Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 07.06.2022

Contestatie la executare.Lipsa unor critici de nelegalitate privind actele de executare contestate. Inadmisibilitate contestaţiei la executare

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Refuzul de acordare a unui aviz pozitiv poate face obiect al acțiunii în contencios administrativ

Hotărâre - 13.05.2022

Recurs. Contestarea dispozițiilor din PUG prin care terenul reclamantei a fost inclus în zona de protecție a infrastructurii feroviare

Sentinţă civilă - 25.03.2022

Suplinirea consimțământului pârâţilor necesar reclamanţilor în vederea obținerii autorizației de autorizației de construire

Decizie - 15.03.2022

Informaţii de interes public privind autorizarea lucrărilor de construire

Sentinţă civilă - 18.02.2022

Refuz nejustificat de soluţionare a unei cereri. Obligarea autorităţii publice locale la eliberarea avizului de funcţionare pentru anul 2020

Decizie - 16.02.2022

Refuz de emitere a autorizaţiei de procurare armă. Aprecierea stării de pericol pentru ordine publică

Hotărâre - 05.11.2021

Recurs. Legalitatea dispoziției emisă de Primarul comunei prin care s-a dispus desființarea, pe cale administrativă, a construcțiilor amplasate pe terenul aparținând domeniului public al comunei

Hotărâre - 22.10.2021

Evaluare a impactului asupra mediului. Actul administrativ trebuie să cuprindă motivele principale pentru care nu s-a solicitat

Hotărâre - 23.09.2021

Urbanism. Certificat de urbanism și autorizație de construire. Lipsa calității procesuale pasive a unității administrativ teritoriale. Obligativitatea documentațiilor de urbanism aprobate la nivelul localității. Modificarea parametrilor urbanistici presta

Decizie - 16.03.2021

Încălcarea interdicţiei de construire în zona de siguranţă a conductelor magistrale de gaz. Consecinţe

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 21.01.2020

Refuzul senatului universitar de aprobare a susţinerii de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare. Arbitrariul şi abuzul de putere

Decizie - 29.10.2019

Prelungire permis armă. Anularea anterioară a unui drept de port armă

Decizie - 15.10.2019

Documentaţie tehnică. Responsabilitatea efectuării documentaţiei tehnice care să conţină amenajările rutiere necesare în zona obiectivului vizat şi a suportării cheltuielilor aferente

Decizie - 17.09.2019

Lucrările de închidere a terasei imobilului cu panouri de termopan nu se încadrează în lucrările de construcţii care sunt exceptate de obligaţia proprietarului de a obţine autorizaţie de construire.

Decizie - 28.05.2019

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, aferentă activităţii prevăzute de art. 267 alin. (4) din Codul fiscal, şi taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi redevenţa minieră...

Decizie - 18.03.2019

Anulare autorizaţie de construire

Decizie - 07.03.2019

Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de urbanism

Decizie - 27.02.2019

Exploatare agregate minerale de pe un teren aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Administraţiei Naționale ,,Apele Române”.