Fara titlu

Decizie 1 din 17.11.2005


R O M A N I A

JUDECATORIA  TOPOLOVENI,JUDETUL  ARGES

DOSAR NR. 1030/2005

I N C H E I E R E

Sedinta  publica  din data  de 21.10.2005

Presedinte : Ligia Ciobanu – judecator

Grefier : Niculina Calin

Pe rol  fiind  solutionarea in principiu  asupra actiunii avand  ca obiect  partaj  succesoral , privind pe  reclamantul  NEGOESCU IULIAN si paratul  NEGOESCU  NICOLAE .

La apelul nominal  facut in sedinta  publica nu au raspuns partile .

Procedura  este legal indeplinita .

S-a facut referatul  cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care :

Instanta  constata  ca dezbaterile  in principiu  asupra  actiunii  au avut loc  la data de 19.10.2005  , cand sustinerile  partilor au fost consemnate in incheierea  de sedinta  din acea data , care  face parte  integranta din prezenta incheierea de admitere in principiu.

J U D E C A T A

Constata ca la data de  31.08.2005  reclamantul Negoescu Iulian a chemat in judecata  pe paratul Negoescu Nicolae  pentru ca prin hotararea ce  se va pronunta  sa se dispuna  iesirea din indiviziune asupra  bunurilor  ramase de pe urma defunctilor  Negoescu M. Dumitru  decedat la data de 15.03.1970 si Negoescu Elisabeta  , decedata la data de  23.02.1991.

Motivand  cererea de chemare  in judecata  , reclamantul arata  ca  la data de 15.03.1970 a decedat autorul sau , Negoescu M. Dumitru  iar la data de 23.02.1991 a intervenit decesul autoarei  sale , Negoescu Elisabeta .

Mai arata  reclamantul  ca masa  succesorala  ramasa de pe urma defunctilor se compune din  suprafata  totala de  6 ha si 7600 mp  conform titlului de proprietate nr. 131879 eliberat de la data de 31.01.2005; o magazie  cu patul deasupra  acoperit cu tabla si un fanar.

S-au anexat  la dosarul cauzei  , urmatoarele inscrisuri : titlul de proprietate nr. 131879 din data de 31.01.2005 ; certificatul de mostenitor  nr. S. 331/1970 ; autorizatia pentru executarea de lucrari nr. 29 din  data de 01.06.1974 ; schita terenului ; acte de stare civila  ale partilor ; certificatul de rol nr. 2822 din 9.09.2005  eliberat de Consiliul Local Cateasca .

In vederea solutionarii cauzei  s-a dispus  citarea paratului cu mentiunea  prezentarii la interogatoriu .

Examinand actele si lucrarile dosarului , instanta retine  urmatoarele :

Din actele de stare civila  depuse de reclamant  la dosarul cauzei  rezulta ca  la data de 15.03.1970 a decedat  Negoescu M. Dumitru  , iar la data de 23.02.1991 a decedat Negoescu Elisabeta .

Vocatie la  mostenirea  defunctilor au reclamantul si paratul  in calitate de descendenti  de gradul I .

Din continutul  certificatului de mostenitor nr. S 331  din 27.05.1970  si al titlului de proprietate nr. 131879  din 31.01.2005  rezulta ca masa  succesorala  ramasa de pe urma defunctilor  Negoescu M. Dumitru  si Negoescu Elisabeta  se compune din  suprafata de 6 ha 7600 mp  teren arabil  situat pe teritoriul  comunei Cateasca , satul Gruiu , jud. Arges , o magazie  cu patul deasupra acoperit cu tabla si un fanar .

Desi  citat  cu mentiunea  prezentarii la interogatoriu  , paratul Negoescu Nicolae  nu s-a  prezentat la instanta , astfel incat ,  potrivit disp. art. 225  din codul de procedura civila  , instanta  poate socoti aceasta  imprejurare  ca o marturisire deplina  in folosul  partii potrivnice .

Potrivit disp. art.  728  din codul civil  “ nimeni  nu poate fi obligat sa ramana  in indiviziune “.

Fata de considerentele aratate ,  urmeaza ca  in baza disp. art.  728 din codul civil instanta  sa admita  in principiu actiunea  formulata de reclamant , dispunandu-se  numirea  unui expert  specialitatea topometrie  si expert  specialitatea constructii pentru  identificarea  , evaluarea si  intocmirea de propuneri de lotizare  cu privire la  bunurile retinute  in prezenta  incheiere.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

D I S P U N E :

Admite  in  principiu actiunea , formulata  de reclamantul  NEGOESCU  IULIAN , domiciliat  in  comuna Cateasca , sat. Gruiu , jud. Arges , impotriva  paratului  NEGOESCU  NICOLAE , domiciliat  in  Bucuresti , str. Soseaua Olteniei , nr. 188 , bl. 17 , sc.6 , et.III ,ap.216 , sector 5.

Constata  deschisa  succesiunea  defunctului  Negoescu M. Dumitru decedat  la data de 15.03.1970 avand ultimul domiciliu  in comuna Cateasca , judetul Arges.

Constata  deschisa succesiunea defunctei Negoescu Elisabeta , decedata  la  data  de 23.02.1991 , avand ultimul domiciliu  in comuna Cateasca , judetul Arges.

Constatata  ca masa  succesorala  ramasa  de pe urma  defunctilor  Negoescu M. Dumitru  si Negoescu  Elisabeta se compune din urmatoarele  bunuri :

-suprafata de 6 ha 7600 mp conform  titlului  de proprietate  nr. 131879 din data de 31.01.2005 ;

- o magazie cu patul deasupra  acoperit cu  tabla ;

- un fanar .

Constata  ca vocatie  la  mostenirea  defunctilor  Negoescu  M. Dumitru si Negoescu Elisabeta au  Negoescu Iulian si Negoescu Nicolae in calitate de descendenti  de gradul  I cu  o cota de 1  fiecare .

Numeste  expert  specialitatea  topometrie si specialitatea  constructii pentru identificarea  , evaluarea  si  intocmirea  de propuneri de  lotizare cu privire  la  bunurile  retinute  in prezenta  incheiere .

Termen : 16.11.2005

Se vor  cita partile .

Cu apel  odata  cu fondul cauzei .

Pronuntata  in sedinta  publica ,azi , 21.10.2005.

Presedinte , Grefier,

Ligia  Ciobanu ,judecator Niculina  Calin

Red. L.C.

Dact.I.S.

2 ex/26.10.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA  TOPOLOVENI

 JUDETUL  ARGES

DOSAR NR. 1034/2005

SENTINTA CIVILA NR.  457

Sedinta  publica din data de  21.10.2005

Presedinte  : Ligia  Ciobanu – judecator

Grefier : Niculina Calin

Pe rol fiind  pronuntarea  asupra procesului  civil  ce are ca obiect  stabilire  pensie intretinere , formulat de reclamanta  BONCI MARIANA  MIHAELA , asistata  de reprezentantul  legal Bonci Niculina , impotriva paratului  BONCI  GABRIEL .

