Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.06.2022

Răspundere contractuală sau plată nedatorată

Sentinţă civilă - 07.04.2022

constatarea dării in plată

Decizie - 31.03.2022

Art.117 alin.2 lit.g din Legea nr. 85/2014. Asumarea unei obligații de garanție în folosul unui partener comercial

Decizie - 28.02.2022

Contract de împrumut. Sarcina probei

Decizie - 28.10.2021

Constatare nulitate act

Decizie - 19.10.2021

Efectele hotărârii judecătoreşti

Sentinţă civilă - 13.10.2021

contestatie dare in plata

Decizie - 01.10.2021

Tribunalul apreciază că în speţă nu este îndeplinită condiţia dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor

Decizie - 01.07.2021

Credite. Darea in plata

Sentinţă civilă - 02.06.2021

Anularea Hotărârii Adunării Creditorilor unei Regii Autonome aflate în insolvenţă. Imposibilitatea cenzurării , pe cale judiciară , a unor motive de oportunitate , care au justificat votul exprimat de creditorii Regiei . Condiţii de exercitare a votului d

Decizie - 08.04.2021

Contestatie la executare, prescriptia executarii silite, cesiune creanta-lipsa titlu executoriu

Sentinţă civilă - 04.02.2021

Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

Decizie - 28.01.2021

Recurs. Dare în plată. Impreviziune

Decizie - 26.01.2021

Contract de factoring. Notificare/acceptare cesiune. Cesiune de creanță și ipoteci mobiliare.

Sentinţă civilă - 04.08.2020

Stabilirea termenului de restituire în cazul împrumutului de consumațiune prin ordonanță președințială.

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 12.12.2019

Îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 26.09.2019

Restituire plată nedatorată - începutul curgerii termenului de prescripție pentru acțiunea în repetițiunea plății nedatorate, exercitată în urma controlului Curții de Conturi

Sentinţă civilă - 27.06.2019

Partaj bunuri comune - lichidare regim matrimonial

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte