Abandon de familie

Sentinţă penală 435 din 17.10.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3834/260/2012 Sentinţa penală nr. 435/17.10.2012

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoiria mun. Moinesti cu nr. 139/P/2012, inculpata V.M. A., a fost trimisă in judecată pentru art. 305 al.l lit. a Cp. intrucat a lăsat pe cei 2 minori V.A. si V.F., fără ingrijire, abandonându-i.

In cauză au fost audiaţi inculpata, minorii, reprezentantul legal al minorilor si martora din lucrări, din declaraţiile cărora rezultă că după desfacerea căsătoriei din are au rezultat cei 2 copii, inculpata a intrat in relaţii de concubinaj succesiv cu două persoane, abandonându-si copiii care au rămas in grija mamei sale, respectiv a bunicii.

începând din aprilie 2012, după promovarea acţiunii penale impotriva inculpatei, cei 2 minori se află la mamă, sunt bine îngrijiţi si se simt bine cu aceasta conform propriilor declaraţii.

în prezent inculpata isi creste şi isi educă copiii, indeplinindu-si astfel îndatoririle părinteşti.

La data promovării acţiunii, atitudinea inculpatei a fost insă de părăsire si lăsare fără ajutor a celor 2 minori, sitiuatie ce-i putea expune la suferinţe fizice si morale.

Faţă de probatoriul cauzei, instanţa apreciază că fapta inculpatei se probează, motiv pentru care având in vedere art. 72 cp. privind individualizarea pedepsei si faptul că inculpata este infractor primar, va aplica acesteia pedeapsa amenzii.

întrucât in prezent inculpata isi indeplineste obligaţiile părinteşti iar situaţia materială a inculpatei este una precară, instanţa raportat la aceleaşi criterii de individualizare prevăzute de art. 72 Cp., va dispune

suspendarea condiţionată a pedepsei amenzii conform art.  81 Cp.  pe termenul de incercare prevăzut de art. 82 al.2 Cp.

Pentru aceste motive,

In baza art. 305 al.l lit. a Cp. va condamna pe inculpata V.M.A.,

fiica lui ...., născută la ...in.........cu domiciliul in............român, fără antecedente penale, la pedeapsa amenzii de 500 lei.

In baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei amenzii pe un termen de incercare de un an prevăzut de art. 82 al. 2 Cp.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cp. in baza art. 191 al.l C.p.p. obligă pe inculpat la 120 lei cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta