Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 25.06.2021

Obligaţie de a face - suplinire acord pârât

Decizie - 03.02.2021

Pretenţii, anulare, reţinere pentru evocarea fondului, obligaţie proper rem, la asigurarea bunei vecinătăţi, putere de lucru judecat

Sentinţă civilă - 28.10.2020

Contencios administrativ. Anulare act administrativ – Anulare decizie de respingere a cererii reclamantului de cumpărare a locuinţei de serviciu. Limitele de exercitare a dreptului autorităţii de a vinde locuinţa de serviciu

Sentinţă civilă - 20.01.2020

Evacuare art. 1034 – 1045 C.proc.civ

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestatie la executare - prescriptie - ipoteca

Decizie - 31.10.2019

Exercitarea autorităţii părinteşti. Argumente pentru stabilirea locuinţei minorului la unul dintre părinţi

Sentinţă civilă - 30.07.2019

Evacuare – respinsă, situaţie juridică incertă (cu dovadă drept proprietate reclamanţi).

Sentinţă civilă - 27.06.2019

Partaj bunuri comune - lichidare regim matrimonial

Decizie - 16.04.2019

evacuare

Decizie - 15.02.2019

Recurs. Obligaţia Consiliului Local de a vinde un imobil către chiriaşi, în baza Legii nr. 85/1992. Lucrările ulterioare de modernizare nu pot schimba natura juridică a acestuia ca fiind un imobil nou construit de către A.N.L.

Decizie - 12.10.2018

Contract de închiriere a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ

Decizie - 01.10.2018

Evacuare. Procedura specială

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Domiciliu minor

Sentinţă civilă - 24.07.2017

radiere ipoteca

Sentinţă civilă - 14.03.2017

Comunicarea dispoziţiei emisă în temeiul Legii 10/2001 către titularii acesteia, cerere de recomunicare după expirarea termenului de contestare, lipsa evocării vreunei împrejurări de natură a determina imposibilitatea formulării contestaţia în

Decizie - 09.02.2017

Locuințe. Legea nr. 85/1992. Prețul de piață.

Decizie - 18.01.2017

Persoane care ocupă fără drept un imobil. Art. 1033 Cpr civ

Decizie - 16.01.2017

Recalificarea în drept a cererii de chemare in judecată realizată în deliberare, fără dezbateri prealabile; încălcarea principiului disponibilităţii şi al dreptului la apărare.

Sentinţă civilă - 25.11.2016

Asociatii de proprietari

Decizie - 11.10.2016

Neîndeplinirea condiţiilor întreţinerii, rezoluţiunea contractului. Consecinţe asupra prestaţiilor părţilor şi îmbunătăţirilor aduse imobilului obiect al contractului