Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Sentinţă civilă - 20.12.2018

Contracte, Bănci

Decizie - 10.12.2018

Nulitate act - Respinge apelul

Sentinţă civilă - 11.10.2018

Contestatie la executare

Sentinţă civilă - 04.07.2018

contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Imprumut

Decizie - 01.04.2018

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 12.03.2018

Credit

Decizie - 14.02.2018

Contestaţie tabel preliminar al creanţelor debitoarei ce vizează ordinea de prioritate la care a fost înregistrată creanţa. Înscrierea creanţei în tabelul de creanţe fără a se lua în considerare clauza de preferinţă din contractul de ipotecă mobiliară.

Sentinţă civilă - 06.12.2017

ordonanţă de plată - OUG 119/2007

Sentinţă civilă - 28.11.2017

confirmare plan de reorganizare -insolventa

Decizie - 15.11.2017

Inadmisibilitate contestaţie formulată împotriva înscrierii creanţei în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei. Stabilirea termenului de formulare a contestaţiei de 15 zile de la data la care partea a cunoscut situaţia ce a determ. promovarea contest.

Decizie - 09.11.2017

DREPT CIVIL. Decăderea din beneficiul termenului de plată a unei datorii

Decizie - 06.11.2017

Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. Obţinerea titlului executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă.

Sentinţă civilă - 11.10.2017

deschidere procedură faliment - insolventa

Sentinţă civilă - 11.10.2017

Contestaţie împotriva notificării prevăzută de legea 77/2016.

Decizie - 02.10.2017

cerere de valoare redusă -litigii cu profesioniştii

Decizie - 21.09.2017

legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credit

Decizie - 14.09.2017

Procedura insolvenţei – deschidere procedură simplificată. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar propus de creditoare. Prevalenţa solicitării creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului.

Sentinţă civilă - 02.08.2017

contestaţie la Lg. 77/2016