Domiciliu minor

Sentinţă civilă 2812 din 11.06.2018


Data publicare portal: 17.10.2018

Prin sentinţa civilă nr. 2812/11.06.2018 Judecătoria Slatina a admis în parte cererea formulată de reclamanta T.C.S., în contradictoriu cu pârâtul H.T.E, ca întemeiată.

S-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti de ambii părinţi ai minorilor H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx.

S-a stabilit locuinţa minorilor H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx, la mama reclamantă, in ţară.

A fost obligat tatăl pârât la plata lunară a unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx, în procent de 33% din venitul minim net pe economie, cu începere de la data formulării cererii (xxxx) şi până la majoratul minorilor. 

S-a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

In baza art. 1 alin. 1 si art. 8 din Legea nr. 272/2004, sesizează DGASPC XXXX pentru a efectua de urgenţă verificări si a lua masurile ce se impun conform art. 104 si următoarele din Legea nr. 272/2004 cu privire la minorii H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx. 

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. xxxx, la data de xxxx, reclamanta T.C.S. a chemat în judecată pe pârâtul H.T.E, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va da să se dispună exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre reclamanta asupra minorilor H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx si sa fie stabilit domiciliul minorilor la mamă.

In subsidiar, a solicitat obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorilor.

In motivare a aratat ca a avut o relatie de concubinaj cu paratul din care au rezultat minorii H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx, insa de la sfarsitul anului 2016 paratul a parasit domiciliul conjugal si nu s-a mai interesat de minori.

In prezent, minorii locuiesc cu ea si cu tatal sau fiind bine ingrijiti, paratul necontribuind financiar la cresterea acestora si neinteresandu-se in nici un fel de minori.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispoz. art. 505 si art. 530 Cod civil.

In scop probatoriu, a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriu şi martori.

A depus în xerocopie un set de inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată.

Legal citat, pârâtul nu a formulat intampinare si nu a solicitat probe in aparare.

In scop probatoriu s-a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosar referatul de anchetă socială nr. 2449/12.09.2017 efectuat de Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Xxxx

Analizând întregul material probator aflat la dosarul cauzei, instanţa va reţine următoarele:

Art. 400 alin. 1 din Codul civil, modificând dispoziţiile referitoare la încredinţarea copilului minor, prevede că instanţa stabileşte locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic, motiv pentru care instanta va admite acest capăt de cererii şi va stabili locuinţa minorilor H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx, la mama reclamantă in tara. 

Pentru a stabili astfel, instanţa a avut în vedere situatia de fapt si concluziile anchetei sociale; unul din principiile prin care se realizează respectarea şi garantarea drepturilor copilului fiind asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor.

În vederea asigurării unei continuităţi în mediul familial şi a unui climat familial stabil, instanţa apreciază că se impune ca minorii să locuiască in continuare in tara, la Xxxx, univers in care s-au adaptat fiind la gradinita, respectiv scoala, măsura venind în întâmpinarea principiilor stabilite în legislaţia privind protecţia minorilor.

În baza rolului activ, instanţa va da recomandări părţilor în ceea ce priveşte relaţia pe care o au pentru creşterea şi educarea minorilor, pe care trebuie să-i crească împreună, acestia nu trebuie să resimtă despărţirea părinţilor ca pe o experienţă traumatizantă. 

Condiţia determinantă în funcţie de care se va dispune stabilirea locuinţei este aceea de a fi asigurate interesele minorului, ce urmează a fi stabilite cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de apreciere. Corelativ, potrivit art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie …”, iar exercitarea drepturilor părinteşti reprezintă un element al vieţi de familie (cauza Nielsen c. Danemarcei).

În concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, dar şi cu prevederile noului Cod civil, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

Art. 397 din Codul civil dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti revine în comun ambilor părinţi; în completare, art. 398 Cod civil dispune că, numai pentru motive întemeiate, având in vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către unul dintre părinţi.

„Autoritatea părintească” este o instituţie juridică nouă şi nu poate fi asemănată sau echivalată cu “încredinţarea minorului” care opera în vechiul Cod al Familiei. Autoritatea părintească este un drept şi o responsabilitate a părinţilor, iar regula generală (adică 99% din cazuri) este de păstrare a autorităţii părinteşti neştirbite în urma divorţului (cu excepţii legate strict de eventuale riscuri asupra minorului care ar apărea dacă nu s-ar retrage autoritatea părintească unuia dintre părinţi – părinte violent, drogat, abuzator etc.). 

În speţă, instanţa va reţine că nu există motive care să conducă la exercitarea autorităţii părinteşti numai de către unul dintre părinţi nefiind dovedita alienarea parentala, aşa încât va respinge acest capat al cererii şi va dispune ca aceasta să fie exercitată de către ambii părinţi ai minorilor H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx.

Desi instanta i-a incuviintat reclamantei proba testimoniala, aceasta nu a prezentat martorul pentru a fi audiat, nefacand nici o dovada, conform art. 249 Cod proc. civ., a motivelor bine intemeiate pentru care a solicitat autoritatea parinteasca exclusiva. Ori, faptul ca paratul nu a mai vizitat minorii din 2016 si nu s-a mai interesat de ei, nu sunt motive temeinice pentru  exercitarea autorităţii părinteşti numai de către unul dintre părinţi. 

De altfel, reclamanta nu a facut nici o proba in prezenta cauza, nu a prezentat minorii la audiere, nu a depus dovezi privind veniturile sale, nu a prezentat martorul etc., singura proba concludenta pe care o are instanta fiind referatul de ancheta sociala efectuat de Primaria Xxxx; in considerarea interesului superior al celor doi minori instanta dispunand masurile ce se impuneau cu privire la autoritatea tutelara si domiciliul acestora; desi reclamanta nu pare sa se preocupe prea mult de acestia (desi au o varsta frageda, au ramas de aproximativ 2-3 ani in supravegherea concubinului bunicii materne, aceasta din urma fiind si singura care trimite bani pentru intretinerea copiilor). 

Potrivit. disp. art. 499 alin. 1 din Cod civil, tatăl şi mama sunt obligaţi, in solidar, să dea întreţinere copiilor lor minori, asigurându-le cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. 

În ceea ce priveşte cuantumul obligaţiei de întreţinere, instanţa are în vedere prevederile art. 529 alin. 2 din Codul civil, potrivit cărora, când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o treime din venitul realizat pentru doi copii.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite in parte acţiunea, pe cale de consecinţă va dispune exercitarea autorităţii părinteşti de ambii părinţi ai minorilor, va stabili domiciliul acestora la mama şi va obliga pe tatal parat la plata lunară a unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor în procent de 33%, procent ce va fi calculat din venitul minim net pe economie, cu începere de la data formularii cererii (xxxx) şi până la majoratul minorilor, instanţa acordând pensia în procent şi nu în sumă fixă pentru a putea fi calculată şi indexată periodic fără a fi nevoie de a solicita majorarea pensiei în instanţă.

 Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 Totodata, in baza art. 1 alin. 1 si art. 8 din Legea nr. 272/2004, va sesiza DGASPC XXXX pentru a efectua de urgenţă verificări si a lua masurile ce se impun conform art. 104 si următoarele din Legea nr. 272/2004 cu privire la minorii H.I.A., născută la data de xxxx si H.E.I., născut la data de xxxx. Instanta a dispus sesizarea organelor abilitate, dupa incercarea de administrare a probatoriului in cauza, constatand ca minorii se afla in grija concubinului bunicii materne de aproximativ 2-3 ani fara ca mama acestora sa-si fi indeplinit obligatia prevazuta de art. 104 alin. 1 din Legea nr. 272/2004. Ori, fara a afirma ca exista semne de neglijare asupra acestora, este necesar, avand in vedere situatia speciala in care se afla, ca minorii sa fie luati in evidenta si monitorizati conform procedurii prevazuta de HG nr. 691/2015.