Respectarea securităţii raporturilor juridice

Decizie 388 din 13.07.2017


Art. 6 CEDO

Derularea simultan şi în paralel a două proceduri independente având ca obiect aceleaşi fapte, prin care secţia penală a curţii de apel este determinată să ajungă la o nouă apreciere a faptelor respective, radical opusă hotărârii anterioare a secţiei comerciale a aceleiaşi curţi de apel, aduce atingere principiului securităţii juridice.

Prin sentinţa penală nr. 119 din 25 octombrie 2016, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul penal nr. 1898/96/2014, instanţa de fond a hotărât următoarele:

I. În baza art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 248/1 Cod penal (Legea nr. 15/1968), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (Legea nr. 15/1968), art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 lit. b Cod penal (Legea nr. 15/1968) si art. 5 Cod penal, a condamnat pe inculpata  B.P. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal (Legea nr. 15/1968) pe o durată de 2 ani ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz in serviciu, în formă calificată.

A aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II–a, lit. b şi c Cod penal (Legea nr. 15/1968).

În baza art. 86/1 Cod penal (Legea nr. 15/1968) cu aplicarea art. 5 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în condiţiile prevăzute de art. 86/2 Cod penal (Legea nr. 15/1968).

 În baza art. 86/3 Cod penal (Legea nr. 15/1968), pe durata termenului de încercare, inculpata  B.P. se va supune următoarelor masuri de supraveghere:

 a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Harghita;

 b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă.

A atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal (Legea nr.15/1968) privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

 În baza art. 71 alin. 5 Cod penal (Legea nr. 15/1968) pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a fost suspendată şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal, a dispus confiscarea de la inculpată a sumei de 885.936 lei.

A menţinut sechestrul asigurator instituit până la concurenţa sumei de 925.483,37 lei, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei, prin ordonanţa din 23.10.2013 a Parchetului de pe lângă I.C.C.J. – Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş, în vederea confiscării speciale, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei, până la concurenţa sumei de 885.936 lei.

II. În baza art. 26 Cod penal (Legea nr. 15/1968) art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 248/1 Cod penal (Legea nr. 15/1968), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (Legea nr. 15/1968), art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 lit. b Cod penal (Legea nr. 15/1968) si art. 5 Cod penal, a condamnat pe inculpata  B.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b şi c  Cod penal (Legea nr. 15/1968) pe o durată de 1 an ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz in serviciu, in formă calificată.

A aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a, lit. b şi c Cod penal (Legea nr. 15/1968.

În baza art. 81 Cod penal (Legea nr. 15/1968) a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit în condiţiile prevăzute de art. 82 alin. 1 Cod penal (Legea nr. 15/1968).

A atras atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal (Legea nr. 15/1968), pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei a fost suspendată şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit până la concurenţa sumei de 925.483,37 lei, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei  B.M. , prin ordonanţa din 23.10.2013 a Parchetului de pe lângă I.C.C.J. – Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş.

In temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală a obligat pe fiecare dintre inculpate să plătească 1500 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a hotărî astfel instanţa a constatat că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, prin hotărâri de guvern, comuna Lunca de Sus, jud. Harghita, a primit, pentru execuţia proiectului „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, alocaţii din bugetul de stat (sume defalcate din TVA) în sumă totală de 1.826.000 lei, aprobate prin:

- H.G. nr. 855/2007 – 324.000 lei;

- H.G. nr. 856/2007 – 216.000 lei;

- H.G. nr. 341/2008 – 216.000 lei;

- H.G. nr. 710/2008 – 1.070.000 lei (vol. 1, f. 33).

Conform contului de execuţie a bugetului local încheiat la 31.12.2007 şi 31.12.2008, comuna Lunca de Sus, jud. Harghita, a primit pentru derularea proiectului „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus” suma de 552.000 lei (din această sumă, 12.000 lei au fost primiţi prin H.G. nr. 363/2007 pentru proiectare) în anul 2007 şi 1.286.000 lei în anul 2008 (din care restituie suma de 67,27 lei).

Comuna Lunca de Sus, în urma licitaţiei organizate, a încheiat în data de 10.12.2007, contractul de execuţie a lucrărilor nr. 841/10.12.2007 cu SC  T.  SRL Odorheiu-Secuiesc (vol. 2, f. 1-12).

Lucrările pentru executarea proiectului de investiţii au început efectiv în data de 18.08.2008, când s-a dat ordinul de începere a lucrărilor de către ordonatorul principal de credite(vol.2, f. 13).

Începând din luna august 2007, din fondurile publice aprobate exclusiv (prin actele normative mai sus menţionate) pentru realizarea proiectului „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, au fost angajate, ordonanţate plăţi de către ordonatorul principal de credite  B.P. , pentru achiziţionarea de la diverse persoane fizice şi juridice, a unor bunuri şi servicii care nu au nici o legătură cu proiectul aprobat pentru care au fost primite fonduri conform O.G. nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat astfel că, a fost schimbată destinaţia fondurilor băneşti alocate exclusiv pentru lucrarea „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008. Astfel, în perioada 2007 – 2008, (anterior demarării efective a lucrărilor de investiţii) din fondurile publice destinate realizării obiectivului investiţiei „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, au fost achiziţionate de către inculpata  B.P. , în complicitate cu inculpata  B.M. , mai multe bunuri, lucrări şi servicii, care nu fac obiectul proiectului şi cererii de finanţare aprobate de către Comisia constituită în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea totală a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate prin acest mod de operare, în baza înscrisurilor existente la dosar, este de 398.607,20 lei, sens în care au fost săvârșite un număr de 15 acte materiale, după cum urmează:

1.Achitarea de către  B.P. a sumei de 35.000 lei cu OP nr. 912/16.10.2007 reprezentând prima plată parțială a cval. facturii nr. 7159199/fd (fără dată) emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 60.000 lei pentru achiziția a două rezervoare neutilizabile pentru realizarea investiției, având capacitatea de 20.000 litri (vol.6, f. 74-75).

2.Achitarea de către  B.P. a sumei de 7.000 lei cu OP nr. 917/18.10.2007 reprezentând a doua plată parțială a cval. facturii nr. 7159199/fd (fără dată) emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 60.000 lei pentru achiziția a două rezervoare neutilizabile pentru realizarea investiției având capacitatea de 20.000 litri (vol. 6, f. 74-75).

3.Achitarea de către  B.P. a sumei de 18.000 lei cu OP nr. 1012/16.10.2007 reprezentând a treia plată parțială a cval. facturii nr. 7159199 /fd (fără dată) emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 60.000 lei pentru achiziția a două rezervoare neutilizabile pentru realizarea investiției, având capacitatea de 20.000 litri (vol. 6, f. 74-75).

4.Achitarea de către  B.P. a sumei de 102.757,20 lei cu OP nr. 1627/25.04.2008 reprezentând cval. facturii nr. 0000041/23.04.2008 emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 102.757,20 lei pentru achiziția unui rezervor de apă potabilă neutilizabil pentru realizarea investiției (vol. 6, f.76).

Rezervoarele de apă achiziționate de la SC  S.  SRL Lunca de Sus nu corespund cu cerinţele tehnice ale proiectului aprobat care prevedea existența a „două rezervoare de acumulare de câte 200 mc. fiecare, cu fundaţie şi pereţi circulari din beton armat de 12 cm. grosime".

Nu există contract încheiat între entitatea verificată şi SC

 S.  SRL Lunca de Sus, nederulându-se nicio procedură de

achiziţie publică în acest sens.

Rezervoarele au fost achiziţionate fără cărţile tehnice necesare. Factura nr. 71599 (fără dată) în valoare de 60.000 lei şi factura nr. 0000041/23.04.2008 în valoare de 102.757,20 lei sunt semnate de către  B.P. , atât în calitate de administrator al SC  S.  SRL, cât şi în calitate de ordonator principal de credite la Primăria comunei Lunca de Sus.

Facturile nu sunt vizate  pentru „bun de plată" de ordonatorul de credite (sau altă persoană delegată cu aceste atribuţii), aşa cum prevede pct. 2 - Lichidarea cheltuielilor -  din Norma metodologică aprobată prin O.M.F.P.nr.1792 din 24.12.2002. Ordinele de plată nr. 912/16.10.2007, nr. 917/18.10.2007, nr. 1012/16.10.2007 și nr. 1627/25.04.2008 au fost semnate de ordonatorul principal de credite,  B.P. și de către contabila  M.M. .

Plata facturii nr. 7159199/fd (valoare 60.000 lei) a fost prevăzută de la articolul bugetar 71.01.01, Primăria comunei Lunca de Sus întocmind următoarele ordonanţări de plată:

- Ordonanţare de plată nr. 790/16.10.2007 pentru suma de 35.000 lei; - Ordonanţare de plată nr. 794/18.10.2007 pentru suma de 7.000 lei; - Ordonanţare de plată nr. 846/09.11.2007 pentru suma de 18.000 lei.

Pentru suma de 102.757,20 lei, plătită prin OP nr. 1627/25.04.2008 nu există ordonanţare de plată.

Plăţile s-au făcut din Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" Titlul X "Active nefinanciare", art. 71, alin. 20, prin O.P.-urile menționate.

Prin Notele de relaţii solicitate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi dirigintelui de şantier angajat pe bază de contract (d-nul  F.G. - SC  K.  SRL Miercurea Ciuc), proiectantului (d-na  T.A. - SC  H.  SRL Miecurea Ciuc), precum şi ordonatorului principal de credite, a rezultat că rezervoarele achiziţionate de entitatea verificată, nu se pot folosi la realizarea obiectivului de investiţii, execuţia lucrărilor necesitând 2 rezervoare de 200 mc. fiecare, aşa cum este prevăzut în proiectul aprobat (vol. 1, f. 34). Cele  două rezervoare având capacitatea de 20.000 litri (20 mc) au fost achiziţionate prin schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti alocate exclusiv pentru lucrarea „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu au nici o legătură cu proiectul aprobat).

