Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Competenţa teritorială de soluţionare a unei acţiuni având ca obiect schimbare domiciliu minor aparţine instanţei de la domiciliul efectiv (de fapt) al minorului

Sentinţă civilă - 05.07.2022

Încuviinţare executare silită - declinată

Hotărâre - 18.02.2022

Competența teritorială de soluționare a cererii de suspendare a executării actului administrativ, formulată pe cale separată, după strămutarea acțiunii în anularea actului administrativ

Sentinţă civilă - 04.02.2022

Pretenții. Excepția necompetenței materiale.

Sentinţă civilă - 10.09.2021

Validare poprire - declinată

Sentinţă civilă - 17.06.2021

Validare poprire - declinare de competenţă

Sentinţă civilă - 02.05.2021

Contestaţie la executare - declinare de competenţă - conflict de competenţă Tip: Sentinta civila

Sentinţă penală - 26.04.2021

Conflict de competenţă (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP)

Sentinţă civilă - 19.03.2021

Contestaţie la executare - conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 01.01.2021

Competența internațională a instanței

Decizie - 20.11.2020

Competența de soluționare a acțiunii având ca obiect stabilirea programului de vizitare al minorului care își avea domiciliul împreună cu mama sa în Anglia iar tatăl reclamant avea domiciliul în Italia

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Domeniu: Drept procesual civil. Litigiu privind drepturi salariale. Conflict de competență. Competența funcțională de soluționare a cauzei. Regimul juridic aplicabil cererilor având ca obiect drepturi salariale ale personalului militar

Sentinţă civilă - 11.05.2020

Acţiune formulată de sindicat în numele membrilor săi. Conflict de competenţă. Competenţa teritorială de soluţionare a litigiilor privind funcţionarii publici ulterior modificărilor aduse art. 10 din Legea nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018

Sentinţă civilă - 20.01.2020

Ordonanța preşedinţială

Decizie - 10.09.2019

Pretenții decurgând din contract. Litigiu între o societate din Italia și una din România. Competența generală de soluționare a cauzei

Sentinţă civilă - 19.04.2019

pretenţii - obligarea la întocmirea documentaţiei şi la plata despăgubirilor

Sentinţă civilă - 16.04.2019

Competenţa de soluţionare a unui litigiu privind drepturi patrimoniale rezultate dintr-un contract de prestări servicii încheiat în urma unei proceduri de achiziţii publice, având ca obiect prestări de servicii în domeniul maritim şi fluvial.

Sentinţă civilă - 25.03.2019

Divorţ

Sentinţă civilă - 27.02.2019

competenta teritoriala in actiuni formulate de sindicat in numele membrilor sai dupa modificarea legii contenciosului administrativ

Sentinţă civilă - 26.02.2019

Acţiune în regres - declinare de competenţă