Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 29.09.2022

Evacuare

Decizie - 27.09.2022

Transmiterea calității procesuale. Contract de donație încheiat în timpul procesului

Decizie - 15.09.2022

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin HG 395/2016

Sentinţă civilă - 01.09.2022

Cerere de valoare redusă(obligarea pârâtei la plata sumei de lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare )

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare imobil

Sentinţă civilă - 13.07.2022

Cerere de valoare redusă(obligarea pârâtei la plata sumei de lei, cu titlu de onorariu și la plata penalităților de întârziere calculată la valoarea obiectului din contract)

Decizie - 23.06.2022

Răspundere contractuală sau plată nedatorată

Sentinţă civilă - 22.06.2022

Cerere de valoare redusă(obligarea pârâtei la plata sumei de lei, reprezentând contravaloarea lipsă folosință autoturism la plata penalităților ăn cuantum de 0.2% pe zi)

Sentinţă civilă - 14.06.2022

Protecția juridică a dreptului subiectiv civil în caz de contestare. Competența procesuală

Sentinţă civilă - 10.06.2022

Cerere de valoare redusă(obligarea pârâtei la plata sumei de lei, precum și la plata dobânzii legale aferente )

Sentinţă civilă - 08.06.2022

Pretenţii

Decizie - 26.05.2022

Modificare contract de închiriere

Sentinţă civilă - 20.05.2022

CIVIL.Rezoluţiune contract de întreţinere pentru neîndeplinire obligaţii

Decizie - 19.05.2022

Executarea obligatiilor contractuale

Decizie - 08.04.2022

Art. 1271 din Codul civil. Condițiile în care poate fi invocată impreviziunea în contractele sinalagmatice

Decizie - 07.04.2022

Operațiune administrativă. Posibilitatea de analiză în instanţa de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 23.03.2022

CIVIL.CERERE DE VALOARE REDUSĂ – CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ŞI FIDEIUSIUNE

Decizie - 18.03.2022

Hotărâre de modificare a contractului de societate şi de numire a unui administrator unic; măsuri cu caracter excepţional şi temporar, care nu presupun respectarea principiului unanimităţii, prevăzut de art. 1.910 alin. (3) din Codul Civil

Sentinţă civilă - 16.03.2022

Hotarare care tine loc de act de vanzare cumparare

Decizie - 14.03.2022

Atribuirea directă a contractelor de închiriere a pajiştilor din domeniul privat al UAT-urilor. Definirea sintagmei „proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie“