Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 11.10.2022

Obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Decizie - 27.09.2022

Litigiu de asigurări sociale

Decizie - 13.09.2022

Asigurări sociale

Decizie - 29.06.2022

Asigurări sociale

Decizie - 20.04.2022

Acţiune formulată de casa de asigurări de sănătate pentru recuperarea indemnizaţiei de concediu medical plătită cu nerespectarea dispoziţiilor legale. Calitate procesuală pasivă.

Sentinţă civilă - 25.03.2022

Asigurări sociale. Recalculare pensie

Decizie - 18.03.2022

Asigurări sociale

Decizie - 18.03.2022

Asigurări sociale

Decizie - 10.03.2022

Asigurări sociale

Decizie - 24.02.2022

Cerere de pensionare anticipată parţială formulată în considerarea prevederilor Legii nr. 5/2021. Omisiunea indicării în cuprinsul cererii a dispoziţiile legale avute în vedere la formularea cererii. Consecințe.

Decizie - 22.02.2022

Contestaţie în anulare. Asigurări sociale

Hotărâre - 19.01.2022

Refuz acordare drepturi protecție socială (persoane cu handicap, protecția copilului)

Sentinţă civilă - 14.01.2022

Obligaţie de a face. Excepţia tardivităţii

Decizie - 15.11.2021

Asigurări sociale

Hotărâre - 05.11.2021

Recurs. Refuzul acordării indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul a realizat venituri exclusiv în Italia

Decizie - 16.09.2021

Asigurări sociale

Sentinţă comercială - 30.06.2021

Societate pe acţiuni având ca obiect principal de activitate un serviciu public şi acţionar majoritar Consiliul Local – incidenţa dispoziţiilot OUG 49/2020 privind restituirea indemnizaţiilor de asigurari de sanatate plătite salariaţilor proprii, care se

Decizie - 23.06.2021

Acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Neaplicarea modificărilor aduse art. 65 alin. 5 din Legea nr. 263/2020 prin Legea nr.163/2020

Hotărâre - 26.05.2021

Litigii cu profesionişti – acţiune în pretenţii – despăgubiri pentru prejudiciul moral

Decizie - 18.03.2021

Respingerea cererii de anulare a deciziei prin care s-a respins solicitarea de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, urmare a comunicării de către fostul angajator că nu este emitentul adeverinţelor în baza cărora a fost stabilită