Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 29.10.2019

Comisioanele accesorii contractului de credit. Limbaj uşor inteligibil al clauzelor contractuale.

Sentinţă civilă - 01.01.2019

clauze abuzive - admis dobanda, respins comision acordare

Decizie - 06.12.2018

Aplicarea în timp a dispoziţiilor privind clauza penală în contractele de intermediere. Caracterul abuziv al clauzei penale în contractul de intermediere imobiliară.

Sentinţă civilă - 04.05.2018

Pretenţii - comision agenţie imobiliară şi clauze abuzive (menţinută)

Decizie - 25.01.2018

Constatare nulitate act clauză contractuală; restiture sumă

Sentinţă civilă - 31.10.2017

Analiza condiţiilor impreviziunii în contextul Legii 77/2016.

Sentinţă civilă - 20.03.2017

Clauze abuzive.

Sentinţă civilă - 27.05.2016

Acţiune în constatarea clauzelor abuzive.

Decizie - 09.05.2016

Clauze abuzive, contracte de credit bancar

Sentinţă civilă - 15.02.2016

Legea privind protecţia consumatorilor

Sentinţă civilă - 12.02.2016

Clauze abuzive. Preţul contractului de credit. Comisionul de risc

Sentinţă civilă - 18.11.2015

Contencios administrativ şi fiscal - anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 03.04.2015

Clauze abuzive

Decizie - 26.03.2015

clauze abuzive

Sentinţă civilă - 27.01.2015

Obligarea clientului la plata către agenţia imobiliară a contravalorii comisionului de prestări servicii imobiliare ca urmare a încheierii contractului de vânzare - cumpărare

Decizie - 15.01.2015

Lipsa calităţii de consumator a fidejusorului. Domeniul de aplicare a L. nr. 193/2000

Sentinţă civilă - 12.01.2015

Constatarea caracterului abuziv al unor clauze şi pretenţii

Decizie - 08.01.2015

Actiune in constatarea nulitatii absolute partiale a conventiei de credit si cereri subsecvente

Sentinţă civilă - 08.12.2014

Constatarea caracterului abuziv al unor clauze şi pretenţii

Decizie - 14.11.2014

Contract de mandat pentru încheiere contracte de asigurare. Dreptul mandatarului de a primi de la mandant comisioanele de asigurare. Incidenţa prescripţiei extinctive.