Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 30.05.2017

Control fiscal realizat la o persoană fizică autorizată ulterior radierii acesteia din Registrul Comerțului. Legalitate.

Decizie - 06.07.2016

Contencios administrativ-fiscal. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii. Lipsa caracterului de act administrativ al procesului verbal întocmit de inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau a controlului temati

Decizie - 09.03.2016

Contestatie decizie de impunere privind obligatiile suplimentare stabilite de inspectia fiscală. Nelegalitatea actelor administrativ-fiscale atacate. Dreptul de deducere a TVA. Deductibilitatea cheltuielilor din punct de vedere al impozitului pe venit.

Sentinţă civilă - 24.11.2015

CALITATEA DE PERSOANĂ IMPOZABILĂ

Sentinţă civilă - 12.02.2015

Contestaţie la executare – anulare act, respect decizie debit, emisă de pârâtă, în temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului că reclamanta, beneficiară a unei pensii anticipate parţiale, a realizat venituri dintr-o convenţie civi

Sentinţă civilă - 06.08.2014

Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume plătite necuvenit, cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

Decizie - 01.11.2013

Anulare proces-verbal de contravenţie - Recurs declarat, de către instituţia publică intimată, împotriva hotărârii primei instanţe, prin care sancţiunea amenzii contravenţionale aplicată petentei, prin procesul verbal contestat, a fost înlocuită cu sancţ

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 20.01.2011

Contestaţia formulată împotriva Raportului de inspecţei fiscală în baza căruia s-a întocmit “Decizia de impunere”, ambele acte administrative fiind concret indicate, nu justifică respingerea ca inadmisibilă pe considerentul că s-a atacat doar Raportu...

Decizie - 10.11.2008

Accident de muncă. Proces-verbal de control, întocmit de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Stabilirea de sancţiuni contravenţionale şi a unor măsuri organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă. Instanţa competentă în cenzurarea actului de co...

Decizie - 13.07.2006

Contencios administrativ. Anulare proces-verbal privind inspecţia în construcţii. Condiţii

Decizie - 29.11.2005

Fara titlu

Decizie - 18.11.2005

Fara titlu

Decizie - 17.11.2005

Fara titlu

Decizie - 01.11.2005

Fara titlu

Decizie - 20.09.2005

Contencios administrativ. Statut poliţist. Anulare dispoziţie a Inspectoratului de poliţie a Jud. Harghita pentru sancţionare

Hotărâre - 01.01.2005

Pentru a consulta jurisprudenţa instanţei, accesaţi site-ul http://www.justitie-ag.ro/tr_ag/practica_instanta.asp

Decizie - 01.01.2005

Fara titlu

Decizie - 01.01.2005

Pentru a consulta jurisprudenţa instanţei, accesaţi site-ul http://www.justitie-ag.ro/jud%5Fpit/practica_instanta.asp