La apelul nominal facut in sedinta publica , nu au  raspuns partile .

Procedura  este legal  indeplinita.

S-a  facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , dupa care  :

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc  in sedinta publica din data de  19.10.2005  si au fost consemnate  in incheierea de  sedinta  din acea  data , care face parte  integranta  din prezenta  sentinta, iar in  urma  deliberarii  s-a  pronuntat  urmatoarea solutie  :

I N S T A N T A

Costata ca la data de  01.09.2005  reclamanta  Bonci Mariana Mihaela , asistata de reprezentantul legal Bonci Niculina  a chemat  in judecata  pe paratul Bonci Gabriel  pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia  la plata  unei pensii  lunare de intretinere  in favoarea  reclamantei , in cota procentuala  incepand cu data  introducerii actiunii si pana la majorat .

Motivand  cererea de chemare  in judecata  reclamanta arata  ca  s-a nascut la data de 14.11.1988  locuind  impreuna cu parintii sai  in gospodaria  bunicii paterne din satul Tigveni , comuna Ratesti .

Mai arata  reclamanta  ca  incepand cu data de 10.08.2005 din pricina  neintelegerilor  ivite  intre parintii sai  s-a  mutat cu mama sa , in gospodaria  bunicilor  materni , paratul  fiind dezinteresat de cresterea si pregatirea sa .

S-au anexat la dosarul cauzei urmatoarele  inscrisuri : certificatul de nastere al  minorei  Bonci Mariana Mihaela ; certificatul de casatorie seria CA nr. 482923; extras de cont , cuponul de pensie  nr. 1537115; decizie asupra capacitatii de munca nr. 1571 din 9.06.2005.

Examinand actele  si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

In urma casatoriei  dintre Bonci Niculina si paratul Bonci Gabriel  a luat nastere  minora Bonci Mariana Mihaela , nascuta la data de  14.11.1988.

In urma  interogatoriului  adminstrat din oficiu de instanta  la termenul de judecata din data de 19.10.2005 ,  paratului Bonci Gabriel , rezulta ca  acesta este despartit in fapt de sotia sa Bonci Niculina ,iar minora se afla in  ingrijirea acesteia.

Mai rezulta si faptul ca paratul nu mai are alti  minori  in  intretinere si este de acord sa-i plateasca reclamantei pensie de intretinere .

Potrivit disp. art. 94 al. 3 din Codul familiei , “ cand  intretinerea  este datoarata  de parinte sau de cel care infiaza  ea se stabileste  pana la o patrime din castigul sau in munca  , pentru un copil , o treime pentru doi copii  si  o  jumatate  pentru trei sau mai multi copii “.

De asemenea , potrivit disp. art. 94  alin.1 din codul familiei “ intretinerea este datorata  potrivit cu nevoia  celui care o cere  si cu  mijloacele  celui ce urmeaza a o platii “.

Rezulta ca  in acordarea pensiei de intretinere  se va tine seama de veniturile si bunurile  debitorului  obligatiei de intretinere  precum si de sarcinile si obligatiile  pe care acesta le are .

Din continutul deciziei nr. 1571 din data de 9.06.2005  emisa de Casa Nationala de Pensii rezulta ca paratului ii este afectata  capacitatea de munca  fiind  incadrat  in  gradul II de invaliditate , beneficiind  de o pensie  de 1.538.000 lei .

Fata de situatia  retinuta  urmeaza ca in baza disp. art.  94 din codul familiei  instanta sa admita actiunea si sa dispuna obligarea paratului  la plata unei pensii lunare in intretinere  in cota de 20 % din venituirile sale  , incepand cu data  introducerii actiunii si pana la majoratul reclamantei .

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Admite actiunea , formulata  de reclamanta  BONCI MARIANA – MIHAELA , asistata  de  reprezentantul legal BONCI  NICULINA  , domiciliate  in comuna Ratesti , sat. Ratesti , jud. Arges ( la familia Uta Ghe. Constantin )  impotriva  paratului BONCI  GABRIEL , domiciliat  in  comuna Ratesti , sat. Tigveni ,jud. Arges .

Obliga  paratul  sa plateasca  pensie de intretinere  in favoarea  minorei Bonci Mariana-Mihaela  nascuta  la data de 14.11.1988 , in cuantum de 20% din venitul  net lunar , incepand cu  data  introducerii actiunii , respectiv 1.09.2005  si pana  la  majoratul beneficiarei .

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata  in sedinta publica , azi , 21.10.2005.

Presedinte, Grefier,

Ligia  Ciobanu ,judecator Niculina  Calin

Red. L.C.

Dact.I.S.

4 ex/24.10.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI , JUDETUL  ARGES

DOSAR NR. 1044/2005

SENTINTA CIVILA  NR. 471

Sedinta publica din data de 2.11.2005

Presedinte : Ligia Ciobanu  - judecator

Grefier : Niculina Calin

Pe rol  fiind  solutionarea plangerii  formulata de petentul  LAUTARUS  COSTEL , impotriva  procesului – verbal  de contraventie  seria  AS nr. 2007940  intocmit la data de  12.07.2005  de IPJ  ARGES  - BIROUL  PENTRU PREVENIREA  SI  COMBATEREA  SUSTRAGERILOR DE PRODUSE PETROLIERE .

La apelul nominal  facut in sedinta publica au raspuns , petentul  martorul propus de petent , martorul din  acte , lipsa fiind  intimatii.

Procedura este legal indeplinita.

S-a  facut referatul cauzei de catre  grefierul de sedinta , dupa care.

In baza  disp. art. 192-198  cod procedura civila  se  audiaza martorii , sub prestare de juramant , raspunsurile  acestora fiind consemnate in scris  si atasate la dosar .

Petentul arata  ca nu mai are  alte  cereri de formulat  in cauza.

Nemaifiind alte  cereri de formulat , instanta  constata  cauza in stare  de judecata  si acorda cuvantul pe fond.

Petentul solicita  admiterea  plangerii , anularea procesului  verbal de contraventie  seria AS nr. 2007940  incheiat la data de  12.07.2005.

I N S T A N T A

Constata  ca la data de  2.09.2005  a fost  inaintata  spre solutionare  de organul constatator  Directia Silvica Pitesti –Ocolul Silvic Topoloveni , plangerea formulata de petentul Lautarus Costel  impotriva  procesului verbal de  contraventie  seria  AS nr. 2007940 intocmit la data de  12.07.2005  de IPJ Arges – Biroul pentru prevenirea si combaterea sustragerilor  de produse petroliere .

Motivand plangerea  petentul arata  ca  la  data de  12.07.2005  a fost oprit  de organul constatator  IPJ Arges – Biroul pentru prevenirea si combaterea  sustragerilor de produse petroliere  pentru a prezenta  documente  privind  provenienta  materialului lemnos  transportat.

Mai arata  petentul ca  desi a prezentat  acte  privind  provenienta  materialului lemnos  acestea nu au fost avute  in vedere  la  intocmirea  procesului verbal de contraventie .

S-au anexat  la dosarul cauzei urmatoarele  inscrisuri :  procesul verbal de constatare a contraventiei seria AS nr. 2007940 din data de 12.07.2005 ; adresele nr. 7726/13.07.2005 ; nr. 19293/11.08.2005 ; nr.7051 din data de 14.07.2005 ;nr. 7092 din data de 14.07.2005 ; nr.7090 din data de 14.07.2005, emise de IPJ Arges ; avizul de insotire nr. 6722216 din data de 12.07.2005 ; bonul de vanzare  nr. 3970114 din  data de 12.07.2005.

In vederea solutionarii cauzei s-a administrat proba cu martori , fiind audiati martorii Marinoiu Nicolae  si Negoita Gheorghita.

Examinand actele si lucrarile dosarului , instanta retine  urmatoarele :

Prin procesul verbal  de constatare a contraventiei seria AS nr. 2007940 din data de 12.07.2005  petentul  Lautarus Costel  a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 3.000 lei  pentru savarsirea  contraventiei  prevazute de  art. 1 lit. p  din Legea nr. 31/2000.

S-a  retinut  in procesul verbal de contraventie  faptul ca in data de 12.07.2005  petentul a  transportat  material  lemnos  fara a prezenta  documente  legale  privind  provenienta  materialului lemnos.

Din  continutul inscrisurilor  depuse de petent la dosarul cauzei,  respectiv avizul de insotire  nr. 6722216 din data de 12.07.2005 si  bonul de vanzare  nr. 3970114 din data de  12.07.2005 , rezulta ca  petentul  a detinut acte  cu ajutorul carora  sa dovedeasca  provenienta  materialului lemnos transportat .

Din continutul declaratiei  martorei Negoita Gheorghita  rezulta ca in  momentul  efectuarii controlului de catre organul constatator  petentul  a prezentat actele cerute de acesta.

Declaratia  martorei Negoita  Gheorghita  se coroboreaza cu  inscrisurile  depuse de petent  la  dosarul cauzei , inscrisuri prin care  acesta  dovedeste  provenienta  materialului lemnos  transportat .

Fata de considerentele aratate , urmeaza  ca in baza  disp. art. 34  din O.G. nr. 2/2001  instanta sa admita  plangerea  si sa anuleze  procesul verbal de contraventie incheiat la data de  12.07.2005 de IPJ Arges –Biroul  pentru prevenirea  si combatearea sustragerilor de produse petroliere , purtand rezolutia  Directiei Silvice Pitesti nr. 4476 din data de 15.07.2005.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Admite  plangerea , formulata  de petentul  LAUTARUS  COSTEL , domiciliat in  Pitesti , str. Gavenii , bl. A 8, sc. C ,ap. 14, jud. Arges ,  impotriva procesului verbal de  contraventie seria AS nr. 2007940  intocmit la data de  12.07.2005 de IPJArges- Biroul pentru prevenirea si combaterea sustragerilor de produse petroliere , purtand rezolutia Directiei Silvice Pitesti-Ocolului Silvic Topoloveni nr.  4476  din data de 15.07.2005.

Anuleaza  procesul verbal  de contraventie  seria AS nr. 2007940  incheiat la  data de 12.07.2005 de I.P.J. Arges.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata  in sedinta publica ,azi , 2.11.2005.

Presedinte , Grefier,

Ligia  Ciobanu ,judecator Niculina  Calin

Red. L.C.

Dact.I.S.

5 ex/04.11.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA  TOPOLOVENI

JUDETUL ARGES

DOSAR NR. 1067/2005

SENTINTA  CIVILA  (COM) NR. 27

Sedinta  publica  din data de 19.10.2005

Presedinte  : Ligia  Ciobanu – judecator

Grefier : Niculina  Calin

Pe rol fiind  solutionarea  actiunii  civile  avand ca obiect  pretentii , formulata  de reclamanta  SOCOM MUNCITOAREA  TOPOLOVENI , impotriva paratei  SC ALFA  OMEGA CONFEXIM SRL .

La apelul nominal  facut in sedinta  publica  a raspuns pentru  parata  av. Dorabat Ion , lipsa fiind  reclamanta .

Procedura  este legal  indeplinita.

Actiunea este legal timbrata  cu taxa judiciara de timbru in suma de 6 712 000 lei si timbru  judiciar de 50 000 lei .

S-a facut  referatul  cauzei de catre  grefierul de sedinta , dupa care :

Aparatorul paratei  depune la dosar intampinare  si cerere  reconventionala  si invoca  exceptia  de necompetenta  teritoriala  a  Judecatoriei  Topoloveni .

De  asemenea , solicita admiterea  exceptiei  de necompetenta  teritoriala si declinarea competentei  solutionarii cauzei  in favoarea Judecatoriei  Sectorului  3 Bucuresti .

Instanta  in raport  de actele  si lucrarile dosarului , ramane  in pronutare cu privire la exceptia  invocata  de aparatorul  paratei, respectiv  exceptia  necompetentei teritoriale a Judecatoriei  Topoloveni .

I N S T A N T A

Constata  ca la data de  8.09.2005 , reclamanta Socom Muncitoarea  a chemat  in judecata  pe parata  SC Alfa Omega Confexim SRL  pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata  la plata sumei de  1847,17 lire sterline ( 9877, 56 RON) precum si la plata  cheltuielilor de judecata .

Motivand  cererea de chemare  in judecata  , reclamanta arata ca potrivit  contractului de prestari servicii  nr. 4 din data de 10.02.2005  a executat paratei  un numar de 2683 fuste  din jerseu , pretul manoperei  fiind stabilit  la 0,75 lire  sterline  per  bucata .

Mai arata  reclamanta ca  parata  refuza nejustificat sa plateasca  pretul , astfel incat  , se face  vinovata  de neexecutarea  culpabila  a contractului .

La data de 7.10.2005 , parata a formulat intampinare si cerere reconventionala  , invocand  exceptia  de  necompetenta  teritoriala  relativa a  Judecatoriei Topoloveni  , aratand ca  din punct de vedere  teritorial competenta  apartine  Judecatoriei Sectorului 3  a Municipiului Bucuresti .

S-au depus  la dosarul cauzei urmatoarele  inscrisuri : adresa nr. 633 din data de 15.06.2005 ; adresa nr. 611 din data de 7.06.2005; contractul de prestari servicii pentru export  nr. 4 din data de 10.02.2005 ; facturi fiscale .

Examinand  cu prioritate  exceptia  invocata  , instanta  retine  urmatoarele :

Din continutul contractului de prestari servicii pentru export  nr. 4 din data de 10.02.2005 ,  incheiat  de  reclamanta  cu parata , rezulta  ca  partile  au stabilit  ca instanta  de solutionare a  eventualelor  litigii ivite  intre parti  instanta  de la sediul beneficiarului , respectiv  al paratei .

Asa cum rezulta  din certificatul de inregistrare  seria A  nr. 341515 sediul paratei  este  Municipiul Bucuresti , Sectorul 3.

