Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 21.01.2020

Refuzul senatului universitar de aprobare a susţinerii de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare. Arbitrariul şi abuzul de putere

Decizie - 29.10.2019

Prelungire permis armă. Anularea anterioară a unui drept de port armă

Decizie - 15.10.2019

Documentaţie tehnică. Responsabilitatea efectuării documentaţiei tehnice care să conţină amenajările rutiere necesare în zona obiectivului vizat şi a suportării cheltuielilor aferente

Decizie - 17.09.2019

Lucrările de închidere a terasei imobilului cu panouri de termopan nu se încadrează în lucrările de construcţii care sunt exceptate de obligaţia proprietarului de a obţine autorizaţie de construire.

Decizie - 28.05.2019

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, aferentă activităţii prevăzute de art. 267 alin. (4) din Codul fiscal, şi taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi redevenţa minieră...

Decizie - 18.03.2019

Anulare autorizaţie de construire

Decizie - 07.03.2019

Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de urbanism

Decizie - 26.02.2019

Anularea autorizării în vederea exercitării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale în cazul neprezentării în termen pentru prelungirea valabilității permisului. Lipsa notificării din partea autorității competente

Decizie - 18.01.2019

Extinderea de drept a valabilităţii documentaţiei de urbanism până la momentul finalizării investiţiilor începute în perioada de valabilitate

Decizie - 09.11.2018

Eliberare certificat de urbanism

Decizie - 24.09.2018

Autorizaţiei de construire pentru realizarea lucrărilor

Decizie - 18.06.2018

Obligaţie de a face. Obligarea Primăriei la emiterea avizului favorabil în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru executarea unui branşament de gaz la un imobil

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Obligaţie de a face – emitere autorizaţie de construcţie

Sentinţă civilă - 23.05.2018

Obligatia de a face - autorizare desfiinţare lucrări

Sentinţă civilă - 09.05.2018

Obligare emitere autorizaţie de construire

Sentinţă civilă - 03.05.2018

Obligare emitere aviz Directia Jududeteana pt Cultură

Decizie - 25.01.2018

Recurs. Refuz nejustificat de a elibera autorizaţie de construire

Decizie - 17.01.2018

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie emisă de instituţia primarului prin care s-a dispus desfiinţarea unei construcţii

Decizie - 06.01.2018

Refuz eliberare autorizație de construcție urmare a existenței unui litigiu notat în cartea funciară. Obligativitatea plângerii prealabile. Interpretarea art. 46 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991