Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 30.06.2020

Constatare nulitate absolută contract pentru lipsa consimţământului, radiere contract din evidenţele unei instituţii publice

Sentinţă civilă - 10.04.2020

Rezoluţiune contract

Decizie - 10.02.2020

Încheiere contract de transport. Calitate de casă de expediție a intimatei. Inaplicabilitatea instituției răspunderii civile contractuale întemeiată pe contractul de transport. Viciu al mărfii transportate.

Decizie - 06.02.2020

Pretenţii. Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Sentinţă civilă - 21.01.2020

Consifinţire acord de mediere - cerere respinsă

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Actiune in pretentii - restituire chirie

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestație creditor Legea 77/2016

Hotărâre - 20.12.2019

Prescripție extinctivă contract de asigurare accident de muncă

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Sentinţă civilă - 06.12.2019

Nedovedirea relatiilor contractuale

Decizie - 03.12.2019

Reyolutiune contract

Decizie - 07.11.2019

Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din OUG nr. 50/2010

Decizie - 24.10.2019

Litigii cu profesioniști. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei în primă instanţă şi calificarea juridică a contractului dintre părţi de către instanţa de apel.

Sentinţă civilă - 24.10.2019

Pretenţii

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 19.09.2019

Pretenţii plata lipsă folosinţă

Sentinţă civilă - 10.09.2019

Contracte