Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 09.05.2019

Acciză pentru autoturism hibrid cu o capacitate egală sau peste 3000 cm 3

Hotărâre - 17.06.2015

Infracţiuni la legi speciale - Legea nr. 571/2003

Decizie - 02.06.2014

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate în urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca şi combustibil pentru încălzire.

Decizie - 11.09.2013

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DESPĂGUBIRE. APLICAREA GREŞITĂ A ART.184 DIN H.G. NR.44/2004 CARE CONDIŢIONEAZĂ RESTITUIREA ACCIZELOR DE DEPUNEREA UNEI CERERI ANTERIOR MOMENTULUI EXPEDIERII PRODUSELOR ACCIZABILE ÎN STATUL MEMBRU DE DESTINAŢIE. PRINCIPIU

Decizie - 12.03.2012

Contestaţie act administrativ fiscal. Incheiere contract de comodat in vederea livrării de combustibil. Scutire de la plata accizelor.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 13.12.2011

Prin sentinţa penală nr.771 din 12 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b ind.1 C.p.p. comb. cu art. 18 ind.1 C.p., a fost achitat inculpatul I.M., sub aspectul săvârşirii infrac...

Decizie - 18.11.2011

Prin cererea înregistrată la data de 07.03.2011 la Tribunalul Vâlcea, creditoarea SC C. D. SRL Bucureşti a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC Pr. SA Râmnicu Vâlcea cu motivarea că deţine împotriva acesteia o creanţă ce...

Decizie - 03.11.2011

Prin sentinţa penală nr.1008 din 12 mai 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, a fost condamnat inculpatul M.D.E., la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, în condiţiile art.86/1 Cod penal.

Decizie - 25.10.2011

Prin sentinţa penală nr. 222 din 29.09.2011 a Judecătoriei Curtea de Argeş în baza art. 403 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 401 Cod procedură penală, comb. cu art. 394 Cod procedură penală, s-a respins ca nefondată cererea de revizuire fo...

Sentinţă penală - 20.10.2011

Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile fără a fi marcate fiscal, prev.de.art.296 ind.1 din Lg.571/2003. Elemente constitutive. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modul de soluţionare a laturii civile

Decizie - 18.10.2011

Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpa...

Decizie - 06.10.2011

Contestaţie act administrativ-fiscal. Produs supus accizării

Decizie - 30.09.2011

Accize. Încadrare tarifară. Aplicare în timp a legii fiscale.

Sentinţă penală - 24.06.2011

SENTINŢA PENALĂ Nr. 113

Decizie - 20.01.2011

Actiune având ca obiect obligarea autoritatii publice la restituirea contravalorii accizelor achitate de catre persoana juridica.

Decizie - 22.10.2010

Cu adresa nr.74595 din 19 iulie 2007, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr.6787/200 din 22 august 2007, a fost înaintata spre competenta solutionare plângerea formulata de petentii...

Decizie - 23.09.2010

Contestatie împotriva actului administrativ reprezentând proces verbal de control. Anulare act administrativ. Restituire contravaloare diferente acciza.

Sentinţă civilă - 09.03.2010

Act administrativ. Plangere contraventionala. Persoana in sarcina careia poate fi retinuta contraventia in caz de lichidare a societatii

Decizie - 09.03.2010

Constată că, la data de 22.04.2008, reclamantul S.S.A., în numele şi pentru membrii de sindicat R.C.M., T.C., G.C., T.M., S.P.M., M.V., V.L.E., A.A., B.M., C.L., I.A.I., N.M., A.S.M., P.E. a chemat în judecată pe pârâtul S.S.S.M. pentru a fi obli...