Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 22.06.2022

Litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

Hotărâre - 07.04.2022

Dreptul la un proces echitabil. Obligația instanței de motivare a hotărârii

Decizie - 20.04.2021

Răspunderea obiectivă a Statului pentru nesoluționarea cauzelor într-un termen rezonabil în temeiul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Decizie - 28.10.2020

Înşelăciune în formă continuată. Individualizarea tratamentului sancţionator

Hotărâre - 29.05.2020

Contestație la măsurii arestării preventive

Hotărâre - 29.05.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare. Nulitate absolută. Încălcarea dispozițiilor privind prezența inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie

Hotărâre - 25.05.2020

Anulare act administrativ, hotărâre CNCD de sancţionare a unei fapte de discriminare săvârşite prin publicarea unui articol de presă

Decizie - 13.01.2020

Revizuire. Cazul prevăzut de art. 465 alin. (1) C. pr. pen. Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcarea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de

Decizie - 31.10.2019

Stabilirea pensiei în baza unei hotărâri judecătorești prin care s-a constatat că reclamantul a desfășurat activitate în grupa I-a și a II-a de muncă

Decizie - 31.10.2019

Anulare decizie debit, urmare a lipsei culpei pensionarului în încasarea unor drepturi necuvenite

Sentinţă penală - 08.09.2019

Plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

Hotărâre - 19.07.2019

Înch cameră preliminară. Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea actului de sesizare, ca urmare a nerespectării dreptului la apărare al inculpatului şi anulării parţiale a actelor de urmaririi penale (printre care şi ord. de punere in miscare

Decizie - 26.03.2019

Prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune privind un drept de creanţă reprezentat de diferenţa de valoare dintre preţul imobilului vândut şi restituit deja şi valoarea reală a imobilului

Sentinţă penală - 19.03.2019

desfiinţarea încheierii, în lipsa motivării

Decizie - 19.09.2018

Solicitare despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial suferit ca urmare a tratamentelor inumane si degradante aplicate reclamantului în perioada de detentie. Respingere. Adoptarea Legii nr. 167/2017 – remediu efectiv menit să înlăture efectele tratament

Sentinţă civilă - 21.05.2018

Reparare prejudicii erori judiciare. Acţiune respinsă.

Sentinţă civilă - 15.05.2018

Acţiune constatare - pretenţii

Hotărâre - 22.01.2018

Săvârsirea infractiunii de viol asupra unei minore. Nerespectarea principiului nemijlocirii. Desfiintarea hotărârii primei instante si trimiterea spre rejudecare în vederea solutionării cauzei cu respectarea tuturor garantiilor procesuale conferite părtil

Decizie - 03.08.2017

Contestaţie penală. Modificare obligaţii control judiciar. Nediscriminarea unui cetătean străin în ceea ce priveste mentinerea unei măsuri preventive.

Decizie - 13.07.2017

Respectarea securităţii raporturilor juridice