Infracţiuni la legi speciale - Legea nr. 571/2003

Hotărâre 958 din 17.06.2015


Constată că prin rechizitoriul înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău , Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C N pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcǎrii, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003.

În cuprinsul actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că în data de 26.08.2014, ora 13.45 a fost depistat de către organele de poliţie, pe raza mun. Bacău, str.X , deplasându-se cu autoturismul marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX , având asupra sa cantitatea de 91320 de ţigarete marca Viceroy, având aplicat timbru de acciză emis de autorităţile ucrainiene, depozitate în spaţii special amenajate în caroseria autovehiculului.

 Ulterior, prin Încheierea din data de 13.03.2015 a judecătorului de cameră preliminară, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecării cauzei privind pe inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcǎrii, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003.

La termenul de judecată din data de 11.06.2015, inculpatul, prin apărător ales, av.. a solicitat judecarea sa în procedura simplificată prevăzută de art. 375, alin. 1 Cod procedură penală, recunoscând săvârşirea faptei de care a fost acuzat şi solicitând ca judecarea sa să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.  În acest sens au fost depuse declaratie notarială prin care acesta recunoaste săvârşirea faptei în totalitate, iar în circumstanţiere au fost depuse două caracterizări.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

În  data de 26.08.2014, ora 13.45  de lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Bacău – S.P.R., pe raza mun. Bacău – str., au identificat autoturismul marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX, condus de CN, în care au fost găsite un număr de 91.320 de ţigarete marca Viceroy, având aplicat timbru de acciză emis de autorităţile ucrainiene.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX, folosit la săvârşirea infracţiunii aparţine inculpatului .

Inculpatul a declarat că în cursul lunii iulie 2014 a cunoscut o persoană care i-a propus să transporte ţigări contracost întrebându-l dacă este  de acord şi dacă deţine vreun autoturism. Din cauza dificultăţilor financiare inculpatul a fost de acord sens în care i-a predat autoturismul marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX  în vederea modificării, primind de la acea persoană un telefon mobil prin care urmau a comunica prin mesaje tip ”SMS”.

În data de 24.08.2014, conform declaraţiei date, inculpatul a fost chemat  în mun Suceava unde s-a întâlnit cu o persoană care conducea un autoturiam marca VW Jetta . S-au deplasat în parcarea Iulius Mall de unde ulterior a preluat autoturismul încărcat cu pachete cu ţigări, urmând a se deplasa în mun. Constanţa, localitate unde autovehiculul să fie preluat de alte persoane în vederea descărcării.

Cu ocazia audierii inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor.

Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Regională Vamală Iaşi s-a constituit parte civilă în procesul penal, în cursul urmăririi penale cu suma de 53.415  lei, înaintând în acest sens adresa înregistrată sub nr.  12732/01.09.2014. Inculpatul a achitat o parte din prejudiciu, respectiv suma de 700 lei aşa cum reiese din înscrisurile depuse de apăratorul ales la ultimul termen de judecată.

Prin ordonanţa procurorului din 27.08.2014 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca autoturismului marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX, serie şasiu WDB4147001N221852 şi asupra cantităţii de 91320 ţigarete marca „VICEROY” cu timbru de acciză emis de autorităţile din Rep. Ucraina, bunuri interzise la deţinere. Măsura  a fost dusă la îndeplinire de către organele de cercetare penală, fiind întocmit procesul verbal din data de 27.08.2014

Situaţia de fapt descrisă mai sus se probează cu următoarele mijloace de probă:

- proces verbal de depistare;

- proces verbal de sesizare din oficiu;

- declaraţia inc. de recunoaştere a faptei;

- procese verbale de predare a corpurilor delicte, obiect material al infracţiunii către Biroul Vamal Bacău;

- adresă ANAF – Direcţia Regională Vamală Iaşi, nr.  12732/01.09.2014;

- planşă foto privind examinarea  autoturismului marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX;

Fapta inculpatului, aşa cum a fost ea descrisă şi probată, întruneşte cerinţele de tipicitate atât obiectivă, cât şi subiectivă ale infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcǎrii, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003 , urmând a atrage răspunderea penală a autorului.

Pe cale de consecinţă, în drept, fapta inculpatului,  care în data de 26.08.2014, ora 13.45 a fost depistat de către organele de poliţie, pe raza mun. Bacău, str., depalsându-se cu autoturismul marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX, având asupra sa cantitatea de 91320 de ţigarete marca Viceroy, având aplicat timbru de acciză emis de autorităţile ucrainiene, depozitate în spaţii special amenajate în caroseria autovehiculului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcǎrii, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003.

Aşa fiind, în temeiul art. 396, alin. 10 Cod procedură penală, instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcǎrii, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv:

- împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite ( în timpul zilei, tigaretele au fost depuse în spaţii special amenajate în interiorul autovehiculului);

- starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi rezultatul infracţiunii comise(prejudiciul ridicat) ;

- conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (inculpatul a recunoscut comiterea faptei);

- nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială (inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale).

Constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, după reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, aşa cum impun prevederile art. 396, alin. 10 Cod procedură penală, instanţa îl va condamna pe inculpatul la pedeapsa de  1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcǎrii, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003.

Apreciind că scopul pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate, instanţa, având în vedere că sunt întrunite condiţiile din art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 8 luni închisoare, iar, în baza art. 92 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 3 ani ce urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni care se realizează atât pentru cei cărora li se aplică o pedeapsă menită să asigure constrângerea şi reeducarea inculpaţilor, cât şi pentru ceilalţi destinatari ai legii penale care îşi vor conforma conduita exigenţelor acestei legi. Având în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite de inculpat, instanţa apreciază că scopul preventiv al pedepsei poate fi atins şi prin suspendarea sub supraveghere a executării acesteia.

Cu privire la această modalitate de individualizare judiciară de executare a pedepsei, instanţa o apreciază ca fiind cea mai potrivită pentru inculpat, acesta îndeplinind condiţiile cumulative strict şi limitativ prevăzute de lege: pedeapsa stabilită pentru infracţiune nu depăşeşte 3 ani, inculpatul nu a fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, şi-a manifestat acordul în vederea prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii, iar aplicarea pedepsei este suficientă, chiar şi fără executarea acesteia în regim de detenţie. Conduita inculpatului urmează a fi verificată pe durata termenului de încercare, astfel încât se apreciază că există toate premisele ca scopul preventiv şi educativ al pedepsei să fie atins şi prin această modalitate de individualizare a executării.

Instanţa reţine faptul că inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, dimpotrivă, manifestând o conduită sinceră încă de la începutul cercetărilor. De asemenea, în favoarea inculpatului vine faptul că este o persoana  care a dovedit seriozitate, comportament adecvat precum şi aspectul că se află la primul contact cu legea penală.

Toate aceste elemente conduc la concluzia că inculpatul nu va comite în viitor alte infracţiuni, cu atât mai mult cu cât acesta va fi supravegheat de un consilier de probaţiune pe o perioadă determinată, astfel fiind justificată suspendarea sub supraveghere a pedepsei.

În baza art. 93, alin. 1 Cod penal, instanţa va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93, alin. 2, lit. b Cod penal, va impune condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa, apreciind că un asemenea program va contribui la realizarea scopului pedepsei.

Reţinând faptul că prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii este obligatorie pe parcursul termenului de supraveghere, în baza art. 93, alin. 3 Cod penal, instanţa va dispune îndeplinirea acestei obligaţii în cadrul Primăriei mun. Constanţa sau Primăriei mun. Mangalia pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare, apreciind că durata este suficientă pentru atingerea scopului urmărit.

În baza art. 91, alin. 4 Cod penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau de neîndeplinire a obligaţiilor impuse. Totodata va lua act ca inculpatul a fost reţinut în data de 26.08.2014.

În baza art. 66, alin. 1, lit. a şi b Cod penal, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 Cod penal.

Corelativ, în temeiul art. 65, instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a şi b Cod penal, ce se va executa în condiţiile art. 65, alin. 3 Cod penal.

În ceea ce priveşte solicitarea apărătorului ales de a dispune amânarea aplicării pedepsei, instanţa retine că raportat la gravitatea faptei, cuantumul ridicat al prejudiciul, faptul că autoturismul era dotat cu spaţii special amenajate pentru a disimula realitatea şi a induce în eroare organele de poliţie, nu este oportună aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.p.

Sub aspectul laturii civile, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite de Codul civil şi anume: existenţa unui prejudiciu care este urmarea directă a faptei inculpatului, precum şi vinovăţia acestuia sub forma intenţiei directe.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 397, alin. 1, raportat la art. 25, alin. 1 Cod de procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, va obliga inculpatul la plata sumei de 52.715 lei  către A.N.A.F-Direcţia Regională Vamală Iasi.

În temeiul art 112 lit. f Cpp  va dispune confiscarea cantităţii de 91.320 ţigarete marca „Viceroy”, cu timbru de acciză emis de autorităţile din Rep. Ucraina apartinand inc., întrucât deţinerea lor este interzisa de dispoziţiile legale.

În temeiul art. 112 lit. b C.p. va dispune confiscarea autoturismului marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX întrucât aşa cum reiese din planşele foto aflate la dosarul cauzei acesta deţine spaţii special amenajate în vederea ascunderii ţigaretelor.

În baza art. 404 al.4 lit. c C.p.p. va menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra autoturismului marca Mercedes Benz Vaneo cu numărul de înmatriculare TX, , respectiv asupra cantităţii de 91.320 ţigarete marca „Viceroy”, cu timbru de acciză emis de autorităţile din Rep. Ucraina, prin ordonanţa procurorului din 27.08.2014

În baza art. 274, alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta