Indemnizație de concediu de odihnă. Stabilirea prin luarea în considerare a sporului pentru condiții deosebite de muncă

Hotărâre 254 din 14.07.2020


Cuprins pe materii: Dreptul muncii

Index alfabetic: Salarizare

Temei de drept: art. 23 din O.G. nr. 10/2008.

Potrivit dispozițiilor art. 23 din O.G. nr. 10/2008, la calculul indemnizației pentru concediul de odihnă se iau în considerare și sporurile de care salariații au beneficiat, potrivit legii.

Dispozițiile art. 7 alin. 2 din H.G. nr. 250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare nu sunt incidente în speță sub aspectul luării în considerare la calculul indemnizației pentru concediu de odihnă, pe lângă salariul de bază, doar a sporului de vechime și, după caz, a indemnizației pentru funcția de conducere, în condițiile în care, dispoziții derogatorii, în sensul luării în considerare a tuturor sporurilor de care personalul bugetar contractual beneficiază potrivit legii, sunt prevăzute la art. O.G. nr. 10/2008.

Așa cum rezultă din dispozițiile art. 23 alin. 6 din O.G. nr. 10/2008, conform cărora,,celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare ”, art. 23 din O.G. nr. 10/2008 a modificat implicit art. 7 din H.G. nr. 250/1992, în privința modului de calcul al indemnizației pentru concediul de odihnă, cuvenite personalului bugetar contractual, sub aspectul sporurilor ce se iau în considerare la calculul acestei indemnizații.

Chiar și în situația în care s-ar considera că la calculul indemnizației de concediu trebuie să se țină seama doar de sporurile cu caracter permanent, sporul pentru condiții deosebite se încadrează în această categorie.