea motocicletei, însă până la data trimiterii în judecată, dar nici în cursul judecății, acest fapt nu s-a realizat, contrar revenirilor cu adrese prin SIRENE și prin contactarea societăţii M….. telefonic ori pe e-mail și nici nu a comunicat renunţarea la solicitarea motocicletei (f.149-154, 211 vol.IV-I maşini d.u.p.).

La dosar există şi cererea cumpărătorului de bună-credinţă Ş. J. E. A.a, în sensul restituirii motocicletei, cerere ce nu a fost soluţionată în cursul urmăririi penale datorită situaţiei prezentate (f.188,189,203 vol.IV-I maşini d.u.p.).

 Conform legii, dobânditorul de bună-credinţă poate formula pretenţii de natură civilă şi solicita recuperarea prejudiciului de la persoana care i-a vândut autovehiculul furat, însă prioritate la restituirea autovehiculului are proprietarul de drept din Ungaria.

Legea protejează cumpărătorul care depune toate diligenţele pentru a cunoaşte situaţia juridică a bunului cumpărat, diligenţe care se realizează prin verificarea în R.A.R şi reînmatriculare, cumpărătorul fiind socotit astfel de bună-credinţă, cum este și cazul numitei Ş. J. E. A. (f.169-179 vol.IV-I maşini d.u.p.).  Acesta a solicitat lăsarea în custodie cu drept de folosinţă a autovehiculului, cu obligaţia de a nu-l vinde şi nici modifica până la momentul finalizării cercetărilor, însă cererea ei a venit  în concurs cu cererea de restituire a autovehiculului de către proprietarul de drept și în consecință cererea de lăsare în custodie nu a fost admisă (f.203 vol.IV-I maşini d.u.p.).

De altfel, în cursul urmăririi penale s-a reținut și faptul că, şi în situaţia în care proprietarul de drept nu şi-ar cere autovehiculul, se pune problema riscului de dispariţie a autovehiculului în cazul unui eventual accident, caz în care răspunderea aparţine celui ce a acceptat custodia, respectiv procurorului. Din aceste considerente, motocicleta a fost indisponibilizată la sediul organelor judiciare și urma a fi predat direct proprietarului de drept.

Văzând, însă că de la data notificării, în ciuda insistențelor organelor de urmărire penală,  societatea M….. din Budapesta nu a făcut nici un demers în vederea preluării motocicletei, care nu poate rămâne la nesfârșit în custodia organelor judiciare, în consecință urmează ca instanţa de judecată să dispună restituirea ei cumpărătorului de bună-credinţă.

Așa fiind, în baza art. 404 al. 4 lit.  f C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 al. 3 C.pr.pen., rap. la art. 255 C.pr.pen., instanța va dispune restituirea către cumpărătorul de bună-credinţă - numita Ş. J. E. A., domiciliată în ……., ………jud. Olt, după rămânerea definitivă a hotărârii, a motocicletei marca KAWASAKI NINJA ZX, cu nr. identificare JKAZXT00DA0….., în prezent înmatriculat sub nr.  OT-17-…., aflată în custodia I.P.J. Olt. – Serviciul Investigaţii Criminale în baza dovezii nr. 6/P/2010 din 13.05.2011 (f.190 vol.IV-I maşini d.u.p.).

Situaţia este aceeaşi în cazul autoturismului marca Ford Fiesta JH1, cu nr. identificare WF0HXXWPJH7U….., descris la pct.6 din considerente, în prezent înmatriculat sub nr.  BC – 06 – …. pe numele cumpărătorului de bună-credinţă C. G., din mun. Bacău, jud. Bacău.

Deşi, iniţial proprietarul maghiar S.C. M…. Budapesta a comunicat pretenţii de restituire a autovehiculului, ulterior nu a mai urmat demersuri în acest scop, în consecinţă, pentru aceleaşi considerente, instanţa va dispune restituirea autoturismului către cumpărătorul de bună-credinţă C. G. (f.610-615, 616, 617,618,625 vol.IV-I maşini d.u.p.).

Aşa fiind, urmează ca, în baza art. 404 al. 4 lit.  f C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 al. 3 C.pr.pen., rap. la art. 255 C.pr.pen., instanţa să dispună  restituirea către cumpărătorul de bună-credinţă – numitul C. G., domiciliat în mun. ……….., jud. Bacău,  după rămânerea definitivă a hotărârii, a autoturismului marca Ford Fiesta JH1, cu nr. identificare WF0HXXWPJH7U……, în prezent înmatriculat sub nr.  BC – 06 – …., aflat în custodia I.P.J. Bacău – Serviciul Investigaţii Criminale în baza procesului-verbal din data de 14 aprilie 2011 (f.601 vol.IV-I maşini d.u.p.).

Având în vedere că inculpatul B. R. a primit şi folosit motocicletei marca KAWASAKI ZX NINJA, cu nr. de identificare JKAZX900CCA0…., înmatriculat sub nr. CV-55-…., în baza unor acte de provenienţă falsificate, cunoscând că provenienţa acesteia este ilicită, faptă pentru care urmează a fi condamnat, în baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 118 al. 1 lit. e C.pen. din 1969, instanţa va dispune confiscarea specială de la inculpatul B. R. a acestei motociclete aflată în custodia I.P.J. Covasna Serviciul Investigaţii Criminale.

Totodată, în baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 257 al. 2 şi art. 256 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 6/1 al. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., instanţa va dispune confiscarea specială de la inculpatul B. P.-A. a sumei de 7.010 lei primită pentru trafic de influenţă, din care, suma de 1.200 lei de la inculpatul B. R., pentru înmatricularea autovehiculului „Asia Rocsta” pct. 33 şi suma de 5.810 lei de la inculpatul Sz. K. 5.810 lei, pentru înmatricularea următoarelor autovehicule:

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Suzuki Sx4, descris la pct. 7;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Mercedes Benz E 200, descris la pct. 8;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Audi S6, descris la pct. 9;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Ford Focus DA 3, descris la pct. 12;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Fiat Albea,  descris la pct. 13;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca BMW 520 I, descris la pct. 17;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Audi S8 Quattro, descris la pct. 18;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Audi 8E, descris la pct. 21;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Mercedes Benz C200, descris la pct. 23;

- 300 lei, pentru motocicleta marca Honda, descrisă la pct. 25;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Skoda Fabia, descris la pct. 27;

- 710 lei, pentru autovehiculul marca Jeep Wrangler, descris la pct. 29;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca BMW X5, descris la pct. 31;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Bentley Continental GTC, descris la pct. 32;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca BMW 530, descris la pct. 34;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Volvo FH 12, descris la pct. 36;

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Suzuki Jumni, descris la pct. 37 şi

- 300 lei, pentru autovehiculul marca Iveco Starlis, descris la pct. 38;

De asemenea, se constată că, în cursul judecăţii, prin încheierea din data de 11 februarie 2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1237/119/2014, definitivă, s-a ridicat sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 6/P/2011 din 21 martie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, asupra autovehiculului marca VW Sharan, nr. de identificare WVWZZZ7MZ4V0….. şi cu nr. de înmatriculare CV 04 …. (pct.24) înmatriculat pe numele numitului J. G., CNP ……., aparţinând în fapt inculpatului A. D., indisponibilizat şi sigilat cu sigiliu MI nr.1887,  potrivit procesului-verbal din 18.03.2011 al I.P.J. Covasna, aflat în custodia I.P.J. Covasna şi s-a dispus restituirea acestuia deţinătorului în fapt A. D., CNP ….., împreună cu certificatul de înmatriculare seria C00090…. şi cheia telecomandă tip briceag, ridicate în baza dovezii din 18.03.2011 a Serviciului de Investigaţii Criminale al I.P.J. Covasna, cu obligaţia inculpatului de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei. Prin aceeaşi încheiere, s-a ridicat şi sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 6/P/2011 din 29 aprilie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, asupra autovehiculului marca Suzuki Jimni Cabrio, nr. de identificare VSEFJB33C00…., an de fabricaţie 2004, serie carte de identitate G 593…, certificat autenticitate seria A nr. 2020…, culoare negru, înmatriculat la data de 28.10.2008  sub nr. CV 04 … (pct.37), pe numele inculpatului T. B., indisponibilizat şi sigilat cu sigiliu MI nr. 1913, potrivit procesului-verbal din 28.04.2011 al I.P.J. Covasna şi s-a dispus restituirea acestuia proprietarului T. B., CNP …., împreună cu certificatul de înmatriculare seria C000952…. şi cheia autoturismului, ridicate în baza dovezii din 28.04.2011 a I.P.J. Covasna, cu obligaţia inculpatului de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei (f.165-168 vol.V d.f.).

