Partaj bunuri comune - lichidare regim matrimonial

Sentinţă civilă 477 din 27.06.2019


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 10 octombrie 2016, reclamanta C. M. – D.  a solicitat în contradictoriu cu pârâtul C.I., C. I. şi C. M., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea bunurilor comune dobândite în perioada căsătoriei cu pârâtul C. I., inclusiv îmbunătăţirile realizate în perioada căsătoriei, la imobilul proprietatea fostului soţ, precum şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul Cioroianu Ionel, din data de 16.09.2006, căsătorie ce a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. X/09 iulie 2014 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X, definitivă prin decizia civilă nr. X/25 februarie 2014 a Tribunalului Dolj.

A precizat reclamanta că, în această perioadă a locuit în gospodăria părinţilor fostului soţ, respectiv a numiţilor C. I. şi C. M. şi a realizat împreună cu fostul soţ, prin contribuţie egală, următoarele:

A. Îmbunătăţiri:

- izolat cu polistiren tavanele de la întreagă casă, inclusiv pereţii de la bucătărie până la faianţă,

- montat în camera de baie care era doar construită fără alte utilităţi următoarele: cadă cu baterie şi duş, chiuvetă şi bateria la aceasta, oglindă, s-au montat ţevile care au fost racordate la reţeaua de apă,

- montat gresie pe scările exterioare ale casei ,

- turnat ciment în curte (circa 200 m.p.),

- construit în spatele casei, o baracă de ciment cu lemne de circa 15 m.p.,

- zugrăvit interior şi exterior cu vopsea lavabilă întreaga casă ,

- refăcut sufragerie, după cum urmează: s-a mărit prin demolarea unui zid interior şi s-a edificat o arcadă, au fost montate două ferestre termopan şi o uşă termopan de acces, iar la geamuri şi la uşă au fost montate şi site,

- au fost achiziţionaţi (construit) 20 de stupi de albine

B. Bunuri mobile:

- un autoturism Dacia Logan cu nr. de înmatriculare DJ – 08 – X,

- un şifonier de colţ cu două comode,

- o maşină de spălat automoat Whirpool,

- o combină frigorifică Arctic,

- chiuvetă cu masca şi baterie la bucătărie,

- un TV color cu tub,

- un calculator cu imprimantă, boxe, tastatură,

- o hotă Arctic la bucătărie,

- un cuptor cu microunde,

- un instant pentru încălzit apă la baie,

- mobilă de bucătărie cu 3 corpuri,

- două lustre în sufragerie,

- 12 metri perdele, în sufragerie.

C. Tot în perioada căsătoriei, respectiv la 04 iulie 2012 a fost contractat un credit de 6000 lei la BRD – Groupe Societe Generale S.A., bani cu care s-a refăcut şi mobilat sufrageria, creditul fiind contractat pentru o perioadă de 5 ani. A precizat reclamanta că toate ratele de la acest credit au fost plătite exclusiv de aceasta, astfel încât solicită obligarea pârâţilor la plata a ½ din contravaloarea ratelor achitate, conform graficului de eşalonare, rate în valoare de 5866,19 lei.

A mai precizat reclamanta că toţi banii din nuntă (450 milioane lei vechi) au fost luaţi de părinţii fostului său soţ şi au plătit datoriile acestora pentru construcţia casei. Totodată, a arătat aceasta că a contribuit şi la plata împrumuturilor contractate înaintate de căsătorie de către fostul soţ.

De asemenea, a arătat reclamanta că toate bunurile descrise la punctele A şi B se află în posesia pârâţilor.

Cererea a fost întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 339, 667 şi următoarele din Codul Civil, art. 979 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Cererea a fost timbrată iniţial cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1562 lei conform chitanţei seria PF, nr. 3410102016 din 10.10.2016 (fila nr. 3 din dosar).

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri, în copie: act de identitate, sentinţa civilă nr. X/09 iulie 2014 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X, sentinţa civilă nr. X/10.12.2013 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X, contract de credit nr. X din 04.07.2012 încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., contract individual de muncă nr. X/09.06.2010, carnet de muncă.

La data de 15 noiembrie 2016, pârâţii C. I. şi C. M. a depus la dosar întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii în ceea ce îi priveşte pe aceştia şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepţie, pârâţii au invocat lipsa calităţii procesuale pasive în ceea ce îi priveşte pe aceştia, având în vedere obiectul acestui proces, precum şi definiţia dată bunurilor comune în Codul Civil, la art. 339, arătând că nu pot avea calitatea de pârâţi în acest dosar deoarece nu au achiziţionat împreună cu reclamanta, bunuri care să aibă caracterul bunului comun, aşa cum este definit prin textul de lege indicat mai sus.

De asemenea, prin aceeaşi întâmpinare, pârâţii C. I. şi C. M. au invocat lipsa de obiect a acestei acţiuni, în ceea ce îi priveşte, deoarece nu în contradictoriu cu ei se realizează protecţia drepturilor invocate de reclamanta.

Pe fondul cauzei, au precizat pârâţii că pretenţiile reclamantei sunt neîntemeiate deoarece, pe timpul cât a fost căsătorită cu fiul acestora nu a achiziţionat bunuri împreună cu acesta, în curtea casei nu au făcut nimic, iar la case nu au realizat îmbunătăţiri, ci dimpotrivă, au demolat un perete în una dintre case pentru a avea un spaţiu mai mare, fără acordul lor.

De asemenea, au precizat pârâţii că, înainte de a veni reclamanta în domiciliul lor, aveau patru stupi, aceşti stupi fiind înmulţiţi după ce aceasta a părăsit domiciliul, iar casele erau dotate cu tot ce era necesar, fiind mobilate şi utilate complet, nefiind necesar a se face lucrări de îmbunătăţire.

Cu privire la autoturismul Dacia Logan, au arătat pârâţii că C. I.este cel care l-a achiziţionat, tot el fiind cel care a plătit ratele în totalitate.

Întâmpinarea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 205 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

La data de 15 noiembrie 2016 a depus la dosar întâmpinare, pârâtul C. I. prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii promovate de reclamantă, arătând că atunci când s-a căsătorit cu aceasta, casele erau dotate cu tot ceea ce era necesar, fiind mobilate şi utilate complet, având baie şi bucătărie modernă, nefiind necesar a se face lucrări de îmbunătăţire, singura lucrare pe care a făcut-o în legătură cu această casă în care au locuit, a fost demolarea unui perete dintre două camere pentru a crea una mai mare. Astfel, la camera respectivă i-au pus ferestre noi şi au zugrăvit-o interior, iar cu privire la vopsitul exterior al case, a precizat că în anul 2013 a zugrăvit una dintre case, însă el este cel care a făcut acest lucru, singura cheltuială fiind făcută cu vopseaua necesară pentru această operaţiune.

De asemenea, a arătat pârâtul că nu au făcut nimic altceva în curtea în care au locuit sau în casă, iar stupii în număr de patru erau ai tatălui său, stupi pe care i-a înmulţit ulterior.

Cu privire la autoturism, a precizat acesta că a fost achiziţionat de tatăl său, însă a fost menţionat în acte pentru a fi mai uşor să plătească taxele şi asigurările necesare.

Din bunurile precizate de reclamantă, a precizat pârâtul C. I.  că recunoaşte faptul că au achiziţionat împreună, în perioada în care au fost căsătoriţi, un televizor color, calculatorul, imprimante şi perdelele.

În ceea ce priveşte împrumutul contractat de reclamantă la BRD – Groupe Societe Generale S.A., a precizat că banii care fac obiectul acestui împrumut au fost daţi de reclamantă fratelui său.

Totodată, a precizat pârâtul că, banii care i-au obţinut ca şi dar de nuntă au fost mai puţini de 100 milioane lei vechi, iar cu aceşti bani au fost achitate datoriile făcute în vederea organizării evenimentului, fără să acopere în totalitate aceste cheltuieli, părinţii săi fiind cei care au plătit diferenţa sumelor.

La data de 05 decembrie 2016, reclamanta C. M. D. a depus la dosar răspuns la întâmpinările depuse la dosar, solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor C. I. şi C.M., având în vedere că, valorificarea drepturilor ce i se cuvin în privinţa îmbunătăţirilor se poate face numai în raport cu foştii  socri întrucât acestora, în calitate de proprietari, le profită sporul de valoare adus de cei doi soţi prin îmbunătăţirile realizate. Pe de altă parte, existenţa dreptului de proprietate comună al soţilor nu exclude existenţa unui drept pe cote părţi sau în devălmăşie al unor terţi, dreptul soţilor cu cel al terţilor putând exista concomitent.

