Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor gemeni

Hotărâre 543 F din 28.03.2011


Fond contencios administrativ. Aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 148/2005 modificata prin Legea nr. 239/2009. Indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor  gemeni  0-2 ani reprezinta 85% din veniturile realizate de parinte în ultimele 12 luni, la care se adauga o majorare de 600 lei.

Prin  cererea  înregistrata pe rolul  acestui  tribunal la  data  de  18 ianuarie 2011,  sub nr.485/98/2011,  reclamanta  L.M. a chemat  în  judecata pârâta AGENTIA JUDETEANA  PENTRU  PRESTATII  SOCIALE IALOMITA solicitând pe  cale judecatoreasca obligarea  pârâtei la  plata  indemnizatiei  pentru cresterea  copilului,  reprezentând 85% din media  veniturilor reclamantei pe  ultimele 12 luni,  în  favoarea  minorei  LMZ  .

În motivarea  cererii sale, reclamanta a  aratat ca a  dat  nastere  la  doi copii  gemeni, însa indemnizatia  de  crestere a  copilului 0-2 ani a fost  pentru minorul  L.A.R. de  2.471 lei lunar,  iar  pentru  minora  L.M.Z.  doar  de  600 lei  lunar .

Considera  reclamanta ca  cei  doi  copii  gemeni ar  fi  trebuit sa primeasca  fiecare  aceeasi  indemnizatie, respectiv 2.471lei lunar, care  reprezinta 85%  din  media  veniturilor  pe  ultimele 12  luni obtinute  de  parintii  lor.

În  motivarea  cererii sale,  reclamanta a  solicitat  proba  cu  înscrisuri .

Reclamanta  nu  si-a  motivat  în  drept  cererea .

Prin  întâmpinare,  pârâta Agentia Judeteana Pentru  Prestatii  Sociale Ialomita a  solicitat  respingerea actiunii  reclamantei  ca  fiind  neîntemeiata  si  nelegala.

În  acest sens, sustine  pârâta, indemnizatia  pentru  cei  doi  copii  rezultati  dintr-o  sarcina gemelara a  fost  acordata  în  conformitate  cu  dispozitiile  art.1 alin.1 si  art.2 din O.U.G. nr.148/2005, asa  cum aceasta a  fost  modificata prin Legea nr.239/2009,  în  sensul ca indemnizatia lunara pentru  cresterea copilului  în  vârsta de  pâna la 2 ani  reprezinta 85%  din  media  veniturilor  realizate în  ultimele 12 luni  de  parinte,  iar  pentru  fiecare  copil  nascut dintr-o  sarcina  gemelara, de  tripleti sau multipleti  aceasta indemnizatie  se  majoreaza cu 600 lei .

Din  actele si  lucrarile  dosarului,  tribunalul  retine  urmatoarele :

Potrivit deciziei nr.12843777573856 din 13 septembrie 2010, emisa de  pârâta,  rezulta ca în conditiile O.U.G. nr.148/2005, privind  sustinerea familiei în  vederea  cresterii  copilului cu  modificarile  ulterioare i s-a acordat reclamantei, în  calitate de  reprezentant legal al  celor  doi  copii  rezultati  dintr-o nastere  gemelara a indemnizatiei,  dupa  cum  urmeaza :

-pentru  minorul L.A.R. – 2.471 lei lunar ;

-pentru  minora L.M.Z. – 600 lei lunar .

În  acest sens,  s-au  avut  în  vedere  dispozitiile  art.1 alin.1 si  art.2  din 

O.U.G. nr.148/2005,  cu  modificarile  ulterioare ca  si Normele Metodologice de  aplicare a  acestui  act  normativ, aprobate  prin H.G. nr.1025/2006,  potrivit cu  care  indemnizatia  pentru  cresterea  copilului  pâna la  vârsta  de  2 ani  reprezinta 85%  din  media  veniturilor  realizate  pe  ultimele  12 luni de  parinte,  iar  pentru  fiecare copil  nascut dintr-o  sarcina gemelara aceasta  indemnizatie se  majoreaza cu 600 lei  lunar .

Asadar, acestea  fiind dispozitiile legale aplicabile în  materie, în raport de  înscrisurile dosarului, rezulta ca ele au  fost respectate întocmai de  catre  pârâta  atunci  când a  stabilit cuantumul  indemnizatiei pentru  cresterea copilului pâna  la  vârsta de  2 ani  pentru  cei doi  copii  gemeni ai  reclamantei .

În  cauza nu  se  poate sustine ca, procedându-se astfel,  cei  doi copii gemeni  beneficiaza de  un tratament juridic  diferit si  ca  între cei  doi  ar  exista diferente în  ceea ce  priveste  indemnizatia  acordata .

Tribunalul  observa în  acest sens  ca din  economia  textului de  lege  mai sus  enuntat nu  se  reglementeaza indemnizatii  diferite  pentru  cei  doi  copii gemeni,  ci  faptul  ca  indemnizatia  pentru  cresterea  copilului  pâna la vârsta  de 2 ani acordata  de  stat  este  una si  aceeasi,  numai  ca  atunci  când  exista copii  nascuti  dintr-o  sarcina  gemelara  respectiva  indemnizatie,  calculata  în  conditiile art.1 alin.1  din O.U.G. nr.148/2005,  se  majoreaza  cu 600  lei  lunar .

Pe  de  alta parte, trebuie retinut ca, potrivit art.2 alin.1 din Legea nr.304/2004, privind  organizarea  judiciara,  justitia se  înfaptuieste în numele legii, iar  Curtea Constitutionala a statuat în decizia nr.838/2003, atunci când a rezolvat un  conflict de natura constitutionala între autoritatea judecatoreasca  pe de o parte si Parlamentul României si Guvern pe de alta  parte,  facând trimitere la  art.124 corelat cu  art.16 din Constitutie, ca instantele  judecatoresti  trebuie sa respecte legea de drept material  sau procesual,  aceasta fiind cea  care determina  comportamentul persoanelor  juridice si  fizice în  circuitul civil si  sfera publica.

Cu  alte  cuvinte,  puterea judecatoreasca,  respectând  principiul separatiei  puterilor  în  stat,  este  abilitata constitutional  sa aplice  dreptul  nu  sa-l  creeze.

Ori, în  raport  de  dispozitiile legale cuprinse  în  O.U.G. nr.148/2005, a  admite  cererea reclamantei  înseamna a  adauga la  lege,  adica a  legifera, a  crea  drept,  ceea ce înfrânge principiul  constitutional mai  sus-amintit – separatia  puterilor  în  stat .

Asa  fiind,  cum  din  probele  administrate  în  cauza rezulta ca  pârâta s-a  conformat întrutotul  dispozitiilor  legale privind  acordarea  indemnizatiei pentru  cresterea  copilului,  urmeaza a respinge ca  neîntemeiata  cererea  formulata de  reclamanta L.L.M,  împotriva  pârâtei  AGENTIA JUDETEANA PENTRU  PRESTATII SOCIALE  IALOMITA.

Domenii speta