Pentru a dispune astfel, instanţa a constatat că cele două autoturisme au fost sechestrate pentru garantarea achitării taxelor de primă înmatriculare, sume cu care părţile civile s-au constituit părţi civile în cauză, prejudiciile fiind produse prin faptele de înşelăciune, infracţiuni pentru care doar inculpaţii Sz. K. şi B. P. A. au fost trimişi în judecată, nu şi inculpaţii A. D. şi T. B., precum şi faptul că alte persoane vătămate nu s-au constituit părţi civile faţă de aceşti din urmă inculpaţi şi nici prin rechizitoriu nu s-a propus confiscarea specială a celor două autoturisme, faţă de care a apreciat că menţinerea în continuare a măsurii sechestrului asigurător asupra celor două autoturisme nu se mai justifică şi în consecinţă a dispus ridicarea sechestrului asigurător şi restituirea autoturismelor menţionate, cu obligaţia inculpaţilor de a le păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei.

În consecință, urmează ca instanța să constate prin prezenta sentință că măsura sechestrului asigurător dispusă asupra celor două autovehicule a fost ridicată și că acestea au fost restituite proprietarilor/deținătorilor de drept.

Totodată, instanţa constată că, prin ordonanţa nr. 711/P/2011 din 23.02.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, s-a dispus măsura sechestrul asigurător asupra autoturismului marca ASIA ROCSTA, serie şasiu KN1DDB2A0RB000563, cu nr de înmatriculare CV-04-…., pct. 33, deţinut de inculpatul B. R., măsură aplicată prin procesul-verbal din 18.03.2011 al I.P.J. Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale, în urma căreia autoturismul a fost dat în custodia I.P.J. Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale, în baza dovezii din data de 18.03.2011 (f.236 vol.VIII-V maşini d.u.p.).

Având în vedere că inculpatul urmează a fi condamnat şi obligat la plata cheltuielilor judiciare, pentru garantarea executării acestor cheltuieli, în baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., instanţa va menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 711/P/2011 din 23.02.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, asupra autoturismului marca ASIA ROCSTA, serie şasiu KN1DDB2A0RB0…., cu nr de înmatriculare CV-04-…., deţinut de inculpatul B. R., aflat în custodia I.P.J. Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale, în baza dovezii din data de 18.03.2011.

 De asemenea, văzând soluţiile de achitare, respectiv de încetare a procesului penal ce se vor dispune faţă de inculpaţii A. D. şi B. G., în baza art. 404 al. 4 lit.  f C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 al. 3 C.pr.pen., rap. la art. 255 C.pr.pen., instanţa va dispune restituirea către inculpatul A. D., a sumelor de 343 lei şi 2110 euro, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare şi consemnate, la dispoziţia instanţei, la CEC Bank, potrivit recipiselor nr. 290212/1 din 23.03.2012 şi nr. 290215/1 din 23.03.2012, respectiv a chitanţelor  nr. 1628281/1 din 23.03.2012 şi nr. 1628303/1 din 23.03.2012 şi două bancnote de câte un dolar, aflate într-un plic sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. 2743, în Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrată la poziţia 54/2015, iar către inculpatul B. G., a sumei de 100 lei, ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare şi consemnată, la dispoziţia instanţei, la CEC Bank, potrivit recipisei nr. 290208/1/23.03.2012 şi a chitanţei nr. 1628262/1/23.03.2012, având în vedere că sumele ridicate în cazul primului inculpat exced cu mult cuantumul cheltuielilor judiciare la care urmează fi obligat şi în cazul secundului, suma este infimă faţă de cuantumul cheltuielilor la care va fi obligat şi nu există interes, din punct de vedere material, în executarea ei.

Totodată, reţinându-se vinovăţia inculpaţilor B. P. A. şi Sz. K. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, respectiv complicitate la înşelăciune prin folosirea chitanţelor false pentru justificarea plăţii taxei de înmatriculare şi a taxei pe poluare, precum şi faptul că în cauză s-a dovedit că o parte din actele necesare înmatriculării au fost falsificate, în consecinţă şi documentele emise pe baza acestora sunt false, în baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 25 al. 3 C.pr.pen., instanţa va dispune anularea înscrisurilor falsificate, aflate în dosarul de urmărire penală 711/P/2011, după cum urmează:

I. Chitanţele originale privind plata taxelor de  înmatriculare/poluare, false:

1. TS2B nr. 0895971/16.04.2008, în valoare de 10638,50 lei;

2. TS2B nr. 0998075/03.06.2008, în valoare de 2757,73 lei;

3. TS2B nr. 0897915/20.05.2008, în valoare de 5441,16 lei;

4. TS2B nr. 0932871/10.06.2008, în valoare de 11792,63 lei;

5. TS2B nr. 0914729/28.07.2008, în valoare de 7644 lei;

6. TS2B nr. 0932873/10.06.2008, în valoare de 8685,54 lei; 

7. TS2B nr. 0914799/31.07.2008, în valoare de 12791 lei;

8. copia chitanţei TS4B nr. 0334523/11.12.2008, în valoare de 12791 lei, nefiind găsit dosarul de înmatriculare, nu există chitanţa în original;

9. TS2B nr. 0914993/04.08.2008, în valoare 13871 lei;

10. TS2B nr. 1314523/18.09.2008, în valoare de 4775 lei;

11. TS2B nr. 1914523/16.10.2008, în valoare de 10164 lei;

12. TS2B nr. 1984523/17.10.2008, în valoare de 1449 lei;

13. TS4B nr.  0334523/11.12.2008, în valoare de 820 lei; 

14. TS4B nr. 0334551/11.12.2008, în valoare de 4531 lei; 

15. TS2B nr. 1214993/10.09.2008, în valoare de 2442 lei;

Totodată, văzând că

II. Fişele de înmatriculare auto:

1. marca Skoda Fabia, cu nr. de identificare TNBJY16Y174….. şi nr. de înmatriculare CV- 04 – …., deţinător G. S. J.;

2. marca BMW X3, cu nr. de identificare WBAPA710XOWB…. şi nr de înmatriculare CV – 04 – …., deţinător G. S. J.;

3. marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDB2112421A8… şi nr. de înmatriculare CV – 04 –…., deţinător L. G. I.;

4. motocicletă marca KAWASAKI ZX NINJA, cu nr. de identificare JKAZX900CCA0….., nr. de înmatriculare  CV -55- …., deţinător B. R.;

5. marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDC1641221A…., nr. de înmatriculare  CV – 04 – …., deţinător S.C. G…… S.R.L.;

6. motocicletă Honda nr. de identificare JH2RC46C34M……, cu nr. de înmatriculare  CV – 04 – …., deţinător B. A.;

7. marca BMW X53, nr. de identificare WBAFB71090LX…., nr. de înmatriculare CV – 04 – …., deţinător J. G.;

8. autoutilitara IVECO, nr. de identificare WJMM1VTH4043…., nr. de înmatriculare CV – 04 – …., deţinător S.C. G…… S.R.L.;

9. marca ASIA ROCSTA, serie şasiu KN1DD2A0RB…., cu nr de înmatriculare CV-04-….,  deţinut de B. B. G.;

10. autocamion Volvo, nr. de identificare YV2AS02A37B4….., nr. de înmatriculare CV – 04 – ….., deţinător B. A.;

III. Declaraţii fiscale/decizii de impunere:

1. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 4782/21.11.2007, pentru autoturismul marca Skoda Fabia, depusă de G. S. J.;

2. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 4985/4.12.2007, pentru autoturismul marca Ford Focus, depusă de Cs. Cs.;

3. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 5081/10.12.2007, pentru autoturismul Mercedes Sprinter, depusă de G. S.;

4. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 5238/17.12.2007, pentru autoturismul BMW X3 25I, depusă de G. S.;

5. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 148/16.01.2008, pentru autoturismul Ford Fiesta, depusă de Cs. Cs.;

6. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 16952/23.01.2008, pentru autoturismul Suzuki SX4, depusă de L. G. I.;

7. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 16951/23.01.2008, pentru autoturismul Mercedes Benz E 200, depusă de L. G. I.;

8. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 4682/15.02.2008, pentru autoturismul AUDI, depusă de L. G. I.;

9. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 5673/21.02.2008, pentru autoturismul Ford Focus, depusă de L. G. I.;

10. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 5679/21.02.2008, pentru autoturismul Fiat Albea , depusă de L. G. I.;

11. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 4563/8.02.2008, pentru autoturismul BMW, depusă de  B. D.;

12. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 13513/16.04.2008, pentru autoturismul Audi A4, depusă de  K. Z. A.;

13. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 20846,  pentru autoturismul Mercedes C200, depusă de  B. E.;

14. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 24939/4.07.2008, pentru autoturismul Skoda Fabia, depusă de G. L.; 

15. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 26295/14.07.2008, pentru autoturismul Opel Zafira, depusă de U. I.;

16. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 28845/4.08.2008, pentru autoturismul BMW X5, depusă de J. G.;

17. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 29781/10.08.2008, pentru autoturismul Bently GTC,  depusă de P. A.;

18. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 39029/15.10.2008, pentru autoturismul BMW 530 D, depusă de O. L. M.;

19. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 47745/12.12.2008, pentru autoturismul Volvo FH12 440, depusă de B. A.;

20. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. G. sub nr. 33602/10.09.2008, pentru autoturismul BMW, depusă de K. Z. A.;

IV. Cărţile de identitate a autovehiculelor:

1. nr. G0742.., pentru Autoutilitara N1 marca Mercedes Benz;

2. nr.G1132.., pentru autoturismul M1 marca Suzuki;

3. nr. G1133.., pentru autoturismul M1 marca Mercedes Benz;

4. nr. G1890.., pentru autoturismul marca Skoda Octavia 1.4;

5. nr. G1504.., pentru motocicleta marca Kawasaki ZX 9 R Ninja;

6. nr. G1890.., pentru autoturismul M1 Fiat Albea;

7. nr. G1894.., pentru autoturismul M1 Mercedes – Benz;

8. nr. G1897.., pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

9. nr. E7478.., pentru autoturismul Audi S8 QUATTRO;

10. nr. G2749.., pentru motocicleta L3 e Honda;

11. nr. G3961.., pentru autoturismul M1 Opel Zafira;

12. nr. G3969.., pentru autoturismul M1 G BMW Beark;

13. nr. G3966.., pentru autoturismul Asia Rocsta 1.8;

14. nr. G8701.., pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

15. nr. G9171.., pentru autoturismul M1 Peugeot AB Berlina;

16. nr. G5931.., pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

17. nr. H1631…, pentru autoturismul M1 G BMW Break.

V. Certificatele de înmatriculare:

1. nr. 0080774.., pentru Autoutilitara N1 marca Mercedes Benz;

2. nr. 0091607.., pentru Autoutilitara N1 marca Mercedes Benz;

3. nr. 0079369…, pentru autoturismul M1 marca Mercedes Benz;

4. nr. 007938.., pentru autoturismul marca Skoda Octavia 1.4;

5. nr. 007937….,  pentru motocicleta marca Kawasaki ZX 9 R Ninja;

6. nr. 008185.., pentru autoturismul M1 Fiat Albea;

7. nr. 009861…, pentru autoturismul M1 Mercedes – Benz;

8. nr. 008355…., pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

9. nr. 010522…, pentru autoturismul Audi S8 QUATTRO;

10. nr.008357…., pentru motocicleta L3 e Honda;

11. nr. 008583…, pentru autoturismul M1 Opel Zafira;

12. nr. 009651…, pentru autoturismul M1 G BMW Beark;

13. nr. 008539…., pentru autoturismul Asia Rocsta 1.8;

14. nr. 009444…, pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

15. nr. 008540…, pentru autoturismul M1 Peugeot AB Berlina;

16. nr.0119476…, pentru autoturismul M1 BMW 560L NC51;

VI. Certificatele de distrugere:

1. nr. 39, pentru autoutilitara VW Transporter, nr. de înmatriculare CV – 02 – ….;

2. nr. 629, pentru autoturismul VW Passat, nr. înmatriculare CV - 50 –…;

3. nr. 312, pentru autoutilitara VW 251, nr. de înmatriculare BV - 01 – …; 

4.  nr. 134, pentru autoturismul Peugeot 205, nr. de înmatriculare B – 97 – …;

VII. Contractele de vânzare-cumpărare ale autovehiculelor vizate:

1. contractul din data de 12.09.2007, încheiat între vânzător T. L. şi cumpărător Sz. K., privind motocicleta KAWASAKI ZX 10.R Ninja;

2. contractul din data de 2.08.2009, încheiat între vânzător L. G. I. şi cumpărător B. J., privind autoturismul Mercedes Benz, 3 exp.;

3. contractul din data de 6.03.2008, încheiat între vânzător L. G. I. şi cumpărător P. F., privind autoturismul Fiat Albea; 

4. contractul din data de 25.02.2008, încheiat între vânzător B. A. şi cumpărător S.C. G….. S.R.L., privind autoturismul Mercedes ML320; 

5. contractul din data de 29.03.2008, încheiat între vânzător B. D. şi cumpărător B. R.,  privind autoturismul BMW 525;

6. contractul din data de 26.03.2008, încheiat între vânzător M. A. şi cumpărător G. I.,  privind autoturismul Skoda Fabia;

7. contractul din data de 7.03.2008, încheiat între vânzător B. A. şi cumpărător Sz. K., privind autoturismul Mercedes Benz;

8. contractul din data de 25.01.2008, încheiat între vânzător …. Build KFT Budapesta  şi cumpărător B. D., privind autoturismul BMW 525D;

9. contractul din data de 4.03.2008, încheiat între vânzător Sz. B. şi cumpărător B. R., privind autoturismul BMW 525I;

10. contractul din data de 31.03.2008, încheiat între vânzător K. Zs. şi cumpărător K. Z. A., privind autoturismul Audi A4;

11. contractul din data de 11.08.2008, încheiat între vânzător U. I. şi cumpărător P. D., privind autoturismul Opel Zafira;

12. contractul din data de 29.08.2008, încheiat între vânzător U. I. şi cumpărător C. S. I., privind autoturismul Opel Zafira;

13. contractul din data de 29.07.2008, încheiat între vânzător Zs. A. T. şi cumpărător B. A., privind autoturismul Jeep Wrangler;

14. contractul din data de 27.06.2008, încheiat între vânzător Sz. F. şi cumpărător U. I., privind autoturismul Opel Zafira;

15. contractul din data de 26.08.2008, încheiat între vânzător B. B. B. şi cumpărător B. Bedo G., privind autoturismul Asia Rocsta;

16. contractul din data de 3.10.2008, încheiat între vânzător H. A. A.  şi cumpărător B. G., privind autoturismul Peugeot 741 A;

17. contractul din data de 1.09.2008, încheiat între vânzător V. G. şi cumpărător K. Z. A., privind autoturismul BMW 525 D;

VIII. Facturi externe:

1. nr.002074991826/12.11.2007, pentru autoturismul Skoda Fabia, emisă pe numele lui G. S. J.;

2. BRG-56624-01/24.11.2007, pentru autoturismul Ford Focus, emisă pe numele lui Cs. Cs.;

3. BRG-53925-29/9.11.2007, pentru autoturismul Mercedes Sprinter, emisă pe numele lui G. S. J.;

4. BRG-53946-27/9.11.2007, pentru autoturismul BMW X3, emisă pe numele lui G. S. J.;

5. DRW-53940-08/4.01.2008, pentru autoturismul Ford Fiesta, emisă pe numele lui Cs. Cs.;

6. K-78445o/07.01.2008, pentru autoturismul Suzuki SX4, emisă pe numele lui L. G. I.;

7. BFG-55825-01/09.01.2008, pentru autoturismul Mercedes Benz, emisă pe numele lui L. G. I.;

8. BFR-55455-61/09.01.2008, pentru autoturismul Audi TDI Quattro, emisă pe numele lui L. G. I.;

9. nr. 0056 74351 880/29.01.2008, pentru autoturismul Skoda Octavia, emisă pe numele lui B. R.;

10. KW-50018-7/28.01.2008, pentru MOTOCICLETA Kawasaki ZX9R NINJA, emisă pe numele lui B. R.;

11. DDF-53940-34/05.02.2008, pentru autoturismul Ford Focus, emisă pe numele lui L. G. I.;

12. DDF-53940-40/05.02.2008, pentru autoturismul Fiat Albea, emisă pe numele lui L. G. I.;

13. nr. 44-57/2007, pentru autoturismul Mercedes Benz, emisă pe numele lui B. A.;

14. AVH-76001-4/09.05.2006, pentru autoturismul BMW 520 i, emisă pe numele lui Sz. B.;

15. f.n. din 12.05.2008, pentru autoturismul 130 VW Sharan, emisă pe numele lui J. G.;

16. nr.433-671/6.06.2008, pentru motocicleta Honda, emisă pe numele lui B. A.;

17. nr.00564-G28/18.06.2008, pentru autoturismul Skoda Fabia, emisă pe numele lui G. L.;

18. MH-897716/19.07.2008, pentru autoturismul BMW X5, emisă pe numele lui J. G.;

19. nr.3141/2.09.2008, pentru autoturismul BMW 530 D, emisă pe numele lui O. L.;

20. nr.0084356/02.10.2008, pentru autoturismul Volvo FH 440, emisă pe numele lui B. A.;

21. nr.433-200461/14.11.2008, pentru autocamion Iveco Stralis, emisă pe numele S.C. G…. S.R.L.;

22. GY7754/20.11.2008, pentru autoturismul VW Passat TDI, emisă pe numele lui M. R.;

23. nr.17342/2.12.2008, pentru autoturismul MBW X5.3, emisă pe numele S.C. G…. S.R.L.

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., instanţa va dispune ca, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se conserve prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a patru plicuri sigilate, cu sigiliul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care conţin un număr de 12 CD, pe care sunt stocate supravegheri operative şi 6 DVD– uri, pe care sunt stocate  interceptări telefonice, înregistrate în Registrul de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, la poziţia 54/2015.

În baza art. 162 al. 1 şi 2 C.pr.pen., se va dispune ataşarea la dosarul cauzei a două plicuri sigilate cu sigiliul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care conţin 2 CD cu foto serii şi documente RAR şi 14 casete Video, cu aspecte de la percheziţiile domiciliare din data de 11.03.2009, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de corpuri delicte la poziţia 54/2015, care se vor arhiva odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii. 

Văzând soluţiile ce urmează a fi pronunţate în cauză, inculpaţii vor fi obligaţi să plătească statului cheltuielile judiciare avansate de acesta, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii.

Astfel, în baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen. şi art. 275 al. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., inculpatul Sz. K. va fi obligat să plătească statului 5.640 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 3.340 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 2.300 lei din faza judecăţii, iar inculpatul A. D. la plata sumei de 1.520 lei, cu acelaşi titlu, din care  950 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 570 lei din faza judecăţii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen. şi art. 275 al. 1 pct. 3 lit. b C.pr.pen., inculpatul B. R. va fi obligat să plătească statului 5.640 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 3.340 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 2.300 lei din faza judecăţii, iar inculpatul B. P.-A. la plata sumei de 7.150 lei, cu acelaşi titlu, din care  4150 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 3.000 lei din faza judecăţii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 al. 1 pct. 3 lit. b C.pr.pen., inculpatul C. S. va fi obligat să plătească statului 1.370 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 800 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 570 lei din faza judecăţii, iar inculpatul T. B.  la plata sumei de 1.000 lei, cu acelaşi titlu, din care 600 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 400 lei din faza judecăţii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 al. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., inculpaţi B. P., B. G., K. I., jr. şi B. B. B. vor fi obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

 - B. P. 1.370 lei, din care suma de 800 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 570 lei din faza judecăţii;

- B. G. 2.500 lei, din care suma de 1.500 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- K. I., jr. 1.000 lei, din care suma de 600 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 400 lei din faza judecăţii, şi

 - B. B. B. 2.330 lei, din care suma de 1.380 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 950 lei din faza judecăţii.

Având în vedere că instanţa urmează să pronunţe soluţii de achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 13/2 din legea nr. 78/2000, inclusiv sub forma instigării, în baza art. 275 al. 3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat privind pe inculpaţii vizaţi, vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., suma de 520 lei, onorariul apărătorului din oficiu în cursul judecăţii pentru inculpatul Sz. K. – av. ………. (f.149 vol.I d.f.), respectiv onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu pentru inculpatul B. P.-A., în sumă de 120 lei – av. ………. (f.142, vol.I d.f.) şi în sumă de 400 lei – av. ……….. (f.118 vol.III d.f.), rămân în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

1. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor de „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii şi „uz de fals”, ambele în formă continuată, pentru care inculpatul SZ. K. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., în infracţiunile prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi prev. de art. 291 teza a II-a  C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.

În baza art. art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (17 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul  SZ. K., născut la data de …….. în mun. ………., jud. …, CNP ….., fiul lui C. şi J., cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii superioare, fără loc de muncă, domiciliat în mun. ………….., jud. Covasna, fără forme legale în mun. …………..jud. Covasna, posesor a C.I. seria …, nr. …., recidivist postexecutoriu, la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, în formă continuată.

În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (3 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Sz. K. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Sz. K. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a şi b şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului Sz. K. pedeapsa cea mai grea, aceea de 4(patru) ani închisoare. 

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., interzice inculpatului Sz. K. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

În baza art. 404 al. 4 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea art. 88 al. 1 C.pen. din 1969, deduce din durata pedepsei închisorii aplicate perioada reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului Sz. K.,  de la data de 11 martie 2009 şi până la data de 24 iulie 2009.

În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Sz. K. pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea  art. 41 al. 2 C. pen. din 1969 (13 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- „fals în declaraţii”, în formă continuată, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.  41 al. 2 C. pen. din 1969 (14 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.; 

- „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 288 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (20 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (25 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen;

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (46 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., şi

- instigare la „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969,  rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (66 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul Sz. K.,  pentru instigare la infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale), art. 37 lit. b  C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.

2. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a celor patru fapte de „tăinuire”, de „uz de fals” şi „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, pentru care inculpatul B. R. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (4 fapte), art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen, în infracţiunile prev. de art. 221 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. (4 fapte), art. 291 taza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 31 al. 2 C. pen. din 1969, rap. la art. 291 teza a II-a C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

În baza art. 221 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul B. R., născut la data de ….. în oraşul …., jud. ….., CNP ……….., fiul lui G. şi I., cetăţean român, căsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Covasna, studii liceale, cu bacalaureat,prelucrător prin aşchiere, în prezent student, administrator la S.C. B…S….S.R.L. Sf. Gheorghe, domiciliat în mun. …………., posesor a C.I. seria …, nr. …….., fără antecedente penale, la 4(patru) pedepse de câte 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea a 4 (patru) infracţiuni de tăinuire.

În baza art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul B. R. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului B. R. pedeapsa cea mai grea, aceea de 2(doi) ani închisoare. 

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.,interzice inculpatului B. R. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

În baza art. 81 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului B. R. şi în baza art. 82 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969, stabileşte pentru inculpat termen de încercare de 4(patru) ani, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.

Atrage atenţia inculpatului B. R. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. din 1969.

În baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B. R., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (9 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969,  rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen;

- „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen;

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea  art. 41 al. 2 C. pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi

- „fals în declaraţii”, în formă continuată, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.  41 al. 2 C. pen. din 1969 (2 acte materiale) şi  art. 5 C.pen.,  intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul B. R., pentru instigare la infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (6 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

3. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor de „uz de fals” şi  complicitate la „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii ambele în formă continuată, pentru care inculpatul B. P.-A. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunile prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen..

În baza art. 257 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul B. P.-A., născut la data de ……. în mun…., jud. ….., CNP ………., fiul lui A. şi I., cu dublă cetăţenie română şi maghiară, căsătorit, cu doi copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, soldat, C.M.J. Covasna, studii 8 clase, măcelar la Denis …. Flash din Ungaria, cu punct de lucru în Germania, domiciliat în mun. …………, fără forme legale în mun. ……….., cu reşedinţa în Ungaria, ……….., posesor a C.I. seria KV, nr. 187797 şi act de identitate emis de autorităţile Ungare seria … nr. …, la data de 18.03.2015,  fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată.

În baza art. 215 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (16 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul B. P.-A. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată. 

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului B. P.-A. pedeapsa cea mai grea, aceea de 4(patru) ani închisoare. 

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., interzice inculpatului B. P.-A. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C.pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

În baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B. P.-A., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „dare de mită”, prev. de art. 255 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.; 

- „fals material în înscrisuri oficiale”, în formă continuată, prev. de art. art. 288 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (36 acte materiale) şi art. 5 C.pen

- instigare la „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 25 C. pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (38 acte materiale) şi art. 5 C.pen.; 

- instigare neurmată de executare la „fals intelectual”, prev. de art. art. 29 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 31 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.(2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.; 

- instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (26 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- complicitate la „uz de fals”, sub forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 31 al. 2 C.pen. din 1969 şi art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen din 1969 (3 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi

- „fals în declaraţii”, în formă continuată, prev. de art. 292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul B. P.-A., pentru instigare la infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (21 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

4. Respinge cererea formulată de inculpatul A. D. privind schimbarea încadrării juridice a faptei de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată,  în infracţiunea de „neglijenţă în serviciu”, prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „luare de mită” pentru care inculpatul A. D. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 254 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 254 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 254 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 al. 1 li. a şi b C.pen. din 1969, art. 76 al. 1 lit. c C.pen. din 1969,  art. 65 al. 1 şi  3 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul A. D., născut la data de ……. în mun. …., jud. …., CNP …., fiul lui C. şi A., cetăţean român, căsătorit, cu un  copil minor, stagiul militar satisfăcut, sergent, C.M.J. Botoşani, studii superioare – Facultatea de management, financiar contabil, funcţionar public în cadrul S.P.C.P.C.I.A. Covasna, domiciliat în mun. …………..,  posesor a C.I. seria …., nr. …., fără antecedente penale,  la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., interzice inculpatului A. D. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

În baza art. 81 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului A. D. şi, în baza art. 82 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969, stabileşte pentru inculpat termen de încercare de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.

Atrage atenţia inculpatului A. D. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. din 1969.

În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A. D., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (28 acte materiale) şi art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul A. D., pentru infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

Constată că inculpatul A. D. a fost reţinut şi arestat preventiv începând cu data de 11 martie 2009 şi până la data de 15 iulie 2009. 

5. Respinge cererea formulată de inculpatul C. S. privind schimbarea încadrării juridice a faptelor de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( 2 fapte), pentru care a fost trimis în judecată, în două infracţiuni de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul C. S., născut la data de …. în oraşul …., jud. …, CNP ….., fiul lui C. şi F., cetăţean român, necăsătorit, divorţat, cu doi copii minori, stagiul militar satisfăcut, caporal, C.M.J. Buzău, studii superioare – Facultatea de management, funcţionar public în cadrul S.P.C.P.C.I.A. Covasna, domiciliat în mun. ………..,  posesor a C.I. seria …., nr. …., fără antecedente penale, pentru infracţiunile de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte).

În baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C. S., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

6. Respinge cererea formulată de inculpatul B. P., privind schimbarea încadrării juridice a faptelor de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte), pentru care a fost trimis în judecată, în două infracţiuni de „neglijenţă în serviciu”, prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul B. P., născut la data de ……….în mun. ….., jud. …., CNP …., fiul lui M. şi A., cetăţean român, căsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Botoşani, studii superioare – Facultatea de administraţie publică, pensionar pe caz de boală,  domiciliat în oraşul ………..  posesor a C.I. seria …, nr. …., fără antecedente penale,  pentru infracţiunile de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (2 fapte).

În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B. P., pentru săvârşirea infracţiunii de „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

7. Respinge cererea formulată de inculpatul B. G., privind schimbarea încadrării juridice a faptei de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale) şi art. 5 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată, în infracţiunea de „neglijenţă în serviciu”, prev. de art. 249 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi cererea subsidiară de schimbarea încadrării juridice a aceleiaşi fapte, în infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „uz de fals”, în formă continuată, pentru care inculpatul B. G. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen. 

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul B. G., născut la data de ….. în com …, sat …,  jud…., CNP …., fiul lui I. şi R., cetăţean român, căsătorit, cu un copil minor, stagiul militar satisfăcut, Şcoala de subofiţeri, C.M.J. Buzău, studii superioare, Academia de Poliţie - licenţiat în ştiinţe juridice, funcţionar public în cadrul S.P.C.P.C.I.A. Covasna, domiciliat în com. …, nr. …., jud. …, fără forme legale în mun. …………..,  posesor a C.I. seria …, nr. …, fără antecedente penale,  pentru infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, rap. la art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (14 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „fals intelectual”, sub forma participaţiei improprii,  prev. de art. art. 31 al. 2 C.pen. din 1969,  rap. la 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen;

- complicitate la fapta de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969 şi art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi

- complicitate la fapta de instigare la „fals intelectual”, prev. art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 25 C.pen. din 1969 şi art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

Constată că inculpatul B. G. a fost reţinut şi arestat preventiv începând cu data de 7 mai 2009 şi până la data de 11 mai 2009. 

8. Respinge cererea formulată de inculpatul T. B., privind schimbarea încadrării juridice a faptei de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată, în infracţiunea de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

 În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „fals material în înscrisuri oficiale”, pentru care inculpatul T. B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea  prev. de art. 288 al. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul T. B., născut la data de ……… în oraşul …, jud. …., CNP ………., fiul lui A. şi M., cetăţean român, căsătorit, cu un copil minor,  stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Covasna, studii superioare – Facultatea de administraţie publică, asociat şi administrator la S.C. „Prod Comerţ …. Com” S.R.L. Sf. Gheorghe, domiciliat în mun. ……….., posesor a C.I. seria …, nr. …., fără antecedente penale, pentru infracţiunea de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art.  246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen.

În baza art. 396 al. 8 C.pr.pen., rap. la art. 18  C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T. B., pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 288 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

9. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului K. I., jr., născut la data de ….. în mun. …., jud. ….a, CNP ….., fiul lui I. şi I., cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii superioare, inginer auto la R.A.R. Sf. Gheorghe, domiciliat în ……………., posesor a C.I. seria …, nr……., cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, în formă continuată, prev. de art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., şi

- „fals intelectual”, în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (13 acte materiale) şi art. 5 C.pen., prin prescripţia specială a răspunderii penale.

10. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „uz de fals”, în formă continuată, pentru care inculpatul B. B. B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunile prev. de art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen. 

În baza art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpatul B. B. B., născut la data de ……….. în mun. ……, jud. ……, CNP ……., fiul lui B. şi J., cetăţean român, căsătorit, cu un copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii Colegiu Universitar, subinginer auto, fără loc de muncă,  domiciliat în mun. ………, jud. Covasna, posesor a C.I. seria …., nr. …., fără antecedente penale, pentru infracţiunea de instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art.  246 C.pen. din 1969 şi art. 132 din  Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 122 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 124 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B. B. B., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- „uz de fals”, în formă continuată, prev. de art. 291 teza a II-a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;

- instigare la „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 246 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi

- instigare la „fals intelectual”, prev. de art. 25 C.pen. din 1969, rap. la art. 289 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Admite excepţia lipsei calităţii de parte responsabilă civilmente a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conduce şi Înmatricularea a vehiculelor Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi a Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna, cu sediul în mun. Sf. G., P-ţa Libertăţii, nr. 6, jud. Covasna.

În baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998 şi 1003 V.C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. G., str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, şi în consecinţă:

- obligă pe inculpaţii B. P.-A. şi Sz. K., în solidar, să plătească părţii civile suma de 2.757,73 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de primă înmatriculare.

- obligă pe inculpatul B. P.-A. să plătească părţii civile suma de 31.116,67 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de primă înmatriculare;

Constată că prejudiciul, în sumă de 5.441 lei, cauzat părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, reprezentând taxă de primă înmatriculare pentru autoturismul  marca  VW Sharan, seria saşiu WVWZZZ7MZ4V….., cu nr. de înmatriculare  CV-04-…., a fost achitat integral de către inculpatul A. D., conform chitanţei seria TS10 nr. 7011162/16.06.2014.

În baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998 şi 1003 V.C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului de Mediu, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, şi în consecinţă:

- obligă pe inculpaţii B. P.-A. şi Sz. K., în solidar, să plătească părţii civile suma de 86.556 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de poluare pentru autovehicule;

- obligă pe inculpatul B. P.-A. să plătească părţii civile suma de 19.856 lei despăgubiri civile, cu accesoriile aferente, până la data plăţii integrale a debitului, reprezentând taxă de poluare pentru autovehicule.

Respinge restul pretenţiilor civile, în sumă de 1.981 lei, formulate de partea civilă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Fondului de Mediu. 

Constată că persoanele vătămate G. S. J., Cs. Cs., L. G. I., B. D., G. I., K. Z. A., B. E., B. A., G. L., U. I., J. G., P. A., B. B. G., O. L. M., D. A. D., D. T. şi S. N. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă P. F., CNP ….., cu domiciliul în mun. ……….., împotriva inculpatului Sz. K..

Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul în Bucureşti Calea Floreasca, nr. 246 D, et. 6, zona A, sector 1, ca neîntemeiată, autoturismul marca Volkswagen Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria saşiu WVWZZZ3CZ8P1…. şi nr. de înmatriculare B-88-…., fiind restituită acesteia prin ordonanţa nr. 385/VIII/1/2011 din 12.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

În baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 25 al. 3 C.pr.pen. şi art. 256 C.pr.pen., dispune restabilirea situaţiei anterioare privind autoturismul marca Volkswagen Passat Confortline 1.9. TDI, 105 CP, cu seria saşiu WVWZZZ3CZ8P11…. şi nr. de înmatriculare B-88-….., respectiv efectuarea  operaţiunii de pansonare a numărului de identificate în corect WVWZZZ3CZ8P1…..7, număr modificat neautorizat în WVWZZZ3CZ8P…..7, potrivit Raportului  tehnic de verificare nr. CV 00197…. din 12.01.2009 al R.A.R. Covasna.

În baza art. 404 al. 4 lit.  f C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 al. 3 C.pr.pen., rap. la art. 255 C.pr.pen., dispune restituirea către cumpărătorul de bună-credinţă - numita Ş. J. E. A., domiciliată în ………., după rămânerea definitivă a hotărârii, a motocicletei marca KAWASAKI NINJA ZX, cu nr. identificare JKAZXT00DA0…., în prezent înmatriculat sub nr.  OT-17-…., aflată în custodia I.P.J. Olt. – Serviciul Investigaţii Criminale în baza dovezii nr. 6/P/2010 din 13.05.2011.

În baza art. 404 al. 4 lit.  f C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 al. 3 C.pr.pen., rap. la art. 255 C.pr.pen., dispune restituirea către cumpărătorul de bună-credinţă – numitul C. G., domiciliat în mun. …………….,  după rămânerea definitivă a hotărârii, a autoturismului marca Ford Fiesta JH1, cu nr. identificare WF0HXXWPJH7U….., în prezent înmatriculat sub nr.  BC – 06 – …., aflat în custodia I.P.J. Bacău – Serviciul Investigaţii Criminale în baza procesului-verbal din data de 14 aprilie 2011. 

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 118 al. 1 lit. e C.pen. din 1969, dispune confiscarea specială de la inculpatul B. R. a motocicletei marca KAWASAKI ZX NINJA, cu nr. de identificare JKAZX900CCA0……., înmatriculat sub nr. CV-55-…., aflat în custodia I.P.J. Covasna Serviciul Investigaţii Criminale.

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 257 al. 2 şi art. 256 al. 2 C.pen. din 1969, rap. la art. 6/1 al. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul B. P.-A. a sumei de 7.010 lei primită pentru trafic de influenţă, din care, de la inculpatul B. R., 1.200 lei şi de la inculpatul Sz. K. 5.810 lei.

Constată că, prin încheierea din data de 11 februarie 2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1237/119/2014, s-a ridicat, în cursul judecăţii, sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 6/P/2011 din 21 martie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, asupra  autovehiculului marca VW Sharan, nr. de identificare WVWZZZ7MZ4V….. şi cu nr. de înmatriculare CV 04 ….., înmatriculat pe numele numitului J. G., CNP …….., aparţinând în fapt inculpatului A. D., indisponibilizat şi sigilat cu sigiliu MI nr.1887,  potrivit procesului-verbal din 18.03.2011 al I.P.J. Covasna, aflat în custodia I.P.J. Covasna şi s-a dispus restituirea acestuia deţinătorului în fapt A. D., CNP ……., împreună cu certificatul de înmatriculare seria C00090….. şi cheia telecomandă tip briceag, ridicate în baza dovezii din 18.03.2011 a Serviciului de Investigaţii Criminale al I.P.J. Covasna, cu obligaţia inculpatului de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei.

Constată că, prin încheierea din data de 11 februarie 2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1237/119/2014, s-a ridicat, în cursul judecăţii, sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 6/P/2011 din 29 aprilie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, asupra autovehiculului marca Suzuki Jimni Cabrio, nr. de identificare VSEFJB33C001……, an de fabricaţie 2004, serie carte de identitate G 593…., certificat autenticitate seria A nr. 2020…., culoare negru, înmatriculat la data de 28.10.2008  sub nr. CV 04 ….., pe numele inculpatului T. B., indisponibilizat şi sigilat cu sigiliu MI nr. 1913,  potrivit procesului-verbal din 28.04.2011 al I.P.J. Covasna şi s-a dispus restituirea acestuia proprietarului T. B., CNP ……, împreună cu certificatul de înmatriculare seria C00095….  şi cheia autoturismului, ridicate în baza dovezii din 28.04.2011 a I.P.J. Covasna, cu obligaţia inculpatului de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei.

În baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 711/P/2011 din 23.02.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, măsură aplicată prin procesul-verbal din 18.03.2011 al I.P.J. Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale, asupra autoturismului marca ASIA ROCSTA, serie şasiu KN1DDB2A0RB….., cu nr de înmatriculare CV-04-…..,  deţinut de inculpatul B. R., aflat în custodia I.P.J. Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale, în baza dovezii din data de 18.03.2011.

În baza art. 404 al. 4 lit.  f C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 al. 3 C.pr.pen., rap. la art. 255 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul A. D., a sumelor de 343 lei şi 2110 euro, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare şi consemnate, la dispoziţia instanţei, la CEC Bank, potrivit recipiselor nr. 290212/1/23.03.2012 şi nr. 290215/1/23.03.2012, respectiv a chitanţelor  nr. 1628281/1/23.03.2012 şi nr. 1628303/1/23.03.2012 şi două bancnote de câte un dolar, aflate într-un plic sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. 2743, în Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrată la poziţia 54/2015, iar către inculpatul B. G., a sumei de 100 lei, ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare şi consemnată, la dispoziţia instanţei, la CEC Bank, potrivit recipisei nr. 290208/1/23.03.2012 şi a chitanţei nr. nr. 1628262/1/23.03.2012.

În baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 25 al. 3 C.pr.pen., dispune anularea înscrisurilor falsificate, aflate în dosarul de urmărire penală 711/P/2011, după cum urmează:

I. Chitanţele originale privind plata taxelor de  înmatriculare/poluare, false:

1. TS2B nr. 0895971/16.04.2008, în valoare de 10638,50 lei;

2. TS2B nr. 0998075/03.06.2008, în valoare de 2757,73 lei;

3. TS2B nr. 0897915/20.05.2008, în valoare de 5441,16 lei;

4. TS2B nr. 0932871/10.06.2008, în valoare de 11792,63 lei;

5. TS2B nr. 0914729/28.07.2008, în valoare de 7644 lei;

6. TS2B nr. 0932873/10.06.2008, în valoare de 8685,54 lei; 

7. TS2B nr. 0914799/31.07.2008, în valoare de 12791 lei;

8. copia chitanţei TS4B nr. 0334523/11.12.2008, în valoare de 12791 lei, nefiind găsit dosarul de înmatriculare, nu exista chitanţa in originală;

9. TS2B nr. 0914993/04.08.2008, în valoare 13871 lei;

10. TS2B nr. 1314523/18.09.2008, în valoare de 4775 lei;

11. TS2B nr. 1914523/16.10.2008, în valoare de 10164 lei;

12. TS2B nr. 1984523/17.10.2008, în valoare de 1449 lei;

13. TS4B nr.  0334523/11.12.2008, în valoare de 820 lei; 

14. TS4B nr. 0334551/11.12.2008, în valoare de 4531 lei; 

15. TS2B nr. 1214993/10.09.2008, în valoare de 2442 lei;

II. Fişele de înmatriculare auto:

1. marca Skoda Fabia, cu nr. de indentificare TNBJY16Y1741…. şi nr. de înmatriculare CV- 04 – ….., deţinător G. S. J.;

2. marca BMW X3, cu nr. de indentificare WBAPA710XOWB…. şi nr de înmatriculare CV – 04 – …., deţinător G. S. J.;

3. marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDB2112421A8…. şi nr. de înmatriculare CV – 04 –…., deţinător L. G. I.;

4. motocicletă marca KAWASAKI ZX NINJA, cu nr. de identificare JKAZX900CCA0…, nr. de înmatriculare  CV -55- …, deţinător B. R.;

5. marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDC1641221A…., nr. de înmatriculare  CV – 04 – …., deţinător S.C. G…… S.R.L.;

6. motocicletă Honda nr. de identificare JH2RC46C34M60…., cu nr. de înmatriculare  CV – 04 – …., deţinător B. A.;

7. marca BMW X53, nr. de identificare WBAFB71090LX…., nr. de înmatriculare CV – 04 – …., deţinător J. G.;

8. autoutilitara IVECO, nr. de identificare WJMM1VTH404….., nr. de înmatriculare CV – 04 – …., deţinător S.C. G….. S.R.L.;

9. marca ASIA ROCSTA, serie şasiu KN1DD2A0RB0….., cu nr de înmatriculare CV-04-…..,  deţinut de B. B. G.;

10. autocamion Volvo, nr. de identificare YV2AS02A37B….., nr. de înmatriculare CV – 04 – ….., deţinător B. A.;

III. Declaraţii fiscale/decizii de impunere:

1. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 4782/21.11.2007, pentru autoturismul marca Skoda Fabia, depusă de G. S. J.;

2. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 4985/4.12.2007, pentru autoturismul marca Ford Focus, depusă de Cs. Cs.;

3. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 5081/10.12.2007, pentru autoturismul Mercedes Sprinter, depusă de G. S.;

4. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 5238/17.12.2007, pentru autoturismul BMW X3 25I, depusă de G. S.;

5. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 148/16.01.2008, pentru autoturismul Ford Fiesta, depusă de Cs. Cs.;

6. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 16952/23.01.2008, pentru autoturismul Suzuki SX4, depusă de L. G. I.;

7. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 16951/23.01.2008, pentru autoturismul Mercedes Benz E 200, depusă de L. G. I.;

8. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 4682/15.02.2008, pentru autoturismul AUDI, depusă de L. G. I.;

9. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 5673/21.02.2008, pentru autoturismul Ford Focus, depusă de L. G. I.;

10. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 5679/21.02.2008, pentru autoturismul Fiat Albea , depusă de L. G. I.;

11. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 4563/8.02.2008, pentru autoturismul BMW, depusă de  B. D.;

12. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 13513/16.04.2008, pentru autoturismul Audi A4, depusă de  K. Z. A.;

13. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 20846,  pentru autoturismul Mercedes C200, depusă de  B. E.;

14. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 24939/4.07.2008, pentru autoturismul Skoda Fabia, depusă de G. L.; 

15. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 26295/14.07.2008, pentru autoturismul Opel Zafira, depusă de U. I.;

16. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 28845/4.08.2008, pentru autoturismul BMW X5, depusă de J. G.;

17. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 29781/10.08.2008, pentru autoturismul Bently GTC,  depusă de P. A.;

18. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 39029/15.10.2008, pentru autoturismul BMW 530 D, depusă de O. L. M.;

19. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 47745/12.12.2008, pentru autoturismul Volvo FH12 440, depusă de B. A.;

20. Înregistrată la D.G.F.P. Sf. Gheorghe sub nr. 33602/10.09.2008, pentru autoturismul BMW, depusă de K. Z. A.;

IV. Cărţile de identitate a autovehiculelor:

1. nr. G0742.., pentru Autoutilitara N1 marca Mercedes Benz;

2. nr.G1132.., pentru autoturismul M1 marca Suzuki;

3. nr. G1133.., pentru autoturismul M1 marca Mercedes Benz;

4. nr. G1890.., pentru autoturismul marca Skoda Octavia 1.4;

5. nr. G1504…., pentru motocicleta marca Kawasaki ZX 9 R Ninja;

6. nr. G189…, pentru autoturismul M1 Fiat Albea;

7. nr. G1894…, pentru autoturismul M1 Mercedes – Benz;

8. nr. G18976…, pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

9. nr. E747…., pentru autoturismul Audi S8 QUATTRO;

10. nr. G274…., pentru motocicleta L3 e Honda;

11. nr. G396…., pentru autoturismul M1 Opel Zafira;

12. nr. G396…, pentru autoturismul M1 G BMW Beark;

13. nr. G396…., pentru autoturismul Asia Rocsta 1.8;

14. nr. G870…., pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

15. nr. G917…, pentru autoturismul M1 Peugeot AB Berlina;

16. nr. G593…., pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

17. nr. H1631…, pentru autoturismul M1 G BMW Break.

V. Certificatele de înmatriculare:

1. nr. 0080774.., pentru Autoutilitara N1 marca Mercedes Benz;

2. nr. 0091607.., pentru Autoutilitara N1 marca Mercedes Benz;

3. nr. 0079369.., pentru autoturismul M1 marca Mercedes Benz;

4. nr. 0079381…, pentru autoturismul marca Skoda Octavia 1.4;

5. nr. 007937…,  pentru motocicleta marca Kawasaki ZX 9 R Ninja;

6. nr. 008185…, pentru autoturismul M1 Fiat Albea;

7. nr. 009861…, pentru autoturismul M1 Mercedes – Benz;

8. nr. 0083559…, pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

9. nr. 0105220.., pentru autoturismul Audi S8 QUATTRO;

10. nr.008357…, pentru motocicleta L3 e Honda;

11. nr. 008583…, pentru autoturismul M1 Opel Zafira;

12. nr. 009651…, pentru autoturismul M1 G BMW Beark;

13. nr. 008539…, pentru autoturismul Asia Rocsta 1.8;

14. nr. 009444…, pentru autoturismul M1 BMW Berlina;

15. nr. 008540…, pentru autoturismul M1 Peugeot AB Berlina;

16. nr.011947…, pentru autoturismul M1 BMW 560L NC51;

VI. Certificatele de distrugere:

1. nr. 39, pentru autoutilitara VW Transporter, nr. de înmatriculare CV – 02 – ….;

2. nr. 629, pentru autoturismul VW Passat, nr. înmatriculare CV - 50 –….;

3. nr. 312, pentru autoutilitara VW 251, nr. de înmatriculare BV - 01 – …; 

4.  nr. 134, pentru autoturismul Peugeot 205, nr. de înmatriculare B – 97 – …;

VII. Contractele de vânzare-cumpărare ale autovehiculelor vizate:

1. contractul din data de 12.09.2007, încheiat între vânzător T. L. şi cumpărător Sz. K., privind motocicleta KAWASAKI ZX 10.R Ninja;

2. contractul din data de 2.08.2009, încheiat între vânzător L. G. I. şi cumpărător B. J. , privind autoturismul Mercedes Benz, 3 exp.;

3. contractul din data de 6.03.2008, încheiat între vânzător L. G. I. şi cumpărător P. F., privind autoturismul Fiat Albea; 

4. contractul din data de 25.02.2008, încheiat între vânzător B. A. şi cumpărător S.C. G….. S.R.L., privind autoturismul Mercedes ML320; 

5. contractul din data de 29.03.2008, încheiat între vânzător B. D. şi cumpărător B. R.,  privind autoturismul BMW 525;

6. contractul din data de 26.03.2008, încheiat între vânzător M. A. şi cumpărător G. I.,  privind autoturismul Skoda Fabia;

7. contractul din data de 7.03.2008, încheiat între vânzător B. A. şi cumpărător Sz. K., privind autoturismul Mercedes Benz;

8. contractul din data de 25.01.2008, încheiat între vânzător …. Build KFT Budapesta  şi cumpărător B. D., privind autoturismul BMW 525D;

9. contractul din data de 4.03.2008, încheiat între vânzător Sz. B. şi cumpărător B. R., privind autoturismul BMW 525I;

10. contractul din data de 31.03.2008, încheiat între vânzător K. Z. şi cumpărător K. Z. A., privind autoturismul Audi A4;

11. contractul din data de 11.08.2008, încheiat între vânzător U. I. şi cumpărător P. D., privind autoturismul Opel Zafira;

12. contractul din data de 29.08.2008, încheiat între vânzător U.I. şi cumpărător C.S. I., privind autoturismul Opel Zafira;

13. contractul din data de 29.07.2008, încheiat între vânzător Zs. A. T. şi cumpărător B. A., privind autoturismul Jeep Wrangler;

14. contractul din data de 27.06.2008, încheiat între vânzător Sz. F. şi cumpărător U. I., privind autoturismul Opel Zafira;

15. contractul din data de 26.08.2008, încheiat între vânzător B. B. B. şi cumpărător B. B. G., privind autoturismul Asia Rocsta;

16. contractul din data de 3.10.2008, încheiat între vânzător H. A. A.  şi cumpărător B. G., privind autoturismul Peugeot 741 A;

17. contractul din data de 1.09.2008, încheiat între vânzător V. G. şi cumpărător K. Z. A., privind autoturismul BMW 525 D;

VIII. Facturi externe:

1. nr.002074991826/12.11.2007, pentru autoturismul Skoda Fabia, emisă pe numele lui G. S. J.;

2. BRG-56624-01/24.11.2007, pentru autoturismul Ford Focus, emisă pe numele lui Cs. Cs.;

3. BRG-53925-29/9.11.2007, pentru autoturismul Mercedes Sprinter, emisă pe numele lui G. S. J.;

4. BRG-53946-27/9.11.2007, pentru autoturismul BMW X3, emisă pe numele lui G. S. J.;

5. DRW-53940-08/4.01.2008, pentru autoturismul Ford Fiesta, emisă pe numele lui Cs. Cs.;

6. K-78445o/07.01.2008, pentru autoturismul Suzuki SX4, emisă pe numele lui L. G. I.;

7. BFG-55825-01/09.01.2008, pentru autoturismul Mercedes Benz, emisă pe numele lui L. G. I.;

8. BFR-55455-61/09.01.2008, pentru autoturismul Audi TDI Quattro, emisă pe numele lui L. G. I.;

9. nr. 0056 74351 880/29.01.2008, pentru autoturismul Skoda Octavia, emisă pe numele lui B. R.;

10. KW-50018-7/28.01.2008, pentru MOTOCICLETA Kawasaki ZX9R NINJA, emisă pe numele lui B. R.;

11. DDF-53940-34/05.02.2008, pentru autoturismul Ford Focus, emisă pe numele lui L. G. I.;

12. DDF-53940-40/05.02.2008, pentru autoturismul Fiat Albea, emisă pe numele lui L. G. I.;

13. nr. 44-57/2007, pentru autoturismul Mercedes Benz, emisă pe numele lui B. A.;

14. AVH-76001-4/09.05.2006, pentru autoturismul BMW 520 i, emisă pe numele lui Sz. B.;

15. f.n. din 12.05.2008, pentru autoturismul 130 VW Sharan, emisă pe numele lui J. G.;

16. nr.433-671/6.06.2008, pentru motocicleta Honda, emisă pe numele lui B. A.;

17. nr.00564-G28/18.06.2008, pentru autoturismul Skoda Fabia, emisă pe numele lui G.L.;

18. MH-897716/19.07.2008, pentru autoturismul BMW X5, emisă pe numele lui J. G.;

19. nr.3141/2.09.2008, pentru autoturismul BMW 530 D, emisă pe numele lui O. L.;

20. nr.0084356/02.10.2008, pentru autoturismul Volvo FH 440, emisă pe numele lui B. A.;

21. nr.433-200461/14.11.2008, pentru autocamion Iveco Stralis, emisă pe numele S.C. G……….S.R.L.;

22. GY7754/20.11.2008, pentru autoturismul VW Passat TDI, emisă pe numele lui M. R.;

23. nr.17342/2.12.2008, pentru autoturismul MBW X5.3, emisă pe numele S.C. G………. S.R.L.

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispune conservarea prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a patru plicuri sigilate, cu sigiliul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care conţin un număr de 12 CD, pe care sunt stocate supravegheri operative şi 6 DVD– uri, pe care sunt stocate  interceptări telefonice, înregistrate în Registrul de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, la poziţia 54/2015.

În baza art. 162 al. 1 şi 2 C.pr.pen., dispune ataşarea la dosarul cauzei a două plicuri sigilate cu sigiliul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care conţin 2 CD cu foto serii şi documente RAR şi 14 casete Video, cu aspecte de la percheziţiile domiciliare din data de 11.03.2009, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de corpuri delicte la poziţia 54/2015, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii. 

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen. şi art. 275 al. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obligă pe inculpatul Sz. K. să plătească statului 5.640 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 3.340 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 2.300 lei din faza judecăţii, iar pe inculpatul A. D. la plata sumei de 1.520 lei, cu acelaşi titlu, din care  950 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 570 lei din faza judecăţii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen. şi art. 275 al. 1 pct. 3 lit. b C.pr.pen., obligă pe inculpatul B. R. să plătească statului 5.640 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 3.340 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 2.300 lei din faza judecăţii, iar pe inculpatul B. P.-A. la plata sumei de 7.150 lei, cu acelaşi titlu, din care  4150 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 3.000 lei din faza judecăţii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 al. 1 pct. 3 lit. b C.pr.pen., obligă pe inculpatul C. S. să plătească statului 1.370 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 800 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 570 lei din faza judecăţii, iar pe inculpatul T. B.  la plata sumei de 1.000 lei, cu acelaşi titlu, din care 600 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 400 lei din faza judecăţii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 al. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obligă pe inculpaţi să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

 - B. P. 1.370 lei, din care suma de 800 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 570 lei din faza judecăţii;

- B. G. 2.500 lei, din care suma de 1.500 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- K. I., jr. 1.000 lei, din care suma de 600 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 400 lei din faza judecăţii, şi

 - B. B. B. 2.330 lei, din care suma de 1.380 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 950 lei din faza judecăţii.

În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat privind pe inculpaţi, cu excepţia inculpatului K. I., jr., rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., suma de 520 lei, onorariul apărătorului din oficiu în cursul judecăţii pentru inculpatul Sz. K. – av. …….., respectiv onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu pentru inculpatul B. P.-A., în sumă de 120 lei – av. ………. şi în sumă de 400 lei – av. ………., rămân în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 31 martie 2017.

PREŞEDINTE GREFIER