Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 13.09.2021

Forța juridică a actelor normative. Reglementarea alocației valorice de hrană

Decizie - 26.05.2021

Alocaţia de stat. Procedura operaţională privind activitatea de acordare a beneficiilor familiale conform Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Decizie - 26.05.2021

Alocaţia de stat. Suprapunerea prestaţiilor. Procedura operaţională privind activitatea de acordare a beneficiilor familiale conform Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Hotărâre - 07.09.2020

Indemnizație pentru creșterea copilului. Venituri din activități independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scăderea impozitului pe venit. Data încetării realizării veniturilor din avocatură

Decizie - 10.03.2020

Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Reindividualizarea regimului sancționator prin aplicarea pedepsei amenzii penale

Hotărâre - 02.10.2017

Anulare act administrativ

Hotărâre - 06.06.2017

Centrul Școlar de Educație Incluzivă S. Obligarea acestuia la plata unor drepturi în favoarea unor elevi cu cerințe educaționale speciale.

Decizie - 21.02.2017

Alocaţia de plasament, raportat la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 Aplicarea principului „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”

Decizie - 16.10.2014

Efectele nelegalei soluţionări a încheierii privind recuzarea expertului.

Decizie - 25.03.2014

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului

Hotărâre - 03.02.2014

Acord cu minor învoială accesorii

Decizie - 20.11.2013

Indemnizaţie pentru creşterea copilului

Sentinţă civilă - 18.10.2013

Dreptul reclamantei la obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei pentru creşterea celui de-al doilea copil provenit dintr-o sarcină gemelară cf. Deciziei 26/2011 a ÎCCJ, începând cu data de 11.12.2006 şi până la 15.09.2008, nu este prescris.

Decizie - 15.04.2013

Alocaţia de stat pentru minori

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 26.10.2011

Constată că prin contestaţia înregistrată la 30 august 2011, petenta SC C.I.C.SRL, în calitate de lider al Asociaţiei SC C.I.C.SRL şi SC S. ADN SRL a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung anularea adresei nr.256...

Decizie - 19.09.2011

Prin acţiunea înregistrată la data de 24.07.2009, la Judecătoria Piteşti, reclamanta G.M.C. a chemat în judecată pe pârâtul G.R.A., solicitând să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la 09.09.2001, din vina exclusivă a pârâtului, încredinţ...

Decizie - 06.09.2011

Prin acţiunea înregistrată la data de 24.02.2010 pe rolul Tribunalului Argeş, reclamanta B.F. a chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtului la ...

Hotărâre - 28.03.2011

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor gemeni

Decizie - 17.09.2010

pensie intretinere