Pedepse. Individualizare. Închisoare cu executare efectivă. Furt din buzunare. Antecedente penale.

Decizie 1257 din 16.12.2021


Pedeapsa aplicată inculpatului, atât în ceea ce privește alegerea sa, închisoare și nu amenda, cât și cu privire la proporționalizarea acesteia, a fost just individualizată față de gravitatea infracțiunii comise și periculozitatea sa.

În acest sens, s-a avut în vedere că faptele inculpatului sunt de o gravitate ridicată, acesta sustrăgând bani din buzunarele sau borsetele a 6 persoane  vătămate, în locuri publice, profitând de neatenția acestora, acționând într-un mod profesionist și determinat.

 De asemenea, prin faptele comise a produs un prejudiciu ridicat persoanelor vătămate, sustrăgând sume de 1000 lei, 2000 de lei, 2500 de lei, 600 lei, 500 de euro, cauzând un prejudiciu total de circa 8000 lei, care nu a fost recuperat. Doar suma de 72 lei, sustrasă din buzunarul persoanei vătămate ..., a fost recuperată, dar ca urmare a prinderii inculpatului în flagrant.

Cu privire la persoana sa, se constată că are antecedente penale, fiind condamnat anterior la mai multe pedepse privative de libertate pentru comiterea de infracțiuni, în special de furt calificat, ultima condamnare fiind de 5 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 3031/30.10.2003 a Judecătoriei Galați, ce a fost executată în perioada 07.05.2003 - 04.09.2006, când a fost liberat condiționat cu un rest neexecutat de 610 zile închisoare, și, chiar dacă s-a împlinit termenul de reabilitare, inculpatul a continuat pe calea infracțională, săvârșind infracțiuni și în străinătate, aspecte ce denotă o predispoziție a acestuia de a comite fapte penale.

Recunoașterea faptelor a fost avută în vedere în cadrul procedurii de judecată simplificată, efectul fiind de reducere a limitelor, minimă și maximă, a pedepsei închisorii cu o treime, conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În cauză nu pot fi reținute circumstanțe atenuante deoarece inculpatul nu a depus niciun efort pentru a înlătura sau diminua consecințele infracțiunii, recuperarea banilor unei persoane vătămate datorându-se prinderii sale în flagrant, iar împrejurările legate de faptele comise nu diminuează gravitatea infracțiunii și nici periculozitatea inculpatului, ci mai de grabă, le amplifică, ținând cont de urmările infracțiunii și persoana inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale.

Prin urmare, pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare, orientată sub jumătatea dintre minimul și maximul special, reduse cu o treime, conform art.396 alin.10 Cod procedură penală, dar cu majorarea limitei maxime cu 3 ani închisoare, potrivit art.36 alin.1 Cod penal (limitele în cauză fiind de la 3 luni la 5 ani închisoare), a fost just apreciată de către prima instanță, astfel că este nefondată cererea inculpatului de reducere a pedepsei.

Cu privire la modalitatea de executare, având în vedere gravitatea infracțiunii comise, precum și persoana inculpatului, care are antecedente penale, și, chiar dacă s-a împlinit termenul de reabilitare, a dovedit că sancțiunile anterioare nu și-au atins scopul și a perseverat pe calea comiterii de fapte penale, nu se poate aprecia că se poate îndrepta și fără executarea pedepsei, astfel că nu se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, nefiind îndeplinită cerința prev. de art.91 alin.1 lit.d Cod penal.

Decizia penală nr. 1257/A/16.12.2021 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 1510/08.10.2021, Judecătoria Galaţi a condamnat pe inculpatul ...  la o pedeapsă de 2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt în formă continuată (6 acte materiale), faptă prevăzută de art. 208 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din perioada 27.09.2020-28.05.2021).

 În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, a aplicat inculpatului ... pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal, a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, a scăzut din pedeapsa închisorii, durata reținerii și arestului preventiv, de la data de 28.05.2021 la zi.

 În baza art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, a menţinut starea de arest preventiv a inculpatului ...

A admis acțiunile civile exercitate în cauză l-a obligat pe inculpatul ... să achite, cu titlu de daune materiale, părții civile ..., suma de 1000 de lei, părții civile ..., suma de 2000 de lei, părții civile ..., suma de 600 de lei și părții civile ..., suma de 500 de euro sau echivalentul în lei, la data plății.

