Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 05.05.2020

Tâlhărie calificată. Complicitate. Greșita individualizare a pedepsei

Hotărâre - 23.03.2020

Individualizarea judiciară a pedepsei

Decizie - 10.03.2020

Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Reindividualizarea regimului sancționator prin aplicarea pedepsei amenzii penale

Decizie - 19.02.2020

Infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții

Sentinţă penală - 11.02.2020

Înşelăciunea - art. 244 CP

Decizie - 20.11.2019

Individualizarea sancțiunii amenzii. Stabilirea cuantumului amenzii prin sistemul zilelor-amendă.

Decizie - 02.10.2019

Modificarea sau încetarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanei condamnate la o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării – art. 95 Cod penal. Încetarea executării obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României.

Decizie - 20.09.2019

Individualizarea pedepsei. Ordinea de aplicare a cauzelor de agravare a răspunderii penale.

Decizie - 12.06.2019

Modificarea cuantumului pedepsei prin încheierea de îndreptare eroare materială

Hotărâre - 07.03.2019

Recalcularea restului rămas neexecutat din pedeapsa din a cărei executare fusese dispusă anterior liberarea condiţionată ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013

Decizie - 21.01.2019

Condiţii de existenţă a cauzei justificative a stării de necesitate prev. de art. 20 C.pen. Revocarea obligatoriei a amânării aplicării pedepsei – modalitate de executare a pedepsei în cazul revocării amânării aplicării pedepsei

Decizie - 10.10.2018

Individualizarea pedepsei. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Decizie - 06.09.2018

Cuantificarea culpei. Relevanța din punct de vedere a laturii penale și a laturii civile a cauzei

Hotărâre - 20.03.2018

Apel. Individualizarea modalității de executare a pedepsei. Criteriile prevăzute de art. 91 C.pen. care permit individualizarea modalității de executare a pedepsei închisorii. Analiză

Sentinţă penală - 09.01.2018

Conducere fără permis. Încercarea inculpatului de a zădărnicirea adevărului prin depunerea unui înscris falsificat. Individualizarea pedepsei

Sentinţă penală - 18.05.2017

Viol asupra unui minor. Conţinutul infracţiunii. Necesitatea aplicării unei pedepse. Individualizare.

Decizie - 20.04.2017

Program vizitare. Modul de individualizare

Decizie - 26.01.2017

Contopire pedepse pentru concurs de infracţiuni. Pedepse pentru infracţiuni concurente săvârşite sub imperiul legii penale vechi,unele dintre pedepse fiind stabilite conform legii noi. Aplicarea legii penale mai favorabile la sancţionarea concursului de i

Sentinţă penală - 20.01.2017

infracţiunii prev. de art. 263 alin. 1 Cp., cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 41 alin.l c.p.

Sentinţă penală - 24.11.2016

Individualizare pedepse minor