De asemenea , potrivit disp. art. 5 din Codul de procedura civila “ cererea se face  la instanta  domiciliului paratului  “ , iar  potrivit disp. art. 19 din codul de procedura  civila “  partile  pot convenii prin inscris  sau declaratie verbala  in fata  instantei  ca pricinile  referitoare  la  bunuri , sa  fie  judecate  de alte  instante  decat acelea care  potrivit legii  au competenta  teritoariala  , in afara  de cazurile  prevazute  de art. 14, 15 si 16 “

Fata de considerentele aratate , urmeaza ca instanta sa admita  exceptia  necompetentei  teritoariale  a Judecatoriei Topoloveni ,urmand ca in temeiul disp. art. 158 din codul de procedura  civivila sa decline competenta  solutionarii cauzei la Judecatoria  Sectorului 3  a Municipiului  Bucuresti.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Admite  exceptia  necompetentei  teritoriale  a Judecatoriei  Topoloveni, formulata  de  parata  S.C.”ALPHA OMEGA CONFEXIM “ S.R.L.

Declina competenta  solutionarii  cauzei , formulata  de  reclamanta  SOCOM  MUNCITOAREA , cu sediul in  Topoloveni ,str. Calea Bucuresti , nr. 45,jud. Arges , impotriva  paratei  S.C. ALPHA OMEGA  CONFEXIM S.R.L. , cu sediul in  Bucuresti , Spaiul Unirii , nr. 271-273 , sector 3 , la Judecatoria Sectorului 3 a Municipiului  Bucuresti .

Cu recurs in termen de 5 zile  de la  pronuntare .

Pronuntata  in sedinta publica ,azi ,  19.10.2005.

Presedinte , Grefier,

Ligia  Ciobanu  ,judecator Niculina  Calin

Red. L.C.

Dact.I.S.

2 ex/24.10.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

JUDETUL ARGES

DOSAR NR.84/2005

SENTINTA PENALA NR.164

Sedinta publica din data de 09.05.2005

PRESEDINTE:Daniela Neacsu-judecator

GREFIER:Ioana Badea

Parchetul de pe langa Judecatoria Topoloveni fiind reprezentat prin procuror Carmen Ciobanu.

Pe rol fiind solutionarea procesului penal privind pe inculpatul Berechet Cristian trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 967/P/2004 al Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art. 20 Cod penal rap. la art. 197 al.1 Cod penal cu aplic. art. 37 lit.b) Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns inculpatul, in stare de arest, as. de av.C.Dumitrascu, pentru partea vatamata, av. M.Preda, lipsa fiind martorul din acte Purcaru Cristian.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Reprezentantul parchetului, avand cuvantul, in raport de actele atasate la dosar, respectiv procesul-verbal aflat la fila 81 a dosarului, pune concluzii pentru constatarea imposibilitatii audierii martorului lipsa.

Partea vatamata prin aparator, avand cuvantul, arata ca nu staruie in ascultarea martorului lipsa.

Inculpatul prin aparator, avand cuvantul, arata ca lasa la aprecierea instantei cu privire la audierea martorului lipsa.

Instanta in raport de actele dosarului constata imposibilitatea audierii martorului Purcaru Cristian. In baza disp.art. 327 alin.3 Cod proc. pen. se da citire declaratiilor martorilor Nastase Mihaela Didina si Purcaru Cristian, date in faza de urmarire penala si aflate la filele nr.36-37, respectiv 42-43 ale dosarului de cercetare penala.

Aparatorul partii vatamate solicita sa se ia act ca partea vatamata  s-a prezentat in sala de judecata in timpul desfasurarii procesului penal si depune la dosarul cauzei chitanta nr.1413/5.05.2005, reprezentand diferenta de onorariu.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca, in baza art. 339 c.pr.pen. si acorda cuvantul partilor in dezbateri de fond, in baza art. 340 c.pr.pen.

Reprezentantul parchetului, avand cuvantul, expune situatia de fapt, asa cum a fost retinuta in rechizitoriu, analizeaza actele si lucrarile dosarului si, apreciind ca  s-a facut dovada vinovatiei inculpatului pune concluzii de condamnare a acestuia pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 20 Cod penal, rap. la art. 197 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.37 lit.b) Cod penal in cond. art. 57 si 71 Cod penal, cu obligarea acestuia la plata despagubirilor civile in suma solicitata si a daunelor morale in parte, precum si la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

In ceea ce priveste masura arestarii preventive a inculpatului pune concluzii de mentinere a acesteia apreciind ca subzista motivele avute in vedere la adoptarea acestei masuri.

Partea vatamata prin aparator, avand cuvantul, solicita condamnarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 197 alin.1 Cod penal, admiterea in totalitate a laturii civile si obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile in suma de 30 mil. lei, aratand ca din probele administrate si din actele depuse la dosar ( retete medicale, concedii medicale) s-a facut dovada celor solicitate, cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecata conform chitantelor depuse la dosar. Cu privire la masura arestarii preventive a inculpatului arata ca lasa la aprecierea instantei.

Inculpatul prin aparator, avand cuvantul, solicita achitarea in baza art. 10 lit.a) c.pr.pen. aratand ca fapta nu exista, respingerea laturii civile ca neintemeiata, aratand ca din modalitatea expunerii rechizitoriului si din probele administrate nu s-a facut dovada vinovatiei inculpatului.

In subsidiar, solicita condamnarea inculpatului la o pedeapsa orientata catre minimul prevazut de lege pentru savarsirea acestei infractiuni si admiterea in parte a laturii civile in masura in care a fost dovedita. In ceea ce priveste masura arestarii preventive solicita revocarea acesteia in situatia achitarii inculpatului, iar pentru situatia ca se va aplica o pedeapsa inculpatului solicita sa fie dedusa din aceasta perioada executata de inculpat pana in prezent.

Inculpatul avand ultimul cuvant, cf. art. 341 Cod proc. pen. arata ca nu se face vinovat de savarsirea infractiunii retinute in sarcina sa, solicitand achitarea.

I N S T A N T A

Constata ca prin rechizitoriul nr.967/P/2004 al Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului Berechet Cristian pentru savarsirea infractiunii prev.si ped.de art.20 Cod penal rap.la art.197 alin.1 Cod penal cu aplic.art.37 lit.b) Cod penal.

In continutul actului de sesizare s-a retinut in esenta ca in noaptea de 20/21.10.2004, inculpatul, in stare de recidiva postexecutorie, in scopul de a o determina pe partea vatamata Enache Monica sa intretina raporturi sexuale impotriva vointei acesteia, a agresat-o fizic producandu-i astfel leziuni traumatice vindecabile in circa 28-29 de zile ingrijiri medicale.

Examinand probatoriul administrat in cauza respectiv declaratiile partilor, declaratiile martorilor Manescu George, Sandu Adrian, Nicolae Cristian, Vlajoaga Monica, Gherghin Florina, toate aceste probe coroborate cu actele dosarului de urmarire penala, instanta retine, in fapt, urmatoarele:

La data de 21.10.2004 organele de politie au fost sesizate in legatura cu faptul ca, in noaptea de 20/21.10.2004, partea vatamata Enache Monica a fost victima unei infractiuni de tentativa de viol, fapta fiind savarsita in incinta Barului S.C.North American S.R.L.Topoloveni de catre inculpatul Berechet Cristian.

