Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.06.2020

Revendicarea unui imobil nu impune chemarea în judecată a coproprietarilor terenului învecinat cu cel revendicat. Casarea unei decizii urmare a nepronunțării instanței asupra unui capăt de cerere

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Grăniţuire, răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat proprietarului fondului învecinat

Sentinţă civilă - 01.01.2020

revendicare granituire admis recursul CA

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Revendicare imobiliară şi grăniţuire respinsă expertiză topo – cadastrală complexă (cu încălcări ale dreptului de proprietate).

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Granituire

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Grăniţuire

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Grăniţuire

Sentinţă civilă - 01.01.2019

granituire exceptie LCPA - detentor precar

Decizie - 26.09.2018

restabilire hotar

Sentinţă civilă - 03.05.2018

Grăniţuire

Sentinţă civilă - 02.05.2018

PROPRIETATE PRIVATA - GRANITUIRE REVENDICARE

Decizie - 14.11.2017

Acţiune în revendicare imobiliară şi grăniţuire. Soluţionarea apelului declarat în cel de-al doilea ciclu procesual

Decizie - 13.11.2017

Revendicare şi grăniţuire-rejudecare apel

Sentinţă civilă - 08.11.2017

Grăniţuire

Decizie - 16.10.2017

Cerere având ca obiect revendicare imobiliară, grăniţuire şi obligaţia de a face admisă de instanţa de fond. Soluţie modificată în apel

Sentinţă civilă - 05.10.2017

Recurs civil. Comparare titluri de proprietate. Constatarea dobândirii, prin prescripţie achizitivă, a dreptul de proprietate asupra terenului excedentar. Stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţi

Sentinţă civilă - 07.06.2017

PROPRIETATE PRIVATA -GRANITUIRE

Decizie - 25.05.2017

Calitate procesuală în grăniţuire

Decizie - 29.03.2017

Chemarea în garanţie pentru evicţiune, în cadrul acţiunii de grăniţuire şi revendicare

Decizie - 13.03.2017

Grănițuire. Acapararea unor terenuri.