Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.01.2021

Contract de factoring. Notificare/acceptare cesiune. Cesiune de creanță și ipoteci mobiliare.

Sentinţă civilă - 29.03.2017

Constatarea unor clauze abuzive a în cuprinsului Contractul de leasing financiar. Consecinţe

Decizie - 08.12.2016

Recurs. Procedura insolvenţei. Contract de leasing menţinut după deschiderea procedurii insolvenţei. Posibilitatea finanţatorului de a rezilia unilateral contractul, în situaţia în care debitorul nu îşi execută obligaţiile decurgând din contract.

Decizie - 10.10.2016

Pronuntare hotărâre care să tină loc de act de vânzare-cumpărare.

Sentinţă civilă - 22.06.2016

Diminuare vărsământului pe profitul net cu cheltuieli ocazionate de procurarea și folosirea autovehiculului primit în comodat; achiziție mascată.

Decizie - 04.02.2015

Contract de leasing; opţiune de cumpărare; reziliere în temeiul art.15 OG 51/1997.

Sentinţă civilă - 26.01.2015

contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 19.09.2014

contestaţie la executare

Decizie - 27.03.2014

Suspendarea executării actului administrativ până la pronuntarea instantei de fond.

Decizie - 26.02.2014

Procedura insolvenţei – art. 101 din Legea nr. 85/2006. Plan de reorganizare a activitătii debitoarei propus de administratorul special al acesteia ce nu poate fi confirmat, nefiind îndeplinită conditia de acceptare de către creditori.

Decizie - 21.02.2014

Aplicabilitate Legea 85/2006- consumator captiv

Decizie - 23.01.2014

RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. PROCEDURA INSOLVENTEI. CERERE DE DENUNTARE A CONTRACTULUI DE LEASING FORMULATA DE CREDITOAREA COCONTRACTANTA, NEURMATA DE UN RASPUNS DE LA LICHIDATORUL JUDICIAR ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA NOTIFICARE. CONTRACT SOCOTIT D

Sentinţă civilă - 14.11.2013

contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 10.10.2013

contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 19.09.2013

contestaţie la executare

Decizie - 26.06.2013

Litigii cu profesionişti - Clauza abuzivă - contract de leasing

Sentinţă civilă - 11.04.2013

Înscriere creanţe în tabloul creditorilor.

Sentinţă penală - 26.10.2012

Plângere formulată împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Admitere. Există situaţia premisă pentru abuz de încredere atunci când administratorul societăţii de leasing, deşi primeşte notificarea rezilierii, continuă să reţ...

Decizie - 02.10.2012

Contestatie la executare. Contract de leasing

Decizie - 14.09.2012

Caracterul abuziv al clauzelor penale din contractele de leasing prin care alături de plata ratelor restante şi a penalităţilor datorate până la momentul rezilierii contractului se solicită cu titlu de daune-interese plata unei sume