De asemenea, cele două rezervoare de apă mai sus menţionate, nu au fost folosite pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus” (achiziţii fără nici o justificare).

5. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 75.000 lei prin OP nr. 797/10.09.2007 conducte apă fără documente recepţie şi facturate cu factura nr. 7159190/10.09.2007 (vol. 6, f. 79).

Factura nr. 7159190/10.09.2007 (prin care SC  S.  SRL vinde conducte comunei Lunca de Jos) nu conţine elementele minime cerute de lege (pct. 2 Anexa 1 la OMFP nr. 1850/2004) prin care să se identifice cantităţile facturate şi preţurile unitare, aspect menţionat şi de reprezentanţii Curţii de Conturi în Procesul verbal de constatare nr. 262/31.03.2009. Factura cuprinde numai denumirea conductelor (conductă apă DN 90-10 bar şi conductă apă DD 110 – 10 bar) şi valoarea acestora (75.000 lei).

Totodată, SC  S.  SRL a facturat către primărie 6.000 ml (metri liniari) conductă (cu factura nr. 7159190/10.09.2007), înainte ca SC  S. SRL să fi cumpărat această cantitate de la SC  L.  IMPEX SRL (cu factura nr. 6247057/31.08.2007).

Primăria comunei Lunca de Sus a achitat integral factura nr. 7159190/10.09.2007 în aceeaşi zi în care este emisă de SC  S.  SRL (care nu avea în gestiune bunurile respective la acea dată).

Conform menţiunilor din procesul verbal de constatare nr. 262/31.03.2009 al Curţii de Conturi, „la inventarierile generale anuale a elementelor de activ şi de pasiv pe anii 2007 şi 2008 conducta DN 90 şi DD 110 în valoare de 75.000 lei nu există nici faptic nici scriptic, aşa cum rezultă din anexa nr. 11.

De asemenea, în  Anexa nr. 11 la procesul verbal de constatare al Curţii de Conturi este prezentată „Situaţia cantităţilor de ţevi DN 90 şi DN 110 asigurate de Primăria Lunca de Sus intrate în manoperă conform situaţiilor de lucrări şi a cantităţilor de ţevi DN 90 şi DN 110 achitate către SC  S.  SRL”, din care rezultă că au fost montate de constructor, conform situaţiilor de lucrări, 6.000 ml de conducte DN 90 şi DN 110 care au fost asigurate de Primăria Lunca de Sus, cantitatea fiind facturată de SC  S.  SRL prin factura nr. 7159179/04.09.2007 (3000 ml conductă apă DN 90-10 bar) şi factura nr. 0759192/19.09.2007 (3000 ml ţevi instalaţie pentru apă DN 110-10 bar).

În înscrisul intitulat „Mijloace Fixe”, datat 28.04.2011 (anexa nr. 49 la raportul de expertiză contabilă în dosarul 971/96/2009) apare menţionat  la nr. de inventar 100052 „ţevi pt. instalarea apei potabile”, „cantitate – 1”, valoare 75.000 lei,  având ca document de intrare specificat - factura nr. 7159190/10.09.2007.

În cuprinsul rapoartelor de expertiză judiciară contabilă, expertul  D.M.  a susţinut, în mod nereal, că acest înscris ar reprezenta „lista de inventariere de la sfârşitul anului 2010”, în realitate acest document fiind întocmit şi semnat de către primarul  T.Z.L.  în data de 28.04.2011 şi nu de către comisia de inventariere numită conform art. 6 (1) din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009 (inventarierea elementelor de natura activelor se efectuează de către comisii de inventariere numite prin decizie scrisă de către primar).

De altfel, deşi nu a avut la dispoziţie lista de inventariere întocmită de comisia de inventariere, expertul face afirmaţii nereale, după care menţionează în finalul celor două rapoarte de expertiză judiciară contabilă că „nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele informaţii eronate sau incomplete puse la dispoziţie de cele două părţi”.

Faptul că înscrisul din 28.04.2011 nu reprezintă o listă de inventariere este confirmat şi de faptul că nu menţionează cantitatea de conductă inventariată. Conform art. 15 (1) din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009 „Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz.”

Mai mult, înscrisul din 28.04.2011 nu reflectă realitatea, SC  S.  SRL neavând alte intrări de conductă de apă în afara celor 6.000 ml achiziţionate cu factura 6247057/31.08.2007 (6.000 ml conductă) şi revândute mai apoi comunei Lunca de Sus cu facturile 7159179/04.09.2007 (3.000 ml conductă) şi 0759192/19.09.2007 (3.000 ml conductă).

S-a constatat însă că aferent facturii nr. 7159190/10.09.2007 nu există nici un document justificativ care să ateste livrarea şi intrarea conductelor în patrimoniul primăriei.

Rezultă deci că prin plata facturii nr. 7159190/10.09.2007 în valoare 75.000 lei, a fost schimbată destinaţia fondurilor băneşti alocate exclusiv pentru lucrarea  „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu are nici o legătură cu proiectul aprobat).

6. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 40.000 lei prin OP nr. 1674/06.05.2008 reprezentând contravaloarea pregătirii unui deviz general şi facturate cu factura nr. 0000043/06.05.2008 (vol. 6, f. 82).

 Această plată a fost efectuată în mod cu totul nejustificat, în condiţiile în care devizul general pentru obiectivul sus amintit a fost întocmit de SC  H.  SRL Miercurea Ciuc în anul 2006, în baza contractului nr. 80/2006 încheiat cu entitatea verificată şi achitat de aceasta în acelaşi an.

Acest deviz a fost aprobat, odată cu cererea de finanţare, de către Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor.

SC  S.  SRL nu are în obiectul de activitate astfel de activităţi de proiectare, activitatea principală constând în "salubritate, depoluare şi activităţi similare - cod CAEN 2003" aşa cum rezultă din Adresa Oficiului Registrului Comerţului.

Factura nr. 0000043/06.05.2008 este semnată de ordonatorul principal de credite, verificarea existenţei obligaţiei de plată nu s-a făcut prin viza "bun de plată" aşa cum prevede pct. 2 - Lichidarea cheltuielilor - din Norma metodologică aprobată prin O.M.F.P. nr. 1792 din 24.12.2002.

Nu există ordonanţări de plată întocmite conform Anexei nr.3 la Norma metodologică aprobată prin O.M.F.P. nr. 1792 din 24.12.2002 care să confirme că bunurile au fost livrate şi că plata poate fi realizată. Plata s-a efectuat prin O.P. nr. 1674/06.05.2008, care a fost întocmit şi semnat de primar şi contabil, fără existenţa documentelor privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor vizate de controlul financiar preventiv.

Plata s-a efectuat din Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" Titlul X "Active nefinanciare", art. 71, alineat 20.

În NRCD (notă recepție și constatare diferențe) nr. 10/14.04.2008 întocmită de SC  S.  SRL, se menţionează că au fost recepţionate servicii furnizate de SC  H.  SRL cu factura nr. „40/14.04.” în valoare de 30.984 lei (în condiţiile în care valoarea facturii nr. 40/14.04.2008 este de 25.820 lei inclusiv TVA) şi „lucrări de execuţie cf. deviz” în valoare de 17.441 lei, care nu apar pe factura nr. 40/14.04.2008, ceea ce arătă că NRCD nr. 10/14.04.2008 conţine menţiuni nereale.

Între serviciile prestate de SC  H.  SRL cu factura nr. 40/14.04.2008 şi serviciile facturate de SC  S.  SRL către Primăria Lunca de Sus cu factura nr. 0000043/06.05.2008 nu există corespondenţă.

La nivelul primăriei comuna Lunca de Sus nu există documente care să ateste recepţia serviciilor facturate de SC  S.  SRL cu factura nr. 0000043/06.05.2008.

7. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 20.000 lei prin OP nr. 676/15.08.2007, reprezentând lucrări executate fără documente justificative şi facturate cu factura nr. 7159171/14.08.2007 (vol. 6, f. 84).

NRCD nr. 15/14.08.2007 este întocmită de către SC  S.  SRL şi nu de către Comisia legal constituită la nivelul Primăriei Lunca de Sus.

Devizul din luna iunie 2007 menţionat pe NRCD nr. 15/14.08.2007 nu se regăseşte la dosar.

La dosar nu există documente justificative pentru lucrările facturate de SC  S.  SRL cu factura nr. 7159171/14.08.2007 (devizele de lucrări, situaţii de plată întocmite de executanţi şi confirmate de beneficiari şi procesele verbale de recepţie).

Statele de plată din luna iunie 2007, conform OMF 1850/2004, reprezintă documente pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate şi nu documente pentru justificarea unor lucrări executate.

8. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 10.000 lei prin dispoziţia de plată nr. 22/20.08.2007, reprezentând reparaţii curente şcoală şi facturate cu factura nr. 7159185/20.08.2007 (vol. 6, f. 86).

Plata facturii nr. 7159185/20.08.2007 a fost efectuată în numerar cu chitanţa nr. 22/20.08.2007, numerarul fiind ridicat din casierie prin dispoziţia de plată nr. 62/20.08.2007.

Factura nr. 7159185/20.08.2007, reprezentând „reparaţii curente la şcoala Valea Gârbea” a fost plătită din fonduri publice destinate realizării unui alt obiectiv, respectiv „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu are nici o legătură cu proiectul aprobat).

De asemenea, devizul de lucrări înscris la modul general pe toate cele trei note de recepţie şi constare diferenţe (NRCD nr. 1,2,3/30.09.2007) nu există la dosar.

Factura nr. 7159185/20.08.2007 nu este însoţită de situaţiile de lucrări întocmite de executantul lucrării şi confirmate de beneficiar care să justifice valoarea lucrărilor facturate.

