Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 03.10.2019

Casarea unei decizii pronunțate în apel, urmare a lipsei analizei tuturor criticilor aduse sentinței apelate, a neindicării temeiurilor de drept ce au stat la baza pronunțării acesteia

Decizie - 18.03.2019

Anulare autorizaţie de construire

Decizie - 07.03.2019

Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de urbanism

Decizie - 28.02.2019

Drept civil. Drept procesual civil. Obligaţia de a face. Opozabilitatea hotărârii faţă de terţi.

Decizie - 27.02.2019

Admisibilitatea acţiunii civile având ca obiect obligarea investitorilor sau proprietarilor, după caz, la plata sumelor reprezentând regularizare cotă de 0,7% la valoarea finală a lucrărilor de construire.

Decizie - 19.09.2018

desfiintare constructie (cavou)

Decizie - 12.09.2018

Constituire comisie pentru atribuire contract executie lucrări. Emitere decizie privind plata indemnizatiei membrilor comisiei. Solicitare anulare decizie. Competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal de solutionare a cauzei.

Decizie - 11.09.2018

Taxa pe clădiri datorată de persoanele juridice care dobândesc un drept de folosință pentru o parte dintr-o clădire proprietate publică în baza unui contract.

Decizie - 06.09.2018

desfiintare constructie (put)

Sentinţă civilă - 23.05.2018

Obligatia de a face - autorizare desfiinţare lucrări

Sentinţă civilă - 09.05.2018

Obligare emitere autorizaţie de construire

Sentinţă civilă - 03.05.2018

Obligare emitere aviz Directia Jududeteana pt Cultură

Decizie - 15.02.2018

Contencios administrativ. Refuz de emitere a autorizaţiilor de construire. Executarea lucrărilor de construcţii de către reclamantă prevalându-se exclusiv de obţinerea certificatului de urbanism.

Decizie - 23.01.2018

autorizatie de constructie. prescriptie constatare contraventie

Decizie - 08.12.2017

Accesiune imobiliară artificială

Decizie - 02.11.2017

DREPT CIVIL. RIDICARE CONSTRUCȚIE. ACCESIUNE IMOBILIARĂ. MUTARE CONSTRUCȚIE

Decizie - 01.11.2017

DREPT CIVIL. RIDICARE CONSTRUCȚIE. ACCESIUNE IMOBILIARĂ. MUTARE CONSTRUCȚIE