Fata de autorul infractiunii partea vatamata Enache Monica a formulat plangere prealabila (fila 22) aratand ca inculpatul, prin violenta, a incercat sa o determine sa intretina raporturi sexuale impotriva vointei sale.

Audiata in cursul urmaririi penale (filele 27-29) partea vatamata si-a mentinut plangerea prealabila solicitand tragerea la raspundere penala a inculpatului pentru savarsirea infractiunii de tentativa de viol.

Din probatoriul administrat rezulta ca in noaptea de 20/21.10.2004 partea vatamata Enache Monica dupa terminarea programului la fast-food-ul din incinta complexului S.C.North American Topoloveni, in jurul orelor 23,00 a urcat in clubul aceleiasi unitati pentru a lua cheile camerei de dormit de la colega sa, Nastase Didina.

Cu aceasta ocazie, constatand ca in club se aflau la aceeasi masa cu colega sa mai multe persoane Sandu Adrian, Purcaru Cristian si inculpatul pe care il cunostea de mai mult timp, la solicitarea acestora partea vatamata a ramas in club.

Dupa un anumit interval de timp inculpatul Berechet Cristian i-a solicitat un pachet de tigari pe care partea vatamata a coborat sa il ia din bar, intrucat in club nu se comercializau tigari.

In momentul in care Enache Monica se afla in fast food, a constatat ca in urma sa coborase si inculpatul care dupa ce a primit tigarile, fiind langa victima, in spatele barului, a prins-o cu mainile de gat si a sugrumat-o spunandu-i ca vrea sa intretina raport sexual cu aceasta. Intrucat partea vatamata nu a fost de acord, inculpatul a lovit-o cu capul de pardoseala de ciment si a incercat sa o dezbrace de  pantaloni cu o mana, in timp ce continua sa o stranga de gat.

Partea vatamata Enache Monica s-a opus in continuare scopului urmarit de inculpat fapt ce l-a determinat pe acesta sa sparga o sticla de bere si sa o ameninte ca o va taia cu cioburile rezultate, daca nu va fi de acord sa intretina raporturi sexuale.

Dupa ce partea vatamata a reusit sa se ridice, observand ca aceasta incerca sa iasa pe usa, inculpatul a prins-o de par, a lovit-o cu picioarele, impiedicand-o sa paraseasca incaperea.

In acest moment  intrucat in fast food a intrat martorul Sandu Adrian care i-a solicitat inculpatului sa urce in club, activitatea infractionala a inculpatului a fost intrerupta, fara ca acesta sa-si realizeze scopul propus.

Cei trei au mers impreuna in club, inculpatul continuand sa ameninte pe partea vatamata, asezandu-se impreuna la masa. Profitand de un moment favorabil, victima Enache Monica l-a rugat pe colegul sau Manescu George sa anunte organele de politie care, la scurt timp au si ajuns la fata locului.

Cu ocazia cercetarii locului faptei au fost identificate la locul savarsirii faptei pete de sange si cioburi de sticla, aspecte fixate pe plansa fotografica (filele 15-21).

Inculpatul nu a recunoscut savarsirea faptei retinuta in sarcina sa, invocand faptul ca refuzul de a-i imprumuta suma de bani solicitata a determinat-o pe partea vatamata sa formuleze neintemeiat plangere impotriva sa, sustinand totodata ca nu a agresat-o in nici un mod pe partea vatamata.

Declaratiile inculpatului contravin insa intregului material probator administrat in cauza.

Astfel, in depozitiile lor martorii Manescu George, Nicolae Cristian si Nastase Mihaela au aratat ca timpul scurs intre plecarea partii vatamate urmata de inculpat din club si intoarcerea acestora insotiti de martorul Sandu Adrian nu a fost de cateva minute cum sustine inculpatul, ci de 30-45 minute, timp suficient consumarii actelor de violenta exercitate de inculpat asupra partii vatamate pentru a o determina sa intretina raporturi sexuale impotriva vointei sale. Acesti martori au relatat si despre semnele de violenta pe care le-au remarcat pe corpul partii vatamate dupa intoarcerea sa in local insotita de inculpat.

Aceste depozitii se coroboreaza cu mentiunile din certificatul medico legal nr.1364/21.10.2004 eliberat de S.M.L.Arges in care se atesta ca partea vatamata a suferit echimoze si excoriatii la nivelul fetei si corpului prezentand de asemenea echimoze la nivelul gambelor, aceste leziuni fiind specifice infractiunilor de viol. De asemenea actul medico legal releva faptul ca partea vatamata Enache Monica a suferit un traumatism cranio facial si un traumatism cervical produs printr-o actiune de sugrumare ce a determinat comotie laringiana. Leziunile suferite de victima au fost produse prin lovire cu corp dur si compresiune digitala-pentru leziunile cervicale, aceasta ultima actiune infractionala determinand si amplificarea rezultatului periculos al faptei constand in 28-29 zile ingrijiri medicale necesare vindecarii.

De asemenea aspectele relatate de partea vatamata care a aratat ca a fost amenintata de inculpat cu cioburile provenite de la o sticla sparta, pentru a o determina sa intretina raport sexual, sunt sustinute de constatarile facute de organele de politie in incaperea unde a fost savarsita fapta, identificandu-se la locul incidentului sticle sparte si urme de sange.

In acest context, probele administrate in cauza releva indubitabil savarsirea faptei de inculpat in imprejurarile retinute in situatia de fapt.

Din fisa de cazier judiciar a inculpatului rezulta ca anterior acesta a fost condamnat la doua pedepse privative de libertate prin sentinta penala nr.1263/1999 a Judecatoriei Pitesti fiind contopite pedepsele aplicate inculpatului, avand de executat o pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare, fiind eliberat din penitenciar la data de 19.01.2000, cu un rest neexecutat de 513 zile, imprejurare in raport de care in cauza sunt aplicabile disp.art.37 lit.b) Cod penal privind starea de recidiva postexecutorie.

In drept, fapta inculpatului Berechet Cristian care, in stare de recidiva postexecutorie, in noaptea de 20/21.10.2004, in scopul de a intretine raporturi sexuale impotriva vointei acesteia, a amenintat si a lovit pe partea vatamata Enache Monica producandu-i leziuni traumatice vindecabile in 28-29 zile ingrijiri medicale intruneste elementele constitutive ale infractiunii de tentativa de viol prevazuta si pedepsita de art.20 Cod penal rap.la art.197 alin.1 Cod penal cu aplic.art.37 lit.b) Cod penal, pentru savarsirea careia inculpatul va fi pedepsit.

La stabilirea si individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului se vor avea in vedere criteriile prev.de art.72 Cod penal respectiv gradul de pericol social al faptei savarsite- in raport cu imprejurarile in care au fost comise si urmarile produse-limitele de pedeapsa prevazute de lege precum si circumstantele personale ale inculpatului.

