Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 13.03.2020

Alte cereri - ridicare măsuri asigurătorii

Sentinţă civilă - 01.01.2020

autorizare desfiintare lucrari

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 30.10.2019

Constatare nulitate absolută act vânzare-cumpărare încheiat după formularea notificării în baza Legii nr. 10/2001.

Decizie - 15.10.2019

Limitele investirii instanței. Apel la considerente

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Decizie - 11.07.2019

Controlul de nelegalitate al unei hotărâri de guvern pe calea excepției de nelegalitate invocată în recurs. Teren aparținând domeniului public al statului, intrat în proprietatea acestuia prin expropriere

Sentinţă civilă - 30.05.2019

Pretenții – răspundere contractuală – lipsă calitate de parte contractantă

Sentinţă civilă - 29.03.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.02.2019

prescripţia dreptului de a solicita executarea silită; privilegiu de preţ înscris în Cartea funciară; efecte.

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Hotărâre - 18.12.2018

Bunuri proprii

Decizie - 11.12.2018

Cerere de instituire a sechestrului asigurator

Sentinţă civilă - 20.11.2018

Decretul de naţionalizare 92/1950 neurmat de înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român. Prezumţie de proprietate. Frauda la lege in emiterea certificatului de moştenitor. înscrierea dreptului său de proprietate în CF con

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Retrocedarea bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România în baza OUG nr. 94/2000. Condiții pentru recunoașterea dreptului de retrocedare. Dovada calității de fost proprietar și preluarea abuzivă de către stat

Decizie - 13.04.2018

Imobil trecut în proprietatea statului fără titlu valabil, păstrarea dreptului de dispoziţie asupra terenului de către moştenitorul fostului proprietar. Nulitatea absolută a Ordinului Prefectului, emis în temeiul Legii 18/1991, constatată cu putere de luc

Sentinţă civilă - 04.04.2018

Partaj bunuri

Decizie - 05.02.2018

drept proprietate