Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 19.05.2020

Greșita dispunere a condamnării cumulativ cu amânarea aplicării pedepsei

Decizie - 05.05.2020

Tâlhărie calificată. Complicitate. Greșita individualizare a pedepsei

Decizie - 20.09.2019

Individualizarea pedepsei. Ordinea de aplicare a cauzelor de agravare a răspunderii penale.

Decizie - 11.09.2019

Circumstanţa agravantă prevăzută de art.218 alin. 3 lit. c Cod penal. Aprecierea vârstei victimei.

Decizie - 10.09.2019

Tâlhărie calificată săvârșită de minori. Circumstanțe atenuante și agravante. Răspunderea civilă

Decizie - 07.06.2019

Infracţiunea de contrabandă. Circumstanţe atenuante legale. Circumstanţe atenuante judiciare.

Decizie - 22.04.2019

Condiţiile de existenţă a cauzei justificative a legitimei apărări

Decizie - 16.04.2019

Greşita individualizare a tratamentului sancţionator

Decizie - 10.04.2019

Circumstanţa atenuantă a provocării. Reţinerea circumstanţei în procedura simplificată prevăzută de art. 375 Cod procedură penală. Întrunirea cerinţelor circumstanţei

Decizie - 21.03.2019

Distincția între tentativa de omor (art.188 C.pen.), punerea în pericol a vieții victimei (art.194 C.pen.) și lovirea și alte violențe (art.193 C.pen.) Condiţii pentru reţinerea circumstanţei atenuante a provocării atenuante prev. de art. 75 al. 1 lit.a

Decizie - 19.03.2019

Achitarea pretenţiilor părții civile de către inculpat până la primul termen de judecată. Reţinerea circumstanţei atenuante judiciare generale, prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. a Cod Penal, alături de circumstanța atenuantă legală specială

Sentinţă penală - 31.10.2018

Internare medicală Art. 110 Cod Penal

Decizie - 24.10.2018

Imposibilitatea reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penală în cazul infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006

Decizie - 13.04.2018

Omor calificat. Vinovătia inculpatului. Retinerea circumstantei agravante prevăzute de art. 177 lit. c Cod penal.

Jurnal - 07.02.2018

Urmărire penală. Luarea măsurii obligării provizorii la tratament medical faţă de suspect. Condiţii

Decizie - 17.01.2018

Provocarea. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru reţinerea acestei circumstanţe atenuante.

Decizie - 22.11.2017

Îndreptare eroare materială cu privire la identitatea persoanei condamnate. Recunoasterea vinovătiei. Neretinerea circumstantei atenuante a provocării. Acordare daune materiale si morale.

Sentinţă penală - 14.07.2017

Ucidere din culpă. Circumstanța agravantă legală prev. de art. 77 lit. c C.pen.: „săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri”. Inaplicabilitate. Daune morale. Criterii de apreciere. Procedura rec

Sentinţă penală - 18.05.2017

Infracţiune asimilată infracţiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. Circumstanţe atenuante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal.

Sentinţă penală - 24.02.2017

Aplicarea circumstanței atenuante legale a scuzei provocării. Condiții necesare pentru reținerea acesteia