A admis în parte, acțiunea civilă exercitată de partea ... și l-a obligat pe inculpatul ... să-i achite acesteia suma de 2.500 de lei, cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, a dispus confiscarea specială a bunurilor depuse la Camera de corpuri delicte a Poliției municipiului ..., conform dovezii seria ... nr. 0307467/09.03.2021.

În temeiul art. 272 alin. 1 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în procedura camerei preliminare și în faza de judecată, avocat ... - în sumă de 1459 de lei, s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul ...

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, l-a obligat pe inculpatul ... la plata sumei de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 600 de  lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a  avut în vedere următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 5837/P/2020, emis la data de 18.06.2021, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 28.09.2021, sub nr. 12665/233/2021, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul ..., pentru săvârşirea infracțiunii de furt în formă continuată (6 acte materiale), faptă prevăzută de art. 208 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Prin actul de sesizare, s-a reţinut în sarcina inculpatului ... că:

- la data de 27.09.2020, în jurul orelor 11.00, în timp ce se afla în municipiul ..., pe str. ..., în complexul ..., profitând de neatenția persoanei vătămate ..., i-a sustras din buzunar suma de 1.000 lei,

- la data de 14.10.2020, în jurul orelor 10.00, în timp ce se afla în municipiul ..., pe str. ..., profitând de neatenția persoanei vătămate ..., i-a sustras din borsetă suma de 2.000 lei,

- la data de 25.02.2021, în jurul orelor 09.20, în timp ce se afla în municipiul ..., pe str. ..., în zona pieței ..., din dreptul blocurilor ...-..., profitând de neatenția persoanei vătămate ... i-a sustras portofelul ce conținea suma de 2.500 de lei.

- în ziua de 27.03.2021, în jurul orei 09.30, în timp ce afla pe str. ..., în dreptul ..., aferent blocului ..., a sustras din borseta persoanei vătămate ... suma de 600 de lei,

- în ziua de 20.04.2021, în jurul orei 09.50, în timp ce se deplasa pe str. ..., a sustras din borseta persoanei vătămate ... suma de 500 euro,

- în ziua de 28.05.2021, în jurul orei 10.00, în timp ce se afla pe Aleea ... din Piața ...,  a sustras suma de 72 lei din buzunarul persoanei vătămate ...

În cursul urmăririi penale s-au efectuat acte de urmărire penală specifice, concretizate în următoarele mijloace de probă: declaraţii persoane vătămate ..., ..., ..., ..., ..., ...; declaraţii martori ..., ..., ... și ...;  procese-verbale de recunoaştere; procese-verbale de vizionare înregistrări video; proces-verbal de sesizare din oficiu;  proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante;  alte înscrisuri. 

În procedura camerei preliminare, nu au fost formulate cereri și excepții, iar judecătorul de cameră preliminară a constatat prin încheierea nr. 1184 din data de 29.07.2021, legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul cu nr. 5837/P/2020, emis la data de 18.06.2021 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, legalitatea administrării probelor, legalitatea actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatul ..., pentru săvârşirea infracțiunii de infracțiunii de furt în formă continuată (6 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

În faţa instanţei, la termenul de judecată din 28.09.2021, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul ... a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi că şi le însuşeşte. Instanţa, având în vedere poziţia procesuală a inculpatului, dar şi probele administrate în cursul urmăririi penale, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 375 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală.

Cu ocazia audierii, inculpatul a precizat că este de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cazul în care va fi găsit vinovat.

Analizând şi coroborând materialul probator existent în dosarul cauzei, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

1. La data de 28.09.2020, persoana vătămată ... a sesizat organele de poliţie despre faptul că, în data de 27.09.2020, în jurul orelor 11.00, în timp ce se afla în mun. ..., str. ..., în Complexul ..., un tânăr necunoscut i-a sustras din buzunar suma de 1.000 lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... a declarat că, la data de 27.09.2020, în jurul orelor 10:30, a mers să facă cumpărături la magazinele amplasate în complexul comercial ..., pe str. ..., din municipiul ...  A precizat că, a intrat în magazinul ... și s-a așezat la rând, iar în spatele său a observat un tânăr. La scurt timp, vânzătoarea i-a comunicat că tânărul care se așezase la rând în spatele său i-a sustras banii din buzunar și a părăsit grăbit magazinul. Și-a verificat buzunarul și a constatat că-i fusese sustrasă suma de 1000 de lei. A declarat că la organele de poliție l-a recunoscut din planșa foto pe tânărul care se așezase în spatele său la magazin și despre care vânzătoarea îl anunțase că-i sustrăsese banii, acesta fiind identificat în persoana inculpatului ...