De asemenea, a solicitat reclamanta respingerea excepţiei lipsei de obiect a acţiunii invocată, faţă de dispoziţiile art. 194 – 197, art. 200 Cod procedură civilă.

În legătură cu apărările pe fond ale pârâţilor, arătând că îşi menţine în totalitate cererea de chemare în judecată, infirmând susţinerile pârâţilor.

În susţinerea răspunsului la întâmpinare, reclamanta a depus la dosar, în copie referatul de anchetă socială efectuat în dosarul nr. X al Judecătoriei Filiaşi.

Prin Încheierea de admitere în principiu de la data de 18 mai 2018 instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor C. I. şi C. M., excepţie invocată de pârâţii C. I. şi C. M.;  a respins excepţia lipsei de obiect a cererii, invocată de pârâţii C.I. şi C.M.; a admis în parte şi în principiu cererea de partajare a bunurilor proprietate comună, formulată de reclamanta C. M., în contradictoriu cu pârâţii C. I., C.I. şi C. M.; a constatat că reclamanta C.M. şi pârâtul C. I. au dobândit în timpul căsătoriei, în devălmăşie, următoarele bunuri:

- un şifonier de colţ;

- o maşină de spălat;

- o combină frigorifică;

- un televizor color;

- un calculator cu imprimantă, boxe şi tastatură;

- o hotă;

 - un cuptor cu microunde;

- mobilă de bucătărie;

- două lustre;

- perdele în sufragerie;

- stupi cu albine.

Instanţa a constatat că reclamanta C.M. şi pârâtul C. I.au avut o contribuţie egală la dobândirea bunurilor proprietate comună. 

S-a constatat că reclamanta C.M. are un drept de creanţă asupra masei partajabile constând în jumătate din sporul de valoare adus imobilului pârâţilor C. I. şi C. M., situat în com. Brădeşti, sat Răcarii de Jos, str. Dacia nr. X, jud. Dolj, prin următoarele îmbunătăţiri efectuate: montarea în baie a instalaţiei sanitare, a chiuvetei şi a căzii, zugrăvirea exteriorului casei, montarea unei uşi din termopan şi a două ferestre din termopan, montarea de gresie pe scările exterioare ale casei, turnarea de ciment în curte, demolarea unui zid interior şi edificarea unei arcade. 

S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specializarea evaluare bunuri mobile, pentru identificarea şi evaluarea bunurilor mobile arătate mai sus, urmând a fi formulate propuneri de lotizare, a fost desemnat expert în specializarea evaluare bunuri mobile pe domnul expert T. M.B., de pe lista întocmită de către BLET Dolj, urmând a fi emisă o adresă către domnul expert, cu solicitarea de a întocmi raportul de expertiză şi de a-l înainta la dosarul cauzei, precum şi către BLET Dolj, pentru a se comunica numirea expertului precum şi faptul că prin încheierea din data de 19.04.2018 s-a admis cererea reclamantei de acordare a ajutorului public judiciar, fiind scutită de plata onorariului expertului, în cuantum de 1000 lei.

S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specializarea construcţii civile, pentru identificarea şi evaluarea îmbunătăţirilor aduse imobilului pârâţilor C.I. şi C. M., situat în com. Brădeşti, sat Răcarii de Jos, str. Dacia nr. X, jud. Dolj, astfel cum aceste îmbunătăţiri au fost arătate mai sus, a fost desemnat expert în specializarea construcţii civile pe domnul expert P. I., de pe lista întocmită de către BLET Dolj, urmând a fi emisă o adresă către domnul expert, cu solicitarea de a întocmi raportul de expertiză şi de a-l înainta la dosarul cauzei, precum şi către BLET Dolj, pentru a se comunica numirea expertului precum şi faptul că prin încheierea din data de 19.04.2018 s-a admis cererea reclamantei de acordare a ajutorului public judiciar, fiind scutită de plata onorariului expertului, în cuantum de 1000 lei.

Prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu de la data de 18 mai 2018, instanţa a revenit asupra expertizei în specializarea autovehicule şi a emis adrese către BLET Dolj, precum şi către Compartimentul Economic al Tribunalului Dolj pentru a se încunoştinţa cu privire la această măsură. 

Pe parcursul judecăţii instanţa a admis şi a administrat următoarele probe: proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul luat pârâţilor, la propunerea reclamantei, proba cu interogatoriul luat reclamantei, la propunerea pârâtului C. I., proba testimonială, fiind audiaţi martorii: N.M., C. I. (declaraţii aflate la filele nr. 121, 122), S.S. – C. (declaraţie aflată la fila nr. 130 din dosar), A. M. (declaraţie fila nr. 146), R. M. (declaraţie fila nr. 158).

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize în specializarea construcţii civile, raportul de expertiză fiind întocmit de dnul expert P. I. şi depus în volumul I al dosarului la filele nr. 209 – nr. 214, iar răspunsul la obiecţiuni fiind depus în volumul II al dosarului la fila nr. 10 şi la filele nr. 41 şi 42.

De asemenea s-a dispus efectuarea unei expertize în specializarea evaluare bunuri mobile, raportul de expertiză fiind întocmit în cauză de dnul expert T. B. şi depus în volumul I al dosarului la filele nr. 220 – nr. 260, iar răspunsul la obiecţiuni fiind depus în volumul II al dosarului la filele nr. 49 – nr. 51.

În şedinţa publică de la data de 30 ianuarie 2019 avocat M. M. B. pentru reclamantă a depus la dosar o cerere de completare a Încheierii de admitere în principiu pronunţată în cauză prin care s-a solicitat revenirea asupra probei cu expertiza auto pentru autoturismul marca Dacia Logan, precizând că dreptul de proprietate al pârâtului C. I., fostul soţ al reclamantei, rezultă din adresa poliţiei, deci autoturismul este bun comun.

S-a mai arătat de către reclamantă că nu are nicio relevanţă faptul că din actul depus la dosar de pârâţi rezultă că taxele şi impozitele sunt plătite de pârâtul C. I., întrucât acest act nu este un act de proprietate.

S-a mai solicitat de către reclamantă să se ia în calcul creditul în sumă de 6.000 lei contractat de reclamantă cu B.R.D. în timpul căsătoriei şi achitat numai de reclamantă în perioada 2012 – 2017, credit luat după aproximativ un an după ce a fost operat fratele său. A arătat reclamanta că toată suma de 450 milioane lei vechi au fost luaţi de către foştii socrii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin încheierea din data de 07 februarie 2019 instanţa a respins cererea reclamantei C. M. D. de completare a încheierii de admitere în principiu şi de a reveni cu privire la proba expertizei, pentru următoarele considerente:

Articolul 986 Cod pr. civ., referitor la Încheierea de admitere în principiu suplimentară, prevede că în cazul în care, după pronunţarea încheierii prevăzute la art. 985, dar mai înainte de pronunţarea hotărârii de împărţeală, se constată că există şi alţi coproprietari sau că au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse împărţelii, fără ca privitor la aceşti coproprietari sau la acele bunuri să fi avut loc o dezbatere contradictorie, instanţa va putea da, cu citarea părţilor, o nouă încheiere, care va cuprinde, după caz, şi coproprietarii sau bunurile omise. În aceleaşi condiţii, instanţa poate, cu consimţământul tuturor coproprietarilor, să elimine un bun care a fost cuprins din eroare în masa de împărţit.

Instanţa a reţinut că prin Încheierea de admitere în principiu din data de 18.05.2018 instanţa a revenit asupra expertizei în specializarea autovehicule, având în vedere că din mijloacele de probă administrate în cauză nu rezultă că autoturismul marca Dacia Logan este un bun comun al foştilor soţi. Astfel, instanţa a constatat că din adresa emisă de Primăria com. Brădeşti la data de 13.06.2017 (f.124) rezultă că autoturismul este înregistrat pe numele pârâtului C. I. pentru plata taxelor şi impozitelor locale, aspect confirmat de certificatul de atestare fiscală aflat la fila 125 a dosarului, astfel încât instanţa a reţinut că proprietarul autoturismul marca Dacia Logan este pârâtul C. I..  De asemenea, s-a reţinut că în ceea ce priveşte susţinerea reclamantei, potrivit căreia, ratele creditului contractat de la BRD ar fi fost plătite exclusiv de către reclamantă, iar banii obţinuţi ar fi fost folosiţi pentru renovarea şi mobilarea sufrageriei, probele administrate nu susţin această afirmaţie. Astfel, s-a reţinut că din declaraţia martorei S. S. rezultă că reclamanta s-a interesat de un credit la mai multe bănci, iar aceasta avea nevoie de bani, deoarece o rudă de-a sa era bolnavă. Prin urmare, instanţa a respins solicitarea reclamantei privind obligarea pârâţilor la plata a jumătate din ratele creditului, reţinând că banii obţinuţi din credit au fost folosiţi exclusiv de către reclamantă. 

Instanţa a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolul 986 Cod pr. civ. pentru pronunţarea unei Încheieri de admitere în principiu suplimentare, deoarece nu au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse împărţelii, fără ca privitor la acele bunuri să fi avut loc o dezbatere contradictorie, astfel cum impune acest text de lege, iar instanţa s-a pronunţat deja prin încheierea de admitere în principiu cu privire la autoturismul marca Dacia şi cu privire la creditul contractat de la BRD, fără a putea reveni asupra celor statuate.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză instanţa constată şi reţine următoarele:

Instanţa reţine că părţile C. M. şi C.I. s-au căsătorit la data de 16.09.2006, iar prin sentinţa civilă nr. X/09 iulie 2014 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X, definitivă prin decizia civilă nr. X/20 ianuarie 2015 a Tribunalului Dolj, s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre cele două părţi.

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv, proba cu înscrisuri, planşele foto, proba cu interogatoriul luat pârâţilor, proba cu interogatoriul luat reclamantei, proba testimonială cu martorii: N. M., C. I. (declaraţii aflate la filele nr. 121, 122), S.S. – C. (declaraţie aflată la fila nr. 130 din dosar), A.M. (declaraţie fila nr. 146), R. M.  (declaraţie fila nr. 158), instanţa reţine că reclamanta C. M. şi pârâtul C. I. au dobândit în timpul căsătoriei, în devălmăşie, următoarele bunuri:- un şifonier de colţ;- o maşină de spălat;- o combină frigorifică;- un televizor color;- un calculator cu imprimantă, boxe şi tastatură;- o hotă;- un cuptor cu microunde;- mobilă de bucătărie;- două lustre;- perdele în sufragerie;- stupi cu albine.

În ceea ce priveşte stabilirea proporţiei în care părţile au contribuit la dobândirea bunurilor arătate mai sus, instanţa a reţinut următoarele:

Prezumţia că ambii soţi au contribuit deopotrivă la dobândirea bunurilor operează în lipsa unor probe convingătoare din care să rezulte că aportul unuia dintre soţi a fost mai mare decât al celuilalt. Contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor din patrimoniul comun nu se evaluează în raport de fiecare bun intrat în patrimoniu, evaluarea proporţiei în care fiecare soţ şi-a adus aportul la achiziţionarea bunurilor trebuind a fi efectuată cu luarea în considerare a întregului patrimoniu comun şi a tuturor veniturilor aduse de fiecare soţ sau a altor contribuţii materiale. De asemenea pentru a se stabili cota de contribuţie a fiecărui soţ nu se poate lua în calcul doar o anumită etapă a căsătoriei, instanţa trebuind să aibă în vedere întreaga perioadă în care soţii au fost căsătoriţi şi şi-au adus contribuţia în comun la cheltuielile căsătoriei. Pentru a stabili aportul soţilor la dobândirea bunurilor comune se vor lua, în consecinţă, în considerare doar veniturile şi contribuţia la dobândirea bunurilor comune dovedite conform probelor administrate în cauză. Instanţa constată că din mijloacele de probă administrate nu rezultă că cele două părţi ar fi avut o contribuţie diferită la achiziţionarea bunurilor mobile. Pe cale de consecinţă, instanţa va constata că reclamanta C.M. şi pârâtul C. I. au avut o contribuţie egală la dobândirea bunurilor proprietate comună. 

