Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 03.10.2022

Interpretarea dispozițiilor art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) și (3) din același act normativ

Hotărâre - 28.09.2022

Litigii de muncă. Calculul indemnizației pentru concediu de odihnă

Decizie - 31.05.2022

Valorificare adeverință grupă de muncă

Sentinţă civilă - 18.04.2022

Spor lunar de dificultate membi Comisii de fond funciar

Decizie - 22.03.2022

Contracte de muncă cu normă parţială suspendate. Acordarea indemnizaţiei prevăzute de OUG 30/2020

Sentinţă civilă - 27.01.2022

Decizie emisă pentru recuperarea unor sume încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie acordată conform Legii nr.341/2004

Hotărâre - 11.01.2022

Vouchere de vacanță. Conflict de legi. Principiul aplicării imediate a legii noi. Abrogarea implicită a dispozițiilor contrare din legea veche

Hotărâre - 19.11.2021

Recurs. Interpretarea perioadei de 3 luni pentru care angajatorii prevăzuți de lege beneficiază de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut

Hotărâre - 05.11.2021

Recurs. Refuzul acordării indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul a realizat venituri exclusiv în Italia

Sentinţă civilă - 14.10.2021

Asigurări sociale: primă de relocare avocat stagiar

Decizie - 07.10.2021

Dreptul la indemnizaţia de risc maternal al unei persoane care nu se află în raporturi de serviciu cu un angajator, ci desfăşoară o activitate economică autorizată

Hotărâre - 07.10.2021

Litigiu privind funcționarii publici. Acordare indemnizație de hrană și indemnizație de vacanță pentru funcționari publici din primării

Decizie - 18.12.2020

Litigiu privind funcționarii publici statutari – decizie de imputare

Decizie - 13.10.2020

Revoluționari. Drepturi

Hotărâre - 29.09.2020

Drepturi bănești; primă de instalare pentru personalul din învățământ; aplicarea legii civile în timp; aplicarea Deciziei Î.C.C.J. nr. 27/2015 privind interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea

Hotărâre - 14.07.2020

Indemnizație de concediu de odihnă. Stabilirea prin luarea în considerare a sporului pentru condiții deosebite de muncă

Decizie - 24.06.2020

Anulare act administrativ privind imputarea sumelor încasate de secretarul unităţii administrativ teritoriale cu titlu de indemnizaţie de doctor

Sentinţă civilă - 05.03.2020

Contencios administrativ. Anulare act administrativ – Contestaţie împotriva Deciziei de acordare a indemnizaţiei pentru creşeterea copilului. Modalitatea legală de calcul a indemnizaţiei

Decizie - 17.10.2019

Plata indemnizaţiei de concediu medical conform art. 36 alin. 1 din OUG nr. 158/2005

Sentinţă civilă - 13.09.2019

egalizare salariu pentru functii similare, conditii