Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 06.10.2021

Anularea unui act notarial

Sentinţă civilă - 04.11.2019

Anulare act notarial

Decizie - 27.06.2019

Hotarare care sa tina loc de act autentic. Neprezentarea la notar pentru incheierea actului autentic

Sentinţă civilă - 12.04.2019

Anularera unui act notarial – imposibilitate de achiesare la pretenţii cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Sentinţă civilă - 04.07.2018

Plângere împotriva încheierii dată de notar de respingere a solicitării privind rectificarea unui contract de donaţie.

Decizie - 21.11.2017

Stabilirea unei boli cu consecinţe degenerative rapide şi progresive, ulterior încheierii unui contract de împrumut, lipsa dovezilor de incompetenţă psihică la data întocmirii actului de către un notar public, fără dubii asupra discernământului. Neîndepl

Decizie - 17.07.2017

Cerere având ca obiect constatarea nulităţii absolute a două acte notariale, respectiv contract de vânzare-cumpărare imobil şi testament, pentru lipsa totală a consimţământului vânzătoarei, respectiv testatoarei. Acţiune admisă de instanţa de fond. Soluţi

Sentinţă civilă - 15.05.2017

Anulare act notarial.

Sentinţă penală - 31.03.2017

Abuz în serviciu. Notar public

Hotărâre - 16.11.2016

Plângere împotriva încheierii notarului de respingere a cererii de emitere a unui certificat de moştenitor

Sentinţă civilă - 09.10.2015

constatare nulitate absolută procură acordată în faţa notarului public

Sentinţă civilă - 18.03.2014

Nulitate testament. Lipsă discernământ. Dol.

Decizie - 13.03.2013

Hotărâre penală definitivă. Constatarea inexistenţei faptei penale. Efectele hotărârii în faţa instanţei civile asupra acţiunii civile în nulitate a actului juridic

Sentinţă civilă - 20.11.2012

Constatare nulitate absolută certificat de moştenitor. Imobil aparţinând domeniului public. Lipsa interesului în promovarea cererii.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 04.10.2011

Solutionarea actiunii civile. Act notarial din care rezulta ca partea civila a primit de la asigurator suma de 50.000 Euro, renuntând la toate pretentiile civile.

Decizie - 31.01.2011

Cerere formulată de notar public privind înregistrarea biroului notarial în Registrul Curţii de Apel şi eliberarea certificatului ce atestă aceasta.

Sentinţă civilă - 15.11.2010

Constatare nulitate absolută

Sentinţă civilă - 21.09.2010

constatare nulitate act

Sentinţă civilă - 16.09.2010

Cercetarea falsului, si in cazul in care se impune, desfiintarea totala sau partiala a înscrisului