Martora ..., angajata ..., a declarat că-l cunoaște pe tânărul care se așezase la rând în spatele persoanei vătămate, ca fiind o persoană cu preocupări pe linia furturilor de bani din buzunare, iar în ziua respectivă l-a observat când s-a apropiat de persoana vătămată și, folosindu-se de o pungă de culoare închisă pentru a-și acoperi mâinile, i-a sustras din buzunar o sumă de bani, după care a părăsit grăbit magazinul. A anunțat persoana vătămată despre acest lucru, aceasta verificându-și buzunarul și constatând sustragerea sumei de 1000 de lei. A declarat că l-a recunoscut din planșa foto pe tânărul care i-a sustras banii din buzunar persoanei vătămate, aflând că se numește ...

Instanța a reţinut că, potrivit procesului verbal din data de 11.11.2020 și a planșei foto aferente, persoana vătămată l-a recunoscut pe inculpatul  ..., ca fiind persoana care la data de 27.09.2020, în jurul orelor 11:00, s-a așezat la rând în spatele său, în magazinul ... și despre care vânzătoarea l-a anunțat că i-a sustras suma de bani din buzunar.

De asemenea, instanța a reţinut că, potrivit procesului verbal din data de 01.10.2020 și planșei foto aferente, martora ... l-a recunoscut pe inculpatul  ..., ca fiind persoana care la data de 27.09.2020, în jurul orelor 11.00, s-a așezat la rând în spatele persoanei vătămate, în magazinul ..., și, folosindu-se de o pungă de culoare închisă pentru a-și acoperi mâinile, i-a sustras din buzunar o sumă de bani, după care a părăsit grăbit magazinul.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, suspectul/inculpatul ... a recunoscut comiterea faptei și a precizat că, în ziua respectivă, a văzut persoana vătămată când a scos banii din buzunar, iar, ulterior, a urmărit-o într-un magazin și i-a sustras banii din buzunar, punând paravan o sacoșă de plastic, pentru a nu fi observat de celelalte persoane.

 2. La data de 14.10.2020, persoana vătămată ... a sesizat organele de poliţie despre faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 10:00,  în timp ce se afla în mun. ..., pe str. ..., i-a fost sustrasă din borsetă, suma de 2.000 lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... a declarat că, la data de 14.10.2020, orele 09:40, a mers la bancomatul băncii ..., amplasat în ..., str. ....., ..., de unde a scos suma de 2.000 lei, introducând-o în borsetă. În timp ce se deplasa pe str. ..., în zona blocului ..., a simțit cum cineva îi umblă în borsetă și, când s-a întors, a văzut un tânăr, care a început să se îndepărteze de el grăbit. A verificat borseta și a constatat că tânărul respectiv îi sustrăsese suma de 2000 de lei, pe care o scosese anterior de la bancomat. A declarat că la organele de poliție, l-a recunoscut din planșa foto pe tânărul care i-a sustras banii din borsetă, acesta fiind identificat în persoana inculpatului ...

Instanța a reţinut că, potrivit procesului verbal din data de 28.10.2020 și planșei foto aferente, persoana vătămată l-a recunoscut pe inculpatul  ..., ca fiind persoana care la data de la data de 14.10.2020, orele 10:00, i-a sustras suma de 2000 de lei din borsetă.

În cursul urmăririi penale, au fost ridicate înregistrările video efectuate la momentul comiterii  faptei de sistemele de supraveghere ale ... din ..., str. ..., ale ... din ..., str. ......., și ale ... din ..., str. ..., amplasate pe itinerariul parcurs de persoana vătămată. Din procesul verbal de redare a înregistrărilor video, rezultă că la data de 14.10.2020, orele 09.40, inculpatul ... este surprins când supraveghează zona bancomatului băncii ... amplasat în ..., str. ... Ulterior, inculpatul este surprins cum urmărește persoana vătămată ... pe străzile ... și ... 

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, suspectul/inculpatul ... a recunoscut comiterea faptei, declarând că, la data de 14.10.2020, în jurul orelor 09.00, a observat când persoana vătămată a retras banii de la bancomat și i-a introdus în borsetă. A precizat că s-a hotărât să-i sustragă banii persoanei vătămate, fapt pentru care a procedat la urmărirea acesteia timp de aproximativ 5 minute, iar când a ajuns în dreptul bl. ..., de pe str. ..., i-a tras borseta în spate și, profitând de neatenția acesteia, i-a sustras din interiorul acesteia suma de 2000 de lei și a fugit prin tronsonul blocului.

3. La data de 25.02.2021, persoana vătămată ... a sesizat organele de poliţie despre faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 09.20, în timp ce se afla în mun. ..., pe str. ..., în Piața ..., din dreptul blocurilor ..., i-a fost sustras portofelul, în care avea suma de 2.500 lei. 

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... a declarat că, la data de 25.02.2021, în jurul orelor 09.15, a mers să-și facă cumpărăturile în Piața ... din ..., b-dul. ..., bloc ..., timp în care își ținea portofelul, la vedere, în buzunarul lateral al bluzei pe care o purta. A observat că era urmărită de un tânăr, despre care a menționat că s-a ținut cam mult după el prin piață, iar la un moment dat a constatat că i-a dispărut portofelul din buzunar, observând, totodată, că și tânărul care-l urmărise părăsise zona. A precizat că în portofel avea suma de 2500 de lei. A declarat că la organele de poliție, l-a recunoscut din planșa foto pe tânărul care l-a urmărit prin piață, acesta fiind identificat în persoana inculpatului ...

Instanța a reţinut că, potrivit procesului verbal din data de 26.05.2021 și planșei foto aferente, persoana vătămată l-a recunoscut pe inculpatul  ..., ca fiind persoana care la data de 25.02.2021, în jurul orelor 09.20, l-a urmărit prin piață, împrejurare în care a constatat că i-a fost sustras portofelul din buzunar.

În cursul urmăririi penale, au fost ridicate înregistrările video efectuate la momentul comiterii  faptei de sistemul de supraveghere amplasat la punctul de lucru al ... din ..., b-dul ..., aferent blocurilor ... Din procesul-verbal de redare a înregistrărilor rezultă faptul că, la data de 25.02.2021, orele 09.18, pe imagini este surprinsă persoana vătămată care avea în buzunarul bluzei un portofel și era urmată de către inculpatul ..., acesta din urmă având în mână o pungă din plastic de culoare neagră.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, suspectul/inculpatul ... a recunoscut săvârșirea infracțiunii, declarând că, în ziua de 25.02.2021, în jurul orelor 09:20, se afla în zona pieței ..., ocazie cu care a observat un bărbat care făcea cumpărături, iar în buzunarul de la bluza de trening a văzut că avea un portofel. S-a hotărât să-i sustragă portofelul, sens în care l-a urmărit, apoi a scos sacoșa din plastic pe care o avea asupra lui, pentru a masca momentul sustragerii, iar în momentul în care bărbatul se afla la rând la brutărie, i-a sustras portofelul și a plecat. În portofel a găsit suma de 2500 de lei, pe care și-a oprit-o, aruncând portofelul gol.

4. La data de 31.03.2021, persoana vătămată ... a sesizat organele de poliţie despre faptul că, în ziua de 27.03.2021, în jurul orelor 09:30, în timp ce se afla pe str. ..., în dreptul ..., i-a fost sustrasă din borsetă, suma de 600 de lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... a declarat că, la data de 27.03.2021, în jurul orelor 09:30, a mers la cumpărături la magazinele de pe strada ..., în zona denumită ... Cu această ocazie a ajuns și la punctul de lucru al ... din ..., str. ..., bloc ..., parter, unde se află amenajat un aprozar pe trotuarul străzii. Când a mers să achite produsele, a constatat că-i lipsește portofelul cu suma de 600 de lei, din borsetă. La scurt timp după comiterea faptei, prin intermediul rețelelor de socializare, a recuperat portofelul gol de la o persoană care-l găsise aruncat pe stradă.

În cursul urmăririi penale, au fost ridicate imaginile înregistrate de camerele de supraveghere amplasate la punctul de lucru al ... din ..., str. ..., bloc ..., .... Din procesul-verbal de redare, rezultă faptul că, la data de 27.03.2021, pe imagini este surprins inculpatul ..., care ține în mână o pungă din plastic de culoare neagră. Acesta se apropie de persoana vătămată și îi sustrage portofelul din borsetă.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, suspectul/inculpatul ... a recunoscut comiterea faptei, declarând că, în cursul lunii martie 2021, posibil în data de 27.03.2021, s-a apropiat de persoana vătămată care făcea cumpărături la un aprozar situat pe str. ..., și i-a sustras din borsetă o sumă de bani.

5. La data de 20.04.2021, persoana vătămată ... a sesizat organele de poliţie despre faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 09:50, în timp ce se deplasa pe str. ... din mun. ..., i-a fost sustrasă din borsetă suma de 500 euro.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ...  a declarat că, la data de 20.04.2021, orele 09:38, a mers la casa de schimb valutar ... din ..., str. ... nr. ..., aferentă blocului ..., unde a cumpărat suma de 500 de euro. Banii i-a pus într-o borsetă pe care o burta la brâu. La scurt timp a constatat că i-a fost sustrasă din borsetă suma de 500 de euro. A declarat că o persoană de sex bărbătesc a trecut pe lângă el  în casa de schimb valutar. A precizat că a recunoscut-o pe această persoană după planșa foto, aceasta fiind identificată în persoana inculpatului  ...

Instanța a reţinut că, potrivit procesului verbal din data de 31.05.2021 și planșei foto aferente, persoana vătămată l-a recunoscut pe inculpatul ..., ca fiind persoana care la data de 20.04.2021, orele 09:38, a trecut pe lângă el în casa de schimb valutar.

În cursul urmăririi penale, au fost obținute imaginile înregistrate de camerele de supraveghere amplasate la punctele de lucru ale ... din ..., str. ... nr. ..., ale .... din ..., str. ... nr. ... și ale ... din ..., str. ... nr. ... Din procesele-verbale de redare rezultă faptul că, la data de 20.04.2021, orele 09:38, inculpatul ... este surprins când supraveghează zona casei de schimb valutar ... La orele 09:51, inculpatul ... este surprins când se apropie de persoana vătămată în timp ce se deplasa pe str. ..., în dreptul blocurilor ... și ..., și îi sustrage banii din borsetă.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, suspectul/inculpatul ... a recunoscut săvârșirea infracțiunii, declarând că, în cursul lunii aprilie 2021, posibil 20.04.2021, a observat o persoană în vârstă care a ieșit dintr-o casă de schimb valutar, aceasta având o borsetă la brâu. Ulterior, a urmărit persoana vătămată pe strada ..., iar, când a ajuns în dreptul blocurilor ... și ..., i-a desfăcut fermoarul și i-a sustras din borsetă suma de 500 euro.

6. La data de 28.05.2021,  organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 10:00, în timp ce persoana vătămată ... se afla pe ... din Piaţa ... din mun. ..., i-a fost sustrasă din buzunarul pantalonilor, suma de 72 de lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... a declarat că, la data de 28.05.2021, în jurul orelor 10:00, a mers la cumpărături în piața agroalimentară din cartierul ..., iar la un moment dat, o vânzătoare l-a anunțat că un tânăr i-a sustras banii din buzunarul pantalonilor. A verificat și a constatat că din buzunar îi dispăruse suma de 72 de lei. Tânărul care i-a furat banii a fost prins și imobilizat de două persoane, care l-au predat organelor de poliție. Cu această ocazie asupra tânărului a fost găsită suma de 72 de lei, care-i fusese sustrasă. Suma i-a fost restituită de organele de poliție, și a aflat că tânărul care i-a furat banii se numește ...

În cursul urmăririi penale, martora ... a declarat că a observat cum inculpatul a introdus mâna și a sustras din buzunarul persoanei vătămate o sumă de bani, fapt pentru care a strigat la el să-i returneze banii persoanei vătămate, ocazie cu care acesta a fost imobilizat de doi bărbați care l-au predat organelor de poliție.

În cursul urmăririi penale, martorii ... și ... s-au sesizat din strigătele unei vânzătoare în legătură cu sustragerea unei sume de bani din buzunarul unui client. Au procedat la urmărirea și imobilizarea autorului indicat de vânzătoare, pe care l-au predat apoi unui echipaj de poliție care a venit la fața locului. Cu această ocazie, asupra autorului a fost găsită suma de 72 de lei, despre care un bărbat a afirmat că acesta i-a sustras-o din buzunarul pantalonilor. Suma de bani a fost ridicată de organele de poliție de la autor și restituită persoanei vătămate. Autorul a fost identificat de organele de poliție în persoana inculpatului ...

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, suspectul/inculpatul ... a recunoscut săvârșirea infracțiunii, declarând că la data de 28.05.2021, aflându-se în Piața ..., a observat că, persoana vătămată ținea banii la vedere în buzunarul pantalonilor și, profitând de neatenția acesteia, i-a sustras din buzunarul drept al pantalonilor suma de 72 de lei. Imediat a strigat o femeie la el să-i restituie banii persoanei vătămate, fiind prins de doi bărbați și predat unui echipaj de poliție.

La data de 05.03.2021, asupra inculpatului ... au fost găsite o sacoșă din plastic de culoare neagră și o lamă marca Gillette, despre  care a afirmat că le utilizează la comiterea furturilor din buzunare.

Aceste bunuri au fost ridicate și predate la Camera de corpuri delicte a Poliției municipiului ..., conform dovezii seria ... nr. 0307467.

Instanța a reţinut că, în cursul judecății, la termenul de judecată din 28.09.2021, înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpatul ... a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi că şi le însuşeşte. Cu ocazia audierii, inculpatul a precizat că este de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cazul în care va fi găsit vinovat.

Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută mai sus, rezultă din analiza următoarelor mijloace de probă administrate în cauză: procese-verbale de recunoaştere; procese-verbale de vizionare înregistrări video; proces-verbal de sesizare din oficiu; proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante;  alte înscrisuri. 

S-a reținut că, în drept, faptele inculpatului ..., constând în aceea că:

 - la data de 27.09.2020, în jurul orelor 11.00, în timp ce se afla în municipiul ..., pe str. ..., în complexul ..., profitând de neatenția persoanei vătămate ..., i-a sustras din buzunar  suma de 1.000 lei,

- la data de 14.10.2020, în jurul orelor 10.00, în timp ce se afla în municipiul ..., pe str. ..., profitând de neatenția persoanei vătămate ..., i-a sustras din borsetă  suma de 2.000 lei,

- la data de 25.02.2021, în jurul orelor 09.20, în timp ce se afla în municipiul ..., pe str. ..., în zona pieței ..., din dreptul blocurilor ..., profitând de neatenția persoanei vătămate ... i-a sustras portofelul ce conținea suma de 2.500 de lei.

- în ziua de 27.03.2021, în jurul orei 09.30, în timp ce afla pe str. ..., în dreptul ..., aferent blocului ..., a sustras din borseta persoanei vătămate ... suma de 600 de lei,

- în ziua de 20.04.2021, în jurul orei 09.50,  în timp ce se deplasa pe str. ..., a sustras din borseta persoanei vătămate ... suma de 500 euro,

- în ziua de 28.05.2021, în jurul orei 10.00,  în timp ce se afla pe ... din Piața ...,  a sustras suma de 72 lei din buzunarul persoanei vătămate ..., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de furt în formă continuată (6 acte materiale), faptă prevăzută de art. 208 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce a fost stabilită, instanţa, având în vedere şi dispoziţiile art. 74 Cod penal, a ţinut seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.

Instanța nu a reţinut dispozițiile art. 75 alin. 2 Cod penal, raportat la art. 76 Codul penal, pentru coborârea pedepsei aplicate sub minimul special, neexistând probe în acest sens.

Instanța a reţinut o gravitate deosebită a faptei săvârșite de inculpat, având în vedere modalitatea concretă, profesionistă și insidioasă, în care a acționat, respectiv prin punctarea, supravegherea și urmărirea victimelor, pentru ca, ulterior, prin ascunderea mâinilor sub paravanul improvizat din punga de plastic, să le deposedeze, într-un loc sau într-un moment prielnic, de banii din buzunare ori borsete. Instanța a reţinut că inculpatul a acționat cu determinare și perseverență, sustrăgând banii unui număr mare de persoane vătămate, cărora le-a produs prejudicii însemnate.

Cu privire la persoana inculpatului, instanța a reţinut că acesta a recunoscut fapta, însă nu a depus niciun fel de diligențe pentru acoperirea prejudiciilor cauzate persoanelor vătămate.

Instanța a reţinut că inculpatul a mai fost condamnat la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni de furt calificat, fiind liberat condiționat la data de 04.09.2006, cu un rest de 610 zile, din pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 3031/30.10.2003 a Judecătoriei Galați, definitivă prin decizia penală nr. 157/27.02.2004 a Curții de Apel Galați, rezultând că s-a împlinit termenul de reabilitare judecătorească în cursul anului 2013.

Instanța a reţinut că inculpatul și-a reluat activitatea infracțională și dovedește apetență în sfera infracțiunilor patrimoniale.

Din actele existente la dosar, instanța a reţinut  că inculpatul are vârsta de  48 de ani, are un nivel slab de instrucție școlară (4 clase), este necăsătorit, nu are copii și nici loc de muncă și preocupări constructive.

Din actele existente la dosar reiese că activitatea infracțională a fost proiectată ca modalitate de obținere a mijloacelor de subzistență, acest aspect constituind un risc la adresa ordinii de drept, existând premisa ca inculpatul să persevereze pe calea infracțională, pentru satisfacerea unor nevoi bazale.

Punând în balanță toate aceste elemente mai sus arătate, instanţa a apreciat că o pedeapsă cu închisoarea constituie un mijloc apt de reeducare a inculpatului, astfel încât să-și formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, și, în consecinţă, a aplicat inculpatului o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între limitele legale, ținând cont de prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dar și de dispozițiile art. 35 alin. 1 Cod penal raportat la art. 36 alin. 1 Cod penal.

Având în vedere natura și gravitatea faptei, dar și circumstanțele personale, în temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, instanța a aplicat inculpatului A.N. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei închisorii, acesta dovedindu-se nedemn în a deţine o funcţie electivă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice ori în a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi, potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, a scăzut din pedeapsa închisorii, durata reținerii și arestului preventiv, de la data de 28.05.2021 la zi.

 În baza art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, având în vedere natura pedepsei aplicate, instanța a menținut starea de arest preventiv a inculpatului A.N..

Având în vedere că infracțiunea inculpatului comportă o gravitate însemnată din perspectiva modalității de comitere și a numărului mare de acte materiale, iar proporționalitatea pedepsei în raport cu gravitatea faptei și periculozitatea inculpatului trebuie să se reflecte și în modalitatea de executare, instanța a apreciat că scopul pedepsei va fi îndeplinit numai dacă pedeapsa va fi executată în regim de detenție.

Latura civilă a cauzei:

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.000 lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.000 lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.500 lei.

În cursul judecății, la termenul din 28.09.2021, înainte de începerea cercetării judecătorești, persoana vătămată ... a depus o cerere prin care a arătat că se constituie parte civilă cu suma de 2500 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin infracțiunea de furt, la care a adăugat suma de 270 de lei, reprezentând bani de consum.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 600 lei.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată ... s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 500 euro.

Persoana vătămată ... și-a recuperat integral prejudiciul, astfel că nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

Instanța a reţinut că, potrivit art. 1357 alin. 1 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, iar conform art. 1349 alin. 1 și 2, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Având în vedere probele administrate în cauză, instanța a reţinut că inculpatul a sustras bunuri din buzunarele ori borsetele părților civile cauzându-le acestora un prejudiciu, care nu a fost recuperat. Prin raportare la circumstanțele cauzei, instanța a reţinut că părțile civile au făcut o estimare justă a valorii prejudiciilor cauzate prin infracțiunile de furt săvârșite de inculpat.

Pentru toate aceste considerente, instanța a reţinut că, în cauză sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale, motiv pentru care, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală în referire la art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 şi la art. 1381 din Codul civil, a admis, acțiunile civile exercitate în cauză l-a obligat pe inculpatul ... să achite, cu titlu de daune materiale, părții civile ..., suma de 1000 de lei, părții civile ..., suma de 2000 de lei, părții civile ..., suma de 600 de lei și părții civile ..., suma de 500 de euro sau echivalentul în lei, la data plății.

De asemenea, instanța a admis, în parte, acțiunea civilă exercitată de partea ... și-l va obliga pe inculpatul ... să-i achite acesteia suma de 2.500 de lei, cu titlu de daune materiale. Instanța nu poate acorda și suma de 270 de lei, reprezentând bani de consum, solicitată de partea civilă ..., întrucât aceasta nu se află în raport de cauzalitate cu infracțiunea de furt săvârșită de inculpat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul ..., arătând că a recunoscut fapta, a avut o atitudine procesuală corectă, este o persoană matură cu reale posibilităţi de  îndreptare, solicitând reducerea pedepsei și suspendarea sub supraveghere a executării, conform art. 91 Cod penal.

Procurorul a apreciat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost temeinic individualizată față de forma continuată a infracțiunii, perseverarea în comportamentul infracțional, prejudiciul cauzat, solicitând respingerea apelului declarat de acesta.

Apelul este nefondat.

Examinând  cauza prim prisma motivelor de apel, precum și din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art.  417 alin. 2 C.proc.pen., Curtea constată că hotărârea apelată este legală și temeinică.

Astfel, din actele și lucrările dosarului rezultă că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii, au fost corect stabilite de prima instanţă, prin probele administrate în cauză, dând încadrarea juridică corespunzătoare faptei comise de acesta.

