Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 28.07.2020

completare probatorii in calea de atac

Hotărâre - 30.06.2020

Constatare nulitate absolută contract pentru lipsa consimţământului, radiere contract din evidenţele unei instituţii publice

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a cererii - creanța este certă lichidă șui exigibilă

Sentinţă civilă - 10.04.2020

Rezoluţiune contract

Decizie - 26.03.2020

Acţiune în constatarea dării în plată

Decizie - 26.03.2020

Acţiune în constatarea dării în plată ; lipsă acord împrumutat

Sentinţă civilă - 09.03.2020

Reziliere contract, declinarea competență

Decizie - 10.02.2020

Încheiere contract de transport. Calitate de casă de expediție a intimatei. Inaplicabilitatea instituției răspunderii civile contractuale întemeiată pe contractul de transport. Viciu al mărfii transportate.

Decizie - 06.02.2020

Pretenţii. Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Sentinţă civilă - 21.01.2020

Consifinţire acord de mediere - cerere respinsă

Decizie - 09.01.2020

Acţiune în daune contractuale; obligaţie de mijloace ; procedura de citare.

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Actiune in pretentii - restituire chirie

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestație creditor Legea 77/2016

Hotărâre - 20.12.2019

Prescripție extinctivă contract de asigurare accident de muncă

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 16.12.2019

Răspundere solidară decurgând din modul de executare a unui contract de finanţare nerambursabil

Sentinţă civilă - 06.12.2019

Nedovedirea relatiilor contractuale