Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 13.05.2022

Recurs. Contestarea dispozițiilor din PUG prin care terenul reclamantei a fost inclus în zona de protecție a infrastructurii feroviare

Sentinţă civilă - 08.02.2022

Lichidrea regimului matrimonial - tranzacţie

Decizie - 02.12.2021

Aplicarea dispoziţiilor procesual civile şi civile în procedura măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal nu trebuie înţeleasă în sensul că bunurile proprietate devălmaşă nu pot fi sechestrate ori că sechestrul presupune şi partajarea bunului

Sentinţă civilă - 02.09.2021

Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

Sentinţă civilă - 22.06.2021

Partaj judiciar-ieşire din indiviziune

Decizie - 04.03.2021

Recurs. Acţiune pentru acoperirea prejudiciului reprezentând lipsa de folosință a unui imobil. Probe în apel. Admisibilitate. Reevaluare în recurs.

Sentinţă civilă - 30.06.2020

Nulitate parțială a dispoziției de restituire, raporturi de vecinătate

Hotărâre - 13.03.2020

Alte cereri - ridicare măsuri asigurătorii

Sentinţă civilă - 01.01.2020

autorizare desfiintare lucrari

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 30.10.2019

Constatare nulitate absolută act vânzare-cumpărare încheiat după formularea notificării în baza Legii nr. 10/2001.

Decizie - 15.10.2019

Limitele investirii instanței. Apel la considerente

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Decizie - 11.07.2019

Controlul de nelegalitate al unei hotărâri de guvern pe calea excepției de nelegalitate invocată în recurs. Teren aparținând domeniului public al statului, intrat în proprietatea acestuia prin expropriere

Sentinţă civilă - 30.05.2019

Pretenții – răspundere contractuală – lipsă calitate de parte contractantă

Sentinţă civilă - 29.03.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.02.2019

prescripţia dreptului de a solicita executarea silită; privilegiu de preţ înscris în Cartea funciară; efecte.

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Hotărâre - 18.12.2018

Bunuri proprii