Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 05.04.2022

Pretenţii

Hotărâre - 05.11.2021

Recurs. Legalitatea dispoziției emisă de Primarul comunei prin care s-a dispus desființarea, pe cale administrativă, a construcțiilor amplasate pe terenul aparținând domeniului public al comunei

Sentinţă civilă - 02.09.2021

Granituire

Hotărâre - 24.06.2021

Pretentii

Decizie - 14.06.2021

Act administrativ fiscal. Impozit pe clădire, destinaţia imobilului

Decizie - 26.04.2021

Autorizaţie construcţie. Anularea autorizaţiei nu presupune prin ea însăşi desfiinţarea construcţiilor

Sentinţă civilă - 09.04.2021

Acţiune in rezolutiune contract şi pretenţii

Hotărâre - 08.04.2021

Autorizare desfiinţare lucrări

Decizie - 06.04.2021

Demolare constructii. Calitate

Sentinţă civilă - 25.03.2021

Obligaţia de a face

Sentinţă civilă - 23.12.2020

Obligatie de a face

Hotărâre - 03.12.2020

„Plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)”.

Sentinţă civilă - 20.10.2020

Partaj bunuri comune – construcţie edificată pe terenul bun propriu al unuia dintre soţi.

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 24.09.2020

autorizare demolare construcţie

Decizie - 27.07.2020

Constructii-actiune în constatare suplinire acord

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 03.10.2019

Casarea unei decizii pronunțate în apel, urmare a lipsei analizei tuturor criticilor aduse sentinței apelate, a neindicării temeiurilor de drept ce au stat la baza pronunțării acesteia

Decizie - 18.03.2019

Anulare autorizaţie de construire