Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 24.03.2022

confirmare plan de reorganizare - insolventa

Decizie - 14.03.2022

Recurs. Acţiune în pretenţii pentru restituirea sumelor executate silit, cu plata dobânzii legale. Momentul de la care debitorul este ţinut să plătească dobânda legală

Decizie - 07.03.2022

Condițiile ce trebuie verificate de bancă la data formulării cererii de plată, pe baza scrisorilor de garanție semnate. Dobânda datorată – dobânda penalizatoare

Decizie - 25.01.2022

Recurs. Acţiune pentru recuperarea sumelor încasate de împuternicit, în temeiul unei clauze bancare, ulterior decesului titularului. Incidenţa răspunderii contractuale referitoare la mandat

Decizie - 15.10.2021

Anulare incident de plată privind biletul la ordin

Sentinţă civilă - 13.10.2021

contestatie dare in plata

Hotărâre - 12.10.2021

Anulare act

Hotărâre - 09.07.2020

Pretenţii

Decizie - 02.04.2020

Dreptul consumatorului. Impreviziunea contractului de credit bancar.

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Decizie - 07.11.2019

Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din OUG nr. 50/2010

Decizie - 29.10.2019

Comisioanele accesorii contractului de credit. Limbaj uşor inteligibil al clauzelor contractuale.

Sentinţă civilă - 01.10.2019

Nulitate act juridic

Decizie - 27.08.2019

Insolvenţa persoanei fizice.

Decizie - 09.07.2019

Impreviziunea fundamendată pe creşterea cursului pentru un contract de credit în USD.

Decizie - 03.07.2019

Contestaţie la executare – contract de credit bancar

Decizie - 05.06.2019

acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016

Decizie - 29.05.2019

Litigii cu profesioniști. Clauze abuzive. Analiza clauzelor referitoare la comisionul de cordare credit, respectiv de administrare din perspectiva caracterului clar și inteligibil al clauzelor.

Sentinţă civilă - 23.05.2019

Invocarea relei-credinţe a consumatorilor în contractele de credit.

Hotărâre - 17.05.2019

Acces ilegal la un sistem informatic. Efectuarea de plăţi neautorizate prin intermediul unui card contactless. Lipsa scopului prevăzut de art. 360 alin. (2) C.pen.