Lucrările nu au fost recepţionate pe bază de proces verbal de recepţie al lucrărilor, în justificare expertul contabil a prezentat în copie necertificată note de recepţie în care nu se regăseşte denumirea şcolii beneficiare, ci numai numele unor persoane care au semnat „din partea şcolii”, astfel că nu se poate identifica care sunt lucrările pentru şcoala Valea Gârbea înscrise în factura nr. 7159185/20.08.2007.

Fiecare notă de recepţie şi constatare diferenţe cuprinde mai multe lucrări care sunt recepţionate la o valoare totală (nu pe fiecare lucrare în parte), astfel  nu se poate determina volumul lucrărilor şi valoarea de execuţie a lucrărilor aferente facturii nr.  7159185/20.08.2007.

Plata facturii nr.  7159185/20.08.2007 a fost efectuată cu chitanţa nr. 22/20.08.2007, înainte de data înscrisă pe cele trei NRCD-uri (NRCD nr. 1/30.09.2007, NRCD nr. 2/30.09.2007, NRCD nr. 3/30.09.2007).

NRCD nr. 2/30.09.2007 şi 3/30.09.2007 conţin menţiuni nereale, fiind întocmite ulterior datei recepţiei (30.09.2007), cele două înscrisuri fiind ştampilate cu ştampila „Întreprinderii individuale  B.P. ”, având CUI x. şi aplicată semnătura lui  B.P. . Conform informaţiilor obţinute de la registrul comerţului,  „ B.P. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ” a fost înfiinţată în anul 2008, având CUI x.,  numărul de ordine în registrul Comerţului: F19/35/2008, atribuit în data de 18.08.2008, şi certificatul de înregistrare: B1844064, emis pe data de 24.12.2008 şi eliberat la data de 07.01.2009.

9. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 10.000 lei prin dispoziţie de plată nr. 66/07.09.2007 reprezentând lucrări executate fără documente justificative şi facturate cu factura nr. 7159194/07.09.2007 (vol. 6, f. 88).

Factura nr. 7159194/07.09.2007 a fost achitată integral de primăria Lunca de Sus cu chitanţa nr. 4076434/07.09.2007, numerarul fiind ridicat din casieria primăriei cu dispoziţia de plată nr. 66/07.09.2007.

Documentele prezentate pentru achiziţia şi recepţia unor materiale (podea, plintă pentru parchet, clemă de prindere, etc.) nu pot fi luate în considerare pentru justificarea lucrărilor facturate cu factura nr. 7159194/07.09.2007 (lucrări pentru „săparea şanţului la instalaţia de apă în comună”).

10. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 7.500 lei prin dispoziţia de plată nr. 68/11.09.2007 reprezentând lucrări fără situaţii de lucrări şi facturate cu factura nr. 7159196/11.09.2007 (vol. 6, f. 89).

Plata facturii nr. 7159196/11.09.2007 a fost efectuată în numerar, cu chitanţa nr. 4076443/11.09.2007, numerarul fiind ridicat din casierie prin dispoziţia de plată nr. 68/11.09.2007.

NRCD-urile nr. 1,2,3/30.09.2007 prezentate pentru achiziţia şi recepţia unor materiale (lucrări de demolare pardoseli, înlocuire pardoseli, lucrări de zidărie pentru punct sanitar şi cazan, etc.) nu sunt lucrări pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”.

Devizul de lucrări înscris la modul general pe toate cele trei note de recepţie şi constare diferenţe (NRCD nr. 1,2,3/30.09.2007) nu se regăseşte în anexele la rapoartele de expertiză judiciară contabilă efectuate în dosarele 971/96/2009 şi 2758/96/2010.

Factura nr. 7159196/11.09.2007 nu este însoţită de situaţiile de lucrări întocmite de executant şi confirmate de beneficiar care să justifice valoarea lucrărilor facturate.Lucrările nu au fost recepţionate pe bază de proces verbal de recepţie, în justificare expertul contabil a prezentat în copie necertificată note de recepţie în care nu pot fi identificate lucrările înscrise la modul general „contravaloare lucrări” în factura nr. 7159196/11.09.2007.

Fiecare notă de recepţie şi constatare diferenţe cuprinde mai multe lucrări care sunt recepţionate la o valoare totală (nu pe fiecare lucrare în parte), astfel nu se poate determina volumul lucrărilor şi valoarea de execuţie a lucrărilor aferente facturii nr. 7159196/11.09.2007, care are înscrisă ca denumire „contravaloare lucrări”.

Plata facturii nr. 7159196/11.09.2007 a fost efectuată cu chitanţa nr. 4076443/11.09.2007 înainte de data înscrisă pe cele trei NRCD-uri (NRCD nr. 1/30.09.2007, NRCD nr. 2/30.09.2007, NRCD nr. 3/30.09.2007).

NRCD nr. 2/30.09.2007 şi 3/30.09.2007 conţin menţiuni nereale, fiind întocmite ulterior datei recepţiei (30.09.2007), cele două înscrisuri fiind ştampilate cu ştampila „Întreprinderii individuale  B.P. ” având CUI x şi aplicată semnătura lui  B.P. . Conform informaţiilor obţinute de la registrul comerţului, „ B.P. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ” a fost înfiinţată în anul 2008, având CUI x,  numărul de ordine în registrul Comerţului: F19/35/2008, atribuit în data de 18.08.2008, şi certificatul de înregistrare: B1844064, emis pe data de 24.12.2008 şi eliberat la data de 07.01.2009.

Factura nr. 7159196/11.09.2007 reprezentând „contravaloare lucrări” a fost plătită din fondurile publice destinate realizării obiectivului „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu are nici o legătură cu proiectul aprobat).

11. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 12.500 lei prin dispoziţia de plată nr. 69/14.09.2007 reprezentând lucrări executate fără situaţii de lucrări şi facturate cu factura nr. 7159191/13.09.2007 (vol. 6, f. 91).

Plata facturii nr. 7159191/13.09.2007 s-a făcut în numerar, ridicat din casieria primăriei prin dispoziţia de plată nr. 69/14.09.2007. Devizul de lucrări înscris la modul general pe toate cele trei note de recepţie şi constare diferenţe (NRCD nr. 1,2,3/30.09.2007) nu se regăseşte la dosar.

Factura nr. 7159191/13.09.2007 nu este însoţită de situaţiile de lucrări întocmite de executantul lucrării şi confirmate de beneficiar care să justifice valoarea lucrărilor facturate.

Lucrările nu au fost recepţionate pe bază de proces verbal de recepţie, în justificare expertul contabil a prezentat în copie necertificată note de recepţie în care nu pot fi identificate lucrările prevăzute în factura nr. 7159191/13.09.2007.

Fiecare notă de recepţie şi constatare diferenţe cuprinde mai multe lucrări care sunt recepţionate la o valoare totală (nu pe fiecare lucrare în parte), astfel nu se poate determina volumul lucrărilor şi valoarea de execuţie a lucrărilor aferente facturii nr. 7159191/13.09.2007.

NRCD nr. 2/30.09.2007 şi 3/30.09.2007 conţin menţiuni nereale, fiind întocmite ulterior datei recepţiei (30.09.2007), cele două înscrisuri fiind ştampilate cu ştampila „Întreprinderii individuale  B.P. ” având CUI x şi aplicată semnătura lui  B.P. . Conform informaţiilor obţinute de la registrul comerţului, „ B.P. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ” a fost înfiinţată în anul 2008, având CUI x,  numărul de ordine în registrul Comerţului: F19/35/2008, atribuit în data de 18.08.2008, şi certificatul de înregistrare: B1844064, emis pe data de 24.12.2008 şi eliberat la data de 07.01.2009. Factura nr. 7159191/13.09.2007  a fost plătită din fondurile publice destinate realizării obiectivului „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu are nici o legătură cu proiectul aprobat).

Achitarea contravalorii facturilor emise de SC  S.  SRL, respectiv  facturile nr. 7159171/14.08.2007, 7159194/07.09.2007, 159196/10.09.2007, 7159191/13.09.2007 şi 7159185/20.08.2007 (aferente actelor materiale nr. 7, 8, 9, 10 și 11) în sumă totală de 60.000 lei, cu titlu de „lucrări executate” şi „reparaţii curente şcoală” s-a efectuat fără existenţa unui document justificativ care să ateste natura acestor lucrări şi executarea lor, respectiv situaţii de lucrări şi procese verbale de recepţie.

Facturile nu sunt vizate pentru „bun de plată” de ordonatorul de credite (sau altă persoană delegată cu aceste atribuţii), aşa cum prevede pct. 2 – Lichidarea cheltuielilor – din Norma metodologică aprobată prin OMFP nr. 1792/24.12.2002.

Ordonanţările de plată nr. 614/15.08.2008, 713/07.09.2007, 760/20.08.2007, 730/11.09.2007 şi 736/14.09.2007 au fost întocmite de ordonatorul principal de credite şi vizate pentru controlul financiar preventiv.

Instrumentele de plată (OP 676/15.08.2007, Dispoziţia de plată nr. 62/20.08.2007, Dispoziţia de plată nr. 66/07.09.2007, Dispoziţia de plată nr. 68/11.09.2007 şi Dispoziţia de plată nr. 69/14.09.2007) au fost întocmite şi semnate de primar şi contabil.

Plata s-a efectuat din Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” Titlul X „Active nefinanciare”, art. 71, alineat 20.

12. Achitarea de  B.P. către diferite persoane fizice vânzători de teren a sumei de 32.680 lei prin dispoziţia  de plată nr. 70/24.09.2007 reprezentând cumpărări de teren pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare (vol. 6, f. 92).

Acest teren a fost folosit pentru piaţa agroalimentară, staţia de montă şi asocierea în participaţiune cu SC R. D. SA prin contractul nr. 1536/23.05.2006 pentru realizarea şi exploatarea în comun a unei staţii de benzină.

Ordonanţarea de plată nr. 762/24.09.2007 pentru suma de 32.680 lei este semnată de ordonatorul principal de credite şi vizată de controlul financiar preventiv.

Plata s-a făcut în numerar pe baza Dispoziţiei de plată nr. 70/24.09.2007, semnată de ordonatorul principal de credite şi vizată de controlul financiar preventiv – Registru de casă din data de 24.09.2007 – poziţia …, fiind înregistrată la Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, Titlul X „Active nefinanciare”, art. 71, alineat 20.

Inculpata  B.P. a declarat în acest sens faptul că „știam că banii cu care am cumpărat acest teren erau destinați plăților pentru introducerea apei în comună …am luat în calcul că ceea ce s-a realizat pe acel teren era de fapt hotărât de consiliul local și reprezenta o prioritate a comunei” (vol.1, f. 129).

13. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 9.325 lei prin dispoziţia de plată nr. 61/17.08.2007 reprezentând drepturi salariale şi facturate cu factura nr. 7159184/17.08.2007(vol.6, f. 93).

Plata facturii nr. 7159184/17.08.2007 a fost efectuată în numerar, cu chitanţa nr. 21/17.08.2007, numerarul fiind ridicat din casierie prin dispoziţia de plată nr. 61/17.08.2007.

În mod eronat, expertul  D.M.  a precizat că dispoziţia de plată nr. 61/17.08.2007 este document justificativ privind achitarea  facturii nr. 7159180/04.05.2007.

Factura nr. 7159184/17.08.2007 reprezentând „contravaloare drepturi salariale luna iulie 2007” a fost plătită din fondurile publice destinate realizării obiectivului „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu are nici o legătură cu proiectul aprobat).

Nu există document privind existenţa unei contraprestaţii (situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie prestări servicii, etc.),

14. Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 9.325 lei prin dispoziţia de plată nr. 65/05.09.2007 reprezentând drepturi salariale şi facturate cu factura nr. 0759193/05.09.2007 (vol.6, f. 94).

Plata facturii nr. 0759193/05.09.2007 a fost efectuată în numerar, cu chitanţa nr. 4076433/05.09.2007, numerarul fiind ridicat din casieria primăriei prin dispoziţia de plată nr. 65/05.09.2007.

În mod eronat, expertul  D.M.  a arătat că prin dispoziţia de plată nr. 61/17.08.2007 s-ar fi ridicat din casieria primăriei suma de  9.325 lei pentru plata unei facturi  care nu era emisă la acea dată (factura nr. 0759193/05.09.2007).

În realitate,  prin DP nr. 61/17.08.2007 a fost ridicată în numerar suma de 9.325 lei, sumă cu care a fost achitată factura 7159184/17.08.2007, cu chitanţa nr. 21/17.08.2007, în valoare de 9.325 lei. De precizat că pe chitanţa nr. 21/17.08.2007 este menţionată factura nr. 7159184.

Nu există temei legal pentru a factura drepturi salariale aşa cum se precizează pe factura nr. 0759193/05.09.2007, conform art. 155 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se facturează livrările de bunuri şi prestările de servicii.

Conform OMF 1850/2004, statele de plată reprezintă documente pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate şi nu documente justificative pentru plata facturii nr. 0759193/05.09.2007. De asemenea, aceste state de plată nu sunt însoţite de documente care să ateste prestarea unui serviciu sau execuţia unor lucrări.

Factura nr. 0759193/05.09.2007 reprezentând „contravaloare drepturi salariale luna iulie 2007” a fost plătită din fondurile publice destinate realizării obiectivului „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 (nu are nici o legătură cu proiectul aprobat).

Nu există document privind existenţa unei contraprestaţii (situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie prestări servicii, etc.).

În declaraţia inculpatei  B.P. se precizează că suma de 18.650 lei (alocată pentru plata celor două facturi -factura nr. 7159184/17.08.2007 şi factura nr. 0759193/05.09.2007) a fost folosită pentru „a achita drepturile salariale ale angajaţilor  S.  pentru activităţile de gospodărie comunală şi de pază, altele decât lucrările ocazionate cu introducerea apei în comună” (vol. 1, f. 129).

15. Achitarea de  B.P. către SC E. SRL  a sumei de 9.520 lei prin OP nr. 1684/07.05.2008 reprezentând nivelare pietriş pe drum comunal, fără situaţie de lucrări şi facturate cu factura nr. 002/12.02.2008 (vol. 1, f. 96).

Nu există nici un document sau altă dovadă, care să ateste executarea acestor lucrări, recepţia acestora, mai ales că în luna februarie 2008, aceste lucrări erau foarte greu de executat, având în vedere condiţiile climaterice din zonă în acea perioadă.

Având în vedere cele prezentate în Nota de relaţii, adresată dirigintelui de şantier, angajat pe bază de contract şi potrivit ordinului de începere a lucrărilor dat de ordonatorul principal de credite rezultă că lucrările la obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus", au început în data de 18.08.2008.Plata s-a efectuat cu O.P. nr. 1684/07.05.2008 semnat de primar şi contabil. Factura nu este vizată pentru „bun de plată" de ordonatorul de credite (sau altă persoană delegată cu aceste atribuţii), aşa cum prevede pct. 2 - Lichidarea cheltuielilor - din Norma metodologică aprobată prin O.M.F.P.nr.1792 din 24.12.2002. Nu există ordonanţări de plată întocmite conform Anexei nr.3 la Norma metodologică sus amintită, care să confirme că s-a executat vreo contraprestaţie şi că plata poate fi realizată.

Prin factura nr. 002/12.02.2008 SC  S.  SRL a fost facturat primăriei Lunca de Sus un număr de 200 ore pentru „nivelare pietriş pe drumurile comunale la bazinul de apă potabilă”. Din factură nu rezultă  suprafaţa de pietriş nivelată de SC  S.  SRL.

De asemenea, la dosar nu există antemăsurători din care să rezulte suprafaţa necesară de nivelat cu pietriş, nu există situaţie de lucrări întocmite de executantul SC  S.  SRL şi confirmate de beneficiarul comuna Lunca de Sus din care rezulte prestarea serviciilor facturate cu factura nr. 002/12.02.2008.

Prin Nota de recepţie nr. 15/12.02.2008 nu reiese care este cantitatea lucrărilor/prestaţiilor efectuate şi nu reprezintă document justificativ pentru plata facturii nr. 002/12.02.2008.

Săvârșirea celor 15 acte materiale în modul și împrejurările menționate mai sus, de către și din dispoziția inculpatei  B.P. , cu complicitatea inculpatei  B.M. , au determinat o perturbare a activităţii de finanţare a investiţiei, lucrarea nefiind terminată la termenul de predare stabilit inițial, respectiv data de 10.12.2008 (pct. 6.1 din contractul nr. 841/10.12.2007 cu executantul lucrării), nefinalizarea acesteia necesitând surse suplimentare de finanţare.

Conform răspunsului Primăriei comunei Lunca de Sus nr. 36/2013, cuantumul final al resurselor financiare alocate acestor lucrări a fost de 2.160.932,73 lei (mai mare deci cu 334.932,73 lei decât cel inițial de 1.826.000 lei), iar data recepționării și inaugurării rețelei de apă potabilă a comunei a fost în 19.01.2012 (față de data de 10.12.2008 care a fost stabilită prin contractul inițial încheiat între comuna Lunca de Sus și executanții SC  T.  SRL și SC V. SRL. Din aceste sume, conform aceleiași adrese, rezultă că Primăria Lunca de Sus a plătit în total la SC  S.  SRL în perioada 2006-2008 suma de 608.851,27 lei(vol.7, f. 512).

Încălcarea prevederilor legale s-a realizat prin acţiunea ordonatorului principal de credite,  B.P. , care, în exercitarea atribuţiilor sale, nu a ţinut cont de prevederile legale în domeniu şi nici de destinaţia sumelor acordate prin HGR (nr.855/2007, 856/2007, 341/2008 şi 710/2008), manifestând dezinteres faţă de destinaţia şi utilizarea legală a banilor publici. Astfel, ca urmare a angajării şi efectuării cheltuielilor ilegale în sumă 398.607,20 lei, prin cele 15 acte materiale menționate, în condițiile în care plăţile au fost făcute pentru alte destinaţii decât obiectivul de investiţii aprobat, sursele de finanţare s-au diminuat cu suma corelativă de 398.607,20 lei.

În consecință, luând în calcul și celelalte aspecte constatate de Curtea de Conturi, lucrările pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus", care avea termen de predare în funcţiune data de 10.12.2008 (pct.6.1 din contractul nr. 841/10.12.2007 cu executantul lucrării), nu au putut fi finalizate decât în proporţie de 76 %, entitatea fiind nevoită să solicite suplimentarea finanţării cu suma de 606.182 lei, aşa cum rezultă din Nota de relaţii dată de ordonatorul principal de credite..

Partea vătămată Comuna Lunca de Sus nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În faţa instanţei inculpatele s-au prevalat de dreptul de a nu da o declaraţie, în declaraţiile date în cursul urmăririi penale nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale şi în faţa instanţei s-au reţinut următoarele:

Inculpata  B.P. a deținut funcția de primar al comunei Lunca de Sus, jud. Harghita, în perioada 1995-2008, timp ce inculpata  B.M. și-a desfășurat activitatea în cadrul Primăriei Lunca de Sus în funcția de contabil, începând cu anul 2005.

Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Harghita în urma unui control operativ care a vizat modul de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor precum şi a altor forme de sprijin din partea statului, situaţia evoluţiei şi a modului de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale, modul de achiziţionare, concesionare şi închiriere a bunurilor din patrimoniul comunei.

