Indemnizație pentru creșterea copilului. Venituri din activități independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scăderea impozitului pe venit. Data încetării realizării veniturilor din avocatură

Hotărâre 640 din 07.09.2020


Cuprins pe materii: Drept administrativ

Indice alfabetic: Act administrativ: indemnizație pentru creșterea copilului

Temei de drept: OUG nr. 111/2010 art. 2 alin. 1 și 2, art. 13 alin. 5; HG nr. 52/2011 art. 23

Conform art. 13 alineat 5 din același act normativ: „În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.” Realizarea de venituri din activități independente de acest fel naște obligația de plată a impozitului pe venit, obligație care presupune depunerea la organul fiscal a unei declarații de venit estimat/realizat de către persoana în cauză. Declarația este anuală, sarcina fiscală este una anuală și estimarea se raportează la întreaga perioadă fiscală. În mod corect a fost împărțit acest venit supus impozitului și aferent anului 2018 la 10 luni (până la data suspendării din activitate) și nu la 7 luni (data intrării în concediu de maternitate), întrucât din cuprinsul prevederilor art. 65 și 68 Cod fiscal reiese că veniturile nete aferente activităților independente se raportează la întregul an calendaristic, indiferent de data concretă a realizării lor, respectiv până în momentul încetării desfășurării activității impozabile, ceea ce în cazul de față semnifică suspendarea din activitatea de avocatură și nu intrarea în concediu de maternitate. În același sens sunt și prevederile instrucțiunilor edictate în vederea aplicării Normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 111/2010.