Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile fără a fi marcate fiscal, prev.de.art.296 ind.1 din Lg.571/2003. Elemente constitutive. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modul de soluţionare a laturii civile

Sentinţă penală 117/P din 20.10.2011


Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului  fiscal de produse accizabile fără a fi marcate  fiscal, prev.de.art.296 ind.1 din Lg.571/2003. Elemente constitutive. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modul de soluţionare a laturii civile

SENTINŢA PENALĂ NR.117/P/20.10.2011

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile fără a fi marcate fiscal, prevăzută de art. 296/1 din Legea nr. 571/2003, republicată, modificată prin O.U.G. nr.54/2010, şi de  evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005.

Prin actul de sesizare, s-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 30.10.2010, a deţinut în afara antrepozitului fiscal 40.000 ţigarete marca „ Plugarul” care nu aveau aplicate timbre româneşti, fără documente de provenienţă, pe care le avea achiziţionate de la persoane rămase neidentificate, la preţuri mai mici, în această manieră de a acţiona, inculpatul ascunzând sursa impozabilă.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Neamţ, Secţia Penală.

Deşi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi exprima poziţia procesuală, apărarea sa fiind realizată prin avocat ales.

 Analizând  probele administrate în urmărirea penală şi în cercetarea judecătorească, respectiv:- procesul verbal de consemnare a actelor premergătoare; - proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante; -  procese verbale de efectuare a percheziţiilor; dovezi de ridicare a bunurilor, respectiv de predare la camera de corpuri delicte a Poliţiei municipiului Roman; - înscrisuri doveditoare; - declaraţiile martorilor asistenţi, se reţin următoarele considerente de fapt şi de drept:

În data de 30.10.2010, în jurul orelor, 23,00, inculpatul a fost oprit în trafic pentru control în timp ce conducea autoturismul, pe raza comunei Săbăoani, judeţul Neamţ, str. Muncii.

Ca urmare a controlului efectuat asupra autoturismului de către organele de poliţie, au fost descoperiţi trei saci din plastic care conţineau 2.000 pachete de ţigări marca „Plugaru”, fără timbre fiscale româneşti şi fără documente privind provenienţa acestora.

Inculpatul a declarat că a achiziţionat cantitatea de ţigări respectiv ă de la o persoană rămasă neidentificată din municipiul Botoşani, la preţuri mici în vederea revânzării lor, cunoscând că în acest mod nu exercită acte de comerţ în mod legal.

Conform dovezii, bunurile respective au fost ridicate în vederea confiscării, iar prejudiciul material  cauzat prin fapta inculpatului a fost evaluat de către Direcţia Regională pentru Accize şi Taxe Vamale Iaşi la suma de 17.348 lei.

Reţinând această situaţie de fapt, în drept, instanţa reţine că actele materiale care se reţin în sarcina inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor  de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile fără a fi marcate fiscal, prevăzută de art. 296/1 din Legea nr. 571/2003, republicată, modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, şi de  evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, infracţiunile respective aflându-se în concurs real. 

Sub aspectul laturii subiective, rezultă evident din materialitatea faptelor că inculpatul a acţionat cu intenţie având cunoştinţă despre provenienţa ilicită a ţigărilor, despre lipsa timbrelor fiscale şi despre ascunderea în acest mod, cu bună ştiinţă, a sursei impozabile.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi stabilite pentru infracţiunile aflate în concurs real, astfel cum au fost comise de către inculpat, în cadrul criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal, instanţa va avea în vedere: gradul de pericol social concret al faptelor configurat în principal prin valoarea relativ redusă a prejudiciului care s-a cauzat; poziţia procesuală sinceră a inculpatului de recunoaştere a faptelor în timpul urmăririi  penale şi lipsa antecedentelor penale.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal, se va  dispune şi măsura de siguranţă a confiscării speciale a cantităţii de 40.000 ţigarete marca „ Plugaru” aflată la camera de corpuri delicte a Poliţiei Roman, cantitatea respectivă de ţigări deţinută de către inculpat în vederea comercializării ilegale, fiind în mod evident folosită în comiterea infracţiunilor concurente comise în cauză. 

În latura civilă, se constată că Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, s-a constituit parte civilă în cauză, împotriva inculpatului, cu  suma de 17.348 lei, creanţă datorată la bugetul de stat, precum şi la plata accesoriilor fiscale care se vor calcula în condiţiile legii speciale până la data plăţii integrale a debitului.

 Prejudiciul invocat de către parte civilă se află în legătură de cauzalitate clară cu infracţiunile care se reţin în sarcina inculpatului, astfel că în temeiul art. 346 şi art. 14 Cod procedură penală, raportat la art. 119 şi art. 120 Cod procedură fiscală, modificat prin O.U.G. nr. 39/2010,  se va  admite acţiunea civilă formulată prin constituire de parte civilă de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ şi în consecinţă:

Va fi obligat inculpatul să plătească părţii civile suma de 17.348 lei, creanţă datorată la bugetul de stat, precum şi la plata accesoriilor fiscale care se vor calcula în condiţiile legii speciale până la data plăţii integrale a debitului.

În temeiul art. 353 Cod procedură penală, se va  menţine măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale.