Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 06.02.2020

Pretenţii. Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Hotărâre - 20.12.2019

Prescripție extinctivă contract de asigurare accident de muncă

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Sentinţă civilă - 06.12.2019

Nedovedirea relatiilor contractuale

Decizie - 03.12.2019

Reyolutiune contract

Decizie - 07.11.2019

Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din OUG nr. 50/2010

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 19.09.2019

Pretenţii plata lipsă folosinţă

Sentinţă civilă - 10.09.2019

Contracte

Decizie - 10.09.2019

Contract achiziţie publică. Obligarea la plata penalităţilor de întârziere în temeiul Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesio

Decizie - 09.09.2019

Achiziţii publice. Anularea procedurii de atribuire pentru publicarea în SEAP a unui anunţ tip erată de prelungire a termenului pentru depunerea ofertelor, după împlinire termenului limită stabilit iniţial pentru depunerea acestora.

Decizie - 18.07.2019

Clauză penală – nerespectare indicatori de performanță. Clauza penală din contract trebuie aplicată în integralitate

Decizie - 02.07.2019

Numai în situaţia în care contractul se reziliază înainte de termen se poate acorda despăgubirea contractuală

Decizie - 26.06.2019

Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic pentru terenul aferent unui restaurant, dobândit de reclamantă în urma unei licitaţii, organizată anterior expirării duratei contractului de concesiune Prescriptie extinctiva

Sentinţă civilă - 24.06.2019

Pretenţii

Decizie - 20.06.2019

Evacuare spaţiu comercial. Tacita relocaţiune

Decizie - 13.06.2019

Rezoluţiunea unilaterală a unui contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte