Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 24.03.2022

Respingerea ca inacceptabilă a ofertei fundamentată de includerea în oferta financiară a unui serviciu nesolicitat. Relevanţa răspunsurilor la solicitările de clarificări.

Decizie - 17.03.2022

Decizie de impunere. Examinarea criticii privind încălcarea dreptului contribuabilului de a fi ascultat

Decizie - 15.03.2022

Necontestarea de către ofertantul câştigător a primului raport al procedurii. Lipsa de interes în contestarea raportului procedurii întocmit subsecvent, ca urmare a dispoziţiei de reevaluare

Decizie - 26.01.2022

Soluţii de clasare, respectiv de respingere a plângerii în dosarul penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Îndreptăţirea organului fiscal de estimare a bazei de impozitare

Decizie - 11.05.2021

Act administrativ fiscal. Comunicarea actului potrivit art. 163 alin. 6 Cod procedură civilă

Decizie - 15.04.2021

Apel. Procedura insolvenței. Contestație tabel suplimentar al creanțelor

Decizie - 26.03.2021

Recurs. Trecerea în sarcina titularului PFA a obligațiilor fiscale ale persoanei fizice autorizate, radiate ca urmare a închiderii procedurii falimentului

Decizie - 12.03.2021

Recurs. Cadrul procesual. Obligația stabilirii de către instanța de judecată a cadrului procesual

Decizie - 12.02.2021

Recurs. Compensarea creanțelor fiscale în cazul societății aflate în insolvență. Condiții

Hotărâre - 14.10.2020

Drept fiscal. Capacitatea procesuală de folosință și capacitatea administrativă în acțiunile de contencios administrativ și fiscal. Regia autonomă. Entitate de drept public. Administrarea unui bun aflat în proprietate publică. Scutirea de la plata impozit

Hotărâre - 16.09.2020

Drept fiscal. Dobândă fiscală datorată pentru restituirea taxei de poluare. Nivelul dobânzii fiscale datorat. Aplicarea dispozițiilor OUG nr. 52/2017. Aplicarea în timp a normelor de drept material fiscal

Sentinţă civilă - 07.09.2020

Anulare act administrativ fiscal. Dobândă acordată ca urmare a nelegalei perceperi a taxei de poluare. Greşita acordare a dobânzii legale, iar nu a celei fiscale

Hotărâre - 27.07.2020

Drept procesual fiscal. Decizie de angajare a răspunderii solidare. Comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal. Legalitate. Tardivitatea contestației administrativ-fiscale. Lipsa de relevanță a recomunicării actului administrativ la cerer

Hotărâre - 22.07.2020

Proces verbal de constatare nereguli și stabilire a creanțelor bugetare. Subvenții pentru agricultură. Suspendarea procedurii de stabilire a creanței bugetare. Lipsa legăturii cu activitatea de cercetare penală pentru fraudă. Prescripția dreptului de stab

Hotărâre - 20.07.2020

Suspendare executare act administrativ fiscal. Condiţii. Calitate procesuală pasivă

Sentinţă civilă - 18.06.2020

Contencios administrativ. Contestaţie act administrativ fiscal. Decizie finanţe.

Hotărâre - 15.06.2020

Fiscalitate. Procedură civilă. Motivarea hotărârii de către instanța de contencios administrativ și fiscal. Stabilirea situației de fapt fiscale. Sarcina probei în raporturile de drept fiscal. Dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA. Achiziții de la

Hotărâre - 10.06.2020

Act administrativ emis de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială. Adopție. Dreptul la concediu de acomodare și la indemnizația aferentă. Condiții. Situația minorului dat în plasament adoptatorului anterior adopției

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 12.03.2020

Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de