De altfel, inculpatul a recunoscut comiterea celor 6 acte materiale ale infracțiunii de furt din buzunare, în formă continuată, prevalându-se de procedura de judecată simplificată.

 Pedeapsa aplicată inculpatului, atât  în ceea ce privește alegerea sa, închisoare și nu amenda, cât și cu privire la proporționalizarea acesteia, a fost just individualizată față de gravitatea infracțiunii comise și periculozitatea sa.

În acest sens, s-a avut în vedere că faptele sale inculpatului sunt de o gravitate ridicată, acesta sustrăgând bani din buzunarele sau borsetele a 6  persoane  vătămate, în locuri publice, profitând de neatenția acestora, acționând într-un mod profesionist și determinat.

 De asemenea, prin faptele comise a produs un prejudiciu ridicat persoanelor vătămate, sustrăgând sume de 1000 lei, 2000 de lei, 2500 de lei, 600 lei, 500 de euro, cauzând un prejudiciu total de circa 8000 lei, care nu a fost recuperat. Doar suma de 72 lei, sustrasă din buzunarul persoanei vătămate ..., a fost recuperată, dar ca urmare a prinderii inculpatului în flagrant.

Cu privire la persoana sa, se constată că are antecedente penale, fiind condamnat anterior la mai multe pedepse privative de libertate pentru comiterea de infracțiuni, în special de furt calificat, ultima condamnare fiind de 5 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 3031/30.10.2003 a Judecătoriei Galați, ce a fost executată în perioada  07.05.2003 - 04.09.2006, când a fost liberat condiționat cu un rest neexecutat de 610 zile închisoare, și, chiar dacă s-a împlinit termenul de reabilitare, inculpatul a continuat pe calea infracțională, săvârșind infracțiuni și în străinătate,  aspecte ce denotă o predispoziție a acestuia de a comite fapte penale.

Recunoașterea faptelor a fost avută în vedere în cadrul procedurii de judecată simplificată, efectul fiind de reducere a limitelor, minimă și maximă, a pedepsei închisorii cu o treime, conform art.396 alin.10 Cod procedură penală.

În cauză nu pot fi reținute circumstanțe atenuante deoarece inculpatul nu a depus niciun efort pentru a înlătura sau diminua consecințele infracțiunii, recuperarea banilor unei persoane vătămate datorându-se prinderii sale în flagrant, iar împrejurările legate de faptele comise nu diminuează gravitatea infracțiunii și nici periculozitatea inculpatului ci, mai de grabă, le amplifică, ținând cont de urmările infracțiunii și persoana inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale.

Prin urmare, pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare, orientată sub jumătatea dintre minimul și maximul special, reduse cu o treime, conform art.396 alin.10 Cod procedură penală, dar cu majorarea limitei maxime cu 3 ani închisoare, potrivit art.36 alin.1 Cod penal (limitele în cauză fiind de la 3 luni la 5 ani închisoare), a fost just apreciată de către prima instanță, astfel că este nefondată cererea inculpatului de reducere a pedepsei.

Având în vedere natura și gravitatea infracțiunii comise și persoana inculpatului, acesta este nedemn de a exercita drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, astfel că în mod corect i s-au interzis exercitarea acestor drepturi, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară, conform art. 67 alin. 2 Cod penal, precum și ca pedeapsă accesorie, în temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal.

Cu privire la modalitatea de executare, având în vedere gravitatea infracțiunii comise, precum și persoana inculpatului, care are antecedente penale, și, chiar dacă s-a împlinit termenul de reabilitare, a dovedit că sancțiunile anterioare nu și-au atins scopul și a perseverat pe calea comiterii de fapte penale, nu se poate aprecia că se poate îndrepta și fără executarea pedepsei, astfel că nu se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, nefiind îndeplinită cerința prev. de art.91 alin.1 lit.d Cod penal.

În consecință, corect a apreciat prima instanță că doar prin executarea efectivă a pedepsei se va putea atinge scopul pedepsei, respectiv: prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea reintegrării în societate a inculpatului, fiind nefondată cererea acestuia de a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

 Latura civilă a fost corect soluționată  în ceea de privește obligarea inculpatului la acoperirea prejudiciilor materiale cauzate  persoanelor vătămate și care nu au fost recuperate.

Faţă de cele arătate mai sus,  apelul  declarat de inculpatul ... este nefondat, astfel că a fost respins, conform disp. art.  421  pct. 1 lit. b C.proc.pen.

Domenii speta