Cu privire la aceste aspecte se va avea in vedere atat atitudinea nesincera a inculpatului pe parcursul cercetarilor cat si periculozitatea persoanei inculpatului fata de care condamnarile anterioare nu si-au atins scopul preventiv educativ dovedind ca reeducarea inculpatului nu se poate realiza prin stabilirea unei pedepse minime.

In acest context, instanta apreciaza ca scopul pedepsei penale prev.de art.52 Cod penal va fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa inchisorii, sens in care se va dispune.

In baza disp.art.65 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a),b) Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa exercitarea pedepsei principale.

Intrucat in cauza subzista temeiurile care au impus adoptarea acestei masuri preventive in baza disp.art.350 alin.1 Cod proc.penala se va mentine starea de arest preventiv a inculpatului, iar in baza disp.art.88 Cod penal se va deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii si arestarii preventive a inculpatului incepand cu data de 13.12.2004 pana la zi.

Instanta a fost legal investita cu solutionarea laturii civile, partea civila Enache Monica solicitand obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile in cuantum de 30.000.000 lei daune materiale si 50.000.000 lei daune morale.

In acest sens au fost audiate martorele Vlajoaga Monica si Gherghin Florina, fiind depuse la dosar inscrisuri si acte medicale in dovedirea pretentiilor formulate.

Din declaratia martorei Vlajoaga Monica rezulta ca urmare a savarsirii faptei ilicite de catre inculpat, partea vatamata a fost internata in spital, cheltuielile suportate cu aceasta ocazie fiind de aproximativ 6.000.000 lei, necesitand ulterior si tratament psihiatric.

Astfel, probele administrate respectiv inscrisurile (filele 26,33,34 dosar urmarire penala) prin care se face dovada achitarii cheltuielilor efectuate de partea vatamata pentru obtinerea actelor medicale coroborate cu declaratiile martorilor rezulta ca valoarea prejudiciului material creat partii vatamate este de 6.453.000 lei.

Desi partea vatamata a anexat la dosar si retete medicale (filele 30-32) nu a facut dovada achitarii acestor sume in vederea obtinerii medicamentatiei necesare, aspect in raport de care nu se poate retine producerea acestui prejudiciu in patrimoniul partii vatamate.

Cu privire la acordarea daunelor morale, avand in vedere ca urmare a actiunii infractionale a inculpatului, partea vatamata a fost internata in spital si chiar ulterior a fost privata de posibilitatea de a duce o viata normala datorita suferintelor psihice, in cauza se justifica acordarea daunelor morale.

Astfel, in baza disp.art.14 Cod proc.penala si art.346 Cod proc.penala rap.la art.998 Cod civil se va admite in parte actiunea civila si va obliga pe inculpat la 6.453.000 lei despagubiri civile si 25.000.000 lei  daune morale.

In baza disp.art.191 Cod proc.penala va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare catre stat, iar in baza disp.art.193 Cod proc.penala se va dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare efectuate de partea civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Condamna pe inculpatul BERECHET CRISTIAN, fiul lui Nicolae si Zoe, nascut la data de 19.03.1976 in comuna Calinesti, judetul Arges, domiciliat in Topoloveni, str.Calea Bucuresti, nr.237,judetul Arges, roman, 8 clase, fara ocupatie, necasatorit, recidivist, CNP-1760319037810, in prezent detinut in Penitenciarul Colibasi, judetul Arges, la pedeapsa inchisorii de 3 ani pentru savarsirea infractiunii prev.si ped.de art.20 Cod penal rap.la art.197 alin.1 Cod penal cu aplic.art.37 lit.b) Cod penal, in conditiile art.57,71 Cod penal.

In baza art.65 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a), b) Cod penal pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.350 alin.1 Cod proc.penala mentine starea de arest preventiv a inculpatului.

In baza disp.art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii si  arestarii preventive a inculpatului incepand cu data de 13.12.2004 pana la zi.

In baza disp.art.14 Cod proc.penala si art.346 Cod proc.penala rap.la art.998 Cod civil admite in parte actiunea civila formulata de partea civila Enache Monica si obliga pe inculpatul Berechet Cristian la 6.453.000 lei despagubiri civile si 25.000.000 lei daune morale.

In baza disp.art.191 Cod proc.penala obliga inculpatul la 3.000.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care 800.000 lei reprezinta onorariu avocat oficiu.

In baza disp.art.193 alin.1 Cod proc.penala obliga inculpatul la 5.000.000 lei cheltuieli judiciare efectuate de partea civila.

Cu apel in 10 zile de la pronuntare pentru partea civila si de la comunicare pentru inculpat.

Pronuntata in sedinta publica azi, 09.05.2005.

 PRESEDINTE, GREFIER,

Daniela Neacsu-judecator Ioana Badea

Red.D.N.

Dact.E.D.

Ex.3/13.05.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

JUDETUL ARGES

DOSAR NR. 327/2005

SENTINTA CIVILA NR. 211

Sedinta publica din data de 03.05.2005

Presedinte  :  Leonard Badescu-presedintele instantei

Grefier  :  Mioara Florea

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile avand ca obiect “nulitate absoluta certificat mostenitor”, formulata de reclamantul Vasile N.Alexandru, impotriva paratului Vasile Ion Ludovic.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns partile.

Procedura legal indeplinita.

Actiunea legal timbrata cu suma de 170.000 lei, conform chitantei seria AA nr.023146 din 21.02.2005 si timbru judiciar de 5.000 lei.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta pune in discutie partilor exceptia autoritatii lucrului judecat.

Reclamantul arata ca a mai avut pe rolul instantei un dosar avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor nr.927/27.06.1986 dar pe un alt motiv, in cauza de fata a invocat alt temei.

Paratul arata ca in prezenta cauza este autoritate de lucru judecat.

Instanta ramane in pronuntare asupra exceptiei privind autoritatea lucrului judecat.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei:

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la 21.02.2005 reclamantul Vasile N.Alexandru a chemat in judecata pe paratul Vasile Ion Ludovic solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr.927/1986 emis de Notariatul de Stat Arges.

Motivand cererea de chemare in judecata reclamantul arata, in esenta, ca paratul a declarat mincinos in fata notarului vecinatatile unei suprafete de teren care ulterior a fost partajata in dosarul nr.6604/1999 al Judecatoriei Pitesti, dosar in care s-a intocmit incorect si expertiza tehnica si astfel paratul a ajuns un fals proprietar.

S-au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: extras din registrul agricol, somatia cu nr.2154/1949, certificatul de mostenitor nr.927/1986, sentinta civila nr.243/2001 a Judecatoriei Topoloveni, sentinta civila nr.13103/2000 pronuntata in dosarul nr.6604/1999 al Judecatoriei Pitesti, procesul verbal de executare silita imobiliara din aprilie 2004, titlul de proprietate nr.48672/1994.