Controlul a vizat perioada 01.01.2006- 31.12.2008, perioadă în care aşa cum s-a arătat  mai sus calitatea de primar al comunei Lunca de Sus a fost îndeplinită de inculpata  B.P. .

În cronologia faptelor prezintă relevanţă societatea  S.  SRL Lunca de Sus, având cod unic de înregistrare 17158766 și număr ordine în Registrul Comerțului J19/83/2005,  înființată la data de 25.01.2005,  şi radiată la data de 15.04.2013. Conform statutului inițial, calitatea de asociat unic a deținut-o Consiliul Local Lunca de Sus.

Parchetul îşi întemeiază acuzaţia în principal pe  a constatatrile Curţii de Conturi, raportul  de constatare încheiat de către specialistul din cadrul DNA, supliment la raportul de constatare din 19.07.2013, proba cu înscrisuri şi declaraţii de martori.

Inculpatele în apărare invocă proba cu martori cele două rapoarte de expertiză judiciară contabilă întocmite în dosar nr.  2758/96/2010) și dosar nr. 971/96/2009 ambele ale Tribunalului Harghita întocmit de  expertul financiar  contabil  D.M. declaraţii de martori şi înscrisuri.

În privinţa prejudiciului în sumă de 885.936,37 lei reţinut în actul desesizare şi contestat de inculpate s-a reţinut în primul rând că neconstituirea de parte civilă a Comunei Lunca de Sus  invocat printre argumente în apărare nu echivalează cu lipsa prejudiciului.

Relevant în această privinţă este declaraţia martorului P.F., administrator S.C.  T.  S.R.L. executantul lucrărilor de introducere a reţelei de apă potabilă în comuna Lunca de Sus, care a arătat că la data demarări lucrărilor a constatat că au fost efectuate anumite activităţi astfel au fost achiziţionate 3 rezervoare de apă în condiţiile în care proiectul tehnic prevedea instalarea a 2 rezervoare de câte 200 mc, dintre  cele achiziţionate două aveau capacitate de 20 mc iar una de 80 mc. Alături de rezervoare în aceiaşi condiţii au fost achiziţionate o mare cantitate de conducte din care o parte la data demarării lucrărilor erau  introduse în pământ.  Dimensiunea conductei nu era conformă cu planul tehnic astfel nu se putea asigura funcţionarea optimă a reţelei de apă potabilă.

În acest context este clar că prin  nesocotirea dispoziţiilor O.G. nr. 7 din suma alocată  de 1.826.000 lei au fost efectuate plăţi de către inculpata  B.P. în calitate de ordonator principal de credite astfel suma de 35.000 lei cu OP nr. 912/16.10.2007 reprezentând prima plată parțială a facturii nr. 7159199/fd (fără dată) emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 60.000 lei pentru achiziția a două rezervoare  descrise şi de martorul P. F., în aceleaşi condiţii a fost achitată de către inculpata  B.P. a sumei de 7.000 lei cu OP nr. 917/18.10.2007 reprezentând a doua plată parțială a facturii nr. 7159199 emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 60.000 lei pentru achiziția aceloraşi rezervoare respectiv plata sumei de 18.000 lei cu OP nr. 1012/16.10.2007 reprezentând a treia plată parțială a cval. facturii nr. 7159199 emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus, în valoare de 60.000 lei.

Cel de al treilea rezervor a fost achitat de către  B.P. în sumă de 102.757,20 lei cu OP nr. 1627/25.04.2008 reprezentând contravaloarea facturii nr. 0000041/23.04.2008 emisă de SC  S.  SRL Lunca de Sus către Primăria Lunca de Sus.

Aceste rezervoare deşi faptic au fost folosite la efectuarea lucrărilor în realitate pe lângă faptul că nu corespundeau proiectului tehnic care prevedea existenţa a două rezervoare de acumulare de câte 200 mc. fiecare, cu fundaţie şi pereţi circulari din beton armat de 12 cm. grosime în final au dus la o subdimensionare a întregii reţele de alimentare cu apă cu consecinţa refacerii proiectului tehnic potrivit declaraţiei martorei  T.A. proiectant în cadrul S.C. H. S.R.L., refacerea viza potrivit declaraţiei martorei diminuarea costului lucrării cu suma de 700.000 lei ca urmare a faptului că această sumă lipsea din fondul alocat efectuării lucrării martora a mai declarat că reţeaua iniţială proiectată a fost diminuată cu circa 5 km.

Martorul P. F., a declarat că societăţii S.C.  T.  S.R.L., au fost plătite faţă de preţul iniţial cu 700.000 lei mai puţini iar  această diferenţă reprezintă lucrări anterior efectuate şi achiziţii de materiale (ţevi şi rezervoare) anterior demarării proiectului.

Rezultă în concluzie că cele două rezervoare având capacitatea de 20 mc au fost achiziţionate prin schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti alocate exclusiv pentru lucrarea  „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008.

În condiţiile descrise mai sus prin schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti alocate exclusiv pentru lucrarea „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008 a fost achitată de inculpata  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 75.000 lei prin OP nr. 797/10.09.2007 reprezentând conducte apă fără documente recepţie şi facturate cu factura nr. 7159190/10.09.2007.

Inculpata  B.P.  a achitat către SC  S.  SRL suma de 10.000 lei prin dispoziţia de plată nr. 22/20.08.2007, reprezentând reparaţii curente şcoală şi facturate cu factura nr. 7159185/20.08.2007.

Plata facturii nr. 7159185/20.08.2007 a fost efectuată în numerar cu chitanţa nr. 22/20.08.2007, numerarul fiind ridicat din casierie prin dispoziţia de plată nr. 62/20.08.2007.

Factura nr. 7159185/20.08.2007, reprezentând „reparaţii curente la şcoala Valea Gârbea” a fost plătită din fonduri publice destinate realizării unui alt obiectiv, respectiv „Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008.

Inculpata a achitat către SC  S.  SRL suma de 10.000 lei prin dispoziţia de plată nr. 66/07.09.2007 reprezentând lucrări executate fără documente justificative şi facturate cu factura nr. 7159194/07.09.2007.

Factura nr. 7159194/07.09.2007 a fost achitată integral de primăria Lunca de Sus cu chitanţa nr. 4076434/07.09.2007, numerarul fiind ridicat din casieria primăriei cu dispoziţia de plată nr. 66/07.09.2007.

Documentele prezentate pentru achiziţia şi recepţia unor materiale (podea, plintă pentru parchet, clemă de prindere, etc.) nu pot fi luate în considerare pentru justificarea lucrărilor facturate cu factura nr. 7159194/07.09.2007.

Inculpata  B.P. a achitat către SC  S.  SRL suma de 7.500 lei prin dispoziţia de plată nr. 68/11.09.2007 reprezentând lucrări fără situaţii de lucrări şi facturate cu factura nr. 7159196/11.09.2007.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi în apărare martorii B. G., A. I. T. G., care confirmă efectuarea unor lucrări la şcolile situate Valea Gârbea, Valea Ugrea şi Coniad şcoli care aparţin de Liceul Teologic Szent Erzsebet din comuna Lunca de Sus aflat în administrarea primăriei Lunca de Sus, însă teza probatorie nu a constituit obiect al acuzării.

Inculpata  B.P. a achitat către SC  S.  SRL suma de 40.000 lei prin OP nr. 1674/06.05.2008 reprezentând contravaloarea pregătirii unui deviz general şi facturate cu factura nr. 0000043/06.05.2008, în condiţiile în care devizul general a fost întocmit de SC  H.  SRL Miercurea Ciuc în anul 2006, în baza contractului nr.80/2006 încheiat cu entitatea verificată şi achitat de aceasta în acelaşi an.

Inculpata a achitat către SC  S.  SRL suma de 20.000 lei prin OP nr. 676/15.08.2007, reprezentând lucrări executate fără documente justificative şi facturate cu factura nr. 7159171/14.08.2007.

Inculpata B.P. a achitat către diferite persoane fizice vânzători de teren a sumei de 32.680 lei prin dispoziţia de plată nr. 70/24.09.2007 reprezentând cumpărări de teren pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare.

Acest teren a fost folosit pentru piaţa agroalimentară, staţia de montă şi asocierea în participaţiune cu SC R. DOWNSTREAM SA prin contractul nr. 1536/23.05.2006 pentru realizarea şi exploatarea în comun a unei staţii de benzină.

Ordonanţarea de plată nr. 762/24.09.2007 pentru suma de 32.680 lei este semnată de ordonatorul principal de credite şi vizată de controlul financiar preventiv.

Plata s-a făcut în numerar pe baza Dispoziţiei de plată nr. 70/24.09.2007, semnată de ordonatorul principal de credite şi vizată de controlul financiar preventiv – Registru de casă din data de 24.09.2007 – poziţia …, fiind înregistrată la Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, Titlul X „Active nefinanciare”, art. 71, alineat 20.

Şi în acest caz expertiza efectuată în cursul cercetării judecătoreşti vizează aspecte  de care inculpata  B.P.  nu a fost acuzată respectiv respectarea condiţiilor de formă şi de fond pentru eliberarea dispoziţiei de plată.

Achitarea de  B.P. către SC  S.  SRL a sumei de 9.325 lei prin dispoziţia de plată nr. 61/17.08.2007 reprezentând drepturi salariale şi facturate cu factura nr. 7159184/17.08.2007.

Plata facturii nr. 7159184/17.08.2007 a fost efectuată în numerar, cu chitanţa nr. 21/17.08.2007, numerarul fiind ridicat din casierie prin dispoziţia de plată nr. 61/17.08.2007.

Factura nr. 7159184/17.08.2007 a fost plătită la fel din fondurile publice destinate realizării obiectivului Alimentare cu apă în comuna Lunca de Sus în aceleaşi condiţii inculpata a achitat către SC  S.  SRL suma de 9.325 lei prin dispoziţia de plată nr. 65/05.09.2007 reprezentând drepturi salariale şi facturate cu factura nr. 0759193/05.09.2007.

