Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 30.07.2020

Cesiune de creanţă. Efectele notificării

Hotărâre - 06.07.2020

Insolventa - Atragerea raspunderii personale in caz de pluralitate

Decizie - 30.06.2020

Legea 85/2006. Contestație la tabelul definitiv al creanțelor debitoarei. Eroare esențială

Sentinţă civilă - 23.06.2020

Contestaţie la tabelul preliminar

Hotărâre - 03.06.2020

Timbrarea unei cereri în pretenţii formulate împotriva unei societăţi aflate în insolvenţă Cuprins pe materii: Insolvenţă

Hotărâre - 09.04.2020

Procedura concordatului preventiv. Cerere de intervenție principală. Admisibilitate. Condiții și efecte

Hotărâre - 11.03.2020

Cerere de plată formulată de creditoare în temeiul art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Creanță bugetară care vizează activitatea debitoarei anterior momentului deschiderii procedurii insolvenței. Creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței

Sentinţă civilă - 27.02.2020

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

Sentinţă comercială - 24.02.2020

contestației formulată de creditoare, împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei

Hotărâre - 20.02.2020

Dreptul insolvenţei. Închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Apel împotriva sentinţei de închidere, formulat de un creditor care invocă neplata creanţelor curente, fără a fi contestat anterior raportul final sa

Decizie - 19.02.2020

Acţiune în răspundere patrimonială a persoanelor ce au cauzat starea de insolvenţă. Aplicabilitatea procedurii insolvenţei în cazul asociaţiilor

Sentinţă civilă - 18.02.2020

Contestaţie împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au determinat starea de insolvenţă

Sentinţă civilă - 12.02.2020

Contestație la executare-acţiune în anulare poprire. Cerere de amendare pentru exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale

Sentinţă civilă - 06.02.2020

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

Hotărâre - 06.02.2020

Decăderea din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Condiţii şi efecte

Sentinţă civilă - 06.02.2020

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

Sentinţă civilă - 30.01.2020

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

Sentinţă civilă - 29.01.2020

Contestaţie si cerere de suspendare împotriva măsurii lichidatorului judiciar de convocare a adunării creditorilor

Decizie - 22.01.2020

Restituirea sumelor avansate de un creditor în falimentul debitorului

Sentinţă civilă - 15.01.2020

Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creditorilor