Instanta examinand cu prioritate exceptia autoritatii de lucru judecat retine urmatoarele:

Prin actiunea civila inregistrata sub nr.798/2000 reclamantul in contradictoriu cu paratii Vasile Ion Ludovic, Vasile Pavel, Vasile Emil si alti mostenitori a cerut ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr.927/1986.

Judecatoria Topoloveni prin sentinta civila nr.243 pronuntata la 8.03.2001, ramasa definitiva si irevocabila prin neapelare a respins actiunea ca fiind prescrisa.

Potrivit art.1201 Cod civil este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate.

Fata de aceste dispozitii legale in raport de sentinta civila nr.243/2001 in prezenta cauza exista autoritate de lucru judecat.

Chiar daca reclamantul sustine ca prezenta cerere se intemeiaza pe alte motive, instanta constata ca fondul cauzei nu a fost si nu poate fi dezbatut intrucat s-a constatat prescris dreptul la actiune al reclamantului prin sentinta civila nr.243/2001.

Asadar, fata de aceste considerente exceptia autoritatii de lucru judecat pusa in discutia partilor din oficiu conform art.163 Cod proc.civila este intemeiata si pe cale de consecinta prezenta actiune se va respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Admite exceptia autoritatii lucrului judecat.

Respinge actiunea civila avand ca obiect constatare nulitate absoluta formulata de reclamantul VASILE N.ALEXANDRU, domiciliat in comuna Leordeni, judetul Arges impotriva paratului VASILE ION LUDOVIC, domiciliat in Bucuresti, Drumul Taberei, Aleea Baiut, nr.11, bl.M29, sc.B, ap.53, sector 6.

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 03.05.2005.

PRESEDINTE, GREFIER,

Leonard Badescu-presedintele instantei Mioara Florea

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

JUDETUL ARGES

DOSAR NR.239/2005

SENTINTA CIVILA NR. 151

Sedinta publica din data de 29.03.2005

Presedinte  :  Leonard Badescu-presedintele instantei

Grefier : Mioara Florea

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect “servitute de trecere”, formulata de reclamantul Galusca Mircea impotriva paratului Necula N.Gheorghe.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul si paratul asistat de av.C.Sandru, in baza delegatiei pe care o depune la dosar.

Procedura este legal indeplinita.

Actiunea legal timbrata cu suma de 182.000 lei, conform chitantei seria AA, nr.022844 din 31.01.2005 si timbru judiciar de 5.000 lei.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Grefierul de sedinta, invedereaza instantei ca la dosarul cauzei s-a depus prin judecatorul de serviciu intampinare formulata de catre parat cu copie pentru comunicare.

Se comunica in sedinta de judecata reclamantului copia intampinarii.

Reclamantul arata ca, are drum de acces la gospodaria sa pe o ulita comunala, insa, doreste sa treaca si pe terenul paratului. Mai arata ca, alte acte nu mai detine decat adeverinta nr.3957/01.11.2004 aflata la (fila 5) in dosar si nu solicita probe in cauza.

Paratul prin aparator, arata ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.

Instanta in raport de aceasta imprejurare constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri de fond.

Reclamantul avand cuvantul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, paratul sa fie obligat sa respecte drumul marcat pe harta cadastrala a comunei Bogati.

Paratul prin aparator avand cuvantul, solicita respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca reclamantul are un alt drum de acces la gospodaria sa,precum si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

I N S T A N T A

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la 31.01.2005 reclamantul Galusca Mircea a chemat in judecata pe paratul Necula Gheorghe solicitand sa fie obligat sa-i permita sa circule pe drumul de acces ce face legatura intre proprietatea sa si drumul principal Suseni-Leordeni.

Motivand cererea de chemare in judecata reclamantul arata ca pe drumul de acces care se intersecteaza cu terenul proprietatea paratului acesta a plantat pomi si astfel nu se mai poate circula.

Mai sustine reclamantul ca a fost lovit si agresat de parat, iar drumul respectiv desi figureaza pe harta comunei ca drum de acces a fost inclus in titlul de proprietate al paratului.

In termen legal paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, intrucat reclamantul are drum de acces la calea publica special amenajat care este practicabil in tot anul, insa in realitate reclamantul doreste sa treaca pe terenul paratului.

S-a depus la dosarul cauzei adresa nr.3957/01.11.2004 eliberata reclamantului de Primarul comunei Bogati.

Din continutul acestui act rezulta ca de la gospodaria reclamantului exista un drum de acces la calea publica Suseni-Leordeni evidentiat in harta cadastrala a comunei, drum ce se intersecteaza si cu terenul paratului.

Actul respectiv nu confirma sustinerea reclamantului ca drumul ar fi inchis, plantat cu pomi ori arat, asa cum pretinde reclamantul.

De altfel, acesta nu a solicitat alte probe in sustinerea cererii de chemare in judecata, in afara adresei de la fila 5.

In plus, reclamantul asa cum s-a consemnat in practicaua sentintei a recunoscut ca are drum de acces la gospodaria sa pe ulita comunala.

Fata de aceste considerente, prezenta actiune este neintemeiata si va fi respinsa ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Respinge actiunea civila formulata de reclamantul GALUSCA MIRCEA, domiciliat in comuna Bogati, judetul Arges impotriva paratului NECULA N.GHEORGHE, domiciliat in comuna Bogati, judetul Arges.

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinte publica azi, 29.03.2005.

 PRESEDINTE, GREFIER,

Leonard Badescu-presedintele instantei Mioara Florea

Red.L.B.

Dact.E.D.

Ex.4/18.04.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

R O M A N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

JUDETUL ARGES

DOSAR NR.1012/2004

SENTINTA CIVILA NR. 194

Sedinta publica din data de 19.04.2005

Presedinte  :  Leonard Badescu-presedintele instantei

Grefier  :  Mioara Florea

Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii civile avand ca obiect “granituire”, formulata de reclamantii ALBU MIHAI si ALBU NICULINA impotriva paratilor CALIN TUDOR si CALIN VALERIA.

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal indeplinita.

Actiunea legal timbrata conform chitantelor depuse la dosar.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 12.04.2005 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, iar in urma deliberarii s-a pronuntat urmatoarea solutie.

I N S T A N T A

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la 19.08.2004 reclamantii Albu Mihai si Albu Niculina au chemat in judecata pe paratii Calin Tudor si Calin Valeria solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna granituirea proprietatilor, precum si obligarea la cheltuieli de judecata.

Motivand cererea de chemare in judecata reclamantii arata ca sunt proprietarii unei gospodarii compusa din casa si teren in suprafata de 1461 m.p., imobile dobandite prin act autentic de vanzare-cumparare in anul 2001. Sustin reclamantii ca ulterior paratii au dobandit in proprietate un teren vecin cumparat de la acelasi autor, insa intre cele doua proprietati nu exista o delimitare clara, mai exact pe latura de Sud a proprietatii reclamantilor.

La 28.09.2004 (fila 19) reclamantii si-au completat actiunea, solicitand ca paratii sa fie obligati sa lase in deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de

-2-

circa 60 m.p. teren ocupata de-a lungul hotarului pe o lungime de 60 m.l. si o latime ce variaza intre 1,30 si 0,20 m.