Inculpata  B.P.  în calitate de ordonator principal de credite a achitat către SC E. SRL suma de 9.520 lei prin OP nr. 1684/07.05.2008 reprezentând nivelare pietriş pe drum comunal, fără situaţie de lucrări şi facturate cu factura nr. 002/12.02.2008.

Prin factura nr. 002/12.02.2008 SC  S.  SRL a fost facturat primăriei Lunca de Sus un număr de 200 ore pentru „nivelare pietriş pe drumurile comunale la bazinul de apă potabilă”. Din factură nu rezultă  suprafaţa de pietriş nivelată de SC  S.  SRL.

Inculpata în declaraţia dată în cursul urmăririi penale nu neagă existenţa înscrisurilor  din care rezultă starea de fapt mai sus descrisă apreciind că activitatea ei era justificată de  acte de administrare curentă a activităţii unei primări.

Întreaga activitate nu se putea realiza fără concursul inculpatei  B.M. care a îndeplinit începând cu anul 2005 funcţia de contabil al Primăriei Lunca de Sus.

Raportat strict la atribuţiile de serviciu relaţiile de subordonare faţă de inculpata  B.P. s-a reţinut în privinţa participaţiei complicitatea inculpatei  B.M. la actele inculpatei  B.P. .

Pornind de la modul în care a acţionat inculpata  B.P. s-a ajuns la concluzia că aceasta a acţionat cu rea-credinţă,  prin faptul că  deşi avea cunoştinţă că sumele de bani cu care a fost bugetat comuna Lunca de Sus aveau o destinaţie bine definită  în cazul de faţă „Alimentare cu apă comuna Lunca de Sus”, cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din OG nr. 7/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (2) din HG nr. 855/2007, art. 1 alin. (2)  din HG nr. 856/2007, art. 1 alin. (2) din HG nr. 341/2008 şi art. 1 alin. (2) din HG nr. 710/2008, că  aceasta prin activităţile descrise cu complicitatea inculpatei  B.M. ,  a prejudiciat comuna Lunca de Sus.

Infracţiunile au fost comise  sub imperiul Codului  penal vechi (Legea nr. 15/1968).

În privinţa legii penale aplicabile din analiza dispoziţiilor celor două coduri prima instanţă a constatat că legea veche are dispoziţii mai favorabile.

S-a reţinut că fapta inculpatei  B.P. , care  în calitate de ordonator principal de credite, în exercitarea atribuţiilor sale de primar, cu  încălcarea prevederilor legale arătate în considerentele hotărârii nu a ţinut cont de  destinaţia sumelor acordate întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu prev de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 248/1 Cod penal (Legea nr. 15/1968).

Fapta inculpatei  B.M. , care  în calitate de contabil al Primăriei Lunca de Sus  cu intenţie şi cu  încălcarea prevederilor legale arătate în considerentele hotărârii a ajutat-o pe inculpata  B.P. , în cheltuirea banilor publici fără a ţine cont de destinaţia sumelor acordate întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 26 raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 248/1 Cod penal (Legea nr. 15/1968).

Având în vedere condiţiile comiteri faptei, respectiv într-un interval de timp relativ scurt într-o modalitate identică s-a concluzionat că inculpata  B.P. şi  B.M. au acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale unice. 

În privinţa individualizării pedepsei:

Aşa cum rezultă din fişele de cazier judiciar, inculpatele nu au antecedente penale.

Potrivit referatelor de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Harghita sunt persoane în privinţa inculpatelor a fost evidenţiat un risc de nivel mic ca acestea să reitereze activitatea infracţională.

Infracţiunea săvârşită în calitate de autor şi complice prezintă periculozitate sporită raportat la valoarea prejudiciului şi la modalitatea în care au acţionat inculpatele.

Rezultă fără dubii că inculpata  B.P. a avut un rol determinant în activitatea infracţională fiind urmată de  B.M. acţiunile inculpatelor se intercondiţionează aspect care rezultă din calitatea lor de ordonator principal de credite  B.P. şi de contabil  B.M. .

Pentru aceste motive fiecare inculpată a fost condamnată la pedeapsa cu închisoare, şi având în vedere natura infracţiunii s-a reţinut că inculpatele devin nedemne de a exercita şi drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b, c, C. pen. (Legea nr. 15/1968) ca pedeapsă complementară.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, s-a reţinut că există date evidenţiate în referatul de evaluare din care rezultă că prezenta condamnare a constituit un suficient avertisment pentru inculpata  B.M. , că scopul principal al pedepsei constând din reeducarea  acesteia poate fi atins chiar şi prin neexecutarea în regim de detenţie a pedepsei, motiv pentru care în baza art. 81 Cod penal (Legea nr. 15/1968) s-a dispus suspendarea executării pedepsei.

Cu privire la inculpata  B.P. s-a arătat că aceasta a avut un rol determinant în activitatea infracţională, aspect care trebuie să se reflecte şi în modalitatea de executare a pedepsei.

S-a arătat că circumstanţele personale ale inculpatei şi vârsta acesteia converg spre o modalitate de executare alternativă detenţiei.

Astfel s-a constatat că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 86 ind. 1 C.pen.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg. Mureş şi inculpata  B.P. .

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg. Mureş  a invocat:

1)omisiunea primei instanţe de a pronunţa o soluţie cu privire la toate actele materiale componente ale infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată.

2)netemeinica individualizare a cuantumului pedepsei principale aplicate inculpatelor, ca efect al reţinerii circumstanţei atenuante judiciare prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1968.

3)netemeinica individualizare a modalităţii de executare a pedepselor principale aplicate inculpatelor.

4)netemeinicia dispoziţiei de confiscare a sumei integrale, ce constituie paguba adusă Comunei Lunca de Sus, doar de la inculpata  B.P. .

5)netemeinicia dispoziţiei de ridicare a sechestrului asigurător, instituit de procuror prin ordonanţa din 23.10.2013 şi asupra bunurilor aparţinând inculpatei  B.M. .

În motivare  s-a arătat că probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti (inclusiv în apărare) au vizat cele 61 de acte materiale reţinute în sarcina lor. Şi raportul de expertiză contabilă efectuat în primă instanţă a avut în vedere obiective formulate de inculpate şi admise de instanţă pentru actele materiale descrise în rechizitoriu cu nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 50, 51, 53, 54, 55, 56,57,58, 59, 60,61.

Dezbaterile au vizat toate chestiunile de fapt şi drept ce decurg din întreaga activitate infracţională imputată inculpatelor.

Cu toate acestea, în considerentele hotărârii judecătoreşti atacate prima instanţă a dispus doar cu privire la o parte din actele materiale componente ale infracţiunii continuate, şi anume la: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Pentru restul actelor materiale nu s-a făcut nicio referire.

Aceste argumente duc la concluzia că cercetarea judecătorească a vizat infracţiunea continuată în integralitatea sa, fiind completă şi s-a finalizat procedural printr-o dezbatere a fondului asupra tuturor chestiunilor de fapt şi drept. Eroarea se identifică, se cantonează exclusiv în procesul de deliberare, când în mod eronat s-a apreciat că infracţiunea continuată este compusă numai din primele 15 acte materiale, descrise în rechizitoriu la pct. A. Restul actelor materiale sunt descrise la pct. B, C şi D din rechizitoriu, toate cele patru puncte fiind separate prin descrierea atribuţiilor de serviciu încălcate de inculpate. O asemenea omisiune vădită, de soluţionare, din eroare, doar în parte a acţiunii penale se impune a fi remediată în calea de atac.

Parchetul  a apreciat că prin prisma gravităţii şi modului de săvârşire a infracţiunii deduse judecăţii, periculozitatea socială a inculpatelor este ridicată, dacă se au în vedere multiplele acte materiale realizate de către acestea.

Este de remarcat împrejurarea că cele două inculpate au săvârşit faptele în exercitarea unor funcţii publice de răspundere în cadrul comunităţii unde au funcţionat. Astfel,  B.P. a fost primarul comunei Lunca de Sus, calitate din care derivă şi atribuţia sa de ordonator principal de credite pentru această unitate administrativ teritorială.

 B.M. a îndeplinit în perioada săvârşirii activităţii infracţionale funcţia de contabil în cadrul Primăriei Comunei Lunca de Sus.

Cele două funcţii ocupate de inculpate au asigurat un drept exclusiv al acestora de a aviza şi dispune plăţile nelegale din bugetul Comunei Lunca de Sus, niciun alt angajat din aparatul administrativ al comunei neavând dreptul de a verifica şi cenzura actele de dispoziţie ale celor două inculpate.

În ceea ce priveşte antecedentele inculpatelor, situaţia juridică a acestora este diferită. Astfel, inculpata  B.P. a mai fost condamnată anterior pentru săvârşirea unor infracţiuni de aceeaşi natură cu cea din prezentul dosar.

Prin sentinţa penală nr. 477/03.04.1997 Judecătoria Miercurea Ciuc a condamnat-o pe inculpata  B.P.  la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată, soluţia rămânând definitivă prin neapelare la 21.04.1997. S-a stabilit în cauză că  B.P. , în calitatea sa de primar al Comunei Lunca de Sus, a vândut în perioada 27.11 - 01.12.1995 mai multe mijloace fixe aparţinând consiliului local, fără a respecta procedura legală de valorificare a bunurilor. Sumele astfel obţinute nu au fost depuse la casieria consiliului local şi nici nu au fost înregistrate în contabilitate.

