Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Decizie - 07.11.2019

Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din OUG nr. 50/2010

Decizie - 29.10.2019

Comisioanele accesorii contractului de credit. Limbaj uşor inteligibil al clauzelor contractuale.

Sentinţă civilă - 01.10.2019

Nulitate act juridic

Decizie - 27.08.2019

Insolvenţa persoanei fizice.

Decizie - 09.07.2019

Impreviziunea fundamendată pe creşterea cursului pentru un contract de credit în USD.

Decizie - 03.07.2019

Contestaţie la executare – contract de credit bancar

Decizie - 05.06.2019

acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016

Decizie - 29.05.2019

Litigii cu profesioniști. Clauze abuzive. Analiza clauzelor referitoare la comisionul de cordare credit, respectiv de administrare din perspectiva caracterului clar și inteligibil al clauzelor.

Sentinţă civilă - 23.05.2019

Invocarea relei-credinţe a consumatorilor în contractele de credit.

Hotărâre - 17.05.2019

Acces ilegal la un sistem informatic. Efectuarea de plăţi neautorizate prin intermediul unui card contactless. Lipsa scopului prevăzut de art. 360 alin. (2) C.pen.

Decizie - 08.05.2019

4.Litigii cu profesioniști. Contract de credit bancar. Repere în aplicarea teoriei impreviziunii. Distincţia dintre riscul inerent contractului şi riscul supraadăugat.

Decizie - 30.04.2019

Acţiune în constatare - Legea nr. 77/2016

Sentinţă civilă - 12.04.2019

Anulare act – clauze abuzive contract bancar încheiat cu o persoană juridică – lipsa calităţii de consumator a persoanei juridice.

Decizie - 27.03.2019

Sancţiunea nerespectării termenelor instituite de art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016. Neanalizarea laturii subiective a impreviziunii din perspectiva tuturor codebitorilor determină nelegalitatea hotărârii

Decizie - 27.03.2019

Neacceptarea actului adiţional de aliniere a contractului de credit cu dispoziţiile OUG nr. 50/2010. Efectele constatării caracterului abuziv al clauzei care prevede modul de variaţie a dobânzii în contractul de credit.

Decizie - 06.03.2019

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 29.01.2019

CONSTATARE NULITATE ACT

Sentinţă civilă - 20.12.2018

Contracte, Bănci

Decizie - 19.11.2018

4834