Paratii au depus in termen intampinare (fila 12) prin care au solicitat respingerea actiunii intrucat hotarul dintre parti este stabilit printr-un gard construit  de reclamanti anterior dobandirii proprietatii de catre parati.

Mai precizeaza paratii ca potrivit art.584 Cod civil granituirea se impune numai atunci cand nu exista hotar, astfel incat actiunea este lipsita de interes si constituie un abuz de drept al reclamantilor.

S-au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.2048/2001, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.4085/2003 si schita cadastrala, titlul de proprietate nr.69667/1995.

Instanta a administrat proba cu interogatoriu din oficiu reclamantilor, fiind efectuate si doua expertize tehnice care au avut ca obiective aplicarea in teren a actelor de proprietate ale partilor, stabilirea liniei de hotar in functie de schite si de semnele existente, daca paratii ocupa vreo suprafata din terenul reclamantilor.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de vanzare-cumparare din 31.10.2001 reclamantii au cumparat o suprafata de 1461 m.p. teren intravilan, o casa si un grajd – fara a se intocmi cu ocazia respectiva schita cadastrala.

Ulterior, la 03.10.2003 paratii cumpara de la acelasi autor ca si reclamantii tot o suprafata de 1461 m.p.teren intravilan si o casa, dar procedeaza la masuratori cadastrale din care a rezultat o suprafata faptica de numai 1285,29 m.p. teren – intocmindu-se schita cadastrala aflata in dosar la filele 14 si 18.

La interogatoriul administrat reclamantului Albu Mihai (fila 13) acesta recunoaste ca la data cumpararii gospodariei pe latura care se invecineaza cu paratii nu exista gard si nici alte semne de hotar, ulterior acesta construind un gard provizoriu din plasa de sarma, gard ce exista la momentul cand paratii au cumparat.

Precizeaza reclamantii ca pe celelalte trei laturi la data cumpararii existau construite garduri, deci hotarul era precis delimitat.

Desi sustin ca ar fi existat si o schita a terenului cumparat, reclamantii nu au putut sa o prezinte in instanta.

In cauza, initial, a efectuat o expertiza tehnica ing. Matei Cristian care a stabilit ca reclamantii detin in fapt 1159,50 m.p., iar paratii 1365,80 m.p. precizand ca nu poate stabili hotarul dintre parti.

Cum impotriva acestui expert s-a formulat o cerere de recuzare incuviintata de instanta, a fost numit un alt expert in persoana ing. Istrate Ion. Din raportul de expertiza intocmit de acesta (filele 73 si urm.) rezulta ca masuratorile s-au facut in teren cu theodolitul, deci cu un aparat de mare precizie, rezultand ca la data intocmirii schitei cadastrale a paratilor linia de hotar dintre parti era o linie dreapta cuprinsa intre punctele 2 si 15 din schita anexa la raport.

-3-

In prezent arata expertul, linia este franta, situatie in raport de care paratii ocupa din terenul reclamantilor o suprafata relativ mica pe o lungime de 70 m.p.si o latime medie  care variaza intre 0,5 m. si 0,1 m. Mai precizeaza expertul ca partile au cumparat terenurile de la acelasi autor, in titlul de proprietate al acestuia (fila 17) fiind inscrisa o suprafata de 2922 m.p., dar care faptic la masuratori nu s-a regasit, rezultand un minus de 387 m.p.

Desi potrivit actului de vanzare cumparare si schitei cadastrale anexa, paratii au dobandit in proprietate suprafata de 1285,29 m.p. care trebuie sa se regaseasca si in teren, cu ocazia masuratorilor expertul a stabilit ca acestia ocupa 1358 m.p. teren, deci au in plus o suprafata de 72,71 m.p. care se datoreaza liniei de hotar care nu respecta schita cadastrala.

Ori, cum reclamantii au cumparat fara schita cadastrala si fara sa procedeze in fapt la o masuratoare a terenului, linia de hotar dintre parti a fost stabilita de expert in functie de actul si de schita anexa ce apartin paratilor. Prin stabilirea liniei de hotar conform raportului de expertiza Istrate Ion paratii vor ajunge sa stapaneasca exact suprafata cumparata de 1285,29 m.p. astfel incat vor fi obligati sa lase reclamantilor in deplina proprietate si linistita posesie diferenta de 72,71 m.p.. Suprafata respectiva este ocupata ca urmare a faptului ca hotarul existent nu respecta intocmai linia stabilita prin schita cadastrala anexa la actul de vanzare-cumparare.

Potrivit art.584 Cod civil granituirea constituie o operatiune de determinare prin semne exterioare a limitelor dintre proprietatile invecinate. In caz de conflict ea se realizeaza pe cale judecatoreasca nu numai atunci cand intre proprietati nu au existat niciodata semne exterioare de hotar, ci si atunci cand atare semne exista dar sunt controversate, situatie care implica si o revendicare.

Ori, in cauza de fata reclamantul precizeaza (fila 13) ca pe latura vecina cu paratii nu au existat la momentul dobandirii proprietatii semne de hotar, acesta construind ulterior si cu caracter provizoriu un gard din plasa.

Cum reclamantii au cumparat terenul fara existenta unei masuratori si a unei schite, linia de hotar dintre parti nu poate fi stabilita decat in raport de schita cadastrala a paratilor, neexistand nici alte semne de hotar anterioare dobandirii proprietatii de catre parti.

Deci, in cauza sunt aplicabile disp.art.584 Cod civil, text in raport de care se va stabili linia de hotar dintre parti conform raportului de expertiza Istrate Ion, stabilindu-se totodata si faptul ca paratii ocupa o suprafata de 72,71 m.p. din terenul reclamantilor.

De altfel, la aceleasi concluzii privind linia de hotar a ajuns si expertul Matei Cristian fiind diferita numai suprafata ocupata.

Fata de aceste considerente se va admite prezenta actiune asa cum a fost completata si majorata.

-4-

Cum potrivit art.584 Cod civil cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate, paratii vor fi obligati catre reclamanti la 2.145.500 lei cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Admite actiunea civila de granituire si revendicare completata si majorata formulata de reclamantii ALBU MIHAI si ALBU NICULINA, domiciliati in comuna Ratesti, sat Mavrodolu, judetul Arges impotriva paratilor CALIN TUDOR si CALIN VALERIA, domiciliati in comuna Ratesti, sat Mavrodolu, judetul Arges.

Stabileste hotarul dintre proprietatile partilor pe aliniamentul 2-15 conform raportului de expertiza ing.Istrate Ion si schitei anexa.

Obliga paratii sa lase reclamantilor in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 72,71 m.p.teren conform raportului de expertiza intocmit de ing.Istrate Ion si schitei anexa.

Obliga paratii sa plateasca reclamantilor suma de 2.145.000 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 19.04.2005.

PRESEDINTE,  GREFIER,

Leonard Badescu-presedintele instantei  Mioara Florea

Red.L.B.

Dact.E.D.

Ex.6/06.05.2005

Domenii speta

Gaj