De asemenea, prin sentinţa penală nr. 529/06.04.1999 Judecătoria Miercurea Ciuc a dispus condamnarea inculpatei  B.P.  la câte 6 luni închisoare pentru fiecare dintre infracţiunile de fals intelectual, uz de fals, fals intelectual la legea contabilităţii imputate, executarea celor trei pedepse fiind graţiată în temeiul art. 1 din Legea nr. 137/1997. Pentru infracţiunea de evaziune fiscală (art. 13 din Legea nr. 87/1994)  B.P. a fost condamnată la 1.500.000 lei amendă penală. S-a reţinut că şi această activitate infracţională a fost facilitată de calitatea sa de primar al Comunei Lunca de Sus, Inculpata, prin întocmirea între anii 1994-1995 a mai multor facturi fiscale nereale, din care rezulta că SC  A.P. SRL (administrată de  B.A. - soţul inculpatei,  B.P. ocupându-se şi de contabilitatea societăţii) a vândut consiliului local diverse materiale de construcţii şi a prestat servicii, care însă nu s-au regăsit în evidenţele contabile ale consiliului local.

Această sentinţă penală a rămas definitivă prin decizia penală nr. 189/R/ 06.04.2000 a Curţii de Apel Tîrgu Mureş.

Pedepsele aplicate anterior inculpatei  B.P. este evident că nu au reeducat-o în spiritul respectării unor minime reguli de conduită profesională, iar coerciţia minimă la care a fost supusă şi clemenţa de care a beneficiat anterior nu şi - au produs efectele urmărite de organele judiciare.

Lipsa de respect pentru valori sociale importante, dovedită de inculpată din funcţia publică în care a fost aleasă de foarte multă vreme, repetată pe fondul unor condamnări anterioare pentru fapte săvârşite tot în exerciţiul aceloraşi atribuţii de serviciu sau pentru infracţiuni de fals, evaziune fiscală, relevă disponibilitatea neechivocă a inculpatei  B.P. în a săvârşi şi în viitor infracţiuni.

Nici conduita avută de către inculpate în cursul procesului penal nu le caracterizează în mod favorabil. Inculpatele nu au recunoscut săvârşirea faptelor, nu şi-au asumat răspunderea, nu le-au regretat.

Toate aceste argumente - care au vizat periculozitatea socială a faptelor penale săvârşite şi situaţia personală a inculpatelor, conturează opinia necesităţii aplicării acestora a unor pedepse (ca măsură de constrângere) al căror cuantum să nu fie orientat sub minimul lor special, pentru a se putea asigura reeducarea inculpatelor şi a se atinge scopul propus: acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni.

Ca urmare, reţinerea circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1968 faţă de inculpate este neîntemeiată.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepselor s-a arătat că suspendarea sub supraveghere a pedepselor aplicate inculpatelor nu este suficientă pentru a asigura o maximă eficienţă finalităţii educativ - preventive a procesului penal, iar aptitudinea concretă a fiecărei inculpate de a se îndrepta fără executarea pedepsei nu rezultă din datele, împrejurările, stările ce se pot deduce din motivele prezentate anterior.

Cu privire la confiscarea specială s-a arătat că inculpata  B.M. în calitate de complice a avut o contribuţie totală la toate cele 61 de acte materiale ale infracţiunii continuate şi va trebui să răspundă pentru jumătate din suma ce constituie paguba totală produsă subiectului pasiv, şi pe care acesta nu a cerut să i se restituie (art. 112 lit. e Cod penal). S-a mai arătat că se impunea şi menţinerea sechestrului asigurător instituit de procuror asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei  B.M. (conform art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală).

Inculpata  B.P. a solicitat în principal, admiterea apelului declarat şi, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi pronunţarea unei noi hotărâri în sensul achitării subsemnatei în baza prevederilor art. 16 lit. b Cod procedură penală, iar în subsidiar, reducerea pedepsei aplicate cu suspendarea sub supraveghere a executării.

În motivare s-a arătat că nu sunt întrunite condiţiile de tipicitate sub aspectul laturii obiective a infracţiunii în ce ceea priveşte urmarea imediată, având în vedere că în speţă nu s-a produs un prejudiciu, astfel cum rezultă din cuprinsul Sentinţelor civile nr. 2469/05.10.2011 şi nr. 1234/05.04.2012 ambele pronunţate de Tribunalul Harghita - Secţia Civilă din cadrul dosarelor cu pr. 971/96/2009 şi nr. 2758/96/2010.

Potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. 2 Cod procedară penală, legiuitorul statuează că hotărârea definitivă a instanţei civile prin care a fost soluţionată acţiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în faţa organelor judiciare penale cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.

Per a contrarie, hotărârea instanţei civile are autoritate lucru de judecat cu privire la existenta prejudiciului în cauză.

În acest sens, instanţa de apel urmează să observe interpretările date în doctrină, respectiv "Codul de procedura penală comentat şi adnotat" - Nicolae Volonciu şi Andreea Uzlău, care exprimă poziţia în sensul că o hotărâre pronunţată cu privire la latura civilă într-o cauză civilă are autoritate de lucru judecat într-un proces penal.|I

Legat de problema autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri civile în faţa instanţei penale, trebuie menţionat că, în cauza Lunga c. Romaniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că a existat o încălcare a art. 6 din Convenţie, deoarece a fost nesocotit principiul securităţii raporturilor juridice. Curtea a constatat că în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală, un element important al acesteia îl constituie tocmai datorarea taxelor respective de către reclamant, iar în cazul în care o instanţă civilă statuează în mod definitiv că inculpatul nu datorează vreo sumă de bani cu titlu de taxe şi impozite, instanţa penală este ţinută de această constatare.|

Situaţia este similară şi în cazul infracţiunii de abuz In serviciu, în speţa dedusă judecăţii instanţa penală fiind ţinută de constatarea instanţei civile în sensul că prejudiciul în cauza nu există.

Mai mult, pentru existenţa infracţiunii prevăzute de art. 131 din Legea nr.78/2000, este necesar ca funcţionarul care a comis infracţiunea de abuz în serviciu, să fi obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

In speţă, nu a fost dovedită obţinerea avantajelor patrimoniale sau nepatrimoniale nici de către inculpata  B.P. , nici de către coinculpata  B.M. .

În al doilea rând, tot în ceea ce priveşte condiţiile de tipicitate sub aspectul laturii obiective, instanţa de apel urmează să aibă în vedere şi faptul că instanţa constituţională a constatat că dispoziţiile art. 246 alin. 1 vechiul Cod penal (şi implicit cele ale art. 248 alin. 1 Cod penal) încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. 4 întrucât sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” nu prevede în mod expres elementul de legătură cu care defectuozitatea este analizată.

Mai mult, infracţiunea din speţa nu poate fi reţinută în sarcina sa nici sub aspectul laturii subiective.

Potrivit art. 248 din VCP se sancţionează „faptă funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos...”, infracţiunea putând fi comisă doar cu intenţie.

În ceea ce priveşte confiscarea specială a sumei de 885.936 lei şi menţinerea sechestrului asigurător aplicat prin ordonanţa din data de 32.10.2013 până la concurenţa acestei sume, inculpata  a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 112 alin, 1 lit. e Cod penal, nefiind vorba despre bunuri dobândite prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Bunul imobil asupra căruia a fost aplicat sechestrul asigurator a fost dobândit prin moştenire, la dosarul cauzei fiind depus certificatul de moştenitor. Astfel nu se poate discuta despre sume de bani utilizate ulterior la cumpărarea anumitor bunuri.

Raportat la motivele de apel invocate de către Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Târgu, se arată următoarele:

Motivarea hotărârii nu presupune o obligaţie a instanţei de a enumera şi analiza distinct toate actele materiale componente ale infracţiunii, dacă din cuprinsul sentinţei se înţelege că toate acestea au fost avute în vedere la pronunţarea soluţiei.

In acest sens se observă faptul că inculpata a fost obligată la repararea întregului prejudiciu de 885.936 lei, aspect din care rezultă clar că prima instanţă a ţinut cont de toate actele materiale reţinute în sarcina inculpatelor.

În ceea ce priveşte critica vizând individualizarea pedepselor aplicate (pct. II-III din apelul Procurorului DNA) se consideră că şi aceasta este nefondată, pedeapsa aplicată inculpatei sub aspectul cuantumului şi a modalităţii de individualizare fiind foarte aspră raportat la circumstanţele personale ale acesteia.

Astfel cum rezulta din fişa de cazier, inculpata nu are antecedente penale, critica parchetului cu privire la acest aspect fiind nefondată. În caz contrar ar fi golită de conţinut instituţia reabilitării aşa cum aceasta este prevăzută de aert. 169 alin. 1 Cod penal.

Funcţiile de constrângere şi reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe.

Faţă de cele arătate inculpata consideră că în mod întemeiat s-a reţinut incidenţa atenuantei referitoare la conduita bună a acesteia înainte de săvârşirea faptei, această trăsătură rezultând de altfel şi din concluziile referatului de evaluare.

Prin concluziile scrise inculpata  B.M. a solicitat respingerea apelului formulat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg. Mureş ca neîntemeiat arătându-se că din considerentele sentinţei atacate rezultă că aceasta se referă la toate actele materiale pentru care a fost trimisă în judecată.

De asemenea instanţa de fond în mod întemeiat a reţinut circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 vechiul Cod penal şi a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Şi soluţia referitoare la confiscarea sumei de 885.936,37 lei este întemeiată având în vedere Cod penal bunurile imobile pentru care a fost instituit sechestrul asigurator au fost dobândite prin moştenire.

În faţa instanţei de apel nu au mai fost administrate alte probe, fiind depuse la dosar apelurile motivate ale Parchetului şi ale inculpatei  B.P. şi concluzii scrise din partea inculpatei  B.M. .

Examinând apelurile promovate, prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 1898/96/2014 a Tribunalului Harghita, a motivelor invocate, precum şi din oficiu, în limitele efectului devolutiv potrivit dispoziţiilor art. 417 - 418 Cod procedură penală, instanţa de control judiciar  a constatat următoarele:

Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice invocate din oficiu, instanţa de apel le va respinge având în vedere că actele materiale descrise în rechizitoriu la punctele A şi B sunt specifice infracţiunii de abuz în serviciu, inculpatelor imputându-li-se că au dispus achiziţionarea de bunuri fără documente justificative care să ateste că bunurile au fost livrate, recepţionate şi că lucrările au fost executate, iar serviciile au fost prestate ori că au efectuat cheltuieli prin care au achiziţionat bunuri necorespunzătoare tehnic ori că au dispus efectuarea de cheltuieli cu titlu de drepturi salariale fără documente justificative.

Cu privire la fondul cauzei, instanţa de apel  a constatat că inculpata  B.P. a deținut funcția de primar al comunei Lunca de Sus, jud. Harghita, în perioada 1995-2008, timp ce inculpata  B.M. și-a desfășurat activitatea în cadrul Primăriei Lunca de Sus în funcția de contabil, începând cu anul 2005.

Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Harghita a efectuat un control operativ care a vizat modul de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor precum şi a altor forme de sprijin din partea statului, situaţia evoluţiei şi a modului de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale, modul de achiziţionare, concesionare şi închiriere a bunurilor din patrimoniul comunei, controlul vizând perioada 01.01.2006- 31.12.2008.

Prin raportul de control nr. 344 din 31.03.2009  şi procesul verbal de constatare nr. 262 din 31.03.2009 întocmite de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Harghita s-au constatat următoarele:

- în perioada iunie 2006 – decembrie 2008 au fost acordate ajutoare sociale în sumă totală de 196.139 lei fără a se calcula şi vira contribuţia de 6,5% asigurări sociale de sănătate în sumă de 12.749 lei.

- în conformitate cu prevederile OG 7 din 19.01.2006 Primăria Lunca de Sus a primit pentru execuţia proiectului „Alimentare cu apă com. Lunca de Sus” alocaţii din bugetul de stat în cuantum total de 1.826.000 lei. Începând din luna august 2007, fără demararea procedurilor legale de achiziţii publice, din aceste fonduri publice au fost angajate, ordonanţate şi efectuate plăţi, de către ordonatorul principal de credite – d-na  B.P. , pentru diverse persoane fizice şi juridice, plăţi ce au determinat producerea unui prejudiciu în cuantum de 452.846 lei.

- prin HG nr. 1822 din 21.12.2006 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru Primăria com. Lunca de Sus, cu suma de 50.000 lei pentru „lucrări de reabilitare cămin cultural”. Din această sumă au fost efectuate cheltuieli în sumă de totală de 32.648 lei pe alte destinaţii decât cea prevăzută în actul normativ.

- în perioada 14.12.2006 – 06.05.2008 a fost achitată către SC  S.  SRL Lunca de Sus suma totală de 496.980 lei pentru care nu există documente justificative.

- în perioada februarie 2008 – septembrie 2008 a fost acordată angajaţilor Primăriei fără respectarea prevederilor legale suma de 66.465,38 lei. 

La data de 20.05.2009 Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc a fost sesizat cu privire la cele reţinute în procesul verbal de constatare nr. 262 din 31.03.2009.

La data de 24.07.2012 dosarul a fost declinat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureş, iar la data de 10.09.2012 dosarul a fost declinat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg. Mureş care la data de 17 octombrie 2013 a început urmărirea penală faţă de inculpatele  B.P. pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi deturnare de fonduri şi  M.M.  pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la deturnare de fonduri.

Prin rechizitoriul nr. 96/P/2012 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

1.  B.P. , pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 132 din Legea. nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (61 acte materiale), toate cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen. şi

2.  B.  (fostă  M.)  M., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, faptă prevăzută  de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea. nr. 78/2000 cu ref. la 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (61 acte materiale), toate cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.

Parchetul şi-a întemeiat acuzaţia în principal pe  a constatatrile Curţii de Conturi, raportul  de constatare încheiat de către specialistul din cadrul DNA, supliment la raportul de constatare din 19.07.2013, proba cu înscrisuri şi declaraţii de martori.

Inculpatele în apărare au invocat proba cu martori, două rapoarte de expertiză judiciară contabilă întocmite în dosar nr.  2758/96/2010 și dosar nr. 971/96/2009 ambele ale Tribunalului Harghita întocmite de expertul financiar  contabil  D.M. , declaraţii de martori şi înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 2469 pronunţată la data de 05 octombrie 2011 de către Tribunalul Harghita – Secţia Civilă în dosarul nr. 971/96/2009 a fost respinsă acţiunea formulată de Primăria com. Lunca de Sus împotriva pârâtei  M.M. . Prin această acţiune Primăria Lunca de Sus solicita obligarea pârâtei la plata sumei de 281.200 lei reprezentând prejudiciul cauzat de aceasta.

Prin sentinţa civilă nr. 1234 pronunţată la data de 05 aprilie 2012 de către Tribunalul Harghita – Secţia Civilă în dosarul nr. 2758/96/2010 a fost respinsă acţiunea formulată de Primăria com. Lunca de Sus împotriva pârâtei  B.P. . Prin această acţiune Primăria Lunca de Sus solicita obligarea pârâtei la plata sumei de 734.926 lei reprezentând prejudiciul cauzat de aceasta.

Acţiunile promovate de către reclamanta com. Lunca de Sus au avut la bază  a constatatrile Curţii de Conturi menţionate mai sus.

Instanţa de apel a constatat că prin cele două sentinţe mai sus menţionate s-a stabilit în mod definitiv că prejudiciul reţinut de către Curtea de Conturi prin raportul întocmit nu există (în cauze efectuându-se rapoarte de expertiză contabilă prin care s-a arătat că nu există vreun prejudiciu material).

Instanţa de apel  a constatat de asemenea că prin prezentul dosar s-a reţinut în sarcina celor două inculpate comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul total fiind de 885.936,37 lei, prejudiciu ce a fost reţinut şi prin raportul Curţii de Conturi (pentru actele materiale pentru care cele două inculpate au fost trimise în judecată).

Una din condiţiile esenţiale ale infracţiunii de abuz în serviciu este tocmai producerea unei pagube sau cauzarea unei tulburări însemnate bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 vechiul Cod penal.

În prezenta cauză cele două inculpate au fost trimise în judecată pentru producerea unui prejudiciu în cuantum total de 885.936,37 lei.

Instanţa de apel  a constatat că art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului stipulează că „Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa.”

De asemenea instanţa de apel  a constatat că într-o cauză similară (respectiv cauza Lungu şi alţii contra României) s-a constatat încălcarea art. 6 paragraful 1 din CEDO deoarece „derularea simultan şi în paralel a două proceduri independente având ca obiect aceleaşi fapte, care a determinat secţia penală a curţii de apel să ajungă la o nouă apreciere a faptelor respective, radical opusă hotărârii anterioare a secţiei comerciale a aceleiaşi curţi de apel, a adus atingere principiului securităţii juridice”.

În prezenta cauză instanţa de apel  a constatat că faţă de cele două inculpate a fost derulată o procedură în faţa instanţei civile vizând aceleaşi fapte pentru care au fost trimise în judecată, procedură prin  care s-a stabilit în mod definitiv că nu s-a produs vreun prejudiciu.

Astfel instanţa de apel  a apreciat că probele administrate de către acuzare nu pot desfiinţa cele două sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Harghita. Dacă s-ar accepta această modalitate de instrumentare şi judecare a prezentei cauze, instanţa de apel  a constatat că ar fi încălcat art. 6 din CEDO, deoarece, deşi există mai multe opinii divergente pe marginea raprotului de constatare întocmit de către Curtea de Conturi, aceste opinii nu reprezintă un motiv suficient pentru a fi adusă atingere principiului securităţii raporturilor juridice. Nu se poate deroga de la acest principiu decât atunci când motive substanţiale şi imperioase impun acest lucru (SC Maşinexportimport Industrial Group SA împotriva României, nr. 22687/03, pct. 32, 1 decembrie 2005). Prin urmare Curtea de Apel  a constatat că opinia diferită a organelor de urmărire penală (bazată în special pe acelaşi raport de constatare a Curţii de Conturi şi pe raportul de constatare întocmit de către specialiştii din cadrul DNA) nu poate justifica un astfel de reviriment prin constatarea existenţei unui prejudiciu.

Curtea de Apel a constatat că nu poate reveni asupra unei chestiuni în litigiu (existenţa prejudiciului) care a fost deja soluţionată şi care a făcut obiectul unor hotărâri definitive. În caz contrar, ar fi încălcat principiul securităţii raporturilor juridice, Curtea de Apel neputând să schimbe radical cele două hotărâri civile definitive.

Curtea de Apel a mai constatat că există o practică constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului care a constatat încălcarea art. 6 din CEDO sau a art. 1 din Protocolul nr. 1 în cazurile în care o hotărâre judecătorească definitivă a fost schimbată prin intermediul unei alte hotărâri fără existenţa vreunui motiv pertinent (cauza Lungu contra României, cauza Amurăriţei împotriva României, cauza Brumărescu contra României). 

În concluzie, instanţa de apel  a constatat că în prezenta cauză nu există vreun prejudiciu şi prin urmare infracţiunea de abuz în serviciu în forma autoratului sau a complicităţii nu există, motiv pentru care apelul Parchetului  a fost respins , iar apelul inculpatei  B.P.  a fost admis şi în rejudecare s-a dispus achitarea acesteia în temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

De asemenea având în vedere cele relatate mai sus, efectele apelului au fost extinse şi cu privire la inculpata  B.M. , iar în rejudecare s-a dispus achitarea acesteia în temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală cu privire la infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Având în vedere soluţia pronunţată, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală  s-a dispus şi ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor aparţinând inculpatelor  B.P. şi  B.M. .

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate în apel în cuantum de 500 lei vor rămâne în sarcina statului.