Abuz în serviciu. Notar public

Sentinţă penală 40 din 31.03.2017


Obligația notarului public, statuată de Legea 541/2003 de a calcula, încasa și vira  impozitele este o atribuție ce derivă în mod direct din legi, fiind satisfăcută exigența stabilită de Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale, iar nerespectarea ei poate constitui element material al infracțiunii de abuz în serviciu.

Cuprins pe materii:drept penal

Indice alfabetic: condamnare

Temei de drept: art. 297 Cod penal