Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.04.2021

Cerere de liberare condiţionată respinsă. Stabilire termen mai lung decât termenul stabilit de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Neagravarea situaţiei cu calea de atac.

Decizie - 23.04.2021

Cerere de liberare condiţionată respinsă. Stabilire termen mai lung decât termenul stabilit de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Neagravarea situaţiei cu calea de atac.

Sentinţă penală - 05.11.2020

Liberare condiţionată (art. 587 Cod Procedură Penală)

Hotărâre - 24.08.2020

Contestaţie. Liberare condiţionată. Recurs compensatoriu

Decizie - 12.08.2020

Achitarea în totalitate a despăgubirilor civile, liberare condiţionată justificată, în condiţiile îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în art. 100 alin. 1 Cod penal

Decizie - 02.04.2020

Imposibilitatea obiectivă de a achita despăgubirile civile, cerere liberare condiţionată întemeiată

Decizie - 05.11.2019

Nelegalitate revocare liberare condiționată. Amendă penală

Sentinţă penală - 13.08.2019

Liberare condiţionată( art. 587 Cod procedură penală)

Sentinţă penală - 11.06.2019

Necesitatea întrunirii condițiilor cumulative prevăzute de art. 100 alin.1 Cod penal, de către persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, pentru a putea beneficia de liberare condiționată.

Decizie - 12.12.2018

Recalcularea perioadei considerate executate conform Deciziei nr. 7/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Legii nr. 169/2017. Înlăturarea dispoziţiilor referitoare la recidiva postcondamnatorie şi a celor privitoare la revocarea liberării c

Sentinţă penală - 28.09.2018

Liberare condiţionată

Sentinţă penală - 28.09.2018

Liberare condiţionată

Sentinţă penală - 24.08.2018

Liberare condiţionată

Sentinţă penală - 17.08.2018

Liberare condiţionată

Sentinţă penală - 14.08.2018

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Respingerea cererii raportat la momentul dobândirii vocației la liberare condiţionată

Sentinţă penală - 03.08.2018

Liberare condiţionată

Sentinţă penală - 03.08.2018

Liberare condiţionată

Sentinţă penală - 20.07.2018

Liberare condiţionată

Hotărâre - 19.07.2018

Liberare Conditionata

Decizie - 10.07.2018

Revocarea liberării condiţionate. Sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 551 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, introduse prin Legea nr. 168/2017, dispoziţii care reglementează „compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare”. Persoane liberate