Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.09.2019

Restituire plată nedatorată - începutul curgerii termenului de prescripție pentru acțiunea în repetițiunea plății nedatorate, exercitată în urma controlului Curții de Conturi

Decizie - 10.09.2019

Pretenții decurgând din contract. Litigiu între o societate din Italia și una din România. Competența generală de soluționare a cauzei

Decizie - 18.06.2019

Apel. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Prescripția extinctivă aplicabilă drepturilor accesorii succesive. Neîntreruperea termenului de prescripție pentru debitul accesoriu prin întreruperea termenului de prescripție pentru debitul principal

Decizie - 17.04.2019

Contestaţie la notificarea de dare în plată. Efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat derivând dintr-o acţiune în constatarea clauzelor abuzive

Decizie - 16.01.2019

Condițiile pentru invocarea necompetenței materiale ca motiv de ordine publică prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ. Neinvocarea de către prima instanță a necompetenței materiale. Natura juridică a procesului-verbal de negociere a prețului de vâ

Decizie - 05.06.2018

Litigii cu profesionişti Recurs exercitat împotriva unei hotărâri parţiale. Calificarea poziţiei procesuale a pârâtei. Necesitatea existenţei unei recunoaşteri clare şi neechivoce a pretenţiilor reclamantei. Temeinicia recursului

Sentinţă civilă - 16.05.2018

Pretenţii

Sentinţă civilă - 11.05.2018

Contracte economice

Sentinţă civilă - 10.05.2018

Achiziţii publice. Pretenţii - încasări necuvenite în urma controlului financiar realizat de auditorii Curţii de Conturi. Netemeinicie

Decizie - 18.01.2018

Fraudă la lege. Contract de împrumut fără dobândă încheiat între două societăți comerciale

Decizie - 19.12.2017

Cerere de valoare redusă; despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului

Decizie - 12.12.2017

Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului imobilului de a încheia contractul de închiriere cu persoana în favoarea căreia s-a restituit imobilul

Hotărâre - 17.11.2017

Actiune in constatarea darii in plata

Decizie - 03.11.2017

Constatare nulitate cesiune de creanță. Condiții de validitate a cesiunii de creanță. Interpretarea și aplicarea art. 6 ind. 1 din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Sentinţă civilă - 12.10.2017

Anulare act administrativ

Hotărâre - 03.10.2017

Debite

Sentinţă civilă - 26.09.2017

Contracte economice

Decizie - 22.06.2017

2.Contencios administrativ. Nulitate contract pentru servicii privind inspecţia de şantier. Lipsa calității de diriginte de șantier, în condițiile contractării unor servicii specifice acestei calități

Sentinţă civilă - 22.06.2017

Contracte economice

Decizie - 22.06.2017

Nulitatea contractului încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale