Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.05.2022

Modificare contract de închiriere

Hotărâre - 20.01.2022

Apel. Litigiu cu profesioniști. Pretenții. Contract de închiriere prin care părțile au convenit asupra dreptului chiriașului de a efectua lucrări de modificare și amenajare, dar și asupra limitei maxime până la care acestea pot fi recuperate de la locator

Sentinţă civilă - 16.06.2021

Confirmare a încheierii tranzacției

Hotărâre - 15.06.2021

Recurs. Procedura insolvenței. Cerere de constatare a nulității unei convenții, încheiate de debitoare cu un terț, după deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei, și de repunere a părților în situația anterioară

Decizie - 21.08.2020

Excluderea aplicării legislaţiei privind achiziţiile publice în privinţa închirierilor de imobile sau părţi din acestea. Competenţa funcţională de soluţionare a ltitgiului

Sentinţă civilă - 27.09.2019

Pretenţii

Sentinţă civilă - 05.06.2019

Mutarea cadrului militar la cerere dintr-o unitate în alta, urmată de schimbarea din funcţie în unitatea unde a fost mutat la cerere. Consecinţa: Nu beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie.

Sentinţă civilă - 13.03.2019

Ordonanţă de plată

Sentinţă civilă - 12.03.2019

Reziliere contract închiriere UAT.

Sentinţă civilă - 23.01.2019

Ordonanţă de plată

Decizie - 27.11.2018

contract de închirirere locuinţă; Legea nr. 10/2001, art. 42, obligaţie de a încheia contract de vanzare cumpărare; sensul sintagmei „pot fi înstrăinate”

Decizie - 16.10.2018

evacuare. procedura speciala reglementata de art. 1033-1044 cod procedura civila

Sentinţă civilă - 30.09.2018

Contract de arendă păşune. Nepunere în posesie. Neplata chiriei

Sentinţă civilă - 02.05.2018

Pretenţii

Sentinţă civilă - 23.03.2018

pretenţii.

Decizie - 18.01.2018

evacuare

Sentinţă civilă - 26.10.2017

Obligaţia de a face; Obligarea Consiliului Local să adopte o hotărâre pentru aprobarea vânzării unei locuinţe în favoarea titularului contractului de închiriere.

Decizie - 21.09.2017

Contract de închiriere. Tacita relocațiune

Rezoluţie - 06.07.2017

Acţiune admisă, prin care autoritatea publică pârâtă este obligată la emiterea unei hotărîri de aprobare a vânzării, către reclamantul chiriaş, a imobilului, proprietate privată a Statului Român, obiect al contractului de locaţiune

Sentinţă civilă - 20.04.2017

Litigii cu profesioniştii-Acţiune în pretenţii admisă