Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de

Hotărâre 238 din 12.03.2020


Cuprins pe materii: Fiscalitate. Taxe și impozite. Inspecție fiscală.

Indice alfabetic: Inspecție fiscală: prețuri de transfer; piața gazelor naturale; estimarea bazei de impunere

Temei de drept: C.fisc. (Legea nr. 571/2003) - art. 11 alin. 1 și 2, art. 19 alin. 5, art. 21 alin. 4 lit. r; HG nr. 44/2004 - art. 23, art. 24; C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015) - art. 11; Ordinului președintelui ANAF nr. 442/2016 - art. 8, art. 9 alin. 2 și alin. 3

Aspectul litigios vizează prețurile de achiziție a gazelor naturale de către recurentă, de la o persoană afiliată, cu consecințele ce decurg dintr-o atare achiziție din perspectiva justificării obiective a prețului de transfer (art. 8 din Ordinul ANAF nr. 442/2016), care să nu afecteze în mod subiectiv baza de impozitare, astfel încât apărarea invocată de către recurentă și înscrisurile depuse nu au caracter relevant în sprijinul apărării invocate, deoarece vizează prețul perceput de recurentă în cadrul procesului de distribuție a gazului și nu prețul de achiziție. Prin ordine ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei au fost reglementate, stabilite, prețurile de furnizare a gazelor naturale de către recurentă către consumatorii casnici sau non casnici și nu prețul de achiziție al acestora de către recurentă de la persoana afiliată.

 Faptul că recurenta a înregistrat în contabilitate achizițiile efectuate de la persoana afiliată și a achitat obligațiile fiscale în raport de valoarea achizițiilor nu înlătură dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție atât timp cât recurenta nu a respectat obligația de a justifica obiectiv prețul de achiziție, prin întocmirea dosarului referitor la documentarea prețului de achiziție.

Având în vedere și prevederile art. 9 alin. 3 din Ordinul ANAF nr. 442/2016, s-a constatat că organul fiscal avea obligația de a se raporta la tranzacții similare sau la indicatorii financiari aferenți activităților care urmează a face obiectul ajustării/estimării la care atât organul fiscal, cât și contribuabil au acces. Cele două baze de date consultate de către organul fiscal au caracter accesibil persoanelor interesate, iar în raportul de inspecție fiscală se explică detaliat modalitatea în care s-a ajuns la stabilirea celor șase societăți luate spre comparare. Atât timp cât baza de date ORBIS are caracter accesibil, nefiind gestionată de către organul fiscal, au fost respectate cerințele legale anterior referite, art. 9 alin. 3 din ordin.

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 238/12.03.2020