Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.09.2022

Acţiunea civilă. Omisiunea instanţei de a acorda dobânda legală solicitată de partea civilă. Data de la care curge dobânda legală

Sentinţă civilă - 05.04.2022

dobânzi legale în materie fiscală

Decizie - 14.03.2022

Recurs. Acţiune în pretenţii pentru restituirea sumelor executate silit, cu plata dobânzii legale. Momentul de la care debitorul este ţinut să plătească dobânda legală

Decizie - 07.03.2022

Condițiile ce trebuie verificate de bancă la data formulării cererii de plată, pe baza scrisorilor de garanție semnate. Dobânda datorată – dobânda penalizatoare

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Acțiunea respinsă ca prescrisă la fond, soluție menținută în apel. Invocarea întreruperii cursului prescripției extinctive prin înregistrarea creanței în contabilitatea debitorului pârât. Netemeinicia recursulu

Hotărâre - 12.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Reziliere contract și pretenții

Hotărâre - 12.10.2021

Anulare act

Sentinţă civilă - 23.04.2021

Cerere de completare hotărâre

Decizie - 09.03.2021

Obligaţia de plată a dobânzii penalizatoare în temeiul art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceşt

Hotărâre - 18.02.2021

Dobânzi legale recuperatorii

Decizie - 09.09.2020

Restituirea diferenței dintre dobânda încasată în temeiul unei clauze abuzive și cea fixă, stabilită initial de părțile contractante

Sentinţă civilă - 22.07.2020

CLAUZE ABUZIVE

Hotărâre - 17.06.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție plata eșalonată a unor drepturi de natură salarială

Decizie - 16.03.2020

Dobânzi aferente cererii de rambursare TVA. Aplicarea răspunsului CJUE la întrebarea preliminară de către instanța de contencios administrativ. Termenul normal de rambursare a excedentului de taxă pe valoarea adăugată.

Decizie - 04.03.2020

Obligaţii accesorii calculate pentru neplata la scadenţă a unei obligaţii fiscale principale neindividualizate printr-un titlu de creanţă

Decizie - 28.01.2020

Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă, invocată în apel.

Decizie - 15.01.2020

Efectul denominării monedei naţionale asupra depozitelor bancare

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestație creditor Legea 77/2016

Decizie - 24.10.2019

Acordarea dobânzii legale, actualizarea debitului datorat cu indicele de inflație, pe calea unui nou litigiu

Sentinţă civilă - 01.07.2019

Cerere în anulare