De asemenea, din mijloacele de probă administrate rezultă că cei doi soţi au avut şi o contribuţie egală în ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse de aceştia imobilului pârâţilor C. I. şi C. M., situat în com. Brădeşti, sat Răcarii de Jos, str. Dacia nr. X, jud. Dolj. Astfel, din înscrisurile depuse, din planşele foto, din proba cu interogatoriul luat pârâţilor, proba cu interogatoriul luat reclamantei, proba testimonială cu martorii: N.M., C. I. (declaraţii aflate la filele nr. 121, 122), S. S. – C. (declaraţie aflată la fila nr. 130 din dosar), A.M. (declaraţie fila nr. 146), R. M. (declaraţie fila nr. 158) rezultă că cele două părţi au efectuat în timpul căsătoriei următoarele îmbunătăţiri: montarea în baie a instalaţiei sanitare, a chiuvetei şi a căzii, zugrăvirea exteriorului casei, montarea unei uşi din termopan şi a două ferestre din termopan, montarea de gresie pe scările exterioare ale casei, turnarea de ciment în curte, demolarea unui zid interior şi edificarea unei arcade. Prin urmare, instanţa va constata că reclamanta C.M. are un drept de creanţă asupra masei partajabile constând în jumătate din sporul de valoare adus imobilului pârâţilor C. I. şi C.M. , situat în com. Brădeşti, sat Răcarii de Jos, str. Dacia nr. X, jud. Dolj, prin îmbunătăţirile arătate mai sus.

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei, potrivit căreia, ratele creditului contractat de la BRD ar fi fost plătite exclusiv de către reclamantă, iar banii obţinuţi ar fi fost folosiţi pentru renovarea şi mobilarea sufrageriei, instanţa a reţinut că probele administrate nu susţin această afirmaţie. Astfel, din declaraţia martorei S. S. rezultă că reclamanta s-a interesat de un credit la mai multe bănci, iar aceasta avea nevoie de bani, deoarece o rudă de-a sa era bolnavă. Prin urmare, instanţa a respins solicitarea reclamantei privind obligarea pârâţilor la plata a jumătate din ratele creditului, reţinând că banii obţinuţi din credit au fost folosiţi exclusiv de către reclamantă.

Potrivit art. 984 Cod pr. civ., (1) Dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie potrivit celor arătate la art. 983, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii. (2) Instanţa va face împărţeala în natură. În temeiul celor stabilite potrivit alin. (1), ea procedează la formarea loturilor şi la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă în bani.

 De asemenea, potrivit art. 988 Cod pr. civ., la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea.

În cauză au fost întocmite raportul de expertiză în specializarea construcţii civile, de către expert P. I., şi în specializarea evaluare bunuri mobile de către expert T.M.B., fiind identificate şi evaluate bunurile şi îmbunătăţirile arătate mai sus. 

Prin urmare, având în vedere concluziile rapoartelor de expertiză, faţă de considerentele sus - arătate, instanţa va admite în parte cererea de partajare a bunurilor proprietate comună, formulată de reclamanta C.M.D. în contradictoriu cu pârâţii C.I., C. I. şi C. M..

Va omologa rapoartele de expertiză întocmite în cauză de expert P. I. în specializarea construcţii civile, şi de expert T. M. B. în specializarea evaluare bunuri mobile.

Va atribuii pârâtului Cioroianu Ionel următoarele bunuri:

- un şifonier de colţ;

- o maşină de spălat;

- o combină frigorifică;

- un televizor color;

- un calculator cu imprimantă, boxe şi tastatură;

- o hotă;

 - un cuptor cu microunde;

- două lustre;

- perdele sufragerie;

- un stup de albine, astfel cum aceste bunuri au fost identificate prin raportul de expertiză în specializarea evaluare bunuri mobile, raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Va obliga pârâtul C. I. la plata sumei de 890 lei cu titlu de sultă către reclamanta C. M. D..

Va obliga pârâţii C. I. şi C. M. la plata către reclamanta C. M. D. a sumei de 4392 lei, reprezentând jumătate din sporul de valoare adus imobilului pârâţilor C. I. şi C.M., situat în com. Brădeşti, sat Răcarii de Jos, str. Dacia nr. X, jud. Dolj, prin îmbunătăţirile aduse de reclamanta C. M. D. şi pârâtul C. I. Instanţa are în vedere şi contravaloarea manoperei la stabilirea valorii totale a îmbunătăţirilor, având în vedere că s-a stabilit că ambii soţi au contribuit la  îmbunătăţirile aduse imobilului menţionat.

În baza art. 19 alin. 1 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, cheltuielile judiciare constând în suma de 3000 lei, datorată cu titlu de onorariu al expertizelor, de care reclamanta C.M. D. a fost scutită prin încheierea din data de 19.04.2018, vor rămâne în sarcina statului.

Va compensa în parte cheltuielile de judecată şi obligă pârâţii C. I., C.I. şi C.M. la plata către reclamanta C. M. D. a sumei de 731 lei.