Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 13.10.2022

Angajarea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă. Prescripţia dreptului la acţiune. Calitatea procesuală pasivă. Condiţiile de angajare a răspunderii.

Decizie - 28.09.2022

Art. 159 alin.1 pct.1 din Legea nr. 85/2014. Interpretarea noțiunii „pro rata”

Decizie - 15.09.2022

Art. 116 alin. 2, teza a III-a din Legea nr. 85/2006 (art. 154 alin. 2 din Legea nr. 85/2014). Modalitățile de lichidare

Sentinţă civilă - 15.09.2022

Prelungirea planului de reorganizare. Condiții

Sentinţă civilă - 07.07.2022

Contestaţie împotriva măsurilor lichidatorului judiciar. Respingerea cererii de plată

Sentinţă civilă - 07.07.2022

Contestare raport și plan de distribuire sume. Aplicarea art. 121 și 127 din Legea nr. 85/2006

Hotărâre - 14.06.2022

Contestație împotriva Raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la ajungerea debitoarei în stare de insolvență. Inadmisibilitatea contestației. Controlul de legalitate exercitat de judecătorul-sindic

Sentinţă civilă - 24.05.2022

Anulare plată efectuată prin gir ulterior deschiderii procedurii insolvenţei.

Sentinţă civilă - 12.05.2022

Contestare raport și plan de distribuire sume. Aplicarea art. 41 din Legea nr. 85/2006.

Sentinţă civilă - 21.04.2022

Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor

Sentinţă civilă - 15.04.2022

Atragerea răspunderii patrimoniale Art. 138 din Legea nr.85/2006

Sentinţă civilă - 15.04.2022

Reexaminare împotriva soluţiei de respingere a cererii de obligare a lichidatorului judiciar la plata de despăgubiri civile

Sentinţă civilă - 14.04.2022

Contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar. Aplicarea prevederilor art. 116 din Legea nr. 85/2006. Suspendarea în fapt a procedurilor de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei prin licitație publică.

Sentinţă civilă - 05.04.2022

Legea nr.85/2006. Contestaţie la tabelul definitiv consolidat al creanţelor.

Hotărâre - 05.04.2022

Acțiune în constatarea nulității absolute a unei convenții încheiate de o societate comercială, în insolvență la data formulării acțiunii, cu un terț, cu mai mult de 2 ani anteriori deschiderii procedurii, întemeiată pe dispozițiile art. 1238 alin 2 C civ

Hotărâre - 05.04.2022

Contestație tabel preliminar. Precizare a declarației de creanță depusă de un creditor nenotificat despre deschiderea procedurii de insolvență, respinsă de instanță ca tardiv depusă

Sentinţă civilă - 03.03.2022

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și h) din Legea nr. 85/2014. Excepția lipsei de interes a reclamantului lichidator judiciar în formularea acțiunii de atragere a răspunderii patrimoniale.

Sentinţă civilă - 25.02.2022

Obligaţia de a face - Încheiere contract vânzare-cumpărare în formă autentică

Sentinţă civilă - 22.02.2022

Anulare operaţiuni transfer patrimonial bunuri mobile şi imobile

Sentinţă civilă - 18.02.2022

litigii cu profesionişti - faliment - atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă