Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 09.07.2020

Limitarea drepturilor de pensie militară de stat la media salariilor/soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei

Decizie - 09.07.2020

Recunoașterea stagiului potențial la schimbarea gradului de handicap în baza Legii nr. 263/2010, beneficiarului unei pensii stabilite în baza Legii nr. 19/2000

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Pretenţii - accident rutier

Decizie - 28.05.2020

Asigurări sociale

Decizie - 10.03.2020

Asigurari sociale.

Decizie - 05.03.2020

Decizie debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale, urmare a săvârşirii unei infracţiuni de către beneficiar,de la data primei plăţi, derogare de la termenul general de prescripţie

Decizie - 05.03.2020

Contestarea deciziei prin care s-a respins cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, în baza Legii nr. 263/2010, în condițiile în care contestatoarea a beneficiat de pensie de serviciu în baza Legii nr. 303/2004

Decizie - 28.02.2020

Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

Decizie - 20.02.2020

Dreptul asigurărilor sociale

Decizie - 17.02.2020

Dreptul asigurărilor sociale

Decizie - 31.10.2019

Stabilirea pensiei în baza unei hotărâri judecătorești prin care s-a constatat că reclamantul a desfășurat activitate în grupa I-a și a II-a de muncă

Decizie - 31.10.2019

Anulare decizie debit, urmare a lipsei culpei pensionarului în încasarea unor drepturi necuvenite

Sentinţă civilă - 20.09.2019

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 28.06.2019

Asigurări sociale

Sentinţă civilă - 18.06.2019

Asigurari sociale-recalculare drepturi de pensie conf. Legii 221/2018

Sentinţă civilă - 05.06.2019

Cerere având ca obiect contestaţie privind alte drepturi de asigurări sociale. Luptător cu rol determinant. Reţinerea nelegală a cotei de CASS

Decizie - 24.05.2019

Recurs. Afecţiune medicală ce determină încadrarea în grad de handicap. Posibilitatea contestării certificatului de handicap

Decizie - 22.04.2019

Anulare decizie emisă de A.J.P.I.S. Indemnizaţie naştere copil

Sentinţă civilă - 14.03.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 06.03.2019

Refuz acordare ajutor social